Seznam ohrožených objektů na území města Polička

Komentáře

Transkript

Seznam ohrožených objektů na území města Polička
Ohrožené objekty na území města Polička, ležící v záplavovém území Bílého
potoka při Q5
Č. p.
149
298
511
580
581
10
474
475
476
477
478
479
480
481
491
874
875
82
208
209
210
234
316
317
455
456
459
954
140
142
Typ
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č.ev.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Ulice
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Pivovarská
9. Května
9. Května
9. Května
9. Května
9. Května
9. Května
9. Května
9. Května
9. Května
9. Května
9. Května
A. Lidmilové
Alšova
Alšova
Alšova
Alšova
Alšova
Alšova
Alšova
Alšova
Alšova
Alšova
Družstevní
Družstevní
Část
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
199
č. p.
Družstevní
Horní Předměstí
200
201
203
204
205
206
211
212
213
214
215
216
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
217
č. p.
Družstevní
Horní Předměstí
218
219
320
323
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
375
č. p.
Družstevní
Horní Předměstí
376
č. p.
Družstevní
Horní Předměstí
Vlastník
Martinová Marie, Martinů František MUDr.
Jílková Věra
Cik Stanislav
Město Polička
Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.
SJM Hurný Jozef a Hurná Zdeňka
SJM Prokop Josef a Prokopová Jitka
Kašpar Jiří JUDr., Kašparová Ivana
Světláková Vendula
Fejt Jaroslav JUDr. Mgr.
SJM Brabec Jiří a Brabcová Alena
Kučera Jan RNDr., Kučera Tomáš Mgr.
Janypka Vladimír Ing.
Stodola Jiří
Krištof Pavel Ing., Krištof Petr Ing.
bytový dům - více vlastníků
bytový dům - více vlastníků
Vaško Petr, Vašková Dagmar JUDr.
Flídr Pavel, Flídrová Eliška
Srnský Václav
SJM Simon Petr a Simonová Jana
Tetor Ivan
Hejtmánek Pavel, Malá Iva Ing., Zálohová Helena
Kovářová Anna
Kašpar Jaroslav, Kašparová Marie
SJM Švanda Jan a Švandová Eva
SJM Kozák Josef a Kozáková Ilona Mgr.
AGRONEA a.s. Polička
SJM Augustin Aleš a Augustinová Jana
Hofericová Lenka
Plíhalová Jaruška, Škraňková Jaroslava, Vondrová
Magdaléna
Halamka Vladimír
SJM Vít Josef a Vítová Růžena
SJM Hlouš Miroslav a Hloušová Jitka
Popelka Luboš
SJM Haupt Aleš a Hauptová Miroslava
Mlynář Aleš Ing., Mlynář Viktor Ing.
Večeřa Jan
Stavěl Jiří Mgr.
Slámová Božena
Melišík Lukáš, Pletichová Denisa
Pachovská Iva, Pachovský Jiří, Pachovský Martin
SJM Pachovský Jiří a Pachovská Milena
SJM Brázda Roman a Brázdová Kateřina, Brázdová
Kateřina
Navrátil Stanislav
SJM Nečas Radek a Nečasová Martina
Klepárníková Olga Ing.
SJM Soušek Josef a Soušková Květa, Švejdová Anna
Abdul Khalegová Bronislava, Jílek František,
Schwachová Zdeňka
Pospíšilová Zdeňka
Č. p.
399
415
421
Typ
č. p.
č. p.
č. p.
Ulice
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Část
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
429
č. p.
Družstevní
Horní Předměstí
430
442
443
444
445
446
448
458
465
482
497
498
532
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
533
č. p.
Družstevní
Horní Předměstí
534
535
548
630
631
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
632
č. p.
Družstevní
Horní Předměstí
639
640
656
č. p.
č. p.
č. p.
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
735
č. p.
