zpravodaj BŘEZEN 2014

Komentáře

Transkript

zpravodaj BŘEZEN 2014
Březen 2014
1. ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Přišlo jaro do vsi,
kde jsi zimo, kde jsi?
Obsah
Ze základní a mateřské školy 1
Základní škola
1
Mateřská škola
2
Školní jídelna
3
Zprávy místních složek
a organizací
3
Římskokatolická církev
6
Přehled akcí 2014
8
Tříkrálovská sbírka
8
Jak bylo – o počasí
9
Informace OÚ
10
Společenská kronika
12
Letos jsme si sněhu a zimy vůbec neužili.
Na zimní školu v přírodě do Říček v Orlických horách jsme se
vypravili v týdnu od 20. do 23. ledna. „Paní Zima“, i přes
dlouhodobou nepřízeň počasí, nadělila dětem teploty pod bodem
mrazu a také i trochu přírodního sněhu. Naplno si užily bobování
v lyžařském středisku. Pestrý výukový program, hraní společenských
her, večerní zpívání a smysl pro pořádek v rámci bodování pokojů,
přispěl k příjemné atmosféře celého pobytu.
Kurz bruslení pro 1. až 5. ročník se konal během měsíce
ledna a února. Výuka probíhala po skupinkách dle úrovně. Volné
bruslení a hry zlepšovaly techniku jízdy všech dětí. Jejich
závěrečné představení nacvičené choreografie sklidilo velký úspěch
a aplaus diváků. Všichni obdrželi diplom a medaile.
Ve čtvrtek 20. února jsme pro žáky připravili projektový den
s masopustním průvodem. Povídali jsme si o tradici Masopustu,
luštili křížovky, počítali úkoly apod. Převlékli jsme se do masek
a vyrazili na masopustní procházku vesnicí. Počasí nám přálo, a tak
jsme si za slunečního svitu zazpívali tradiční masopustní písničky,
zatančili, zajuchali a vydali se zpět do školy na vydatný masopustní
oběd.
V pondělí 24. února čekalo všechny strávníky naší školní
jídelny velké překvapení. Místo do školní jídelny zavítali na oběd
do nově otevřené školní restaurace „U Lamy“, kterou otevřeli žáci
5. ročníku za velké podpory paní kuchařek. Páťáci si v rámci
předmětu Pracovní činnosti vyzkoušeli práci servírky/číšníka
a trénovali vhodné společenské chování při stolování. V hodinách
informatiky si připravili originální jídelní lístek s poledním menu,
na jehož nabídku dohlížely paní kuchařky. Svátečně prostřeli stoly
a samozřejmě se i vhodně společensky oblékli. S grácií a noblesou
se pohybovali mezi hosty a stali se jejich osobními číšníky. Celý
projekt měl velmi příznivou odezvu u všech dětí i dospělých.
Již tradičně pořádáme ve druhém pololetí v rámci tělesné
výchovy
„Bowlingovou
ligu“.
Žáci
se
zdokonalují
ve svých dovednostech a vylepšují výkony z předchozích let.
Prvňáčkům pomáhají starší žáci, ale i přes to, že někteří z těch
nejmenších byli na bowlingu poprvé, dokázali překonat své starší
a zkušenější spoluhráče o mnoho bodů!
Ve středu 12. března jsme byli pozváni do ZŠ Libchavy
Stránka 2
Českolibchavský zpravodaj
na společné setkání žáků z pátých ročníků. Naši páťáci vyrazili do školy v Libchavách, kde pro ně
byl připravený pěkný program s jejich budoucími spolužáky i budoucí paní učitelkou.
Po počátečních rozpacích opadla nervozita a dvě hodiny plné různých aktivit utekly jako voda.
Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a naši žáci se na své budoucí spolužáky a spolužačky určitě
těší již teď.
V pátek 21. března proběhl projektový „Den vody“, kdy jsme se na vodu podívali opravdu
podrobně a ze všech stran ☺.
Zdraví Vás Žaneta Klimakovská, Pavla Krejsová, Radka Pavlíčková a Iva Kalvachová
Mateřská škola Slunečnice
V prosinci i lednu si do mateřské školy přišli první pondělí v měsíci pohrát rodiče se svými
dětmi. Ty jim s nadšením ukazovaly své oblíbené hračky a mohli si společně vyrobit různé výtvarné
předměty
Tuto zimu si paní učitelky přichystaly zimní olympiádu, která se konala na hřišti u Chaty
Habřinky. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Za odměnu
dostaly medaile a diplomy.
Masopustní období jsme si připomněli karnevalem. Děti měly krásné masky, ve kterých
plnily různé úkoly. Za ně a soutěže dostaly sladké odměny.
