PRUKAZ PUVODU PSA

Komentáře

Transkript

PRUKAZ PUVODU PSA
~fi";'}.../'77}....~""'-;""I"7:>..~~.-7':'>."-"""'-"""'''-'-'''''''''''''''''''''--'''''''''''
CESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
clen Fédération Cynologique Internationale - FCl
PRUKAZ PUVODU PSA
Vystavil
Rasse
Plemeno
V
V.sp.v.
Klub.cham
Inter.Ch.
BOB
5x3>:HO
CACIB
Cek.kl.Ch
tftuly
(Wtles)
6x b(l/l)
00/4Aj5-02.p.s.
Champ.PL
c(l/2)
A ryborný.
Bellatrix
Star
rybomý
LV 800/90
RDzAB
_
.AHNENTAF..EL
Cesky
kynoToglcky svaz
U Pergamenky
3. 170 00 PRAHA 7
Schnauzer
Knírac strední
Cek.kl.Ch
Pelra
Raun
Dalar
CS
PKR:O-Cl..XXI1I-45026
Berta
Obl.v.
Wlnner
Brelker
Karan
CACIB
Calvera
RCAC
RCACIB
E"
Subava
es
es
es
CKSP:0243/93
pepr
MOIvel
Jumllrtls
a
sul.
Eldolkan
OI
/5AlIb/5.p.s
V.tr.
RCACIB.
Andonls
CAC
usul
Kaštanu
BOB
2x
Cek.kl.Ch
PKR:O-CXVIII-30827
Alda
Jabar
CAC.
VDH:028094
Anett
V.tr.
v.d.Alten
Resldenz
Amlr
Anomls
RS
Nsul
29490
PKR:1I-Xl-2128
RCACIB
ZOP
3x
CKS/KS/2399/92/94
es
es es.1 /93
Diskant
Peiran
Grad
Krass
Gawledz
Noubl
z/5AXy
Powlsla
CKSP:9025/91
Mim
Ausdeschanchaus
LV
EIfiz
571/92
Malebných
RDzAR
hvozdu
cKS/KS/3957/94/97
cKS/KS/3949/94/97
ryborný
OI
pepr
/5Ay
a
/3-S.p.s
Chiquita
Pepper
Busso
Ergo
Janus
zkoušky (pruJungen)
PKR:1I-LXV-13173
Champ.CR.
Vlt.Nltry.
2M.
7»V
(11/88
RDzAB).
LV-VSn-375/96
(VDII:029550).
LOSH:609854
CKS/KS/3138/91
ryborný
ryborný
CKSP:9078/89/90
Boss
Eyco
LV0311/93-VŠn64
Augle
Magnum
LV
v.d.Alten
49/91
Doliny
v.Masa.llna
RDzAB
Resldenz
Somlnk6w
00/5Aj5-S.p.s
CKSP:I72/84/88
Ch.LaMJ
výborný
CKSP:8115/90
CKSP:24/82/86
CKSP:243/84/89
OI
OaI
/5Ay
/5.p.s
/5.p.s
pepr
a
sul
\ýborný.
HO
a(O/Oj
pepr
Flock
Za
Malebných
zzCS
Malebných
hvozdu
hvozdu
es
sul.
02/5AL/3-S.p.s
Key
Jméno
Chovatelská stanice
Name des Hundes
Císlo zápisu
Zuchtbuch r-.:r.
Pohlaví
Geschlcchl
Datum narození
Wurtdatum
Chovatel
Ztichter
Eldorado
Imoona
CMKU/KS/6385/04
1IIIIIIOOI~I~I~II~lillillill~I~I~I~~~lmlllllllll
6385
/06
Pes/ROde
10.02.2004
BAJEROvÁ petra
Popovice 73, 50601 JlcíN
PKR:O-CCXlV
-51590
Urka
Janus
PKR:1I-XXlX-5609
LVpepr
700/89
RDzAB
Sora
Open
Hinda
Heppl
Zu-Zlta
aUngs
sulFuks
Tetovací císlo
Tátowier Nr.
Barva srsti
Farbe
Druh srsti
Haarart
pepr a sul
drsná
-
Fama
Rodeo
PKR:O-CXLVI-37314
~
Jméno psa
Cislo zápisu
Datum
-
l,f. II O ~
1/1. t'J.lj-"
výstavy
. Místo
a druh
Trída,
I
O.sV
ocenení
/)(Jf::!t~ T
/L6)(.'IN
Majitel (Besitzer)
(Ausstellungen)
Datum
(chybející zuby. výška. váha)
IVA ()cJ /.I
f~
Jméno,
/.r'l
a PSC
rj/;,O
Renáta Halácková
Martinova 26
V·
lraha 10- Dubec
107 00
mob
email
4. BA
VÝSTA
==-
+420 739 028 558
[email protected]
'j
Tuto cást vyplnuje chovatel nebo majitel
3. - ".9.
2005
Ostatní záznamy
40. tJ4.
t&Jc5
Datum
Záznam
(Anderes)
(bonitace, chovnost, zdravotl)í záznamy ... )
41,9.
;t/C'j~
~
2.
(I}lldl
I LUU~
?1/.//
