Rozvojové záměry rozvodných zařízení elektřiny Precheza a. s. pro

Komentáře

Transkript

Rozvojové záměry rozvodných zařízení elektřiny Precheza a. s. pro
Precheza a. s.
Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24
750 02, Přerov
www.precheza.cz
Rozvojové záměry rozvodných zařízení elektřiny
Precheza a. s. pro období 2016 – 2021
Společnost Precheza, a. s., v souladu se zněním § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů
(energetický zákon) a Pravidel provozování distribuční soustavy, zveřejňuje informace
o plánovaném rozvoji distribuční soustavy.
1/4
Precheza a. s.
Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24
750 02, Přerov
www.precheza.cz
Rozvojové záměry rozvodných zařízení elektřiny
Precheza a. s. pro období 2016 – 2021
Modernizace dispečerského řízení vysokonapěťových rozvoden 22 kV a 6 kV
V rámci projektu bude dispečerské stanoviště Precheza a. s. osazeno systémem MicroSCADA
pro dispečerské řízení vn rozvoden. Dále budou provedeny sběry signálů z distribučních
transformátorů v rámci areálu Precheza a. s., které budou zavedeny do MicroSCADA (2014 –
2019).
Instalace elektroměrů pro dálkový odečet průběhů a spotřeb elektřiny
V rámci projektu bude doplněna stávající monitorovací aplikace Power Monitoring Expert
o sběr dat z nových elektroměrů zákazníků. Jejich nasazení se předpokládá na vedeních nízkého
a vysokého napětí. Instalace elektroměrů a příslušných automatizačních, ovládacích
a komunikačních funkcí přímo přispívá ke snížení doby a počtu přerušení dodávek elektrické
energie zákazníkům (2015 – 2020).
Obnova distribučních transformátorů
V rámci projektu bude provedena výměna stávajících olejových distribučních transformátorů.
Nové transformátory budou instalovány v souladu s Nařízením komise (EU) č. 548/2014.
Instalací nových transformátorů dojde ke snížení ztrát na distribuční síti Precheza a. s. (2014 –
2021).
Rekonstrukce nízkonapěťových centrálních kompenzačních zařízení
V rámci projektu bude provedena náhrada stávajících centrálních kompenzačních jednotek za
nové. Nové centrální kompenzační jednotky budou osazeny hrazenou kompenzací pro snížení
jalového výkonu na jednotlivých nízkonapěťových rozvodnách.
Rekonstrukce nízkonapěťových rozvodny výrobny S1
V rámci projektu bude provedena náhrada stávajících transformátorů za nové nízko-ztrátové
transformátory. Dále bude provedena rekonstrukce nn rozvodny, včetně jednotlivých
rozváděčových polí.
2/4
Precheza a. s.
Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24
750 02, Přerov
www.precheza.cz
Přehled realizovaných a plánovaných akcí
Nové a obnovné investice distribučních transformátorů
rok realizace
Transformátor 6/0,4 kV, 1250 kVA – T36.1
Transformátor 6/0,4 kV, 1250 kVA – T34.9
Transformátor 6/0,4 kV, 630 kVA – T30.10
Transformátor 6/0,4 kV, 400 kVA – T30.32
Transformátor 6/0,4 kV, 1250 kVA – T35.74
Transformátor 6/0,4 kV, 1250 kVA – T35.75
Transformátor 6/0,4 kV, 1250 kVA – T34.31
Transformátor 22/0,4 kV, 100 kVA – PR9341
Transformátor 22/6,3 kV, 16000 kVA – T10.2
Transformátor 6/0,4 kV, 1250 kVA – T30.18
Transformátor 6/0,4 kV, 1250 kVA – T30.19
2016 – 2017
2016 – 2017
2015 – 2016
2015 – 2016
2016 – 2017
2016 – 2017
2015 – 2016
2015 – 2016
2017 – 2019
2018 – 2019
2018 – 2019
Nové a rekonstruované nn rozvoden a transformoven
rok realizace
Rozvodna NN – VPS1
Rozvodna NN – TB-A.1 (včetně transformátoru)
Rozvodna NN – TB-G
Rozvodna NN – Neutralizační stanice
Rozvodna NN – S1
2016 – 2018
2016 – 2018
2015 – 2016
2016 – 2017
2018 – 2019
Nové a rekonstruované vn rozvodny a transformovny
rok realizace
Rekonstrukce rozvodny R21 – retrofit vn vypínačů
Rekonstrukce rozvodny R30 – retrofit vn vypínačů
Rekonstrukce rozvodny R10 – náhrada vn vypínačů
Rozšíření rozvodny R35
2015 – 2016
2015 – 2016
2017 – 2018
2017 – 2018
Rekonstrukce řízení vn rozvoden MicroSCADA
rok realizace
Rekonstrukce rozvodny R30
Rekonstrukce rozvodny R21
Rekonstrukce rozvodny R31
Rekonstrukce rozvodny R33
Rekonstrukce rozvodny R34
Rekonstrukce rozvodny R10
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
2016 – 2017
2017 – 2018
2017 – 2018
Rekonstrukce centrálních nn hrazených kompenzací
Rozvodna nn TB-A
Rozvodna nn TB-B
Rozvodna nn TB-G
Rozvodna nn S1
rok realizace
2015 – 2016
2015 – 2016
2016 – 2017
2016 – 2017
3/4
Precheza a. s.
Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24
750 02, Přerov
www.precheza.cz
Rekonstrukce vedení vn
rok realizace
Napájení rozvodny S1 6 kV – T18
Napájení rozvodny S1 6 kV – T19
Napájení transformátoru T30.10 – 6 kV
Napájení transformátoru T30.32 – 6 kV
2015 – 2016
2015 – 2016
2016 – 2017
2016 – 2017
Vypracoval útvar Energetika a Měření a regulace, Precheza a. s.
4/4

