78 - Chorvatsko HR (HŽ)

Komentáře

Transkript

78 - Chorvatsko HR (HŽ)
78 - Chorvatsko HR (HŽ)
I.
číslo
I.a.Seznam železničních tratí, na nichž je podle platného JŘ provozována pravidelná
osobní doprava a jejich délka v kilometrech
traťový úsek
délka tratě v km součet projeté
M101
M102
M103
M104
M105
M201
M202
M301
M302
M303
M501
M502
M601
M604
M605
M607
Savski Marof - Zagreb G.k.....................................................................................................................
22
Zagreb G.k. - Dugo Selo....................................................................................................................
21
Dugo Selo - Novska....................................................................................................................
84
Zagreb G.k. - Novska....................................................................................................................
117
Novska - Tovarnik....................................................................................................................
184
Botovo - Dugo Selo....................................................................................................................
78
Zagreb G.k. - Rijeka....................................................................................................................
229
Beli Monastir - Osiek....................................................................................................................
27
Osiek - Strizivojna Vrpolje....................................................................................................................
48
Strizivojna Vrpolje - Slavonski Šamac...........................................................................................................
20
Macinec - Čakovec - Kotoriba.................................................................................................
31
Rijeka - Šapjane....................................................................................................................
28
Vinkovci - Vukovar....................................................................................................................
19
Oštarije - Split Predgrade....................................................................................................................
318
Ogulin - Krpelj....................................................................................................................
6
Perkovič - Šibenik....................................................................................................................
21
1 253 km
R101 Buzet - Pula....................................................................................................................
86
R102 Sunja - Volinja....................................................................................................................
20
R104 Dalj - Erdut..............................................................................................................................
6
R105 Vinkovci - Drenovci - Gunja.....................................................................................................
49
R201 Čakovec - Zaprešič....................................................................................................................
100
R202 Varaždin - Dalj....................................................................................................................
250
511 km
L101 Čakovec Buzovec - Mursko Središče.....................................................................................
15
L102 Savski Marof - Harmica....................................................................................................................
5
L103 Zabok - Durmanec....................................................................................................................
21
L104 Karlovac - Kamanje - Bubnjarci..............................................................................................
29
L201 Varaždin - Golubovec....................................................................................................................
34
L202 Hum Lug - Gornja Stubica....................................................................................................................
11
L204 Križevci - Kloštar....................................................................................................................
61
L206.1 Nova Kapela Batrina - Pleternica.............................................................................................
19
L206.2 Našice grad - Našice...............................................................................................................
3
L207 Pleternica - Velika....................................................................................................................
25
L208 Bizovac - Belišče....................................................................................................................
13
L209 Vinkovci - Osiek....................................................................................................................
34
L210 Vinkovci - Županja....................................................................................................................
28
L218 Split Predgrade - Split....................................................................................................................
3
301 km
Celková délka tratí oddílu I.a..............................................................................................................
2 065 km
78 - Chorvatsko HR 2015_/1
I.b.Úseky tratí ke státním hranicím Chorvatska
číslo
traťový úsek
délka tratě v km součet projeté
M101/SL Savski Marof - SL (Dobova).....................................................................................................
5
M105/SRB Tovarnik - SRB (Šid)................................................................................................................
1
M201/H Botovo - H (Gyékenyés)...........................................................................................................
2
M301/H Beli Monastir - H (Magyarbóly)..................................................................................................
5
M501/SL Macinec - SL (Središče)..........................................................................................................
3
M502/SL Šapjane - SL (Ilirska Bistrica).................................................................................................
3
R101/SL Buzet - SL (Rakitovec)............................................................................................................
4
R102/BiH Volinja - BiH (Dobrljin)..............................................................................................................
2
L101/SL Mursko Središče - SL (Lendava)..............................................................................................
1
L103/SL Durmanec - SL (Svetli Rok ob Sotli)........................................................................................
6
L104/SL Bubnjarci - SL (Rosalnice).......................................................................................................
1
Celková délka tratí oddílu I.b..............................................................................................................33 km
Celková délka železničních tratí Chorvatska na nichž je v období platnosti JŘ 2014/2015
provozována osobní doprava:
2 098 km
Projeteté km v Chorvatsku z části I.:................................................................................................ 0 km
II.
číslo
II.a.Seznam tratí, na nichž není v období platného JŘ provozována pravidelná osobní
doprava (tratě s nákladní dopravou) a jejich délka v kilometrech
traťový úsek
km součetdélka
projeté
tratě v
M303/BiH Slavonski Šamac - BiH (Bosanski Šamac) n..........................................................................
3
M304
Metkovič - Ploče n..(Os NAD)..................................................................................................
22
M304/BiH Metkovič - BiH (Čapljina) n.......................................................................................................
1
Zagreb Sesvete - Zagreb Sava n............................................................................................