I , (
/,0.3"t7>
'~V~~hc~
1
I
.2rc; #4
. Wmo cást vyplnuje rozhodcí exteriéru. pracovník výstavní kanceláre nebo plemenná kniha
I
Výsledky zkoušek (Priifungen)
Datum'
Místo a druh
l'
Výsledná
známka
Pocet bodu
známka z nosu
Rozhodcí
PJ.~
'1 3 -os- 2006
RTG DKK
far/lt_t~I\<L
'-
t1t'Lú"htz/
()'1 Isff/s -/-tJJ6~
Mikrocip:
Pr.c.2
Tuto cástvyp:lnuje
rozhodcí výkonu
Podpis
v
tJ/:Y
J1f. Ptlk..;
adresa
a
3 dne 16.1.08
Tuto cást vyplnuje poradce chovu, plemenná kniha, veterinární lékar
/%uc-
CESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
clen Fédération
Cynologique
Internationale
- FCI
Datum narození
Wurfdatum
Schnauzer
Knírac, strední
-Rasse
Plemeno
Místo
I
a druh
Trída,. ocenení
q.
Ob
Jo. q.,
.2006
2////
r
/I-
I h'P~OVI ti:
9:tpo;t:
p'errF~~te
~U~ltOUPKOVÁ
~
L
/
,
Vystavil
~
OstátnÍ záinamy
Datum
Záznam
(Anderes)
(bonitace, chovnost, zdravotní záznamy ... )
'1
I/Tj
Cll/
/
"fff?fl2 J.;A /1
c~·-v·u;··.-,;-,=-_f
./
-
.~?"Í
//77 •....
é)t'f'-~'
"".~~-.,;...
. ·otevrena
'
'.Pbo,
cI{"Š
fU:
UlOMER!CE
- 21).5.
4.g~d?-
mJ
tI.. tf·
~--'---I'(
t{lft'D/.rO
Tuto cást vyplnuje rozhodcí exteriéru, pracovník výstávní kanceláre nebo plemenná kniha
13,05,2004
:t-YU.t(
,/ 'W~
Podpis majitele
ri:!f'.~. !:ks
j/.f /
f{ V
Potvrzení
, drsná
f
Vit' l!:JO'P..rv
"'
9.it - () ,:/,
Druh srsti
Haarart
pepr a sul
'"
I ' .I
MV ..,..Vf!,T! AlIL
Oy
10.02.2004
./ Y
6385
VYBORNYij
<- . -'
2'$·
Barva srsti
Farbe
t.ln4
(chybející zuby, výška, váha)
,
P C.BUDEJO\nC
U/J
flO72{Jy!&b
985100008476743
Tetovací cblo
Tátowier Nr.
Majitel
Besitzer
Výstavy (Ausstellungen)
Datum
/;1
1111111111111111111111111111111111111//111111/11111111/1111111//111//////111/1/111//1
Pes/Rude
Pohlaví
Geschlecbt
_
BEILAGi;
Ceský kynologicky svaz
U Pergamenky 3, 170 CO PRAHA7
Eldorado
Imoona
CMKU/KS/6385/04
Císlo zápisu
Zuchtbuch Nr.
PRÍLOHA KPP PSA
Vystavil
Jméno
Chovatelská stanice:
Name des Hundes
Tuto cást vyplnuje poradce chovu, plemenná kníha, veterinární lékar
Raiítko
a podpis
Jméno psa
Císlo zápisu
Výstavy (Ausstellungen)
Datum
J
Místo a druh
Trída,
ocenení
(chybející zuby, výška, váha)
Výsledky zkoušek (Priifungen)
Datum
Místo
a druh
I
Výsledná
známka
I
Pocet bodu
Rozhodcí
WsóR1d
)
I
~
Tuto cást smí vyplnovat pouze rozhodcí exteriéru nebo plemenná kniha
Tuto cást vyplnuje rozhodcí výkonu
TATO P({íLOHA K pp PSA' JE Ú({EDNí LISTINOU A JEJI PAD~LÁNÍ, ÚPRAVY NEBO ZNEUŽITI JE TRESTNÉ. P({íLOHA K PP JE PLATNÁ SE DVÉMA UVEDENÝMI
PODPISY - PLEMENNÁ
KNIHA, MAJITEL.

Podobné dokumenty

rodokmen Bigies z Lejancu str.1

rodokmen Bigies z Lejancu str.1 CESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE clen Fédération Cynologique In~emationale- FCI

Více

Igrochka Jipo-Me

Igrochka Jipo-Me a(212); I Pascca; dobry; ZM,BH,IPO 1,ZVV 1; HD a(O/O);2.ti'. 2006-20075CKUlIPI Penny;

Více