F - Air Atomizing Nozzles

Komentáře

Transkript

F - Air Atomizing Nozzles
Sekce F – Trysky
pro rozprašování vzduchem
Trysky
Obsah
pro rozprašování vzduchem
Základní informace
Sestavy trysek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F3
Vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F4
Řady 1/8J a 1/4J
Přehled/Těla trysek/Sprejové sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F5
Sestavy trysek s tlakovým přívodem a interním mixem . . . . . . . . . . F9
Sestavy trysek s tlakovým přívodem a externím mixem. . . . . . . . . F15
Sestavy trysek s tlakovým přívodem, interním mixem
a vysokou efektivitou přenosu (HTE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F19
Sestavy trysek se sifónovým/gravitačním přívodem
a externím mixem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F23
Přehled
V této sekci najdete informace o největší nabídce trysek pro
rozprach vzduchem na trhu. Vybírat můžete z desítek trysek, sestav
a kombinací, jejichž prostřednictvím dosáhnete přesně takového
výkonu, jaký váš sprejový systém vyžaduje.
Kompaktní řada 1/8JJ
Trysky pro rozprašování vzduchem vyžadují pro svůj provoz
samostatný zdroj vzduchu. Některé modely – trysky vybavené
pneumatickým válcem zabezpečujícím automatizaci chodu nebo
čistícími a uzavíracími jehlami – mohou vyžadovat přídavný přívod
vzduchu. Přívod kapaliny je nutný pro provoz všech modelů.
Kapalinové vedení může být tlakové nebo se sifónovým či gravitačním
zásobníkem. Doporučujeme také vybavit vzduchová i kapalinová
vedení odpovídajícími filtry, regulátory a ventily.
Trysky pro rozprach vzduchem jsou tvořeny sestavami sprejových
komponentů. Každá trysková sestava se skládá ze vzduchové
koncové trysky a kapalinové koncové trysky. V některých případech
také z O-kroužku a převlečné matice. Vybírat můžete z široké nabídky
různých velikostí průtoku, tvarů rozstřiku a sestav s tlakovým nebo
sifónovým přívodem.
F25
F26
F27
F31
F33
F34
Řady pro variabilní rozstřik
Trysky s variabilním rozstřikem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F36
Sestavy trysek s tlakovým přívodem a externím mixem. . . . . . . . . F38
Řada 1/2J
• Nabízené řady trysek:
Těla trysek/Sprejové sestavy 1/2J, 1/2JN, 1/2JCO . . . . . . . . . . . .
Sestavy trysek s tlakovým přívodem a interním mixem . . . . . . . . .
Sestavy trysek s tlakovým přívodem a externím mixem. . . . . . . . .
Sestavy trysek se sifónovým/gravitačním přívodem
a externím mixem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Řady 1/8J a 1/4J jsou dostupné v mnoha konfiguracích a jsou
určené pro provoz při standardních velikostech průtoku. Rozsah
průtoků: 2,08 až 220 l/min při tlaku 2,8 baru.
– Variabilní trysky umožňují nezávislé ovládání kapalného média,
rozprašovacího vzduchu a tvarovacího vzduchu a umožňují
tak provádět jemné ladění průtoku, velikosti kapek, distribuce
rozstřiku a pokrytí.
– Trysky řady 1/2J nabízí stejné výhody a vlastnosti jako trysky
řady 1/8J a 1/4J, pouze pracují při vyšších průtocích. Rozsah
průtoků: 84 až 840 l/min při tlaku 2,8 baru.
– Trysky řady 1J nabízí nejvyšší dostupný průtok. Rozsah průtoků:
454 až 3 430 l/min při tlaku 2,8 baru.
Další informace naleznete v Sekci G – Automatické trysky
a v Sekci K – Speciální trysky.
F43
F45
F47
F49
Řada 1J
Těla trysek/Sprejové sestavy 1J, 1JN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sestavy trysek s tlakovým přívodem a interním mixem . . . . . . . . .
Sestavy trysek s tlakovým přívodem a externím mixem. . . . . . . . .
Sestavy trysek se sifónovým/gravitačním přívodem
a externím mixem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F50
F51
F53
F53
Speciální trysky
Mlžící trysky AirJet® 23412, QJ25655. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F54
Mlžící trysky DripSafe™ AirJet® 45265, 45269. . . . . . . . . . . . . . . F56
Trysky a jednotky pro zvlhčování prostředí 1/4JH, 45400,
YMF, 46215-008, 1/4JT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F58
Komponenty pro zvlhčovací systémy 2335-SE, 11438-85, 11438-95
55089, 45604, 45600, 55400, 2202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F60
Příslušenství k systémům pro rozprašování vzduchem . . . . . . . . . F61
F1
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Těla trysek/Sprejové sestavy 1/8 JJ, 1/8 JJN, 1/8 JJCO . . . . . . . .
Sestavy trysek s tlakovým přívodem a interním mixem . . . . . . . . .
Sestavy trysek s tlakovým přívodem, externím mixem
a vysokým průtokem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sestavy trysek s tlakovým přívodem, interním mixem
a efektivním využitím vzduchu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sestavy trysek se sifónovým/gravitačním přívodem
a externím mixem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trysky
pro rozprašování vzduchem
Trysky
Rady
pro rozprašování vzduchem
pro optimalizaci
• Zkraťte dobu nutnou k instalaci použitím montážních úchytek Split-Eyelet
na vzduchovém i kapalinovém vedení. S montážními úchytkami Split-Eyelet
stačí pouze vyvrtat do přívodní trubky otvor, není nutné řezat trubky či
závity ani letovat spoje.
• Nežádoucímu vypouštění nerozprášené kapaliny tryskami při ztrátě tlaku
ve vzduchovém vedení snadno předejdete instalací zpětného ventilu, který
v takovém případě přívod kapaliny přeruší.
• Doplněním trysek pro rozprach vzduchem o čistící jehly minimalizujete
ucpávání trysek a zajistíte jejich optimální výkon.
• Použitím filtrů na kapalinovém i vzduchovém vedení zajistíte optimální
výkon systému.
• Pokud vaše aplikace vyžaduje ochranu proti odkapu, využijte sestavy
s tryskami JAU a technologií Drip Free™.
• Abyste udrželi správnou teplotu a hustotu viskózních kapalin použijte
vyhřívací límce a variabilní trysky VAU/VMAU.
• Při nastavování tlaku trysek s interním mixem nepřekračujte doporučené
hodnoty, mohlo by dojít k přerušení toku kapaliny. Zvýšení průtoku kapaliny
může naopak způsobit přerušení proudění vzduchu.
• Pro optimální řízení vašeho sprejového systému pro rozprach vzduchem
využijte sprejový systém AutoJet, k jehož výhodám patří úspory nákladů
za kapalné médium a snížení množství odpadů pomocí monitoringu
a automatických úprav nastavení rozstřiku, průtoku, velikosti, tlaku kapaliny
a rozprašovacího vzduchu.
Trysky pro rozprach vzduchem
s čistícími jehlami.
Vyhřívací límce
Trysky
Průtokový kanál pro
horkou kapalinu
Řez vyhřívacím límcem
s unikátním průtokovým kanálkem
F2
Řídící jednotky
a systémy AutoJet
Sestavy
trysek, základní informace
• Kapalina může být do trysek přiváděna buď pod tlakem nebo sifónovým či gravitačním přívodem.
Sestavy
Sestavy
s tlakovým přívodem
se sifónovým/gravitačním
přívodem
• Kapalina je do trysek přiváděna pod tlakem.
• Míšení kapaliny a vzduchu, při němž se vytváří dokonalý rozprach
média, probíhá buď uvnitř nebo vně trysky.
• Kapalina je přiváděna sifónem nebo působením gravitace.
• Kapalina je přiváděna z nádrže do proudu vzduchu, kde dojde
k jejímu rozptýlení.
– Řady 1/8J a 1/4J
Strany F5 – F18
– Řada 1/2J
Strany F43 – F48
– Řada 1J
Strany F50 – F52
– Řada kompaktních trysek 1/8JJ
Strany F25 – F33
– Řada variabilních trysek 1/8JJ
Strany F36 – F42
• Nové sestavy trysek pro rozprach vzduchem s vysokou účinností
přenosu (HTE) a externím mixem rozšiřují nabídku modelové řady
1/4J.
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
– Řady 1/8J a 1/4J
Strany F23 – F24
– Řada kompaktních trysek 1/8JJ
Strany F34 – F35
– Řada 1/2J
Strana 49
– Řada 1J
Strana 53
– Strany F19 – F22
Uzavírací ventil na přívodu vzduchu
Regulátor tlaku
vzduchu s manometrem
Tryska pro
rozprach
vzduchem
1/4JN
Uzavírací ventil na přívodu vzduchu
Přívod
vzduchu
Regulátor tlaku vzduchu
s manometrem
Vzduchový
filtr
Tryska pro
rozprach
vzduchem
1/4JN
Přívod
kapaliny
Přívod od
sifónu
Uzavírací ventil
na přívodu
kapaliny
Vzduchový
filtr
Výška
sifónu
Nádrž
s kapalinou
Regulátor tlaku
kapaliny s manometrem Kapalinový filtr
řady TW
F3
Přívod
vzduchu
Trysky
pro rozprašování vzduchem
Vlastnosti,
Vlastnosti
základní informace
Řízení
sestav pro rozprach
vzduchem
• Provádí se změnami tlaku přiváděného vzduchu a kapaliny
v sestavě.
• Jemnějšího rozprachu lze dosáhnout zvýšením tlaku vzduchu
a/nebo snížením tlaku kapaliny. Výsledkem je vysoký poměr
průtoku vzduchu k průtoku kapaliny.
• Všechny řady trysek jsou dostupné v sestavě s tlakovým přívodem
nebo se sifónovým přívodem.
• Každý sestava nabízí charakteristický typ rozstřiku se specifickým
průtokem a uvedeným rozsahem pokrytí.
• Jednotlivé sestavy jsou v rámci dané řady trysek navzájem
zaměnitelné.
– Kulatý rozstřik: Prodloužený rozstřik ve tvaru plného kužele
s kulatou stopou.
– Širokoúhlý kulatý rozstřik: Rozstřik ve tvaru dutého kužele
s širokým úhlem a kulatou stopou.
– Kruhový rozstřik (360°): Rozstřik ve tvaru dutého kužele
s kruhovou stopou (360°).
– Plochý rozstřik: Prodloužený rozstřik ve tvaru plochého vějíře
nebo listu.
– Plochý rozstřik tvořený deflektorem: Prodloužený rozstřik ve tvaru
plochého vějíře nebo listu odražený mimo osu přípoje trysky.
• Každá trysková sada se skládá ze vzduchové a kapalinové koncové
trysky.
• Podrobnější informace na vyžádání v produktových listech č. 10616
a 10616-1.
Vzduchová
koncová tryska
Vlastnosti
Sestavy s externím mixem a tlakovým přívodem:
Plochý a kulatý tvar rozstřiku.
Kapalinová koncová tryska
Vlastnosti
trysek s interním mixem
• Při míšení kapaliny se vzduchem uvnitř trysky dochází
k dokonalému rozprachu kapaliny.
• Proudy kapaliny a plynu na sobě nejsou nezávislé a změna
v proudění vzduchu ovlivní proudění kapaliny.
• Trysky s interním mixem se používají v sestavách s tlakovým
přívodem pro vytváření následujících typů rozprachu:
– Kruhový rozstřik (360°)
– Plochý rozstřik
– Plochý rozstřik tvořený
– Kulatý rozstřik
deflektorem
– Širokoúhlý kulatý rozstřik
– Elipsovitý rozstřik
Sestavy s interním mixem
a tlakovým přívodem:
Kulatý tvar rozstřiku
rozprachu vzduchem
trysek s externím mixem
• Míšení kapaliny a vzdychu probíhá vně trysky.
• Proud kapaliny a plynu lze řídit nezávisle na sobě.
• Efektivní řešení pro kapaliny s vyšší viskozitou a pro abrazívní
suspenze.
• Externí mix lze využít v sestavách se sifónovým i tlakovým
přívodem.
• V případě sestavy se sifónovým přívodem je vytvářen kulatý
rozstřik.
• V případě sestavy s tlakovým přívodem je vytvářen plochý rozstřik.
Sestavy s externím mixem
a sifónovým přívodem:
Kulatý tvar rozstřiku
Sestavy s interním mixem
a tlakovým přívodem:
Plochý tvar rozstřiku
F4
Sestavy s externím mixem
a tlakovým přívodem:
Plochý tvar rozstřiku
Přehled/Těla trysek/Sprejové
řady 1/8J a 1/4J
sestavy,
Sestavy pro rozprach vzduchem s tryskami řady 1/8J a 1/4J
Sprejová sestava pro HTE trysky
1/8J, 1/4J
Záslepka CP1159
1
1/8JN, 1/4JN
1
11005–1/8J, 11005–1/4J
1/4JAU – Drip Free™
Výhody
3
2
3
Sada uzavírací jehly 12810
4
5
1. Převlečná matice CP1158
2. Vzduchová koncová tryska
3. Kapalinová koncová tryska
4. Těsnění CP3612 pro kapalinovou koncovou trysku
5. Tělo trysky CP1151
6. Zadní těsnění CP10439
6
Sada čistící jehly 11829
Sada uzavírací/čistící jehly 11140
Sprejová sestava pro trysky Drip Free™
1
2
3
4
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
1/8JCO, 1/4JCO
2
Sprejová sestava
Sada uzavírací/čistící jehly
a vlastnosti
• Základní sestavy s tryskami řady J se skládají z těla trysky
a tryskové sady.
• Sestavu lze rozšířit o různé sady umožňující čištění a uzavírání
trysky.
• Těla trysek řady 1/8J a 1/4J mají přívody kapaliny a vzduchu
umístěné proti sobě.
– Těla trysek jsou dodávána s odnímatelnými záslepkami, aby je
bylo možné kdykoliv rozšířit o uzavírací/čistící jehlu.
• Model JN je osazen ručně ovládanou uzavírací jehlou, která
umožňuje zastavit průtok kapaliny tryskou.
• Model JCO je vybaven ručně aktivovanou čistící jehlou.
– Jehla protáhne vrtání kapalinové koncové trysky a zbaví je
případných nečistot.
– Ideální pro linky s periodickou aplikací média, kdy kapalina může
během doby nečinnosti zaschnout v otvoru trysky.
• Model 11005 spojuje vlastnosti modelů JN a JCO a nabízí tak
kombinaci uzavírací/čistící jehly.
F5
Těla
Trysky
pro rozprašování vzduchem
řady
trysek/Sprejové sestavy,
1/8J
a
1/4J
1/8J, 1/4J
1/8JN, 1/4JN
1/8" a 1/4" NPT nebo BSPT
Rady
1/8" nebo 1/4" NPT nebo BSPT
s uzavírací/čistící jehlou
Způsob
Označení
materiálu
Typ trysky
J
JN
http://
také
• Příslušenství
– Vzduchové filtry
– Regulátory tlaku vzduchu
– Regulátory tlaku kapaliny
Materiály
JCO
– Manometry
– Elektromagnetické ventily
– Filtry
objednání trysek
Kompletní sestava trysky
Tělo trysky*
11005
Trysková sada
1/4 JN – SS + SU11DF – SS
Těla trysek
(bez kódu) l
Nerezová ocel tř. 303
SS
l
Lucite®*
LUC
l
l
l
l
l
l
l
LUC
l
l
l
l
l
Vstupní
přípoj
Typ
sestavy
těla trysky
Označení
materiálu
Číslo tryskové
sady
Označení
materiálu
*Včetně převlečné matice a těsnění.
Tryskové sady
Lucite®*
1/8" nebo 1/4" NPT nebo BSPT
s čistící jehlou
Viz
• Rady pro optimalizaci viz strana F2.
Bezproudově
poniklovaná mosaz
11005-1/8J, 1/4J
1/8" a 1/4" NPT nebo BSPT
s uzavírací jehlou
pro optimalizaci
Materiál
1/8JCO, 1/4JCO
Pro BSPT přípoje je nutné před označením přípoje těla trysky uvést
písmeno „B“.
l
Chcete-li objednat pouze kapalinovou koncovou trysku, použijte
objednací číslo pro příslušnou kapalinovou koncovou trysku (viz
tabulky s technickými údaji trysek) a označení materiálu: 2050-SS.
Vzduchová koncová
tryska z bezproudově
niklované mosazi
a kapalinová koncová
tryska z nerezové oceli
tř. 303
SSBR
l
l
l
l
Nerezová ocel tř. 303
SS
l
l
l
l
Chcete-li objednat pouze vzduchovou koncovou trysku, použijte
objednací číslo pro příslušnou vzduchovou koncovou trysku (viz
tabulky s technickými údaji trysek) a označení materiálu: 67147-SS.
Pokud chcete objednat pouze tělo trysky bez tryskové sady, použijte
rozměry přípoje, označení těla trysky a materiálu: 1/4JN-SS.
* Nemusí být dostupné pro všechny uvedené tryskové sady.
Další materiály jsou dostupné na vyžádání.
F6
Pouze trysková
sada
Trysková sada
SU11DF – SS
l
l
Číslo tryskové sady
Označení
materiálu
Pokud chcete objednat pouze
tryskovou sadu, použijte její
číselné označení a označení
materiálu: SU11DF-SS.
Těla
řady
Výhody
trysek/Sprejové sestavy,
1/8J
a
1/4J
a vlastnosti
• Model 1/4JF je osazen vestavěným kapalinovým filtrem.
• Model 1/4JFN je na přívodu kapaliny osazen vestavěným
kapalinovým filtrem a uzavírací jehlou.
• Model JBC má vstupy pro přívod vzduchu a kapaliny umístěny
zezadu a v ose rozstřiku.
• Model JAC má vstupy pro přívod vzduchu a kapaliny umístěny pod
úhlem 90° vzhledem k ose rozstřiku.
• Model JAC má vstupy pro přívod vzduchu a kapaliny umístěny pod
úhlem 90° vzhledem k ose rozstřiku a je osazen uzavírací jehlou.
• Model duální trysky 1/8-2JAC je osazen dvěma tryskovými sadami
se vstupy pro přívod vzduchu a kapaliny umístěnými kolmo na osu
rozstřiku.
• V případě modelu 7545 s otočnými tryskami je každá trysková
sada umístěna na samostatném těle otočné trysky.
– Sestava může být osazena jedním nebo dvěma těly trysky a obě
lze libovolně natáčet v rozsahu 360°.
– Otočná těla trysek lze aretovat v požadované poloze nerezovým
pojistným šroubem, který je umístěn v ose celé sestavy.
• Miniaturní sestava 6552-1/8JAC je hluboká pouhých 13 mm při
rozměrech obdélníkového těla 29 x 32 mm.
– Koncová tryska vyčnívá ze základny maximálně 30 mm
v závislosti na konkrétní tryskové sadě.
• Model 1/4JBCJ je vybaven vyhřívacím límcem kolem těla trysky.
Límec umožňuje rozstřik kapalin, které jsou příliš viskózní, aby je
bylo možné rozstřikovat za pokojové teploty.
S
Horní
Zadní
přívody
přívod
Horní
přívod
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
filtrem
1/4JF a 1/4JFN
Přívod vzduchu:
1/4" NPT nebo BSPT (vnitřní)
Přívod kapaliny:
1/8" NPT nebo BSPT (vnitřní)
Otočné
trysky
1/8JBC a 1/4JBC
Vstupní přípoj:
1/8" nebo 1/4" NPT nebo BSPT
(vnitřní)
1/8JAC, 1/8JACN
1/4JAC, 1/4JACN
Vstupní přípoj:
1/8" nebo 1/4" NPT nebo BSPT
(vnitřní)
Rady
Miniaturní
1/8-2JAC
Vstupní přípoj:
1/8" NPT nebo BSPT (vnitřní)
pro optimalizaci
• Rady pro optimalizaci viz strana F2.
Viz
7545
Přípoj vzduchu a kapaliny:
1/8" NPT nebo BSPT (vnitřní)
Vyhřívací
také
http://
• Příslušenství
– Vzduchové filtry
– Manometry
– Regulátory tlaku vzduchu
– Elektromagnetické ventily
– Regulátory tlaku kapaliny
– Filtry
• Podrobnější informace o tryskách JBC na vyžádání v produktových
listech č. 4921, 6885 a 6185.
• Podrobnější informace o tryskách JAC a JACN na vyžádání
v produktových listech č. 4922 a 4922-1.
• Pro informace o duálních tryskách 1/8-2JAC si vyžádejte
produktový list č. 6497
• Pro informace o otočných tryskách 7545 si vyžádejte produktový
list č. 7545
• Pro informace o tryskách 6552-1/8JAC si vyžádejte produktový list
č. 6552
• Pro podrobnější informace o tryskách 1/4JBCJ si vyžádejte
produktové listy č. 4610 a 6331.
6552/-1-2JAC
Přípoj vzduchu a kapaliny:
1/8" NPT nebo BSPT (vnitřní)
límec
1/4JBCJ
Vstupní/výstupní přípoj:
1/4" NPT nebo BSPT (vnitřní)
F7
Těla
Výhody
1/8J
a
1/4J
a vlastnosti
• Vícečetná trysková hlavice 8650 je osazena buď čtyřmi tryskovými
sadami umístěnými na bocích těla trysky nebo pěti tryskovými
sadami umístěnými na bocích a spodní straně těla trysky.
• Model duální trysky 2J je osazen dvěma proti sobě umístěnými
tryskovými sadami; vstupy pro přívod vzduchu a kapaliny jsou
orientované kolmo na osu rozstřiku a umístěné proti sobě.
• Sestava pro montáž trysek na tenké stěny doplňuje adaptér CP3376
(pro montáž trysek do silných stěn) o zajišťovací matici s těsněním.
Umožňuje tak bezpečnou montáž trysek i na tenké stěny. Sestava
se skládá ze zajišťovací matice CP6378 a těsnění CP2804-3.
• Adaptér pro montáž trysky do silné stěny se montuje do závitového
otvoru ve stěně. Nahrazuje převlečnou matici na tryskové sadě
a slouží k jejímu bezpečnému upevnění ve stěně.
• Modely 1/4JDLN a 1/4JDLCO jsou osazeny montážní destičkou
s otvory pro šrouby o průměru 7 mm.
– Na tělo trysky se nasadí těsnění a upevní se ke stěně pomocí
standardních 6mm šroubů.
– Model 1/4JDLN je vybaven uzavírací jehlou, model 1/4JDLCO
čistící jehlou.
• Design a konstrukce ručních stříkacích pistolí pro rozprach
vzduchem řady 20470 z lehkého hliníku zaručuje jejich snadné
použití.
– K pistoli jsou dostupné prodlužovací nástavce o délce až 91 cm.
Vícečetná
Tenké
Duální
tryska
stěny
Silné
stěny
trysková hlavice
Trysky
pro rozprašování vzduchem
řady
trysek/Sprejové sestavy,
8650
Přípoje vzduchu a kapaliny:
1/4" NPT nebo BSPT (vnitřní)
2J
Vstupní přípoj:
1/4" NPT nebo BSPT (vnitřní)
Dostupné pro řady 1/8J a 1/4J
Rady
Montážní
destička
1/8J a 1/4J s přípojem pro
adaptér 3/4" NPT nebo BSPT
(vnější)
pro optimalizaci
• Rady pro optimalizaci viz strana F2.
Viz
také
http://
• Příslušenství
– Manometry
– Vzduchové filtry
– Elektromagnetické ventily
– Regulátory tlaku vzduchu
– Filtry
– Regulátory tlaku kapaliny
• Pro informace o tryskách 8650 si vyžádejte produktový list
č. 8650.
• Podrobnější informace o tryskách 2J na vyžádání v produktových
listech č. 5356 a 6530.
• Pro informace o adaptérech pro montáž trysek na tenké stěny si
vyžádejte produktový list č. 3378.
• Pro informace o adaptérech pro montáž trysek do silných stěn si
vyžádejte produktové listy č. 3378, 7003 a 7323.
• Pro informace o tryskách 1/4JDLN a 1/4JDLCO si vyžádejte
produktový list č. 7690.
• Pro informace o ručních stříkacích pistolích pro rozprach vzduchem
řady 20470 si vyžádejte produktové listy č. 20470J, 20470JN,
20470JMCO, 20470JN-1, 20470JJ, 20470JJN a 20470JJNTK.
Přípoje vzduchu a kapaliny:
1/4" NPT nebo BSPT (vnitřní)
20470
Ruční stříkací pistole
Vstupní přípoj:
1/4" NPT nebo BSPT (vnitřní)
F8
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
a interním mixem, řady
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
1/8J
a
1/4J
a vlastnosti
• U rozstřiku ve tvaru plného kužele s kulatou stopou je úhel „A“ udržován na vzdálenost „B“.
Ve vzdálenosti delší než „B“ se rozstřik stává turbulentním a dosahuje až do vzdálenosti „D“.
• Při použití sestavy s tlakovým přívodem kapaliny je kapalina do trysky přiváděna pod tlakem.
• Při míšení kapaliny se stlačeným vzduchem nebo jiným plynem uvnitř trysky dochází k dokonalému
rozprachu kapaliny.
Vzduchové koncové trysky pro
rozstřik ve tvaru úzkého plného
kužele s kulatou stopou
Kapalinová koncová tryska
Vzduchová
koncová tryska
Kulatý tvar
rozstřiku
A
B
D
Převlečná matice 1158
Těsnění
3612
Technické
Kulatý
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
rozstřik
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
SU11
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Převlečná matice 1158 a těsnění 3612 nejsou součástí tryskové sady a objednávají se samostatně, jsou však součástí standardní
sestavy trysky. Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
Kapalinová
konc. tryska
2050
+
vzduchová
konc. tryska
67147
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Rozměry rozstřiku:
Tlak kapaliny
0,7
1,5
2
Číslo tryskové
4sady
3
Úhel
B
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Vzduch* Kapalina* rozstřiku (cm)
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
A
(°)
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
0,70
2,5
15,6
1,1
6,4
11,9
1,4
6,4
13,9
2,7
6,2
23
3,5
7,8
28
0,85
1,8
19,0
1,4
5,0
15,0
1,7
5,5
16,7
2,8
5,7
25
3,7
7,3
29
1,0
1,4
22
1,7
4,1
18,7
2,0
4,5
19,8
3,0
5,2
27
3,9
6,4
33
D
(m)
0,85
0,70
13
30
2,7
1,7
1,5
13
33
3,0
–
–
–
1,8
3,4
20
2,2
3,4
24
3,1
4,7
29
4,2
SU11 38
5,5
2,5
2,0
13
36
3,4
–
–
–
2,0
3,0
23
2,4
3,0
26
3,2
4,3
31
4,5
4,5
43
3,1
3,0
14
39
3,8
–
–
–
2,1
2,6
25
2,5
2,5
28
3,4
3,9
33
4,6
4,1
45
–
–
–
2,2
2,0
27
2,7
2,3
31
3,7
3,0
38
4,8
3,7
47
4,5
4,0
15
44
4,4
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU11DF.
F9
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a interním mixem, řady
Technické
Kulatý
SU12
SU22B
SU22
SU42
a
1/4J
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
rozstřik
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
SU12A
1/8J
Kapalinová
konc. tryska
2050
+
vzduchová
konc. tryska
73160
Kapalinová
konc. tryska
2850
+
vzduchová
konc. tryska
73160
Kapalinová
konc. tryska
40100
+
vzduchová
konc. tryska
1401110
Kapalinová
konc. tryska
60100
+
vzduchová
konc. tryska
1401110
Kapalinová
konc. tryska
100150
+
vzduchová
konc. tryska
1891125
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Rozměry rozstřiku:
Tlak kapaliny
0,7
1,5
2
Číslo tryskové
4sady
3
Úhel
B
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Vzduch* Kapalina* rozstřiku (cm)
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
A
(°)
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
0,70
2,5
18,7
1,4
5,7
27
1,7
6,7
29
2,2
9,2
34
2,8
11,9
39
0,85
2,0
22
1,5
5,2
29
1,8
6,4
31
2,5
8,2
39
3,1
11,0
43
1,0
1,6
26
1,7
4,8
32
2,0
5,9
34
2,8
7,2
44
3,4
10,1
47
–
–
–
1,8
4,3
35
2,1
5,2
37
3,0
6,7
47
3,7
–
–
–
2,0
3,9
37
2,2
4,8
40
3,1
6,3
49
3,9
–
–
–
2,1
3,4
40
2,4
4,3
43
3,2
5,9
52
–
–
–
–
–
–
2,7
3,6
48
3,4
5,5
0,85
4,8
21
1,7
8,4
31
2,0
10,7
33
2,7
1,1
4,1
27
1,8
7,5
35
2,1
9,8
37
2,8
1,4
3,4
33
2,0
7,0
37
2,4
8,2
42
1,5
3,1
35
2,2
5,7
44
2,7
6,8
1,7
3,0
39
2,5
4,8
49
3,0
1,8
2,9
41
2,8
4,1
54
3,2
2,0
2,8
44
3,1
3,6
59
1,1
13,0
76
2,2
17,8
1,4
8,9
91
2,5
1,5
7,2
98
1,7
5,8
1,8
4,7
2,0
2,1
D
(m)
0,85
0,70
12
43
3,7
1,5
1,5
13
46
4,0
SU12A
9,2
52
2,4
2,0
13
48
4,3
8,4
58
3,0
3,0
13
51
4,6
4,2
7,6
62
55
4,5
6,8
68
3,9
4,0
15
56
5,2
16,5
37
3,4
20
43
15,4
38
3,7
18,4
47
1,5
0,70
12
48
4,0
3,1
13,6
43
3,9
16,8
50
2,5
1,5
13
51
4,3
48
3,4
11,8
49
4,2
15,2
SU12 55
3,0
2,0
13
53
4,6
5,9
55
3,7
10,4
55
4,5
13,8
60
5,0
59
3,9
9,1
61
4,8
12,4
65
3,4
3,0
14
56
4,9
3,5
4,1
65
4,2
7,9
65
4,9
11,8
68
4,2
4,0
15
60
5,3
116
2,8
20
136
3,4
32
149
4,6
37
193
13,1
130
3,1
16,3
149
3,9
25
170
5,3
29
220
1,7
0,70
18
66
4,9
2,8
9,5
143
3,4
11,9
163
4,6
15,9
205
5,6
25
235
2,8
1,5
20
76
6,1
105
3,1
7,0
157
3,9
7,0
187
5,3
9,1
240
6,0
21 250
SU22B
3,9
2,0
20
81
6,7
112
3,4
4,9
171
4,2
4,7
205
5,6
6,8
255
6,3
17,4
270
3,6
119
3,5
4,2
178
4,6
3,0
220
6,0
5,0
275
6,7
14,0
290
5,3
3,0
21
91
7,9
2,7
127
–
–
–
–
–
–
6,3
3,6
290
7,0
11,0
305
6,0
4,0
21
97
9,1
1,0
0,70
17
61
4,9
0,85
31
57
1,4
61
69
2,1
53
96
2,7
80
103
3,8
88
135
1,0
25
66
1,5
54
76
2,4
41
112
3,0
69
117
4,2
73
156
1,1
18,5
75
1,7
48
85
2,7
31
127
3,2
59
130
4,6
61
176
1,8
1,5
18
69
5,8
1,3
12,9
85
1,8
41
93
2,8
26
136
3,5
49
146
4,9
48
SU22 196
2,8
2,0
20
76
6,7
–
–
–
2,0
35
102
3,0
22
144
3,7
44
154
5,3
39
215
–
–
–
2,1
30
110
–
–
–
3,8
37
161
5,6
31
240
3,5
3,0
20
79
7,0
–
–
–
2,2
25
119
–
–
–
3,9
35
170
6,0
23
260
4,9
4,0
21
91
8,5
1,0
44
86
1,4
125
79
2,0
123
108
2,2
199
88
3,0
250
99
1,1
32
102
1,5
106
91
2,1
108
119
2,5
174
110
3,2
225
120
1,0
0,70
19
89
6,1
–
–
–
1,7
87
105
2,2
95
130
2,8
146
133
3,5
205
141
1,7
1,5
20
99
7,0
–
–
–
1,8
70
118
2,4
79
143
3,1
121
154
3,8
182
SU42 163
2,4
2,0
21
104
7,6
–
–
–
2,0
55
130
2,5
64
155
3,2
108
166
4,1
159
184
–
–
–
–
–
–
2,7
52
166
3,4
95
176
4,6
121
225
3,1
3,0
21
107
7,9
–
–
–
–
–
–
2,8
42
178
3,5
84
187
4,9
93
255
3,8
4,0
22
117
9,1
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU11DF.