Družstevní
Horní Předměstí
747
748
910
911
912
913
914
915
916
917
918
920
970
1022
59
83
84
85
86
88
141
143
167
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Vlastník
Makovská Hana, Makovský Jiří
Augustin Aleš, Augustinová Jana, Augustinová Marie
SJM Andrlík Miloš Ing. a Andrlíková Hana
Brandejs Pavel, SJM Brandejs Pavel a Brandejsová
Jiřina, Brandejsová Jiřina
SJM Švanda Josef a Švandová Alena
SJM Soudný Milan Ing. a Soudná Jana
Břeňová Jaromíra, Ježek Aleš, Ježek Vladimír
Jonák Miloslav
Švejdová Věra
Cajzlová Lenka, Smejkalová Milada
Paclík Jiří, Paclíková Eva
Hurych Milan
SJM Janda Josef a Jandová Dana
SJM Brandejs Pavel a Brandejsová Jiřina
Bulvová Ivana, Křivková Anna
Filipi Pavel
Kadidlo Josef, Kadidlová Lenka
Chadimová Jana Mgr., Klepárníková Olga Ing., Votavová
Olga
Košnar Jan, Košnar Jiří
Hurychová Věra
Pospíšil Otakar
Křepelková Věra
Hrubá Helena, Hrubá Lenka MUDr.
Vrabcová Ivana, Vrabec Jan Petr, Vrabec Lukáš, Vrabec
Stanislav
SJM Košnar Jan a Košnarová Miloslava
Bidmon Jindřich Ing.
Dytrtová Iva, Švejdová Hana PharmDr., Švejdová
Lidmila
SJM Nešický Zdeněk a Nešická Jana
SJM Šafek Petr a Šafková Jana
Vávra Blahoslav
Jonák Ladislav
SJM Hanzelka Miroslav a Hanzelková Marie
Jukl Jiří
SJM Forchtsam František a Forchtsamová Vlasta
Němcová Andrea, Němec Petr
SJM Havran Jiří Ing. a Havranová Marie Ing.
Rounová Lenka
Filipi Pavel
SJM Pulkrábek Vladimír a Pulkrábková Renáta
Město Polička
Báčová Marie
Brokl Radim Ing.
Kopiště František
Nováková Marie, Troják Vladimír
Radiměřský Karel MUDr.
Valtr Petr
Kyncl Emil
SJM Lajžner Petr Ing. a Lajžnerová Marie
Portl Stanislav, Portlová Iveta
SJM Kvapil Pavel a Kvapilová Marie
Č. p.
Typ
Ulice
Část
168
č. p.
Hegerova
Horní Předměstí
169
170
171
172
173
174
176
177
178
179
180
181
186
202
238
276
285
286
287
289
299
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
300
č. p.
Hegerova
Horní Předměstí
322
342
343
č. p.
č. p.
č. p.
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
344
č. p.
Hegerova
Horní Předměstí
345
350
363
364
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
373
č. p.
Hegerova
Horní Předměstí
374
č. p.
Hegerova
Horní Předměstí
377
č. p.
Hegerova
Horní Předměstí
468
470
527
653
655
659
661
715
745
894
895
896
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
904
č. p.
Hegerova
Horní Předměstí
922
985
987
č. p.
č. p.
č. p.
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Vlastník
Trnka Zdeněk PaedDr., SJM Trnka Zdeněk PaedDr. a
Trnková Naděžda
Radiměřská Marie MUDr., Větrovská Ludmila
AGRONEA a.s. Polička
Makovský Jiří
Kuře Václav
Matoušek Ondřej
SJM Flídr Václav a Flídrová Milada
Hrubý Petr Ing.
Havlík Miloš
Kůstová Věra
Mitáš Adolf
Kohl Lubomír
SJM Jukl Zdeněk a Juklová Marie
Minaříková Božena
Maťátko Milan
Just Roman
SJM Macků Bohuslav a Macků Libuše
Kaplanová Božena, Pazderová Jana
Kavanová Anna
Kavanová Anna
SJM Hejhal Josef a Hejhalová Eva
Hrubanová Zuzana
Jandlová Ivana, Kastnerová Hana, Kuklová Věra,
Popelková Marcela
Dlouhý Jiří, Dlouhý Tomáš
Horáková Kamila
Dufková Alena, Dufková Tereza
Mitáš Adolf, SJM Mitáš Adolf a Mitášová Lenka,
Mitášová Lenka
RP Fortis a.s.
