Thermaflex-katalog izolací-CZ(6.2.09)

Komentáře

Transkript

Thermaflex-katalog izolací-CZ(6.2.09)
Katalog technických izolací
Technické izolace
www.thermaflex.com
..............................................
taking care of energy and environment
Obsah
Obsah
Izolace
Výrobky Thermaflex
3
Tepelná vodivost
3
Odolnost vůči difuzi vodních par
3
Výběr tloušťky izolace Thermasheet
4
Výběr tloušťky izolace Thermasheet AC, FR
4
Thermaflex FR
5
Thermaflex FRZ
6
Thermaflex Ultra M
6
Thermasheet
7
Thermasheet FR
7
Thermasheet Alu Stucco
8
Thermasheet Ultra
9
Thermasheet UV
9
Thermacompact
11
Thermacompact IS
12
Thermacompact IS10
12
Thermacompact IH
13
Thermacompact TF
13
Thermacompact TF
13
ThermaSmart
15
Trubice ThermaSmart
16
Samolepící trubice ThermaSmart
17
ThermaSmart- izolační hadice
17
Izolační pásy ThermaSmart jako náviny
18
Příslušenství pro montáž a fixaci
20
Thermalint
21
Izolace
n Výrobky Thermaflex
Thermaflex je kompletní systém technických izolací založený na vysoce kvalitní polyetylénové pěně,
kterou lze použít při instalacích topení, chlazení, klimatizace a ventilace.
Výhody vyrobků Thermaflex:
n vynikající tepelně-fyzikální vlastnosti
n široký rozsah provozních teplot
n splňují bezpečnostní (např.protipožární) požadavky
n dlouhodobá stabilita a vysoká odolnost
n výrobky Thermaflex jsou ekologické a recyklovatelné
n rychlá a jednoduchá montáž
Materiál izolací Thermaflex s uzavřenou buněčnou strukturou zajišťuje konstatní izolační vlastnosti po celou
dobu životnosti. Uzavřené buňky poskytují dokonalou ochranu před ztrátou tepla (nežádoucími teplotními
výkyvy), což umožňuje již od počátku, po instalaci, prokázat měřitelné úspory.
n Tepelná vodivost
Tato hodnota popisující izolační schopnost materiálů se uvádí jako hodnota λ nebo hodnota k. Materiály s hodnotou λ nižší než 0,065 W/mK
při teplotě 40°C jsou klasifikovány jako izolační. Pro obvykle používané
izolační materially (PE-pěna, kaučuková pěna, skelná nebo minerální
vlna, atp.) se hodnota λ pohybuje v rozsahu 0,035 – 045 W/mK při
teplotě 40°C. Našim cílem je zlepšení izolačních vlastností našich materiálu pro docílení vyšších úspor energie pro všechny druhy aplikací.
Úspory energie v domáctnosti (topení a teplá voda) – 60% a vice
Parametry: 80°C teplota vody, 15°C teplota místnosti, doba topení
10 hodin/den,220 dní/rok, 30m potrubí
Průměr potrubí (měď)
22
Tloušťka izolace(mm)
22
13
13
Kvalita-druh izolace
Vlastnoruční výroba
Běžná
λ (W/mK při 40°C)
0,045
0,040
22
22
13
20
ThermaSmart ThermaSmart
0,036
0,036
20%
40%
Úspory energies izolací potrubí
ThermaSmart 20 mm
24%
ThermaSmart 13 mm
12%
Běžná 13 mm
7%
Vlastnoruční výroba 13 mm
0%
Neizolované -58%
- 60%
Serie 1
- 40%
- 20%
0%
Neizolované
DIY
13 mm
Standard
13 mm
ThermaSmart
13 mm
Thermasmart
20 mm
- 58%
0%
7%
12%
24%
n Odolnost vůči difuzi vodních par
Odolnost vůči difuzi vodních par (μ) je poměr difuze vodních par ve
vzduchu k difuzi vodních par skrz materiál nebo homogenní výrobek.
Vyjadřuje relativní odolnost vůči difuzi vodních par (propustnost materiálu v porovnání s difúzí vodních par v nehybném vzduchu při stejné
délce, tloušťce a teplotě. Čím větší je hodnota μ, tím vyšší je odolnost
materiálu vůči difúzi vodních par. Tento činitel je mimořádně důležitý
pro výrobu izolačního materiálu pro chladírenské/mrazírenské aplikace.
Kvalitní izolační materiál pro chladírenské a klimatizační aplikace by
měl mít hodnotu μ > 3000. Při vyšší hodnotě μ můžeme předpokládat
také stabilnější vlastnosti tepelné vodivosti - λ (menší stupeň degradace)
po celou dobu používání.
