5. Pravidla nákupu předplacené platební karty

Komentáře

Transkript

5. Pravidla nákupu předplacené platební karty
PRAVIDLA NÁKUPU PŘEDPLACENÉ PLATEBNÍ
KARTY PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK

1. Způsob objednání a doručení karty
Předplacenou platební kartu (dále jen „karta“) si může objednat pouze fyzická osoba starší 18 let, která
má na své jméno v ČSOB nebo Era a Poštovní spořitelně vydánu platební kartu nebo sjednané
elektronické bankovnictví.
Prodávajícím předplacené platební karty je Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350,
vystupující pod obchodní značkou ČSOB, Era a Poštovní spořitelna. Kontakt: Oddělení péče
o zákazníky +420 495 800 688 nebo e-mailová adresa: [email protected]
Objednatel provádí objednávku prostřednictvím webových stránek www.coolkarta.cz, kde si vybírá
z nabízených karet a jejich vzhledu, vyplňuje fakturační adresu, případně korespondenční adresu,
na kterou je mu karta následně zaslána. Po vložení všech povinných údajů a úspěšné platbě je
objednávka potvrzena objednateli e-mailem a karta je objednateli zaslána obyčejnou poštovní zásilkou.
Zásilky s kartou lze zasílat výhradně na adresu na území České republiky.
2. Jak zaplatit za kartu
Webová stránka umožňuje zaplatit a tím dokončit objednávku za kartu dvěma způsoby:
 Platební kartou ČSOB nebo Ery a Poštovní spořitelny – akceptovány jsou pouze debetní
i kreditní karty vydané ČSOB, označené logem ČSOB nebo Era/Poštovní spořitelna.
 Platbu zadanou internetovým bankovnictvím ČSOB nebo Era, na které je objednatel
přesměrován po ukončení zadávání objednávky.
Platba se vždy provede on-line. Po úspěšné autorizaci platby dochází ke zpracování objednávky
a distribuci karty.
3.
Doklad o zaplacení karty
Ihned po dokončení objednávky (po úspěšně autorizované platbě) je na obrazovce zobrazena zpráva
o úspěšném odeslání objednávky ke zpracování. Zároveň je objednateli odeslán e-mail s potvrzením
a číslem objednávky karty, které slouží jako identifikátor a je nutné ho uvádět při veškeré komunikaci
s bankou (zejména při objednání, doručení, reklamaci karty, odstoupení od smlouvy s vrácením karty).
V potvrzujícím e-mailu je také rekapitulace objednaných karet a uveden doklad o zaplacení. Karty jako
platební prostředek jsou osvobozeny od DPH, tzn. uvedené ceny jsou konečné.
4. Změny v objednávce, storno objednávky karty
Změny v objednávce nelze provést. Možné je pouze storno objednávky, když zásilka s kartou ještě
nebyla objednateli zaslána objednateli k doručení. Pro storno objednávky lze kontaktovat linku
Oddělení
péče
o
zákazníky
+420 495 800 688
nebo
použít
e-mailovou
adresu:
[email protected]
5. Reklamace, odstoupení od smlouvy s vrácením karty
Reklamaci zásilky z důvodu doručení poškozené karty, chybně zaslaného designu, nemožnosti kartu
registrovat/aktivovat či jiného důvodu provádí objednatel odesláním karty zpět prodávajícímu společně
s řádně vyplněným Reklamačním formulářem uloženým na webových stránkách www.coolkarta.cz
v záložce Dokumenty na adresu uvedenou ve formuláři. Poštovné a náklady spojené s navrácením
karty nese objednatel.
Nedoručení zásilky
V případě nedoručení zásilky s kartou může tuto skutečnost objednatel reklamovat na lince Oddělení
péče o zákazníky +420 495 800 688 a žádat o opětovné zaslání karty, které se provádí následně
zasláním objednateli formou doporučené zásilky.
strana 1 z 2
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
Odstoupení od smlouvy (do 14 dnů)
Objednatel má právo odstoupit od smlouvy a vrátit jím zakoupenou kartu objednanou na webových
stránkách www.coolkarta.cz ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení zásilky nebo převzetí doporučené zásilky
s kartou, a to odesláním karty zpět prodávajícímu společně s řádně vyplněným formulářem Odstoupení
od smlouvy s vrácením karty uloženým na webových stránkách www.coolkarta.cz v záložce Dokumenty
na adresu uvedenou ve formuláři.
Cena za objednávku karty při odstoupení od smlouvy bude objednateli prodávajícím vrácena ve lhůtě
do čtrnácti dnů od doručení karty prodávajícímu a při splnění výše a níže uvedených podmínek.
Poštovné a náklady spojené s navrácením karty nese objednatel.
Podmínkou pro vybavení reklamace nebo odstoupení od smlouvy je vrácení karty ve stavu: karta musí
být vrácena prodávajícímu s původním dopisem (na kterém je nalepena) nebo v původním balení,
nepoškozena (neplatí v případě, kdy již byla karta objednateli doručena v poškozeném stavu), čistá,
karta
nesmí
být
nikým
registrována,
aktivována
a
použita,
a
je
ve
stavu
a hodnotě, jak byla objednateli doručena.
Objednatel bude o vyřízení reklamace a odstoupení od smlouvy informován e-mailem.
6. Poskytnutí informací
Veškeré informace o přeplacené platební kartě i možnosti objednání a její úhradě Vám rádi sdělíme
telefonicky na lince Oddělení péče o zákazníky +420 495 800 688, zasláním dotazu na e-mailovou
adresu: [email protected] a jsou dostupné na webových stránkách www.coolkarta.cz.
strana 2 z 2
Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

