Desam Solid

Komentáře

Transkript

Desam Solid
Oblast použití
Koncentrace [%]
Dávkování
Desam Solid [g]
Voda [l]
Doba působení [min]
Mikrobiologická
účinnost
Způsob aplikace
Zdravotnická zařízení – vysoké riziko kontaminace – infekční odd. OS, ARO, JIP, popáleniny, laboratoře
Podlahy, stěny, dveře, parapety
0,15
Bakterie (vč. TBC), viry
Mechanické nečistoty odstraňte před
(vč. HIV/HBV), plísně, spory dezinfekcí. Povrch důkladně otřete hadrem
nebo mopem namočeným do dezinfekčního
Bakterie (vč. TBC), viry
roztoku. Povrchy, které mohou přijít do styku
(vč. HIV/HBV), plísně, spory s potravinami, opláchněte pitnou vodou.
7,5 (1 balení)
5
15
Pracovní povrchy – vyšetřovací
0,15
zákrokové stoly, lůžka, vozíky, kliky
7,5
5
15
Sanitární zařízení: sprchy, rohože,
vany, umyvadla, WC, mísy, pisoáry, 0,15
močové lahve, odpadkové koše
7,5
5
15
Dokonale smočit povrch toalet, pisoárů,
Bakterie (vč. TBC), viry
umyvadel, van otřením, oplachem či
(vč. HIV/HBV), plísně, spory
ponořením.
Infikované předměty: teploměry,
kuchyňské nádobí, toaletní potřeby 0,15
bez biologické zátěže
7,5
5
15
Infikované předměty namočte do
Bakterie (vč. TBC), viry
dezinfekčního roztoku, po expozici
(vč. HIV/HBV), plísně, spory
opláchněte pitnou vodou.
Závěrečná dezinfekce po MRSA
7,5
5
15
Pracovním roztokem otřete voděodolné
Bakterie (vč. TBC), viry
povrchy a plochy, malé předměty
(vč. HIV/HBV), plísně, spory
dezinfikujte ponořením.
0,15
Zdravotnická zařízení – nízké riziko kontaminace – ambulance, lůžková odd., lázně, čekárny, LDN, ÚSP
Podlahy, stěny, parapety,
dveře, kliky
0,075
7,5
10
30
Bakterie (vč. TBC), viry
(vč. HIV/HBV), plísně
Mechanické nečistoty odstraňte před
dezinfekcí. Povrch důkladně otřete hadrem
nebo mopem namočeným do dezinfekčního
roztoku. Povrchy, které mohou přijít do styku
s potravinami, opláchněte pitnou vodou.
Pracovní povrchy – vyšetřovací,
odkládací, transportní vozíky
0,075
7,5
10
30
Bakterie (vč. TBC), viry
(vč. HIV/HBV), plísně
Předměty a pomůcky z nerez oceli,
gumy, skla, keramiky;
hračky, porcelán
0,075
7,5
10
30
Bakterie (vč. TBC), viry
(vč. HIV/HBV), plísně
Dezinfikujte otřením hadrem nebo mulem
namočeným v dezinfekčním roztoku,
voděodolné malé předměty ponořením.
Všeobecná praxe a komunální hygiena
Plochy a povrchy – manikůra,
pedikůra, kadeřnictví, fitness,
hotelnictví, instituce
0,075
7,5
10
15
Bakterie, viry, plísně
Mechanické nečistoty odstraňte před dezinfekcí.
Povrch důkladně otřete hadrem nebo mopem
namočeným do dezinfekčního roztoku.
Předměty a pomůcky
0,075
7,5
10
15
Bakterie, viry, plísně
Dezinfikujte otřením hadrem nebo mulem
namočeným v dezinfekčním roztoku,
voděodolné malé předměty ponořením.
Mechanické nečistoty odstraňte před
dezinfekcí. Povrch důkladně otřete hadrem
nebo mopem namočeným do dezinfekčního
roztoku. Dezinfekci provádějte min. 1x
týdně v tzv. sanitárním dnu nebo po každém
biologickém znečištění.
Šatny a sociální zařízení: sprchy,
rohože, vany, umyvadla,
WC mísy, …
0,075
7,5
10
15
Bakterie, viry, plísně
7,5
5
15
Pracovní roztok aplikujte po mechanické
Bakterie (vč. TBC), viry
očistě. Povrchy, které mohou přijít do styku
(vč. HIV/HBV), plísně, spory s potravinami, po provedení dezinfekce
opláchněte pitnou vodou.
Veterinární praxe
Plochy a povrchy – podlahy, stoly,
pomůcky, sanitární zařízení – nízká 0,15
biologická zátěž
Potravinářství
Plochy a povrchy – podlahy,
stěny, sanitární zařízení, pomůcky,
přepravky ovoce a zeleniny
0,075
7,5
10
30
Bakterie, viry, plísně
Po mechanické očistě aplikujte dle
potřeby; povrchy, které mohou přijít do
styku s potravinami, po vydezinfikování
opláchněte pitnou vodou.
Dezinfekce ovoce a zeleniny
0,075
7,5
10
Do zaschnutí
Bakterie, viry