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
SJM Lopour Jaroslav a Lopourová Helena
Bureš Petr Mgr., Burešová Jana
SJM Adamec Stanislav MUDr. a Adamcová Markéta
MUDr.
SJM Hatala Michal a Mikovičová Zdeňka
AQUATEAM společnost s ručením omezeným (spol. s
r.o.)
Pažout Zdeněk, Pažoutová Zdeňka
SJM Nykodým Milan Ing. a Nykodýmová Olga Ing.
Doležalová Marie
Doubek René
SJM Zeman Jan a Zemanová Vladimíra
VHOS, a. s.
Cabrnochová Renáta RNDr., Ph. D.
SJM Gaži Matej a Gažiová Marie
SJM Hegr Václav a Hegrová Věra
Lopour Jaroslav
Švanda Igor
SJM Jandl Miloš a Jandlová Jitka
Kapoun Petr, SJM Kapoun Jan Ing. a Kapounová
Květoslava
Kuře Václav
Daniševský Boris Ing.
Č. p.
509
Typ
č. p.
952
č. p.
426
457
472
520
1003
1004
1005
1030
841
842
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Ulice
K. Světlé
Nábř.
Svobody
Paseky
Paseky
Paseky
Paseky
Paseky
Paseky
Paseky
Revoluční
V. Hálka
V. Hálka
Část
Horní Předměstí
Vlastník
SJM Kysilka Pavel MVDr. a Kysilková Jana Mgr.
Horní Předměstí
SJM Omasta Petr a Omastová Lenka
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Šimon Ladislav
Šimon Zdeněk
Krejsová Marie, Kučera Jan
bytový dům - více vlastníků
SJM Žahour Karel a Žahourová Věra
SJM Dvořák Jaromír a Dvořáková Yvonne
Vítková Jana
SJM Vápeník Dušan a Vápeníková Ilona
SJM Juránek Vladimír a Juránková Věra
SJM Boháč Miroslav a Boháčová Helena
Ohrožené objekty na území města Polička, ležící v záplavovém území Bílého
potoka při Q20
Č. p.
156
157
Typ
č. p.
č. p.
Ulice
Heydukova
Heydukova
Část
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
158
č. p.
Heydukova
Dolní Předměstí
159
160
161
162
163
165
166
167
168
169
170
202
203
204
205
206
214
215
216
217
295
566
24
876
877
1027
147
149
150
151
152
153
154
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č.ev.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Heydukova
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
9. Května
9. Května
Alšova
Čsl. Armády
Čsl. Armády
Čsl. Armády
Čsl. Armády
Čsl. Armády
Čsl. Armády
Čsl. Armády
Vlastník
Kučera Ladislav Ing., Kučerová Marta
Rypka Oldřich
Lichtág Václav, SJM Lichtág Václav a Lichtágová
Jaroslava
Feniková Růžena
Motlová Dagmar
Divišová Libuše
SJM Uttendorfský Karel Ing. a Uttendorfská Miluše Ing.
SJM Kopecký Jan a Kopecká Božena
Popelka Pavel
Schauerová Věra
Zvolenská Vladimíra
Kosková Hana
Kryštofová Dana
Neumeister Jiří, Neumeister Pavel, Neumeister Petr
Eiblová Soňa Ing., Řádek Leoš Ing., Řádková Vlasta
Kapras Jan, Kaprasová Emília
SJM Čermák František a Čermáková Dagmar
Hnát Tomáš, Hnátová Emilie
Ouřetská Květuše
SJM Netolický Libor a Netolická Dana
Daniševský Boris Ing.
Kučera Jaroslav
Votavová Naděžda
Faustková Marta, Veselý Vlastimil
SJM Zdražil Pavel a Zdražilová Eva
Quitta Robert
více vlastníků
více vlastníků
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Hoffmann Reinhard PhDr.
Štrumfa Radomil
Kastner Ondřej, Kastner Vít, Kastnerová Alena Ing. Bc.
