Klimatizace

Komentáře

Transkript

Klimatizace
k
í
n
Ce
Klimatizační zařízení
a tepelná čerpadla
Rok 2013 - 2014
Obsah:
Základní podmínky
LG - KLIMATIZACE
-nástěnné split jednotky ART COOL
- MULTI SPLIT
- sortiment vnitřních a venkovních jednotek
- příslušenství
SAMSUNG - KLIMATIZACE
DAIKIN – TEPELNÁ ČERPADLA
Tecnosystemi – MONTÁŽNÍ PRVKY, NÁŘADÍ
REFCO - NÁŘADÍ
V ceníku najdete nejžádanější výrobky. Pokud nedokázaly uspokojit Váš požadavek, rádi pro Vás zpracujeme
technickou i cenovou nabídku dle široké nabídky uvedených výrobců.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
NEPŘEHLÉDNĚTE!
Tato cenová nabídka vychází z předpokladu, že kupující je firma, která klimatizační jednotky nakupuje za účelem dalšího prodeje,
nebo montáže u konečného uživatele. Zájemci – konečnému uživateli – dodá Pragopolair klimatizační jednotku ve smlouvě o dílo za
individuálně stanovenou cenu včetně montáže, kterou zajistí sám, nebo prostřednictvím místně příslušné firmy, která provádí
činnost na základě živnostenského oprávnění pro montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel.
Objednávání zboží:
Objednávky přijímáme písemně, e-mailem, faxem nebo telefonicky.
Pokud u nás objednáváte poprvé, prosíme o následující údaje:
název firmy, IČO, DIČ, adresu včetně PSČ a výpis z OR
telefon, fax, email a jméno odpovědné osoby
způsob odběru zboží, datum vystavení, podpis oprávněné osoby a razítko
Ceny:
Veškeré ceny uvedené v této nabídce jsou bez DPH, s předpokládaným odběrem v našem skladu v Benátkách nad Jizerou. Ceny byly
stanoveny na základě loňského průměrného kurzu EUR. V případě výrazné a trvalé změny kurzu si vyhrazujeme právo změnit
poskytovaný rabat. Na uvedené prodejní ceny poskytujeme obvyklý rabat s předpokladem dodržení platebních podmínek.
Při jednorázovém nákupu zboží nad 100.000,- Kč v prodejních cenách lze sjednat individuální rabat.
Platební podmínky:
Zboží dodáváme na fakturu s dobou splatnosti obecně 7 dnů. Při větší objednávce je doba splatnosti předmětem vzájemné dohody. Při
osobním odběru je možné platit hotově. Při nedodržení termínu splatnosti účtujeme penále ve výši 0,1% z dlužné částky denně.
Současně si vyhrazujeme právo požadovat vrácení poskytnutého rabatu.
Vlastnické právo ke zboží:
Zboží je majetkem prodávajícího do úplného zaplacení kupní ceny. Do okamžiku přechodu práva na nabyvatele je odběratel povinen o
zboží pečovat na své náklady a nebezpečí tak, aby nedošlo ke škodě. Případné škody je povinen kupující uhradit prodávajícímu.
Dodací lhůty a podmínky:
Při osobním odběru, pokud je zboží skladem – ihned. Požadujete-li dodání ve sjednaném termínu a místě můžeme zajistit dodávku naší
dopravou za 12,-Kč/km (tam i zpět).
Následující den po objednávce veřejným přepravcem dle jeho ceníku.
Reklamace:
Reklamace vad zjevných a množstevních musí být uplatněny v Pragopolairu bezprostředně po osobním převzetí zboží, nejpozději však
do 7 dnů. Reklamace se řeší obvykle výměnou, dodáním bezvadného zboží, v krajním případě vrácením peněz. Vady skryté, které se
projeví, až po montáži se řeší v rámci záruky.
Záruka:
Pragopolair se zavazuje, že po dobu 37 měsíců od data prodeje dodá potřebné originální náhradní díly zdarma. Tento závazek se
nevztahuje na filtry, chladivo, filtrdehydrátor a běžný režijní materiál.