Izolace
n Výběr tloušťky izolace Thermasheet
pro centrální vytápění a teplovodní instalace
Teplota média
Průměr potrubi
tc = 55 ÷ 55° C
Položka
B
nominální
mm
1
2
tc = 70° C
K
OD
Z
B
Tloušťka izolace
K
tc = 90 ÷ 95° C
Z
B
Tloušťka izolace
K
Z
Tloušťka izolace
palace (“)
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
¼
12
6
9
25
6
9
20
9
13
25
3/8
15
9
13
31*
9
13
29*
13
20
30*
3
10
½
18
9
13
33*
9
20
31*
13
20
33*
4
15
¾
22
9
20
38*
13
20
33*
20
20
33*
5
20
1
28
13
20
50*
13
20
38*
20
25
38*
6
25
1¼
35
13
20
50*
13
20
38*
20
25
38*
7
32
1½
42
13
20
50*
20
20
38*
20
25
38*
8
40
48
13
20
50*
20
20
38*
20
25
38*
54
20
20
50*
20
20
38*
20
25
40*
2
57
20
20
50*
20
25
40*
20
25
40*
2¼
60
20
25
50*
20
25
40*
25
25
40*
2½
70
20
25
55*
20
25
40*
25
30*
45*
9
10
11
50
12
13
65
3
76
20
25
60*
20
25
45*
25
30*
45*
14
80
3½
89
20
25
60*
20
25
45*
25
30*
50*
15
3¾
102
25
25
60*
25
25
45*
25
30*
50*
16
3¾
108
25
25
60*
25
25
50*
25
33*
50*
4
114
25
30*
60*
25
30*
50*
30*
35*
55*
17
100
B – tepelná izolace potrubí v budovách t = 20° C
K – tepelná izolace potrubí ve výr. prostorách a technických podlažích t = 11÷16° C
Z – tepelná izolace venkovních visutých potrubí t = -20° C
* - vícevrstvá izolace
n Výběr tloušťky izolačních pásů ThermaSmart, Thermasheet FR
pro instalace ventilace a klimatizaci
Parametry vzduchu uvnitř místnosti
Teplota
vzduchu uvnitř
ventilačního nebo
klimatizačního
rozvodu
Relativní vlhkost jp
45 %
65 %
85 %
Teplota tp
12 %
32 %
12 %
32 %
12 %
32 %
Tloušťka pásu Thermasheet pro izolace rozvodů
TS / FR
TS / FR
TS / FR
TS / FR
TS / FR
TS / FR
°C
mm
mm
mm
mm
mm
mm
-20
7,5
10
15
25
45*
65*
-10
5
7,5
5
20
30
48*
0
5
Z
5
5
13
13
38
12
5Z
5
5Z
7,5
5Z
25
16
5Z
5Z
5Z
5
5
20
18
5Z
5Z
5Z
5
5
15
20
5Z
5Z
5Z
5
7,5
13
22
5Z
5Z
5Z
5
10
10
30
5
5
5
5Z
25
5Z
32
5
5
Z
7,5
5
Z
25
5Z
34
5
5Z
7,5
5Z
25
5Z
Z
Z – doporučená tloušťka izolace
* - vícevrstvá izolace
Poznámka: tloušťka izolace se vypočítá pomocí aplikace Thermaflex 4.0, kde α = 9 W/m2K – s cílem zabránit kodenzaci vodních par na ventilačních
a klimatizačních rozvodech.Při zvláštních případech je třeba zahrnout do aplikace Thermaflex 4.0 i další výpočtová kriteria.
t
a
k
i
n
g
c
a
r
e
o
f
e
n
e
r
g
y
a
n
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
Technické izolace
Speciální pěnové výrobky
FLEXALEN předizolované potrubí
Thermaflex FR
Systém technických izolací pro topení, sanitu,
ventilaci a klimatizaci
nUniverzální použití
nPevnost a trvanlivost
nVelká ohebnost
nBezpečná montáž a použití
Thermaflex FR
n Thermaflex FR
Thermaflex FR je skupina vysoce kvalitních flexibilních polyetylénových
izolací. Všechny výrobky Thermaflex FR mají vynikající izolační vlastnosti, které byly odzkoušeny v nezávislých zkušebnách. Thermaflex
FR je vhodný pro instalaterské a topenářské použití v průmyslových,
komerčních i obytných budovách. Je vhodný jak pro izolaci nového
potrubí tak I pro dodatečné izolování stávajícího potrubí a rekonstrukce.
n Thermaflex FRZ
Izolační trubice vysoké kvality z šedé polyetylénové pěny s nepatrnou,
uzavřenou buněčnou strukturou.
Dobrá ohenost, snadné řezání rychlá a jednoduchá instalace při
topenýchských a instaleterských montážích.
nStandardní délka trubic: 2 m
nPro průměry izolovaného potrubí: 10 – 114 mm
nTeplotní rozsah použití: -80°C až 95°C
Thermaflex FRZ – sortiment
Tloušťka izolace
Měděné potrubí
Množství (bm)
v boxu
Kód výrobku
Množství (bm)
v boxu
Kód výrobku
Množství (bm)
v boxu
Množství (bm)
v boxu
Kód výrobku
Kód výrobku
Množství (bm)
v boxu
15,0
2206012
2206015
560
440
2209012
2209015
360
348
2213012
2213015
240
240
2220012
2220015
140
130
2227012
2227015
100
94
2230015
70
15
18,0
2206018
360
2209018
288
2213018
200
2220018
118
2226018
90
2230018
70
7/8
20
22,0
2206022
300
2209022
248
2213022
172
2220022
100
2226022
76
2230022
60
26,9
1 1/8
25
28,0
2206028
220
2209028
188
2213028
134
2220028
90
2225028
66
2230028
58
2206035
160
2209035
140
2213035
108
2220035
66
2225035
54
2230035
46
2209042
110
2213042
90
2220042
62
2225042
46
2230042
40
Vnější průměr
[mm]
12,0
DN
10
Palce (“)
Kód výrobku
30 mm
Množství (bm)
v boxu
25 mm
Kód výrobku
20 mm
Vnější průměr
[mm]
13 mm
1/2
1/4
8
13,5
5/8
3/8
10
17,2
3/4
1/2
15
21,3
3/4
20
1
25
33,7
1 3/8
32
35,0
1 1/4
32
42,4
1 5/8
40
42,0
1 1/2
40
48,0
2209048
84
2213048
70
2220048
48
2225048
42
2230048
34
50
54,0
2209054
76
2213054
64
2220054
46
2225054
38
2230054
28
50
57,0
2209057
76
2213057
58
2220057
40
2225057
36
2230057
28
60,0
2209060
70
2213060
58
2220060
40
2225060
34
2230060
26
63,0
2209063
68
2213063
52
2220063
40
2225063
32
2213070
44
2220070
34
2225070
28
2209076
46
2213076
40
2220076
28
2225076
48,3
1 7/8
54,0
2 1/8
57,0
2
50
2 1/4
60,0
2 3/8
70,0
2 5/8
2 1/2
65
76,1
2 7/8
65
76,1
26
2230076
20
3
80
88,9
3 1/2
80
88,9
2213089
32
2220089
24
2225089
20
2230089
18
101,6
3 5/8
102,0
2213102
26
2220102
20
2225102
18
2230102
16
108,0
4 1/8
100
108,0
2213108
24
2220108
18
2225108
16
2230108
12
114,3
4 1/2
100
114,0
2213114
22
2220114
18
2225114
14
2230114
10
3 1/2
3 3/4
4
100
70,0
Balení: box o rozměrech 60 x 40 x 205 cm
9 mm
DN
6 mm
Palce (“)
Ocelové potrubí
Thermaflex FR
n Thermaflex Ultra M
Thermaflex Ultra M je řada vysoce kvalitní izolace z polyetylénové
šedé pěny opatřené obalem a zipem. Obal zabraňuje poškození
izolace, přičemž zip umožňuje rychlou a jednoduchou montáž.Jeho
použití se doporučuje především v objektech se specifickými hygienickými požadavky (např. zdravotnická zařízení a potravinářské
provozy), ale i tam, kde jsou nároky na vysokou estetickou hodnotu.