V únoru předškoláci dvakrát navštívili základní školu, kde si vyzkoušeli, jaké je to být
školákem. Nazpět se vždy vraceli plni dojmů a natěšeni na další návštěvu.
Koncem února nás v mateřské škole navštívila policie, která dětem ukázala policejní vůz
a děti si mohly samy vyzkoušet obušky, pouta, helmy a mnoho dalších pomůcek. Tato akce pro ně
byla velkým zážitkem.
V březnu jsme se připojili k základní škole k projektu správného stolování. Předškoláci
obsluhovali své mladší kamarády a hra na restauraci nás moc bavila.
Každý den zažíváme v mateřské škole spoustu zážitků a radosti. Doufáme, že společně
prožijeme mnoho dalších krásných akcí.
Martina Lukeslová, Marcela Koblihová a Nikola Keprtová
Školní jídelna
Školní kuchyně má od začátku roku napilno. O jarních prázdninách prošla celá jídelna,
kuchyň a přilehlé sklady důkladnou desinfekcí. Pokračujeme v projektu ,,Škola plná zdraví“
a v projektu,, Co mají rádi naši kamarádi“. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ proběhl Masopust a s ním
spojený masopustní jídelníček. Největší úspěch měla akce ,,Školní restaurace“, kde se nejstarší
děti z obou zařízení staly na jeden den servírkami a číšníky a obsluhovaly své kamarády.
Do kroužku vaření nám přišli od druhého pololetí další kuchtíci. Jsme opravdu rádi, že má
kroužek u dětí takový úspěch. Však si domů vždy něco dobrého odnesou, například domácí plněné
Českolibchavský zpravodaj
Stránka 3
bagety, palačinky, obří hamburgery, plněné rohlíčky a jiné dobroty. Skvělým zpestřením byl
pro všechny ,,Koktejlový bar“, se kterým nás navštívil barman amatér pan, Jan Jeník ze Záchlumí.
Seznámil nás s tajemstvím míchaných nápojů, které jsme postupně ochutnali a taky si je zkusili
i namíchat. Moc mu děkujeme za super odpoledne.
Renata Knapovská, Irena Samková
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY A ČESKOLIBCHAVSKÝCH ŽEN
Pondělí 14. 4. 2014 v 16. 00 – 18. 00 hodin v budově základní školy.
Jste všichni srdečně zváni.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pondělí 28. dubna od 14. 00 – 16. 00 hodin
v budově základní školy v ředitelně
S sebou: - žádost k předškolnímu vzdělání – potvrzenou od dětské lékařky
- rodný list dítěte
Žádost k předškolnímu vzdělávání bude ke stažení na webových stránkách naší školy:
www.skolaceskelibchavy.cz od 1. 4. 2014.
2. ZPRÁVY MÍSTNÍCH SLOŽEK A ORGANIZACÍ
Českolibchavské ženy:
Jaro je tady a my pomalu začínáme pracovat na zahrádkách, ale uděláme si čas také
na kulturu. Dne 22. března jsme byli v Dolní Dobrouči na divadelním představení Revizor. Místní
ochotníci nás opět nezklamali a my jsme strávili příjemný večer. Představení bylo velmi vydařené.
Dne 14. dubna se zúčastníme Velikonoční výstavy v prostorách Základní školy, kde bude vyzdobená
třída i s možností prodeje. V dubnu se sejdeme s hasiči a myslivci na pálení čarodějnic u Myslivecké
chaty. Z důvodu rekonstrukce Chaty Habřinka se bude konat den matek 25. května. Vystoupí naše
děti a kouzelník z Letohradu, který se postará o zpříjemnění odpoledne. Jste všichni srdečně zváni.
Dále se uvidíme na oslavách praporu a znaku obce, kde se společně s hasiči a myslivci postaráme
o občerstvení. Dále dne 28. června budeme u Myslivecké chaty pořádat dětské odpoledne. Na srpen
plánujeme plavbu po Baťově kanále. Nalodíme se ve Veselí nad Moravou, poplujeme asi dvě hodiny
do Strážnice a tam si dáme rozchod. Budeme si moct prohlédnout místní skanzen.
Za Českolibchavské ženy Vlasta Krčmářová
Stránka 4
Českolibchavský zpravodaj
Hasiči oznamují
Již tradiční lednová Výroční valná hromada se konala 11. ledna za přítomnosti většiny našich
členů i zástupců okolních sborů.