Podobné dokumenty

IV. Karta Visa Infinite

IV. Karta Visa Infinite při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a. s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádá...

Více

oznámení pojistné události - pracovní neschopnost

oznámení pojistné události - pracovní neschopnost mlčenlivosti a autorizuji je k poskytování informací o mém zdravotním stavu, jakož i k poskytování zdravotní dokumentace, a to vše i v období po mé smrti; dále tímto zplnomocňuji pojistitele k nahl...

Více

Migrace postpaid OP

Migrace postpaid OP Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) nabízí svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) 50% slevu na měsíční paušál při přecho...

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠT NÍ VITAL ALLEGRO ze dne 1. 1

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠT NÍ VITAL ALLEGRO ze dne 1. 1 oprávněnou osobou po pojistitelem stanovenou dobu; e) výplata finančního důchodu po dobu požadovanou oprávněnou osobou v pojistitelem stanovené výši; f) kombinace jednorázového plnění a výplaty něk...

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠT NÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠT NÍ výši součinu řádné splátky pojištěného úvěru a počtu splátek, pokud splatnost této splátky připadá na dobu trvání pojistné události pracovní neschopnosti. V případě zlomkového pojištění vyplatí poj...

Více

Akční plán 2016 - Odbor sociálních věcí

Akční plán 2016 - Odbor sociálních věcí k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (dále také jen „Pověření“). Financování sociálních služeb prostřednictvím tzv. vyrovnávacích plateb Výpočet finanční podpory pro jednotlivé služby ...

Více

Povrchové úpravy a provedení kabelových žlabů MERKUR 2

Povrchové úpravy a provedení kabelových žlabů MERKUR 2 do 350°C. Ocel je odolná proti vodě, vodní páře, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám a slabým organickým i anorganickým kyselinám. Žlaby MERKUR 2 se s tímto typem oceli používají v potravinářském pr...

Více

Záchranné práce po zemětřesení a tsunami 2011

Záchranné práce po zemětřesení a tsunami 2011 Záchranné a vyhledávací práce - oproti minulým zemětřesením však bylo mnohem více mrtvých než raněných - tsunami

Více

ZNALECKÝ POSUDEK

ZNALECKÝ POSUDEK 2.3 Výpočet časové ceny vozidla (CČV) Výchozí cena vozidla: Výchozí cena pneu. prvomontáže: Redukovaná cena vozidla: Redukovaná technická hodnota vozidla: Časová cena vozidla bez pneu prvomont.: Č...

Více