F10
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
a interním mixem, řady
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
1/8J
a
1/4J
a vlastnosti
• U rozstřiku ve tvaru plného kužele s širokoúhlou kulatou stopou představují rozměry „A“, „B“ a „C“ šířku
rozstřiku v uvedených vzdálenostech od trysky.
• Písmeno „D“ označuje celkový dosah rozstřiku – vzdálenost od trysky po maximální bod rozptylu.
• Při použití sestavy s tlakovým přívodem kapaliny je kapalina do trysky přiváděna pod tlakem.
• Při míšení kapaliny se stlačeným vzduchem nebo jiným plynem uvnitř trysky dochází k dokonalému
rozprachu kapaliny.
Vzduchové koncové trysky pro
rozstřik ve tvaru dutého kužele
s širokoúhlou kulatou stopou
a dutého kužele s kruhovou
stopou (360°).
Vzduchová
koncová tryska
C
B
Kapalinová koncová tryska
A
Širokoúhlý
kulatý rozstřik
(15 cm)
(23 cm)
(38 cm)
D
Těsnění
3612
Převlečná matice 1158
Technické
údaje
Širokoúhlý
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
SU16
SU26B
SU26
Kapalinová
konc. tryska
2050
+
vzduchová
konc. tryska
67-6-20-70°
Kapalinová
konc. tryska
40100
+
vzduchová
konc. tryska
140-6-37-70°
Kapalinová
konc. tryska
60100
+
vzduchová
konc. tryska
140-6-37-70°
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Převlečná matice 1158 a těsnění 3612 nejsou součástí tryskové sady a objednávají se samostatně, jsou však součástí standardní
sestavy trysky. Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
* Při stanoveném tlaku v barech.
kulatý rozstřik
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
Číslo
4 tryskové
sady
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
D
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm) (m)
0,7
0,60
0,70
0,85
1,0
–
–
0,85
1,0
–
–
–
–
–
0,70
0,85
1,0
–
–
–
–
5,3
4,3
3,0
1,7
–
–
7,0
2,1
–
–
–
–
–
24
13,6
7,6
–
–
–
–
1,5
10,2
12,2
14,2
17,0
–
–
50
62
–
–
–
–
–
32
44
57
–
–
–
–
1,1
1,3
1,4
1,5
1,7
1,8
1,7
1,8
–
–
–
–
–
1,4
1,5
1,7
1,8
–
–
–
8,1
7,0
6,4
5,5
4,5
3,5
13,2
9,8
–
–
–
–
–
43
35
28
21
–
–
–
2
13,3
15,0
17,0
19,0
22
24
68
79
–
–
–
–
–
37
49
61
71
–
–
–
1,5
1,8
2,1
2,4
–
–
2,0
2,1
2,2
–
–
–
–
2,1
2,2
2,4
2,5
–
–
–
3
8,1 16,4
6,6
21
4,9
25
3,2
29
–
–
–
–
18,5 68
15,1 76
11,7 85
–
–
–
–
–
–
–
–
33
66
26
78
18,9 89
11,7 100
–
–
–
–
–
–
2,4
2,7
3,0
3,2
3,4
3,5
2,8
3,0
3,1
3,2
3,4
3,5
3,7
2,8
3,0
3,1
3,2
3,4
3,5
3,7
8,9
8,1
6,4
4,9
4,2
3,4
25
22
18,5
15,1
12,1
9,1
6,1
52
46
39
33
26
19,5
13,2
22
26
30
34
37
40
84
92
101
109
119
130
142
65
76
87
99
110
122
133
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU11DF.
F11
3,1
3,4
3,9
4,2
4,6
4,9
3,7
3,8
3,9
4,1
4,2
4,6
4,9
3,7
3,8
3,9
4,2
4,6
4,9
–
10,5 24
9,7
28
7,8
36
SU16
6,1
42
4,4
47
2,8
54
31
96
28 105
26 113
23SU26B
122
20 130
13,6 153
6.8 183
63
68
58
79
52 101
41 SU26111
27 138
15,9 166
–
–
0,70
0,70
14
18
23
1,5
1,4
1,5
15
19
24
1,8
1,8
2,0
16
20
25
2,1
3,0
3,0
16
20
26
2,7
3,9
4,0
19
23
30
4,0
0,85
0,70
18
24
31
1,8
1,7
1,5
19
25
33
2,4
2,1
2,0
19
25
33
3,2
3,2
3,0
20
26
34
4,1
4,1
4,0
21
28
37
5,9
0,85
0,70
19
25
36
2,1
1,5
1,5
20
27
37
3,2
2,4
2,0
20
27
37
4,1
3,2
3,0
20
28
38
5,0
3,9
4,0
20
28
39
6,8
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a interním mixem, řady
Technické
Širokoúhlý
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
SU29
SU30
SU46
1/8J
a
1/4J
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
kulatý rozstřik
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
Číslo
tryskové
0,7
1,5
2
3
4
sady
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
D
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm) (m)
Kapalinová
konc. tryska
60100
+
vzduchová
konc. tryska
140-6-52-70°
Kapalinová
konc. tryska
40100
+
vzduchová
konc. tryska
120-6-35-60°
Kapalinová
konc. tryska
100150
+
vzduchová
konc. tryska
189-6-62-70°
1,3
36
85
2,1
57
116
3,1
53
156
4,2
64
197
5,6
74
245
1,5
29
102
2,4
51
130
3,2
50
163
4,9
51
230
6,0
68
260
1,8
23
117
2,7
45
143
3,4
47
170
5,6
40
265
6,3
62
280
2,0
19,7
125
3,0
39
157
3,5
45
177
6,0
34
285
6,7
2,1
16,7
133
3,2
33
170
3,9
38
194
6,3
28
300
2,3
14,0
142
3,5
28
185
4,6
25
230
6,7
22
320
2,4
11,4
149
4,2
13,6
220
4,9
18,5
245
7,0
17,8
1,1
12,3
40
2,2
16,3
62
2,7
21
69
4,2
1,3
9,9
45
2,5
12,1
71
3,0
16,3
78
4,6
1,4
7,9
50
2,8
8,9
79
3,2
12,3
86
1,5
6,1
54
3,0
7,6
83
3,4
10,7
1,7
4,9
58
3,1
6,4
87
3,5
1,8
3,9
62
3,2
5,5
91
3,9
2,0
3,1
67
3,4
4,7
95
1,7
25
156
3,0
39
1,8
19,7
167
3,1
2,0
15,1
178
3,2
2,1
11,4
193
2,3
7,6
205
–
–
–
–
2,0
0,70
20
25
33
5,5
3,0
1,5
20
27
34
6,4
56 SU29295
3,9
2,0
22
28
37
8,2
7,0
51
315
–
–
–
6,0
3,0
23
29
38
9,1
335
–
–
–
6,3
4,0
24
32
41
10,4
19,3
100
5,6
22
130
14,6
113
6,0
17,6
142
1,5
0,70
15
19
23
2,7
4,9
10,8
124
6,3
14,0
152
3,0
1,5
16
20
24
4,6
91
5,3
8,1
135
6,7
11,4SU30163
3,4
2,0
16
20
24
5,5
9,3
94
5,6
6,2
146
7,0
9,1
174
6,4
105
6,0
4,9
157
–
–
–
5,3
3,0
18
22
25
7,3
4,2
4,7
115
6,3
4,0
167
–
–
–
6,3
4,0
19
24
30
9,4
230
3,4
50
250
4,6
62
320
6,0
93
395
33
240
3,5
43
260
4,9
47
345
6,3
77
425
2,0
0,70
24
33
46
5,5
27
255
3,7
41
275
5,3
36
375
6,7
62
460
3,2
1,5
25
34
47
6,4
3,4
23
265
3,9
27
300
5,6
26
405
7,0
52 SU46495
3,9
2,0
28
37
51
7,3
3,5
18,5
280
4,1
23
310
6,0
18,9
435
–
–
–
–
3,7
14,8
290
4,2
18,9
320
6,3
13,6
460
–
–
–
5,3
3,0
29
38
53
7,9
–
–
–
–
4,4
15,9
335
–
–
–
–
–
–
6,3
4,0
33
42
58
9,8
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU11DF.
Kruhový
rozstřik
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
Kapalinová
konc. tryska
60150
+
SU340C
vzduchová konc.
tryska 189-662-160HC
360°
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
0,7
1,5
2
3
4
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
1,4
15,1
69
2,8
19,5
142
3,5
21
185
4,2
48
210
6,0
45
340
1,5
10,6
77
3,0
16,1
153
3,7
17,6 196
4,6
37
240
6,3
37
375
1,7
7,6
84
3,1
13,2
165
3,8
14,8 210
4,9
28
275
6,7
30
405
1,8
5,7
93
3,2
10,6
177
3,9
12,5 220
5,6
15,5
340
7,0
24
440
2,0
4,2
103
3,4
8,3
188
4,2
8,1
6,3
7,8
425
–
–
–
245
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU11DF.
F12
Kruhový rozstřik (360°)
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
a interním mixem, řady
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
1/8J
a
1/4J
a vlastnosti
• U plochého rozstřiku představují rozměry „A“, „B“ a „C“ šířku rozstřiku v uvedených vzdálenostech
od trysky.
• Písmeno „D“ označuje celkový dosah rozstřiku – vzdálenost od trysky po maximální bod rozptylu.
• Při použití sestavy s tlakovým přívodem kapaliny je kapalina do trysky přiváděna pod tlakem.
• Při míšení kapaliny se stlačeným vzduchem nebo jiným plynem uvnitř trysky dochází k dokonalému
rozprachu kapaliny.
Vzduchová
koncová tryska
Vzduchové koncové trysky pro
plochý rozstřik nebo plochý
rozstřik tvořený deflektorem
C
B
Kapalinová koncová tryska
A
Plochý tvar
rozstřiku
(38 cm)
D
(15 cm)
(23 cm)
Převlečná matice 1158
Těsnění
3612
Převlečná matice 1158 a těsnění 3612 nejsou součástí tryskové sady a objednávají se samostatně, jsou však součástí standardní
sestavy trysky. Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
Plochý
SU13
SUN13
* Při stanoveném tlaku v barech.
rozstřik
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
SU13A
údaje
Kapalinová
konc. tryska
2050
+
vzduchová
konc. tryska
73328
Kapalinová
konc. tryska
2850
+
vzduchová
konc. tryska
73328
Kapalinová
konc. tryska
2850
+
vzduchová
konc. tryska
73335
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Technické
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
Číslo
tryskové
0,7
1,5
2
3
4
sady
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
D
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm) (m)
0,70
0,85
1,0
1,1
1,3
1,4
1,5
0,85
1,0
1,1
1,3
1,4
–
–
1,0
1,1
1,3
1,4
1,7
2,0
2,2
5,5
4,7
4,1
3,5
3,0
2,5
2,0
8,2
6,8
5,5
4,1
2,9
–
–
9,0
7,8
6,6
5,2
3,1
2,0
1,1
24
27
31
34
37
40
44
19,8
23
27
30
34
–
–
25
30
32
36
44
50
56
1,3
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
2,8
1,4
1,7
2,0
2,1
2,2
2,4
2,5
2,0
2,1
2,2
2,5
2,8
3,1
3,4
9,1
7,7
6,5
5,4
4,3
3,3
2,8
14,4
11,9
9,5
8,3
7,1
6,1
5,1
10,4
9,3
8,2
6,1
4,3
3,0
2,0
31
36
42
47
52
57
60
27
32
37
40
43
46
49
41
45
48
55
62
69
75
2,0
2,2
2,5
2,8
3,1
3,2
3,4
2,1
2,4
2,7
3,0
3,2
3,4
3,5
2,4
2,5
2,7
3,0
3,2
3,5
3,8
8,6
7,5
6,2
5,2
4,2
3,7
3,2
13,5
11,4
9,2
7,1
5,0
4,0
3,3
11,6
10,4
9,4
7,3
5,5
4,1
2,9
42
47
52
57
63
65
68
36
42
47
53
59
63
66
48
51
54
61
68
75
81
2,7
3,0
3,2
3,5
4,2
4,6
4,9
2,7
3,0
3,2
3,5
4,2
4,6
4,9
3,1
3,2
3,4
3,8
4,2
4,9
6,0
11,2
10,1
9,1
8,1
5,4
4,2
3,1
19,1
17,1
15,1
13,1
8,1
5,9
4,0
15,6
14,6
13,7
10,8
8,5
5,2
2,3
52
56
62
66
79
85
91
42
46
52
57
72
79
86
56
59
62
71
82
98
120
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU11DF.
F13
3,9
4,6
5,3
6,0
6,3
6,7
7,0
4,6
4,9
5,3
5,6
6,0
6,3
6,7
4,2
4,6
4,9
5,3
5,6
6,3
7,0
12,0 69
9,7 81
7,5 93
5,3SU13A
104
4,3 110
3,3 116
2,4 122
16,1 69
13,8 76
11,5 83
9,3SU1390
7,3 97
5,6 104
4,3 112
17,1 73
15,0 80
12,8 87
SUN1394
11,0
9,4 103
7,2 119
6,1 134
1,1
0,70
25
36
46
2,6
2,1
1,5
36
48
66
3,0
2,8
2,0
38
53
76
3,2
3,5
3,0
47
61
86
3,4
6,0
4,0
56
74
94
4,0
1,1
0,70
36
46
71
2,1
2,1
1,5
43
61
81
2,4
3,0
2,0
51
66
89
2,6
3,5
3,0
58
76
97
2,7
5,6
4,0
58
76
97
3,2
1,4
0,70
10
13
17
3,0
2,5
1,5
13
15
20
3,7
3,2
2,0
13
17
22
4,0
3,8
3,0
15
22
28
4,2
5,3
4,0
20
25
33
4,8
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a interním mixem, řady
Technické
Plochý
1/8J
1/4J
a
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
rozstřik
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
SU14
Kapalinová
konc. tryska
2850
+
vzduchová
konc. tryska
73320
SUN23
Kapalinová
konc. tryska
60100
+
vzduchová
konc. tryska
125340
SU23B
Kapalinová
konc. tryska
40100 +
vzduchová
konc. tryska
125328
SU23
Kapalinová
konc. tryska
60100
+
vzduchová
konc. tryska
125328
SU43
Kapalinová
konc. tryska
100150
+
vzduchová
konc. tryska
189351
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
Číslo
tryskové
0,7
1,5
2
3
4
sady
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
D
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm) (m)
1,3
1,4
1,5
1,7
1,8
2,0
–
1,0
1,1
1,3
1,4
–
–
–
1,1
1,3
1,4
1,5
1,7
–
0,85
1,0
1,1
1,3
1,4
1,5
–
1,0
1,1
–
–
–
–
–
3,9
3,0
2,3
1,8
1,3
0,95
–
17,0
11,0
7,6
3,2
–
–
–
11,2
8,5
6,5
5,0
3,8
–
27
20
15,9
12,5
10,2
7,6
–
29
18,9
–
–
–
–
–
30
33
35
38
41
44
–
23
27
33
40
–
–
–
54
60
65
71
77
–
33
38
45
48
56
62
–
90
108
–
–
–
–
–
2,1
2,4
2,5
2,7
2,8
3,0
3,1
2,0
2,1
2,2
2,4
2,5
–
–
2,1
2,2
2,4
2,5
–
–
1,8
2,1
2,2
2,4
2,5
2,7
–
1,8
2,0
–
–
–
–
–
7,4
5,3
4,4
3,7
3,1
2,6
2,1
24
18,9
14,4
10,6
7,2
–
–
18,0
15,8
13,6
11,6
–
–
38
28
24
21
17,8
15,1
–
56
40
–
–
–
–
–
40
45
47
50
52
55
57
44
50
56
63
71
–
–
79
84
89
95
–
–
55
66
71
76
82
87
–
117
133
–
–
–
–
–
3,0
3,1
3,2
3,4
3,5
3,9
–
2,4
2,5
2,7
2,8
3,0
–
–
2,7
2,8
3,0
3,1
3,2
–
2,4
2,7
3,0
3,2
3,4
3,5
3,7
2,1
2,2
2,4
2,5
2,7
–
–
6,1
5,3
4,5
3,8
3,2
1,8
–
28
23
18,9
15,1
11,7
–
–
19,6
17,3
15,2
13,2
11,4
–
39
30
24
17,8
15,1
12,9
10,6
100
79
62
48
36
–
–
52
54
57
59
62
68
–
51
59
66
74
79
–
–
93
98
103
109
114
–
67
77
87
98
103
109
114
119
133
147
162
177
–
–
3,9
4,2
4,6
4,9
–
–
–
3,4
3,5
3,7
3,8
3,9
4,2
4,6
3,5
3,7
3,8
3,9
4,1
4,2
3,2
3,5
3,8
3,9
4,2
4,6
4,9
3,0
3,1
3,2
3,4
3,5
3,7
3,8
9,4
7,2
5,3
3,8
–
–
–
38
33
28
23
19,7
13,1
7,2
27
25
23
21
18,9
17,0
58
47
38
34
27
20
14,8
126
110
95
78
62
48
37
60
67
73
80
–
–
–
72
80
89
97
105
120
138
112
116
121
126
132
137
76
87
97
103
113
126
140
140
151
163
184
193
210
225
5,3
5,6
6,0
6,3
–
–
–
3,9
4,2
4,6
4,9
5,3
5,6
6,3
4,6
4,9
5,3
5,6
6,0
6,3
4,6
5,3
5,6
6,0
6,3
6,7
7,0
4,1
4,2
4,6
4,9
5,3
5,6
–
10,2 78
8,3
84
6,6
89
5,1 SU1498
–
–
–
–
–
–
65
75
53
89
40 108
30SUN23
127
21 149
13,8 173
3,2 225
33 137
28 149
24 161
SU23B
19,7 174
15,7 187
12,4 200
59 106
40 132
32 145
26 SU23158
20 172
15,9 185
12,7 198
140 181
125 193
89 225
58 SU43265
34 305
16,7 340
–
–
1,5
2,7
3,2
4,2
5,6
0,70
1,5
2,0
3,0
4,0
25
36
58
61
64
33
51
74
74
76
46
69
91
94
97
1,8
2,0
2,0
2,1
2,3
1,1
2,1
2,8
3,7
4,9
0,70
1,5
2,0
3,0
4,0
10
10
13
15
20
13
13
17
20
25
15
17
22
28
35
2,4
3,0
3,4
3,6
4,0
1,4
2,4
3,0
3,7
5,3
0,70
1,5
2,0
3,0
4,0
15
23
25
30
33
18
28
33
38
41
20
33
46
46
48
3,0
3,2
3,4
3,5
4,0
1,1
2,4
3,2
3,9
6,0
0,70
1,5
2,0
3,0
4,0
18
23
25
30
33
23
30
33
38
41
30
41
43
48
51
3,4
3,5
3,7
3,8
4,4
1,0
1,8
2,4
3,4
4,9
0,70
1,5
2,0
3,0
4,0
18
25
25
33
36
20
30
30
41
43
25
43
46
53
58
3,4
3,8
4,3
4,6
5,2
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU11DF.
Plochý
rozstřik tvořený deflektorem
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Číslo
tryskové
sady
Trysková sada
se skládá
Tlak kapaliny
z kombinace
0,7
1,5
2
3
4
kapalinové
a vzduchové
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
koncové trysky vzduchu l/h l/min vzduchu l/h l/min vzduchu l/h l/min vzduchu l/h l/min vzduchu l/h l/min
Kapalinová konc.
tryska 28150
+
SU240E
vzduchová
konc. tryska
189110-75°
0,40
0,60
0,70
0,80
–
11,0
9,5
7,6
5,7
–
45
54
65
77
–
1,1
1,3
1,4
1,5
1,7
14,5 79
13,2 86
11,8 95
10,0 103
8,7 113
1,5
1,7
1,8
2,1
2,2
15,7 96
14,3 104
12,9 112
9,8 130
8,3 142
2,1
2,2
2,7
3,1
3,2
20
19,2
15,8
11,8
10,3
114
121
146
173
183
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU11DF.
F14
2,7
3,2
3,8
4,4
4,6
26
22
17,7
13,1
10,2
133
160
186
230
250
Plochý rozstřik tvořený deflektorem
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
a externím mixem, řady
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
1/8J
a
1/4J
a vlastnosti
• Trysky s externím mixem umožňují řízení rozprachu změnou tlaku na přívodu vzduchu, aniž by docházelo
ke změně průtoku kapaliny.
• U plochého rozstřiku představují rozměry „A“, „B“ a „C“ šířku rozstřiku v uvedených vzdálenostech od
trysky.
• Písmeno „D“ označuje celkový dosah rozstřiku – vzdálenost od trysky po maximální bod rozptylu.
• Při použití sestavy s tlakovým přívodem kapaliny je kapalina do trysky přiváděna pod tlakem.
• Při míšení kapaliny se stlačeným vzduchem nebo jiným plynem vně trysky dochází k dokonalému
rozprachu kapaliny.
Koncové trysky s externím mixem
pro plochý rozstřik
C
B
A
Vzduchová
koncová tryska
Kapalinová
koncová tryska
Plochý tvar
rozstřiku
(38 cm)
D
(15 cm)
(23 cm)
Převlečná matice 1158
Těsnění
3612
Technické
Plochý
údaje
rozstřik
Číslo
tryskové
sady
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
SUE15B
Kapalinová
konc. tryska
1650
+
vzduchová
konc. tryska
67228-45°
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Převlečná matice 1158 a těsnění 3612 nejsou součástí tryskové sady a objednávají se samostatně, jsou však součástí standardní
sestavy trysky. Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
(s
externím mixem)
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
Číslo
tryskové
0,2
0,3
0,7
1,5
3
sady
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
D
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm) (m)
0,20
2,8
25,2
3,5
3,5
26,3
0,70
5,3
31,2
1,4
7,8
45,3
2,8
11,0 73,6
0,35
2,8
26,3
0,70
3,5
31,2
1,05
5,3
39,6
1,75
7,8
53,8
3,5
11,0
0,70
2,8
31,2
1,05
3,5
39,6
1,4
5,3
45,3
2,1
7,8
59,5
4,2
11,0 102
1,05
2,8
39,6
1,4
3,5
45,3
1,75
5,3
53,8
2,8
7,8
73,6
4,9
11,0
119
SUE15B
1,4
2,8
45,3
1,75
3,5
53,8
2,1
5,3
59,4
3,5
7,8
85
5,3
11,0 127,5
1,75
2,8
53,8
2,1
3,5
59,4
2,8
5,3
73,6
4,2
7,8
102
5,6
11,0 139
2,1
2,8
59,4
2,8
3,5
73,6
3,5
5,3
85
5,6
7,8
139
6,3
11,0 159
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU11DF.
F15
85
0,20
1,05
1,4
1,4
1,75
2,8
4,9
0,20
0,20
0,35
1,4
0,70
1,4
2,8
9,0
9,0
10,0
11,5
11,5
13,0
15,0
15,0
15,0
15,0
18,0
15,0
18,0
18,0
23
23
23
25
24
28
24
0,90
1,2
1,2
1,5
1,5
1,8
2,4
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a externím mixem, řady
Technické
Plochý
Číslo
tryskové
sady
SUE18B
Kapalinová
konc. tryska
1650
+
vzduchová
konc. tryska
62240-60°
SUE15A
SUE18A
SUE15
SUE18
Kapalinová
konc. tryska
2050
+
vzduchová
konc. tryska
67228-45°
Kapalinová
konc. tryska
2050
+
vzduchová
konc. tryska
62240-60°
Kapalinová
konc. tryska
2850
+
vzduchová
konc. tryska
67228-45°
Kapalinová
konc. tryska
2850
+
vzduchová
konc. tryska
62240-60°
a
1/4J
údaje
rozstřik
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
1/8J
(s
externím mixem)
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
Číslo
tryskové
0,2
0,3
0,7
1,5
3
sady
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
D
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm) (m)
82
0,40
0,60
0,60
1,1
1,4
1,1
1,4
0,35
0,30
0,70
1,5
1,5
1,5
2,0
3,0
0,20
20
23
28
28
25
28
30
7,5
28
30
35
33
30
35
38
14,0
33
40
46
43
41
48
51
22
1,2
1,8
1,8
2,4
2,7
2,6
2,7
1,0
85
1,4
0,20
9,0
15,0
22
1,7
4,2
16,6 102
1,75
0,35
10,0 16,5
23
1,8
85
4,9
SUE15A
16,6
119
1,75
1,4
13,0 19,0
29
2,1
4,2
12,2 102
5,25
16,6 127
2,1
0,70
13,0 18,0
25
1,8
85
4,9
12,2 119
6,3
16,6 159
3,5
1,4
13,0
22
30
2,4
8,3
102
6,3
12,2 159
6,7
16,6 164
0,60
8,3
28
0,70
12,2
34
1,1
16,6
34
0,70
8,3
34
1,4
12,2
54
1,4
5,5
45
1,4
8,3
54
2,1
12,2
71
2,1
16,6 54
SUE18A
16,6 71
1,4
5,5
54
2,1
8,3
71
2,5
12,2
79
2,5
16,6
79
31,2
1,05
10,4 39,6
1,4
15,9 45,3
2,5
23
68
3,5
33
85
5,3
0,70
1,1
0,70
1,4
2,5
1,8
1,8
0,70
2,8
0,30
0,70
1,5
1,5
1,5
2,0
3,0
0,20
15,0 19,0
28 33
30 38
38 46
35 43
33 40
38 46
41 48
13,0 16,5
25
40
48
58
56
51
58
66
25
3,0
1,5
2,1
1,8
2,4
3,0
2,7
2,9
1,2
8,5
39,6
1,4
10,4 45,3
1,75
15,9 53,8
2,8
23
73,6
4,2
33
102
1,75
0,20
13,0 16,5
25
1,8
1,4
8,5
45,3
1,75
10,4 53,8
2,1
15,9 59,4
3,5
23
85
4,9
33
119
2,1
0,35
13,0 18,0
24
1,8
1,75
8,5
53,8
2,1
10,4 59,4
2,8
15,9 73,6
4,2
23
102
5,3
33SUE15
127
2,5
1,4
14,0
20
32
1,8
2,1
8,5
59,4
2,8
10,4 73,6
3,5
15,9
85
4,9
23
119
5,6
33
139
2,8
0,70
14,0 19,0
30
2,3
2,8
8,5
73,6
3,5
10,4
85
4,2
15,9 102
5,6
23
139
6,3
33
159
4,2
1,4
14,0
20
36
3,0
3,5
8,5
85
4,2
10,4 102
4,9
15,9 119
6,3
23
159
7,0
33
176
0,40
8,5
25
0,40
10,4
25
0,40
15,9
25
0,70
23
34
1,4
33
54
0,50
8,5
27,5
0,60
10,4
28
0,60
15,9
28
0,85
23
40
1,8
0,60
8,5
28
0,65
10,4
31
0,70
15,9
34
1,1
23
45
2,1
33 62
SUE18
33 71
0,70
8,5
34
0,70
10,4
34
0,85
15,9
40
1,4
23
54
2,5
33
5,3
0,60
0,60
0,70
1,1
1,4
1,8
2,1
2,8
0,30
0,70
1,5
1,5
1,5
2,0
3,0
16,5
35
35
38
41
43
41
41
20
48
48
48
51
53
51
51
30
61
63
63
66
66
69
69
4,0
1,8
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
2,9
0,35
2,8
22
0,35
3,5
22
0,40
5,3
25
0,60
7,8
28
0,70
11,0
0,40
2,8
25
0,40
3,5
25
0,60
5,3
28
0,70
7,8
34
1,1
0,50
2,8
27,5
0,60
3,5
28
0,70
5,3
34
1,1
7,8
45
1,8
11,0 45
SUE18B
11,0 62
0,60
2,8
28
0,70
3,5
34
0,85
5,3
40
1,4
7,8
54
2,5
11,0
79
0,35
4,5
26,3
0,70
5,5
31,2
1,05
8,3
39,6
1,75
12,2 53,8
3,15
16,6
0,70
4,5
31,2
1,05
5,5
39,6
1,4
8,3
45,3
2,1
12,2 59,4
3,5
16,6
1,05
4,5
39,6
1,4
5,5
45,3
1,75
8,3
53,8
2,8
12,2 73,6
1,4
4,5
45,3
1,75
5,5
53,8
2,1
8,3
59,4
3,5
12,2
1,75
4,5
53,8
2,1
5,5
59,4
2,8
8,3
73,6
2,1
4,5
59,4
2,8
5,5
73,6
3,5
8,3
2,8
4,5
73,6
3,5
5,5
85
4,2
0,35
4,5
22
0,35
5,5
22
0,60
4,5
28
0,70
5,5
0,70
4,5
34
1,1
1,1
4,5
45
0,70
8,5
1,05
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU11DF.
