Místní dodatek k rybářskému řádu na revír Jevíčka 1, rok 2016

Komentáře

Transkript

Místní dodatek k rybářskému řádu na revír Jevíčka 1, rok 2016
Místní dodatek k rybářskému řádu na revír Jevíčka 1, rok 2016
(na hostující povolenky)
Lovné revíry:
Smolenská nádrž 7ha - lov povolen celoročně
Odkalovací nádrž při Smolenské nádrži -lov povolen celoročně
Lipina 1,4ha - lov povolen celoročně
Přítoky do těchto revírů nepatří mezi lovné. Na těchto přítocích je sportovní rybolov zakázán.
Platí obecně závazné předpisy - zákon č.99/2004Sb. (Zákon o rybářství), Vyhláška č.197/2004Sb. k
provedení Zákona o rybářství, rybářský řád vydaný KV ČRS Hradec Králové platný pro rok 2016 s tímto
místním dodatkem k rybářskému řádu na revír Jevíčka 1 a výjimkami.
Na nádržích a rybnících jsou stanovenytyto lovné délky:
Kapr 45cm
Lín
30cm
Sumec 70cm
Candát
55cm
Úhoř 50cm
Tolstolobik
60cm
Bolen 50cm
Síh maréna
30cm
Štika 60cm
Amur
60cm
Pstruh 27cm
Síh peleť
30cm
Horní lovná míra kapra je stanovena na 65cm! Ryby přesahující horní lovnou míru musí být vráceny zpět
vodě).
Lovící čeřenem nesmí mít nastražen žádný jiný prut (udici).
Děti musí mít při lovu dozor osoby starší 18let.
Při kontrole musí lovící rybářské stráži, hospodáři, policii předložit spolu s povolenkou k lovu, rybářským
lístkem a členskou legitimací doklad o zaplacení povolenky, jinak je tato neplatná.
Při ulovení ušlechtilé ryby (kapr, štika, sumec, amur, candát), kterou si lovící hodlá ponechat, musí být v
úlovkovém lístku zapsán také čas ulovení ryby - v kolonce "Podrevír"
Při lovu dravé ryby nesmí být použita jako nástražní rybka karas.
Je zakázáno provádět současně lov ryb ve Smolenské nádrži a v nádrži odkalovací.
Při ponechání si ryby je zakázáno odnášení těchto ryb před ukončením rybolovu od vody.
Na březích okolo lovných vod a nádrží je zakázáno stanování.
Oprávněný k rybolovu nesmí svěřit prut osobě , která nemá oprávnění k rybolovu. Výjimka je u dítěte do
10ti let, to může chytat na jeden prut dospělého rybáře v jeho přítomnosti (vztahuje se na jedno dítě).
Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (obústek nebo pean), pinzeta není jako vyprošťovač
uznána.
Je zakázáno rozdělávat oheň na březích okolo rybníků mimo již zřízená ohniště.
Doba hájení u okouna je od 1.1. do 15.6.
Do lovných nádrží byly vysazení kapři opatření mechanickou zanačkou ve formě plomby umístěné na
hřbetní ploutvi. Ulovení těchto ryb musí být zaznamenáno do úlovkového lístku a ryby musí být šetrně
navráceny vodě.
Záznam do povolenky k lovu bude proveden následovně:
Datum, Číslo revíru, Druh, ks a cm vyplníme standartním způsobem, do kolonky Podrevír zapíšeme namísto
času ulovení ryby zkratku "PL" (pro identifikaci plombované ryby) a do kolonky kg zapíšeme "č + 4místné
číslo plomby".
Na měsíční povolenku je možno ponechat si 10ks kapra nebo jiných ušlechtilých ryb, z toho 1 dravce.
Denně je možno ponechat si jednu ušlechtilou rybu.
Na týdenní povolenku je možno ponechat si 4kskapra nebo jiných ušlechtilých ryb, z toho 1 dravce.
Denně je možno ponechat si jednu ušlechtilou rybu.
Na denní povolenku je možno ponechat si 1ks ušlechtilé ryby.
V den konání rybářských závodů na Smolenské přehradě (zpravidla v sobotu měsíce května) platí zákaz lovu,
pro hostenkáře platí - o tento den jim bude prodloužena platnost povolenky.
Lovící je povinen použít podběrák při ulovení ušlechtilé ryby nebo ji vyháknout ve vodě.

Podobné dokumenty

V případě, že sumář úlovků a docházek nebude řádně vyplněn

V případě, že sumář úlovků a docházek nebude řádně vyplněn VZOR ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉHO SUMÁŘE ÚLOVKŮ A DOCHÁZEK EVIDENCE DOCHÁZKY A ÚLOVKŮ Datum

Více

Vážení rybáři, MS Bohušovice nad Ohří Vás srdečně zve na 6

Vážení rybáři, MS Bohušovice nad Ohří Vás srdečně zve na 6 klasická plavaná, položená a lov na houpačku dle příslušných ustanovení rybářského řádu. Lov na biče a děličky je v závodech vyloučen. Návnady a nástrahy dle příslušných ustanovení rybářského řádu...

Více

Pravidla 2016

Pravidla 2016 přírody a krajiny, rybářský řád atd.). Výjimky ze z.č. 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky stanovené tímto řádem jsou na návrh uživatele revíru schváleny Mze. Všeobecně je stanoven zákaz pohybu o...

Více

Rybářský řád 2015 - Obec Dobrá Voda u Hořic

Rybářský řád 2015 - Obec Dobrá Voda u Hořic jednodenní, víkendová a týdenní povolenka - 1 ušlechtilá ryba + 7 kg ost. ryb na den Za ušlechtilé ryby jsou považovány - kapr, štika, candát, tolstolobik, sumec, amur, lín, jeseter. Za ryby lososo...

Více

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA KAJMAN 2012

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA KAJMAN 2012 Váš podběrák se už nikdy nepotopí!

Více

Aktuální verze (2016) ke stažení ve formátu PDF

Aktuální verze (2016) ke stažení ve formátu PDF Každý lovící je povinen znát výše uvedené předpisy, což musí stvrdit svým podpisem na poslední straně tohoto řádu.

Více

Rybářský řád Východočeského svazu pro rok 2016

Rybářský řád Východočeského svazu pro rok 2016 věcně a místně příslušný orgán státní správy rybářství s možností udělení pokuty až do výše 30.000,- Kč. I. Lov ryb § 13 odstavce 1,7 a 9 zákona č.99/2004 Sb. 1) Lov ryb a vodních organizmů smí být...

Více