Rovněž je tento druh izolace vhodný tam,kde se počítá s pravidelnou
údržbou vyžadující demontáž a následnou montáž.
nStandardní délka trubic: 2 m
nPro průměry izolovaného potrubí: 12 – 133 mm
nTeplotní rozsah použití: -80° C až +110° C
Thermaflex Ultra M – sortiment
Měděné potrubí
Ocelové potrubí
Vnější
průměr
[mm]
Palce (“)
DN
Vnější
průměr
[mm]
Kód výrobku
12,0
1/2
10
12,0
1012012
170
13,5
5/8
15,0
1012015
320
15
18,0
1012018
140
20
22,0
1012022
240
1 1/8
25
28,0
1012028
170
1 3/8
32
35,0
1012035
140
38,0
1012038
66
42,0
1012042
100
45,0
1012045
46
48,0
1012048
90
51,0
1012051
42
50
54,0
1012054
42
50
57,0
1012057
60
60,0
1012060
60
64,0
1012064
54
70,0
1012070
50
Palce (“)
DN
1/4
8
3/8
10
17,2
3/4
1/2
15
21,3
7/8
3/4
20
26,9
1
25
33,7
1 1/4
1 1/2
32
40
42,4
48,3
54,0
1 5/8
50
60,0
2 1/8
2 3/8
64,0
2 1/4
40
1 7/8
57,0
2
Tloušťka izolace
64
70,0
2 5/8
Množství [bm]
výrobku v jednom
boxu
2 1/2
65
76,1
2 7/8
65
76,1
1012076
40
3
80
88,9
3 1/2
80
88,9
1012089
32
3 1/2
3 3/4
4
100
101,6
3 5/8
102,0
1012102
32
108,0
4 1/8
100
108,0
1012108
26
114,3
4 1/2
100
114,0
1012114
24
133,0
1012133
20
Balení: box o rozměrech 60 x 40 x 205 cm
Thermasheet
n Thermasheet
Izolační pásy z pěnového polyetylénu s křížovou vazbou a ochranným
reliefním obalem nebo i bez něj.
Používá se pro izolaci a ochranu plochých povrchů, potrubí s velkým
průměrem , hranatých nebo oválných potrubí ventilace, klimatizace
nebo topení.
n Thermasheet FR
Univerzální izolační pásy z šedého pěnového polyetylénu na jedné straně s povrchovou úpravou „kůže“.
K dispozici je i ve formě samolepících pásů. Vhodné pro izolaci hranatých nebo oválných potrubí ventilace,
klimatizace chladírenských zařízení, nádrží, armatur, trubních ohybů, potrubí topných nebo chladírenských
systémů.
V případě použití nátěru Thermaflex Paint 800 získá izolace odolnost vůči UV záření.
nStandardní šíře: 1 m
nTeplotní rozsah použití: -80°C až +95°C (110°C)
Thermasheet FR – sortiment
Náviny
Kód výrobku
Tloušťka izolace
[mm]
Délka role
[m]
Množství [m2]
v jedné roli
3400005
5
200
200
3400007
7,5
100
100
3400010
10
70
70
3400013
13
60
60
50
3400015
15
50
3400020
20
35
35
3400025
25
30
30
3400030
30
25
25
Thermasheet FR/SA – sortiment
Náviny
Kód výrobku
Tloušťka izolace
[mm]
Délka role
[m]
Množství [m2]
v jedné roli
3402007
7,5
100
100
3402010
10
70
70
3402013
13
60
60
3402015
15
50
50
3402020
20
35
35
3402025
25
30
30
3402030
30
25
25
Thermaflex FR
n Thermasheet Alu Stucco
Izolační pásy z vysoce kvalitní polyetylénové pěny opatřené na jedné
straně vstrvou hliníkové folie o tl. 0,1 mm. Vhodné pro izolaci hranatých
nebo oválných potrubí ventilace, klimatizace chladírenských zařízení,
nádrží, armatur,trubních ohybů, potrubí topných nebo chladírenských
systémů s vysokými nároky na estetiku, hygienu, vyšší mechanickou
a protipožární odolnost. Tato izolace je rovněž odolná vůči UV záření.
nStandardní šíře: 1 m
nTeplotní rozsah použití: -80°C až +95°C (110°C)
Thermasheet Alu Stucco – sortiment
Náviny
Kód výrobku
Tloušťka izolace
[mm]
Délka role
[m]
Množství [m2]
v jedné roli
3001005
5
100
100
3001007
7,5
100
100
3001010
10
70
70
3001013
13
60
60
3001015
15
30
50
3001020
20
35
35
3001025
25
30
30
n Thermasheet Ultra
Izolační pásy vyrobené z vysoce kvalitní polyetylénové pěny, laminované na jedné straně reliéfní vrstvou šedého polyetylénu. Tato vrstva
chrání před mechanickým poškozením, zlepšuje chemickou odolnost
a odolnost vůči UV záření a zároveň zvyšuje estetický dojem.
nStandardní šíře: 1 m
nTeplotní rozsah použití: -80°C až +95°C (110°C)
Thermasheet Ultra – sortiment
Náviny
Kód výrobku
Tloušťka izolace
[mm]
Délka role
[m]
Množství [m2]
v jedné roli
3004007
7,5
100
150
3004009
9
80
120
3004013
13
60
90
n Thermasheet UV
Izolační pásy z vysoce kvalitní polyetylénové pěny na jedné straně
opatřené vrstvou syntetického kaučuku EPDM o tl. 0,75 mm.
