www.theword.cz

Komentáře

Transkript

www.theword.cz
Urban Jungle Word List
Medium
introduced species – nepůvodní dru
concern – záležitost, starost
in harmony – v souladu
to come in contact – dostat se do kontaktu
relocation – přemístění
conflicts – střety
come into conflict – dostat do konfliktu
densities – hustoty
to promote – prosazovat
restore – obnovit
habitats – biotopy, prostředí
voles – hraboši
otters – vydry
herons – volavky
pollinators – opylovači
Mild
in harmony – v soulada
urban spaces – městské prostory
come in contact – dostat se do kontaktu
www.theword.cz
aim – cíl
quantifiable – měřitelný
pollinators – opylovači
intangible – nehmotný, nehmatatelný
to derive – pocházet, pramenit
Spicy
to back – podpořit
prior – předchozí
to campaign – vést kampaň
to curtail – omezit
to spawl – rozvalit se, rozvalovat se, roztahovat se
to encroach – rozrůstat se, pronikat
in harmony – v souladu
flagship – stěžejní
detection – zjištění, objevení, odhalení
to thrive – dařit se
densities – hustoty
abundance – hojnost
to teem – hemžit se, překypovat
to foster – vypěstovat, podporovat
to reinvigorate – oživit
to restore – obnovit
habitats – biotopy, prostředí
voles – hraboši
www.theword.cz
otters – vydry
herons – volavky
pollinators – opylovači
www.theword.cz

Podobné dokumenty

www.theword.cz

www.theword.cz cotton candy – cukrová vata carousel – kolotoč chewy – tuhý swimming suit – plavky treats – dobrůtky twice–fried – dvakrát smažený apple cider vinegar – jablečný ocet hand–dipped doughnuts – ručně ...

Více