Další akcí letošního roku byl Hasičský ples, který se konal 9. února 2014. Přišlo se pobavit více jak
100 občanů. Na bohaté tombole se podílela spousta sponzorů, kterým mnohokrát děkujeme:
AB sport Červinka, Appl Rudolf st., Autodílna Trio, BBCOM-Letohrad, Bezdíček Miroslav, Coufalovi
Rozsocha, Českolibchavské ženy, Domov Pod Hradem Žampach, Drtikol-Horní Libchavy, Dřevotvar Jablonné n O., Eaton, Ekola České Libchavy, Elektro Franc, Fokus Optik, Frostovi, Galanterie Lžíčar,
Galerie Martin Lžíčař, Gaset Coufal-Doležal, Hasičský spolek České Libchavy, Hnátnický Josef,
Horčičákovi ml., Hortlíkovi, Javůrkovi (David), Jeništovi čp. 106., Kacálek Josef-Polabské uzeniny,
Kacálkovi (Jaroslava), Kalousek Václav čp. 232., KAMODY, Kaplanovi (Milan), Knapovský Fr. ml.,
Krčmářovi, Květiny Pirklová, Kališ Miroslav, LDM Česká Třebová, Levný textil Kuraková, MakaloušBohousová, Moldex-Metric Ústí nad Orlicí, Nekvindovi, Obec České Libchavy, Obživa České Libchavy,
OHGS-Ústí nad Orlicí, ORLIMEX-Martin Hlaváček, Papáčkovi čp. 17, Papáčkovi čp. 49, Papáček Josef
Kaliště, Papáčkovi-Velkostránští, Pila Vojtíškovi, Plíhal-MP servis, Raška Rudolf, Restaurace
Habřinka, Salon Olga-Oldřiška Kaplanová, Sdružení Českolibchavských žen, Skala Luděk, SOR
Libchavy, Sport Jiří Holubář, Sport Červinka, Stárková Líba, Stárkovi 110., Stavebniny Ota Stárek,
Stavona České Libchavy, Suchý-Česká Třebová, Švec Josef-tesařství, Švec Radek-zednické práce +
sádrokarton, Tomáš Petr, Tomášová Milena, Sklenářová-masáže, Strnadovi-Bída, Svoboda Jiří-prodej
ryb, Šalda Jiří, Šaldovi (Martin), Šaldovi (František), Šaldovi (Vlastik), Šaldovi (Milan), TORO Vysoké
Mýto, Truhlářství J. Kalousek, Truhlářství-Stárek,Diviš, Vávrovi, Vinzenzovi čp. 158., Vodoinstalace
Jaroslav Kafka.
30. dubna se s Vámi rádi setkáme na pálení čarodějnic, které budeme pořádat společně s myslivci.
Následovat bude v květnu okrsková soutěž.
Za Hasiče Milan Kaplan
Myslivecké sdružení České Libchavy
Výroční členská schůze myslivců na chatě Habřinka 21.02.2014
Vážení čtenáři, dovolil jsem si přiblížit Vám průběh schůze v následujících bodech:
1. Zvolení místa - konání akce lze hodnotit více než kladně. Chata Habřinka dlouhodobě slouží
jako místo konání mysliveckých sněmů, zkoušek pro myslivecké adepty a poskytuje dokonalé
zázemí i pro naše vážené hosty a kamarády či rodinné příslušníky.
2. Organizace a vedení schůze - večerem tradičně provázel František Knapovský. Program byl
pečlivě připraven, příspěvky předsedů komisí, zástupců obce a ostatních sdružení, honců a dalších
hostů byly věcné, stručné a podporující. Atmosféra byla přátelská a slavnostní.
3. Nové vedení – I když nebudu brát v potaz změny k lepšímu, z principu oceňuji, že nový
hospodář i předseda 19.04.2013 přijali své funkce. Tím nás vlastně sjednotili. Myslivost je obecně
značně diverzifikovaná a dát její podobě budoucnost a linii bude velmi složité. A i když dochází
k určité renesanci mysliveckých tradic i samotné spolkové činnosti, budoucnost lidové myslivosti
není vůbec růžová.
4. Přístřešek – průběh výstavby se stal hlavním tématem večera. Byli jmenováni všichni ti,
kdo se podíleli na akci a bylo vyjádřeno všem poděkování. Bylo řečeno, že areál a celé zařízení
bude sloužit ke konání členských schůzí, schůzí výboru MS a jako zázemí pro sportovní a kulturní
akce obce, dětské dny apod.
5. Plán na rok 2014 – do nového mysliveckého roku se plánuje dokončení stavebních úprav
u myslivecké chaty (kanalizace dešťové vody, úprava vagónu atd.), oprava stávajících mysliveckých
zařízení a zhotovení liščí nory u Habřinky, tradiční pálení čarodějnic, spolupráce s obcí
při červnových oslavách a zajištění občerstvení u cyklo-výletu.
