Název Autor Aktuální témata kulturních studií McRobbie

Komentáře

Transkript

Název Autor Aktuální témata kulturních studií McRobbie
Seznam knih k zapůjčení
Název
Aktuální témata kulturních studií
Cvičení a hry pro globální výchovu 1
Cvičení a hry pro globální výchovu 2
Autor
McRobbie, Angle
Pike, Graham; Selbe, David
Pike, Graham; Selbe, David
Delegování jako způsob manažerského myšlení
Cipro Martin
Dobrodtružné hry a cvičení v přírodě
Etnické konflikty
HOW TEACHERS COPE WITH SOCIAL AND
EDUCATIONAL TRANSFORMATION
Neuman, Jan
Tesař Filip
Dana Moree
Hry k rozvoji sociálních kompencí žáku 1. stupně ZŠ Lisá, Elena a kol.
Hry ve městě a na vsi
Inspirace pro rovné šance
Interkulturní komuniokace
Interkuturní psychologie
Interkuturní psychologie
Jak naučit děti hodnotám
Jeden rok v nové zemi
Jeden rok v nové zemi
Karpatské hry
Každa maminka je Mozart
Kognitivní terapie
Lektorské finty
Lépe porozumět sobě i ostatním
Mardata - Vzpoury v žurnalistice
Mentoring
Multikulturní výchova
Nenásilná komunikace
Nové hry do klubovny
O povaze předsudku
Objevujeme přírodu
Pedagogická encyklopedie
Pedagogické ovlivńování volného času
Pedagogy of the oppressed
Přehled religionistiky
Příroda plná her
Příručka instruktora zážitkových aktivit
Rétorika pro lídry
Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí
Skupinové hry pro život 3
Skupinové hry pro život 3
Skupinové hry pro život 4
Zapletal, Miloš
Občanská ispirace
Průcha Jan
Morgensternová Monika, Šulová Lenka
Průcha Jan
Eyrovi, Linda a Richard
ESK
ESK
Nevrlý, Miroslav
Marek Vlastimil
Michael Neenan, Windy Dryden
Trdá Jana
Ciccotti S.
Hvížďala Karel
Brumovská, Tereza; Málková Seidlová,
Gabriela
Průcha Jan
Rosenberg, Marshall B.
Ráček F. a kolektiv
Allport, Gordon W.
Cornett Joseph
Průcha Jan
Hájek, Bedřich; Hofbauer, Břetislav; Pávková,
Jiřina
Freipe Paulo
Štampach O.
Kalábová Naděžda
Pelánek Radek
Leanneová Shel.
Fichnová, Katarína; Szobiová, Eva
Vopel K.W.
Vopel K.W.
Vopel K.W.
Skupinové hry pro život 4
Soukromá a firemní školka o A do Z
Vopel K.W.
Pemová Terezie, Ptáček Radek a kolektiv
Tak mnoho cest
Teorie evropské integrace
Tycho A. P.
Kratochvíl, Petr
Tvorba strategie a strategické plánování
Fotr Jiří, Vacík Emil, Souček Ivan, Špaček
Miroslav, Hájek Stanislav
Zimmerman, Bill; Page, Tyler
J. H. Čermáková, D. Rabiňáková, H. Stöhrová,
T. Šišková
Baum Tanja
Rudolf Stross
Šedivý Marek, Medlíková Olga
Šišková, Tanja, kolektiv
Vašutová, Jaroslava
Pelánek Radek
Brtník, Jiří; Neuman, Jan
Jirásek, Ivo
Hrkal, Jan; Hanuš, Radek
Zounková, Daniela
kolektiv autorů
Tvůj život v komiksu
Ty + Já = Kamarádí
Umění přátelského řešení konfliktů
Umění změny
Uspěšná nezisková organizace
Výchova k toleranci a proti rasismu
Vzděláváme budoucí učitele
Zážitkové výukové programy
Zimní hry na sněhu i bez něj
Zlatý fond her 1
Zlatý fond her 2
Zlatý fond her 3
Zlatý fond her 4