F16
34
45
79
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
a externím mixem, řady
Plochý
SUE25B
SUE28B
SUE25A
SUE28A
SUE28
Kapalinová
konc. tryska
35100
+
vzduchová
konc. tryska
134255-45°
Kapalinová
konc. tryska
35100
+
vzduchová
konc. tryska
122281-60°
Kapalinová
konc. tryska
40100
+
vzduchová
konc. tryska
134255-45°
1/4J
údaje
rozstřik
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
a
(s
externím mixem)
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
Číslo
tryskové
0,2
0,3
0,7
1,5
3
sady
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm)
D
(m)
0,70
13,4
85
1,0
16,4 102
1,4
25
116
2,5
37
178
3,2
52
212
0,70
0,20
13,0
19,0
25
1,7
1,0
13,4 102
1,4
16,4 116
1,8
25
139
2,8
37
195
3,5
52
232
1,8
0,20
13,0
19,0
25
2,7
1,4
13,4 116
1,8
16,4 139
2,1
25
156
3,5
37
227
3,9
52
255
2,1
0,35
15,0
19,0
28
3,0
1,8
13,4 139
2,1
16,4 156
2,5
25
178
4,2
37
266
4,2
52SUE25B
275
2,5
0,70
15,0
22
28
3,5
2,1
13,4 156
2,8
16,4 195
2,8
25
195
4,9
37
312
4,9
52
314
2,5
1,4
16,5
23
36
3,7
1,4
16,5
23
37
4,3
2,8
13,4 195
3,5
16,4 227
3,5
25
227
5,6
37
360
5,6
52
360
4,2
3,5
13,4 227
4,2
16,4 266
4,2
25
266
6,3
37
411
6,3
52
411
4,9
2,8
16,5
22
32
4,9
0,60
13,4
91
0,70
16,4 102
1,4
25
156
2,1
37
210
3,2
52
285
0,70
13,4 102
1,1
16,4 130
2,1
25
210
2,8
37
260
4,2
1,1
13,4 130
1,8
16,4 184
2,5
25
235
3,5
37
310
5,3
52 360
SUE28B
52 430
1,4
13,4 156
2,1
16,4 210
2,8
25
260
4,2
37
360
5,6
52
455
1,4
2,1
2,1
3,2
4,2
3,9
4,2
0,30
0,70
1,5
1,5
1,5
2,0
3,0
33
33
35
38
38
41
38
38
40
46
48
48
51
51
48
56
58
66
64
69
71
3,8
4,3
4,0
4,6
5,2
4,6
4,9
0,70
17,6
85
1,4
22
116
1,8
33
139
2,8
48
195
3,5
68
232
0,70
0,35
15,0
19,0
27
2,1
1,0
17,6 102
1,8
22
139
2,1
33
156
3,2
48
212
4,2
68
275
1,8
0,70
15,0
19,0
27
3,0
1,4
17,6 116
2,1
22
156
2,5
33
178
3,5
48
227
4,9
68
314
2,5
1,4
15,0
22
33
3,4
1,8
17,6 139
2,5
22
178
2,8
33
195
4,2
48
266
5,3
68SUE25A
340
2,8
1,4
15,0
22
36
3,8
2,1
17,6 156
2,8
22
195
3,5
33
227
4,9
48
312
5,6
68
360
2,8
1,4
16,5
25
37
4,0
4,2
2,1
16,5
25
37
4,9
5,3
2,8
18,0
23
36
5,8
1,1
1,8
2,5
3,2
4,2
4,2
4,9
2,1
2,8
3,2
4,6
5,6
3,9
6,3
0,20
0,70
1,5
1,5
1,5
2,0
3,0
0,30
0,70
1,5
1,5
1,5
2,0
3,0
33
35
38
33
30
33
33
40
46
48
43
38
48
41
38
48
46
43
43
43
43
56
58
58
53
51
64
56
51
64
64
61
58
61
61
76
81
79
76
66
84
79
3,5
3,0
3,8
4,3
4,9
5,2
4,0
3,0
4,0
4,3
4,9
5,8
4,3
5,8
2,8
17,6 195
3,5
22
227
4,2
33
266
5,6
48
360
6,3
68
411
3,5
17,6 227
4,2
22
266
4,9
33
312
6,3
48
411
6,6
68
428
Kapalinová
konc. tryska
40100
+
vzduchová
konc. tryska
122281-60°
0,60
17,6
91
0,70
22
102
1,1
33
130
2,5
48
235
3,5
68
310
1,1
17,6 130
1,4
22
156
1,8
33
184
3,2
48
285
4,6
1,4
17,6 156
1,8
22
184
2,5
33
235
3,9
48
330
6,0
68 380
SUE28A
68 475
1,8
17,6 184
2,1
22
210
2,8
33
260
4,2
48
360
6,7
68
525
Kapalinová
konc. tryska
60100
+
vzduchová
konc. tryska
122281-60°
0,70
36
102
1,1
45
130
1,8
68
184
3,2
100
285
5,3
141
430
1,1
36
130
1,4
45
156
2,1
68
210
3,5
100
310
6,0
1,4
36
156
2,1
45
210
2,8
68
260
4,9
100
405
6,7
141 475
SUE28
141 525
1,8
36
184
2,5
45
235
3,2
68
285
5,9
100
455
7,0
141
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU11DF.
F17
550
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Technické
1/8J
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a externím mixem, řady
Technické
Plochý
SUE25
SUE45B
SUE45A
SUE45
Kapalinová
konc. tryska
60100
+
vzduchová
konc. tryska
134255-45°
Kapalinová
konc. tryska
60150
+
vzduchová
konc. tryska
200278-45°
Kapalinová
konc. tryska
80150
+
vzduchová
konc. tryska
200278-45°
Kapalinová
konc. tryska
100150
+
vzduchová
konc. tryska
200278-45°
a
1/4J
údaje
rozstřik
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
1/8J
(s
externím mixem)
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
Číslo
tryskové
0,2
0,3
0,7
1,5
3
sady
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm)
1,0
36
102
1,8
45
139
2,5
68
178
3,2
100
212
3,9
141
255
1,4
36
116
2,1
45
156
2,8
68
195
3,5
100
227
4,2
141
275
297
1,8
36
139
2,5
45
178
3,2
68
212
3,9
100
246
4,6
141
2,1
36
156
2,8
45
195
3,5
68
227
4,2
100
266
4,9
141SUE25
314
2,5
36
178
3,2
45
212
4,2
68
266
4,9
100
312
5,6
141
360
2,8
36
195
3,5
45
227
4,9
68
312
5,6
100
360
6,3
141
411
3,5
36
227
4,2
45
266
5,6
68
360
6,3
100
411
7,0
141
453
1,8
36
235
1,8
45
235
2,5
68
300
3,9
100
410
–
–
–
2,1
36
260
2,1
45
260
2,8
68
330
4,2
100
445
–
–
–
2,5
36
300
2,5
45
300
3,2
68
355
4,6
100
480
–
–
–
2,8
36
330
2,8
45
330
3,5
68
380
4,9
100
529
–
–SUE45B–
3,2
36
355
3,2
45
355
3,9
68
410
5,3
100
565
–
–
–
3,5
36
380
3,5
45
380
4,2
68
445
5,6
100
600
–
–
–
4,2
36
445
4,2
45
445
4,9
68
520
6,3
100
685
–
–
–
2,1
64
260
2,8
78
330
3,9
119
410
4,9
175
520
–
–
–
2,5
64
300
3,2
78
355
4,2
119
445
5,3
175
565
–
–
–
2,8
64
330
3,5
78
380
4,6
119
480
5,6
175
600
–
–
–
3,2
64
355
3,9
78
410
4,9
119
520
6,0
175
640
–
–SUE45A–
3,5
64
380
4,2
78
445
5,3
119
565
6,3
175
685
–
–
–
4,2
64
445
4,9
78
520
5,6
119
600
–
–
–
–
–
–
4,9
64
520
5,6
78
600
6,3
119
685
–
–
–
–
–
–
2,8
102
330
3,5
125
380
4,6
192
480
5,6
280
600
–
–
–
3,2
102
355
3,9
125
410
4,9
192
520
6,0
280
640
–
–
–
3,5
102
380
4,2
125
445
5,3
192
565
6,3
280
685
–
–
–
3,9
102
410
4,6
125
480
5,6
192
600
–
–
–
–
–SUE45–
4,2
102
445
4,9
125
520
6,0
192
640
–
–
–
–
–
–
4,6
102
480
5,3
125
565
6,3
192
685
–
–
–
–
–
–
4,9
102
520
5,6
125
600
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU11DF.
F18
D
(m)
1,0
2,1
2,8
3,2
3,5
4,2
5,6
0,20
0,20
0,35
1,4
0,70
1,4
2,8
15,0
15,0
18,0
20
19,0
20
18,0
20
22
24
28
27
28
24
25
29
36
39
38
39
38
2,7
3,0
3,5
3,7
4,0
4,3
5,9
1,8
2,8
2,8
3,5
3,9
4,2
4,9
0,20
0,20
0,30
0,70
1,5
1,0
1,5
15,0
15,0
15,0
17,0
17,0
17,0
17,0
20
20
20
22
22
23
23
29
30
30
32
34
33
34
3,0
3,4
4,0
4,3
4,6
4,7
5,5
2,1
3,2
3,9
4,9
4,9
5,3
5,6
0,20
0,20
0,30
0,70
1,5
1,0
1,5
17,0
18,0
18,0
18,0
20
18,0
20
24
24
25
25
25
25
25
34
36
36
36
38
38
38
3,5
4,3
4,9
5,5
5,5
5,8
6,1
2,8
3,9
4,6
5,3
5,6
5,6
6,0
0,20
0,20
0,30
0,70
1,0
1,5
1,5
19,0
20
20
22
22
22
22
25
25
25
27
27
27
27
36
37
37
38
41
41
41
4,6
4,9
5,2
5,5
5,5
5,8
6,1
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem, externím mixem
a vysokou efektivitou přenosu
Výhody
(HTE),
řada
C
a vlastnosti
B
A
Plochý tvar
rozstřiku
• Nová konstrukce vzduchové koncové trysky umožňuje dosáhnout stejného
sprejového výkonu jako u klasických tryskových sad s externím mixem při
využití nižších tlaků vzduchu.
• Tryskové sady s vysokou efektivitou (HTE) pracují při tak nízkých tlacích, jako
je 0,3 baru.
• Velká vzduchová komora přivádí vzduch přímo k výstupní vzduchové štěrbině.
Tato konstrukce je zárukou vysoké efektivity rozstřiku kapaliny, minimálních
ztrát vzduchu a minimálního mlžení.
• Tímto způsobem je dosaženo nižší spotřeby stlačeného vzduchu při
maximálním porytí cílové plochy.
• Viz také
– Sekce G – Automatické trysky
Vzduchové
1/4J
(15 cm)
(23 cm)
(38 cm)
D
C
B
A
Kulatý tvar
rozstřiku
koncové trysky
(15 cm)
(23 cm)
(38 cm)
D
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Převlečná matice 1158 a těsnění 3612 nejsou součástí tryskové sady
a objednávají se samostatně, jsou však součástí standardní sestavy trysky.
Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
Koncové vzduchové HTE trysky
vytváří plochý a kulatý tvar rozstřiku.
Technické
Plochý
Číslo
tryskové
sady
SU-HTE60D
SU-HTE60E
SU-HTE60F
údaje
rozstřik
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
Tlak
vzduchu
0,55
Kapalinová
konc. tryska
0,69
PF28100 +
0,83
vzduchová
0,97
konc. tryska
LP130262-60
1,1
0,41
Kapalinová
0,55
konc. tryska
PF20100
0,69
+
0,83
vzduchová
0,97
konc. tryska
LP130262-60
1,1
0,28
Kapalinová
0,41
konc. tryska
0,55
PF16100
0,69
+
vzduchová
0,83
konc. tryska
LP130262-60 0,97
1,1
(s
externím mixem)
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
0,3
l/h
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
0,7
Vzduch
l/min
94
106
118
129
139
81
94
106
118
129
139
65
81
94
106
118
129
139
Tlak
vzduchu
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
0,41
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
l/h
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
–
–
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
1
Vzduch
l/min
94
106
118
129
139
81
94
106
118
129
139
–
–
94
106
118
129
139
Tlak
vzduchu
–
0,69
0,83
0,97
1,1
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
l/h
–
19,3
19,3
19,3
19,3
–
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
–
–
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
1,4
Vzduch
l/min
–
106
118
129
139
–
94
106
118
129
139
–
–
94
106
118
129
139
Tlak
vzduchu
–
–
0,83
0,97
1,1
–
–
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
l/h
–
–
23
23
23
–
–
11,7
11,7
11,7
11,7
–
–
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
Vzduch
l/min
–
–
118
129
139
–
–
106
118
129
139
–
–
94
106
118
129
139
Tlak
Vzduch
l/h
vzduchu
l/min
–
–
–
–
–
–
– SU-HTE60D
–
–
0,97 27 129
1,1
27 139
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SU-HTE60E
–
–
–
0,97 14,0 129
1,1 14,0 139
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– SU-HTE60F
–
–
0,83 9,1 118
0,97 9,1 129
1,1 9,1 139
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU-HTE60D-DF
Uváděné provozní tlaky a průtoky odpovídají rozprachu vody a vzduchu při pokojové teplotě.
V případě jiných kapalin s odlišnými charakteristikami může být nutné hodnoty odpovídajícím způsobem upravit.
F19
Rozměry rozstřiku:
Číslo tryskové
2,1sady
Vzduch* Kapalina*
A
B
C
D
(cm) (cm) (cm) (cm)
0,69
1,0
0,69
1,0
0,69
0,34
0,34
0,69
0,69
1,4
18
13
29
15
25
33
15
34
23
38
36
20
36
25
43
91
102
102
114
104
0,34
0,69
1,0
0,34
0,69
1,0
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
18
10
8
20
17
17
23
11
11
28
18
18
16
11
14
33
18
19
64
79
86
56
69
81
0,21
0,34
0,69
1,0
0,34
0,69
1,0
0,34
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
24
23
20
17
22
19
15
28
25
23
19
24
23
19
33
30
29
22
30
28
24
58
61
64
71
56
64
74
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem, externím mixem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a vysokou efektivitou přenosu
Technické
Plochý
(HTE),
řada
1/4J
údaje
rozstřik
Číslo
tryskové
sady
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
SU-HTE61C
Kapalinová
konc. tryska
PF35100
+
vzduchová
konc. tryska
LP130285-60
SU-HTE61D
Kapalinová
konc. tryska
PF28100
+
vzduchová
konc. tryska
LP130285-60
SU-HTE61E
Kapalinová
konc. tryska
PF20100
+
vzduchová
konc. tryska
LP130285-60
SU-HTE61F
Kapalinová
konc. tryska
PF16100
+
vzduchová
konc. tryska
LP130285-60
SU-HTE62D
Kapalinová
konc. tryska
PF28100
+
vzduchová
konc. tryska
LP120262-90
SU-HTE62E
Kapalinová
konc. tryska
PF20100
+
vzduchová
konc. tryska
LP120262-90
(s
externím mixem)
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
Číslo
tryskové
0,3
0,7
1
1,4
2,1
sady
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
D
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm) (cm)
0,41
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
0,41
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
0,28
0,41
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
0,28
0,41
0,55
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
3,8
3,8
3,8
100
117
133
149
163
177
100
117
133
149
163
177
80
100
117
133
149
163
177
80
100
117
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
–
0,41
0,55
–
25
25
25
25
25
–
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
–
–
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
–
5,3
5,3
–
117
133
149
163
177
–
117
133
149
163
177
–
–
117
133
149
163
177
–
100
117
–
–
–
0,83
0,97
1,1
–
–
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
–
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
0,55
–
–
–
31
31
31
–
–
19,3
19,3
19,3
19,3
–
–
–
9,8
9,8
9,8
9,8
–
–
6,4
–
–
–
149
163
177
–
–
133
149
163
177
–
–
–
133
149
163
177
–
–
117
–
–
–
–
0,97
1,1
–
–
–
–
0,97
1,1
–
–
–
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
0,55
–
–
–
–
36
36
–
–
–
–
23
23
–
–
–
11,7
11,7
11,7
11,7
–
–
7,6
0,69
0,83
0,97
1,1
0,28
0,41
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
0,28
0,41
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
3,8
3,8
3,8
3,8
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
133
149
163
177
57
70
82
93
103
112
121
57
70
82
93
103
112
121
0,69
0,83
0,97
1,1
–
0,41
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
5,3
5,3
5,3
5,3
–
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
–
–
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
133
149
163
177
–
70
82
93
103
112
121
–
–
82
93
103
112
121
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
–
0,69
0,83
0,97
1,1
6,4
6,4
6,4
6,4
–
–
19,3
19,3
19,3
19,3
19,3
–
–
–
9,8
9,8
9,8
9,8
133
149
163
177
–
–
82
93
103
112
121
–
–
–
93
103
112
121
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
–
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
–
0,69
0,83
0,97
1,1
7,6
7,6
7,6
7,6
–
–
–
23
23
23
23
–
–
–
11,7
11,7
11,7
11,7
–
–
–
–
163
177
–
–
–
–
163
177
–
–
–
133
149
163
177
–
–
–
–
–
–
0,97
1,1
–
–
–
–
0,97
1,1
–
–
–
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
SU-HTE61C
–
–
43 163
43 177
–
–
–
–
–
–
SU-HTE61D
–
–
27 163
27 177
–
–
–
–
–
–
14,0
133
SU-HTE61E
14,0 149
14,0 163
14,0 177
–
–
–
–
117
133
149
163
177
–
–
–
93
103
112
121
–
–
–
93
103
112
121
–
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
–
–
0,83
0,97
1,1
–
–
–
–
0,83
0,97
1,1
–
–
SU-HTE61F
9,1
133
9,1 149
9,1 163
9,1 177
–
–
–
–
–
–
SU-HTE62D
–
–
27 103
27 112
27 121
–
–
–
–
–
–
SU-HTE62E
–
–
14,0 103
14,0 112
14,0 121
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU-HTE60D-DF
Uváděné provozní tlaky a průtoky odpovídají rozprachu vody a vzduchu při pokojové teplotě.
V případě jiných kapalin s odlišnými charakteristikami může být nutné hodnoty odpovídajícím způsobem upravit.
F20
0,34
0,69
1,0
0,69
1,0
0,69
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
1,4
27
23
17
27
23
31
36
29
23
36
28
41
51
31
31
42
33
52
69
94
109
94
109
89
0,34
0,69
1,0
1,0
0,34
0,69
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
18
13
10
13
23
15
19
15
13
15
28
22
20
19
17
20
30
23
74
91
145
109
84
94
0,21
0,34
0,69
1,0
1,0
0,34
0,69
0,34
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
20
18
9
9
15
24
18
25
19
13
10
19
25
20
36
23
15
14
24
29
23
46
61
74
76
99
69
69
0,21
0,34
0,69
1,0
1,0
0,34
0,69
0,34
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
25
22
18
19
22
28
22
32
25
24
25
25
32
27
37
30
30
28
29
38
29
74
84
86
84
84
81
84
0,21
0,34
0,69
1,0
0,34
0,69
1,0
0,34
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
18
28
28
18
25
36
41
28
32
33
18
32
38
41
41
36
34
20
33
43
46
86
96
107
114
84
102
127
0,21
0,34
0,69
1,0
0,34
0,69
1,0
0,34
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
25
19
18
15
19
17
17
34
24
20
17
28
23
20
38
25
22
18
30
25
22
53
71
84
99
66
74
94
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem, externím mixem
a vysokou efektivitou přenosu
Plochý
rozstřik
Číslo
tryskové
sady
SU-HTE62F
Kapalinová
konc. tryska
PF16100
+
vzduchová
konc. tryska
LP120262-90
SU-HTE64D
SU-HTE64E
SU-HTE64F
1/4J
údaje
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
SU-HTE64C
řada
Kapalinová
konc. tryska
PF35100
+
vzduchová
konc. tryska
LP1302100-60
Kapalinová
konc. tryska
PF28100
+
vzduchová
konc. tryska
LP1302100-60
Kapalinová
konc. tryska
PF20100
+
vzduchová
konc. tryska
LP1302100-60
Kapalinová
konc. tryska
PF16100
+
vzduchová
konc. tryska
LP1302100-60
(s
externím mixem)
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
Číslo
tryskové
0,3
0,7
1
1,4
2,1
sady
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
D
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm) (cm)
0,28
3,8
57
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,41
3,8
70
0,41
5,3
70
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,55
3,8
82
0,55
5,3
82
0,55
6,4
82
0,55
7,6
82
–
–
–
0,69
3,8
93
0,69
5,3
93
0,69
6,4
93
0,69
7,6
93
0,69
9,1
93
SU-HTE62F
0,83
3,8
103
0,83
5,3
103
0,83
6,4
103
0,83
7,6
103
0,83
9,1
103
0,97
3,8
112
0,97
5,3
112
0,97
6,4
112
0,97
7,6
112
0,97
9,1
112
1,1
3,8
121
1,1
5,3
121
1,1
6,4
121
1,1
7,6
121
1,1
9,1
121
0,41
17,8 112
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,55
17,8 132
0,55
25
132
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,69
17,8 151
0,69
25
151
–
–
–
–
–
–
–
0,83
17,8 168
0,83
25
168
0,83
31
168
–
–
–
–
–
–
SU-HTE64C
–
–
0,97
17,8 185
0,97
25
185
0,97
31
185
0,97
36
185
0,97
43
185
1,1
17,8 201
1,1
25
201
1,1
31
201
1,1
36
201
1,1
43
201
0,41
11,4 112
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,55
11,4 132
0,55
15,9 132
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,69
11,4 151
0,69
15,9 151
0,69
19,3 151
–
–
–
–
0,83
11,4 168
0,83
15,9 168
0,83
19,3 168
–
–
–
–
–
–
SU-HTE64D
–
–
0,97
11,4 185
0,97
15,9 185
0,97
19,3 185
0,97
23
185
–
–
–
1,1
11,4 201
1,1
15,9 201
1,1
19,3 201
1,1
23
201
1,1
27
201
0,28
6,1
90
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,41
6,1
112
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,55
6,1
132
0,55
8,3
132
–
–
–
–
0,69
6,1
151
0,69
8,3
151
0,69
9,8
151
0,69
11,7 151
0,69
SU-HTE64E
14,0
151
0,83
6,1
168
0,83
8,3
168
0,83
9,8
168
0,83
11,7 168
0,83
14,0 168
0,97
6,1
185
0,97
8,3
185
0,97
9,8
185
0,97
11,7 185
0,97
14,0 185
1,1
6,1
201
1,1
8,3
201
1,1
9,8
201
1,1
11,7 201
1,1
14,0 201
0,28
3,8
90
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,41
3,8
112
0,41
5,3
112
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,55
3,8
132
0,55
5,3
132
0,55
6,4
132
0,55
7,6
132
–
–
–
0,69
3,8
151
0,69
5,3
151
0,69
6,4
151
0,69
7,6
151
0,69
SU-HTE64F
9,1
151
0,83
3,8
168
0,83
5,3
168
0,83
6,4
168
0,83
7,6
168
0,83
9,1
168
0,97
3,8
185
0,97
5,3
185
0,97
6,4
185
0,97
7,6
185
0,97
9,1
185
1,1
3,8
201
1,1
5,3
201
1,1
6,4
201
1,1
7,6
201
1,1
9,1
201
–
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU-HTE60D-DF
Uváděné provozní tlaky a průtoky odpovídají rozprachu vody a vzduchu při pokojové teplotě.
V případě jiných kapalin s odlišnými charakteristikami může být nutné hodnoty odpovídajícím způsobem upravit.
F21
0,21
0,34
0,69
1,0
0,34
0,69
1,0
0,34
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
23
22
15
17
23
20
19
28
24
19
19
28
23
23
32
27
22
23
32
30
28
66
71
61
64
66
66
66
0,34
0,69
1,0
0,34
0,69
1,0
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
30
28
15
36
30
20
41
29
23
41
41
30
48
38
25
48
46
33
76
86
112
74
89
104
0,34
0,69
1,0
0,34
0,69
1,0
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
28
20
18
28
20
18
33
25
20
30
28
20
36
33
28
46
36
33
99
102
127
76
104
135
0,21
0,34
0,69
1,0
0,34
0,69
1,0
0,34
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
18
17
13
13
19
14
14
23
17
13
13
22
17
17
28
22
15
14
23
19
18
58
64
84
99
74
89
109
0,21
0,34
0,69
1,0
0,34
0,69
1,0
0,34
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
23
18
17
14
23
19
14
28
23
20
18
28
23
18
34
29
25
22
34
25
22
69
69
76
76
71
74
74
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Technické
(HTE),
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem, externím mixem
(HTE),
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a vysokou efektivitou přenosu
Technické
Kulatý
1/4J
řada
údaje
rozstřik
Číslo
tryskové
sady
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
SU-HTE91A
Kapalinová
konc. tryska
PF2850
+
vzduchová
konc. tryska
LP60650-60
SU-HTE91B
Kapalinová
konc. tryska
PF2050
+
vzduchová
konc. tryska
LP60650-60
SU-HTE91C
Kapalinová
konc. tryska
PF1650
+
vzduchová
konc. tryska
LP60650-60
(s
externím mixem)
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
Číslo
tryskové
0,3
0,7
1
1,4
2,1
sady
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
D
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm) (cm)
0,28
0,41
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
0,28
0,41
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
0,41
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
11,4 54
11,4 71
11,4 82
11,4 96
11,4 108
11,4 116
11,4 127
6,1 54
6,1 71
6,1 82
6,1 96
6,1 108
6,1 116
6,1 127
3,8 71
3,8 82
3,8 96
3,8 108
3,8 116
3,8 127
–
0,41
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
15,9 71
15,9 82
15,9 96
15,9 108
15,9 116
15,9 127
–
–
–
–
8,3 82
8,3 96
8,3 108
8,3 116
8,3 127
–
–
5,3 82
5,3 96
5,3 108
5,3 116
5,3 127
–
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
–
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
–
–
0,97
1,1
–
–
–
–
19,3 82
19,3 96
19,3 108
19,3 116
19,3 127
–
–
–
–
–
–
9,8 96
9,8 108
9,8 116
9,8 127
–
–
–
–
–
–
–
–
6,4 116
6,4 127
–
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
–
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
–
–
0,97
1,1
–
–
23
23
23
23
23
–
–
–
11,7
11,7
11,7
11,7
–
–
–
–
7,6
7,6
–
–
82
96
108
116
127
–
–
–
96
108
116
127
–
–
–
–
116
127
–
–
0,55
0,69
0,83
0,97
1,1
–
–
–
–
–
0,97
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
27 82
27 96
SU-HTE91A
27 108
27 116
27 127
–
–
–
–
–
–
SU-HTE91B
–
–
–
–
14,0 116
14,0 127
–
–
–
–
–
–
SU-HTE91C
–
–
–
–
–
–
0,21
0,34
0,69
1,0
0,34
0,69
1,0
0,34
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
3
9
5
5
6
4
3
8
9
9
9
11
6
6
9
13
10
13
14
9
10
112
102
109
112
99
104
119
0,21
0,34
0,69
1,0
0,34
0,69
1,0
0,34
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
5
6
5
5
6
5
5
9
8
9
8
8
9
8
11
9
13
13
9
13
13
104
107
107
124
107
107
124
0,34
0,69
1,0
0,34
0,69
1,0
0,34
0,34
0,34
0,69
0,69
0,69
9
10
10
5
8
8
10
11
13
10
10
9
13
14
15
11
11
13
86
97
117
89
97
132
Pro objednání tryskové sady v úpravě „Drip Free™“ doplňte objednací číslo trysky o písmena „DF“. Příklad: SU-HTE60D-DF
Uváděné provozní tlaky a průtoky odpovídají rozprachu vody a vzduchu při pokojové teplotě.
V případě jiných kapalin s odlišnými charakteristikami může být nutné hodnoty odpovídajícím způsobem upravit.
Způsob
objednání trysek
Kompletní sestava trysky
Tělo trysky*
1/4
l
Vstupní
přípoj
Pouze trysková sada
Trysková sada
Trysková sada
J – SS + SU-HTE60D – SS
l
l
l
l
Číslo
trysky
Označení
materiálu
Číslo tryskové sady
Označení
materiálu
HTE60D –
l
Číslo tryskové
sady
SS
l
Označení
materiálu
Pro BSPT přípoje je nutné před označením přípoje těla trysky uvést písmeno „B“.
* Chcete-li objednat pouze kapalinovou koncovou trysku, použijte objednací číslo pro příslušnou kapalinovou koncovou trysku
(viz tabulky s technickými údaji trysek) a označení materiálu.
Chcete-li objednat pouze vzduchovou koncovou trysku, použijte objednací číslo pro příslušnou vzduchovou koncovou trysku
(viz tabulky s technickými údaji trysek) a označení materiálu.
Pokud chcete objednat pouze tělo trysky bez tryskové sady, použijte rozměry přípoje, označení těla trysky a materiálu.
Pokud chcete tryskovou sadu objednat v provedení Drip Free, doplňte za objednací číslo písmena „DF”: SU-HTE60D-DF – SS.
F22
Sestavy
trysek se sifónovým/gravitačním přívodem
a externím mixem, řady
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
1/8J
a
1/4J
a vlastnosti
• U trysek s kulatým a plochým rozstřikem je úhel „A“ udržován na vzdálenost „B“. Ve vzdálenosti delší
než „B“ se rozstřik stává turbulentním a dosahuje až do vzdálenosti „D“.
• Při použití sestavy se sifónovým nebo gravitačním přívodem kapaliny je kapalina do trysky přiváděna buď
působením podtlaku v sifónu nebo působením gravitace.
• Kapalina je přiváděna z nádrže do proudu vzduchu, kde dojde k jejímu rozptýlení.
Vzduchové koncové trysky pro
kruhový rozstřik a plochý rozstřik
Kulatý tvar
rozstřiku
A
B
D
Převlečná matice 1158 a těsnění 3612 nejsou součástí tryskové sady a objednávají se samostatně, jsou však součástí
standardní sestavy trysky. Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
Technické
Plochý
Číslo
tryskové
sady
SUF1
SUF2C
SUF3B
SUF4B
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Schéma sestavy se sifónovým/gravitačním přívodem viz strana F3.
