Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce

Komentáře

Transkript

Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce
Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní
koncepce Moravskoslezského kraje
Transevropská dopravní síť
z pohledu dopravní koncepce
Moravskoslezského kraje
Ing. Ivo Muras
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Valná hromada Sdružení pro výstavbu silnice I/11 a I/57; Opava, dne 18. 4. 2012
Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní
koncepce Moravskoslezského kraje
Strategická pozice Moravskoslezského kraje
2
Valná hromada Sdružení pro výstavbu silnice I/11 a I/57; Opava, dne 18. 4. 2012
Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní
koncepce Moravskoslezského kraje
Motiv Slezského kříže
Opole
W
ar
sz
aw
a-
Gd
ań
sk
Koridor sever - jih - větev B VI. multimodálního koridoru
Katowice - Ostrava - Břeclav - Wien
Koridor východ - Ostrava - Český Těšín (– Žilina)
Koridor západ - Ostrava - Opava - Krnov (– Opole)
Brno - Wien
- Trieste - Bologna
Valná hromada Sdružení pro výstavbu silnice I/11 a I/57; Opava, dne 18. 4. 2012
Žilina
3
Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní
koncepce Moravskoslezského kraje
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o hlavních směrech Unie
pro rozvoj transevropské dopravní sítě - č. 661/2010/EU - 30 prioritních projektů TEN-T
22. Železniční spojení Athen - Sofia - Budapest - Wien - Praha - Nürnberg/Dresden
23. Železniční osa Gdańsk - Warszawa - Brno/Bratislava - Wien
25. Dálniční osa Gdańsk - Brno/Bratislava - Wien
Valná hromada Sdružení pro výstavbu silnice I/11 a I/57; Opava, dne 18. 4. 2012
4
Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní
koncepce Moravskoslezského kraje
REVIZE TEN-T
CÍL - vytvořit a rozvinout komplexní TEN-T sestávající z infrastruktury pro
železnice, vnitrozemské vodní cesty, silnice, námořní a leteckou dopravu,
a zajistit tak řádné fungování vnitřního trhu a upevnění hospodářské a
sociální soudržnosti.
Dvě oblasti činností k dosažení cíle
- koncepční plánování - dvouúrovňová struktura sítě sestávající z globální
sítě a hlavní sítě návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě KOM(2011) 650
- nástroje provádění - koncept koridorů hlavní sítě návrh NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se vytváří nástroj pro
propojení Evropy - KOM(2011) 665
5
Valná hromada Sdružení pro výstavbu silnice I/11 a I/57; Opava, dne 18. 4. 2012
Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní
koncepce Moravskoslezského kraje
REVIZE TEN-T
Globální síť
- základ pro určení projektů společného zájmu
- mapová příloha návrhu nařízení o hlavních směrech
Hlavní síť
- zahrnuje ty části globální sítě, které mají největší strategický
význam pro dosažení cílů politiky transevropské dopravní sítě
- zejména přispívá k řešení rostoucí mobility a k rozvoji dopravního
systému s nízkými emisemi uhlíku
- koridory hlavní sítě přílohou návrhu nařízení, kterým se vytváří
nástroj pro propojení Evropy
6
Valná hromada Sdružení pro výstavbu silnice I/11 a I/57; Opava, dne 18. 4. 2012
Baltic – Adriatic Corridor (1)
Hamburg – Rostock – Burgas/turecká hranice – Piraeus – Lefkosia (4)
Úsek Katowice –dopravní
Wroclaw síť
– německá
hranice
Transevropská
z pohledu
dopravní
koncepce Moravskoslezského kraje
návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se vytváří
nástroj pro propojení Evropy - KOM(2011) 665
Koridory hlavní sítě a jejich úseky s významem pro MSK
7
Valná hromada Sdružení pro výstavbu silnice I/11 a I/57; Opava, dne 18. 4. 2012
Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní
koncepce Moravskoslezského kraje
Záměry Moravskoslezského kraje
OPOLE
PRUDNIK
KATOWICE
KRNOV
OPAVA OSTRAVA
BRNO
ŽILINA
WIEN
- v hlavní síti potvrdit koridor Sever - Jih
- do hlavní sítě zařadit koridor Slezský kříž – východ (Ostrava - Český Těšín (- Žilina))
- do globální sítě zařadit koridor Slezský kříž – západ (Ostrava - Opava - Krnov (- Opole))
Valná hromada Sdružení pro výstavbu silnice I/11 a I/57; Opava, dne 18. 4. 2012
8
Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní
koncepce Moravskoslezského kraje
Koridor Slezský kříž - západ
- silnice I/11 - I/57
- propojení Głubczyce (I/45)
- trať Ostrava - Opava - Krnov - Głuchołazy
- zdvojkolenění Ostrava Svinov - Opava
- rekonstrukce, elektrifikace Opava - Krnov -
9
Valná hromada Sdružení pro výstavbu silnice I/11 a I/57; Opava, dne 18. 4. 2012
Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní
koncepce Moravskoslezského kraje
Aktivity Moravskoslezského kraje v oblasti revize transevropské dopravní sítě
TEN-T
- 26. 1. 2012 projednání návrhů nařízení s vedoucím oddělení investiční strategie DG MOVE.B panem
Stéphanem Ouakim (Hlavní směry Unie pro rozvoj transevropských sítí TEN-T a Nástroj propojení Evropy
CEF)
- 21. 2. 2012 projednání a schválení záměru na zařazení koridoru Žilina - Ostrava do hlavní sítě TEN-T
zastupitelstvem Žilinského samosprávného kraja
- 29. 2. 2012 projednání a schválení záměru rozvoje sítě TEN-T v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje
- 22. 3. 2012 podpis Deklarace o společné podpoře požadavku zařazení koridoru Ostrava - Žilina do
hlavní sítě TEN-T mezi Moravskoslezským a Žilinským samosprávným krajem (Bystřice),
- 4. 4. 2012 projednání záměru zařazení koridoru Ostrava - Opava - Krnov - Opole do globální sítě TEN-T
s Opolským vojvodstvím (Krnov),
- projednání záměru - ČR Ministerstvo dopravy
- projednání záměru - PL Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
10
Valná hromada Sdružení pro výstavbu silnice I/11 a I/57; Opava, dne 18. 4. 2012
Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní
koncepce Moravskoslezského kraje
Dámy a pánové
děkuji Vám za pozornost
Valná hromada Sdružení pro výstavbu silnice I/11 a I/57; Opava, dne 18. 4. 2012

Podobné dokumenty

ŽELEZNIČNÍ STANICE HANZGHOU, ČÍNA - E. LE

ŽELEZNIČNÍ STANICE HANZGHOU, ČÍNA - E. LE čekárna pro všechny spoje. Schéma připomínalo spíše letiště i díky faktu, že odjezdy byly v prvním patře a příjezdy v přízemí. K odjezdové i příjezdové hale vedla dvouúrovňová několikaproudová komu...

Více

E112

E112 na základě pojištění nepracovních úrazů (5) na základě zdravotního pojištění a pojištění v mateřství ý v ...............................................................................................

Více

10 000 Kč!

10 000 Kč! Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací (uvedené údaje jsou pro verzi h...

Více

LOGICKÉ OBVODY 2 – kombinační obvody, minimalizace

LOGICKÉ OBVODY 2 – kombinační obvody, minimalizace LOGICKÉ OBVODY 2 – kombinační obvody, minimalizace • logické obvody kombinační • logické funkce a jejich reprezentace • formy popisu – – tabulka, – n-rozměrné krychle – algebraický zápis – mapy

Více