Úterý 19.1. Zápis do 1.tříd 14.00-18.00 Středa 20.1. Sluňákov 9.B +

Komentáře

Transkript

Úterý 19.1. Zápis do 1.tříd 14.00-18.00 Středa 20.1. Sluňákov 9.B +
Úterý 19.1.
Zápis do 1.tříd
Středa 20.1.
14.00-18.00
Sluňákov 9.B + Mgr. Šimlík 8.00 – 13.30h
Pondělí 1.2.
Školní kolo zeměpisné olympiády – 8.00-9.40 hod.
učebna IVOŠ II-Mgr. Machovičová- výběr žáků 6.-9.ročníku
Úterý 2.2.
8.A Sluňákov celý den, Mgr.Šimlík
Středa 3.2.
Okresní kolo olympiády z AJ Mgr. Šeredová + žáci Horkel, Frantík
DDM Olomouc
Čtvrtek 4.2.
Pátek
5.2.
Bruslení 3.AB 9 – 10.00h, Mgr Minářová, Mgr. Přidalová
Pondělí 8.2.
Lyžařský a snowboardový výchovně vzdělávací kurz
LSVVZ7.2. – 12.2. 2016 neděle – pátek, 8.AB
Mgr. Pokorná, Reichová, Švehla, Pospíšil + lékař
Úterý 9.2.
Středa 10.2.
Úterý 23.2.
Recitační soutěž - 1.stupeň, Mgr. Šebestíková, Mgr. Jelínková
Středa 24.2.
Vitamínový den - 1.-4.třídy
Čtvrtek 3.3.
Výstava výtvarných a fotografických prací žáků na odboru školství Magistrátu
města Olomouc
Úterý 1.3.2016
Výukový program – Živo jako v úle 1.A v 8.00 a 1.B v 10.00 , 45 Kč
Celodenní projekt SVĚT KLUKŮ A HOLEK (6.B) ve třídě 8.A –
Mgr.Hybášková
Středa 2.3.
Beseda se spisovatelem v knihovně - Mgr. Jelínková V.C,
čas bude upřesněn.
Jak vyhrát boj s prokrastinací – přednáška Metropol v 8.30h za 50 Kč
8.AB, 9.ABC + TU
Výukový program – Živo jako v úle v 1.C 10.00 , 45 Kč
Zubní prevence 4.B v 8.00, 1.C v 8.55, 1.B v 10.00, 1.A v 10.55, 3. A
11.50 kartáčky na zuby s sebou !!!
Čtvrtek 3.3.
Zubní prevence 4.A v 8.00, 2.C 8.55, 2.A v 10.00
2.B v 11.50
Pátek
4.3.
kartáčky na zuby s sebou !!!
Knihovnické lekce – 1.C Medvídek Pú 8.30 h
3.B 10. 55,
Celodenní projekt SVĚT KLUKŮ A HOLEK (6.A) ve třídě 8.A - Hybášková
Pondělí 7.3.
Okresní knihovna ŠD 13.00 , 14.00 , Hry celého světa
Úterý 8.3.
Knihovnická lekce 1.A Medvídek Pú a kamarádi 8.30 h
SŠLCH- 9.A(14 žáků), 8.00 – 11.40, Mgr.Šimlík
Středa 9.3.
Celodenní projekt 8.A : Byl Neruda neruda
realizace v 8.A, hudebně a šk. kuchyňce
Čtvrtek 10.3.
Setkání KEV, Mgr.Šimlík, celý den
Pátek 11.3.
Knihovnická lekce 1.B Medvídek Pú a kamarádi 8.30 h
7. AB Testování SCIO - Čtenářská gramotnost
Pátek
18.3.
Knihovnické lekce – 3.A Neotesánek 8.30 h
Matematický klokan
11.50 Mgr. Mulik, učebna přírodopis
Pondělí 21.3.
Knihovnické lekce – 3.B Neotesánek 8.30 h
Poselství křesťanských Velikonoc v Klášteře dominikánů, Slovenská 14
8.30h – 4.AB Mgr. Holcová, Krejčiříková
9.30h – 5.AB Mgr. Drápal, Šebestíková
10.30h – 3.A, 5.C Mgr. Minářová, Jelínková
Velikonoční dílny na Horním náměstí 12.00-13.00 třída 5.C, Mgr. Jelínková
Úterý 22.3.
Poselství křesťanských Velikonoc v Klášteře dominikánů, Slovenská 14
8.30h – 3.B Mgr. Přidalová + Švecová
IFMSA – kurz 1.pomoci 2x45min. ve třídě
10.00-11.40 pro 9.B
11.50-13.30 pro 9. A
Termín kurzu pro 9.C bude po domluvě s lektory upřesněn.
Finále soutěže Bücherwurm Mgr. Reichová + Benjamin Livingstone
1.C 15.30-18.00 Velikonoční vyrábění Mgr.Stránská + děti + rodiče 1.C
Středa 23.3.
3.A Planetarium Pevnost poznání – Živá sluneční soustava 9:00h
Mgr. Minářová + asistent D.Wiedermann
Pythagoriáda okresní kolo 5.ročník ZŠ Stupkova, začátek v 9 hodin
Asistent Matěj Tuhý + 3 žáci z 5.C
Výukový program – Velikonoce , třída 2.A 8.55 – 10.45h, 40 Kč ve třídě
Čtvrtek 24.3.
Pátek 25.3
Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny
Státní svátek
Pondělí 28.3.Velikonoční pondělí
Úterý 29.3.
Výukový program - Od zrníčka k bochníku, 90 min., 45 Kč
5.AB 8.00 a 10.00h ve třídě
Noc na Karlštejně, Moravské divadlo Olomouc, výběr žáků 7. tříd /33 žáků/,
10.00 hod., Mgr. Nováková, Mgr. Jurečková
Středa 30.3.
Matematická Pythagoriáda (6.-8. Roč.) – ve škole 4.hod. – Mgr. Mulik
Výukový program – Od zrníčka k bochníku 5.C 8.00 , 45 Kč
Krajské kolo olympiády v Aj – Ben Livingstone 9.C, Mgr. Jurečková
Čtvrtek 31.3
Výukový program – Život jako v úle 3.B 10.00 , 45 Kč
Výukový program – Bylinkový košík 3.A 8.00 , 45 Kč
Úterý 5.4.
Tři mušketýři hudební divadelní komedie Metropol v 10.20h, 80 Kč
5.ABC + TU
Matematická Olympiáda OK (6.- 8. roč.) – SGO (vybraní žáci) Mgr.Mulik
Středa 6.4.
Anglické divadelní představení na motivy knihy Geralda Durella
My family and otheranimals (O mé rodině a jiné zvířeně)
výběr žáků ze 7.,8. a 9.ročníků (asi 70žáků) + Jurečková, Klímová, Šeredová
DDM Olomouc, 17.listopadu v 11:30 , 60Kč
Úterý12.4.
3. čtvrtletní pedagogická rada 14.00
Třídní schůzky konzultační 16.00-18.30
Středa 13.4.
IMFSA – kurz 1.pomoci pro 9.C v odpoledním vyučování 14.20 – 16.00h
Čtvrtek 14.4.
Umělecká soutěž - předávání cen
Pátek
15.4.
Přijímací zkoušky na SŠ – jednotné testy Cermat - žáci 9.ročníku
Úterý 19.4. a středa 20.4. 2016
Sběrová soutěž Volá tapír, sbírejte papír
Výsledky v odkazu aktuální informace