SJM Tobiáš Jiří a Tobiášová Iva
Andrle Jan, Andrle Jaroslav, Andrlová Barbora
SJM Pospíšil Pavel a Pospíšilová Helena
Musil Milan, Roušar Jiří
Č. p.
439
989
113
138
139
195
197
198
239
278
378
395
400
401
402
403
404
449
454
510
563
746
888
889
890
891
893
921
Typ
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Ulice
Čsl. Armády
Čsl. Armády
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Část
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
90
č. p.
Hegerova
Horní Předměstí
91
92
156
157
158
159
160
161
162
163
189
190
191
193
222
225
263
275
279
280
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
405
č. p.
Hegerova
Horní Předměstí
409
431
432
433
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Vlastník
Buchtová Eugenie
Sádovská Eva
Trojtler František Ing.
Portyšová Marta
Omasta Antonín
Peškarová Květuše
Pražanová Veronika
Chotěnovská Květa
Hrubá Věra
Trnková Hana
Prokop Ondřej, Prokopová Leona, Prokopová Michaela
Sauerová Petra
Bureš Miroslav, Bureš Pavel, Bureš Radovan
SJM Lupínek Čeněk a Lupínková Bohuslava
Tvrdík Jiří Ing., Tvrdíková Vlasta
SJM Navrátil Stanislav a Navrátilová Květoslava
SJM Bouška Ladislav a Boušková Anežka
Škacha Zdeněk
Havlíková Jolana
Pachovská Alena
Procházka Miroslav
Stehnová Blanka
Bytové družstvo Polička
Bytové družstvo Polička
Bytové družstvo Polička
Bytové družstvo Polička
OPUS, spol. s r.o.
SJM Bureš Miroslav a Burešová Jana
Baiza Miloslav, Barták Václav, Barták Václav, Bartáková
Dana
Dvořák Ladislav, Habrmanová Marie
Leprechaun, s.r.o.
Urbánek Jiří
Urbánková Marie
Červený Ladislav
Halamková Radmila
Červený Ladislav
bytový dům - více vlastníků
bytový dům - více vlastníků
bytový dům - více vlastníků
Svoboda Josef, Svobodová Yvonna
Filipi Jiří
Mužík Josef
SJM Gaži Matej a Gažiová Marie
Jandl František, Jandl Miloš, Jandl Oldřich, Jandl Pavel
Navrátilová Eva
Jermanová Marie Ing.
Jukl Petr
Skála Jiří
SJM Svoboda Jaroslav a Svobodová Ivana
Heger Ondřej, Hegerová Ludmila, Krejčí Radko, Mužík
Jan
Dostál Luboš, SJM Dostál Luboš a Dostálová Nataša
Čáslavská Marie
Edlman Petr MgA.
SJM Skoumal Petr a Skoumalová Ludmila
Č. p.
434
435
436
437
438
621
923
981
982
1008
657
658
507
508
522
625
718
905
965
1006
55
349
585
953
1001
838
839
840
843
844
845
Typ
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Ulice
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
J. V. Sládka
J. V. Sládka
K. Světlé
K. Světlé
K. Světlé
Mánesova
Mánesova
Mánesova
Paseky
Paseky
Smetanova
Tyršova
Tyršova
Tyršova
Tyršova
V. Hálka
V. Hálka
V. Hálka
V. Hálka
V. Hálka
V. Hálka
Část
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
846
č. p.
V. Hálka
Horní Předměstí
847
848
849
850
851
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
V. Hálka
V. Hálka
V. Hálka
V. Hálka
V. Hálka
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
852
č. p.
V. Hálka
Horní Předměstí
853
854
855
856
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
V. Hálka
V. Hálka
V. Hálka
V. Hálka
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Vlastník
Kleinbauerová Miloslava
Hanus Bohuslav
Veselý Miroslav, Veselý Roman
SJM Báča Otto a Báčová Miroslava
Mička Michal
ČEZ Distribuce, a. s.
C+R Projekt spol. s r.o.