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
rozstřik
Trysková sada se
skládá z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
Průtok kapaliny*
(litrů/hodinu)*
Parametry vzduchu
Tlak
vzduchu
Průtok
vzduchu
l/min
Tlaková výška (cm)
45
30
15
10
Číslo tryskové
sady
Výška sifónu (cm) Číslo tryskové
20
30
60 sady 90
Vzduch*
A
(cm)
B
(cm)
C
(cm)
D
(m)
0,70
1,5
2,0
20
21
23
26
29
30
38
38
38
2,1
2,1
1,8
23
24
27
28
32
34
37
39
38
42
46
48
2,7
2,7
3,0
2,7
Kapalinová konc.
tryska 2850 +
vzduchová konc.
tryska 73420
0,70
28
1,3
1,2
1,1
1,0
0,95
0,83
0,64
1,5
43
1,2
1,1
1,0
0,90
0,86
0,78
0,66 SUF10,54
2,0
50
0,82
0,76
0,68
0,57
0,50
–
–
–
Kapalinová konc.
tryska 35100
+
vzduchová konc.
tryska 120432
1,5
56
3,7
3,5
3,3
2,9
2,8
2,5
2,3
2,1
2,0
65
3,4
3,3
3,1
2,8
2,7
2,6
2,4
3,0
87
2,8
2,7
2,5
2,4
2,2
2,1
4,0
110
1,9
1,8
1,6
1,5
1,3
1,2
–
–
1,5
2,0
3,0
4,0
Kapalinová konc.
tryska 40100
+
vzduchová konc.
tryska 122435
1,5
68
5,1
4,8
4,5
3,8
3,7
3,5
3,0
2,4
1,5
19
23
27
3,4
2,0
78
4,9
4,7
4,4
3,6
3,4
3,2
2,9
3,0
103
3,4
3,2
3,0
2,2
2,0
1,7
2,3
SUF3B
–
–
2,0
20
25
28
3,4
3,5
117
2,2
2,0
1,7
–
–
–
–
–
3,0
22
27
30
3,0
Kapalinová konc.
tryska 40100
+
vzduchová konc.
tryska 122440
1,5
63
7,6
7,2
6,6
5,7
5,4
5,1
4,6
3,7
2,0
73
7,6
7,3
6,8
5,9
5,7
5,5
5,0
1,5
17
22
27
3,4
3,0
96
6,4
6,1
5,7
5,0
4,5
4,1
4,2
SUF4B
3,3
–
2,0
18
23
29
3,4
3,5
110
4,2
3,7
3,2
2,6
–
–
–
3,0
20
27
33
3,4
F23
0,49
Rozměry rozstřiku při výšce sifónu 20 cm
2,2
SUF2C
1,9
1,7
–
Sestavy
trysek se sifónovým/gravitačním přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a externím mixem, řady
Technické
Kulatý
Číslo
tryskové
sady
SU1A
SU1
SU2A
SU2
SU4
SU5
1/8J
a
1/4J
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
rozstřik
Trysková sada se
skládá z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
Průtok kapaliny*
(litrů/hodinu)*
Parametry vzduchu
Rozměry rozstřiku při výšce sifónu 20 cm
Číslo tryskové
Výška sifónu (cm)
sady
Tlak
vzduchu
Průtok
vzduchu
l/min
45
30
15
10
20
30
Kapalinová konc.
tryska 1650
+
vzduchová konc.
tryska 64
0,70
11,3
1,5
1,3
1,1
0,87
0,68
1,5
17,0
1,8
1,7
1,5
1,3
1,2
3,0
28
2,1
1,9
1,7
1,5
1,4
4,0
36
Kapalinová konc.
tryska 2050
+
vzduchová konc.
tryska 64
0,70
13,3
2,4
2,1
1,5
20
2,8
2,6
3,0
32
3,4
3,1
2,9
Kapalinová konc.
tryska 2050
+
vzduchová konc.
tryska 70
0,70
23
2,5
2,3
1,5
36
2,9
2,8
3,0
58
3,4
3,3
3,2
4,0
74
Kapalinová konc.
tryska 2850
+
vzduchová konc.
tryska 70
0,70
19,3
4,5
4,0
1,5
31
5,3
4,9
3,0
50
6,0
5,6
5,0
4,0
65
5,7
5,4
5,0
4,2
3,9
Kapalinová konc.
tryska 60100
+
vzduchová konc.
tryska 120
1,5
58
22
19,9
16,3
12,3
3,0
88
25
23
19,5
16,7
4,0
111
26
24
21
18,4
Kapalinová konc.
tryska 100150
+
vzduchová konc.
tryska 180
4,0
5,6
41
Tlaková výška (cm)
2,2
3,7
3,7
2,0
3,4
3,6
1,8
Úhel
rozstřiku
A (°)
B
(cm)
D
(m)
60
90
0,53
–
–
0,70
18
28
1,8
1,1
0,62
–
1,5
18
28
1,9
1,3
1,1
3,0
18
30
2,3
18
36
2,6
SU1A
0,76
1,2
0,87
4,0
0,79
–
–
0,70
18
30
2,1
1,6
0,91
–
1,5
18
33
2,3
2,4
1,7
1,1
3,0
18
38
2,6
2,1
1,5
4,0
19
43
3,0
1,6
1,5
1,4
1,7
1,5
1,2
2,4
2,1
1,9
2,8
2,6
3,3
Vzduch*
SU1
3,1
2,9
2,7
2,0
1,6
1,4
1,1
–
–
0,70
18
30
2,4
2,5
2,2
2,0
1,7
0,89
–
1,5
18
33
2,7
2,9
2,8
2,5
1,9
1,2
3,0
19
38
3,4
2,5
2,0
4,0
20
43
4,0
3,5
SU2A
3,4
3,3
3,0
3,4
2,1
1,8
1,4
–
–
0,70
21
38
3,0
4,4
3,5
2,9
2,7
1,8
–
1,5
21
41
3,4
4,4
4,0
3,4
2,4
1,2
3,0
21
46
4,0
1,9
4,0
22
51
4,6
SU2
3,5
2,8
10,5
8,3
2,8
–
1,5
17
46
3,7
14,2
11,5
6,4
2,8
3,0
18
51
4,3
15,7
12,9
7,9
4,5
4,0
18
53
4,9
19
58
5,5
SU4
147
26
24
22
19,7
17,0
14,6
9,8
6,1
5,6
2,0
144
–
–
–
27
22
16,8
–
–
2,0
20
51
6,7
3,0
190
–
–
–
30
26
21
–
–
3,0
20
53
7,0
4,0
240
–
43
40
31
28
23
11,0
–
4,0
21
58
7,6
8,3
5,6
22
63
8,2
5,6
315
44
42
39
31
F24
28
24
16,7
SU5
Přehled,
1/8JJ
kompaktní řada
Sestavy pro rozprach vzduchem s tryskami řady 1/8JJ
Sprejová sestava
1/8JJ
1
2
3
4
5
Sprejová sestava
1/8JJCO
Sada čistící jehly 14471
1
1/8JJN
2
3
1. Převlečná matice CP12582
2. Vzduchová koncová tryska
3. Kapalinová koncová tryska
4. O-kroužek 7717-2/007
4
7
6
5. Tělo trysky CP12891
6. Tělo trysky CP14468
7. Zadní těsnění 7222-BUC
Sada uzavírací jehly 14486
1/8JJAU – Drip Free™
Sada uzavírací/čistící jehly
Aplikace mazadel do tvarovacích lisů při výrobě ocelových sudů.
F25
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Sprejová sestava pro trysky Drip Free™
Těla
trysek/Sprejové sestavy,
1/8JJ
Trysky
pro rozprašování vzduchem
kompaktní řada
Výhody
Rady
a vlastnosti
pro optimalizaci
• Trysková sestava se skládá z těla trysky a tryskové sady.
• Sestavu lze rozšířit o různé sady umožňující čištění nebo uzavírání
trysky.
• Těla trysek řady 1/8JJ mají přívody kapaliny a vzduchu umístěné
proti sobě.
• Model 1/8JJN je osazen ručně ovládanou uzavírací jehlou, která
umožňuje zastavit průtok kapaliny.
• Model 1/8JJCO je vybaven ručně aktivovanou čistící jehlou.
– Jehla pronikne ucpaným vrtáním v kapalinové koncové trysce
a vyčistí je.
– Ideální pro linky s periodickou aplikací média, kdy kapalina může
během doby nečinnosti zaschnout v otvoru trysky.
• Rady pro optimalizaci viz strana F2.
1/8JJ
1/8JJCO
1/8" NPT nebo BSPT
s uzavírací jehlou
Materiály
JJN
Tělo trysky*
JJCO
Těla trysek
Bezproudově poniklovaná
(bez kódu)
mosaz
l
l
l
Nerezová ocel tř. 303
l
l
l
SS
objednání trysek
Kompletní sestava trysky
Typ trysky
JJ
– Manometry
– Elektromagnetické ventily
– Filtry
1/8" NPT nebo BSPT
s čistící jehlou
Způsob
Označení
materiálu
http://
také
• Příslušenství
– Vzduchové filtry
– Regulátory tlaku vzduchu
– Regulátory tlaku kapaliny
1/8JJN
1/8" NPT nebo BSPT
Materiál
Viz
Tryskové sady
Pouze trysková sada
Trysková sada
Trysková sada
1/8 JJN – SS + SUJ12A – SS
l
l
l
l
l
SUJ12A
Vstupní
přípoj
Typ
sestavy
těla
trysky
Označení
materiálu
Číslo tryskové sady
Označení
materiálu
Číslo tryskové sady
*Včetně převlečné matice a těsnění.
Vzduchová koncová
tryska z bezproudově
niklované mosazi
a kapalinová koncová
tryska z nerezové oceli
tř. 303
SSBR
l
l
l
Nerezová ocel tř. 303
SS
l
l
l
Pro BSPT přípoje je nutné před označením přípoje těla trysky uvést
písmeno „B“.
Chcete-li objednat pouze kapalinovou koncovou trysku, použijte
objednací číslo pro příslušnou kapalinovou koncovou trysku (viz tabulky
s technickými údaji trysek) a označení materiálu: J2050-SS.
Chcete-li objednat pouze vzduchovou koncovou trysku, použijte
objednací číslo pro příslušnou vzduchovou koncovou trysku (viz tabulky
s technickými údaji trysek) a označení materiálu: J73160-SS.
Pokud chcete objednat pouze tělo trysky bez tryskové sady, použijte
rozměry přípoje, označení těla trysky a materiálu: 1/8JJN-SS.
F26
l
–
SS
l
Označení
materiálu
Pokud chcete objednat pouze
tryskovou sadu, použijte její číselné
označení a označení materiálu:
SU12A-SS.
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
a interním mixem, kompaktní řada
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
1/8JJ
a vlastnosti
• U rozstřiku ve tvaru plného kužele s kulatou stopou je úhel „A“ udržován na vzdálenost „B“.
Ve vzdálenosti delší než „B“ se rozstřik stává turbulentním a dosahuje až do vzdálenosti „D“.
• Při použití sestavy s tlakovým přívodem kapaliny je kapalina do trysky přiváděna pod tlakem.
• Při míšení kapaliny se stlačeným vzduchem nebo jiným plynem uvnitř trysky dochází k dokonalému
rozprachu kapaliny.
Vzduchové koncové trysky pro
rozstřik ve tvaru plného kužele
s kulatou stopou a dutého kužele
s kruhovou stopou; vzduchové
koncové trysky v sadě SUJ340C
vytváří kruhový rozstřik (360°)
Kulatý tvar
rozstřiku
A
B
D
Převlečná matice 12582 a O-kroužek 7717-2/007 není součástí tryskové sady a objednává se samostatně, je však součástí standardní
sestavy trysky. Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
Kulatý
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
rozstřik
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Číslo
tryskové
sady
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
0,70
2,5
15,6
1,1
6,4
11,9
1,4
6,4
13,9
2,7
6,2
23
3,5
7,8
28
0,85
0,70
0,85
1,8
19,0
1,4
5,0
15,0
1,7
5,5
16,7
2,8
5,7
25
3,7
7,3
29
1,7
1,5
SUJ11
Kapalinová
konc. tryska
J2050
+
vzduchová
konc. tryska
J67147
1,0
1,4
22
1,7
4,1
18,7
2,0
4,5
19,8
3,0
5,2
27
3,9
6,4
SUJ11 33
2,5
4,5
–
–
–
2,2
2,0
27
2,7
2,3
31
3,7
3,0
38
4,8
Kapalinová
konc. tryska
J2050
+
vzduchová
konc. tryska
J73160
0,70
2,5
18,7
1,4
5,7
27
1,7
6,7
29
2,2
9,2
34
0,85
2,0
22
1,5
5,2
29
1,8
6,4
31
2,5
8,2
39
1,0
1,6
26
1,7
4,8
32
2,0
5,9
34
2,8
7,2
–
–
–
2,0
3,9
37
2,2
4,8
40
3,1
–
–
–
2,1
3,4
40
2,7
3,6
48
3,4
SUJ12A
Rozměry rozstřiku:
Tlak kapaliny
0,7
1,5
2
Číslo tryskové
4sady
3
Úhel
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Vzduch* Kapalina* rozstřiku
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
A (°)
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
–
–
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Technické
–
2,0
3,0
23
2,4
3,0
26
3,2
F27
B
(cm)
D
(m)
13
30
2,7
13
33
3,0
2,0
13
36
3,4
43
3,1
3,0
14
39
3,8
3,7
47
4,5
4,0
15
44
4,4
2,8
11,9
39
0,85
0,70
12
43
3,7
3,1
11,0
43
1,5
1,5
13
46
4,0
44
3,4
10,1 47
SUJ12A
2,4
2,0
13
48
4,3
6,3
49
3,9
8,4
58
3,0
3,0
13
51
4,6
5,5
55
4,5
6,8
68
3,9
4,0
15
56
5,2
4,3
31
4,5
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a interním mixem, kompaktní řada
Technické
Kulatý
SUJ12
SUJ22B
SUJ22
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
rozstřik
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
1/8JJ
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Číslo tryskové
sady
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
0,7
1,5
2
3
4
Úhel
Číslo tryskové
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Vzduch* Kapalina* rozstřiku
sady
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
A (°)
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
B
(cm)
D
(m)
Kapalinová
konc. tryska
J2850
+
vzduchová
konc. tryska
J73160
0,85
4,8
21
1,7
8,4
31
2,0
10,7
33
2,7
16,5
37
3,4
0,70
12
48
4,0
4,1
27
1,8
7,5
35
2,1
9,8
37
2,8
15,4
38
3,7
20
SUJ12 43
18,4 47
1,5
1,1
2,5
1,5
13
51
4,3
1,4
3,4
33
2,0
7,0
37
2,4
8,2
42
3,1
13,6
43
3,9
16,8
50
3,0
2,0
13
53
4,6
1,7
3,0
39
2,5
4,8
49
3,0
5,9
55
3,7
10,4
55
4,5
13,8
60
3,4
3,0
14
56
4,9
2,0
2,8
44
3,1
3,6
59
3,5
4,0
15
60
5,3
Kapalinová
konc. tryska
J40100
+
vzduchová
konc. tryska
J1401110
1,1
13,0
76
2,2
17,8 116
1,4
8,9
91
2,5
13,1 130
1,5
7,2
98
2,8
9,5
2,1
2,7
127
3,5
4,2
178
4,6
3,0
Kapalinová
konc. tryska
J60100
+
vzduchová
konc. tryska
J1401110
0,85
31
57
1,4
61
69
2,1
1,0
25
66
1,5
54
76
2,4
1,1
18,5
75
1,7
48
85
1,3
12,9
85
2,0
35
–
–
–
2,2
25
Kruhový
1,8
4,7
rozstřik
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
Kapalinová
konc. tryska
J60100
+
SUJ340C
vzduchová konc.
tryska J150-662-160HC
112
3,4
4,9
143
171
4,1
65
4,2
7,9
65
4,9
11,8
68
4,2
2,8
20
136
3,4
32
149
4,6
0,70
18
66
4,9
16,3 149
3,9
25
170
5,3
37 190
SUJ22B
29 220
1,7
3,1
2,8
1,5
20
76
6,1
3,4
11,9 163
4,6
15,9 205
5,6
25
235
3,9
2,0
20
81
6,7
270
5,3
3,0
21
91
7,9
4,0
21
97
9,1
4,2
4,7
205
5,6
6,8
255
6,3
17,4
220
6,3
3,6
290
7,0
11,0
305
6,0
53
96
2,7
80
103
3,8
0,70
17
61
4,9
112
3,0
69
117
4,2
88
SUJ22 135
73 156
1,0
41
1,8
1,5
18
69
5,8
2,7
31
127
3,2
59
130
4,6
61
176
2,8
2,0
20
76
6,7
102
2,8
26
136
3,7
44
154
5,3
39
215
3,5
3,0
20
79
7,0
119
3,0
22
144
3,9
35
170
6,0
23
260
4,9
4,0
21
91
8,5
360°†
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
0,7
1,5
2
3
4
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
1,4
15,1
69
2,8
19,5 142
3,5
21
185
4,2
48
210
6,0
45
340
1,5
10,6
77
3,0
16,1 153
3,7
17,6 196
4,6
37
240
6,3
37
375
1,7
7,6
84
3,1
13,2 165
3,8
14,8 210
4,9
28
275
6,7
30
405
1,8
5,7
93
3,2
10,6 177
3,9
12,5 220
5,6
15,5 340
7,0
24
440
2,0
4,2
103
3,4
8,3
4,2
8,1
6,3
7,8
–
–
–
188
245
† Použijte pouze s automatickými tryskami pro rozprach vzduchem řady 1/8JJAU.
F28
425
Kruhový rozstřik (360°)
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
a interním mixem, kompaktní řada
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
1/8JJ
a vlastnosti
• U rozstřiků s širokoúhlou kulatou stopou a rozstřiků ve tvaru plochého vějíře představují rozměry „A“, „B“
a „C“ šířku rozstřiku v uvedených vzdálenostech od trysky.
• Písmeno „D“ označuje celkový dosah rozstřiku – vzdálenost od trysky po maximální bod rozptylu.
• Při použití sestavy s tlakovým přívodem kapaliny je kapalina do trysky přiváděna pod tlakem.
• Při míšení kapaliny se stlačeným vzduchem nebo jiným plynem uvnitř trysky dochází k dokonalému
rozprachu kapaliny.
Vzduchové koncové trysky pro
širokoúhlý kruhový rozstřik ve
tvaru dutého kužele s širokoúhlou
kulatou stopou a plochý rozstřik
ve tvaru vějíře
C
B
A
Širokoúhlý
kulatý rozstřik
(15 cm)
(23 cm)
(38 cm)
D
Technické
údaje
Širokoúhlý
Trysková sada se
skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Převlečná matice 12582 a O-kroužek 7717-2/007 není součástí tryskové sady a objednává se samostatně, je však součástí standardní
sestavy trysky. Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
* Při stanoveném tlaku v barech.
kulatý rozstřik
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Číslo tryskové
sady
4
Tlak kapaliny
0,7
1,5
2
3
Rozměry rozstřiku:
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak Číslo tryskové
Vzduch
A
B
C
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu sady l/min
(cm) (cm) (cm)
Kapalinová konc. 0,60
0,70
tryska J2050
0,85
SUJ16 + vzduchová
konc. tryska
1,0
J67-6-20-70°
–
Kapalinová konc. 0,85
1,0
tryska J40100
–
SUJ26B + vzduchová
konc. tryska
–
J140-6-37-70°
–
0,70
Kapalinová konc.
tryska J60100 0,85
1,0
SUJ26 + vzduchová
konc. tryska
–
J140-6-37-70°
–
Kapalinová konc. 1,3
1,5
tryska J60100
1,8
SUJ29 + vzduchová
konc. tryska
2,1
J140-6-52-70°
2,4
Kapalinová konc. 1,1
1,3
tryska J40100
SUJ30 + vzduchová
1,4
konc. tryska
1,7
J120-6-35-60°
2,0
5,3
4,3
3,0
1,7
–
7,0
2,1
–
–
–
24
13,6
7,6
–
–
36
29
23
16,7
11,4
12,3
9,9
7,9
4,9
3,1
10,2
12,2
14,2
17,0
–
50
62
–
–
–
32
44
57
–
–
85
102
117
133
149
40
45
50
58
67
1,1
1,3
1,4
1,7
1,8
1,7
1,8
–
–
–
1,4
1,5
1,7
1,8
–
2,1
2,4
2,7
3,2
4,2
2,2
2,5
2,8
3,1
3,4
8,1
7,0
6,4
4,5
3,5
13,2
9,8
–
–
–
43
35
28
21
–
57
51
45
33
13,6
16,3
12,1
8,9
6,4
4,7
13,3
15,0
17,0
22
24
68
79
–
–
–
37
49
61
71
–
116
130
143
170
220
62
71
79
87
95
1,5
1,8
2,1
2,4
–
2,0
2,1
2,2
–
–
2,1
2,2
2,4
2,5
–
3,1
3,2
3,4
3,9
4,9
2,7
3,0
3,2
3,5
4,2
8,1
6,6
4,9
3,2
–
18,5
15,1
11,7
–
–
33
26
18,9
11,7
–
53
50
47
38
18,5
21
16,3
12,3
9,3
4,7
16,4
21
25
29
–
68
76
85
–
–
66
78
89
100
–
156
163
170
194
245
69
78
86
94
115
2,4
2,7
3,0
3,4
3,5
2,8
3,0
3,1
3,4
3,7
2,8
3,0
3,1
3,4
3,7
4,2
4,9
5,6
6,3
7,0
4,2
4,6
4,9
5,6
6,3
F29
8,9
8,1
6,4
4,2
3,4
25
22
18,5
12,1
6,1
52
46
39
26
13,2
64
51
40
28
17,8
19,3
14,6
10,8
6,2
4,0
22
26
30
37
40
84
92
101
119
142
65
76
87
110
133
197
230
265
300
335
100
113
124
146
167
3,1
3,4
3,9
4,6
4,9
3,7
3,8
3,9
4,2
4,9
3,7
3,8
3,9
4,6
4,9
5,6
6,0
6,3
6,7
7,0
5,6
6,0
6,3
6,7
7,0
10,5
SUJ16 24
9,7 28
7,8 36
4,4 47
2,8 54
31 96
SUJ26B
28 105
26 113
20 130
6,8 183
63 68
SUJ26
58 79
52 101
27 138
15,9 166
74 245
SUJ29
68 260
62 280
56 295
51 315
22 130
SUJ30
17,6 142
14,0 152
11,4 163
9,1 174
D
(m)
0,70
1,4
1,8
3,0
3,9
0,70
1,5
2,0
3,0
4,0
14
15
16
16
19
18
19
20
20
23
23
24
25
26
30
1,5
1,8
2,1
2,7
4,0
0,85
1,7
2,1
3,2
4,1
0,70
1,5
2,0
3,0
4,0
18
19
19
20
21
24
25
25
26
28
31
33
33
34
37
1,8
2,4
3,2
4,1
5,9
0,85
1,5
2,4
3,2
3,9
0,70
1,5
2,0
3,0
4,0
19
20
20
20
20
25
27
27
28
28
36
37
37
38
39
2,1
3,2
4,1
5,0
6,8
2,0
3,0
3,9
6,0
6,3
0,70
1,5
2,0
3,0
4,0
20
20
22
23
24
25
27
28
29
32
33
34
37
38
41
5,5
6,4
8,2
9,1
10,4
1,5
3,0
3,4
5,3
6,3
0,70
1,5
2,0
3,0
4,0
15
16
16
18
19
17
20
20
22
24
23
24
24
25
30
2,7
4,6
5,5
7,3
9,4
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a interním mixem, kompaktní řada
Technické
Plochý
SUJ13A
SUJ13
SUJ14
SUJ23B
SUJ23
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
rozstřik
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
1/8JJ
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Číslo tryskové
sady
4
Tlak kapaliny
0,7
1,5
2
3
Rozměry rozstřiku:
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak Číslo tryskové
Vzduch
A
B
C
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu sady l/min
(cm) (cm) (cm)
D
(m)
Kapalinová
konc. tryska
J2050
+
vzduchová
konc. tryska
J73328
0,70
5,5
24
1,3
9,1
31
2,0
8,6
42
2,7
11,2
52
3,9
SUJ13A 69
12,0
1,1
0,70
25
36
46
2,6
0,85
4,7
27
1,5
7,7
36
2,2
7,5
47
3,0
10,1
56
4,6
9,7
81
2,1
1,5
36
48
66
3,0
1,0
4,1
31
1,8
6,5
42
2,5
6,2
52
3,2
9,1
62
5,3
7,5
93
2,8
2,0
38
53
76
3,2
4,3
110
3,5
3,0
47
61
86
3,4
Kapalinová
konc. tryska
J2850
+
vzduchová
konc. tryska
J73328
Kapalinová
konc. tryska
J2850
+
vzduchová
konc. tryska
J73320
Kapalinová
konc. tryska
J40100
+
vzduchová
konc. tryska
J125328
Kapalinová
konc. tryska
J60100
+
vzduchová
konc. tryska
J125328
1,3
3,0
37
2,4
4,3
52
3,1
4,2
63
4,2
1,5
0,85
5,4
79
6,3
2,0
44
8,2
19,8
2,8
2,8
60
1,4
14,4
27
3,4
3,2
68
2,1
13,5
36
4,9
3,1
91
7,0
2,4
122
6,0
4,0
56
74
94
4,0
2,7
19,1
42
4,6
16,1
SUJ13 69
1,1
0,70
36
46
71
2,1
1,0
6,8
23
1,7
11,9
32
2,4
11,4
42
3,0
17,1
46
4,9
13,8
76
2,1
1,5
43
61
81
2,4
1,1
1,3
5,5
27
2,0
4,1
30
2,2
9,5
37
2,7
7,1
43
3,2
9,2
47
3,2
15,1
52
5,3
11,5
83
3,0
2,0
51
66
89
2,6
5,0
59
4,2
8,1
72
6,0
7,3
97
3,5
3,0
58
76
97
1,4
2,9
34
2,5
5,1
49
2,7
3,5
3,3
66
4,9
4,0
86
6,7
4,3
112
5,6
4,0
58
76
97
1,3
3,9
30
2,1
7,4
3,2
40
3,0
6,1
52
3,9
9,4
60
5,3
10,2
SUJ14 78
1,5
0,70
25
33
46
1,8
1,4
1,5
3,0
33
2,4
2,3
35
2,5
5,3
45
3,1
5,3
54
4,2
7,2
67
5,6
8,3
84
2,7
1,5
36
51
69
2,0
4,4
47
3,2
4,5
57
4,6
5,3
73
6,0
6,6
89
3,2
2,0
58
74
91
1,8
1,3
41
2,0
2,8
3,1
52
3,5
3,2
62
4,9
3,8
80
6,3
5,1
98
4,2
3,0
61
74
94
2,0
0,95
2,1
44
3,1
2,1
57
3,9
1,8
68
–
–
–
–
–
–
5,6
4,0
64
76
97
2,3
1,1
11,2
54
2,1
18,0
79
2,7
19,6
93
3,5
27
112
4,6
1,4
0,70
15
18
20
3,0
1,3
8,5
60
2,2
15,8
84
2,8
17,3
98
3,7
25
116
4,9
28
149
2,4
1,5
23
28
33
3,2
1,4
6,5
65
2,4
13,6
89
3,0
15,2 103
3,8
23
121
5,3
27
161
3,0
2,0
25
33
46
3,4
1,5
5,0
71
2,5
11,6
95
3,1
13,2 109
3,9
21
126
5,6
19,7 174
3,7
3,0
30
38
46
3,5
6,3
12,4 200
5,3
4,0
33
41
48
4,0
1,7
3,8
77
–
–
–
3,2
11,4 114
4,2
17,0 137
33 137
SUJ23B
0,85
27
33
1,8
38
55
2,4
39
67
3,2
58
76
4,6
59 106
SUJ23
1,1
0,70
18
23
30
3,4
1,0
20
38
2,1
28
66
2,7
30
77
3,5
47
87
5,3
40
132
2,4
1,5
23
30
41
3,5
1,1
15,9
45
2,2
24
71
3,0
24
87
3,8
38
97
5,6
32
145
3,2
2,0
25
33
43
3,7
1,4
10,2
56
2,5
17,8
82
3,4
15,1 103
4,2
27
113
6,3
20
172
3,9
3,0
30
38
48
3,8
1,5
7,6
62
2,7
15,1
87
3,7
10,6 114
4,9
14,8 140
7,0
12,7 198
6,0
4,0
33
41
51
4,4
F30
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem, externím mixem
a vysokým průtokem, kompaktní řada
Výhody
1/8JJ
a vlastnosti
• Nabízí vylepšenou schopnost rozstřiku viskózních kapalin a zaručuje
vyšší průtok při vytváření jemného rozstřiku.
• Jednoduchá, jednodílná a kompaktní konstrukce ponechává větší
prostor pro průchod vzduchu. Do trysky je tak možné přivádět větší
množství vzduchu, který rozstřikuje kapalinu.
• Rozprach lze řídit změnou tlaku na přívodu vzduchu, aniž by docházelo
ke změně průtoku kapaliny.
• Při použití sestavy s tlakovým přívodem kapaliny je kapalina do trysky
přiváděna pod tlakem.
• Při míšení kapaliny se stlačeným vzduchem nebo jiným plynem vně
trysky dochází k dokonalému rozprachu kapaliny.
• Tryskové sady řady SUJE jsou kompaktní a zároveň využívají stlačený
vzduch efektivně.
• Jsou dostupné ve třech různých úhlech rozprachu – 50°, 65° a 90°.
• Řada SUJE vytváří rozstřik nižší rychlosti, což zlepšuje přenos kapaliny
a omezuje mlžení. Tyto trysky jsou ideální pro provozy s omezeným
prostorem.
• Vysoký stupeň efektivity využití stlačeného vzduchu přináší úspory
nákladů na výrobu stlačeného vzduchu a snížení hladiny hluku.
• Jednoduchá čtyřdílná sada se snadno instaluje a udržuje.
Vzduchové
koncové trysky
C
B
Převlečná matice CP46259 a O-kroužek
CP7717-2/007-VI nejsou součástí tryskové
sady a objednávají se samostatně, jsou však
součástí standardní sestavy trysky. Adaptér
46599 se používá se všemi tryskami 1/8JJ
a automatickými stříkacími pistolemni
s nástavci; nepoužívá se však na stříkacích
pistolích 1/8JJAU bez nástavců. Kontaktujte
prosím místní technickou kancelář.
