workshop-vystupy-12-05-30

Komentáře

Transkript

workshop-vystupy-12-05-30
PŘÍPRAVA INTEGROVANÉHO
PLÁNU MOBILITY
30. května 2012
hotel Ma Maison (Imperial)
Výsledky skupinové práce účastníků
workshopu
Zadání
• Vize města do roku 2025
• Výzvy, kterým město čelí, bariéry, které
brání v realizaci vize
• Iniciativy a akce, která pomohou dosažení
vize
Opava – vize, cíle
• Město prosperující, klidné, čisté
• Funkce, které bude plnit:
– Zaměstnanost (nejen v Opavě, ale i Ostravě
(dostupnost)
– Kvalitní bydlení a veřejná prostranství, centrum kvality
života pro své obyvatele, být atraktivní, lákat k bydlení
– Brána k regionálním atraktivitám – centrum pro
příjezd do ní a do okolí
– Kvalitní dostupnost do Ostravy
Opava - bariéry, výzvy
• Napojení na dálniční síť (pro zaměstnanost)
• Dopravní a technická infrastruktura pro rozvoj podnikání
(jsou definovány plochy pro podnikání, ale špatně
dostupné a nezasíťované)
• Vylidňování centra, odliv drobných živnostníků
• Zlepšení dostupnosti všech částí města MHD (zhuštění
sítě) a dalších druhů udržitelnou dopravou
• Dostupnost regionálních atraktivit udržitelnou dopravou
• Informace o veřejné dopravě, o atraktivitách, o
udržitelných formách dopravy
Opava – opatření/aktivity
• Dobudování dopravního systému (obchvaty, propojení
parkování => posílení udržitelné dopravy)
• Dobudování kvalitního silničního napojení na Ostravu
(železnicí rychleji než Pražané v Praze)
• Nízkoemisní zóny, omezení vjezdu IAD do centra města,
posílení MHD
• Investice do podnikatelských ploch (dostupnost, sítě)
• Fungující destinační management
• Zlepšení funkcí nákladní železniční dopravy (partner ČD
Cargo)
Ostrava – vize
• Vize čistoty
• Zlepšení podílu MHD : IAD (nyní cca 52:48,
výhled 55:45? 60:40?)
• Pokračovat ve výstavbě cyklotras/cyklostezek,
dostavba komunikační sítě (napojení na
sousední města, na města ČR a EU) pro
zaměstnanost a atraktivnost města (i pro
sportovní události – Zlatá tretra)
• Zlepšení životního prostředí (snížení prašnosti,
CO2)
• Rozvoj průmyslových ploch, napojených na
kapacitní systém MHD (je poddimenzovaný)
Ostrava – bariéry, výzvy
• Návyky v oblasti dopravy (IAD => MHD, reakce obyvatel
na bezemisní zóny) => práce s mládeží od počátku
• MHD chápána jako „sociální služba“ => nutnost
marketingu, změna smýšlení
• Finanční prostředky (nutnost prioritizovat nebo hledat
další zdroje, tržby - jen 1/3 příjmů)
• Více vlastníků dopravní infrastruktury – malá koordinace
a kooperace
• Politická podpora – nutnost realizovat jen skutečně
efektivní projekty
• Neexistence plánů mobility na státní (krajské) úrovni –
chybí systematická metodická podpora
Ostrava – opatření a)
• Zavádění ITS (zrychlení dopravy, preference MHD, BUS
pruhy)
• Cenová politika v MHD (lidé jsou dnes schopni
akceptovat ceny)
• Úroveň obsluhy území (dostupnost zastávek) –
nízkopodlažní přístup
• Kvalita nabízené služby (nízkopodlažní dopravní
prostředky, kompletní vybavení zastávek – ochrana proti
dešti, koše, on-line informace o vozidlech)
• Podpora ze strany zaměstnavatelů („malé“ plány
mobility) – ve spolupráci s městem (i s cílem vyšší
vytíženosti veřejné dopravy)
Ostrava – opatření b)
• Stanovení priorit dle finančních možností
• Rozvoj výstavby cyklistické infrastruktury
(stojany na kola, vazba na žel. dopravu),
aby z cyklodopravy nebyla jen
cykloturistika, ale i do práce
• Zlepšení pro cyklo ze strany
zaměstnavatelů
Ostrava – opatření c)
• Proměnné dopravní značení na komunikacích –
sníží kongesce a zvýší rychlost dopravy
• Nákupy nových nízkoemisních dopravních
prostředků v MHD (elektrobusy)
• Trvalá pozornost čištění komunikací z hlediska
prašnosti
• Zavedení nízkoemisních zón (hodně se
diskutuje – viz http://zpravy.idnes.cz/praha-ostrava-nebo-plzen-chtejizavest-nizkoemisni-zony-pe2-/domaci.aspx?c=A120603_215401_domaci_brd )
Ostrava – opatření d)
• Plánování průmyslových zón včetně
dopravní infrastruktury v místech
napojitelných např. na systém tramvajové
dopravy
• Zapojení soukromých finančních
prostředků do financování mobility s
využitím hromadné dopravy

Podobné dokumenty

Intenzivní kurzy

Intenzivní kurzy s každým účastníkem, dle jeho potřeb.

Více

MINI-INVAZIVNÍ A INJEKČNÍ ESTETICKÁ DERMATOLOGIE

MINI-INVAZIVNÍ A INJEKČNÍ ESTETICKÁ DERMATOLOGIE Kombinace ultrazvuku a protizánětlivého světla působí i proti vzniku akné. Je vhodný i pro citlivou pleť, nahrazuje mechanické čištění pleti a působí jako jemná exfoliace, která pleť stimuluje a re...

Více

1 3610.5214.050.01 11863 PEC POD SNĚŽKOU PODKLADY

1 3610.5214.050.01 11863 PEC POD SNĚŽKOU PODKLADY individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vy...

Více

Sprint - Koordinuj.cz

Sprint - Koordinuj.cz Technické detaily uvedené v návodu slouží jako vzorová řešení pro montáž a užívání. Při práci musí být dodržovány platné předpisy bezpečnosti práce. Veškerá bezpečnostní rizika musí být individuáln...

Více

Kybernetické útoky a podvody Inteligentní detekce a obrana

Kybernetické útoky a podvody Inteligentní detekce a obrana Řešením je „Inteligentní bezpečnost“ Prioritizovat podle rizikovosti • Je zbytečné prověřovat všechny „podezřelé aktivity“ – musíte si umět vybrat ty, které by vás nejvíce ohrozily • Znát hodnotu ...

Více

E-mobilita v MHD - Proelektrotechniky.cz

E-mobilita v MHD - Proelektrotechniky.cz pro městskou dopravu“ (dále „Studie“) jsou vývojové trendy a provozní zkušenosti z ČR a ze zahraničí týkající se elektrických autobusů pro MHD, tedy autobusů poháněných elektromotorem a využívající...

Více

Závěry projektu E-STANDARD

Závěry projektu E-STANDARD Dokument zpracoval: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services www.proelektrotechniky.cz s využitím podkladů Projektového výboru E-STANDARD v rámci činnosti Pracovní komise pro elektromobilitu př...

Více