6. Nedostatky – jediným nedostatkem považuji absenci některých členů na tomto důležitém
rokování. Průměrný věk člena v česko-libchavském spolku je úctyhodných pětapadesát let, proto mi
tu chyběli zvláště někteří mladší myslivci. Zprvu mne to téměř polekalo. Od devadesátých let je
Stránka 5
Českolibchavský zpravodaj
trendem v české myslivosti úbytek myslivců. Pokud to však budeme brát pozitivně, průměrným
věkem se téměř přibližujeme národní olympijské hokejové reprezentaci a pokud budeme vitální
jako František Stárek, který letos v lednu oslavil nádherné devadesáté narozeniny, nic není
ztraceno!
O našich honech a myslivcích
I když nejsem myslivec v pravém slova smyslu a střílím pouze papírové růže na Matějské
pouti, dotýkají se mne různé komentáře na adresu příznivců Huberova cechu.
Na vsi se nikdy nic neutají a hned se o nás ví, že jsme nic netrefili a kdo měl problém trefit
se i domů. I kdejaké jiné vtipné historky na naši adresu se vyprávějí a přehlíží se myslivci, kteří si
zaslouží respekt.
Myslivost bývala v historii vždy výsadou majetnějších vrstev a šlechty. A mám pocit, že se
vracíme do stavu, kdy lov bude výsadou vyšších vrstev. Střílení jelenů a další atraktivní zvěře si
oblíbili lidé movití a jsou ochotni za svou zálibu platit nemalé částky, tak trofejová zvěř u nás
nestačí ani dorůst a tak se jezdí do třeba do Maďarska. Jenže to není ta myslivost, kterou
provozujeme my.
Rád bych se zmínil ale o lidových lovcích té málo atraktivní zvěře, která dělá velké škody.
O katastrofálně přemnožené černé zvěři jsme již psali. Migrující divočáci dokážou zlikvidovat pole
s úrodou za pár hodin. Jen připomínám, že za posledních 50 let stoupla populace černé zvěře
přibližně 33 krát a bylo by naivní se domnívat, že situace v budoucnu bude lepší. Myslím, že až
neúnosné škody v krajině, na majetku přinutí přistoupit úřady a další orgány k radikálním
3.
opatřením.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČESKÉ LIBCHAVY
Někteří majitelé pozemků si již uvědomují, že myslivci v jejich honitbě hrají důležitou roli
a že nemá smysl vysávat z nich peníze, které stejně nemají. Je mnohem výhodnější se domluvit
na vzájemné spolupráci než pokračovat v hádkách, kdo může za vysoké stavy divokých prasat.
Také bychom se měli zamyslet, jestli jsou vůbec myslivecká sdružení schopni danou situaci
zvládnout. Aktivních lovců, kteří loví individuálně, je poskromnu. Společné lovy nejsou
tak úspěšné, jak bychom si přáli. Černí rytíři nás často doběhnou tím, že nám utečou.
I profesionálové mají problém s odlovem černé zvěře veliké problémy. A uvědomte si,
že v našem sdružení nejsou profesionálové. Myslivost je pro nás koníček a zábava, živíme se něčím
jiným. Nicméně se aktivně snažíme řešit problém. Naháňky na černou zvěř se konaly již
od podzimu. Po počátečních úspěších nám prasata zasadila ránu pod pás. Vyřadili ze hry elitního
psa. Veškeré další výsledky neodpovídaly vydanému úsilí jako zvaní nových hostů, podpory a aktivní
účasti kamarádů honců, organizací nových loveckých akcí atd. To mne nejvíce mrzí, protože tu
byla velká snaha.
Zdá se, že nepotřebujeme více laufů a ohnivých holí, ale aktivních lovecky upotřebitelných
psů. Ať se Vám to líbí nebo ne, role Petra Flídra a jeho psů je nezastupitelná. Bez psů můžeme
štětináče v leči jen podrbat na hřbetě, ale ne vyhnat, o dohledávání postřelené zvěře nemluvě. Pes
je nezbytnost. Ne nadarmo se říká, že myslivec bez psa je polovičním myslivcem.
Každý hon je organizačně velmi náročný a je obtížné sezvat všechny zúčastněné v jeden
termín. Někdy se naopak zúčastní příliš mnoho střelců a priorita bezpečnosti se zdvojnásobí. Jsem
velice rád, že se v naší honitbě nestal žádný z mnohých groteskních příběhů s tragickým koncem
v podobě postřeleného houbaře či nic netušícího zemědělce, které znáte z médií. Myslivec musí být
osoba příčetná a domýšlející své chování. Stále častěji se ocitáme v situaci, kdy v lese jsou různí
lidé jako houbaři, sportovci, nezvaní návštěvníci skládky apod.