Doporučuje se pro izolace potrubí s velkým průměrem, venkovní
vedení ventilace a pro zařízení se zvláštními požadavky na mechanickou a chemickou odolnost. Na tuto vrstvu se vztahuje 10 – letá
záruka pro všechny klimatické podmínky.
nStandardní šíře: 1 m
nTeplotní rozsah použití: -80°C až +95°C (110°C)
Thermasheet UV – sortiment
Náviny
Kód výrobku
Tloušťka izolace
[mm]
Délka role
[m]
Množství [m2]
v jedné roli
3003005
5
200
200
3003007
7,5
100
100
3003010
10
70
70
3003013
13
60
60
3003015
15
50
50
3003020
20
35
35
3003025
25
30
30
Thermaflex FR
n Fyzikální vlastnosti
VLASTNOST/PARAMETR
ZKUŠEBNÍ METODA
VÝSLEDEK
Hustota
ASTM D 1667
30-40 kg/m3
Buněčná struktura
Digitální analýza
Jednolité uzavřené buňky
DIN 52612/52613
0,035 W/mK při 10° C
0,038 W/mK při 40° C
Barva
Šedá
Tepelná vodivost (l)
Tepelný rozsah
od -80°C až 95°C(trubice)
od -80°C až 110°C(pás)
Odolnost vůči difuzi vodních pár
DIN 52615
> 3500 - 14000
Absorpce vody
DIN 53434
Po 7 dnech 1,05%
Po 28 dnech < 2%
Odolnost vůči UV
Výborná po nátěru Thermaflex 800
Odolnost vůči ozónu
ASTM D 1171
Výborná
Chemická odolnost
ASTM 543
Výborná
Tepelná stabilita
ASTM C 548
Max. 2 % (průměr)
Max. 3,5 % (délka)
Toxicita dýmu
Prakticky žádná
Emise plynů po úplném shoření
99% CO2 a H2O
Kategorie požární bezpečnosti
PN-B-02873 (trubicová izolace)
PN-B-02873 (izolační pásy)
DIN 4102
NEN 6065
NEN 6066
Osvědčení o technickém schválení
COBRTI ’Install’ AT/99-02-0657
Sanitární osvědčení
HK/B1112/02/98
Nepodporuje hoření
Nehořlavé
B1
Třída 1 (šíření plamene)
Třída 2 (šíření ohně)
Hustota dýmu max. = 1,5 -1
n Thermaflex FR – příslušenství pro montáž Kód výrobku
Název výrobku
Jednotka množství (JM)
Množství/ box-balení
8012001
Thermatape FR, 3 mm x 50 mm
1 Role = 15 m
48
7209001
Hliníková páska, 0,1 mm x 50 mm
1 Role = 45 m
24
8012006
Duct Tape - grey, 48 mm x 50 m
1 Role = 50 m
24
8012005
Samolepící páska- šedá, 48 mm x 9 m
1 Role = 9 m
54
8001005
Thermaflex Glue, Tuba
Tuba 145 ml
12
8001001
Thermaflex Glue, 1 litr
1l
12
8001004
Thermaflex Glue, 30 litr
30 l
1
8019007
Rozprašovač na lepidlo
1 kus
1
8019008
Štětec na lepidlo, 11 mm
1 kus.
1
8019009
Štětec na lepidlo, 17 mm
1 kus.
1
8003001
Thermaflex Paint 800 - bílý
8014001
Thermaclips
8019001
8019002
8019003
1l
1
1 Sáček = 100 kus
250
Kosořez - pomůcka pro řezání (metri-box)
1 kus
1
Kufřík s nářadím
1 kus
1
Nůž, 35 cm
1 kus
1
Nejlepší výsledky jsou zaručené při použití originálního příslušenství Thermaflex.
10
t
a
k
i
n
g
c
a
r
e
o
f
e
n
e
r
g
y
a
n
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
Technické izolace
Speciální pěnové výrobky
FLEXALEN předizolované potrubí
Thermacompact
Technické izolace pro instalace ve stěnách
a podlahách.
nSilná folie chránící vnitřní izolační jádro
nVysoce kvalitní izolační pěna
nDodává se v 2 m trubicích nebo v 10 m návinech
nBezpečná montáž a použití
11
Thermacompact
Thermacompact je vysoce kvalitní izolační systém z pružné polyetylénové pěny se silným, červeným (standardní) obalem z polyetylénové
folie. Je nejvhodnější pro izolace vnitřních rozvodů studené a teplé
vody, rozvodů topení ve stěnách a podlahách. Poskytuje dlouhodobou
tepelnou,zvukovou, mechanickou a chemickou ochranu potrubí.
Barva krycí vrstvy je standardně červená, jiné odstíny jsou na objednávku.
n Thermacompact IS
Trubicová bezešvá izolace – kruhový průřez
nStandardní délka: 2m
nPro izolování potrubí průměru: 12-35 mm
nTeplotní rozsah: 80°C až +95°C
Thermacompact IS – sortiment
Tloušťka izolace
Ocelové potrubí
Množství (bm)
v boxu
Kód výrobku
Množství (bm)
v boxu
2606015
420
2609015
270
2613015
200
2606018
290
2609018
250
2613018
180
21,3
2606022
280
2609022
210
2613022
150
20
26,9
2606028
230
2609028
150
2613028
124
1
25
33,7
2606035
160
2609035
140
2613035
96
1 1/4
32
42,4
2609042
108
2613042
88
10
12,0
5/8
10
15,0
1/4
8
3/4
15
18,0
3/8
10
7/8
20
22,0
1/2
15
1 1/8
25
28,0
3/4
1 3/8
32
35,0
1 5/8
40
42,0
DN
Palce (“)
1/2
Vnější průměr
[mm]
13,5
17,2
Vnější průměr
[mm]
540
DN
Kód výrobku
13 mm
Množství (bm)
v boxu
9 mm
Kód výrobku
6 mm
2606012
Palce (“)
Měděné potrubí
n Thermacompact IS10 Trubicová bezešvá izolace – kruhový průřez
nStandardní délka: 2m
nPro izolování potrubí průměru: 12-35 mm
nTeplotní rozsah: 80°C až +95°C
Thermacompact IS10 – sortiment
12
Tloušťka izolace
Ocelové potrubí
DN
Vnější průměr
[mm]
Kód výrobku
5/8
10
15,0
1/4
8
13,5
2604015SC
510
2606015SC
330
3/4
15
18,0
3/8
10
17,2
2604018SC
480
2606018SC
260
7/8
20
22,0
1/2
15
21,3
2604022SC
420
2606022SC
260
1 1/8
25
28,0
3/4
20
26,9
2604028SC
330
2606028SC
220
1 3/8
32
35,0
1
25
33,7
2604035SC
270
2606035SC
180
Palce (“)
Vnější průměr
[mm]
6 mm
DN
4 mm
Palce (“)
Měděné potrubí
Množství (bm) v boxu
Kód výrobku
Množství (bm) v boxu
Thermacompact
n
Thermacompact IH
Bezešvá trubní izolace tvaru „D“ se silnou izolační vrstvou
na spodní části a tenkou na straně horní. Doporučuje se především
pro instalaci podlahového topení.
