Prednáška na stiahnutie

Komentáře

Transkript

Prednáška na stiahnutie
Volně dostupné kancelářské nástroje:
I
Inovace,
zajímavé
jí
é technologie
t h l i a možné
ž é
úspory
Mgr. Vlastimil Ott
Liberix o
Liberix,
o.p.s.,
p s Olomouc
Miesto pre Vaše logo
Volně šiřitelný a otevřený software
z
nabízí uživateli svobody, neomezuje ho
z
z
z
z
z
z
spouštět a používat
šířit a distribuovat (ne nutně zdarma)
zkoumat a studovat
vylepšovat
y p
a zveřejňovat
j
open source = dostupný zdrojový kód
každý si může software upravit na míru
2
Výhody svobodného softwaru
z
z
z
z
z
z
svoboda a volnost, možnosti
technologie na dosah
„open
open source business“
business
standardizace, otevřenost, propojování,
sdílení
díl í
velké
e é množství
o st ap
aplikací
ac
bezpečnost – rychlá reakce vývojářů
3
Nevýhody, bariéry
z
z
z
z
chybí řešení pro malé a střední subjekty
absence podpory ze strany státu (viz
y, školství,, samospráva)
p
)
datové schránky,
klišé, stereotypy („zdarma je špatné“, „vše
musí být zdarma“
zdarma , „jen
jen hračka“)
hračka )
lidé nechápou, nerozumí, nevěří, že
software
ft
může
ůž být snadno
d d
dostupný
t
ý
4
Svobodná kancelář
z
z
z
z
z
OpenOffice.org
Scribus
Personal Information Manager
webové technologie
Google a další služby
5
Kancelářský balík OpenOffice.org
z
multiplatformní balík kancelářských
aplikací
z
z
z
z
z
z
z
Writer – textový procesor
C l – tabulkový
Calc
t b lk ý kkalkulátor
lk lát
Impress – prezentační nástroj
D
Draw
– vektorový
kt
ý editor
dit
Base – databázová aplikace
Math – editor rovnic a vzorců
česká a slovenská podpora:
www.openoffice.cz
6
Kancelářský balík OpenOffice.org
z
funkce se doplňují pomocí rozšíření
z
z
z
z
z
z
kontrola překlepů
překlepů, slovník synonym
synonym, dělení
dělení, zkratek
typografické nástroje, sdílení dat, propojení
s webovými službami
aplikace jsou propojeny a sdílejí nástroje
(např editor matematických rovnic)
(např.
export do PDF na jedno kliknutí
formát OpenDocument
několik edicí: „sunovská
sunovská“ (dnes Oracle),
Oracle)
Go-OO, distribuční a další – liší se v
detailech
7
OpenOffice.org Writer
z
z
z
z
příprava malých i rozsáhlých
strukturovaných prací
vzhled lze definovat pomocí stylů
odstavců,
d
ů stránek,
á k znaků,
ků rámců,
á ů seznamu
vkládání rejstříků, obsahů, tabulek,
křížových odkazů, práce s datovými zdroji,
p y
cliparty
podpora maker
8
OpenOffice.org Calc
z
z
z
z
množství funkcí: statistické, matematické,
finanční, databázové, časové, logické a
další
vkládání grafů
grafů, kreseb,
kreseb objektů
kontingenční tabulky, podmínky, řešitel
dokument může sloužit jako datový zdroj
9
OpenOffice.org Impress
z
z
z
z
vytváření prezentací, export do PDF, PPT
(případně PPTX)
efekty, přechody, vložení hudby, videa
úzké propojení s Draw
jednoduchý nástroj
nástroj, funkční; někdy
kritizován
z
z
za nedostatek
d t t k šablon
š bl
za omezené možnosti přizpůsobení prezentací
10
OpenOffice.org Draw
z
jednoduchý a velmi efektní vektorový editor
z
z
z
z
vkládání
kládá í objektů,
bj ktů ttvarů,
ů b
bublin,
bli mnohoúhelníků
h úh l íků apod.
d
vhodný pro schémata, diagramy
podporuje
d
j vrstvy
t
prakticky doplňuje a propojuje možnosti
jiných programů z balíku
z
když je třeba něco „domalovat“, je tu Draw (šipka,
bublina, rámeček...)
11
OpenOffice.org Base
z
nástroj s mnoha univerzálními funkcemi:
z
z
z
z
pro připojení k databázím
vytvoření aplikací pro vkládání dat do databází
programování v Basicu nebo jiném makrojazyku
praktické
kti ké nasazení:
í
z
z
vytvoření aplikace na míru, viz seriál na
O
OpenOffice.cz:
Offi
http://www.openoffice.cz/navody/openoffice-org-voy
j
vyrobnej-firme
hromadné akce se zdroji dat (např. korespondence)
12
OpenOffice.org – další vlastnosti a možnosti
z