Není to jednoduché být myslivcem a proto fandím a zastávám se všech těch, kdo se snaží
ve věci něco udělat. Pokud si nás představujete jako chlapy z filmu Slavnosti sněženek, tak
poprosím i o jistý nadhled a porozumění. Doba se již velice změnila. V roce 1983 jsme se ještě
mohli pyšnit vysokými stavy drobné zvěře, která je dnes naprosto zdecimovaná. Proto si přeji místo
zajíců na výřadu divočáky. O kance se již nehádáme a naopak spolupracujeme. Pokud se naučíme si
vzájemně odpouštět a zasmát se svým nedostatkům, snad si zachováme i tu lidovou, nostalgickou
myslivost z Menzelova filmu.
Myslivosti zdar!
[email protected]
Českolibchavský zpravodaj
Stránka 6
Ukliďme Brtečník
Vážení občané,
při návštěvách Vašeho lesa mne neustále rozčiluje množství odpadků, které se zde vyskytuje.
Ať už tento nepořádek způsobují nezvaní návštěvníci skládky, houbaři či kdokoliv jiný, rozhodl
jsem se s tím něco udělat. Čekám na odpověď po své registraci na:
http://www.uklidmecesko.cz/#!/kohohledame
Dne 16. a 17. 05 bych Vás rád pozval a poprosil o pomoc při úklidu Brtečníku.
Děkuji [email protected]
3. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČESKÉ LIBCHAVY
Co je to Desatero?
V.
Nezabiješ
Již druhým rokem se na stránkách Českolibchavského zpravodaje zabýváme Desaterem, tímto
zcela ojedinělým textem, který zásadním způsobem ovlivnil a stále ovlivňuje dějiny lidského
myšlení, konání a kultury vůbec. Již jsme určitě pochopili, že se Desatero netýká pouze židů,
křesťanů nebo lidí jinak nábožensky založených, nýbrž každého člověka a celé lidské společnosti.
Tuto skutečnost nám dokládá i přikázání, kterému se budeme věnovat dnes: „Nezabiješ“.
Toto přikázání chrání základní právo člověka na život. Ve Starém zákoně však tento příkaz,
nebo lépe řečeno zákaz, nebyl chápán absolutně. Třebaže byl život považován za posvátnou
hodnotu, vládlo v Izraeli přesvědčení, že Bůh dal právo odsoudit pachatele za určité zločiny
k smrti a ve válce vyhladit nepřátele. Tyto druhy zabití byly považovány za dovolené. Ve starém
orientálním právu se trest smrti vyskytoval poměrně často. Například Chammurapiho zákoník jej
ukládá za více než třicet zločinů (únos, zvláštní případy krádeže, přechovávání kradeného,
zpronevěra, křivé obvinění, různé sexuální delikty, velezrada, nedbalost při stavbě domu, jehož
zřícení způsobilo smrt a další). Popravovalo se buď ukamenováním, upálením nebo naražením
na kůl. Cílem trestu smrti bylo odstranit zlo z národa. Přikázání „Nezabiješ“ se vztahovalo
na svévolné, násilné zabití. Dále mělo toto přikázání zabránit krevní mstě, kdy zavražděný býval
pomstěn tím, že byl zabit jeho vrah i se svými příbuznými. Za vraždu měl být k smrti odsouzen
pouze pachatel zločinu.
Podle křesťanského chápání nemá pozemský život absolutní hodnotu. Jeho hodnota je relativní:
existují hodnoty, pro které je možno život riskovat i obětovat. Jsou to hodnoty, které vedou
k naplnění smyslu života – spravedlnost, svoboda, obětavá láska k bližnímu apod. Na druhé straně
ale život je jediný prostředek zcela základní hodnoty, který umožňuje naplnit smysl života. Proto
je nutné jej důrazně chránit.
Právo člověka na život jako na nejvyšší pozemskou hodnotu je součástí všeobecného přesvědčení
celého lidstva. V polovině 20. století bylo toto přesvědčení vyjádřeno při formulaci Základních
lidských práv v OSN 10. 12. 1948. O dva roky později bylo toto přesvědčení znovu potvrzeno
„Evropskou konvencí k ochraně lidských práv a základních svobod“ (4. 11. 1950).
Přikázání „Nezabiješ“ má však podle křesťanského chápání daleko širší rozměr. Pán Ježíš řekl, že
se proti němu neproviňuje pouze ten, kdo někoho zabije, nýbrž také každý, „kdo se hněvá
na svého bratra bez příčiny nebo kdo svého bratra snižuje a zatracuje“. Hněv je z psychologického
hlediska emoce. Je to citová reakce na doléhající a prožívané zlo. Hněv prožíváme vůči hrozícímu
zlu, které můžeme odvrátit, které můžeme přemoci. Hněv nám umožňuje zmobilizovat síly a zlu
se postavit. Proto nelze předem říci, zda je hněv mravně dobrý či zlý. Záleží na tom, zda to, co
považuje za zlé, objektivně zlým je. Když někdo ubližuje slabšímu, rozhněvá nás to. Hněv nás
motivuje, abychom pomohli věc spravedlivě vyřešit. Když se však hněváme nespravedlivě (bez
příčiny) a tomuto hněvu dáme průchod, jednáme nesprávně.