Ostatní náklady na případnou záruční opravu (práce, doprava apod.) jdou k tíži kupujícího, kterému byl při prodeji poskytnut rabat.
Uplatní-li kupující požadavek na dodávku náhradního dílu pro záruční opravu, uvede číslo faktury, kterou byl výrobek zakoupen a
výrobní čísla vnitřní a venkovní jednotky, současně uvede adresu, kde je klimatizační jednotka nainstalována. Vadný díl bude vrácen
Pragopolairu. Pragopolair si vyhrazuje právo následné kontroly provedené záruční opravy.
Prohlášení o shodě
Výrobci klimatizačních jednotek vydali na všechna v ceníku uváděných zařízení prohlášení o shodě.
Výrobky jsou označeny
V našem ceníku najdete nejžádanější výrobky. Pokud nedokázaly uspokojit Váš požadavek, rádi pro Vás zpracujeme technickou i
cenovou nabídku, dle široké nabídky výrobce. Podrobné technické údaje naleznete na www.lgeaircon.com
DOPRODEJ
NABÍDKA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Nástěnné split jednotky NEO plasma - Sady
Výkon (kW)
Typ zařízení
S09AHQ
NEO plasma
S12AHQ
NEO plasma
S18AHP
NEO plasma
S24AHP
NEO plasma
Vhodný prostor cca
chladící
topný
(m3)
2,8
2,9
75
2,5
3,8
95
5,3
5,7
140
6,4
6,8
175
Rozměry
š/v/h
(mm)
840/270/155
770/540/245
911/282/172
770/540/245
1082/297/195
870/655/320
1082/297/195
870/655/320
CU
Kč bez DPH
6/10
12 582,-
6/12
13 482,-
6/12
21 582,-
6/16
25 182,-
Výkon (kW)
Typ zařízení
chladící
Rozměry
š/v/h
(mm)
Vhodný prostor
topný
3
cca (m )
Max. proud
(A)
Kč bez DPH
5,6
16 182,-
6,5
16 911,-
Nástěnné split jednotky - sady Econo inverter V
E09EK
0,9-2,8
0,9-3
75
E12EK
0,9-3,8
0,9-4,2
95
756/265/184
717/483/230
885/285/210
717/483/230
Nástěnné split jednotky Standard INVERTER - Sady ( Silver Deco, dříve Libero E )
P09RK - Silver Deco
0,9-3,7
0,9-4,1
70
P12RK - Silver Deco
0,9-4,0
0,9-5,1
95
P18RK - Silver Deco
0,9-6,0
0,9-9,0
140
P24RK - Silver Deco
0,9-8,7
0,9-11,4
200
885/285/210
717/483/230
885/285/210
717/483/230
1030/325/245
870/655/320
1209/346/237
870/800/320
6,5
18 711,-
6,5
19 467,-
9,4
28 494,-
14
33 948,-
Nástěnné split jednotky DELUXE INVERTER V - Sady ( Libero A, dříve Libero R )
Typ zařízení
Nástěnné
split
Výkon (kW)
Vhodný prostor
(m ) (
jednotky DELUXE INVERTER
V -cca
Sady
Typ zařízení
D09AK - Libero A
D12K --Libero
D09AK
LiberoAA
D18AK
LiberoAA
D12K --Libero
D18AK - Libero A
3
chladící
topný
Výkon (kW)
0,9-3,7 0,9-5,0
chladící
topný
3
Vhodný prostor
70 cca (m )
0,9-4
0,9-3,7
0,9-6
0,9-5,0
95
70
0,9-6
0,9-4
0,9-9,0
0,9-6
140
95
0,9-6
0,9-9,0
140
Nástěnné split jednotky ARTCOOL INVERTER V - Sady
(dříve Libero Artcool R=Mirror, V=Silver, W=White)
A09*K - Libero Artcool
0,9-3,7
0,9-5,0
70
A12*K - Libero Artcool
0,9-4,0
0,9-6,0
95
A18*K - Libero Artcool
0,9-6,0
0,9-9,0
140
Rozměry
Max. proud
š/v/hA, dříve Libero
Libero
(A)
(mm)
Rozměry
Max.
proud
885/285/210
š/v/h
7
(A)
770/545/288
(mm)
885/285/210
885/285/210
7
7
770/545/210
770/545/288
1030/325/245
885/285/210
9,4
7
870/655/320
770/545/210
1030/325/245
870/655/320
885/285/205
770/545/288
885/285/205
770/545/288
1030/325/245
870/655/320
RKč) bez DPH
Kč24
bez
DPH
291,-
25
24 551,291,32 551,391,25
9,4
32 391,-
7
25 875,-
7
28 782,-
9,4
35 982,-
8
28 386,-
8
30 519,-
7
34 749,-
7
38 268,-
Nástěnné split jednotky ARTCOOL GALLERY INVERTER V - Sady
G09PK
Art Cool Mirror
G12PK
Art Cool Mirror
2,7
3,5
75
3,5
4,2
95
600/600/146
770/545/245
600/600/146
770/545/245
Nástěnné split jednotky - sady Prestige inverter V
H09AK
0,3-3,8
0,3-6,6
75