Zbytovská Olga
SJM Štofila Miroslav a Štofilová Renáta
SJM Barcalík Josef a Barcalíková Alena
SJM Dvořák Václav a Dvořáková Lidmila
Dvořák Petr
Hladík Leoš
Maixnerová Zdenka
Stříteská Olga
Martinů Luboš
Pardubický kraj
SJM Kusý Luboš Ing. a Kusá Ludmila
Bláha Jaroslav Ing.
Sekanina Richard
POLICOM a.s.
SJM Švejcar Stanislav a Švejcarová Ivana
bytový dům - více vlastníků
COLOREN a.s.
ING Lease (C.R.), s.r.o.
SJM Mička Antonín a Mičková Danuše
Jedličková Irena
SJM Škorpík Jiří a Škorpíková Marie
SJM Kučera Milan a Kučerová Jana
Bednářová Vladimíra, Kocanda Jan
SJM Kaša Jan a Kašová Miluše
Ryšavá Marie, Ryšavý Otakar Ing., SJM Ryšavý Otakar
Ing. a Ryšavá Marie
SJM Kysilka Václav Ing. a Kysilková Jaroslava
Hájek Milan
Hnátová Petra, Nyklová Jindra, Sobolová Jiřina
SJM Straka Ján a Straková Anna
SJM Kysilko Roman Ing. a Kysilková Božena
Chalupová Eva, SJM Procházka František a Procházková
Hana
SJM Kordiovský Jiří a Kordiovská Marie
Buřval Bohumil, Buřvalová Marie
Papáčková Miluše
SJM Leinveber Pavel a Leinveberová Marie
Krejsa Jiří
SJM Lapáček Milan a Lapáčková Věra
Graciasová Zdeňka
Krušina Miroslav
Chládková Vlasta
Kadidlo Jiří
Kadidlo Michal
Břeň Ladislav
Červený Ladislav
SJM Weber Josef a Weberová Věra
Tomek František
SJM Hromádka Libor a Hromádková Jana
Č. p.
599
600
601
602
Typ
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
Ulice
Část
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Vlastník
Veselík František
SJM Jiráň Oldřich a Jiráňová Jitka
Soukal Jaroslav
Kodytek Pavel
Ohrožené objekty na území města Polička, ležící v záplavovém území Bílého
potoka při Q100
Č. p.
116
7
81
347
135
136
137
Typ
č. p.
č.ev.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Ulice
Heydukova
A. Lidmilové
Čsl. Armády
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Část
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
321
č. p.
Družstevní
Horní Předměstí
365
416
425
564
804
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
878
č. p.
Družstevní
Horní Předměstí
886
887
898
1028
223
250
255
256
257
531
680
1014
23
24
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Družstevní
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Hegerova
Husova
Husova
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
25
č. p.
Husova
Horní Předměstí
71
72
74
75
76
77
314
318
719
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Husova
Husova
Husova
Husova
Husova
Husova
Husova
Husova
J. V. Sládka
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
720
č. p.
J. V. Sládka
Horní Předměstí
721
722
č. p.
č. p.
J. V. Sládka
J. V. Sládka
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Vlastník
Vávra Miroslav
Knotek Ludvík
Lorenc Jakub, Lorenc Jan
Město Polička
Hnát Karel Ing.
Feichtinger Marie
Kyselá Jana, Nepauer Josef
Doležalová Ivana, Doležalová Karolína, Doležalová
Martina
SJM Šafář Václav a Šafářová Dana
Dostálová Věra, Flídrová Věra
Kovářová Jiřina
KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.
SJM Hnát Stanislav a Hnátová Marie
Doležalová Ivana, Doležalová Karolína, Doležalová
Martina, Doležalová Pavlína, Doležalová Zdeňka
Bytové družstvo Polička
Bytové družstvo Polička
SJM Omasta Petr a Omastová Lenka
Krejčí Pavel
Pražan Miloslav
SJM Tměj Miroslav a Tmějová Marie
Víšek Jiří, Víšková Radka
Šímová Jitka
SJM Kudla Jaroslav a Kudlová Anna
Sádovská Eva
Němec Josef
Netolický Aleš Ing.
