Prohlášení o shodě

Komentáře

Transkript

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě
Typ zařízení : Kettler solar Tropic 7510-500
Výrobce zařízení : HEINZ KETTLER GmbH und Co. KG
Hauptstraße 28
59469 Ense-Parsit
Německo
Certifikace, atest zařízení :
V režimu zákona.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění
nařízení vlády č.168/1997 Sb. technické požadavky na zařízení nízkého napětí
vzp(směrnice EU 73/23/EEC) a nařízení vlády č. 169/1997 Sb. EMC vzp (směrnice
EU 89/336 EEC) bylo vystaveno ES prohlášení o shodě, což je deklarováno na
výrobku štítkem se značkou CE. Výrobce původem ze státu člena EU deklaruje i
vhodnost vybavení pro styk s lidským tělem v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.
vzp o ochraně zdraví, včetně prováděcích právních předpisů( směrnice EU
76/768/EEC). Shodnost zařízení dle normy ČSN/EN 60335-2-27/A1/A2
Výše uvedené zařízení v souladu s platnými předpisy a certifikací je určeno pro
opalování v profesionálních kosmetických salónech oprávněných podnikat v oboru
na základě vydaného živnostenského oprávnění pro „Provozování solárií“.
_________________________________________________________________________________________________________________
sun&salt s.r.o., Spytovice č.ev.3, 535 01 Přelouč, IČ:287 97 876, DIČ: CZ287 97 876, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28015 obchodní oddělení - tel.: +420 722 206 080
email: [email protected], servisní oddělení - tel.: +420 739 744 040 email: [email protected]
VELKOOBCHOD I BAZAR I SERVIS I LEASING - SOLÁRIÍ - KOLAGENÁRIÍ I PRODEJ UV A KOLAGEN TRUBIC I PRODEJ KVALITNÍ SOLÁRNÍ A KOLAGENOVÉ
KOSMETIKY
www.insun.cz

Podobné dokumenty

1 - Slezské zemské muzeum

1 - Slezské zemské muzeum Zdeněk K r a v a r, Faustin Ens – O vzniku a současném stavu vlasteneckého muzea v Opavě / Faustin Ens – The establishing of the patriotic museum in Opava (translation)

Více

Zpravodaj 2006-02

Zpravodaj 2006-02 údaje povûfiené osobû (do ústfiední evidence) platí i pro chovatele pouze jedné ovce ãi kozy. Povûfien˘m orgánem je âeskomoravská spoleãnost chovatelÛ, a.s. (âMUCH). Ten, jako orgán povûfien˘ vedením ú...

Více

InsIde - KETTFIT

InsIde - KETTFIT APLIK ACE KETTLER S-FIT KETTFIT je online portál pro všechny, kdo se zajímají o zdraví a fitness. Společnost KETTLER projekt spustila v roce 2011 jako nový jedinečný zdroj informací a prostor pro s...

Více