Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1

Komentáře

Transkript

Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1
Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5
EU peníze školám
registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.1026
Autor:
Mgr. Lucie Koudelová
zpracováno:
22. 3. 2013
ročník (obor)
4. OB
66-41-L/01 Obchodník
tematická oblast
Světová literatura 2. poloviny 20. stol. a 21.
stol.
Předmět
Český jazyk a literatura
Anotace:
Výukový materiál s otázkami a úkoly
sloužící k upevnění zásad práce s textem
k MZ a pomáhající budovat porozumění
významu textu
Šablona
číslo materiálu
I/2
I/2-4-5
PRACOVNÍ LIST
Alberto Moravia
Římanka
Úryvek
Na druhý den ráno se znenadání objevili dva Minovi přátelé Tullio a Tommaso. Také oni
dostali dopis, v kterém jim Mino oznamoval, že si bere život a zároveň je seznamoval s tím,
čemu on říkal zrada, a upozorňoval je, aby byli ve střehu, protože to může mít následky.
„Nebojte se,“ řekla jsem jim drsně, „a máte-li strach, tak se uklidněte.“ A vypravovala jsem
jim o Astaritovi, že Astarita jediný všecko věděl a že zahynul, že protokol o výslechu nebyl
postoupen dále a že na ně nebude podána žaloba.
(…)
Když jsem zůstala sama, cítila jsem, že se mi takřka ulevilo po tom, co jsem těm dvěma
řekla. Myslila jsem na Mina a potom jsem myslila na své dítě. Myslila jsem na to, že to bude
dítě vraha a lehké holky; ale každému muži se může stát, že zabije, a každé ženě se může
přihodit, že se bude dávat za peníze; nejvíc záleží na tom, aby se dítě šťastně narodilo a aby
bylo zdravé a silné. Rozhodla jsem se, že když to bude chlapeček, bude se jmenovat Giacomo
na Minovu památku. Ale bude-li to děvčátko, dám mu jméno Letizia - _______, protože chci,
aby mělo jiný život než já, šťastný a veselý. A jsem si jista, že mu to s pomocí Minovy rodiny
zaručím.
Úkoly k textu:
1. Určete lit. formu a druh úryvku
2. Jaký použil autor vyprávěcí způsob? Co to znamená?
3. Jak nazýváme formu řeči označenou uvozovkami?
4. Zasaďte úryvek do kontextu celého díla
5. Kolik postav vystupuje v úryvku? Pojmenujte je.
6. Čím se hlavní postava živí?
7. Vyhledejte význam slova Letizia a doplňte jej do textu
8. Vyhledejte v textu anaforu. Jakou má v textu funkci?
9. Přiřaďte dílo k národní literatuře a uměleckému směru
10. Zjistěte, kdo ztvárnil hlavní roli ve filmovém zpracování tohoto díla z roku 1954
Řešení:
1. próza, epika
2. ich-formu, subjektivní vypravěč (vypráví se v 1. osobě – osobní ladění)
3. přímá
4. úryvek pochází ze závěru
5. tři – vypravěčka (hlavní hrdinka Adriana) a dva Minovi přátelé Tullio a Tommaso
6. prostitucí
7. radost
8. myslila jsem na; slouží ke zdůraznění
9. italská literatura; neorealismus
10. Gina Lollobrigida
Zdroje:
MORAVIA, Alberto. Římanka. Vyd. v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2009, s. 328-329.
ISBN 9788020017277.

Podobné dokumenty