z
z
z
z
z
editor rovnic Math
poznámkový
á k ý aparát
át pro práci
á i v tý
týmu
verzování dokumentů
opravdu silný nástroj jsou rozšíření
OpenDocument má otevřenou specifikaci,
lze jej generovat z webové nebo jiné
aplikace
lik
OpenOffice.org
p
g jjako serverová služba –
např. konvertor dokumentů ve firemní síti
13
Scribus
z
z
z
multiplatformní aplikace pro sazbu a DTP
vytváření
t ář í časopisů,
č
i ů magazínů,
í ů pozvánek,
á k
letáků a další akcidenčních i regulérních
ti k i
tiskovin
Liberix p
pomocí Scribusu p
připravuje
p
j
elektronický časopis openMagazin a
spravuje web www.scribus.cz
z
ukázka časopisu a webu
14
Scribus
z
z
z
z
z
importuje HTML, ODT, RTF, SVG a další
používá otevřený formát také založený na
XML (podobně jako ODF)
exportuje PDF, EPS, PS
práce s vrstvami,
vrstvami objekty
objekty, písmy
podpora
p
p
skriptování
p
v Pythonu,
y
správa
p
barev, rozhraní pro zásuvné moduly
15
16
Další kancelářské nástroje - PIM
z
z
z
z
z
PIM = personal information manager,
správa osobních informací
informací, komunikace,
komunikace
úkolů a další agendy
M ill Thunderbird
Mozilla
Th d bi d - multiplatformní
li l f
í
Kontact – Linux, KDE4
Evolution – GNOME
online nástroje, např. Google
17
Thunderbird, Sunbird
z
z
z
z
multiplatformní aplikace pro práci
s elektronickou poštou
poštou, úkoly
podporuje zásuvné moduly
zabezpečená komunikace, několik
mailových
ý účtů,, různé identity
y ((Práce,,
Doma, Firma, Redakce), RSS čtečka a
velké množství dalších
kalendář: Lightning, aplikace Sunbird
z
používání také vzdálených kalendářů (Google)
18
19
Kontact, KMail, KOrganizer
z
Kontakt je komplexní aplikace sdružující
více modulů (ty jsou použitelné také
samostatně):
z
z
z
z
z
z
KMailil – správa
KM
á pošty
št
KOrganizer – kalendáře a úkoly
KAddressBook – adresář kontaktů
KTimeTracker – měření času
Akregator – RSS čtečka
deník.. a další programy
20
21
Webové technologie
z
kancelář potřebuje i „neviditelný software“
z
z
z
z
z
souborový
b
ý server
mailový server
fi
firewall,
ll antispam
ti
webový server
redakční systém
z
z
z
Ukázka webů!
WordPress – malé weby,
y, blogy
gy
Drupal – velké a rozsáhlé weby
Joomla! - univerzální redakční systém
22
Technologie Google
z
komunikace
z
z
online kancelář
z
z
z
Google Docs
online úložiště dat
z
z
Gmail, Google Buzz, Google Talk, Contacts
Ukázat naživo!
Google Docs
mapy, Google
G
l W
Webs
b
AdWords, AdSense, Analytics
23
Online kancelář Google
z
jednoduché aplikace dostupné na webu
z
z
z
z
z
z
psaní dokumentů
vytváření tabulek (vzorce, grafy, řazení, …)
příprava prezentací
úložiště dokumentů – dříve jjen PDF,, dnes
už různých (použití jako cloudu)
export do PDF
PDF, OpenDocument a další
univerzální, funkční, navazuje na jiné
služby
l žb G
Googlu
l
24
Další zajímavé webové technologie
z
nejsou otevřené, ale lze je implementovat
d jijiných
do
ý h služeb,
l ž b mají
jí vysokou
k užitnou
žit
hodnotu
z
z
z
z
sdílení dat – Dropbox
úložiště prezentací: SlideShare, Scribd
Remember The Milk
Twitter (www.twitter.com/Liberix)
25
Proč používat volně dostupný software
z
z
z
veřejně známé specifikace jsou jistotou, že
svoje data zpracujete i za dvacet let –
nehraje roli, že vy tomu nerozumíte –
najmete si odborníky
standardy umožňují bezproblémovou
výměnu
ý ě dat
d t a jsou
j
jijistotou
t t evolučního
l č íh
vývoje
nehrozí vendor lock-in (problém dneška)
26
Proč používat volně dostupný software
z
zásadní a klíčovou roli hraje stát
z
z
z
otevřený software je nediskriminační
veřejná kontrola
domácnost, firma:
z
z
z
úspory na licencích
vyhnete se softwarovému pirátství
podnikaví lidé na něm mohou vydělávat
27
Liberix, o.p.s.
Děkuji
Děk
ji za pozornost.
t
www.liberix.cz
Používáme výhradně otevřený software
28