nStandardní délka: 2 m
nPro pro izolování potrubí o průměrech: 15, 18, 22 a 28 mm
nTeplotní rozsah: 80°C až +95°C
Thermacompact IH – sortiment
Tloušťka izolace
Ocelové potrubí
13 mm
DN
Vnější průměr
[mm]
Palce (“)
DN
Vnější průměr
[mm]
Kód výrobku
Množství (bm)
v boxu
Kód výrobku
Množství (bm)
v boxu
25 mm
Palce (“)
Měděné potrubí
5/8
10
15,0
1/4
8
15,0
2713015
150
2727015
140
3/4
15
18,0
3/8
10
18,0
2713018
120
2726018
120
7/8
20
22,0
1/2
15
22,0
2713022
100
2726022
80
1 1/8
25
28,0
3/4
20
28,0
2713028
86
2725028
76
n
Thermacompact TF
Trubicová izolace pro odpadní potrubí s výbornými zvukově
izolačními vlastnostmi .Určeno pro čtyři nejběžnější dimenze plastového a litinového potrubí.
nStandardní délka trubic: 2 m
nPro průměry izolovaného potrubí: 50 – 125 mm
nTeplotní rozsah: 80°C až +95°C
Thermacompact TF – sortiment
Tloušťka izolace
Vnější průměr potrubí
HT
Kód výrobku
Množství (bm)
v boxu
Kód výrobku
Množství (bm)
v boxu
9 mm
Litina
58
53,8
1604060
100
1609050
50
Rozměr
50
4 mm
70
78
78,8
1604070
100
1609070
50
100
110
115,2
1604100
100
1609100
50
125
135
131
1604125
50
1609125
50
n
Thermacompact TF Hadicová izolace pro ochranu potrubí před mechanickým poškozením.
nStandardní délka hadice: 10 m
nPro průměry izolovaného potrubí: 15 – 42 mm
nTeplotní rozsah: 80°C až +95°C
Thermacompact TF – sortiment
Měděné
potrubí
Vnější průměr
[mm]]
Ocelové potrubí
Tloušťka izolace
4 mm
Palce/“
Vnější průměr
[mm]
Kód výrobku
Množství (bm) v boxu
15
1/4
15
1604015
200
18
3/8
18
1604018
200
22
1/2
22
1604022
200
28
3/4
28
1604028
200
35
1
35
1604035
200
42
1 1/4
42
1604042
200
13
Thermacompact
n Fyzikální vlastnosti
VLASTNOST/PARAMETR
ZKUŠEBNÍ METODA
VÝSLEDEK
Hustota
ASTM D 1667
30-40 kg/m3
Buněčná struktura
Digitální analýza
Jednolité malé uzavřené buňky
DIN 52612/52613
0,035 W/mK při 10° C
0,038 W/mK při 40° C
Barva vnější vrstvy
Červená
Tepelná vodivost (λ)
Teplotní rozsah
-45° C až +95° C
Odolnost vůči difuzi vodních par (μ)
DIN 52615
> 3500
Pach
Neutrální
Chemická odolnost
ASTM 543
Výborná
Elasticita
Dobrá
Tepelná stabilita
ASTM C 548
Max. 2 % (průměr)
Max. 3,5 % (délka)
Toxicita dýmu
Prakticky žádná
Emise plynů po úplném shoření
99% CO2 a H2O
Klasifikace požární bezpečnosti
DIN 4102
B2
Certifikace
Deutsches Institut für Bautechnik
ThermaCompact-IS Z-23.14-1688
ThermaCompact-IH Z-23.14-1174
n Příslušenství pro montáž izolace Thermacompact
Pásky/pruhy
pro izolování těžko dostupných místech a pro spojování
Kód výrobku
Název výrobku
JM
Množství/box
8012007
Červená montážní 48 mm x 50 m
1 roll = 50 m
24
8012008
Červená montážní páska 25 mm x 9 m
1 roll = 9 m
108
8001005
Lepidlo Thermaflex, tuba
145 ml tuba
12
8001001
Lepidlo Thermaflex, 1 l
1l
12
8001004
Lepidlo Thermaflex, 30 l
30 l
1
8019007
Rozprašovač na lepidlo
1 ks
1
8019008
Štětec na lepidlo, 11 mm
1 ks
1
8019009
Štětec na lepidlo, 17 mm
1 ks
1
8019001
Kosořez-pomůcka pro řezání (metri box)
1 ks
1
8019002
Kufřík s nářadím
1 ks
1
Nejlepší výsledky jsou zaručené při použití originálního příslušenství Thermaflex.
14
t
a
k
i
n
g
c
a
r
e
o
f
e
n
e
r
g
y
a
n
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
Technické izolace
Speciální pěnové výrobky
FLEXALEN předizolované potrubí
ThermaSmart
Moderní systém technických izolací pro chladírenské
a klimatizační systémy
nVýborné technické parametry
nOdolnost vůči ÚV záření
nPevný a pružný
nPři hoření minimální množství dýmu
15
ThermaSmart
ThermaSmart je moderní, zdokonalený izolační materiál vyrobený z termoplastické elastomerové pěny. Je určený
pro použití v systémech chlazení, ventilace a klimatizace, hodí se ale také pro izolace topení a sanity. Má vynikající
izolační vlastnosti, je odolný vůči UV záření a použitelný v širokém tepelném rozpětí -80°C až +95°C.