H12AK
0,3-4,1
0,3-6,8
95
875/295/235
770/545/288
875/295/235
770/545/288
1
Typ zařízení
Výkon (kW)
chladící
Rozměry
š/v/h
(mm)
Vhodný prostor
topný
cca (m3)
Max. proud
(A)
Kč bez DPH
0,1
0,1
0,15
0,15
0,28
0,28
5 346,5 706,7 632,7 893,8 163,8 676,-
MULTI nástěnné jednotky - Libero E
MS05SQ
MS07SQ
MS09SQ
MS12SQ
MS18SQ
MS24SQ
1,5
2,1
2,6
3,5
5,3
6,7
1,6
2,3
2,9
3,9
5,8
7,5
756/270/190
756/270/190
895/289/215
895/289/215
1030/325/255
1030/325/255
50
60
70
95
140
170
MULTI nástěnné jednotky - Libero R
MS07AQ
MS09AQ
MS12AQ
MS18AQ
MS24AQ
2,1
2,6
3,5
5,3
6,7
2,3
2,9
3,9
5,8
7,5
895/289/210
895/289/210
895/289/210
1030/325/250
1030/325/250
60
70
95
140
170
0,1
0,15
0,15
0,28
0,28
8 163,8 046,8 235,11 133,12 420,-
MULTI - vnitřní nástěnné jednotky ART COOL
MS07AW*
MS09AW*
MS12AW*
MS18AW*
MS24AW*
2,1
2,6
3,5
5,3
6,7
2,3
2,9
3,9
5,8
7,5
895/289/205
895/289/205
895/289/205
1030/325/245
1030/325/245
60
70
95
140
170
0,1
0,15
0,15
0,28
0,28
9 720,9 765,11 538,14 310,17 352,-
0,08
0,08
11 394,12 168,-
MULTI - vnitřní nástěnné jednotky ART COOL GALERY (s paspartou)
MA09AH1
MA12AH1
2,6
3,5
2,9
3,9
600/600/146
600/600/146
70
95
Vnitřní parapetní jednotky - pro MULTI Inverter a UNIVERSÁLNÍ UU jednotky
CQ09
CQ12
CQ18
2,6
3,5
5,3
2,9
3,9
5,8
75
95
140
700/600/210
700/600/210
700/600/210
0,56
0,56
0,67
13 878,14 922,17 217,-
770/545/288
770/545/288
870/655/320
7,5
7,5
11,5
950/834/330
12,8
MPS MULTI INVERTER - venkovní jednotky jednofázové
MU2M15 max 2 j./21 kBTU
MU2M17
MU3M19 max 3 j./30 kBTU
MU3M21
MU4M25 max 4 j./39 kBTU
MU4M27
MU5M30 max 5 j./48 kBTU
MU5M40 max 5 j./52 kBTU
FM40AH max 7 j./52 kBTU
FM48AH max 8 j./62 kBTU
FM56AH max 9 j./73 kBTU
0,9-5,4
0,9-5,4
1,4-6,3
0,7-5,
1-5,7
1,4-7,3
1,3-8,5
1,5-9,4
120
140
160
180
210
1,3-10,6
0,9-13,5
2,8-13,5
3,3-17
4,18,5
1,5-12,1
1,0-15
3,1-15
3,7-17,3
4,5-18,8
260
350
350
420
490
950/834/330
950/1170/330
950/1170/330
950/1380/330
950/1380/330
16,5
19,7
19,7
22,7
27,2
29 511,31 752,32 931,37 134,43 938,47 016,51 291,78 696,78 696,92 979,102 186,-
370
430
500
950/1380/330
950/1380/330
950/1380/330
6,9
7,5
9
90 153,103 887,108 531,-
MULTI INVERTER - venkovní jednotky třífázové
FM41AH max 7 j./54 kBTU
FM49AH max 8 j./62 kBTU
FM57AH max 9 j./73kBTU
2,8-14,1
3,3-17
4-18,5
3,2-15,2
3,7-17,3
4,5-18,8
2
Typ zařízení
Výkon (kW)
chladící
Vhodný prostor
topný
cca (m3)
Rozměry
š/v/h
(mm)
Max. proud
(A)
Kč bez DPH
900/200/490
900/200/490
950/220/650
950/220/650
0,4
0,4
0,4
0,6
10 656,12 015,17 253,17 910,-
860/132/450
860/132/450
570/214/570
570/214/570
570/214/570
570/214/570
570/256/570
840/204/840
0,2
0,2
0,35
0,35
0,35
0,35
0,43
0,6
14 454,15 867,14 490,14 841,15 624,16 650,17 253,19 827,-
882/260/450
882/260/450
700/190/700
900/190/700
900/190/700
1100/190/700
1
1,1
0,4
0,8
1
1,2
15 669,15 894,13 428,14 895,16 767,17 631,-
MPS MULTI - vnitřní konvertibilní (flexi) jednotky k multi inverter
CV09
CV12
CV18
CV24
2,6
3,5
5,3
7
2,9
3,9
5,8
7,7
70
95
140
175
MPS MULTI - vnitřní kazetové jednotky k multi inverter
MT09AH (1cestná)
MT11AH (1cestná)
MT06AH (4cestná)
MT08AH (4cestná)
CT09 (4cestná)
CT12 (4cestná)
CT18 (4cestná)
CT24 (4cestná)
2,6
3,5
1,5
2,1
2,6
3,5
5,3
6,7
2,9
3,9
1,6
2,3
2,9
3,9
5,8
7,5
70
95
50
70
70
95
140
175
MPS MULTI - vnitřní kanálové jednotky k multi inverter
CB18
CB24
CB9L
CB12L
CB18L
CB24L
5,3
7
2,6
3,5
5,3
7
5,8
7,7
2,9
3,9
5,8
7,7
140
175
70