Podobné dokumenty

Klávesové zkratky ve Scribusu Obecné zkratky Operace

Klávesové zkratky ve Scribusu Obecné zkratky Operace Zamknout poměry stran objektu Ctrl + Shift + L

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ – GRAFIK DOPORUČENO PRO ŽÁKY A

VZDĚLÁVACÍ KURZ – GRAFIK DOPORUČENO PRO ŽÁKY A Středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie, publicistika, knihovnictví a informatika, informatické obory, umění a užité umění, předšk...

Více

Témata maturitní odborné práce pro rok 2015, Hollarka

Témata maturitní odborné práce pro rok 2015, Hollarka Tento klub existuje v současnosti pod starým názvem a logem SaBaT viz www.sabat.cz Klub se rozhodl změnit název na TROJANS a tím i grafické logo. Pozor, ve světě (hlavně v USA) existuje mnoho klubů...

Více

openMagazin 12/2009

openMagazin 12/2009 No Derivative Works 3.0 Unported License, což znamená, že jej smíte šířit, nesmíte jej ale měnit ani komerčně využívat. Autorská práva náleží autorům článků. Magazín si můžete stáhnout na adrese Op...

Více

zde - Jezeřany

zde - Jezeřany strojů. Pro dokonalý dojem válečné

Více

Téma 1: Práce s Desktop

Téma 1: Práce s Desktop především prvnímu kontejneru tedy Applications, kontejner System budeme probírat podrobněji až v 10. tématu. Již v předchozích cvičeních jste se dozvěděli, že aplikace, které před svým názvem mají ...

Více

openMagazin 4/2012

openMagazin 4/2012 V textu je pak možné provádět různé editace, jako je například úprava chybně rozpoznaných znaků a  nebo kontrola překlepů. Možnost kontroly překlepů je v programu již implementována a je automatick...

Více

Jak jsem psal knihu - 2.část

Jak jsem psal knihu - 2.část Pracovní výtisk stránek knihy s korekturními poznámkami autora Program Scribus Po menším hledání jsem narazil na volně šiřitelný program Scribus verze 1.4.5, jenž byl k dispozici kompletně v češtin...

Více