Je odolný vůči mnoha chemickým látkám, olejům atp.
n ThermaSmart trubice
Bezešvá, tmavě šedá izolační trubice pro použití v oblastech
chladírenství, vzduchotechniky a klimatizace
nStandardní délka: 2 m
nλ 40 = 0,036 W/mK; λ 0 = 0,032 W/mK
nμ > 10.000
nPro izolování potrubí o průměrech: 6 – 114 mm
nTeplotní rozsah použití: -80°C až 95°C
Trubice ThermaSmart – sortiment
189
1813008*
164
3/8
8
10,0
1806010
500
1809010
256
1813010*
156
1819010*
1/2
10
12,0
1806012
360
1809012
234
1813012*
156
1819012
140
1827012*
100
5/8
10
15,0
1/4
1806015
280
1809015
186
1813015
140
1819015
130
1827015*
88
3/4
15
18,0
3/8
10
17,2
1806018
230
1809018
164
1813018
118
1819018
118
1826018
86
7/8
20
22,0
1/2
15
21,3
1806022
190
1809022
140
1813022
100
1819022
100
1826022
72
8
10,2
13,5
Množství (bm)
v boxu
1813006*
280
Kód výrobku
380
1809008*
6
Množství (bm)
v boxu
1809006
600
Kód výrobku
600
1806008*
1/8
Množství (bm)
v boxu
1806006
8,0
Kód výrobku
Množství (bm)
v boxu
6,0
6
Vnější průměr
potrubí [mm]
4
DN
1/4
Palce (“)
Kód výrobku
25 mm
Množství (bm)
v boxu
19 mm
Kód výrobku
13 mm
Vnější průměr
potrubí [mm]
9 mm
DN
6 mm
5/16
150
1
20
25,0
1806025
160
1809025
118
1813025
86
1819025
94
1825025
70
1 1/8
25
28,0
3/4
20
26,9
1806028
140
1809028
100
1813028
80
1819028
90
1825028
66
1 3/8
32
35,0
1
25
33,7
1806035
100
1809035
130
1813035
100
1819035
66
1825035
54
32
38,0
38,0
1809038*
110
1813038
94
1819038
64
1825038*
48
1 5/8
40
42,0 1 1/4
32
42,4
1809042
108
1813042
88
1819042
62
1825042
46
48,0 1 1/2
40
42
1 7/8
2 1/8
48,3
1809048*
88
1813048
70
1819048
48
1825048
50
54,0
54,0
1809054*
70
1813054
60
1819054
46
1825054
38
50
57,0
57,0
1809057*
76
1813057*
58
1825057*
36
60,0
1809060*
66
1813060
58
40
1825060
34
2 3/8
2
2 5/8
2 7/8
65
3 1/8
3 1/2
50
64,0
63,5
1813064
48
1819064
34
1825064*
30
70,0
1813070
42
1819070*
34
1825070
28
1825076
26
1825089
20
76,1 2 1/2
65
76,1
1813076
40
1819076
28
1813080
34
1819080*
28
88,9
1813089
32
1819089
24
101,6
80,0
80
1819060
70,0 2 1/4
88,9
3 5/8
3
3 1/2
80
1813102*
26
1819102*
20
4 1/8 100 108,0 3 3/4 100 108,0
1813108
24
1819108*
18
1825108*
16
4 1/2 100 114,0
1813114
22
1819114*
18
1825114*
14
* only on request
16
Tloušťka izolace
Ocelové potrubí
Palce (“)
Měděné potrubí
ThermaSmart
n ThermaSmart samolepící trubice
Izolační trubice se samolepícím švem. Pásky, kryjící švy jsou opatřeny
ochranným olejem
nStandardní délka: 2 m
nPro izolování potrubí o průměrech: 6 – 60 mm
nTeplotní rozsah použití: -80°C až 95°C
Samolepící izolační hadice ThermaSmart – sortiment
Tloušťka izolace
Ocelové
potrubí
Kód výrobku
Množství (bm)
v boxu
Kód výrobku
Množství (bm)
v boxu
6,0
2009006
380
6
8,0
2009008
280
1/2
10 12,0
2009012
234
2013012
156
5/8
10 15,0 1/4
8
13,2
2009015
186
2013015
140
3/4
15 18,0 3/8
10 17,2
2009018
164
2013018
118
7/8
20 22,0 1/2
15 21,3
2009022
140
2013022
100
1 1/8 25 28,0 3/4
20 26,9
2009028
100
2013028
80
1 3/8 32 35,0
25 33,7
2009035
130
2013035
100
32 42,4
2009042
108
2013042
88
48,0 1 1/2 40 48,3
2009048
88
2013048
70
2009054
70
2013054
60
2013057
58
2013060
58
1
40 42,0
1 7/8
2 1/8 50 54,0
2 3/8
Vnější průměr
potrubí [mm]
4
DN
1/4
5/16
Palce (“)
Vnější průměr
potrubí [mm]
13 mm
DN
9 mm
Palce (“)
Měděné
potrubí
54,0
2
50 60,0
2009060
66
n ThermaSmart – izolační hadice
Izolace ThermaSmart v návinech. Délkanávinu 20 –50 m v závislosti
na průměru a tloušťce.
nPro izolování potrubí o průměrech: 6 – 28 mm
nTeplotní rozsah použití: -80°C až 95°C
ThermaSmart izolační hadice – sortiment
Tloušťka izolace
Vnější průměr
izolovaného
potrubí
[mm]
6 mm
9 mm
13 mm
Kód
výrobku
Množství
(bm)
v boxu
Kód
výrobku
Množství
(bm)
v boxu
Kód
výrobku
Množství
(bm)
v boxu
6
2006006SC
50
2009006SC
40
8
2006008SC
48
2009008SC
37
10
2006010SC
46
2009010SC
34
12
2006012SC
40
2009012SC
15
2006015SC
38
2009015SC
31
2013012SC
18
27
2013015SC
18
2006018SC
30
17
2009018SC
23
2013018SC
15
22
2006022SC
28
2006028SC
23
2009022SC
19
2013022SC
14
20
2009028SC
14
2013028SC
10
17
ThermaSmart
n Izolační pásy ThermaSmart
Izolační pásy pro aplikace v oblastech mrazírenství a klimatizace.