A
Plochý tvar
rozstřiku
D
Plochý
Číslo tryskové
sady
SUJE416-50
SUJE417-50
SUJE418-50
SUJE420-50
SUJE421-50
(15 cm)
(23 cm)
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Koncové trysky s externím
mixem pro plochý rozstřik
Technické
(38 cm)
údaje
rozstřik
(s
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
Tlak
koncové trysky vzduchu
Kapalinová konc. 0,7
1,4
tryska PFJ1650
2,1
+ vzduchová
konc. tryska
2,8
PAJ105-50
3,4
Kapalinová konc. 0,7
1,4
tryska PFJ2050
2,1
+ vzduchová
konc. tryska
2,8
PAJ105-50
3,4
Kapalinová konc. 0,7
1,4
tryska PFJ2850
2,1
+ vzduchová
konc. tryska
2,8
PAJ105-50
3,4
Kapalinová konc. 0,7
1,4
tryska PFJ40100
2,1
+ vzduchová
konc. tryska
2,8
PAJ135-50
3,4
Kapalinová konc. 2,1
2,8
tryska PFJ60100
3,4
+ vzduchová
konc. tryska
4,1
PAJ135-50
4,8
externím mixem)
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
0,7
l/h
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
–
–
–
–
–
1,5
2
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
l/h
l/h
l/h
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
65,1
0,7
6,8 65,1
0,7
8,4 65,1
0,7
9,8
104,8
1,4
6,8 104,8
1,4
8,4 104,8
1,4
9,8
141,6
2,1
6,8 141,6
2,1
8,4 141,6
2,1
9,8
175,6
2,8
6,8 175,6
2,8
8,4 175,6
2,8
9,8
209,5
3,4
6,8 209,5
3,4
8,4 209,5
3,4
9,8
65,1
0,7
9,8 65,1
0,7
12,3 65,1
0,7
15,1
104,8
1,4
9,8 104,8
1,4
12,3 104,8
1,4
15,1
141,6
2,1
9,8 141,6
2,1
12,3 141,6
2,1
15,1
175,6
2,8
9,8 175,6
2,8
12,3 175,6
2,8
15,1
209,5
3,4
9,8 209,5
3,4
12,3 209,5
3,4
15,1
65,1
0,7
22,0 65,1
0,7
29,9 65,1
0,7
31,1
104,8
1,4
22,0 104,8
1,4
29,9 104,8
1,4
31,1
141,6
2,1
22,0 141,6
2,1
29,9 141,6
2,1
31,1
175,6
2,8
22,0 175,6
2,8
29,9 175,6
2,8
31,1
209,5
3,4
22,0 209,5
3,4
29,9 209,5
3,4
31,1
65,1
0,7
44,3 65,1
0,7
54,4 65,1
0,7
63,2
104,8
1,4
44,3 104,8
1,4
54,4 104,8
1,4
63,2
141,6
2,1
44,3 141,6
2,1
54,4 141,6
2,1
63,2
172,7
2,8
44,3 172,7
2,8
54,4 172,7
2,8
63,2
206,7
3,4
44,3 206,7
3,4
54,4 206,7
3,4
63,2
–
2,1
–
–
2,1
–
–
2,1
–
–
2,8
–
–
2,8
–
–
2,8
–
–
3,4
–
–
3,4
–
–
3,4
–
–
4,1
–
–
4,1
–
–
4,1 125,7
–
4,8
–
–
4,8
–
–
4,8 125,7
F31
Úhel
rozstřiku
2,5
Vzduch
l/min
65,1
104,8
141,6
175,6
209,5
65,1
104,8
141,6
175,6
209,5
65,1
104,8
141,6
175,6
209,5
65,1
104,8
141,6
172,7
206,7
–
–
–
240,7
274,7
50°
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem, externím mixem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a vysokým průtokem, kompaktní řada
Technické
Plochý
Číslo tryskové
sady
1/8JJ
údaje
rozstřik
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
SUJE416-65
Kapalinová konc.
tryska PFJ1650
+
vzduchová konc.
tryska PAJ080-65
SUJE417-65
Kapalinová konc.
tryska PFJ2050
+
vzduchová konc.
tryska PAJ080-65
(s
* Při stanoveném tlaku v barech.
externím mixem)
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
0,7
1,5
2
2,5
Tlak
vzduchu
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
l/h
l/h
l/h
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
53,8
0,7
7,4 53,8
0,7
8,4 53,8
0,7
9,2 53,8
85,0
1,4
7,4 85,0
1,4
8,4 85,0
1,4
9,2 85,0
113,3
2,1
7,4 113,3
2,1
8,4 113,3
2,1
9,2 113,3
141,6
2,8
7,4 141,6
2,8
8,4 141,6
2,8
9,2 141,6
167,1
3,4
7,4 167,1
3,4
8,4 167,1
3,4
9,2 167,1
53,8
0,7
10,8 53,8
0,7
12,3 53,8
0,7
13,5 53,8
85,0
1,4
10,8 85,0
1,4
12,3 85,0
1,4
13,5 85,0
113,3
2,1
10,8 113,3
2,1
12,3 113,3
2,1
13,5 113,3
141,6
2,8
10,8 141,6
2,8
12,3 141,6
2,8
13,5 141,6
167,1
3,4
10,8 167,1
3,4
12,3 167,1
3,4
13,5 167,1
53,8
0,7
23,3 53,8
0,7
27,7 53,8
0,7
31,2 53,8
85,0
1,4
23,3 85,0
1,4
27,7 85,0
1,4
31,2 85,0
113,3
2,1
23,3 113,3
2,1
27,7 113,3
2,1
31,2 113,3
141,6
2,8
23,3 141,6
2,8
27,7 141,6
2,8
31,2 141,6
167,1
3,4
23,3 167,1
3,4
27,7 167,1
3,4
31,2 167,1
59,5
0,7
47,7 59,5
0,7
54,4 59,5
0,7
59,7 59,5
93,5
1,4
47,7 93,5
1,4
54,4 93,5
1,4
59,7 93,5
124,6
2,1
47,7 124,6
2,1
54,4 124,6
2,1
59,7 124,6
152,9
2,8
47,7 152,9
2,8
54,4 152,9
2,8
59,7 152,9
184,1
3,4
47,7 184,1
3,4
54,4 184,1
3,4
59,7 184,1
l/h
SUJE418-65
Kapalinová konc.
tryska PFJ2850
+
vzduchová konc.
tryska PAJ080-65
SUJE420-65
Kapalinová konc.
tryska PFJ40100
+
vzduchová konc.
tryska PAJ125-65
2,1
60,6
124,6
2,1
–
–
2,1
–
–
2,1
–
–
SUJE421-65
Kapalinová konc.
tryska PFJ60100
+
vzduchová konc.
tryska PAJ125-65
2,8
60,6
152,9
2,8
94,9
152,9
2,8
–
–
2,8
–
–
3,4
60,6
184,1
3,4
94,9
184,1
3,4
108,2 184,1
3,4
–
–
SUJE416-90
Kapalinová konc.
tryska PFJ1650
+
vzduchová konc.
tryska PAJ075-90
SUJE417-90
Kapalinová konc.
tryska PFJ2050
+
vzduchová konc.
tryska PAJ075-90
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
1,4
2,1
2,8
3,4
2,1
2,8
3,4
4,1
4,8
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
30,3
30,3
30,3
30,3
60,6
60,6
60,6
–
53,8
85,0
113,3
141,6
167,1
53,8
85,0
113,3
141,6
167,1
53,8
85,0
113,3
141,6
167,1
82,1
110,4
135,9
161,4
110,4
135,9
161,4
–
–
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
1,4
2,1
2,8
3,4
2,1
2,8
3,4
4,1
4,8
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
24,3
24,3
24,3
24,3
24,3
–
44,3
44,3
44,3
–
94,9
94,9
–
–
53,8
85,0
113,3
141,6
167,1
53,8
85,0
113,3
141,6
167,1
53,8
85,0
113,3
141,6
167,1
–
110,4
135,9
161,4
–
135,9
161,4
–
–
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
1,4
2,1
2,8
3,4
2,1
2,8
3,4
4,1
4,8
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
27,9
27,9
27,9
27,9
27,9
–
–
54,4
54,4
–
–
108,2
–
–
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
0,7
1,4
2,1
2,8
3,4
1,4
2,1
2,8
3,4
2,1
2,8
3,4
4,1
4,8
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
30,8
30,8
30,8
30,8
30,8
–
–
–
63,2
–
–
–
118,6
118,6
53,8
85,0
113,3
141,6
167,1
53,8
85,0
113,3
141,6
167,1
53,8
85,0
113,3
141,6
167,1
–
–
–
161,4
–
–
–
186,9
212,4
SUJE418-90
Kapalinová konc.
tryska PFJ2850
+
vzduchová konc.
tryska PAJ075-90
SUJE420-90
Kapalinová konc.
tryska PFJ40100
+
vzduchová konc.
tryska PAJ115-90
SUJE421-90
Kapalinová konc.
tryska PFJ60100
+
vzduchová konc.
tryska PAJ115-90
F32
53,8
85,0
113,3
141,6
167,1
53,8
85,0
113,3
141,6
167,1
53,8
85,0
113,3
141,6
167,1
–
–
135,9
161,4
–
–
161,4
–
–
Úhel
rozstřiku
65°
90°
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem, interním mixem
a efektivním využitím vzduchu, kompaktní řada
1/8JJ
Vzduchové
koncové trysky
Elipsovitý tvar
rozstřiku
A
D
Koncové trysky s interním
mixem vytváří elipsovitý rozstřik
údaje
Elipsovitý rozstřik/Efektivní
(interní mix)
využití vzduchu
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Trysková sada
Rozměry rozstřiku:
se skládá
Tlak kapaliny
Číslo z kombinace
Číslo tryskové
tryskové kapalinové
1
1,5
2
2,5
3
4sady
Úhel
sady a vzduchové
D
koncové
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Vzduch* Kapalina* rozstřiku (cm)
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
A
(°)
trysky
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
Kapalinová
konc. tryska
PFJ16225
+
SUJ400
vzduchová
konc. tryska
PAJ14739
Kapalinová
konc. tryska
PFJ20232
+
SUJ401
vzduchová
konc. tryska
PAJ132-50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,5
–
–
–
–
–
–
2,8
–
–
–
2,4
0,95 18,7
–
–
–
2,1
2,6
15,3
1,7
1,1
14,2
1,7
3,7
1,4
2,6
11,3
1,4
4,6
1,0
3,7
9,2
1,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,1
0,64 30,6
4,1
3,0
28,6
4,1
6,3
0,57 26,3
3,5
2,6
24,8
3,5
4,2
23,2
3,5
7,4
21
2,7
20,4
2,8
4,2
20,1
2,8
5,7
18,1
2,8
8,7
15,2
2,4
4,0
16,4
2,4
5,4
15,6
2,4
6,8
14,7
2,4
SUJ400
9,3 13,2
0,7
0,7
35
61
2,1
5,0
13,6
2,1
6,3
13,5
2,1
7,6
12,5
2,1
9,7
11,9
1,4
1,4
30
76
12,8
1,7
5,7
11,8
1,7
6,9
11,1
1,7
8,4
10,2
1,7
10,5
9,1
10,7
1,4
6,4
9,6
1,4
7,5
9,1
1,4
9,5
7,9
–
–
–
5,6
8,3
1,0
7,2
7,4
1,0
8,3
6,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,1
2,3
47,4
4,1
8,2
41,4
–
–
–
–
–
–
–
3,5
2,4
39,7
3,5
6,4
36,9
3,5
10,2 32,9
–
–
–
–
2,8
2,6
32,9
2,8
5,7
30
2,8
8,9
28,2
2,8
12,5 24,9
–
–
2,1
3,3
25,5
2,1
6,1
22,7
2,1
8,7
21
2,1
11,2 19,0
2,1
SUJ401
14,7 17,0
0,7
0,7
35
66
–
–
–
1,7
4,5
20,4
1,7
8,2
17,0
1,7
10,2 16,4
1,7
12,4 15,2
1,7
15,5 13,4
1,4
1,4
30
81
–
–
–
1,4
6,8
15,9
1,4
9,5
14,2
1,4
11,4 13,0
1,4
13,3 11,8
1,4
16,3
9,9
–
–
–
1,0
8,3
11,3
1,0
10,8 10,2
1,0
12,5
9,6
1,0
14,4
8,5
1,0
17,0
7,6
0,70
4,3
10,2
0,70
9,5
7,9
0,70
12,0
0,70
13,6
6,8
0,70
15,3
5,7
0,70
17,8
4,9
6,8
Hodnoty uváděné v tabulkách odpovídají rozprachu vody a vzduchu v laboratorních podmínkách při pokojové teplotě.
F33
26,1
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Technické
Sestavy
trysek se sifónovým/gravitačním přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a externím mixem, kompaktní řada
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
1/8JJ
a vlastnosti
• U rozstřiku ve tvaru plného kužele s kulatou stopou je úhel „A“ udržován na vzdálenost „B“.
Ve vzdálenosti delší než „B“ se rozstřik stává turbulentním a dosahuje až do vzdálenosti „D“.
• Při použití sestavy se sifónovým nebo gravitačním přívodem kapaliny je kapalina do trysky
přiváděna buď působením podtlaku v sifónu nebo působením gravitace.
• Kapalina je přiváděna z nádrže do proudu vzduchu, kde dojde k jejímu rozptýlení.
Vzduchové koncové trysky pro
rozstřik ve tvaru plného kužele
s kulatou stopou
Kulatý tvar
rozstřiku
A
B
D
Převlečná matice 12582 a O-kroužek 7717-2/007 není součástí tryskové sady a objednává se samostatně,
je však součástí standardní sestavy trysky. Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
Technické
Kulatý
Číslo
tryskové
sady
SUJ1A
SUJ1
SUJ2A
SUJ2
SUJ3
SUJ4B
SUJ4
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
rozstřik
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
Kapalinová konc.
tryska J1650
+
vzduchová konc.
tryska JJ64
Kapalinová konc.
tryska J2050
+
vzduchová konc.
tryska JJ64
Kapalinová konc.
tryska J2050
+
vzduchová konc.
tryska J70
Kapalinová konc.
tryska J2850
+
vzduchová konc.
tryska J70
Kapalinová konc.
tryska J2850
+
vzduchová konc.
tryska J64-5
Kapalinová konc.
tryska J40100
+
vzduchová konc.
tryska J120
Kapalinová konc.
tryska J60100
+
vzduchová konc.
tryska J120
Průtok kapaliny*
(litrů/hodinu)*
Parametry vzduchu
Tlaková výška (cm)
Číslo tryskové
sady
Výška sifónu (cm)
Tlak
vzduchu
Průtok
vzduchu
(l/min)
45
30
15
10
20
30
Číslo tryskové
sady
60
90
0,70
1,5
3,0
4,0
0,70
1,5
3,0
4,0
0,70
1,5
3,0
4,0
0,70
1,5
3,0
4,0
0,70
1,5
3,0
4,0
0,70
1,5
3,0
4,0
1,5
3,0
4,0
5,6
11,3
17,0
28
36
13,3
20
32
41
23
36
58
74
19,3
31
50
65
11,6
18,4
29
37
37
59
91
116
57
88
111
147
1,5
1,8
2,1
2,2
2,4
2,8
3,4
3,7
2,5
2,9
3,4
3,7
4,5
5,3
5,7
6,0
–
–
6,4
7,1
–
–
12,1
12,9
22
25
26
26
1,3
1,7
1,9
2,0
2,1
2,6
3,1
3,4
2,3
2,8
3,3
3,6
4,0
4,9
5,4
5,6
–
4,8
6,0
6,7
–
9,9
11,3
12,1
19,9
23
24
24
1,1
1,5
1,7
1,8
1,7
2,4
2,9
3,3
2,0
2,5
3,2
3,5
3,4
4,4
5,0
5,0
–
4,1
5,6
6,3
–
9,2
10,7
11,4
16,3
19,5
21
22
0,87
1,3
1,5
1,6
1,5
2,1
2,8
3,1
1,6
2,2
2,9
3,4
2,1
3,5
4,2
4,4
2,2
3,6
5,2
6,1
5,3
7,4
8,8
9,5
12,3
16,7
18,4
19,7
0,68
1,2
1,4
1,5
1,2
1,9
2,6
2,9
1,4
2,0
2,8
3,3
1,8
2,9
3,9
4,0
1,9
3,2
4,8
5,6
3,7
6,0
7,7
8,6
10,5
14,2
15,7
17,0
0,53
1,1
1,3
1,4
0,79
1,6
2,4
2,7
1,1
1,7
2,5
3,0
1,4
2,7
3,4
3,5
1,1
2,6
4,4
5,3
2,2
4,8
6,5
7,6
8,3
11,5
12,9
14,6
–
0,62
1,1
1,2
–
0,91
1,7
2,1
–
0,89
1,9
2,5
–
1,8
2,4
2,8
–
1,2
2,8
3,7
–
1,5
3,0
4,2
2,8
6,4
7,9
9,8
F34
SUJ1A –
–
0,76
0,87
SUJ1 –
–
1,1
1,5
SUJ2A –
–
1,2
2,0
SUJ2 –
–
1,2
1,9
SUJ3 –
–
1,2
2,0
SUJ4B –
–
1,1
1,8
SUJ4 –
2,8
4,5
6,1
Rozměry rozstřiku při výšce sifónu 20 cm
Vzduch*
Úhel
rozstřiku
A (°)
B
(cm)
D
(m)
0,70
1,5
3,0
4,0
18
18
18
18
28
28
30
36
1,8
1,9
2,3
2,6
0,70
1,5
3,0
4,0
18
18
18
19
30
33
38
43
2,1
2,3
2,6
3,0
0,70
1,5
3,0
4,0
18
18
19
20
30
33
38
43
2,4
2,7
3,4
4,0
0,70
1,5
3,0
4,0
21
21
21
22
38
41
46
51
3,0
3,4
4,0
4,6
0,70
1,5
3,0
4,0
18
18
18
19
30
33
38
43
2,4
2,7
3,4
4,0
0,70
1,5
3,0
4,0
17
17
18
19
46
48
53
58
3,0
3,4
4,0
4,6
1,5
3,0
4,0
5,6
17
18
18
19
46
51
53
58
3,7
4,3
4,9
5,5
Sestavy
trysek se sifónovým/gravitačním přívodem
a externím mixem, kompaktní řada
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
a vlastnosti
• U plochého rozstřiku představují rozměry „A“, „B“ a „C“ šířku rozstřiku v uvedených vzdálenostech
od trysky.
• Písmeno „D“ označuje celkový dosah rozstřiku – vzdálenost od trysky po maximální bod rozptylu.
C
(38 cm)
D
Číslo
tryskové
sady
SUJF1
SUJF2C
SUJF3B
SUJF4B
A
(15 cm)
(23 cm)
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
rozstřik
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
Průtok kapaliny*
(litrů/hodinu)*
Parametry vzduchu
Tlaková výška (cm)
Číslo tryskové
sady
Výška sifónu (cm)
Rozměry rozstřiku při výšce sifónu 20 cm
Tlak
vzduchu
Průtok
vzduchu
(l/min)
45
30
15
10
20
30
60
Číslo tryskové
sady
90
Vzduch*
A
(cm)
B
(cm)
C
(cm)
D
(m)
Kapalinová konc.
tryska J2850
+
vzduchová konc.
tryska J73420
0,70
28
1,3
1,2
1,1
1,0
0,95
0,83
0,64 SUJF10,49
0,70
20
26
38
2,1
1,5
43
1,2
1,1
1,0
0,90
0,86
0,78
0,66
0,54
1,5
21
29
38
2,1
2,0
50
0,82
0,76
0,68
0,57
0,50
–
–
–
2,0
23
30
38
1,8
Kapalinová konc.
tryska J35100
+
vzduchová konc.
tryska J120432
1,5
56
3,7
3,5
3,3
2,9
2,8
2,5
2,3
2,0
65
3,4
3,3
3,1
2,8
2,7
2,6
2,4
2,1
SUJF2C
2,2
3,0
87
2,8
2,7
2,5
2,4
2,2
2,1
1,9
1,7
4,0
110
1,9
1,8
1,6
1,5
1,3
1,2
–
–
1,5
2,0
3,0
4,0
23
24
27
28
32
34
37
39
38
42
46
48
2,7
2,7
3,0
2,7
Kapalinová konc.
tryska J40100
+
vzduchová konc.
tryska J122435
1,5
68
5,1
4,8
4,5
3,8
3,7
3,5
3,0
2,0
78
4,9
4,7
4,4
3,6
3,4
3,2
2,9
2,4
SUJF3B
2,3
1,5
19
23
27
3,4
3,0
103
3,4
3,2
3,0
2,2
2,0
1,7
–
–
2,0
20
25
28
3,4
3,5
117
2,2
2,0
1,7
–
–
–
–
–
3,0
22
27
30
3,0
Kapalinová konc.
tryska J40100
+
vzduchová konc.
tryska J122440
1,5
63
7,6
7,2
6,6
5,7
5,4
5,1
4,6
2,0
73
7,6
7,3
6,8
5,9
5,7
5,5
5,0
3,7
SUJF4B
4,2
1,5
17
22
27
3,4
3,0
96
6,4
6,1
5,7
5,0
4,5
4,1
3,3
–
2,0
18
23
29
3,4
3,5
110
4,2
3,7
3,2
2,6
–
–
–
–
3,0
20
27
33
3,4
F35
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Plochý
B
Plochý tvar
rozstřiku
Vzduchové koncové trysky
pro plochý rozstřik
Technické
1/8JJ
pro rozprašování vzduchem
Přehled/Těla trysek/Sprejové
řady VAU a VMAU
sestavy,
Sestavy pro rozprach vzduchem s variabilními tryskami
1/8VAA
Záslepka 29155-001-SS
Sprejová sestava
1/8VAAN
Sada uzavírací jehly 29535-001-SS
Sada čistící jehly 29156
1/8VAACO
1
Trysky
1/8VAANCO
2
3
4
5
1. Převlečná matice 28207-101-SS
2. Vzduchová koncová tryska
3. Kapalinová koncová tryska
4. Tělo trysky 29074-001-SS
5. Podložka 29154-001-BUC
Sada uzavírací/čistící jehly 29534
1/8VAU
Výhody
a vlastnosti
• Variabilní trysky řady VAA, VAU a VMAU zajišťují rovnoměrnou
distribuci rozstřiku – dokonce i při aplikaci viskózních kapalin.
• Umožňují nezávislé ovládání kapalného média, rozprašovacího
vzduchu a tvarovacího vzduchu a umožňují tak provádět jemné
ladění průtoku, velikosti kapek, distribuce rozstřiku a pokrytí.
• Nastavení je velmi rychlé (řádově sekundy), což zjednodušuje
provádění změn.
• Nezávislý přívod rozprašovacího vzduchu lze nastavovat a měnit tak
velikost kapek rozstřiku, aniž by se měnil průtok kapaliny.
• Přídavné vstupní/výstupní přípoje umožňují recirkulaci kapaliny, což
efektivně udržuje průtok viskózních kapalin.
• Model VAA umožňuje kontinuální provoz. Trysková sestava VAA se
skládá z těla trysky, tryskové sady a záslepky.
• Model VAAN je osazen ručně ovládanou uzavírací jehlou, která
umožňuje zastavit průtok kapaliny.
• Model VAACO je vybaven ručně ovládanou čistící jehlou, která při
aktivaci zprůchodní ucpané vrtání trysky.
• Model VAANCO spojuje vlastnosti modelů VAAN a VAACOa nabízí
tak kombinaci uzavírací/čistící jehly.
• Model VAU nabízí automatický provoz s vestavěnou uzavírací/čistící
jehlou.
• Model VAUPM nabízí stejné funkce jako model VAU; navíc přináší
pohodlnější instalaci díky montážní destičce.
• Model VMAU umožňuje nezávislé nastavení rozprašovacího
vzduchu, tvarovacího vzduchu a průtoku kapaliny a nabízí
modulární komponenty umožňující systém přizpůsobit potřebám
široké řady sprejových provozů.
• Montážní sada 28945-001-316SS používá k instalaci trysek VAA
svěrací konzolu.
• Montážní sada 28945-002-SS používá k instalaci trysek VAA
kruhovou průchodku.
Rady
Viz
pro optimalizaci
také
• Příslušenství
– Vzduchové filtry
– Regulátory tlaku vzduchu
– Regulátory tlaku kapaliny
• Rady pro optimalizaci viz strana F2.
F36
http://
– Manometry
– Elektromagnetické ventily
– Filtry
řady
trysek/Sprejové sestavy,
VAU
VMAU
a
VAA
1/4" NPT nebo BSPT
s uzavírací/čistící jehlou
VAANCO
1/8" NPT nebo BSPT
s uzavírací/čistící jehlou
VAUPM
VMAU
VAAN
1/8" NPT nebo BSPT
s uzavírací jehlou
1/8" NPT nebo BSPT
Montážní
1/8" NPT nebo BSPT
s čistící jehlou
VAU
sady
Montážní sada s upínací konzolou
Montážní sada s kruhovou
průchodkou
1/8" NPT nebo BSPT
Materiály
Typ trysky
Označení
materiálu
Materiál
1/8" NPT nebo BSPT
VAACO
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Těla
Trysky
Nerezová ocel tř. 303
Nerezová ocel tř. 303/hliník
Nerezová ocel tř. 316
Vzduchové/kapalinové koncové trysky
Nerezová ocel tř. 303
SS
SSA
VAA
VAAN
VAACO
VAANCO
VAU
l
l
l
l
l
l
l
l
SS
l
l
l
l
l
Další materiály jsou dostupné na vyžádání.
Způsob
objednání trysek
Kompletní sestava trysky
Tělo trysky*
Pouze trysková sada
Trysková sada
1/8 VAA – SS
l
l
l
Vstupní
přípoj
Typ
sestavy
těla trysky
Označení
materiálu
VAUPM
Trysková sada
+ SUV128 – SS
l
l
Číslo tryskové sady
Označení
materiálu
*Včetně převlečné matice a těsnění.
Pro BSPT přípoje je nutné před označením přípoje těla trysky uvést písmeno „B“.
Chcete-li objednat pouze kapalinovou koncovou trysku, použijte objednací číslo
pro příslušnou kapalinovou koncovou trysku (viz tabulky s technickými údaji
trysek) a označení materiálu: VF1650-SS.
Chcete-li objednat pouze vzduchovou koncovou trysku, použijte objednací číslo
pro příslušnou vzduchovou koncovou trysku (viz tabulky s technickými údaji
trysek) a označení materiálu: VA67255-60-SS.
Pokud chcete objednat pouze tělo trysky bez tryskové sady, použijte rozměry
přípoje, označení těla trysky a materiálu: 1/8VAA-SS.
Objednávka samostatné montážní sady: 28945-001-316SS.
F37
SUV128
l
Číslo tryskové sady
–
SS
l
Označení
materiálu
Pokud chcete objednat pouze tryskovou
sadu, použijte její číselné označení
a označení materiálu: SUV128-SS.
l
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a externím mixem, řada
Technické
VMAU
údaje
VMAU
* Při stanoveném tlaku v barech.
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové Tlak
koncové trysky
Průtok
Rozpraš.
vzduch
(l/min)
Šířka rozstřiku (cm) v uvedené vzdálenosti od trysky
Tvarovací vzduch
Průtok
kapaliny*
Průtok vzduchu*
Tvarovací
vzduch
(l/min)
Tlak
Tlak
rozpraš.
Průtok vzduchu vody
Tlak
(l/h)
0,7
0,7
12,5
61
1
15
76
1,5
Kapalinová
konc. tryska
VMF1650
+
SUVM67B
vzduchová
konc. tryska
VMA67255-60
17,5
93
2
23
125
3
29
156
3,5
36
187
4
42
215
5
48
244
5,5
55
272
6
61
301
0,2
0,3
0,7
2,8
3,8
5,3
1
6,4
1,5
7,2
1,5
2
3
4
0,7
0,7
Kapalinová
konc. tryska
VMF2050
+
SUVM67A
vzduchová
konc. tryska
VMA67255-60
12,5
61
1
15
76
1,5
17,5
93
2
23
125
3
29
156
3,5
36
187
4
42
215
5
48
244
5,5
55
272
6
61
301
0,2
0,3
0,7
1
1,5
4
5,5
8
9,5
1,5
2
3
11
4
0
A
B
C
A
B
C
A
B
2
C
A
B
3
C
0,2
5,1 7,6 10,2 12,7 15,2 20,3 17,8 22,9 25,4 17,8 22,9 27,9 8,9 10,2 15,2 –
–
–
0,7
6,4 8,9 11,4 15,2 20,3 24,1 17,8 22,9 27,9 20,3 25,4 30,5 8,9 10,2 14,0 –
–
–
1,5
–
–
–
0,2
5,1 7,6 11,4 10,2 12,7 15,2 15,2 17,8 20,3 17,8 22,9 27,9 12,7 16,5 17,8 17,8 20,3 25,4
0,7
5,1 7,6 10,2 10,2 17,8 22,9 17,8 22,9 25,4 20,3 25,4 30,5 11,4 12,7 15,2 17,8 20,3 25,4
1,5
5,1 7,6 10,2 10,2 17,8 22,9 20,3 25,4 30,5 22,9 30,5 35,6 15,2 19,1 22,9 17,8 20,3 25,4
0,2
5,1 7,6 11,4 7,6 10,2 12,7 12,7 15,2 17,8 15,2 20,3 25,4 14,0 15,2 17,8 17,8 22,9 27,9
0,7
5,1 7,6 11,4 10,2 11,4 15,2 15,2 19,1 25,4 17,8 22,9 27,9 14,0 16,5 20,3 17,8 22,9 30,5
1,5
5,1 7,6 10,2 11,4 15,2 20,3 17,8 22,9 30,5 20,3 25,4 30,5 15,2 17,8 22,9 20,3 22,9 27,9
0,2
6,4 8,9 15,2 8,9 11,4 17,8 12,7 15,2 20,3 15,2 20,3 25,4 12,7 16,5 20,3 17,8 22,9 27,9
0,7
5,1 7,6 12,7 10,2 12,7 19,1 12,7 17,8 22,9 17,8 22,9 27,9 15,2 19,1 22,9 17,8 22,9 27,9
1,5
5,1 7,6 11,4 10,2 14,0 20,3 15,2 20,3 25,4 20,3 22,9 27,9 15,2 19,1 25,4 20,3 25,4 30,5
0,2
6,4 8,9 15,2 7,6 11,4 15,2 10,2 12,7 15,2 12,7 17,8 22,9 12,7 16,5 25,4 17,8 22,9 27,9
0,7
6,4 7,6 12,7 8,9 10,2 16,5 11,4 12,7 17,8 17,8 22,9 27,9 15,2 19,1 27,9 20,3 25,4 30,5
1,5
5,1 7,6 11,4 8,9 12,7 17,8 12,7 17,8 22,9 17,8 22,9 27,9 15,2 19,1 29,2 20,3 25,4 30,5
0,2
5,1 7,6 10,2 12,7 15,2 20,3 17,8 22,9 25,4 17,8 22,9 27,9 8,9 10,2 11,4 –
–
–
0,7
6,4 8,9 11,4 15,2 20,3 24,1 17,8 22,9 27,9 20,3 25,4 30,5 11,4 12,7 15,2 –
–
–
1,5
–
–
–
0,2
5,1 7,6 11,4 10,2 12,7 15,2 15,2 17,8 20,3 17,8 22,9 27,9 12,7 17,8 21,6 17,8 20,3 25,4
0,7
5,1 7,6 10,2 12,7 17,8 22,9 17,8 22,9 25,4 20,3 25,4 30,5 15,2 17,8 20,3 17,8 20,3 25,4
1,5
5,1 7,6 10,2 15,2 17,8 22,9 20,3 25,4 30,5 22,9 30,5 35,6 17,8 20,3 25,4 17,8 20,3 25,4
0,2
5,1 7,6 11,4 7,6 10,2 12,7 12,7 15,2 17,8 15,2 20,3 25,4 14,0 16,5 17,8 17,8 22,9 27,9
0,7
5,1 7,6 11,4 10,2 11,4 15,2 15,2 19,1 25,4 17,8 22,9 27,9 17,8 22,9 25,4 17,8 22,9 30,5
1,5
5,1 7,6 10,2 11,4 15,2 20,3 17,8 22,9 30,5 20,3 25,4 30,5 20,3 25,4 30,5 20,3 22,9 27,9
0,2
6,4 8,9 15,2 8,9 11,4 17,8 12,7 15,2 20,3 15,2 20,3 25,4 15,2 20,3 22,9 17,8 22,9 27,9
0,7
5,1 7,6 12,7 10,2 12,7 19,1 12,7 17,8 22,9 17,8 22,9 27,9 15,2 20,3 24,1 17,8 22,9 27,9
1,5
5,1 7,6 11,4 10,2 14,0 20,3 15,2 20,3 25,4 20,3 22,9 27,9 15,2 21,6 26,7 20,3 25,4 30,5
0,2
6,4 8,9 15,2 7,6 11,4 15,2 10,2 12,7 15,2 12,7 17,8 22,9 16,5 19,1 22,9 17,8 22,9 27,9
0,7
6,4 7,6 12,7 8,9 10,2 16,5 11,4 12,7 17,8 17,8 22,9 27,9 16,5 22,9 27,9 20,3 25,4 30,5
1,5
5,1 7,6 11,4 8,9 12,7 17,8 12,7 17,8 22,9 17,8 22,9 27,9 16,5 22,9 30,5 20,3 25,4 30,5
–
A
1,5
B
–
C
0,7
A
F38
B
0,3
C
– 15,2 22,9 27,9 20,3 30,5 33 25,4 30,5 35,6 8,9 14,0 17,8 –
– 15,2 22,9 27,9 20,3 30,5 33 25,4 30,5 35,6 17,8 21,6 24,1 –
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
a externím mixem, řada
údaje
VMAU
Číslo
tryskové
sady
* Při stanoveném tlaku v barech.
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové Tlak
koncové
trysky
Průtok
Rozpraš.
vzduch
(l/min)
Šířka rozstřiku (cm) v uvedené vzdálenosti od trysky
Tvarovací vzduch
Průtok
kapaliny*
Průtok vzduchu*
Tvarovací
vzduch
(l/min)
Tlak
Tlak
rozpraš.