Pracovní roztok aplikujte postřikem nebo
ponořením jako prevenci. Potraviny před
konzumací důkladně omyjte pitnou vodou.
1,5
1 000 l
pitné
vody
30
Bakterie
Dezinfekce vody
Pitná voda
Váš regionální obchodní zástupce:
Desam Solid
• Práškový dezinfekční přípravek na bázi chlordioxidu (oxidu chloričitého) • Nízké
pracovní koncentrace • 5 x účinnější než přípravky na bázi chlóru • Celé spektrum
účinnosti do 15 minut včetně bakteriálních spór • Dezinfekční účinek v minimální
závislosti na pH • Účinná likvidace biofilmů • Snadné dávkování
Desam Solid
Dezinfekce ploch a povrchů
Základní charakteristika:
Desam Solid je univerzální práškový dezinfekční přípravek
pro nejširší použití. Vyznačuje se mimořádnou spolehlivostí
a vysokou dezinfekční účinností pro celé spektrum patogenních mikroorganizmů. Vhodný pro dezinfekci a mytí omyvatelných ploch a předmětů ve zdravotnictví, komunální hygieně, veterinární praxi, zemědělství, potravinářství a dezinfekci
potravin i pitné vody.
Desam Solid se skládá ze směsi chloritanu sodného s přídavky antikorozních a stabilizačních přísad a oxidačních látek.
Vlastní dezinfekční látkou je chlordioxid (oxid chloričitý), který
vzniká okyselením chloritanu sodného. Tato chemická reakce
vzniká při rozpuštění Desamu Solid ve vodě.
Biocidní účinek chlordioxidu se používá hlavně v oblasti dezinfekce pitné vody, kde pro své oxidační schopnosti účinně
likviduje mikroorganizmy a narušuje strukturu biofilmů.
V současnosti se dezinfekční účinky chlordioxidu začali používat i v dalších oborech:
• zdravotnictví – dezinfekce ploch, povrchů,
potrubních systémů
Mikrobiologická aktivita:
Baktericidní – EN 13727, EN 1276 ( E. coli, Ps. aeruginosa,
S. aureus, E. hirae)
Virucidní – EN 14476 (Poliovirus typ 1, Adenovirus typ 5),
Bakteriofág Øx174 NTCC 13 706-B1
Fungicidní – EN 13624, EN 1650 (A.niger, C.albicans)
Mykobaktericidní vč. TBC – EN 14348 (M.terrae, M.avium)
Sporicidní – EN 1304 (B. subtilis, Clostridium perfringens,
Clostridium difficile)
Mikrobiocidní účinnost
Doba
Koncentrace
expozice
(%)
v min.
0,075
30
0,15
15
MRSA
0,075
15
Viry
BVDV
0,075
15
Bakterie
Vaccinia
0,075
15
• potravinářském průmyslu – dezinfekce masa,
ovoce, zeleniny
Adeno
0,15
10
• vodárenství – dezinfekce pitné vody, úprava cirkulační
vody chladírenských systémů
Polio
0,15
10
HIV/HBV
0,075
15 min
• osobní hygiena – zubní pasty, ústní vody, dezinfekce
kontaktních čoček
Bakteriofág
Øx174 NTCC 13 706-B1
0,15
15
• veterinární praxe
M. Terrae (M.tuberculosis)
0,075
30
M. avium
0,15
15
C. albicans
0,075
15
A. niger
0,15
30
B. subtilis
0,15
15
C. perfringens
0,15
15
C. difficile
0,15
15
Mechanizmus biocidního účinku chlordioxidu:
Chlordioxid (oxid chloričitý) je látka se silnými oxidačními
účinky, tzv. akceptor elektronů. To znamená, že jeho molekula se neustále snaží získat elektrony a doplnit tak svoji
elektronovou strukturu. Při styku bakteriálních buněk s chlordioxidem dochází k odtržení elektronu z bakteriální stěny
a vytvoření praskliny a tím k narušení vnitřní rovnováhy buňky. Zároveň tak lépe pronikne do mikroorganizmu a naruší
jeho metabolické funkce, na rozdíl od ostatních oxidačních
činidel, které poškodí jen povrch buňky. Reaguje s aminokyselinami, pozměňuje strukturu proteinů a tím i funkci enzymů,
které řídí metabolické pochody v buňce. Následně dochází
k rozpadu buňky.
Aktivní látka:
Chlordioxid (oxid chloričitý) generován in situ
Chemické složení:
chloritan sodný, dichlorisokyanurát sodný, inhibitory koroze,
anorganické kyseliny
Návod na použití:
Pro dezinfekci se ředí studenou vodou max. 20-25 °C na příslušnou koncentraci roztoku. Nepřekračujte doporučenou teplotu.
0,15 % roztok se připraví rozpuštěním obsahu sáčku 7,5 g v 5 l