95
140
175
3
Typ zařízení
Výkon (kW)
chladící
topný
Vhodný prostor
cca (m3)
Jmen.
Rozměry š/v/h
příkon/proud Kč bez DPH
(mm)
při chl.(kW/A)
UNIVERSÁLNÍ VENKOVNÍ jednotky MPS inverter jednofázové
(pro kazetové, konvertibilní a kanálové vnitřní jednotky)
UU09W
UU12W
UU18W
UU24W
UU30W
UU36W
UU42W
UU48W (synchro)
UU60W (synchro)
1-2,8
1,4-3,7
2-5,5
2,9-7,8
3,2-8,8
4-11,0
5,13,8
5,5-15,7
5,9-16,3
1,2-3,3
1,6-4,4
2,2-6,1
3,2-8,8
3,6-9,9
4,4-12,1
5-15,4
6,4-17,6
6,8-18,7
70
95
140
175
225
260
310
360
420
770/540/245
770/540/245
870/655/320
870/808/320
870/808/320
870/1060/320
950/1380/330
950/1380/330
950/1380/330
/3,9
/5,0
/7,1
/10,0
/12,0
/14,2
/17,7
/20,5
/24,7
24 912,25 515,28 575,33 858,36 738,48 771,66 447,67 923,72 072,-
VENKOVNÍ jednotky inverter s vysokovou účinností pro kazetové vnitřní jednotky
UU12WH - super inv.
UU18WH - super inv.
UU21WH - super inv.
UU24WH - super inv.
UU36WH - super inv.
UU42WH - super inv.
UU48WH - super inv.
1,4-4,2
2,0-5,5
2,8-8,0
2,8-8,4
4,5-13
5,0-14,9
5,5-16
1,6-5,0
2,2-6,1
3,2-9,0
3,2-9,4
4,9-14,0
5,5-16,8
6,4-17,9
95
140
175
225
260
310
360
870/655/320
870/808/320
950/834/330
950/834/320
950/1380/330
950/1380/330
950/1380/330
/4,4
/6
/7,6
/9,5
/11,5
/16,8
/18,7
27 963,36 126,40 140,42 921,53 685,69 255,76 743,-
870/1060/320
950/1380/330
950/1380/330
950/1380/330
950/1380/330
950/1380/330
950/1380/330
/4,1
/4,2
/5,6
/6
/6,7
/6,7
/7,8
51 030,73 800,65 610,75 996,71 406,83 592,77 796,-
UNIVERSÁLNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY inverter třífázové
(pro kazetové, konvertibilní a kanálové vnitřní jednotky)
UU37W
UU37WH
UU43W (synchro)
UU43WH
UU49W (synchro)
UU49WH
UU61W (synchro)
4,0-11,0
4,5-13,0
5,0-13,8
5,0-14,9
5,5-15,7
5,5-16,0
5,9-16,3
4,4-12,1
4,9-14,0
5,0-15,4
5,5-16,8
6,4-17,6
6,4-17,9
6,8-18,7
300
300
360
360
410
410
450
Vnitřní kazetové jednotky - pro UNIVERSÁLNÍ venkovní jednotky UU****
- cena včetně rámečku
CT09
CT12
CT18
CT24
UT30
UT36
UT42
UT48
UT60
1,0-2,8
1,4-3,7
2,0-5,5
2,9-7,8
3,2-8,8
4,0-11,0
5,0-13,8
5,5-15,7
5,9-16,3
1,2-3,3
1,6-4,4
2,2-6,1
3,2-8,8
3,6-9,9
4,4-12,1
5,0-15,4
6,4-17,6
6,8-18,7
75
95
140
180
225
260
320
360
380
570/214/570
570/214/570
570/256/570
840/204/840
840/204/840
840/246/840
840/288/840
840/288/840
840/288/840
0,8/0,3
1,1/0,4
1,5/0,4
1,9/0,6
2,5/0,6
2,8/0,6
3,9/0,7
4,6/0,7
5,4/0,7
15 624,16 650,17 253,19 827,22 356,25 731,27 747,29 061,33 921,-
Vnitřní kazetové jednotky super invertor s vysokou účinností (venkovní UU**WH)
- cena včetně rámečku
UT12H - super inv.
UT18H - super inv.
UT21H - super inv.
UT24H - super inv.
UT36H - super inv.
UT42H - super inv.
UT48H - supe inv.
1,4-4,2
2,0-5,5
2,8-8,0
2,8-8,4
4,5-13,0
5,0-14,9
5,5-16
1,6-5,0
2,2-6,1
3,2-9,0
3,2-9,4
4,9-14,0
5,5-16,8
6,4-17,9
95
140
160
180
26
320
380
840/204/840
840/204/840
840/246/840
840/246/840
840/288/840
840/288/840
840/288/840
4
1,0/0,6
1,4/0,6
1,5/0,6
1,9/0,6
2,6/0,7
3,7/0,7
4,2/0,7
20 241,21 051,22 959,25 065,27 792,29 898,32 346,-
Výkon (kW)
Typ zařízení
chladící
Jmen.
Rozměry š/v/h
příkon/proud Kč bez DPH
(mm)
při chl.(kW/A)
Vhodný prostor
topný
cca (m3)
Vnitřní konvetibilní (flexi) jednotky - pro UNIVERSÁLNÍ venkovní jednotky UU****
CV09
CV12
CV18
CV24
UV30
UV36 - podstropní
UV42 - podstropní
UV48 - podstropní
UV 60 - podstropní
Typ zařízení
1,0-2,8
1,3-3,6
1,9-5,3
2,8-7,7
3,0-8,4
3,8-10,5
5,0-13,8
5,3-14,6
5,7-15,7