Ještě nebezpečnější je nenávist, poněvadž směřuje k odstranění nenáviděného člověka.
Začíná již neochotou druhého chápat, nesnášenlivostí, svalováním viny na druhé, hledáním
nepřátel jako řešení vlastních problémů a podobně. Hněv zde může být jakýmsi spouštěcím
mechanismem k nenávisti. Hněvu jako emoce se lze těžko zbavit. Ale lze s ním nesouhlasit a nedat
mu průchod ve své vůli a svém jednání. Jakmile se však člověk rozhodne jednat v souladu se svou
Stránka 7
Českolibchavský zpravodaj
antipatií či nespravedlivým hněvem, otvírá se nenávisti, jejímž konečným cílem je odstranit
druhého člověka ze svého života. Zde začíná lidská vina.
Nenávist lze překonávat odpuštěním, snášenlivostí, poctivou snahou o pochopení druhého,
dialogem, spoluprací, hledáním toho, co spojuje. Nenávist je důsledek rozhodnutí. Proto ji lze
překonávat. Základem překonání nenávisti je umění odpouštět.
P. Vladislav Brokeš, P. Vít Horák, P. Jindřich Plšek
Při této příležitosti si vás všechny, tak jako každý rok, dovolujeme pozvat na slavnostní
velikonoční bohoslužby v našem farním kostele sv. Víta v Českých Libchavách:
Květná neděle 13. 4.
Zelený čtvrtek 17. 4.
Velký pátek 18. 4.
Bílá sobota 19. 4.
Boží hod velikonoční 20. 4.
Pondělí velikonoční 21. 4.
9.45 hodin
-------------16.15 hodin
--------------9.45 hodin
9.00 hodin
mše svatá
velkopáteční obřady
mše svatá
mše svatá
Za Římskokatolickou farnost České Libchavy vám radostné a požehnané prožití svátků
Smrti a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista přejí Vaši kněží
P. Vladislav Brokeš, P. Vít Horák, P. Jindřich Plšek
Ze života Římskokatolické farnosti České Libchavy
Týden po Dušičkách, když jsme všichni chodili po nazdobeném hřbitově a vzpomínali
na drahé zesnulé, navštívil náš kostel velice nezvaný host. Z přístěnku sakristie zmizely měděné
okapy a celá stříška. Než se vše vyšetřilo, aby mohly začít opravy, několik dní silně pršelo. Otec
Vítek Horák, Lída Papáčková a já jsme 17. prosince dělali v kostele inventuru a zjistili jsme, že je
stříška úplně promočená, stejně jako betlém v přístěnku. A tak jsme vybalovali a sušili. Betlém vše
přestál bez úhony a na Vánoce už stál v celé své staleté kráse a děti se chodily klanět a obdivovat
Ježíškovi a všem darovníčkům a zvířátkům. V sobotu před Vánocemi pan Jaroslav Vrbiak stříšku
opravil.
Na kostele snad pro nenechavce, který zanechal škodu ve výši 34 tisíc Kč, již nic není, a tak
snad s krádežemi již bude konec.
Abych si jen nestěžovala, na kostele opět zvoní zvony, opravené panem Karlem Diblíkem z Chocně.
A tak třikrát za den: v 7 hodin ráno, ve 12 hodin a v 6 hodin večer a každou neděli v 9.15 hodin
můžete slyšet jejich hlas.
Letošní mírná zima neobyčejně rychle uběhla, a již se připravujeme na největší křesťanské
svátky, na Velikonoce.
Anna Prachařová
Tříkrálová sbírka 2014
Vážení a milý spoluobčané,
dne 11. ledna 2014 u Vašich dveří zazvonili tři králové s požehnáním a přáním štěstí, zdraví
a pokoje. Letos bylo moc krásné počasí, a proto se asi vybrala krásná částka 16.980,- Kč. Celková
částka z celého orlicko ústecka byla 2.143.718,- Kč. Pro srovnání celková částka z loňska byla
1.943.681,- Kč. Všem, kteří jste nám otevřeli a přispěli moc a moc děkuji. Také chci poděkovat
mým asistentkám a to p. Knapovské R., p. Páchové P., p. Kulhavé A., Pospíšilové L., Leierové A.,
Ralikové L. a sl. Krčmářové S. Všem patří moje obrovské díky. Bez nich bych si to ani nedovedla
představit. Velké poděkování patří také těm nejmenším koledníkům. Moc Vám všem děkuji a budu
se na Vás těšit i příští rok. Také chci poděkovat obecnímu úřadu za malý dárek pro koledníky.