SJM Schwach Petr a Schwachová Zdeňka
Janoštíková Marie, Šafář Bohuslav, Šafář Jan, Šafář
Stanislav MUDr., Šafář Václav Ing., Šafářová Eva,
Šafářová Taťána, Ugorná Markéta
Klein Radek Ing., Klein Vladimír
Klein Petr Bc.
Mach Oldřich Ing.
SJM Brabec Richard a Brabcová Ivana
Kastner Oldřich, Kastnerová Hana
Zajícová Gabriela MVDr.
Česká republika
Kučerová Antonie
SJM Šnajder Jan a Šnajderová Emilie
Novotná Ivona Ing., Novotná Marie, Novotný Jakub,
Novotný Jaroslav Ing., Novotný Marek
SJM Vrabec Zdeněk a Vrabcová Radoslava
Knotková Eliška
Č. p.
723
724
725
726
511
523
80
258
798
799
800
801
802
20
22
1085
11
19
440
586
587
21
24
83
84
Typ
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
Ulice
J. V. Sládka
J. V. Sládka
J. V. Sládka
J. V. Sládka
Janáčkova
Janáčkova
Jungmannova
Jungmannova
K. Světlé
K. Světlé
K. Světlé
K. Světlé
K. Světlé
Masarykova
Masarykova
Modřecká
Na Bídě
Na Bídě
Na Bídě
Tyršova
Tyršova
Zákrejsova
Zákrejsova
Část
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Vlastník
Víšková Milada
SJM Škranc Alois a Škrancová Ludmila
Bytové družstvo Polička
SJM Cecha Vladimír Ing. a Cechová Lenka Mgr.
Charouz Pavel
SJM Kašpar Miroslav a Kašparová Leona MUDr.
SJM Soukal Pavel DiS. a Soukalová Helena
SJM Šafář Rudolf a Šafářová Zdeňka
SJM Zahradník Vladislav a Zahradníková Miluše
Erbes Václav
Bisová Jaroslava, Prokopová Leona
Navrátil Rostislav, Navrátilová Dita
SJM Demel Lubomír a Demelová Veronika
Krištof Pavel Ing., Krištof Petr Ing.
SJM Makovský Antonín a Makovská Monika
bytový dům - více vlastníků
Fajmonová Božena
Veselá Jana
Opršál Jan
bytový dům - více vlastníků
bytový dům - více vlastníků
SJM Flídr Jan a Flídrová Věra
Jílek Miroslav
SJM Hermon Ladislav a Hermonová Milada
Švecová Zdeňka
Další ohrožené objekty s č. p./č. ev. ve městě Polička a v části Střítež, které leží
v záplavovém území či jeho blízkosti
Č. p.
Typ
Část
Vlastník
Dolní Předměstí
VITAMÍN D, s.r.o.
Dolní Předměstí
Scheibová Martina Ing.
Dolní Předměstí
Báča Oldřich
Dolní Předměstí
Švanda Petr
Dolní Předměstí
BÁČA, Polička s.r.o.
č. p.
Ulice
P.
Jilemnického
P.
Jilemnického
P.
Jilemnického
P.
Jilemnického
P.
Jilemnického
Střítežská
315
č. p.
398
č. p.
567
č. p.
568
č. p.
587
č. p.
364
Dolní Předměstí
399
č. p.
Střítežská
Dolní Předměstí
405
570
584
968
640
922
1014
303
591
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Dolní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
986
č. p.
Horní Předměstí
Hlavatý Zdeněk
57
č. p.
Střítežská
Střítežská
Střítežská
Střítežská
Družstevní
Hegerova
Hegerova
Nádražní
Nádražní
P.
Jilemnického
Smetanova
SJM Švanda Petr a Švandová Petruše
Firma FAULHAMMER s.r.o., Firma UHLÍŘ a
FAULHAMMER, spol. s r.o.
COLAS CZ, a.s.
Štěpař Václav Ing.
Švec Milan Ing., Švecová Lenka Ing.
Ravensburger Karton s.r.o.
SJM Košnar Jan a Košnarová Miloslava
SJM Hnát Jiří a Hnátová Vlasta
Krejčí Pavel
Knotková Monika
SJM Totušek Radim a Totušková Lenka
Horní Předměstí
Chotěnovská Markéta
Č. p.