Průtok vzduchu vody
Tlak
(l/h)
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
0,2
0,7
1,5
0,2
0,7
1,5
0,2
0,7
1,5
0,2
0,7
1,5
0,2
0,7
1,5
0,2
0,4
0,7
0,2
0,4
0,7
0,2
0,4
0,7
0,2
0,4
0,7
0,2
0,4
0,7
0,2
0,4
0,7
0,2
0,4
0,7
0,2
0,4
0,7
0,2
0,4
0,7
0,2
0,4
0,7
5,1
–
–
6,4
–
–
6,4
–
–
6,4
5,1
–
6,4
6,4
5,1
–
–
–
3,8
–
–
5,1
–
–
5,1
6,4
5,1
5,1
6,4
6,4
5,1
–
–
5,1
5,1
–
5,1
3,8
–
3,8
3,8
5,1
5,1
5,1
5,1
7,6
–
–
7,6
–
–
7,6
–
–
8,9
7,6
–
8,9
8,9
7,6
–
–
–
5,1
–
–
6,4
–
–
6,4
8,9
7,6
6,4
7,6
7,6
6,4
–
–
7,6
10,2
–
6,4
6,4
–
6,4
6,4
7,6
7,6
7,6
7,6
12,7
–
–
11,4
–
–
11,4
–
–
12,7
11,4
–
14,0
14,0
11,4
–
–
–
7,6
–
–
8,9
–
–
10,2
14,0
10,2
7,6
11,4
12,7
10,2
–
–
12,7
12,7
–
10,2
7,6
–
11,4
10,2
20,3
10,2
10,2
10,2
17,8
21,6
–
15,2
15,2
17,8
12,7
12,7
–
10,2
11,4
11,4
10,2
11,4
10,2
20,3
25,4
30,5
12,7
17,8
17,8
10,2
12,7
11,4
10,2
10,2
11,4
5,1
10,2
10,2
17,8
20,3
22,9
16,5
17,8
16,5
12,7
12,7
14,0
10,2
11,4
11,4
8,9
12,7
8,9
22,9
27,9
–
17,8
20,3
22,9
15,2
17,8
–
12,7
14,0
15,2
11,4
12,7
14,0
26,7
30,5
35,6
17,8
22,9
22,9
12,7
17,8
15,2
12,7
12,7
15,2
10,2
11,4
11,4
19,1
29,2
33
22,9
22,9
26,7
17,8
19,1
20,3
15,2
15,2
16,5
12,7
19,1
12,7
35,6
38,1
–
22,9
27,9
30,5
20,3
25,4
–
19,1
20,3
22,9
17,8
19,1
20,3
35,6
40,6
41,9
25,4
30,5
30,5
17,8
25,4
20,3
15,2
19,1
21,6
12,7
15,2
19,1
43,2
43,2
45,7
27,9
30,5
35,6
27,9
25,4
27,9
20,3
20,3
19,1
17,8
15,2
20,3
22,9
30,5
25,4
19,1
22,9
25,4
15,2
20,3
20,3
12,7
17,8
17,8
12,7
15,2
15,2
25,4
30,5
30,5
20,3
22,9
26,7
15,2
16,5
16,5
14,0
15,2
16,5
12,7
14,0
14,0
27,9
30,5
30,5
22,9
24,1
27,9
17,8
20,3
20,3
16,5
17,8
17,8
15,2
20,3
15,2
30,5
38,1
30,5
22,9
27,9
30,5
20,3
27,9
27,9
17,8
20,3
22,9
15,2
17,8
20,3
33
35,6
16,5
27,9
30,5
34,3
20,3
25,4
25,4
19,1
20,3
22,9
16,5
17,8
19,1
38,1
43,2
43,2
33
30,5
35,6
27,9
25,4
26,7
21,6
22,9
25,4
19,1
26,7
20,3
30,5
53,3
40,6
27,9
38,1
43,2
22,9
38,1
35,6
25,4
27,9
34,3
20,3
24,1
25,4
43,2
45,7
55,9
35,6
38,1
41,9
27,9
33
33
27,9
25,4
30,5
20,3
24,1
24,1
45,7
55,9
58,4
45,7
43,2
47
34,3
36,8
35,6
30,5
31,9
36,8
25,4
30,5
33
22,9
38,1
35,6
20,3
30,5
33
20,3
27,9
27,9
20,3
22,9
25,4
17,8
20,3
20,3
20,3
–
–
21,6
–
–
20,3
22,9
25,4
20,3
22,9
25,4
20,3
20,3
21,6
25,4
–
–
25,4
35,6
40,6
22,9
27,9
29,2
22,9
25,4
25,4
20,3
22,9
21,6
25,4
45,7
45,7
25,4
38,1
43,2
25,4
35,6
35,6
22,9
30,5
30,5
22,9
27,9
27,9
25,4
–
–
30,5
–
–
27,9
30,5
35,6
26,7
29,2
35,6
25,4
25,4
27,9
34,3
–
–
33
38,1
48,3
30,5
34,3
38,1
30,5
33
35,6
27,9
31,8
29,2
30,5
48,3
58,4
33
48,3
50,8
33
48,3
48,3
27,9
40,6
40,6
27,9
33
35,6
33
–
–
35,6
–
–
35,6
39,4
40,6
35,6
40,6
47
30,5
33
25,4
38,1
–
–
41,9
47
50,8
43,2
40,6
52,1
40,6
43,2
48,3
35,6
39,4
41,9
–
–
38,1
14,0
27,9
35,6
12,7
22,9
30,5
14,0
22,9
25,4
14,0
16,5
22,9
–
–
–
17,8
–
–
20,3
22,9
–
20,3
20,3
25,4
19,1
25,4
25,4
–
–
–
–
–
–
20,3
25,4
30,5
21,6
26,7
27,9
22,9
22,9
24,1
–
–
48,3
16,5
30,5
43,2
14,0
27,9
40,6
16,5
25,4
31,8
16,5
22,9
27,9
–
–
–
21,6
–
–
26,7
27,9
–
25,4
27,9
34,3
24,1
30,5
31,8
–
–
–
–
–
–
27,9
30,5
38,1
29,2
30,5
33
27,9
31,8
33
–
–
58,4
20,3
35,6
50,8
16,5
30,5
48,3
20,3
29,2
40,6
19,1
27,9
38,1
–
–
–
27,9
–
–
33
30,5
–
33
35,6
45,7
35,6
38,1
45,7
–
–
–
–
–
–
33
39,4
45,7
38,1
40,6
43,2
38,1
45,7
40,6
–
–
–
20,3
27,9
43,2
17,8
22,9
40,6
17,8
27,9
33
17,8
20,3
25,4
–
–
–
14,0
–
–
19,1
–
–
19,1
20,3
21,6
19,1
22,9
22,9
–
–
–
–
–
–
–
19,1
24,1
21,6
21,6
25,4
22,9
24,1
24,1
–
–
–
22,9
30,5
50,8
20,3
25,4
50,8
22,9
33
45,7
22,9
25,4
35,6
–
–
–
17,8
–
–
22,9
–
–
21,6
21,6
26,7
24,1
30,5
30,5
–
–
–
–
–
–
–
25,4
30,5
27,9
27,9
30,5
26,7
29,2
31,8
–
–
–
30,5
30,5
58,4
25,4
30,5
55,9
27,9
38,1
53,3
27,9
30,5
40,6
–
–
–
22,9
–
–
27,9
–
–
30,5
30,5
36,8
30,5
38,1
38,1
–
–
–
–
–
–
–
35,6
43,2
36,8
38,1
48,3
35,6
41,9
41,9
0,7
0,7
1
Kapalinová 1,5
konc. tryska
2
VMF2850
3
+
SUVM67
3,5
vzduchová
4
konc. tryska
VMA67255-60 5
5,5
6
12,5
15
17,5
23
29
36
42
48
55
61
61
76
93
125
156
187
215
244
272
301
0,2
8
0,3
10,5
0,7
15
1
18
1,5
21
1,5
2
3
4
0,7
Kapalinová
konc. tryska
VMF3578
+
SUVM113A
vzduchová
konc. tryska
VMA11328960
0,7
1
1,5
2
3
3,5
4
5
5,5
6
44
55
67
90
113
134
156
179
198
219
100
126
151
203
253
300
348
396
439
487
0,2
13,5
0,3
17,5
0,7
25
1
30
1,5
35
1,5
2
3
4
0,7
Kapalinová
konc. tryska
VMF4078
+
SUVM113
vzduchová
konc. tryska
VMA11328960
0,7
1
1,5
2
3
3,5
4
5
5,5
6
44
55
67
90
113
134
156
179
198
219
100
126
151
203
253
300
348
396
439
487
0,2
18
0,3
24
0,7
34
1
42
1,5
48
1,5
2
3
4
0
F39
0,3
0,7
1,5
2
3
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Technické
VMAU
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a externím mixem, řada
Technické
VMAU
údaje
VMAU
Trysková sada
se skládá
z kombinace
Číslo
tryskové kapalinové
a vzduchové Tlak
sady
koncové
trysky
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok
Rozpraš.
vzduch
(l/min)
Šířka rozstřiku (cm) v uvedené vzdálenosti od trysky
Tvarovací vzduch
Průtok
kapaliny*
Průtok vzduchu*
Tvarovací
vzduch
(l/min)
Tlak
Tlak
rozpraš.
Průtok vzduchu vody
Tlak
(l/h)
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
0,1
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
–
–
–
–
–
–
3,8
5,1
2,5
5,1
6,4
5,1
7,6
7,6
6,4
–
–
–
–
–
–
6,4
–
–
5,1
–
–
3,8
5,1
–
–
–
–
–
–
–
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
10,2
10,2
8,9
–
–
–
–
–
–
7,6
–
–
7,6
–
–
5,1
7,6
–
–
–
–
–
–
–
11,4
12,7
12,7
14,0
14,0
10,2
15,2
15,2
10,2
–
–
–
–
–
–
10,2
–
–
7,6
–
–
7,6
12,7
–
25,4
24,1
25,4
15,2
17,8
19,1
12,7
14,0
11,4
12,7
12,7
12,7
11,4
11,4
10,2
26,7
–
–
15,2
17,8
–
15,2
12,7
–
10,2
12,7
–
7,6
12,7
–
34,3
31,8
33
21,6
25,4
26,7
17,8
20,3
15,2
15,2
17,8
17,8
15,2
16,5
14,0
33
–
–
20,3
24,1
–
20,3
17,8
–
12,7
19,1
–
12,7
12,7
–
53,3
48,3
50,8
33
36,8
36,8
24,1
34,3
24,1
22,9
25,4
25,4
22,9
24,1
19,1
53,3
–
–
33
38,1
–
30,5
26,7
–
15,2
25,4
25,4
16,5
19,1
–
33
35,6
35,6
20,3
22,9
25,4
17,8
20,3
20,3
15,2
16,5
15,2
14,0
15,2
12,7
33
33
35,6
24,1
25,4
25,4
19,1
20,3
21,6
15,2
17,8
17,8
16,5
15,2
15,2
40,6
45,7
48,3
27,9
31,8
35,6
25,4
27,9
27,9
22,9
24,1
25,4
20,3
21,6
17,8
43,2
44,5
48,3
33
35,6
34,3
27,9
30,5
27,9
20,3
25,4
25,4
19,1
21,6
17,8
55,9
61
66
44,5
45,7
49,5
35,6
38,1
40,6
33
35,6
38,1
30,5
30,5
27,9
66
66
67,3
47
50,8
53,3
43,2
48,3
40,6
30,5
38,1
35,6
26,7
30,5
30,5
30,5
31,8
40,6
24,1
25,4
30,5
22,9
24,1
24,1
20,3
20,3
22,9
16,5
17,8
16,5
33
30,5
41,9
25,4
27,9
30,5
25,4
26,7
27,9
20,3
21,6
21,6
20,3
17,8
17,8
40,6
43,2
55,9
33
35,6
44,5
27,9
33
33
27,9
30,5
33
25,4
25,4
22,9
48,3
53,3
53,3
38,1
39,4
44,5
34,3
34,3
35,6
30,5
31,8
30,5
25,4
25,4
25,4
53,3
61
76,2
44,5
50,8
61
35,6
48,3
48,3
39,4
45,7
45,7
35,6
35,6
34,3
68,6
73,7
71,1
55,9
52,1
66
49,5
50,8
50,8
41,9
45,7
43,2
35,6
36,8
35,6
–
30,5
45,7
20,3
24,1
27,9
25,4
25,4
25,4
21,6
25,4
25,4
21,6
22,9
20,3
33
33
40,6
20,3
24,1
27,9
25,4
25,4
25,4
21,6
25,4
25,4
21,6
22,9
20,3
–
40,6
62,2
30,5
33
44,5
35,6
35,6
36,8
29,2
33
35,6
22,9
27,9
27,9
45,7
49,5
61
30,5
33
44,5
35,6
35,6
36,8
29,2
33
35,6
22,9
27,9
27,9
–
50,8
86,4
35,6
47
66
43,2
48,3
54,6
36,8
48,3
50,8
36,8
40,6
43,2
61
76,2
86,4
35,6
47
66
43,2
48,3
54,6
36,8
48,3
50,8
36,9
40,6
43,2
–
–
48,3
20,3
25,4
30,5
24,1
25,4
30,5
22,9
25,4
27,9
21,6
22,9
22,9
25,4
38,1
–
22,9
31,8
38,1
22,9
30,5
30,5
22,9
25,4
27,9
20,3
25,4
25,4
–
–
61
26,7
33
45,7
30,5
33
40,6
33
34,3
36,8
30,5
30,5
30,5
38,1
58,4
–
35,6
33
53,3
35,6
41,9
40,6
33
38,1
40,6
30,5
33
35,6
–
–
83,8
30,5
40,6
68,6
40,6
41,9
55,9
43,2
48,3
55,9
40,6
41,9
45,7
54,6
76,2
–
53,3
63,5
81,3
49,5
57,2
61
45,7
53,3
58,4
45,7
47
48,3
0,7
0,7
1
Kapalinová 1,5
konc. tryska
2
VMF60100
3
+
SUVM128
vzduchová 3,5
konc. tryska
4
VMA12821005
60
5,5
6
46
56
67
88
110
132
153
176
198
221
110
139
168
229
289
348
405
462
515
566
0,2
38
0,3
49
0,7
70
1
86
1,5
99
1,5
2
3
4
0,7
0,7
1
Kapalinová 1,5
konc. tryska
2
VMF80125
3
+
SUVM152
vzduchová 3,5
konc. tryska
4
VMA15221105
60
5,5
6
50
62
75
101
125
150
174
198
221
244
109
136
165
221
277
331
385
436
487
532
0,2
69
0,3
89
0,7
126
1
155
1,5
179
1,5
2
3
4
0
F40
0,3
0,7
1
1,5
2
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
a externím mixem, řada
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
a vlastnosti
• Rozměry „A“, „B“ a „C“ plochého rozstřiku jsou řízeny kombinací tlaku tvarovacího vzduchu a tlaku
rozprašovacího vzduchu.
• Průtok kapaliny je konstantní a není nijak ovlivňován tlakem vzduchu.
Tvarovací
vzduch
Rozprašovaná
kapalina
C
Tvarovací
vzduch
B
Převlečná matice 28207-101-SS
a těsnění 29154-001-BUC není
součástí tryskové sady a objednává se
samostatně, je však součástí standardní
sestavy trysky. Kontaktujte prosím
místní technickou kancelář.
A
Plochý tvar
rozstřiku
Externí mix s tvarovacím vzduchem:
plochý rozstřik
Bez trvarovacího vzduchu:
kulatý rozstřik
Technické
VAU
(15 cm)
(23 cm)
(38 cm)
údaje
VAU
SUV67B
SUV67A
SUV67
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
Kapalinová
konc. tryska
VF1650
+
vzduchová
konc. tryska
VA67255-60
Kapalinová
konc. tryska
VF2050
+
vzduchová
konc. tryska
VA67255-60
Kapalinová
konc. tryska
VF2850
+
vzduchová
konc. tryska
VA67255-60
Průtok vzduchu*†
Tlak
Rozpraš.
vzduch
(l/min)
Šířka rozstřiku (cm) v uvedené vzdálenosti od trysky
Průtok kapaliny*†
Tvarovací
vzduch
(l/min)
Tlak
Tlak
Průtok rozpraš.
(l/h) vzduchu
0,69
1,0
1,4
2,1
2,8
3,4
4,1
4,8
5,5
6,2
12,5
15,0
17,6
23
29
36
42
48
55
61
61
76
93
125
156
187
215
244
272
301
0,21
0,21
0,34
0,34
0,69
0,69
1,0
1,0
1,4
1,4
2,8
2,8
3,6
3,6
5,1
5,1
6,3
6,3
7,3
7,3
1,5
0,69
1,0
1,4
2,1
2,8
3,4
4,1
4,8
5,5
6,2
12,5
15,0
17,6
23
29
36
42
48
55
61
61
76
93
125
156
187
215
244
272
301
0,21
0,21
0,34
0,34
0,69
0,69
1,0
1,0
1,4
1,4
4,2
4,2
5,5
5,5
7,8
7,8
9,5
9,5
11,1
11,1
1,5
0,69
1,0
1,4
2,1
2,8
3,4
4,1
4,8
5,5
6,2
12,5
15,0
17,6
23
29
36
42
48
55
61
61
76
93
125
156
187
215
244
272
301
0,21
0,21
0,34
0,34
0,69
0,69
1,0
1,0
1,4
1,4
8,1
8,1
10,5
10,5
15,0
15,0
18,4
18,4
21
21
1,5
2
3
6
2
3
6
2
3
6
Tlak tvarovacího vzduchu
Tlak
vody
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0††
A
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
6,4
5,1
5,1
5,1
6,4
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
6,4
5,1
5,1
6,4
6,4
5,1
6,4
5,1
5,1
6,4
5,1
5,1
6,4
5,1
5,1
6,4
6,4
6,4
B
7,6
6,4
7,6
7,6
6,4
7,6
8,9
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
8,9
7,6
7,6
8,9
8,9
7,6
7,6
7,6
6,4
7,6
7,6
6,4
8,9
7,6
7,6
8,9
8,9
7,6
0,3
C
11,4
10,2
10,2
11,4
11,4
10,2
15,2
12,7
11,4
12,7
12,7
11,4
11,4
11,4
10,2
11,4
12,7
10,2
14,0
12,7
11,4
12,7
12,7
11,4
11,4
12,7
10,2
11,4
12,7
10,2
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
11,4
A
10,2
12,7
15,2
7,6
10,2
11,4
8,9
10,2
10,2
7,6
7,6
7,6
12,7
12,7
15,2
10,2
10,2
12,7
8,9
10,2
10,2
7,6
8,9
8,9
15,2
15,2
17,8
12,7
12,7
12,7
10,2
11,4
11,4
8,9
10,2
8,9
B
12,7
17,8
20
10,2
11,4
15,2
11,4
12,7
14,0
10,2
10,2
11,4
15,2
17,8
20
12,7
15,2
15,2
12,7
14,0
15,2
11,4
11,4
11,4
17,8
20
23
15,2
17,8
17,8
12,7
14,0
15,2
12,7
14,0
12,7
0,7
C
15,2
25
30
12,7
15,2
20
17,8
19,1
20
14,0
15,2
16,5
19,1
25
30
16,5
20
23
17,8
20
22
15,2
16,5
16,5
23
28
30
20
25
25
19,1
20
23
15,2
17,8
16,5
A
15,2
17,8
20
12,7
15,2
17,8
12,7
15,2
15,2
10,2
10,2
10,2
15,2
20
23
14,0
17,8
17,8
12,7
16,5
16,5
10,2
11,4
11,4
19,1
23
25
15,2
20
20
12,7
17,8
17,8
11,4
12,7
12,7
B
17,8
22
28
15,2
19,1
23
15,2
17,8
20
12,7
12,7
15,2
17,8
25
28
17,8
23
25
16,5
19,1
22
14,0
15,2
16,5
23
28
30
20
28
28
17,8
20
23
15,2
17,8
17,8
1,5
C
20
30
36
17,8
25
33
20
25
30
15,2
17,8
20
20
36
38
20
30
33
23
16,5
32
16,5
20
22
28
38
43
23
38
36
25
28
34
17,8
23
23
A
B
17,8 23
20 25
25 30
17,8 23
19,1 25
23 30
17,8 23
19,1 23
23 28
15,2 17,8
15,2 20
17,8 23
19,1 24
23 30
25 33
16,5 22
23 30
25 33
19,1 23
20 25
24 30
17,8 23
20 25
20 28
20 25
30 38
33 43
20 25
28 36
28 36
20 23
23 30
25 33
15,2 20
17,8 23
17,8 25
† Protože je tlak na přívodu vzduchu a na přívodu kapaliny řízen nezávisle na sobě, lze použít jakoukoliv kombinaci těchto tlaků vzduchu a kapaliny. Celkový průtok vzduchu představuje
součet rozprašovacího vzduchu (l/min) a tvarovacího vzduchu (l/min). Například v případě tlaku rozprašovacího vzduchu 1 bar a tvarovacího vzduchu 2,1 baru je celkový průtok
15 l/min + 125 l/min, tedy celkem 140 l/min.
†† Při tlaku tvarovacího vzduchu 0 barů vytváří sprejovaná kapalina kulatý rozstřik. Vyžádejte si prosím produktové listy č. 37459M-V67B, 37459M-V67A a 37459M-V67.
Jednotlivé tryskové sady jsou navzájem zaměnitelné, každá trysková sada však používá jinou velikost jehly.
F41
C
28
36
43
29
36
41
28
23
36
23
28
30
30
41
43
27
41
46
28
38
39
30
36
36
33
48
51
33
48
48
28
41
43
28
33
36
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Číslo
tryskové
sady
* Při stanoveném tlaku v barech.
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a externím mixem, řada
Technické
VAU
údaje
VAU
Číslo
tryskové
sady
SUV113A
SUV113
SUV128
SUV152
* Při stanoveném tlaku v barech.
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
Kapalinová
konc. tryska
VF3578
+
vzduchová
konc. tryska
VA113293-60
Kapalinová
konc. tryska
VF4078
+
vzduchová
konc. tryska
VA113293-60
Kapalinová
konc. tryska
VF60100
+
vzduchová
konc. tryska
VA1282125-60
Kapalinová
konc. tryska
VF80125
+
vzduchová
konc. tryska
VA1522125-60
Průtok vzduchu*†
Tlak
Rozpraš.
vzduch
(l/min)
Šířka rozstřiku (cm) v uvedené vzdálenosti od trysky
Průtok kapaliny*†
Tvarovací
vzduch
(l/min)
Tlak
Průtok
(l/h)
Tlak
rozpraš. Tlak vody
vzduchu
0,69
1,0
1,4
2,1
2,8
3,4
4,1
4,8
5,5
6,2
44
55
67
90
113
134
156
179
198
219
100
126
151
203
253
300
348
396
439
487
0,21
0,21
0,34
0,34
0,69
0,69
1,0
1,0
1,4
1,4
13,6
13,6
17,6
17,6
25
25
30
30
35
35
1,5
0,69
1,0
1,4
2,1
2,8
3,4
4,1
4,8
5,5
6,2
44
55
67
90
113
134
156
179
198
219
100
126
151
203
253
300
348
396
439
487
0,21
0,21
0,34
0,34
0,69
0,69
1,0
1,0
1,4
1,4
18,4
18,4
24
24
34
34
42
42
48
48
1,5
0,69
1,0
1,4
2,1
2,8
3,4
4,1
4,8
5,5
6,2
46
56
67
88
110
132
153
176
198
221
110
139
168
229
289
348
405
462
515
566
0,21
0,21
0,34
0,34
0,69
0,69
1,0
1,0
1,4
1,4
38
38
49
49
70
70
86
86
99
99
1,5
0,69
1,0
1,4
2,1
2,8
3,4
4,1
4,8
5,5
6,2
50
62
75
101
125
150
174
198
221
244
109
136
165
221
277
331
385
436
487
532
0,21
0,21
0,34
0,34
0,69
0,69
1,0
1,0
1,4
1,4
69
69
89
89
126
126
155
155
179
179
1,5
2
3
6
2
3
6
2
3
6
2
3
6
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
0,20
0,70
1,5
Tlak tvarovacího vzduchu
0††
A
6,4
6,4
5,1
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
5,1
6,4
6,4
5,1
6,4
6,4
6,4
6,4
5,1
5,1
7,6
–
–
7.6
6,4
–
7,6
6,4
6,4
7,6
7,6
7,6
7,6
–
–
7,6
–
–
7,6
7,6
–
7,6
8,9
6,4
B
7,6
8,9
7,6
7,6
8,9
8,9
7,6
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
7,6
8,9
8,9
7,6
8,9
8,9
8,9
8,9
7,6
7,6
10,2
–
–
10,2
8,9
–
10,2
8,9
8,9
10,2
10,2
10,2
10,2
–
–
10,2
–
–
10,2
8,9
–
10,2
10,2
8,9
0,3
0,7
1,5
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
12,7 8,9 11,4 15,2 15,2 17,8 23 25 33 41
12,7 8,9 11,4 17,8 15,2 23 30 28 38 51
12,7 8,9 11,4 20 15,2 20 28 28 38 53
12,7 7,6 10,2 14,0 10,2 12,7 17,8 17,8 23 30
12,7 8,9 11,4 15,2 12,7 17,8 23 20 28 38
14,0 7,6 12,7 17,8 10,2 15,2 23 20 30 41
12,7 7,6 10,2 15,2 8,9 11,4 16,5 15,2 20 25
12,7 8,9 10,2 15,2 10,2 12,7 16,5 15,2 23 30
12,7 8,9 11,4 16,5 10,2 14,0 20 17,8 25 36
12,7 6,4 8,9 12,7 6,4 8,9 12,7 10,2 12,7 15,2
12,7 6,4 10,2 14,0 7,6 10,2 15,2 10,2 15,2 20
12,7 7,6 10,2 15,2 7,6 10,2 16,5 11,4 15,2 23
15,2 7,6 11,4 15,2 15,2 20 25 25 36 46
12,7 10,2 12,7 17,8 17,8 23 30 28 38 53
12,7 8,9 11,4 16,5 15,2 23 30 28 38 48
15,2 7,6 10,2 15,2 10,2 15,2 20 20 28 36
12,7 7,6 10,2 15,2 11,4 15,2 20 23 28 43
12,7 7,6 11,4 15,2 11,4 15,2 23 23 30 43
15,2 7,6 10,2 16,5 8,9 12,7 17,8 16,5 23 28
14,0 7,6 11,4 17,8 10,2 15,2 20 17,8 25 33
14,0 7,6 10,2 17,8 8,9 12,7 20 17,8 25 33
15,2 6,4 8,9 15,2 6,4 10,2 15,2 10,2 12,7 19,1
12,7 6,4 7,6 14,0 6,4 8,9 14,0 10,2 15,2 20
15,2 6,4 8,9 15,2 7,6 10,2 15,2 11,4 15,2 19,1
12,7 7,6 10,2 15,2 12,7 17,8 23 23 30 41
–
7,6 12,7 15,2 12,7 17,8 25 20 30 41
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12,7 8,9 11,4 16,5 10,2 15,2 20 15,2 20 28
12,7 7,6 10,2 14,0 10,2 15,2 22 17,8 23 38
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
14,0 7,6 11,4 15,2 8,9 12,7 17,8 15,2 20 28
12,7 8,9 11,4 15,2 10,2 12,7 17,8 15,2 20 27
12,7 7,6 10,2 16,5 7,6 12,7 20 15,2 20 28
15,2 7,6 10,2 15,2 7,6 10,2 15,2 10,2 12,7 17,8
15,2 7,6 10,2 15,2 7,6 10,2 15,2 10,2 15,2 20
14,0 7,6 10,2 15,2 7,6 10,2 15,2 10,2 15,2 20
12,7 11,4 15,2 22 15,2 20 28 25 30 43
–
–
–
–
–
–
–
25 36 43
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12,7 8,9 12,7 17,8 12,7 16,5 23 20 28 38
–
–
–
– 12,7 17,8 23 20 28 38
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
14,0 10,2 12,7 17,8 12,7 15,2 23 17,8 23 30
12,7 8,9 11,4 15,2 11,4 14,0 19,1 15,2 23 30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15,2 8,9 11,4 16,5 10,2 12,7 17,8 12,7 15,2 23
14,0 8,9 11,4 16,5 8,9 12,7 19,1 12,7 15,2 23
11,4 7,6 10,2 15,2 8,9 11,4 17,8 10,2 15,2 20
† Protože je tlak na přívodu vzduchu a na přívodu kapaliny řízen nezávisle na sobě, lze použít jakoukoliv kombinaci těchto tlaků vzduchu a kapaliny. Celkový průtok vzduchu představuje
součet rozprašovacího vzduchu (l/min) a tvarovacího vzduchu (l/min). Například v případě tlaku rozprašovacího vzduchu 1 bar a tvarovacího vzduchu 2,1 baru je celkový průtok
15 l/min + 125 l/min, tedy celkem 140 l/min.
†† Při tlaku tvarovacího vzduchu 0 barů vytváří sprejovaná kapalina kulatý rozstřik. Vyžádejte si prosím produktové listy č. 37459M-V113A, 37459M-V113, 37459M-V128 a 37459M-V152.
Jednotlivé tryskové sady jsou navzájem zaměnitelné, každá trysková sada však používá jinou velikost jehly.
F42
Těla
trysek/Sprejové sestavy, řada
1/2J
1/2J
Sestavy pro rozprach vzduchem s tryskami řady 1/2J
Záslepka CP1706
1/2J
Sprejová sestava
Sada uzavírací jehly 12810
1/2" NPT nebo BSPT
1/2JN
1
1/2JN
1/2JCO
3
4
5
Sada čistící jehly 11829
a vlastnosti
• Rozsah kapacity trysek pro rozprach vzduchem řady 1/2J je od 15,5 do 1158 l/h.
• Trysky jsou dostupné s uzavírací a čistící jehlou.
– Těla trysek řady 1/2J mají přívody kapaliny a vzduchu umístěné proti sobě a dodávají se
s odnímatelnými záslepkami, aby je bylo možné kdykoliv rozšířit o uzavírací/čistící jehlu.
• Model 1/2JN je osazen ručně ovládanou uzavírací jehlou, která umožňuje zastavit průtok kapaliny.
• Model 1/2JCO je vybaven ručně aktivovanou čistící jehlou.
– Jehla protáhne vrtání kapalinové koncové trysky a zbaví je případných nečistot.
– Ideální pro linky s periodickou aplikací média, kdy kapalina může během doby nečinnosti zaschnout
v otvoru trysky.
1/2JCO
1/2" NPT nebo BSPT
s čistící jehlou
Rady
pro optimalizaci
• Rady pro optimalizaci viz strana F2.
Viz
http://
také
• Příslušenství
– Vzduchové filtry
– Regulátory tlaku vzduchu
Materiály
Materiál
Způsob
Označení
materiálu
J
JN
objednání trysek
Tělo trysky*
JCO
1/2
Poniklovaná mosaz
(bez kódu)
l
l
l
Nerezová ocel tř. 303
SS
l
l
l
Tryskové sady
Nerezová ocel tř. 303
– Elektromagnetické ventily
– Filtry
Kompletní sestava trysky
Typ trysky
Těla trysek
Vzduchová koncová tryska z niklované
mosazi a kapalinová koncová tryska
z nerezové oceli tř. 303
– Regulátory tlaku kapaliny
– Manometry
l
JN
l
Vstupní Typ sestavy
přípoj těla trysky
Pouze trysková sada
Trysková sada
– SS + SU77 –
l
l
Označení
materiálu
Číslo tryskové
sady
SS
SU77
Označení
materiálu
Číslo tryskové
sady
l
*Včetně převlečné matice a těsnění.
SSBR
l
l
l
SS
l
l
l
Pro BSPT přípoje je nutné před označením přípoje těla trysky uvést
písmeno „B“.
Chcete-li objednat pouze kapalinovou koncovou trysku, použijte
objednací číslo pro příslušnou kapalinovou koncovou trysku (viz tabulky
s technickými údaji trysek) a označení materiálu: 250375-SS.