Přeji Vám krásné, teplé jaro, sluncem zalité léto a pohodovou dovolenou.
Markéta Vávrová
Stránka 8
Českolibchavský zpravodaj
4. JAK BYLO - Výjimečně teplá zima a předčasné jaro
V první dekádě prosince, kdy začíná meteorologické zimní období (neplést se začátkem
astronomické zimy -21.12.) se nad severní Evropou zformovala hluboká tlaková níže Xaver. Naše území
ovlivňoval ze čtvrtka na pátek (5. - 6.) a projevoval se zejména silnými nárazy větru (změřeno
19,6 m/s), ale nakonec stabilní ledové dny nenabídnul a to znamenalo zklamání. Slabé krátkodobé
ochlazení se sněžením (tvorba 5-7 cm pokrývky sněhu), které se vyskytlo v sobotu, vystřídala v neděli
teplá fronta s deštěm a ten později dorazil i na hory. Sněhová pokrývka rychle mizela i tam.
Od 10. prosince se rozšířila poměrně rozsáhlá tlaková výše se středem nad Balkánem. Po její
zadní straně proudil zejména ve vyšších vrstvách atmosféry teplejší vzduch z jižních směrů. Tím začala
(o proti loňsku o měsíc opožděná) druhá vlna inverzního charakteru počasí na horách slunečno
a poměrně teplo, v nížinách většinou převládalo zataženo nízkou oblačností a mlhavo. Teploty byly
hodně závislé na pokrytí oblohy oblačností. Při slunečnu se dostávaly nad 5°C (16.12.). Jinak
při zmiňované nízké oblačnosti se (14.;18.-20.12.) vyskytly první nepříliš výrazné „ledové dny“ do 3.6°C.
Vánoční svátky, nejenže probíhaly tak jako v předchozích letech na blátě, tedy bez sněhové
pokrývky a mrazu, ale dokonce byly celkově nejteplejší za posledních minimálně 8 let. Nejvyšší teplotu
jsem naměřil v pondělí 23. a ve čtvrtek 26.12., kdy teplota překročila 9°C , i když kvůli silnému větru,
který se vyskytoval celý sváteční týden, byla pocitová teplota nižší. Prosinec jako první zimní měsíc měl
v průměru teploty o 2.5 °C vyšší než je dlouhodobý normál a srážek podprůměrné množství o více než
polovinu.
Na začátku nového roku, tedy konkrétně v prvních dvou dekádách ledna pokračovaly opět
teplotně nadprůměrné dny. Většinou převládala velká oblačnost, kdy v relativně teplém jižním proudění
přecházely na frontách jednotlivá jádra dešťových přeháněk, ale pouze malých srážkových úhrnů (max.
do 6 mm za 24 hodin). Výjimku tvořily dva relativně slunečné dny 6.1. - Tři králové a následně 7.1.
Ve třetí dekádě, po přechodu studené fronty se poprvé výrazněji ochladilo a prosadil se zimní ráz počasí
s výskytem řady ledových dní, ale v našem okrese, bez tvorby vyšší sněhové pokrývky než 2 cm, protože
většina srážek ještě "spadla" v podobě deště z teplého sektoru fronty. Navíc se později oblačnost začala
protrhávat a už se srážky nevyskytovaly. Na přelomu měsíců se v zesilujícím proudění od jihu postupně
oteplovalo, ale oblevou se to nazvat nedalo, protože nebyl sníh, který by tál. Od 5.2. do poloviny února
určovala charakter povětrnosti prohlubující se tlaková níže se středem nad Balkánem, ta ale na rozdíl
od alpských oblastí do našich hor (kromě silného větru) žádné vydatné sněžení nezajistila. Na hřebenech
měli i více jak pětkrát méně přírodního sněhu než vloni a pod 1000 m.n.m. bylo většinou bez souvislé
sněhové pokrývky. A nebýt možnosti technického zasněžování, lyžovat by se stále nedalo. Od druhé
poloviny února už končila naděje na návrat zimního počasí a dál pokračovaly nadprůměrně teplé dny.
