Процедура электромуфтовой сварки

Komentáře

Transkript

Процедура электромуфтовой сварки
 Postup svařování
elektrospojkou z PP-RCT
1 Škrabkou nebo speciálním přípravkem odstraníme zoxidovanou vrstvu na vnějším
2
3
4
5
6
7
8
9
povrchu trubky v délce zasunutí do tvarovky. Oškrabaný povrch trubky a vnitřní povrch
elektrospojky odmastíme.
Pokud nejde snadno nasunout elektrospojka na trubku, škrábání zopakujeme.
Označíme hloubku zasunutí trubky do elektrospojky.
Trubku zasuneme do elektrospojky až po označení.
Pevně zajistíme polohu trubky v elektrospojce. Při ohřevu, vlivem zvětšování objemu
plastu by mohlo dojít k vytlačení trubky z tvarovky.
Elektrosvářečku zapojíme do sítě (220 V) a vyčkáme nastavení svářečky do pracovního
stavu.
Elektrosvářečku připojíme pomocí konektorů k elektrospojce. Spuštění procesu svařování provedeme dle návodu k elektrosvářečce. Svařování začne po zmáčknutí tlačítka
start a po provedení svaru se elektrosvářečka sama vypne.
Správný průběh svaření je možné opticky zkontrolovat pomocí kontrolních bodů
na elektrospojce, u kterých vlivem tlaku při svařování došlo k vytlačení nataveného
materiálu.
Zatížení potrubí vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního svaru.
Electrofusion socket welding procedure
1 Remove the oxidized layer from the outer surface of the pipe by a scraper or an
2
3
4
5
appropriate tool over the entire pipe welding zone to be inserted into the fitting. Both
the scraped pipe surface and the inner surface of the electrofusion socket then must
be degreased.
If the electrofusion socket does not slide onto the pipe easily enough, repeat the
scraping process.
Mark the electrofusion socket insertion depth on the pipe with a line.
Insert the pipe into the electrofusion socket until the marked line.
Firmly fix the pipe in the electrofusion socket. When heating, the increase of plastic
volume can cause the pipe to dislodge from the fitting.
6 Connect the electrofusion socket to the electric mains (220 V) and wait for the welding
unit to become operationally available.
7 Connect the welding unit to the electrofusion socket with cable connectors. Start the
welding process according to the welding unit manual instructions. Welding is initiated
by pressing the start button; the welding unit switches off automatically after the weld
is done.
8 You can check the welding process visually by using control points on the electrofusion
socket, where extra pressure during welding extrudes molten material.
9 Do not fill the pipe with water sooner than 1 hour after the last weld has been
completed.
Процедура электромуфтовой сварки
Скребком или специальным приспособлением удалите окисленный слой на
внешней поверхности трубы по всей длине участка, вставляемого в фитинг.
Зачищенную поверхность трубы и внутреннюю поверхность электромуфты
следует обезжирить.
2 Если не получается легко насадить электромуфту на трубу, зачистку следует
повторить.
3 Маркером нанесите отметку глубины проникновения трубы в электромуфту.
4 Вставьте трубу в электромуфту до отметки.
5 Прочно зафиксируйте трубу в электромуфтe. При нагревании, в связи с
увеличением объема пластмассы, труба может быть вытолкнута из фитинга.
6 Подключите сварочный аппарат к электросети (220 В) и подождите, пока
настройки покажут рабочее состояние.
7 Сварочный аппарат подключается кабелями через разъёмы к электромуфтe.
Запустите процесс сварки в соответствии с инструкцией, прилагаемой к
сварочному аппарату. Сварка начнётся после нажатия кнопки пуска, а после
завершения сварки сварочный аппарат автоматически выключится.
8 Правильность сварки можно проверить визуально с помощью контрольных
точек на электромуфтe, в которых под давлением, возникшим во время сварки,
произошло выдавливание расплавленного материала.
9 Заполнять трубу водой можно не ранее, чем по истечении 1 часа после
окончания последнего сварного шва.
1
WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Rudeč 848 | 277 13 Kostelec nad Labem
Tel.: +420 326 983 111 | Fax: +420 326 983 110
www.ekoplastik.com | [email protected]

Podobné dokumenty

OCR Document

OCR Document mezinárodní vědeckotechnické spolupráce řešena řada projektů a grantů, dochází často k nejasnostem nebo nepřesnostem v užívání technických pojmů, které v mnoha používaných obecných, ale i technický...

Více

Geberit Monolith Plus Bydlení ve vertikálním lese

Geberit Monolith Plus Bydlení ve vertikálním lese zasloužilý odpočinek: v listopadu 2013 při rekonstrukci hotelových pokojů ve švýcarském Grindelwaldu narazili řemeslníci na splachovací nádržku Geberit pod omítku z první výrobní série.

Více

Ruský jazyk

Ruský jazyk nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 2. žák porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, ...

Více

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации • Vaateet, jotka liittyvät laitteisiin, joita ostaja on muokannut tai muuttanut, raukeavat.

Více

Montážní předpis pro QS elektrospojky WAVIDUO 40-315

Montážní předpis pro QS elektrospojky WAVIDUO 40-315 until the marked position on the pipes. Failing to adhere to the welding instructions can lead to overheating of the pipe connection during the welding process and in extreme cases lead to a fire h...

Více

Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit

Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit instalaci nevzniká nebezpečné pnutí. Zbytky trubek po montáži mohou být znovu použity nebo bez problémů ekologicky zlikvidovány. Větrací potrubí BON-AIR™ Pro instalace, které z prostorových důvodů ...

Více

Návod na použití elektrofúzní jednotky EURO S1

Návod na použití elektrofúzní jednotky EURO S1 jednotky můžete použít čisté kusy tkaniny namočené v detergentech. Nepoužívejte kyseliny. Pravidelně kontrolujte neporušenost kabelů, aby byl zabezpečený bezchybný přenos energie. Bezpečnostní tlač...

Více