Chcete-li objednat pouze vzduchovou koncovou trysku, použijte
objednací číslo pro příslušnou vzduchovou koncovou trysku (viz tabulky
s technickými údaji trysek) a označení materiálu: 422-6-73-70°.
F43
Trysková sada
l
–
SS
l
Označení
materiálu
Pokud chcete objednat pouze
tryskovou sadu, použijte její
číselné označení a označení
materiálu: SU77-SS.
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Výhody
1/2" NPT nebo BSPT
s uzavírací jehlou
2
1. Převlečná matice CP1705
2. Vzduchová koncová tryska
3. Kapalinová koncová tryska
4. Těsnění CP8491 pro kapalinovou koncovou trysku
5. Tělo trysky CP1701
Trysky
pro rozprašování vzduchem
Těla
Výhody
trysek/Sprejové sestavy, řada
Rady
a vlastnosti
1/2J
pro optimalizaci
• Model JBC má vstupy pro přívod vzduchu a kapaliny umístěny
zezadu a v ose rozstřiku.
• Model 1/2JBCJ je vybaven vyhřívacím límcem kolem těla trysky.
Límec umožňuje rozstřik kapalin, které jsou příliš viskózní, aby
je bylo možné rozstřikovat za pokojové teploty.
• Model duální trysky 2J je osazen dvěma proti sobě umístěnými
tryskovými sadami, vstupy pro přívod vzduchu a kapaliny jsou
orientované kolmo na osu rozstřiku a umístěné proti sobě.
• Adaptér pro montáž trysky do silné stěny se montuje do
závitového otvoru ve stěně. Nahrazuje převlečnou matici na
tryskové sadě a slouží k jejímu bezpečnému upevnění ve stěně.
• Rady pro optimalizaci viz strana F2.
Zadní
Duální
přívody
Vstupní přípoj:
1/2" NPT nebo BSPT
(vnitřní)
Vyhřívací
Viz
http://
také
• Příslušenství
– Vzduchové filtry
– Manometry
– Regulátory tlaku vzduchu
– Elektromagnetické ventily
– Regulátory tlaku kapaliny
– Filtry
• Podrobnější informace o tryskách JBC na vyžádání v produktových
listech č. 4921, 6885 a 6185.
• Pro podrobnější informace o tryskách 1/2JBCJ si vyžádejte
produktové listy č. 4610 a 6331.
• Podrobnější informace o tryskách 2J na vyžádání v produktových
listech č. 5356 a 6530.
• Pro informace o adaptérech pro montáž trysek do silných stěn si
vyžádejte produktové listy č. 3378, 7003 a 7323.
límec
Vstupní/výstupní přípoj pro páru:
3/8" NPT nebo BSPT (vnitřní)
Přípoj vzduchu a kapaliny:
1/2" NPT nebo BSPT (vnitřní)
tryska
Vstupní přípoj:
1/2" NPT nebo BSPT
(vnitřní)
Silné
stěny
Viz příslušné produktové listy.
Tryska pro rozprach
vzduchem 1/2JBC
Tryska pro rozprach vzduchem 1/2JBC použitá pro
sprejování kukuřičných pochutin kořeněným olejem.
F44
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
a interním mixem, řada
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
1/2J
a vlastnosti
• U rozstřiků s kulatou stopou, širokoúhlou kulatou stopou, s kruhovou stopu a u rozstřiků ve tvaru
plochého vějíře představují rozměry „A“, „B“ a „C“ šířku rozstřiku v uvedených vzdálenostech od trysky.
• Písmeno „D“ označuje celkový dosah rozstřiku – vzdálenost od trysky po maximální bod rozptylu.
• Při použití sestavy s tlakovým přívodem kapaliny je kapalina do trysky přiváděna pod tlakem.
• Při míšení kapaliny se stlačeným vzduchem nebo jiným plynem uvnitř trysky dochází k dokonalému
rozprachu kapaliny.
C
Vzduchové koncové trysky pro
rozstřik ve tvaru dutého kužele
s širokoúhlou kulatou stopou,
dutého kužele s kulatou stopou,
plochého vějíře a dutého kužele
s kruhovou stopou (360°)
B
(69 cm)
D
A
Kapalinová koncová tryska
Vzduchová
koncová tryska
(23 cm)
(46 cm)
Převlečná matice 1705
Těsnění
8491
Technické
Plochý
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Těsnění 8491 není součástí tryskové sady a objednává se samostatně, je však součástí standardní sestavy trysky.
Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
rozstřik
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Trysková sada
se skládá
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
Číslo
Typ
z kombinace
Číslo tryskové
tryskové
0,35
1
2
3
4sady
kapalinové rozstřiku
sady
a vzduchové
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
D
koncové trysky
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm) (m)
SU75
SU85
Kapalinová
konc. tryska
250375
+
vzduchová
konc. tryska
4533102
Kapalinová
konc. tryska
251376
+
vzduchová
konc. tryska
4693102
Plochý
Plochý
–
–
–
1,8
154
590
3,4
184
950
–
–
–
–
–
–
–
–
2,0
119
640
3,5
157 1010
–
–
–
–
–
–
–
2,1
93
690
3,7
133 1060
–
–
–
–
–
–
SU75
–
–
–
–
–
–
–
–
3,8
112 1110
–
–
–
–
–
–
0,70
134
315
1,3
320
440
2,1
575
570
3,0
740
710
3,9
840
860
0,85
100
380
1,4
255
520
2,2
505
640
3,1
690
770
4,1
790
930
–
–
–
1,5
200
590
2,4
440
720
3,2
630
840
4,2
740
990
–
–
–
1,7
154
670
2,5
380
790
3,4
570
910
4,4
690 1070
–
–
–
–
–
–
2,7
330
860
3,5
520
980
4,5
–
–
–
–
–
–
2,8
275
930
3,7
470 1050
4,6
–
–
–
–
–
–
3,0
235 1010
3,8
420 1120
–
–
–
–
–
–
3,1
195 1080
3,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
F45
–
2,0
1,0
46
76
91
5,8
3,5
2,0
51
79
97
7,0
0,70
0,35
51
86
119 4,0
650 1140
1,4
1,0
86
157 211 4,6
4,8
600 1210
SU85
550 1280
2,5
2,0
86
157 208 5,2
345 1190
4,9
510 1350
3,4
3,0
91
168 216 5,8
325 1260
5,1
465 1430
–
5,2
425 1490
4,5
4,0
91
170 226 6,4
–
–
5,3
390 1560
–
–
5,5
350 1640
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a interním mixem, řada
Technické
Širokoúhlý
1/2J
údaje
kulatý a kulatý rozstřik
Trysková sada
se skládá
Číslo
Typ
z kombinace
tryskové
kapalinové rozstřiku
sady
a vzduchové
koncové trysky
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
0,35
1
2
Rozměry rozstřiku:
Číslo tryskové
4sady
3
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
D
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm) (m)
Kapalinová
–
–
–
konc. tryska
250375 + Širokoúhlý
–
–
–
SU77
kulatý
vzduchová
konc. tryska
–
–
–
422-6-73-70°
0,60 102 184
Kapalinová
konc. tryska
0,70 57 230
250375 + Širokoúhlý
0,85 32 280
SU78
kulatý
vzduchová
–
–
–
konc. tryska
422-6-94-70°
–
–
–
0,70 129 325
Kapalinová
konc. tryska
0,85 82 380
250375 + Širokoúhlý
1,0 45 415
SU79
kulatý
vzduchová
–
–
–
konc. tryska
469-6-125-70°
–
–
–
0,70 134 315
0,85 100 380
–
–
–
–
–
–
Kapalinová
konc. tryska
–
–
–
251376
–
–
Širokoúhlý –
+
SU89
kulatý
–
–
–
vzduchová
–
–
–
konc. tryska
469-6-130-70°
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,3 34 350
Kapalinová
1,4 25 390
konc. tryska
1,5 20 415
Kulatý
250375
SU72
1,7 15,5 445
+
–
–
–
4221250
–
–
–
0,70 134 315
0,85 100 380
–
–
–
–
–
–
Kapalinová
konc. tryska
–
–
–
251376
–
–
–
Kulatý
+
SU82
–
–
–
vzduchová
–
–
–
konc. tryska
4691312
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,1
213 176
3,1
316 214
4,2
238 351
2,1
2,0
36
48
69
6,7
–
–
–
2,3
127 249
3,2
195 292
4,3
154
SU77 439
3,2
3,0
36
48
69
7,3
–
–
–
–
–
–
3,4
107 371
4,5
100 521
4,3
4,0
36
48
69
8,5
1,1
1,3
1,4
–
–
1,7
1,8
–
–
–
1,3
1,4
1,5
1,7
–
–
–
–
–
–
–
–
1,7
1,8
2,0
2,1
2,3
2,4
1,3
1,4
1,5
1,7
–
–
–
–
–
–
–
–
215
124
84
–
–
182
143
–
–
–
320
255
200
154
–
–
–
–
–
–
–
–
146
121
102
86
72
60
320
255
200
154
–
–
–
–
–
–
–
–
153
230
280
–
–
540
590
–
–
–
440
520
590
670
–
–
–
–
–
–
–
–
365
395
430
460
490
520
440
520
590
670
–
–
–
–
–
–
–
–
2,5
2,7
2,8
3,0
3,1
3,1
3,2
3,4
3,5
3,6
2,1
2,2
2,4
2,5
2,7
2,8
3,0
3,1
–
–
–
–
3,0
3,1
3,2
3,4
3,5
3,6
2,1
2,2
2,4
2,5
2,7
2,8
3,0
3,1
–
–
–
–
185
146
112
86
65
265
245
173
136
120
575
505
440
380
330
275
235
195
–
–
–
–
230
200
176
154
135
118
575
505
440
380
330
275
235
195
–
–
–
–
355
410
465
520
580
810
860
910
950
980
570
640
720
790
860
930
1010
1080
–
–
–
–
510
550
590
620
660
700
570
640
720
790
860
930
1010
1080
–
–
–
–
3,7
3,9
4,0
4,2
4,6
4,3
4,6
5,0
–
–
3,0
3,1
3,2
3,4
3,5
3,7
3,8
3,9
4,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,0
3,1
3,2
3,4
3,5
3,7
3,8
3,9
4,1
–
–
–
192
150
119
86
51
350
260
186
–
–
740
690
630
570
520
470
420
345
325
–
–
–
–
–
–
–
–
–
740
690
630
570
520
470
420
345
325
–
–
–
5,0
5,3
5,6
–
–
–
–
–
–
–
3,9
4,1
4,2
4,4
4,5
4,6
4,8
4,9
5,1
5,2
5,3
5,5
–
–
–
–
–
–
3,9
4,1
4,2
4,4
4,5
4,6
4,8
4,9
5,1
5,2
5,3
5,5
230 830
158 940
108
SU78 1080
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SU79
–
–
–
–
840 860
790 930
740 990
690 1070
650 1140
600 1210
SU89
550 1280
510 1350
465 1430
425 1490
390 1560
350 1640
–
–
–
–
–
–
SU72
–
–
–
–
–
–
840 860
790 930
740 990
690 1070
650 1140
600 1210
SU82
550 1280
510 1350
465 1430
425 1490
390 1560
350 1640
0,70
1,3
2,8
4,0
5,3
0,35
1,0
2,0
3,0
4,0
33
34
33
34
36
47
48
47
48
48
65
67
65
67
69
6,1
7,9
6,4
7,3
8,2
0,85
0,35
36
50
69
7,9
1,7
1,0
33
48
66
7,3
3,4
2,0
33
47
66
7,0
4,6
3,0
36
50
69
8,5
0,70
0,35
33
64
91
3,4
1,4
1,0
33
66
91
4,9
2,5
2,0
28
56
81
6,1
3,4
3,0
28
53
74
6,7
4,5
4,0
28
56
79
7,6
1,4
0,35
9
16
25
6,7
2,0
1,0
9
16
25
7,3
3,2
2,0
9
16
25
8,2
0,70
0,35
10
18
23
7,0
1,4
1,0
15
25
33
6,4
2,5
2,0
13
20
25
11,3
3,4
3,0
10
18
25
12,5
4,5
4,0
10
18
25
14,3
F46
560
620
680
770
910
1000
1080
1200
–
–
710
770
840
910
980
1050
1120
1190
1260
–
–
–
–
–
–
–
–
–
710
770
840
910
980
1050
1120
1190
1260
–
–
–
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
a externím mixem, řada
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
1/2J
a vlastnosti
• Rozměry „A“, „B“ a „C“ představují šířku rozstřiku v uvedených vzdálenostech od trysky.
• Písmeno „D“ označuje celkový dosah rozstřiku – vzdálenost od trysky po maximální bod rozptylu.
• Modely SUE75 a SU380C jsou sestavy s tlakovým přívodem; využívají kapalinu přiváděnou pod tlakem.
• Model SU380C vytváří směs kapaliny a vzduchu uvnitř trysky, zatímco u modelu SUE75 probíhá mísení
vně trysky.
• Model SU70 je sestava se sifónovým přívodem; směs vzduchu a kapaliny přiváděné sifónem se vytváří
vně trysky (externí mix).
Vzduchové koncové trysky
pro plochý rozstřik
Vzduchová
koncová tryska
C
B
Kapalinová koncová tryska
A
Plochý tvar
rozstřiku
(69 cm)
D
(23 cm)
(46 cm)
Převlečná matice 1705
Těsnění
8491
Technické
Plochý
SUE75
údaje
rozstřik
Trysková sada
se skládá
Číslo
z kombinace
tryskové
kapalinové
sady
a vzduchové
koncové trysky
Kapalinová
konc. tryska
250375
+
vzduchová
konc. tryska
14356
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Převlečná matice 1705 a těsnění 8491 nejsou součástí tryskové sady a objednávají se samostatně, jsou však součástí standardní
sestavy trysky. Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
(s
externím mixem)
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
0,2
0,35
0,5
Rozměry rozstřiku:
Číslo tryskové
1sady
0,7
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
D
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
Vzduch* Kapalina*
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm) (m)
2,1
522
877
2,8
681 1075
3,15
795 1174
3,85
953 1358
5,6
1158 1839
2,45
522
962
3,15
681 1174
3,5
795 1273
4,2
953 1457
6,0
1158 1952
2,8
522 1075
3,5
681 1273
3,85
795 1358
4,9
953 1641
6,3
3,15
522 1174
3,85
681 1358
4,2
795 1457
5,25
953 1754
6,6
1158 2037
SUE75
1158 2122
681 1457
4,55
795 1556
5,6
953 1839
7,0
1158 2207
4,9
795 1641
6,0
953 1952
–
–
–
–
4,2
–
–
–
–
–
–
F47
–
–
2,45
0,20
21,6 36,8
52
5,8
3,5
0,35
22,9
42
55
6,7
3,85
0,50
24,1 44,5
58
7,0
4,9
0,70
24,1
46
61
7,6
6,3
1,0
25,4
48
66
8,9
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a externím mixem, řada
Technické
Kruhový
Číslo
tryskové
sady
SU380C
údaje
rozstřik
Trysková sada
se skládá
z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
Kapalinová
konc. tryska
251376
+
vzduchová
konc. tryska
469-6-130160HC
1/2J
360°
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za hodinu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
0,7
1,4
2,1
2,8
4,2
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
l/h
l/h
l/h
l/h
l/h
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
1,0
213
345
1,7
394
453
2,5
439
634
3,35
462
787
5,0
484 1138
1,1
145
418
1,8
324
526
2,65
372
702
3,5
416
843
5,2
439 1197
1,25
97,6
575
1,95
275
574
2,8
322
750
3,65
372
891
5,3
409 1254
1,4
59
538
2,1
207
642
2,95
277
818
3,8
325
956
5,5
366 1310
–
–
–
2,25
159
702
3,1
272
874
3,9
282
1019
5,6
325 1367
–
–
–
2,4
116
758
3,2
188
931
4,05
250
1084
5,8
297 1429
–
–
–
2,5
93
829
3,35
145
990
4,2
209
1135
5,9
257 1486
–
–
–
2,65
27
900
3,5
114
1050
4,35
168
1189
6,0
232 1551
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,5
141
1259
6,3
182 1670
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,6
77
1296
–
–
Kruhový rozstřik (360°)
–
Snižování zápachu v průmyslové kompostárně pomocí trysek pro rozprach vzduchem.
F48
Sestavy
trysek se sifónovým/gravitačním přívodem
a externím mixem, řada
1/2J
Vzduchové
Vzduchová
koncová tryska
C
koncové trysky
B
Kapalinová koncová tryska
A
Kulatý tvar
rozstřiku
Vzduchové koncové trysky do
sestav se sifónovým přívodem pro
rozstřik s kulatou stopou
(69 cm)
D
(23 cm)
(46 cm)
Převlečná
matice 1705
Těsnění
8491
Převlečná matice 1705 a těsnění 8491 nejsou součástí tryskové sady a objednávají se samostatně, jsou však součástí
standardní sestavy trysky. Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
Schéma sestavy se sifónovým/gravitačním přívodem kapaliny viz strana F3.
Technické
se sifónovým přívodem
a kulatým rozstřikem
Číslo
tryskové
sady
SU70
Trysková sada se
skládá z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
Kapalinová
konc. tryska
250375
+
vzduchová
konc. tryska
437
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny*
(litrů/hodinu)*
Parametry vzduchu
Tlak
vzduchu
Průtok vzduchu
(l/min)
0,70
1,5
Rozměry rozstřiku při výšce sifónu 20 cm
Číslo tryskové
Výška sifónu (cm) sady
Tlaková výška (cm)
45
30
15
10
360
–
–
–
40
–
–
–
570
–
–
–
97
64
–
–
2,0
660
–
–
–
117
90
–
–
3,0
870
–
260
225
150
123
90
–
3,5
990
300
265
235
163
133
104
4,0
1100
305
270
240
170
143
115
–
5,0
1300
315
280
250
183
157
129
53
5,6
1450
320
290
255
F49
188
20
164
30
136
60
SU70
–
62
Vzduch*
A
(cm)
B
(cm)
C
(cm)
D
(m)
1,5
8
15
22
6,1
2,0
8
15
22
6,7
3,0
8
15
22
7,3
3,5
8
15
22
7,9
4,0
8
15
22
8,8
5,0
8
15
22
9,8
5,6
8
15
22
10,7
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Sestavy
údaje
trysek/Sprejové sestavy, řada
1J
Rozprach vzduchem s tryskami řady 1J
Sprejová sestava
1J
1
3
1" NPT nebo BSPT (vnitřní)
s uzavírací jehlou
Viz
Materiály
Způsob
J
1
(bez kódu)
l
l
Nerezová ocel tř. 303
SS
l
l
SSBR
l
l
SS
l
l
Tryskové sady
Nerezová ocel tř. 303
objednání trysek
Tělo trysky*
JN
Poniklovaná mosaz
– Manometry
– Elektromagnetické ventily
– Filtry
Kompletní sestava trysky
Typ trysky
Těla trysek
Vzduchová koncová tryska z niklované
mosazi a kapalinová koncová tryska
z nerezové oceli tř. 303
http://
také
• Příslušenství
– Vzduchové filtry
– Regulátory tlaku vzduchu
– Regulátory tlaku kapaliny
• Rady pro optimalizaci viz strana F2.
Označení
materiálu
a vlastnosti
• Rozsah kapacity je od 91 do 6 586 l/h.
• Dostupné ve verzi s uzavírací jehlou.
• Těla trysek řady 1J mají přívody kapaliny a vzduchu umístěné proti
sobě a jsou dodávána s odnímatelnými záslepkami, aby je bylo
možné kdykoliv rozšířit o uzavírací/čistící jehlu.
• Model 1JN je osazen ručně ovládanou uzavírací jehlou, která
umožňuje zastavit průtok kapaliny.
pro optimalizaci
Materiál
Sada uzavírací jehly 12810
Výhody
1JN
1" NPT nebo BSPT (vnitřní)
Rady
Záslepka CP1706
4
1. Převlečná matice CP5713
2. Vzduchová koncová tryska
3. Kapalinová koncová tryska
4. Tělo trysky CP5710
1JN
1J
2
Trysky
pro rozprašování vzduchem
Těla
l
Vstupní
přípoj
Pouze trysková sada
Trysková sada
JN – SS
l
l
Typ
sestavy
těla
trysky
Označení
materiálu
+
SU159 –
l
Číslo tryskové
sady
SS
l
Označení
materiálu
*Včetně převlečné matice a těsnění.
Pro BSPT přípoje je nutné před označením přípoje těla trysky uvést
písmeno „B“.
Chcete-li objednat pouze kapalinovou koncovou trysku, použijte
objednací číslo pro příslušnou kapalinovou koncovou trysku (viz tabulky
s technickými údaji trysek) a označení materiálu: 4371000-SS.
Chcete-li objednat pouze vzduchovou koncovou trysku, použijte
objednací číslo pro příslušnou vzduchovou koncovou trysku (viz tabulky
s technickými údaji trysek) a označení materiálu: 1109-6-224-70-SS.
Pokud chcete objednat pouze tělo trysky bez tryskové sady, použijte
rozměry přípoje, označení těla trysky a materiálu: 1JN-SS.
F50
Trysková sada
SU159 –
l
Číslo tryskové
sady
SS
l
Označení
materiálu
Pokud chcete objednat pouze
tryskovou sadu, použijte její
číselné označení a označení
materiálu: SU159-SS.
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
a interním mixem, řada
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
1J
a vlastnosti
• U rozstřiků s širokoúhlou kulatou stopou, kulatou stopou a u rozstřiků ve tvaru plochého vějíře představují
rozměry „A“, „B“ a „C“ šířku rozstřiku v uvedených vzdálenostech od trysky.
• Písmeno „D“ označuje celkový dosah rozstřiku – vzdálenost od trysky po maximální bod rozptylu.
• Při použití sestavy s tlakovým přívodem kapaliny je kapalina do trysky přiváděna pod tlakem.
• Při míšení kapaliny se stlačeným vzduchem nebo jiným plynem uvnitř trysky dochází k dokonalému
rozprachu kapaliny.
Vzduchové koncové trysky pro
rozstřik ve tvaru dutého kužele
s širokoúhlou kulatou stopou,
kulatou stopou a rozstřik ve tvaru
plochého vějíře
C
Vzduchová
koncová tryska
B
A
(30 cm)
(76 cm)
(122 cm)
D
Kapalinová koncová tryska
Převlečná matice 5713
Technické
Širokoúhlý
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Převlečná matice 5713 není součástí tryskové sady a objednává se samostatně, je však součástí standardní
sestavy trysky. Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
kulatý
Trysková sada
se skládá
Tlak kapaliny
Rozměry rozstřiku:
Číslo z kombinace
Tvar
Číslo tryskové
tryskové kapalinové
0,7
1,5
2
3
4sady
rozstřiku
sady a vzduchové
koncové
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
C
D
l/min
l/min
l/min
l/min
l/min
Vzduch* Kapalina*
trysky
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm) (cm) (m)
Kapalinová
konc. tryska
4371000
Širokoúhlý
+
SU159
vzduchová kulatý
konc. tryska
1109-6-22470°
0,85
12,1 1220
1,8
16,3 1840
2,2
19,5 2050
3,1
30
2360
4,2
33
3110
1,0
9,1 1440
2,0
13,2 2110
2,4
16,1 2350
3,2
26
2650
4,4
30
3410
1,1
6,4 1730
2,1
10,7 2420
2,5
13,3 2650
3,4
23
2940
4,5
26
3720
–
–
–
2,2
8,5 2720
2,7
11,2 2940
3,5
19,7 3240
4,6
24
4040
–
–
–
2,4
6,8 3030
2,8
9,2 3230
3,7
17,0 3530
4,8
SU159
21 4330
–
–
–
–
–
–
3,0
7,6 3510
3,8
14,7 3820
4,9
18,9 4670
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,9
12,7 4120
5,1
17,0 5010
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,1
11,0 4420
5,2
15,2 5380
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,2
9,5 4810
5,3
13,7 5750
F51
1,0
1,8
2,2
2,2
3,0
3,5
4,2
4,2
5,1
0,70
1,5
1,5
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
4,0
48
53
43
56
48
51
43
55
48
94
102
84
107
93
112
102
119
104
140
150
119
147
137
157
137
170
142
4,3
5,4
7,6
7,0
10,0
11,3
14,0
12,8
15,5
Sestavy
trysek s tlakovým přívodem
Trysky
pro rozprašování vzduchem
a interním mixem, řada
Technické
Kulatý
1J
údaje
* Při stanoveném tlaku v barech.
a plochý rozstřik
Trysková sada
se skládá
Rozměry rozstřiku:
Tlak kapaliny
Číslo z kombinace
Číslo tryskové
Tvar
tryskové kapalinové
0,7
1,5
2
3
4sady
rozstřiku
sady a vzduchové
koncové
A
B
C
D
Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
Vzduch* Kapalina*
l/min
l/min
l/min
l/min
l/min
trysky
(cm) (cm) (cm) (m)
vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
Kapalinová
konc. tryska
4371000
+
SU152
vzduchová
konc. tryska
11091547
Kapalinová
konc. tryska
6251000
+
SU172
vzduchová
konc. tryska
11251625
Kapalinová
konc. tryska
4371000
+
SU155
vzduchová
konc. tryska
11093187
Kulatý
Kulatý
Plochý
0,85
12,1 1220
1,8
16,3 1840
2,2
19,5 2050
3,1
30
2360
4,2
33
3110
1,0
9,1 1440
2,0
13,2 2110
2,4
16,1 2350
3,2
26
2650
4,4
30
3410
1,1
6,4 1730
2,1
10,7 2420
2,5
13,3 2650
3,4
23
2940
4,5
26
3720
4040
–
–
–
2,2
8,5 2720
2,7
11,2 2940
3,5
19,7 3240
4,6
24
–
–
–
2,4
6,8 3030
2,8
9,2 3230
3,7
17,0 3530
4,8
SU152
21 4330
–
–
–
–
–
–
3,0
7,9 3510
3,8
14,7 3820
4,9
18,9 4670
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,9
12,7 4120
5,1
17,0 5010
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,1
11,0 4420
5,2
15,2 5380
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,2
9,5 4810
5,3
13,7 5750
0,85
22
1370
1,7
37
1780
2,0
48
1560
3,1
54
2270
4,1
65
2360
1,0
16,7 2320
1,8
32
2290
2,1
42
1950
3,2
49
2630
4,2
61
2660
1,1
13,1 3620
2,0
28
3000
2,2
37
2400
3,4
46
3030
4,6
1,3
10,4 5300
2,1
25
3840
2,4
34
2920
3,5
42
3510
4,9
52 3480
SU172
46 4520
–
–
–
2,2
22
4930
2,5
30
3430
3,7
39
3990
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,8
37
4590
–
–
–
0,85
12,1 1220
1,8
16,3 1840
2,2
19,5 2050
3,1
30
2360
4,2
33
3110
1,0
9,1 1440
2,0
13,2 2110
2,4
16,1 2350
3,2
26
2650
4,4
30
3410
1,1
6,4 1730
2,1
10,7 2420
2,5
13,3 2650
3,4
23
2940
4,5
26
3720
–
–
–
2,2
8,5 2720
2,7
11,2 2940
3,5
19,7 3240
4,6
24
4040
–
–
–
2,4
6,8 3030
2,8
9,2 3230
3,7
17,0 3530
4,8
SU155
21 4330
–
–
–
–
–
–
3,0
7,6 3510
3,8
14,7 3820
4,9
18,9 4670
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,9
12,7 4120
5,1
17,0 5010
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,1
11,0 4420
5,2
15,2 5380
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,2
9,5 4810
5,3
13,7 5750
F52
9,1
11,0
12,5
11,9
14,0
16,5
19,2
17,9
21,3
1,0
1,8
2,2
2,2
3,0
3,5
4,2
4,2
5,1
0,70
1,5
1,5
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
4,0
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
12,7
12,7
20
20
23
23
23
23
25
23
23
30
33
33
33
33
36
38
33
35
1,0
1,7
2,5
3,2
4,6
0,70
1,5
2,0
3,0
4,0
15
15
15
15
15
28
28
25
25
28
33 7,6
36 9,1
36 10,7
36 12,8
38 15,2
1,0
1,8
2,2
2,2
3,0
3,5
4,2
4,2
5,1
0,70
1,5
1,5
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
4,0
74
81
58
94
81
94
74
124
96
152
163
127
185
167
183
150
223
203
213
234
178
246
228
264
224
320
284
6,4
7,0
7,9
7,3
8,5
9,1
10,0
9,4
10,3
Sestavy
trysek s tlakovým a sifónovým/
gravitačním přívodem a externím mixem, řada
Výhody
Vzduchové
koncové trysky
1J
a vlastnosti
• U plochého rozstřiku představují rozměry „A“, „B“ a „C“ šířku rozstřiku v uvedených vzdálenostech od
trysky.
– Písmeno „D“ označuje celkový dosah rozstřiku – vzdálenost od trysky po maximální bod rozptylu.
– Při použití sestavy s tlakovým přívodem kapaliny je kapalina do trysky přiváděna pod tlakem.
– Při míšení kapaliny se stlačeným vzduchem nebo jiným plynem vně trysky dochází k dokonalému
rozprachu kapaliny.
• U kulatého rozstřiku představují rozměry „A“, „B“ a „C“ šířku rozstřiku v uvedených vzdálenostech od
trysky.
– Písmeno „D“ označuje celkový dosah rozstřiku – vzdálenost od trysky po maximální bod rozptylu.
– Při použití sestavy se sifónovým nebo gravitačním přívodem kapaliny je kapalina do trysky přiváděna
buď působením podtlaku v sifónu nebo působením gravitace.
– Kapalina je přiváděna z nádrže do proudu vzduchu, kde dojde k jejímu rozptýlení.
Vzduchové koncové trysky
pro rozstřik s kulatou
a plochou stopou a vzduchové
koncové trysky do sestav
se sifónovým přívodem pro
rozstřik s kulatou stopou
C
B
Vzduchová
koncová tryska
Kapalinová
koncová tryska
A
Plochý tvar
rozstřiku
(122 cm)
D
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
(30 cm)
(76 cm)
Převlečná matice 12415
Převlečná matice 12415 není součástí tryskové sady a objednává se samostatně, je však součástí
standardní sestavy trysky. Kontaktujte prosím místní technickou kancelář.
Technické
Plochý
údaje
rozstřik
(s
Trysková sada
se skládá
Číslo z kombinace
Typ
tryskové kapalinové
rozstřiku
sady a vzduchové
koncové
Tlak
trysky
vzduchu
1,4
Kapalinová
1,8
konc. tryska
2,1
625780 +
Plochý
SUE175B
vzduchová
2,8
konc. tryska
3,5
12116
4,2
Sestavy
externím mixem)
* Při stanoveném tlaku v barech.
Průtok kapaliny (litry za minutu)* a průtok vzduchu (litry za minutu)*
Tlak kapaliny
0,2
l/min
49
49
49
49
49
49
0,3
0,5
Rozměry rozstřiku:
Číslo tryskové
1sady
0,7
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch Tlak
Vzduch
A
B
l/min
l/min
l/min
l/min
Vzduch* Kapalina*
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min vzduchu
l/min
(cm) (cm)
2460 1,8
59 2860 2,1
76 3260 2,8
90 3960 3,5 107 4700
0,20
51 91
2860 2,1
59 3260 2,8
76 3960 3,5
90 4700 4,2 107 5410 2,1
0,30
56 94
3260 2,8
59 3960 3,5
76 4700 4,2
90 5410 4,9 107 6120 2,8
3,5
0,50
58 99
3960 3,5
59 4700 4,2
76 5410 4,9
90 6120 5,6 107 6850
4,2
0,70
56 97
4700 4,2
59 5410 4,9
76 6120 5,6
90 6850 6,3 107 7590 4,9
1,0
56 99
5410 4,8
59 6120 5,6
76 6850 6,3
90 7590
–
–
–
C
D
(cm) (m)
119
122
130
124
127
7,6
8,5
9,1
9,8
10,7
se sifónovým přívodem a kulatým
rozstřikem
Číslo
tryskové
sady
Trysková sada se
skládá z kombinace
kapalinové
a vzduchové
koncové trysky
SU170
Kapalinová
konc. tryska
6251000
+
vzduchová
konc. tryska
1125
* Při stanoveném tlaku v barech.