10
Zagreb Sava - Zagreb Ranžirni k. - Zagreb Klara n................................................................
6
Zagreb Klara - Zagreb Ranžirni k. prijamna skupina n............................................................
2
Zagreb Klara - Zagreb Delta n.................................................................................................
2
Zagreb zapadni k. - Zagreb Trešnjevka n...............................................................................
2
Zagreb Čulinec - Zagreb Resnik n..........................................................................................
2
Zagreb Sava - Velika Gorica n................................................................................................
6
Zagreb Mičevac - Zagreb Ranžirni k. otpremna skupina n.....................................................
2
Zagreb Mlaka - Zagreb Ranžirni k. prijamna skupina n...........................................................
2
Zagreb Ranžirni k. prijamna skupina - Zagreb Ranžirni k. otpremna skupina n.....................
3
Kotoriba - H (Murakeresztűr) n.................................................................................................
4
Škrljevo - Bakar n......................................................................................................................
11
Šušak Pečine - Rijeka Brajdica n............................................................................................
3
Ražine - Šibenik Luka n...........................................................................................................
3
Vukovar Borovo Naselje - Dalj n..............................................................................................
16
Erdut
SRB
(Bogojevo)
n........................................................................................................
R104/SRB
2
R105/BiH Gunja - BiH (Brčko) n...............................................................................................................
2
L203 Zagreb Borongaj - Zagreb Istočni k. n......................................................................................
3
L211 Vinkovci - Jarmina (A-B) n......................................................................................................
4
L212 Vinkovci - Jarmina (C-D) n......................................................................................................
4
L214 Rijeka - Rijeka Brajdica n........................................................................................................
2
6
L215 Lupoglav - Učka n...................................................................................................................
Celková délka tratí oddílu II.a..............................................................................................................
123 km
M401
M402
M403
M404
M405
M406
M407
M408
M409
M410
M501/H
M602
M603
M608
R104
78 - Chorvatsko HR 2015_/2
číslo
II.b.Seznam tratí, na nichž není v období platného JŘ provozována pravidelná osobní
doprava (tratě zrušené) a jejich délka v kilometrech
traťový úsek
délka tratě v km součet projeté
M101A Zagreb - Samobor ú/z............................................................................................................
20
M201A Mučna Reka - Koprivnica (mimo) - Bregi (M201/R202) z.........................................................
1
M301A/H Beli Monastir - Baranjsko Petrovo Selo - H (Beremend / Nagyharsány) z..............................
12
27
M301B Beli Monastir - Batima Skela z................................................................................................
Dunjikovec
Čakovec
(mimo)
Varaždin
(M501/R201)
z.......................................................
M501B
1
M502A Opatija Matulji / Abbazia Mattuglie - Lovran / Laurana ú/z.........................................................
12
M606 Knin - Zadar dz..(Os NAD)..(rekonstrukce).............................................................................
95
R101A Kanfanar - Rovinj z................................................................................................................
21
R101A/SL Poreč / Parenzo - Buje SL (Sečovlje - Koper) ú/z (větší část cyklostezka)...........................
78
R103/BiH Knin - Dugo Polje - BiH (km 119,4) dz....................................................................................
58
R104A Novi Dalj - Dalj (mimo) - Bijelo Brdo (R104/R202) z................................................................
1
R202A/H Virovitica - H (Barc) z...............................................................................................................
10
R202B/H Slatina - H (Sellye) z.................................................................................................................
2
R202C/H Donji Miholjac (R202D) - H (Harkány) z.....................................................................................
4
R202D Osiek - Belišče - Noskovci (R202/L208/R202B) ú/z...............................................................
82
R202E Orahovica - Zdenci Orahovica (Vörösmajor) - Mozjovina (R202/R202D) ú/z........................
33
R202F Zdenci Orahovica (Vörösmajor) - Čačinci - Vočin ú/z............................................................
36
R202G Humljani - Slatinski Drenovac ú/z...........................................................................................
7
R203 Krivaja - Sunja (mimo) - Gaj (M104/R102) z..........................................................................
1
L102/SL Harmica - SL (Imeno) z (od Harmici sneseno)......................................................................
31
L105/BiH Slavonski Brod - BiH (Bosanski Brod) z (dříve ú)...................................................................
2
L205 Banova Jaruga - Maslenjača - Pčelič (L205.1/L205B/R102) dz..(Os NAD)...........................
96
L205A Banova Jaruga - Garešnica - Pavlovac Dražica - Bjelovar (M103/L205B/L204) z........................
106
Maslenjača
Končanica
Pavlovac
Dražica
(205.2/L205A)
z...................................................
L205B
15
L206.3 Pleternica - Našice grad (L206.1/L206.2) dz..(Os NAD).........................................................
38
L210A Županja - Župnaja Sava z.......................................................................................................
5
L213 Vukovar - Stari Vukovar (M601/L213A) dz..............................................................................
4
L213A Stari Vukovar - Ilača (L213/M105) z..........................................................................................
22
L215A Učka - Raša (Štalije) dz..........................................................................................................
47
L216 Mirkovci - Vinkovci (mimo) - Vrapčana (M105/R105) z...........................................................
4
L217 Sisak Caprag - Karlovac (M104/M202) z (od Karlovace sneseno)........................................
102
Dubrovnik
Brgat
BiH
(Uskoplje)
ú/z....................................................................................
L218A/BiH
17
L218B/BiH BiH (Glavska) - Mihaniči - Gruda - BiH (Sutorina) ú/z..............................................................
39
L218A Split - Sinj ú/z..........................................................................................................................
45
Celková délka tratí oddílu II.b..............................................................................................................
1 074 km
Celková délka železničních tratí Chorvatska v části II...................................................................
1 197 km
Projeteté km v Chorvatsku z části II.:................................................................................................ 0 km
Celková délka železničních tratí Chorvatska:..................................................................................
3 295 km
Celková délka projetých železničních tratí Chorvatska:................................................................ 0 km
0,00 %
Přehled tratí č. 78 - Chorvatsko HR (HŽ)
Autor: David Platamon Lipovčan, [email protected]
Autor vám bude vděčen za všechny připomínky pro upřesnění a doplnění tohoto přehledu.
Přehled je určen k volnému šíření, pouze s odkazem na původního autora.
78 - Chorvatsko HR 2015_/3

Podobné dokumenty