Výkon (kW)
chladící
topný
1,2-3,3
1,5-4,2
2,0-5,6
3,1-8,5
3,4-9,2
4,2-11,6
5,6-15,4
6,4-17,6
6,8-18,7
Vhodný prostor
cca (m3)
75
95
140
180
200
250
320
350
390
900/200/490
900/200/490
950/220/650
950/220/650
950/220/650
1350/650/220
1750/650/220
1750/650/220
1750/650/220
0,8/0,1
1,1/0,1
1,4/0,6
2,2/0,6
2,5/0,6
2,8/1,0
3,9/0,7
4,3/0,7
5,3/0,7
Jmen.
Rozměry š/v/h
příkon/proud Kč bez DPH
(mm)
při chl.(kW/A)
Vnitřní parapetní jednotky - pro UNIVERSÁLNÍ venkovní jednotky UU**W
CQ09
CQ12
CQ18
1,3-3,4
1,4-3,7
2,0-5,5
1,4-4,2
1,6-4,4
2,2-6,0
75
95
140
700/600/210
700/600/210
700/600/210
0,64/0,2
1,06/0,2
1,46/0,2
13 878,14 922,17 217,-
Vnitřní kanálové jednotky - pro UNIVERSÁLNÍ venkovní jednotky UU****
CB18
CB24
UB30
UB36
UB42
UB48
UB60
2,0-5,4
2,8-7,8
3,2-8,8
4,0-11,0
5,0-13,8
5,6-15,4
5,9-16,3
2,4-6,6
3,2-8,8
3,6-9,9
4,5-12,3
5,6-15,4
6,6-18,2
6,8-18,7
140
180
235
260
320
350
390
882/260/450
882/260/450
1182/298/450
1182/298/450
1230/380/590
1230/380/590
1230/380/590
1,5/0,9
2,4/0,9
2,3/1,3
3,1/1,4
3,9/3,7
4,4/3,7
5,1/3,7
15 714,15 894,18 729,20 295,25 686,26 973,28 431,-
1182/298/450
1182/298/450
1182/298/450
1230/380/590
1230/380/590
1230/380/590
1,4/0,5
1,7/0,9
2,1/0,9
2,7/1,2
3,7/1,2
4,2/1,2
20 853,24 903,25 515,26 334,29 601,32 049,-
Vnitřní kanálové jednotky invertor s vysokou účinností
- pro venkovní jednotky UU**WH
UB18H - super inv.
UB21H - super inv.
UB24H - super inv.
UB36H - super inv.
UB42H - super inv.
UB48H - super inv.
2,5-6
2,4-6,6
2,8-7,8
4,8-14,1
5-15,0
5,6-16
3-7,2
2,8-7,7
3,2-8,8
5,2-14,5
5,6-17,6
6,6-18,5
140
160
180
260
320
350
5
10 647,12 024,17 253,19 910,16 281,23 742,24 885,25 785,32 562,-
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Distributory - děliče pro připojení vnitřních jednotek k venkovním jednotkám
Multi FDX
PMBD3620
PMBD3630
PMBD7230
PMBD3640
7000-24000 Btu
7000-24000 Btu
18000-36000 Btu
7000-24000 Btu
Pro 2 vnitřní jednotky
Pro 3 vnitřní jednotky
Pro 3 vnitřní jednotky
Pro 4 vnitřní jednotky
6 318,7 794,12 033,10 242,-
Rozbočovače - pro rozdělení hlavního potrubí u systémů Multi FDX
PMBL3620
PMBL1203F0
2 distributory
3 distributory
3 159,5 031,-
Rozbočovače pro Synchro
PMUB11A
PMUB111A
PMUB1111A
Pro 2 vnitřní jednotky - dělící poměr 1:1
Pro 3 vnitřní jednotky - dělící poměr 1:1:1
Pro 4 vnitřní jednotky - dělící poměr 1:1:1:1
3 114,3 645,3 375,-
Ovladače
Bezdrátový ovladač
Drátový ovladač standard
Drátový ovladač standard (nové provedení)
Drátový ovladač Deluxe (bílý, modrý nebo stříbrný)
Jednoduchý drátový ovladač (pro hotely)
Jednoduchý centrální ovladač
AC Smart II
NETKLIMA
Řízení a monitorování jednotek LG
Převodní karta PI485 pro max. 48 vnitřních jednotek
Převodní karta PI485 pro max. 16 vnitřních jednotek
Modul pro suchý kontakt (DRY CONTACT)
Elektronika + snímač pro teplotní regulaci
6
PQWRHDF0
PQRCVSL0
PQRCVSL0QW
PQRCUDS0
PQRCFCS0C
PQCSZ250S0
PQCSW320A1E
PMNFP14A1
PMNFP14A0
PQDSA
6871A20130A
1 927,2 475,2 475,6 939,2 745,20 763,54 153,20 700,2 745,2 745,2 205,2 700,-
Nástěnné split jednotky - 230 V - Maldives +
(vnitřní jednotka - chladivo R410A) INVERTER
Typ zařízení
AR09FSFPKGMNZE
AR12FSFPKGMNZE
AR18FSFPDGMNEU
AR24FSFPDGMNEU
Výkon (kW)
chladící topný
2,5
3,3
3,5
4
5
5
6,8
6,8
Rozměry
Max. proud (A)
š/v/h
820/285/205
3,1
790/545/285
820/285/205
4,5
790/545/285
1065/298/230
7,7
790/545/285
1065/298/230
7,7
880/798/310
