Urolithiasa - Ústav Patologické fyziologie

Komentáře

Transkript

Urolithiasa - Ústav Patologické fyziologie
PATOFYZIOLOGIE
UROLITHIASY
MUDr.Ondřej VESELÝ
Ústav patologické fyziologie
LF UP Olomouc
UROLITHIASA
n
tvorba a přítomnost kamenů v močových
cestách
n
Nefrolithiasa
n
n
Ureterolithiasa
n
n
v močovodu
Cystolithiasa
n
n
v dutém systému ledvin
v močovém měchýři
Uretrolithiasa
n
v močové trubici
UROLITHIASA - vznik konkrementu
- produkce
- příjem
organická matrix
- koncentrace
kamenotvorných látek
NUKLEACE
krystalizační
jádro
APOZICE
AGREGACE
močový
kámen
- exkrece
¯ V moči
¯ inhibitorů krystalizace
Pro a Proti – litogenní látky
vápník
fosfáty
oxaláty
kyselina močová
cystin
hořčík
citráty
pyrofosfát
zinek
UROLITHIASA - mineralogie
60
2%
15%
33%
40
20
0
% zastoupení
kalciumoxalát
kalciumfosfát
KM a uráty
magnesium-amonium fosfát
ostatní
50%
Jednosložkové
Dvojsložkové
Třísložkové
Vícesložkové
UROLITHIASA - rizikové faktory
n
metabolické
n
Hyperkalciurie
n
n
primární hyperparathyreosa, hypervitaminosa D, imobilizace,
kostní metastázy, diuretika, sarkoidosa, RTAc
idiopatická
n
n
n
absorpční: - vstřebávání Ca2+ ze střeva
renální: ¯ resorpce Ca2+ v tubulech
Hyperoxalurie
n
n
n
n
primární: DPM se zvýšenou biosyntézou oxalátů
dietní: - šťavelanů ve stravě ( kakao, špenát )
střevní: malabsorpční syndromy Þ přednostní vazba Ca2+ na jiné
než oxalátové anionty ( např. na MK, fosfáty ) Þ - vstřebávání
oxalátů
toxická: ethylenglykol či megadávky vitaminu C jakožto
prekurzory oxalátů
UROLITHIASA - rizikové faktory
n
metabolické
n
Hyperurikosurie
n
n
n
vrozená: Lesch-Nyhanův sy – DPM purinů
dietní: - příjem purinů ve stravě (maso,vnitřnosti)
zvýšená endogenní produkce: hematoproliferativní onemocnění
n
n
Hypercystinurie
n
n
AR dědičná porucha resorbce cystinu v proximálním tubulu
Hyperxantinurie
n
n
CAVE! zahájení chemoterapie Þ rozpad nádorových bb. Þ
uvolnění velkého množství nukleoproteinů Þ renální selhání z
obstrukce tubulů a sběrných kanálků uráty
AR dědičný defekt xantinoxidázy, která katalyzuje přeměnu
hypoxantinu a xantinu na kyselinu močovou
Hypocitraturie
n
Renální tubulární acidosa, malbasorpce, thiazidová diuretika
UROLITHIASA - rizikové faktory
n
dehydratace
n
n
dietní faktory
n
n
n
n
n
¯ pH – precipitace KM, cystinu
- pH – precipitace Ca, fosfátů
stáza moči
n
n
- příjem masa a mléčných výrobků Þ hyperurikosurie
- minerálek bohatých na vápník Þ hyperkalciurie
- příjem vitaminu C, čokolády, špenátu Þ hyperoxalurie
změna pH moči
n
n
¯ příjem tekutin, - výdej tekutin
obstrukční VVV UPT, nádor
infekce močových cest
n
- množství organické matrix, změna pH moči
n
n
ureázová aktivita: Proteus, Pseudomonas, Ureaplazma, Klebsiella
pohlaví
n
muži 2x-3x častěji
UROLITHIASA – následky, komplikace
močový
kámen
poranění MC
- pH moči
obstrukce MC
stáza moči
bolestivé
kontrakce
svaloviny MC
- tlaku v MC
infekce
colica renalis
hematurie
prestenotická
dilatace
- tlaku
v DSL
tubulopatie
¯ GF
hydronefrosa
atrofie
parenchymu
MC = močové cesty, DSL = dutý systém ledvin, GF = glomerulární filtrace
insuficience
selhání

Podobné dokumenty

Specifické aspekty konkrétních urologických výkonů

Specifické aspekty konkrétních urologických výkonů Specifické aspekty konkrétních urologických výkonů - Indikace MUDr. Petr Nencka

Více

USG transplantované ledviny

USG transplantované ledviny • akutní rejekce • akutní tubulární nekróza • cyklosporinová toxicita • infekce • obstrukce

Více

RTG v urologii, MUDr. Petr Holý

RTG v urologii, MUDr. Petr Holý RTG jsou v zásadě to samé co viditelné světelné paprsky. Obojí jsou vlny elektromagnetické energie nesené fotony. Rozdíl mezi RTG a světlem je v hladině energie fotonů. Ta je vyjádřena vlnovou délk...

Více

Současný stav klinické genetiky

Současný stav klinické genetiky Megavesica - stent po punkci

Více

Indikace k PRENATÁLNÍMU vyšetření SNP array

Indikace k PRENATÁLNÍMU vyšetření SNP array □ echogenní střevní kličky □ atresia recta □ atresia duodeni □ atresia ilei □ jiné: Plicní □ CCAM □ brániční kýla □ brániční eventrace □ pulmonární sekvestrace □ pleurální efuse □ jiné:

Více

MICRONAUT Candida stručný návod

MICRONAUT Candida stručný návod MICRONAUT - Candida rychlá identifikace klinicky významných kvasinek pomocí 21 biochemických reakcí MICRONAUT-IDS se skládá z 21 klasických biochemických testů upravených pro mikrotitrační formát.

Více

Návod k použití systému

Návod k použití systému Zajištění komfortu hostů závisí také na kvalitě vzduchu uvnitř budovy (IAQ), což je již nad rámec běžné údržby domu. Vyžaduje důmyslné navržení systému, použití správného zařízení, kvalitní systém ...

Více