K dispozici jsou i ve formě samolepících pásů.
nStandardní šíře pásu: 1 m
nTeplotní rozsah: -80°C až +95°C
Izolační pásy ThermaSmart – sortiment
Role
Kód výrobku
Tloušťka izolace Délka izolačního
[mm]
pásu v roli [m]
Množství [m2]
v jedné roli
3100005
5
200
200
3100007
7,5
100
100
3100010
10
70
70
3100013
13
60
60
3100015
15
50
50
3100020
20
35
35
3100025
25
30
30
3100030
30
23
23
3100038
38
20
20
n Fyzikální vlastnosti
VLASTNOST/PARAMETR
ZKUŠEBNÍ METODA
Hustota
ASTM D 1667
25-35 kg/m3
Buněčná struktura
Digitální analýza
Jednolité malé uzavřené buňky
Barva
tmavě šedá
DIN 52612/52613
0,032 W/mK při 0° C
0,036 W/mK při 40° C
Odolnost vůči difuzi vodních par
DIN 52615
µ > 10.000
Odolnost vůči UV záření
ISO 4892-2 zdroj: xenonová lampa
>10 let
Tepelná vodivost (l)
Teplotní rozsah
-80° C až +95° C
Pach
Neutrální
Chemická odolnost
ASTM 543
Výborná
Odolnost vůči stlačení
ISO 844 / 53577
Poměrné stlačení 10% 0,035 0,045 N/mm2
Poměrné stlačení 20% force 0,045 0,055 N/mm2
Poměrné stlačení 50% force 0,060 0,080 N/mm2
Odolnost vůči trvalé deformaci
ISO 844 / DIN 53577
0 (okamžitě po odstranění deformační síly)
1 (1 hodina po odstranění deformační síly)
Množství dýmu
NEN 6066
ASTM E662 - 97
DL:max = 1,5 m-1
D4 min=80 (plamen)
D4 min=25 (bez plamene)
Toxicita dýmu
Směrnice Airbus ABD 0031
Vyhovuje, produkty hoření neobsahují podíl
dusíku ani síry
Emise plynů po úplném shoření
18
VÝSLEDEK
99% CO2 a H2O
Klasifikace požární bezpečnosti
PN-B-02873 (Polsko)
DIN 4102 (Německo)
NEN 6065 (Holandsko)
BS 476 část 7 (GB)
BS 476 část 6
NF P-92507 (Francie)
Osvědčení o technickém schválení
COBRTI ’Install’ AT/99-02-0657-01
Hygienické osvědčení
HK/B1112/02/98
Nepodporuje hoření
B1
Požární klasifikace 1, Požární klasifikace 2
Požární klasifikace 1
Požární klasifikace 2
M1
ThermaSmart
n Příslušenství pro montáž a fixaci izolace ThermaSmart
Kód výrobku
Název výrobku
JM
Množství/box
8012002
Samolepící páska ThermaSmart, 3 mm x 50 mm
1 role = 15m
48
8001005
Lepidlo ThermaSmart, tuba
145 ml tuba
12
8001001
Lepidlo ThermaSmart, 1 l
1l
12
8001004
Lepidlo ThermaSmart, 30 l
30 l
1
8019007
Rozprašovač na lepidlo
1 ks
1
8019008
Štětec na lepidlo, 11 mm
1 ks
1
8019009
Štětec na lepidlo, 17 mm
1 ks
1
8019001
Kosořez-pomůcka pro řezání (metri box)
1 ks
1
8019002
Kufřík s nářadím
1 ks
1
n Kufřík s nářadím
Kufřík s nářadím obsahuje soupravu nástrojů a doplňků pro rychlé vyřezání a nainstalování izolačního systému. Kufřík obsahuje:
1. Štětec – 1 ks
2. Sada 7 ks kruhových výsečníků (průměry 15,18,22,28,35,42 a 54 mm)
3. Sponky Thermaclips – 100 ks
4. Kosořez – Metri-box – 1 ks
5. Lepidlo, tuba 145 ml – 1 ks
6. Malý nůž – 1 ks
7. Velký nůž – 1 ks
8. Čepice
9. Návod na montáž
10.Montážní páska - šedá
11.Motážní páska – červená
12.Svinovací metr
13.Brousek na nože
Nejlepší výsledky jsou zaručené při použití originálního příslušenství ThermaSmart.
19
Příslušenství pro montáž a fixaci
n Příslušenství pro montáž a fixaci
Rychleschnoucí kontaktní lepidlo na bázi neoprénu.
Aplikace na materiál je možná jak štětcem, tak i rozprašovačem.
Po úplném zaschnutí vykazuje lepidlo samozhášivé vlastnosti.
n Nátěr Thermaflex paint 800
Pružný, vodě odolný nátěr zabezpečí po 2 aplikacích výbornou
ochranu před ÚV zářením.
Nátěr lze nanášet štětcem, váleškem nebo nástřikem.
Nátěr má jedinečnou schopnost roztažnosti až o 400% bez poškození
svého povrchu.
Tabulka spotřeby – trubní materiál
a
Tloušťka izolace
[mm]
Spotřeba
1 l/..bm
1
6
150
2
9
100
3
13
65
4
20
50
5
25
41
6
30
36
a
Typ povrchu
Spotřeba
1 l/..bm
1
1. Rovné povrchy,
hranaté potrubí
10
2
2. Potrubí
s ø průměrem
min 144 mm a větším
6
Tabulka spotřeby – pásový materiál
Plocha [m2]
Počet nátěrů
Spotřeba [l]
4
1
1
n Montážní páska/spony
Montážní páska – polyetylénová samolepící páska s výstuží
ze skelných vláken.