Kč bez DPH
17 370,18 720,27 180,32 760,-
Nástěnné split jednotky - 230 V - Jungfrau Premium
(vnitřní jednotka - chladivo R410A) - INVERTER
Typ zařízení
AR09FSSYAWTNEU
AR12FSSYAWTNEU
AR18FSSYAWTNEU
Výkon (kW)
chladící topný
2,5
3,2
3,5
4
5
6
Rozměry
Max. proud (A)
š/v/h
880/313/237
3,1
790/545/285
880/313/237
4,5
790/545/285
880/313/237
7,7
790/545/285
Kč bez DPH
27 360,29 070,37 710,-
Možnost ovládání klimatizace díky WIFI
Nástěnné split jednotky - 230 V - Jungfrau Flagship
(vnitřní jednotka - chladivo R410A) INVERTER
Výkon (kW)
Typ zařízení
AR09FSSKABENEU
AR12FSSKABENEU
AR18FSSKABENEU
chladící
topný
2,5
3,2
3,5
4
5
6
Rozměry
š/v/h
(mm)
880/313/237
790/545/285
880/313/237
790/545/285
880/313/237
790/545/285
Max. proud (A)
Kč bez DPH
3
31 860,-
4,1
35 100,-
7,7
44 460,-
Možnost ovládání klimatizace díky WIFI
7
Sortiment VENKOVNÍCH JEDNOTEK
Typ zařízení
Výkon (kW)
chladící topný
RJ040F2HXEB
4
4,4
RJ050F2HXEB
5
5,7
RJ052F3HXEA
5,2
6,3
RJ060F3HXEB
5,9
6,3
RJ070F4HXEA
7
8,6
RJ080F4HXEA
8
9,3
RJ100F5HXEA
10
12
Rozměry
Max. proud (A)
š/v/h
790/545/285
4,7
926/599/382
790/545/285
6,2
926/599/382
880/638/310
6,4
1053/695/413
880/798/310
7,3
1023/889/413
880/798/310
9,2
1023/889/413
880/798/310
10,5
1023/889/413
940/998/330
13,4
995/1096/426
Kč bez DPH
27 990,34 110,35 730,38 790,50 130,52 800,72 630,-
Sortiment VNITŘNÍCH JEDNOTEK
Nástěnné jednotky Neo-Forte
Typ zařízení
Výkon (kW)
chladící topný
Rozměry
š/v/h
Max. proud (A)
Kč bez DPH
MH020FNEA
2
2,2
825/285/189
0,18
7 380,-
MH026FNEA
2,6
2,9
825/285/189
0,18
8 190,-
MH035FNEA
3,5
3,8
825/285/189
0,19
9 000,-
MH052FNEA
5,2
5,6
1099/315/217
0,3
12 330,-
Rozměry
š/v/h
Max. proud (A)
Kč bez DPH
Nástěnné jednotky Crystal
Typ zařízení
Výkon (kW)
chladící topný
MH020FAEA
2
2,2
820/286/190
0,18
8 730,-
MH026FAEA
2,6
2,9
820/286/190
0,18
9 630,-
MH035FAEA
3,5
3,8
820/286/190
0,19
10 350,-
MH052FAEA
5,2
5,6
1099/315/217
0,3
14 580,-
Nástěnné jednotky Jungfrau Premium
Typ zařízení
Výkon (kW)
chladící topný
Rozměry
š/v/h
Max. proud (A)
Kč bez DPH
AR09FSSYAWTNEU
2,6
3,2
880/313/237
0,18
14 040,-
AR12FSSYAWTNEU
3,5
4
880/313/237
0,19
15 930,-
AR18FSSYAWTNEU
5
6
880/313/237
0,25
18 270,-
V našem ceníku najdete nejžádanější výrobky. Pokud nedokázaly uspokojit Váš požadavek, rádi pro Vás zpracujeme technickou i cenovou
nabídku dle široké nabídky výrobce. Podrobné technické údaje naleznete na www.lgeaircon.com
8
9
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
* Měřeno 1 m od jednotky
10
KONZOLE
Model
A
Rozměr (mm)
B
ZÁVĚSNÉ
TSE - 160
400
TSE - 200
750
TSE - 250
750
TSE - 300
750
ZÁVĚSNÉ SE SKLOPNOU PATKOU
MG - 140
400
C
Zatížení
(kg)
Cena (Kč)
420
480
560
630
510
600
680
760
160
200
250
300
428,1404,1671,1772,-
380
465
140
380,-
TSE, MG - 1 pár konzolí v kartonové krabici, obsahuje šrouby a hmoždinky pro připevnění konzole ke zdi šrouby, matky a silentbloky pro připevnění kondenzační
jednotky na konzoly.
Model
PODLAHOVÉ
Piccolo
Medio
Grande
Model
STŘEŠNÍ
TSTT 140
Model
PODSTAVEC
BASE 450
BASE 1000
kryt podstavce
Rozměr (mm)
šířka
B
A
430/590
430/590
580/775
850
850
1000
750
380
Zatížení (kg)
210
400
výška
Zatížení
(kg)
380
480
550
410
410
410
100
100
200
185/350
285/445
360/520
Rozměr (mm)
B
A
hloubka
Cena (Kč)
1 076,1 132,1 197,-
C
D
Zatížení
(kg)
Cena (Kč)
500
10°-30°
140
1 055,-
Cena (Kč)
106,264,15,-