vody. Nejlépe je vsypat obsah sáčku do rozmíchané vody (vodního
víru, aby byl prášek vtažen pod vodní hladinu) a po rozpuštění
(max. 5 minut) je roztok připraven k použití. Pracovní roztok se
aplikuje otřením, ponořením, postřikem nebo fogováním. Malé
množství nerozpuštěné látky není na závadu. Silně znečištěné
předměty a plochy se nejprve mechanicky očistí a potom dezinfikují. Pracovní roztok vykazuje biocidní účinnost 7 dní za předpokladu uskladnění v pokojové teplotě, v uzavřené nádobě se
stěnami zabraňujícím průniku slunečních paprsků.
Koncentrace chlordioxidu (ppm)
Stabilita 0,075% roztoku Desam Solid
v uzavřené nádobě
90
75
60
45
30
15
10
5
15
20
25
30
čas (dny)
Koncentrace chlordioxidu (ppm)
Stabilita 0,15% roztoku Desam Solid
v uzavřené nádobě s utěrkami K - C
160
140
120
100
80
60
40
20
5
10
15
20
25
30
čas (dny)
Materiálová kompatibilita:
Pracovní roztok Desam Solid (0,15% koncentrace) je vhodný pro povrchy z nerezové oceli, barevných kovů, dřeva, skla,
porcelánu, gumy. Dobře se snáší i s povrchovými krytinami
z linolea, PVC, marmolea, lamina a plexiskla. Neaplikujte na
poškozené kovové povrchy.
Odborné posudky a expertízy:
Biocidní účinnost – Akreditovaná laboratoř Chemila, s.r.o. Hodonín
Pitná voda – ZÚ Ostrava
Dezinfekce potravin – SZÚ Praha
Výrobek je v souladu se zákonem 120/2002 Sb.
a Direktivou EU 98/8/EC
Bezpečnostní informace:
Přípravek je určen pro profesionální použití. Nepoužívejte
společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny
(chlordioxid).
Přípravek je klasifikován jako: O - oxidující, C – žíravý,
N- nebezpečný pro životní prostředí
R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.
R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při
požití. R 32 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
R 34 Způsobuje poleptání. R 41 Nebezpečí vážného poškození
očí. R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte obal
těsně uzavřený. Uchovávejte obal suchý. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice
a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo
necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení). Nesměšujte s kyselinami.
Nesměšujte s jinými čistícími prostředky. Zabraňte uvolnění
do životního prostředí.
Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech se zajištěním proti působení amosférických podmínek, odděleně od
hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a krmiv
a se zajištěním proti vniknutí vody; neskladovat na přímém
slunečním světle nebo v prostorách s dosahem působení
sálavého tepla (zvýšená teplota ≥ 40 °C). Teplota skladování:
-15 až +25°C. Přípravek po otevření celý spotřebujte (neskladujte produkt v otevřeném obalu). Neskladovat společně
s kyselinami a s látkami kyselé povahy.
Balení:
7,5 g sáček, 60 ks v kartonu
Výrobce:
BOCHEMIE a.s., Lidická 326, 735 95 Bohumín, tel: +420
596 091 111, fax: +420 596 091 410, www.bochemie.cz
Biocidní přípravek používejte bezpečně! Před použitím přípravku si vždy přečtěte údaje na obalu a bezpečnostním listu!
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství: pevné - prášek, barva: bílá až světle žlutá, vůně:
charakteristická mírně po chloru, bez parfemačních složek,
pH 0,1% roztoku: 3,5 – 6,5, biologická rozložitelnost: složky
přípravku jsou postupně rozložitelné v životním prostředí, teplota skladování: -15 až +25 °C
Před použitím přípravku si vždy pečlivě přečtěte údaje na obalu, příbalovém letáku a bezpečnostním listu.

Podobné dokumenty

Produktový list

Produktový list Bakterie, viry, plísně Bakterie vč. TBC, viry, plísně 120 – 240 Bakterie vč. TBC, viry, min plísně Bakterie, viry, plísně Bakterie vč. TBC, viry, plísně

Více