Izolační páska Thermatape – samolepící páska, použitelná
jako tepelná izolace – zhotovená z 3 mm Thermasheet FR
Spony Thermaclips – pro jednoduchou fixaci lepených hran FRZ.
Balení po 100 ks.
n Therma Pipesupport
Jsou izolační vložky, určené především pro oblast chladírenství. Při
jejich použití je zajištěna prevence proti kondenzaci vody v místech
fixace chladícího potrubí. Každá vložka Therma Pipesupport se
skládá ze dvou skořepin z PUR pěny potažené materiálem Therma­
Smart nebo kaučukem. Vložky lze jednoduše vkládat do standadních
fixačních objímek nebo clipů.
20
Název výrobku
Pro průměr
potrubí
(palec[“])
Pro průměr
potrubí
(mm)
Pro izolaci
tloušťky
(palec[“])
Pro izolaci
tloušťky
(mm)
Therma
Pipesupporter
¼–4½
6 – 114
½–¾–1
13 / 20 / 25
t
a
k
i
n
g
c
a
r
e
o
f
e
n
e
r
g
y
a
n
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
Technické izolace
Speciální pěnové výrobky
FLEXALEN předizolované potrubí
Thermalint
Thermalint byl speciálně vyvinut pro zamezení
zamrzání vody v potrubí.
nSpolehlivá ochrana před zamrznutím vody v potrubí
nJednoduchá instalace
nMnohostranné použití
21
Thermalint
n Thermalint
Thermalint - samoregulační topný kabel s integrovaným termostatem.
Použití a funkce
Thermalint je možno použít jak ve venkovních, tak i ve vnitřních
vodovodních rozvodech. Systém se zapíná při +4°C a po dosažení
teploty +7°C se opět vypíná. Tím se náklady na spotřebu el. energie
redukují na minimum. Thermalint je dodáván ve fixních délkách
1 - 61 m. Instalace je rychlá a jednoduchá.
Sortiment
Kód výrobku (VDE / KEMA)
Název výrobku
Délka kabelu (m)
7110002 / 7100002
Thermalint
2
7110004 / 7100004
Thermalint
4
7110008 / 7100008
Thermalint
8
7110012 / 7100012
Thermalint
12
7110014 / 7100014
Thermalint
14
7110018 / 7100018
Thermalint
18
7110024 / 7100024
Thermalint
24
7110036 / 7100036
Thermalint
36
7110048 / 7100048
Thermalint
48
7110061 / 7100061
Thermalint
61
Instalace:
Topný kabel se pro lepší přenost tepla fixuje k potrubí hliníkovou lepící
páskou cca každých 0, 5 m. Topný kabel na tenké potrubí stačí fixovat
podélně. V případě potrubí s velkým průměrem se doporučuje topný
kabel spirálovitě obtočit okolo potrubí.
Následně se na potrubí s topným kabelem navlékne telepná izolace.
Tloušťka izolace by měla mít tloušťku min. 13 mm.
Následně se se topný kabel prostřednictvím zástrčky zapojí do el. sítě.
Maximální spotřeba je 16 W/m.
Výběr kabelu Thermalint
Typ instalace
Průměr [mm]
10
13
19
25
32
38
51
76
102
152
-6
Maximální ochrana při teplotě, °C
Podélné
Spirálovitě –
10 otáček/m
Spirálovitě –
20 otáček/m
22
S izolací
-51
-51
-48
-39
-30
-26
-21
-16
-11
Bez izolace
-45
-40
-33
-25
-25
-18
-14
-9
-7
-4
Požadovaná délka drátu na 1 m potrubí
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
S izolací
-
-
-54
-54
-51
-51
-48
-43
-40
-38
Bez izolace
-
-
-45
-40
-36
34
-33
-29
-27
25
1,25
1,33
1,50
1,67
1,83
2,08
2,33
2,92
3,92
5,00
S izolací
-
-
-
-
-57
-57
-54
-57
-51
-51
Bez izolace
-
-
-
-45
-45
-45
-45
-45
-45
-45
1,75
2,00
2,50
2,67
3,08
3,50
4,17
5,67
7,58 10,25
Požadovaná délka drátu na 1 m potrubí
Požadovaná délka drátu na 1 m potrubí
Poznámky
23
Text
Výhradní zastoupení pro Českou republiku :
PipeLife-SaniTop s. r. o.
Náměstí 105
267 53 Žebrák
Tel.:+420 311 533 437, Fax:+420 311 533 138
GSM:+420 602 327 554(JUDr. A. Sudík),+420 602 616 277(R. Novák)
E-Mail: [email protected], [email protected]
www.flexalen-sudik.cz
AUSTRIA
THERMAFLEX – FLEXALEN
Rohr- und Isoliersysteme GmbH
Kaiserstrasse 45, 1070 Wien
Tel.: +43.1.523 26 25.0
Fax: +43.1.523 26 25.24
E-Mail: [email protected]
www.thermaflex.at
....................................................
909016-CZ
www.thermaflex.com
24

Podobné dokumenty

IEE BiogasHeat – Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic

IEE BiogasHeat – Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic Prezentace ukázala výhody předvolovaného plastového potrubí Flexalen oproti klasickému ocelovému předvolovanému potrubí pro projekty vyvedení tepla z bioplynových stanic. Tyto výhody lze shrnout do...

Více

1 úvod - Trasko, as

1 úvod - Trasko, as Předmětem energetického auditu je objekt výrobních hal areálu Amesbury v Chrášťanech u Prahy. Jedná se o dva samostatně stojící halové objekty. Haly jsou značeny A a B. Severní hala A obsahuje rozs...

Více

Petr Kapsia - životopis Dovednosti Pracovní historie

Petr Kapsia - životopis Dovednosti Pracovní historie front-end šablon pro CMS LARS VIVO (http://vivo.lundegaard.eu) založených na xHTML, HTML5, CSS2.1 a CSS3 a JavaScriptu. Vývoj webových stránek na frameworku JqueryMobile pro telefony a tablety s op...

Více