V tomto ceníku uvádíme nejžádanější výrobky. Běžně dodáváme více jak 200 modelů nejrůznějších montážních prvků a nářadí.
Na přání poskytneme katalog výrobce obsahující 1615 modelů i méně běžných. Cenu v Kč na dotaz sdělíme.
Podrobné technické údaje na www.tecnosystemi.com, nebo rádi zodpovíme telefonicky.
11
POTRUBÍ
Rozměr (mm)
Kč
AxB
izolované trubky v kvalitě TOP LINE - délka 20 m
CU 1/4"-3/8"
6,35-9,52
27x53
3 846,CU 1/4"-1/2"
6,35-12,7
31x56
4 406,CU 1/4"-5/8"
6,35-15,88
34x59
5 526,CU 3/8"-1/2"
9,52-12,7
34x40
5 320,CU 3/8"-5/8"
9,52-15,88
34x62
6 350,CU 3/8"-3/4"
9,52-19,05
40x69
6 713,CU 1/2"-3/4"
12,7-19,05
40x71
7 825,Model
Ø trubek
Sací a výtlačné potrubí, tloušťka stěny 1 mm, izolované pěněným polyetylenem (10mm).
Balení (cena za) - 20 m.
Ceny se mohou v průběhu roku měnit v souvislosti se změnami cen mědi na světových trzích.
MONTÁŽNÍ BOX PRO VNITŘNÍ JEDNOTKU
Model
Délka (mm)
Cena (Kč)
440
191,-
Krabice propojovací
KRYCÍ KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
V kvalitě NEW LINE
Rozměry (mm)
A
B
Kanál
T - 72 EXC
72
64
T - 100 EXC
98
73
Dodává se v délce 2 m. Cena je uvedena za 1 m.
Model
C
D
60
86
59
68
ČERPADLA KONDENZÁTU
Model
Průtok (l/h)
Výtlak (m)
Sání (m)
Cena (Kč)
Easy Flow
7
11
15
25
40
7
8
8
14
18
2
2
2
2
2
1 447,1 517,1 590,2 034,2 270,-
SBĚROVÉ ČERPADLO KONDENZÁTU
Model
TS - 120
Průtok (l/h)
120
Cena (Kč)
1 648,-
12
Cena (Kč)
94,156,-
POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Model
TM 72
TM 100
TA 72
TA 100
CA 72
CA 100
CP 72
CP 100
TM 72/100
A
78
104
114
121
78
104
78
104
B
68
77
62
83
68
77
68
77
Rozměry (mm)
C
185
220
68
78
98
113
118
152
TA 72/100
CA 72/100
13
D
108
137
79
104
E
78
92
125
125
Cena (Kč)
85,105,76,87,70,84,78,96,CP 72/100
VZDUCHOVÉ CLONY pro domácnosti 230V, 50Hz
Model
780 DX
780 SX
900 DX
900 SX
1100 DX
1100 SX
1500 CEN
2000 CEN
Rychlost
vzduchu
(m/s)
Dofuk
I: 8,6
II:9,7
III: 10,3
526
594
630
55
58
60
10,7
I: 8,0
II: 9,5
III: 10,4
576
684
749
56
60
62
11,2
A: 1070
B: 245
C:180
I: 7,2
II: 8,8
III:9,9
648
792
891
53
58
61
13,1
A: 1422
B: 245
C: 180
A: 2032
B: 245
C: 180
I: 8,4
II: 9,4
III: 9,9
I: 7,1
II: 8,5
III: 9,4
1134
1269
1336
1278
1530
1692
58
61
63
56
62
64
Rozměry
(cm)
Příkon
A: 780
B: 245
C: 180
A: 872
B: 245
C: 180
75W
190W
Vhodné
Hlučnost Hmotnost
pro otvor Cena (Kč)
dB (A)
(kg)
(mm)
L 680
H 2500
L 800
H 2500
L 1000
H 2500
10 375,10 375,10 829,10 829,11 284,11 284,-
18,9
L 1500
H 2500
17 930,-
25,2
L 2000
H 2500
20 588,-
L 1000
H 3500
VZDUCHOVÉ CLONY pro komerční využití 230V, 50Hz
1100 DX
Comm.
1100 SX
Comm.
A: 1070
B: 245
C: 180
1500 CEN
Comm.
A: 1422
B: 245
C: 180
2000 CEN
Comm.
A: 2032
B: 245
C: 180
75W
190W
13 567,-
I: 8,5
II:9,4
III: 10,2
765
846
918
61
64
66
13,3
I: 10,0
II: 10,8
III: 11,2
1350
1458
1512
66
68
69
19,2
L 1500
H 3500
18 249,-
I: 8,3
II: 9,4
III: 10,1
1494
1692
1818
64
66
68
25,7
L 2000
H 3500
20 849,-
14
13 567,-
Katalog nářadí naleznete na www.refco.ch, v tištěné podobě vč. cen v EUR na požádání zašleme.
Prodejní ceny lze odvodit 1 EUR = 21,50Kč.
Nabízíme veškerý sortiment uvedený v katalogu 2013 švýcarské firmy REFCO.
Katalog na požádání ZDARMA zašleme.
PRODEJNÍ SKLAD:
KANCELÁŘ:
Pražská 120/434
294 71 Benátky nad Jizerou
tel.: 326 362 105/ 326 362 415
fax: 326 362 339
e-mail: [email protected]
Bělohorská 59
169 00 Praha
tel./fax: 222 711 384
e-mail: [email protected]
mimo pracovní dobu:
603 879 993
www. pragopolair.cz