284
295
296
297
307
Typ
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Ulice
Smetanova
Smetanova
Smetanova
Smetanova
Smetanova
Část
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
308
č. p.
Smetanova
Horní Předměstí
309
346
315
521
734
60
1055
1056
1058
1059
1060
162
1
2
3
4
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
Smetanova
Smetanova
T. Novákové
T. Novákové
T. Novákové
Tyršova
U vlečky
U vlečky
U vlečky
U vlečky
U vlečky
Zákrejsova
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
5
č.ev.
Horní Předměstí
8
9
213
219
40
47
50
53
54
57
58
60
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č.ev.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Horní Předměstí
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Vlastník
České dráhy, a.s.
Pražan Lukáš, SJM Totušek Radim a Totušková Lenka
České dráhy, a.s.
Mládek Josef Ing.
Jaščevskij Miroslav Ing.
Hnátová Hana, Pospíšil František, Pospíšil Lukáš,
Pospíšilová Dana
Město Polička
bytový dům - více vlastníků
Dřevozávod Pražan s.r.o.
AGRICOL s.r.o.
Andrlík Jiří, Chvála Milan
Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o.s.
Pospíšil Josef
SJM Koreček Oldřich Ing. a Korečková Lenka
Mitášová Lenka
Brázda Jindřich
SJM Novák Luboš a Nováková Hana
SJM Matouš Jan Mgr. a Matoušová Vladimíra Mgr.
SJM Skalský Jaroslav a Skalská Libuše
SJM Pospíšil Josef a Pospíšilová Jaroslava
SJM Štěpař Václav a Štěpařová Jarmila
SJM Bednář Bohumil a Bednářová Jarmila
Řebíček Jan, Řebíček Jiří, Řebíček Josef Ing., Řebíček
Zdeněk
SJM Kukla Vladimír a Kuklová Růžena
SJM Jíně Vladimír Ing. CSc. a Jíňová Věra MUDr.
SJM Husák Jiří a Husáková Libuše
SJM Kučera Zdeněk a Kučerová Irena
Bidmonová Jitka
Křivka František
Klusoňová Dagmar Mgr.
SJM Makovský Petr a Makovská Jaroslava
Janko Martin
Koukal Bohuslav, Koukalová Jana
Borşci Miroslava
SJM Janko Vlastislav a Janková Miloslava
Další ohrožené objekty bez č. p.
Ulice
Objekt
Heydukova
ČOV
SKP
Stadion
garáže
garáže
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
garáže
garáže
garáže
garáže
garáže
stavební
parcela. č.
více parcel
Vlastník
Město Polička
3016
Město Polička
1783
SJM Mlčoch Josef a Mlčochová Vlasta
1784
1785
1786
1788
1789
1791
Živnůstková Zdenka
Prchalová Pavlína
Radiměřský Luboš
Kuchta Bohuslav
Lipenský Zdeněk
Domes Adolf
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
garáže
garáže
garáže
1792
1793
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
garáže
garáže
garáže
1795
1796
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
Zákrejsova
garáže
garáže
garáže
garáže
garáže
garáže
garáže
garáže
garáže
garáže
garáže
koupaliště
nádraží
garáže
1872
1873
1874
2213
2214
2215
2229
2230
2231
2327
2340
1637
více parcel
více parcel
Střítežská
T. Novákové
1794
1928
Hrnčíř Pavel
Sýkora Jaroslav
SJM Lastomirský Štefan a Lastomirská
Libuše
Quitta Robert
Kučerová Iva
SJM Vymětal Jiří Ing. a Vymětalová
Hanička PhMr.
Kochová Šárka
Findejsová Dagmar MUDr.
SJM Boháč Jaroslav a Boháčová Eva
Stelzl Milan
Kučerová Libuše
Veselá Anna
Rochová Anna
Kovaříčková Zdeňka
SJM Šimon Petr a Šimonová Libuše
Město Polička
Červený Ladislav
Město Polička
POSPÍŠIL JLP s.r.o.
T. E. S. s. r. o.

Podobné dokumenty