Podobné dokumenty

Monitor elektrické energie ÚVOD

Monitor elektrické energie ÚVOD • Maximální odbìr èinné energie (pouze MM470E) • Celkový odbìr èinné energie (pouze MM470E – pomocí komunikace) • Externí synchronizace intervalu mìøení odbìru elektrické energie (pouze MM470E) • D...

Více

MicroSCADA 8.4

MicroSCADA 8.4 funkční systém, který bude mnoho let splňovat jeho potřeby. MicroSCADA je systém založený na technice PC. Jednotlivé prvky systému jsou spojeny komunikačními linkami různé úrovně. Pro komunikaci me...

Více

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie R6 ČSA – rekonstrukce VN a NN rozvodů SD – 1.strojírenská, a.s. TR1 – rekonstrukce rozvodny 35kV : 4.etapa SD – 1.strojírenská, a.s. Zkušebna – rekonstrukce 4 polí VN rozvodny Severočeské doly a.s....

Více

5 MicroSCADA Pro_Vanousek

5 MicroSCADA Pro_Vanousek © ABB Group October 5, 2009 | Slide 39

Více

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie R6 ČSA – rekonstrukce VN a NN rozvodů SD – 1.strojírenská, a.s. TR1 – rekonstrukce rozvodny 35kV : 4.etapa SD – 1.strojírenská, a.s. Zkušebna – rekonstrukce 4 polí VN rozvodny Severočeské doly a.s....

Více

Ochrana proti korozi

Ochrana proti korozi Varianta 2 – Sprej Rittal: obj. č. 2440.735 Použijte lepicí maskovací pásky a pečlivě překryjte všechny oblasti, které nemají být lakovány. Před použitím sprej důkladně protřepte po dobu 1-2 minut ...

Více

Rozváděčová technika - příručka pro odborníky

Rozváděčová technika - příručka pro odborníky Předmluva Jak to vlastně bylo? ... s elektrickým výkonem, označováním kabelů nebo výběrem klimatizace pro rozváděč – otázky, které se neustále vynořují při každodenním projektování a konstrukci el...

Více