Podobné dokumenty

Specifikace SAMSUNG RAC

Specifikace SAMSUNG RAC Klimatizace Samsung - nástěnné CRYSTAL PLUS split systémy INVERTER - Virus Doctor S-Plasma ion - eliminuje až 99% biologického znečištění ve vzduchu, jako například prach, bakterie a dokonce virus ...

Více

catkeralm2014

catkeralm2014 1 / 20X45 PAVALON 2/ 20X50 CATFLORENCIA 3/ 20X60 PACERO 4/ 20X60 CATBARI 5/ 20X60 PAMOOD 6/ 20X60 PAFRECH 7/ 20.5X45 DUSTYLE 8/ 25X36 BELOWCOST 9/ 25X40 PANOLA 10/ 25X50 PAGATHA 11/ 25X50 BECOLOURS...

Více

Specifikace SAMSUNG FJM - TradeSAM 2013

Specifikace SAMSUNG FJM - TradeSAM 2013 FREE JOINT MULTI 2 SYSTEM  ‐ multi split ‐ INVERTER ‐ systém Free Joint Multi 2 nabízí celkem 7 typů venkovních jednotek o nominálním výkonu 4,0 ~ 10,0 kW ‐ systém Free Joint Multi 2 umožňuje napoj...

Více

stažení zde

stažení zde POVRCH - JEDNOBAREVNÉ

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 specifických teplotách byly naměřeny různé výsledky EER v závislosti na modelu. Jednotky H-Inverter s vysokou účinností dosahovaly lepších výsledků než standardní modely. Rozsah topení

Více

Klimatizační systémy multi v LG 2009

Klimatizační systémy multi v LG 2009 MULTI V PLUS II zaručuje ekonomický provoz s vysokou energetickou účinností a nižšími náklady na instalaci, servis a transport jednotek.

Více

Příslušenství

Příslušenství Tato funkce umožňuje sledovat průběh spotřeby energie klimatizací. Jsou k dispozici údaje o celkové spotřebě, za určité období, měsíčně, děnně atd. Díky této statistice lze provádět účinné rozbory ...

Více

Otevřít v PDF

Otevřít v PDF LG 2012 Klimatizace LG a příslušenství LG – ceníkové ceny

Více

CELKOVÉ SCHÉMA MP3 PŘEHRÁVAČE

CELKOVÉ SCHÉMA MP3 PŘEHRÁVAČE PD7(RD) PD6(WR) PD5(OC1A) PD4 PD3(INT1) PD2(INT0) PD1(TXD) PD0(RXD)

Více

PARAPETNí jEdNOTKA

PARAPETNí jEdNOTKA • 6 možností variabilního připojení potrubí 6 způsobů variabilního připojení potrubí umožňuje

Více