Parametry vzduchu
Průtok kapaliny (litry za minutu)*
Tlaková výška (cm)
Tlak
vzduchu
Průtok vzduchu
(l/min)
45
30
15
10
1,4
1,75
2,1
2,8
4,2
5,6
7,0
2971
3396
3821
4670
6368
8066
9764
–
19,7
20,1
20,4
20,8
21,2
21,6
–
17,0
17,4
17,8
18,5
18,9
19,3
12,9
13,6
14,4
14,8
15,9
16,6
17,0
7,2
8,3
9,1
9,8
11,0
11,4
11,7
Schéma sestavy se sifónovým/gravitačním přívodem kapaliny viz strana F3.
F53
Rozměry rozstřiku při výšce sifónu 20 cm
Číslo tryskové
Výška sifónu (cm)
sady
20
30
60
–
–
5,3
6,8
8,3
8,7
9,1
–
–
–
–
–
–
4,2 SU170–
5,7
1,5
6,1
1,9
6,4
2,3
Vzduch*
A
(cm)
B
(cm)
C
(cm)
D
(m)
2,1
2,8
4,2
5,6
7,0
13
13
13
13
13
26
26
26
26
26
38
38
38
38
38
8,8
10,5
13,4
16,5
19,5
Trysky
pro rozprašování vzduchem
Mlžící
23412
speciální trysky
Výhody
QJ25655
1/4" NPT nebo BSPT (vnitřní)
se závitem
Způsob
,
trysky
• Model 23412 vytváří vysoce kvalitní, nákladově efektivní suchou
mlhu.
– Velikost kapek průměrně 15 mikrometrů a menší.
– Velikost kapek lze nastavit změnou poměru přiváděného
stlačeného vzduchu a vody podle konkrétních potřeb daného
provozu.
– Minimální doba potřebná na údržbu trysek – údržbu vestavěného
zpětného ventilu, koncové trysky i vnitřního filtru lze provést
rychle a bez nástrojů.
– Lze využívat trubky z PVC a nízkotlaké vzduchové hadice.
– Vrtání koncové trysky je relativně velké, předchází se tak
ucpávání.
• Model QJ25655 je zárukou rychlé instalace trysky na přívodní
kapalinové vedení – nejsou třeba žádné armatury.
– Není nutné řezání trubek, závitů ani letování.
– Součástí je přiléhavé a vůči chemickým látkám odolné těsnění
z materiálu Buna-N, které zajistí dokonalou provozní těsnost.
S montážní úchytkou Split-Eyelet
k upevnění na 1/2", 3/4", 1"
trubky
Technické
objednání trysek
Kompletní sestava trysky
Kompletní sestava trysky
23412 – 1/4 – 20
QJ25655 – 3/4 – 20
l
l
l
Tělo trysky
Vstupní
přípoj
Průměr
kapalin.
vrtání
a vlastnosti
l
l
l
Tělo trysky
Průměr
trubky
Průměr
kapalin.
vrtání
údaje
Vstupní přípoj trysky
(palce)
Model AirJet Fogger
Velikost kapalin.
vrtání
Nom. vnitřní
průměr vrtání
(mm)
1/4
23412
16
20
26
0,41
0,51
0,66
K upevnění na trubky
o průměru
(palce)
Model AirJet Fogger
Velikost kapalin.
vrtání
Nom. vnitřní
průměr vrtání
(mm)
1/2
3/4
1
QJ25655
16
20
26
0,41
0,51
0,66
Pro BSPT přípoje je nutné před označením přípoje těla trysky uvést písmeno „B“.
Zvlhčování snižující statický náboj v továrnách na výrobu barev.
F54
Mlžící
speciální trysky
údaje
23412, QJ25655
23412, QJ25655
* Při stanoveném tlaku v barech.
Velikost kapalin. vrtání č. 16 (prům. 0,41 mm)
Tlak
vody
1,5†
2
3
3,5
4
5
5,5
6
7
Velikost kapalin. vrtání č. 20 (prům. 0,51 mm)
Tlak
vody
Tlak vzduchu*
0,7
1,5
2
3
3,5
4
5
5,5
0,7
1,5
2
3
3,5
4
5
5,5
4,2
71
6,1
68
6,1
68
7,2
–
–
4,5
96
5,7
93
6,4
–
–
–
–
5,3
119
5,7
–
–
–
–
–
–
4,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11,7
40
13,6
37
16,3
34
18,5
6,4
79
7,9
71
11,7
65
14,0
–
–
6,4
102
8,3
96
11,7
–
–
–
–
–
–
8,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
40
8,7
37
9,8
37
10,2
37
11,0
34
11,7
34
65
7,9
65
9,1
65
9,8
62
10,6
59
11,4
59
91
7,2
91
8,3
88
9,1
88
9,8
88
10,6
85
119
6,4
116
7,2
113
8,3
113
9,1
110
9,8
110
142
5,3
142
6,4
139
7,6
139
8,3
133
9,1
133
–
4,9
164
6,4
161
7,2
161
7,6
161
8,7
159
–
3,0
193
5,7
190
6,4
187
7,2
184
8,3
184
–
–
–
3,8
215
6,1
212
7,2
212
8,3
212
34
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
62
16,3
59
18,2
57
20
54
–
–
–
–
91
14,0
85
16,3
82
18,5
76
20
74
22
71
119
11,7
110
13,6
108
15,9
102
18,5
99
20
93
–
8,3
142
11,7
136
14,0
130
16,3
125
18,2
122
–
–
–
7,9
167
11,7
159
13,6
153
16,3
150
–
–
–
–
–
8,3
190
11,7
205
14,0
167
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11,7
205
1,5†
2
3
3,5
4
5
5,5
6
7
* Při stanoveném tlaku v barech.
† Pro provozy s tlakem kapaliny nižším než 2 bary, si vyžádejte sestavu pro koncové trysky
21950-20-NYB.
Velikost kapalin. vrtání č. 26 (prům. 0,66 mm)
Tlak
vody
2
3
3,5
4
5
5,5
6
7
Tlak vzduchu*
4,5
42
6,4
40
7,6
40
7,9
23412, QJ25655
1,5†
* Při stanoveném tlaku v barech.
Hodnoty uvedené obyčejným písmem označují průtok rozprašované vody (l/h) při
daném tlaku vody (bar).
Tlak vzduchu*
0,7
1,5
2
3
3,5
4
5
5,5
12,5
37
16,3
31
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6,8
68
12,9
59
17,0
54
20
51
23
48
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7,9
91
13,6
79
17,4
76
20
71
23
68
26
65
28
62
30
59
–
–
–
–
9,1
110
14,0
102
17,8
96
21
93
23
91
26
85
28
82
–
–
–
–
–
–
9,5
133
14,4
125
18,2
119
21
116
24
110
26
108
–
–
–
–
–
–
3,4
167
10,6
153
15,1
144
18,2
142
21
136
24
130
–
–
–
–
–
–
–
–
4,9
190
11,4
175
15,5
167
18,9
159
22
156
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6,4
210
11,7
198
16,3
187
18,9
181
Hodnoty uvedené tučným písmem označují průtok rozprašovacího vzduchu (Nl/min)
při daném tlaku vzduchu (bar).
Trysky AirJet Fogger mají celkový dosah rozstřiku 4,5 m při rozměrech rozstřiku
přibližně 2,4 x 0,9 m.
1. Hodnoty v modrých polích představují optimální odpařování za normálních pokojových
podmínek a při vzdálenosti střední osy trysky 1,5 m od spodního povrchu.
2. Hodnoty v červených polích mohou pro odpaření vyžadovat až 3 m. V případě odlišných
podmínek (teplo, vyšší rychlost proudění vzduchu) nebo pokud je slabé zvlhčení
povrchu dovoleno se mohou hodnoty lišit.
F55
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Technické
,
trysky
Trysky
pro rozprašování vzduchem
Mlžící
Výhody
trysky
DripSafe™
,
speciální trysky
a vlastnosti
• Velkoobjemový/vysoce efektivní rozprach vzduchem.
• Vytváří nastavitelnou, vysoce kvalitní suchou mlhu bez smáčení
tlakem přiváděnou kapalinou.
• Ideální pro velké/otevřené budovy a prostory s rychlou výměnou
vzduchu.
• Řízení trysek je prováděno pomocí protiodkapového kapalinového
vzduchem ovládaného uzavíracího ventilu.
• Pokud tlak vzduchu v trysce není dostatečný pro tvorbu jemného
rozprachu automaticky zabrání rozstřiku kapaliny.
• Uzavírací protiodkapový ventil zjednodušuje konstrukci a řízení
systému a zároveň přispívá ke zvýšení jeho vyššímu výkonu.
• Funguje při běžných tlacích vody, jaké jsou dostupné v obecních
rozvodech vody; není proto nutné pořizovat nákladná vysokotlaká
hydraulická čerpadla.
• Požadavky na přívod vzduchu splní libovolný kompresor, jehož
rozsah průtoků odpovídá potřebám provozu.
• Minimální údržba.
• Vrtání ploché koncové trysky je velké, což snižuje riziko jejího
ucpání.
• Tryskovou sadu i vestavěný filtr lze snadno rozebrat rukou, což
usnadňuje její případné vyčištění.
• Koncová tryska je vyrobena z mosazi, tělo a ventil z polymeru.
• Pracuje při tlacích až 7 barů s minimálním tlakem vzduchu
v rozsahu 1,7 až 2,5 baru.
• Dostupné jsou také verze trysek AirJet Fogger (řada 45269)
s montážní úchytkou Split-Eyelet nebo se sedlovou objímkou pro
snadnou a rychlou montáž na přívod kapaliny.
45265
Rady
45269
pro optimalizaci
• Rady pro optimalizaci viz strana F2.
Aplikace
1/4" NPT nebo BSPT (vnitřní)
Technické
• Chlazení odpařováním
• Mlžení
• Zvlhčování
S montážní úchytkou Split-Eyelet
k upevnění na 1/2" až 1" trubky
Viz
údaje
Vstupní přípoj trysky
(palce)
Model AirJet Fogger
Velikost kapalin.
vrtání
Nom. vnitřní
průměr vrtání
(mm)
1/4
45265
16,0
20
26
0,41
0,51
0,66
K upevnění na trubky
o průměru
(palce)
Model AirJet Fogger
Velikost kapalin.
vrtání
Nom. vnitřní
průměr vrtání
(mm)
1/2
3/4
1
45269
16,0
20
26
0,41
0,51
0,66
také
• Aplikace insekticidů
• Kultivace rostlin
http://
• Příslušenství
– Vzduchové filtry
– Manometry
– Regulátory tlaku vzduchu
– Elektromagnetické ventily
– Regulátory tlaku kapaliny
– Filtry
• Pro podrobnější informace o tryskách 23412 a QJ25655 si
vyžádejte produktové listy č. 23412 a 25635.
• Podrobnější informace o tryskách 45265 a 45269 naleznete na
vyžádání v produktových listech č. 45265-1-2 a 45269-1-2.
F56
Mlžící
DripSafe™
,
údaje
45265, 45269
45265, 45269
* Při stanoveném tlaku v barech.
Velikost kapalin. vrtání č. 16 (prům. 0,41 mm)
Tlak
vody
1,5
2
2,8
Tlak vzduchu*
0,7
1,5
2
3
3,5
4
5
5,5
0,7
1,5
2
3
3,5
4
5
5,5
4,5
4,2
–
–
–
–
–
–
11,7
6,4
–
–
–
–
–
–
42
71
–
–
–
–
–
–
40
79
–
–
–
–
–
–
6,4
5,7
4,5
–
–
–
–
–
13,6
7,9
6,4
–
–
–
–
–
40
68
96
–
–
–
–
–
37
71
102
–
–
–
–
–
7,6
6,4
5,7
5,3
–
–
–
–
16,3
11,7
8,3
–
–
–
–
–
40
68
93
119
–
–
–
–
34
65
96
–
–
–
–
–
1,5
2
2,8
* Při stanoveném tlaku v barech.
Hodnoty uvedené obyčejným písmem označují průtok rozprašované vody (l/h) při
daném tlaku vody (bar).
Velikost kapalin. vrtání č. 26 (prům. 0,66 mm)
Tlak
vody
2
* Při stanoveném tlaku v barech.
Velikost kapalin. vrtání č. 20 (prům. 0,51 mm)
Tlak
vody
Tlak vzduchu*
45265, 45269
1,5
speciální trysky
Hodnoty uvedené tučným písmem označují průtok rozprašovacího vzduchu (Nl/min) při
daném tlaku vzduchu (bar).
Tlak vzduchu*
0,7
1,5
12,5
6,8
37
68
16,3
12,9
31
2,8
Způsob
2
3
3,5
4
5
5,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7,9
–
–
–
–
–
59
91
–
–
–
–
–
–
17,0
13,6
9,1
–
–
–
–
–
54
79
110
–
–
–
–
1. Hodnoty v modrých polích představují optimální odpařování za normálních
pokojových podmínek a při vzdálenosti střední osy trysky 1,5 m od spodního
povrchu.
2. Hodnoty v červených polích mohou pro odpaření vyžadovat až 3 m. V případě
odlišných podmínek (teplo, vyšší rychlost proudění vzduchu) nebo pokud je slabé
zvlhčení povrchu dovoleno se mohou hodnoty lišit.
3. Trysky AirJet Fogger mají celkový dosah rozstřiku 4,5 m při rozměrech rozstřiku
přibližně 2,4 x 0,9 m.
objednání trysek
Kompletní sestava
trysky
Kompletní sestava
trysky
45265 – 1/4 – 16
l
l
l
Tělo trysky
Vstupní
přípoj
Průměr
kapalin.
vrtání
45269 – 1/2 – 16
l
l
l
Tělo trysky
Průměr
trubky
Průměr
kapalin.
vrtání
Pro BSPT přípoje je nutné před označením přípoje těla trysky uvést písmeno „B“.
F57
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Technické
trysky
Trysky
pro rozprašování vzduchem
Trysky
Výhody
a jednotky pro zvlhčování prostředí
a vlastnosti
• Dodávka obsahuje veškeré potřebné vybavení pro instalaci
zvlhčovacího systému kromě přívodního potrubí a vedení.
• Sifónové trysky 1/4JH pro rozprach vzduchem zajišťují automatické
a efektivní řízení vlhkosti s nízkými náklady na instalaci a provoz.
– Kapalina je do trysek buď nasávána z plovákové skříně s pomocí
stlačeného vzduchu (sifónovým efektem), nebo je přiváděna pod
tlakem.
– Trysky vytváří jemný rozprach kapaliny pro rychlé odpařování
a účinné zvlhčování.
– Bližší informace o sestavách se sifónovým přívodem viz strany
F23 až F53.
• Tlakové trysky 1/4JT pro rozprach vzduchem zajišťují automatické
a efektivní řízení vlhkosti s nízkými náklady na instalaci a provoz.
– Vhodné pro systémy s tlakovým přívodem vody.
– Součástí trysek jsou vestavěné filtry na přívodech vzduchu i vody
plus kulový zpětný ventil na přívodu vody.
– Vytváří jemný rozprach kapaliny pro rychlé odpařování a účinné
zvlhčování.
– Bližší informace o sestavách s tlakovým přívodem viz strany F5
až F48.
• Model 45400 je nezávislá jednotka zvlhčovacího systému vhodná
pro použití s deionizovanou vodou (DI).
– Vhodná pro snadnou instalaci na zeď nebo do provozů bez
přívodních potrubí.
– Součástí zvlhčovací jednotky je regulátor tlaku vzduchu
s manometrem, elektromagnetický ventil na 24 V stejnosm. pro
řízení rozprašovacího vzduchu a vzduchový filtr.
– Součástí dodávky je také sada pro montáž na zeď.
– Hmotnost 4,4 kg.
– Průtok vody (samostatně pro každou tryskovou sadu) je
v rozsahu od 1,2 kg/h při tlaku vzduchu 0,7 baru do 3 kg/h při
tlaku vzduchu 4 bary.
• Model YMF MiniFogger® III je díky kompaktní konstrukci ideální pro
vlhčící provozy s omezenými prostory.
– Dostupný ve variantách s jednou až čtyřmi nerezovými
tryskovými sadami s širokou nabídkou průtoků/velikostí kapek
a typů.
– Rozsah průtoku vody (samostatně pro každou tryskovou sadu) od
1 do 4,5 l/h a průtoku vzduchu 30 až 35 Nl/min při tlaku 3 bary.
– Jednotku lze umístit do obtížně přístupných prostor a lze ji také
instalovat na tryskovou hlavici, na zeď nebo na strop.
– Hmotnost sestavy s jednou tryskovou sadou: 210 g; hmotnost
sestav se čtyřmi tryskovými sadami: 250 g.
1/4JH
YMF
– Výška jednotky: 115 mm.
– Tělo, převlečná matice a nádrž jsou vyrobeny korozivzdorného
polypropylénu s přípoji pro přívod vody a vzduchu z nerezové
oceli.
– Použité materiály jsou také vhodné pro použití s deionizovanou
vodou.
• Model 46215-008 zajišťuje jemně rozprašovaný sprej bez nutnosti
stlačeného vzduchu
– Vytváří rozstřik ve tvaru dutého kužele.
– Minimální nutný tlak kapaliny v trysce 31 barů.
– Maximální provozní tlak: 69 barů.
45400
46215-008
Přípoje na sifónovém přívodu:
1/4" NPT nebo BSPT
1/4JT
1/4" NPT nebo BSPT (vnitřní)
MiniFogger III
Přípoj vzduchu a kapaliny:
1/4" NPT nebo BSPT (vnitřní)
Přípoje na tlakovém přívodu:
1/4" NPT nebo BSPT
F58
Mlžící tryska
1/8" NPT nebo BSPT (vnitřní)
Rady
a jednotky pro zvlhčování prostředí
Materiály
pro optimalizaci
• Rady pro optimalizaci viz strana F2.
Viz
http://
také
Těla trysek
Mosaz
• Příslušenství
– Vzduchové filtry
– Manometry
– Regulátory tlaku vzduchu
– Elektromagnetické ventily
– Regulátory tlaku kapaliny
– Filtry
• Pro informace o tryskách pro rozprach vzduchem 1/4JH se
sifónovým přívodem si vyžádejte produktový list č. 10188.
• Pro informace tryskách pro rozprach vzduchem 1/4JT s tlakovým
přívodem si vyžádejte produktový list č. 2843.
• Pro informace o zvlhčovací jednotce 45400 si vyžádejte produktový
list č. 45400
• Pro informace o modelu YMF MiniFogger® III si vyžádejte
produktový list YMF
Technické
Kynar
Nerezová ocel tř. 303
PTFE
YMF MiniFogger III
Číslo
sady
SU2,5N
Průměr
vrtání
(mm)
Průtok
kapaliny
(l/h)
Průtok
vzduchu
(l/min)
2,5
35
0,54
(bez kódu)
KY
SS
l
l
l
l
SSBR
l
l
SSBR
l
l
KY
SS
TEF
l
l
8,5
2,7
45400
YMF
46215
l
l
l
l
l
objednání trysek
Tělo trysky*
Vzdálenost
Prům.
velikost kapek trysky od
(mikrometr)* povrchu (m)
Zvlhčovací
jednotka
Trysková sada
1/4 JH – SS + SU1A –
l
l
l
l
Vstupní
přípoj
Tělo
trysky
Označení
materiálu
Číslo tryskové
sady
SS
l
Označení
materiálu
YMF-3 –
4
l
Typ zvlhčovací
jednotky
l
Počet
tryskových
sad
*Včetně převlečné matice a těsnění.
* Sauterův střední průměr
0,1 MPa = 1 bar
45400-1
46215-008
Vzduch pro rozprach
JT
Kompletní sestava trysky
Údaje na trysku (tlak vzduchu 0,3 MPa)
Typ trysky
JH
(bez kódu)
Poniklovaná mosaz
Kynar®
Nerezová ocel tř. 303
Vzduchové/kapalinové koncové trysky
Poniklovaná mosaz
Vzduchová koncová tryska z niklované
mosazi a kapalinová koncová tryska
z nerezové oceli tř. 303
Způsob
údaje
Označení
materiálu
Materiál
Průtok vody
Tlak
(bary)
Průtok
kapaliny
(l/h)
Tlak
vzduchu
(bary)
Průtok
vzduchu
(l/min)
l/h
35
3,6
0,7
10,7
1,2
41
3,8
1,4
16,1
1,6
48
4,2
4,5
2
20,9
2,0
55
2,8
25,9
2,3
62
4,7
3,5
31,0
2,7
69
4,9
4
36,7
3,0
Pro BSPT přípoje je nutné před označením přípoje těla trysky uvést
písmeno „B“.
Pokud chcete objednat pouze tryskovou sadu, použijte její číselné
označení a označení materiálu: SU1A-SS.
Chcete-li objednat pouze kapalinovou koncovou trysku, použijte
objednací číslo pro příslušnou kapalinovou koncovou trysku (viz
tabulky s technickými údaji trysek) a označení materiálu: 1650-SS.
Chcete-li objednat pouze vzduchovou koncovou trysku, použijte
objednací číslo pro příslušnou vzduchovou koncovou trysku (viz
tabulky s technickými údaji trysek) a označení materiálu: 64-SS.
Pokud chcete objednat pouze tělo trysky bez tryskové sady, použijte
rozměry přípoje, označení těla trysky a materiálu: 1/4JH-SS.
Zvlhčovací
jednotka
45400 –
1
l
Typ zvlhčovací
jednotky
l
Počet
tryskových
sad
Typická sestava zvlhčovače pro trysky se sifónovým přívodem
B
A
A– Plováková skříň s plovákovým ventilem
B– Kapalinový filtr řady TW
C– Tryska pro rozprach vzduchem
D– Sada přívodních trubek
E– Závěsný držák trubek
F – Vzduchový filtr
G– Regulátor tlaku kapaliny s manometrem
H– Elektromagnetický ventil
I – Spínací relé
J – Regulátor vlhkosti
C
I
G
F H
F59
D
E
J
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Trysky
Trysky
pro rozprašování vzduchem
Komponenty
Výhody
pro zvlhčovací systémy
a vlastnosti
• Sada přívodních trubek 2335-SE se skládá z rovných a tvarovaných
trubek s armaturami, kulovým kohoutem a montážními úchytkami
Split-Eyelet.
– Dodává se nesestavená.
• Regulátor vlhkosti 11438-85 s rozsahem měření relativní vlhkosti od
20 % do 95 %.
– Maximální provozní teplota: 52°C. 24 V stejnosm; 110 V. Celková
výška: 15 cm.
• Součástí spínacího relé 11438-95 je vestavěný transformátor, který
zajišťuje napájení regulátoru vlhkosti.
– Ovládání dvěma vodiči, napětí 24 V, 115 V AC. Maximální teplota:
46°C.
• Elektronický regulátor vlhkosti 55089 s okamžitým odčítáním
relativní vlhkosti na LCD displeji a citlivostí od 1 % do 99 %
s nepřesností ±5%.
– Rozsah provozních teplot od 0°C do 71°C.
– 24V (DC/AC).
• Plovákový ventil 45604 použitý v plovákové skříni 45600 k uzavření
přívodu kapaliny při dosažení přednastavené výše hladiny.
– Vyroben z ABS plastu, nerezové oceli tř. 304, s podložkami ze
skelnými vlákny vyztuženého polypropylénu a mosaznou maticí.
Rady
• Sestava ventilů 55400 se snadno instaluje i používá – jednoduše ji
napojíte na stávající pneumatické a kapalinové vedení.
– Model NEMA 4 je kompletně utěsněný, což zabraňuje poškození
součástí vlhkostí.
– Zabudovaná pojistka předchází poškození výrobků nechtěným
spuštěním vody.
– Použití komponent z nerezové oceli umožňuje využití jednotky
v provozech s deionizovanou vodou.
– Oddělená vedení rozprašovacího vzduchu a vzduchu pro
pneumatický válec s nastavitelným zpožděním zajišťují
automatické ovládání přívodu kapaliny.
• Závěsný držák 2202 zajišťuje správnou vzdálenost mezi přívody
vzduchu a kapaliny. Velikost odpovídá 1/2" trubkám.
– Závěsné držáky se v potřebné výšce montují maticemi na závitové
tyče (nejsou součástí dodávky).
– Vyrobeno z hliníkové slitiny. Mezera mezi trubkami: 10 cm.
– Vhodné v kombinaci se sadou přívodních trubek 2335-SE.
Viz
• Příslušenství
– Manometry
– Vzduchové filtry
– Elektromagnetické ventily
– Regulátory tlaku vzduchu
– Filtry
– Regulátory tlaku kapaliny
• Sekce L – Příslušenství
• Pro informace o sadě přívodních trubek 2335-SE si vyžádejte
produktový list č. 2335-SE.
• Pro informace o elektronickém regulátoru vlhkosti 55089 si
vyžádejte produktový list č. 55089.
pro optimalizaci
• Rady pro optimalizaci viz strana F2.
2335-SE
Sada přívodních trubek
45604
Plovákový ventil
11438-85
http://
také
11438-95
Regulátor vlhkosti
Spínací relé
45600
55400
Plováková skříň
Sestava ventilů
F60
55089
Elektronický regulátor vlhkosti
2202
Závěsný držák trubek
Příslušenství
a vlastnosti
• Tlaková nádrž 22140 vyhovuje požadavkům bezpečnostních norem
ASME® BPVC a OSHA.
– Vyrobeno z nerezové oceli tř. 304.
– Součástí tlaková nádrže je regulátor tlaku s manometrem,
společností ASME kodifikovaný pojistný přetlakový ventil,
odvzdušňovací ventil a uzavírací ventily na vstupu vzduchu
a výstupu kapaliny.
– Tlakové nádrže jsou dostupné v kapacitách 3,8 l, 7,6 l, 18,9 l
a 38 l.
– Přípoje pro přívod vzduchu a vypouštění kapaliny: 1/4" NPT
(vnitřní).
– Maximální pracovní tlak je 9,5 baru při 38°C.
– Model 22140 je vybaven mosaznými armaturami a gumovým
EPR těsněním víka.
• Obrtlíkový spoj 38180 s montážní úchytkou Split-Eyelet usnadňuje
montáž a údržbu trysek a stříkacích pistolí pro rozprach vzduchem.
– Konstrukce úchytky snižuje náklady: minimalizuje nutnost řezání
trubek a závitů, pájení, letování nebo úprav armatur, spojek
a šroubení.
– Doporučený tlak pro kapalinové i vzduchové přívody max.
17 barů.
– Pro upevnění trubek s vnějším průměrem 1/2", 3/4" a 1" nebo
trubek obdobných velikostí. Výstupní přípoj: 1/4" NPT nebo BSPT
(vnější).
– Poniklovaná mosaz s pozinkovanými úchytkami nebo kompletně
z nerezové oceli.
• Plovákový spínač 39273, 39275 indikuje nízkou hladinu kapaliny
v tlakové nádobě.
– K tlakovým nádobám o objemu 18 a 38 litrů a 1/4" NPT přípojem
s vnějším závitem použijte standardní plovákový spínač 39273.
– K tlakovým nádobám o objemu 4 a 8 litrů a 1/4" NPT přípojem
s vnějším závitem použijte plovákový spínač 39275.
– Sada plovákového spínače obsahuje plovákový spínač
s certifikací UL a rychle odpojitelný 3m kabel s PVC izolací.
– Dostupné v mosazi s plovákem z materiálu Buna-N nebo
v nerezové oceli.
• Topné pásy 39272 pro vyhřívání tlakových nádob zajišťují tepelný
zisk od 3°C do 33°C – dle velikosti nádoby a počtu použitých
topných pásů.
– Použitý materiál – guma vyztužená sítí ze skleněných vláken –
zajišťuje dostatečnou pevnost, flexibilitu a odolnost vůči korozi.
– Součástí je rychlospona a vestavěný termostat pro ovládání
teploty.
– Dvě velikosti na nádoby o průměru 9 a 12 palců (288,6
a 304,8 mm).
• Tvarovky 38673 umožňují snadné a rychlé připojení trysek pro
rozprach vzduchem.
– Vyrobeny z odolné niklované mosazi s O-kroužkem z materiálu
Buna-N.
– Nabídka zahrnuje šest variant s přípoji o průměru 1/8", 1/4" nebo
3/8" NPT s vnějším závitem pro trubky o vnějším průměru 1/4",
3/8" a 1/2".
• Přechodové armatury 45592 určené pro vyšší provozní tlaky.
– Armatury jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli tř. 316 a jsou
snadno rozebíratelné, což usnadňuje jejich čištění.
– Nabídka zahrnuje šest variant s přípoji o průměru 1/8", 1/4" nebo
3/8" NPT pro trubky o vnějším průměru 1/4", 3/8" a 1/2".
• Silné, polotuhé polyamidové trubky 38691 a 38692 určené pro
použití s armaturami 38673.
– Odolné vůči opotřebení a rozměrově stabilní trubky dostupné
v délkách 3,6 m, 7,5 m a 15 m.
– Maximální pracovní tlak je 17 barů při teplotách -40°C až +20°C.
– Vnější průměr trubky 38691 je 1/4".
– Vnější průměr trubky 38692 je 3/8".
F61
Trysky pro
rozprašování
vzduchem
Výhody
k systémům pro rozprašování vzduchem
22140
Tlaková nádoba
Rady
k systémům pro rozprašování vzduchem
38180
Otočná montážní úchytka
Split-Eyelet
39273
a 39275
38673
a 45592
Plovákový spínač
Viz
pro optimalizaci
• Rady pro optimalizaci viz strana F2.
Armatury
také
39272
Topné pásy
http://
• Pro informace o tlakové nádobě 22140 si vyžádejte produktový list
č. 22140.
• Pro informace o montážní úchytce Split-Eyelet 38180 si vyžádejte
produktový list č. 38180.
• Pro informace o plovákových spínačích 39273, 39275 si vyžádejte
produktové listy č. 39275 a 39273.
• Pro informace o topných pásech 39272 si vyžádejte produktový list
č. 39272.
• Pro informace o armaturách 38673 si vyžádejte produktový list
č. 38673.
• Pro informace o přechodových armaturách 45592 si vyžádejte
produktový list č. 45592.
• Pro informace o trubkách 38691 a 38692 si vyžádejte produktové
listy č. 38691 a 38692.
Trysky
pro rozprašování vzduchem
Příslušenství
F62

Podobné dokumenty

Jeřábové ovladače - Ampere

Jeřábové ovladače - Ampere Jeřábové ovládače vyráběné naší firmou jsou v závislosti na použití vybaveny následujícími druhy tlačítek: • jednostupňová tlačítka pro jednu rychlost řízení jediným tlačítkem • dvojstupňová tlačítk...

Více

decodom®

decodom® červená vysoký lesk /CEVL/

Více