V nich převládala proměnlivá přechodně i malá oblačnost a oproti roku minulému jsme měli mnohem
více slunečního svitu, který už svými hřejivými paprsky čím dál více naznačoval začátek jara. Srážky se
po celý únor vyskytovaly jen výjimečně a ve formě velmi slabých úhrnů, nejvydatnější jsem zaznamenal
v úterý 11.2., 6.1 mm. A celkově dosáhly jen 36.5% z normálu za tento měsíc, a jelikož ani na horách
není mnoho vláhy v podobě sněhu, tak se to pravděpodobně projeví na dalším úbytku spodní vody. Únor
měl ze zimních měsíců nejvyšší průměrnou teplotu, kdy zcela chyběly ledové dny, o tom svědčí i fakt,
že byl o 2.36°C tepleji než v roce 2013. Podobně teplo bylo za posledních 80 let jen čtyřikrát, a to
v letech 1974/75; 1989/90; 1997/98; 2006/07. Letošní zima příznivcům zimních sportů vůbec nepřála,
ovlivnila pro nedostatek sněhu několik sportovních akcí, např. musel být již po páté zrušen tradiční
dálkový běh na lyžích „Jizerská 50", naposledy tomu bylo v roce 2007. Naopak průběh tohoto období si
pochvalovali zejména řidiči nákladních aut nebo silničáři.
Miroslav Kalas
Srážky
Max. teploty
Min. teploty
Průměr tep.
Mraz. dny
prosinec
26,9mm
9,4°C
-6,0 °C
1,72°C
16
leden
34,4mm
11,0°C
-13,0 °C
0,86°C
9
únor
15,0 mm
10,0°C
-5,9 °C
1,94°C
26
Dny
Ledové
Arktické
Slunečné
Se srážkami
prosinec
2
0
4
10
leden
8
0
6
10
únor
0
0
7
6
Stránka 9
Českolibchavský zpravodaj
6. INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad děkuje všem sponzorům za příspěvek a dary do tomboly na Obecní ples konaný
dne 8.3.2014.
- Rozpočet obce pro rok 2014
Na 44. zasedání zastupitelstva ze dne 17.2.2014 byl schválen Rozpočet Obce České Libchavy
na rok 2014 včetně doplnění. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, příjmy i výdaje obce jsou
plánované na 28.231.323,00 Kč. Do návrhu rozpočtu je možné nahlédnout na webových stránkách
obce www.ceskelibchavy.cz nebo na Obecním úřadě České Libchavy.
- Odkanalizování zbývající části obce
Přinášíme Vám nové informace k odkanalizování naší obce. V letošním roce se začne
s výstavbou kanalizace ve zbývající části obce. Celá akce se jmenuje „Odkanalizování horní části
obce České Libchavy a odkanalizování a ČOV dolní části obce České Libchavy“.
Investorem stavby je obec, část finančních prostředků půjde z rozpočtu obce, část z dotací,
konkrétně ze Státního fondu životního prostředí a Evropské unie z Fondu soudržnosti. Projektovou
dokumentaci zpracovala firma OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí, která zároveň zajišťovala výběrové
řízení. Přihlásili se 3 zájemci, předpokládaná cena byla 46.700.000,- Kč. Výběrové řízení
na dodavatele stavby vyhrála firma A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, s nabídkovou cenou
36.649.000,- Kč. V současné době jsme před podpisem smlouvy o dílo, stavba bude zahájena
začátkem května a trvat by měla 13 měsíců.
Podle projektové dokumentace a stavebního povolení budou veškeré splašky z horního konce
obce odvedeny do stávající čistírny odpadních vod pod Habřinou a z dolního konce obce do nově
vybudované čistírny odpadních vod na rozmezí Horních Libchav a Českých Libchav. Jedná se tedy
o výstavbu hlavního řádu a nové čistírny odpadních vod. Po jejím zkolaudování budou budovány
přípojky k jednotlivým nemovitostem. Do nové kanalizace smí být napojeny pouze splaškové vody,
bez vody dešťové.
V průběhu stavby dojde k omezení provozu na místních komunikacích, o kterých budete vždy
dodavatelskou firmou informováni. Rovněž prosíme majitele pozemků, kde hlavní řád povede
po jejich pozemcích, aby před zahájením stavby odstranili všechny překážky, které by mohly
bránit v provedení stavebních prací (např. odklidili složené dřevo, odstranili nebo přesadili stromy,
keře, květiny, které by chtěli zachovat).
Zastupitelstvo obce na svém zasedání odsouhlasilo, že z rozpočtu obce uhradí náklady
na vypracování projektové dokumentace na kanalizační přípojky pro nemovitosti s přiděleným
číslem popisným nebo evidenčním. Z finančních prostředků obce se bude hradit pouze jedna
kanalizační přípojka ke každé výše specifikované nemovitosti. V průběhu loňského a letošního roku
došlo ke schůzkám mezi majiteli nemovitostí a projektantem firmy OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí,
který zpracovává projektovou dokumentaci na přípojky a následně pak zajistí vydání územního
souhlasu. Investorem přípojek bude obec, o konkrétní podobě smluv a majetkoprávních vztazích
bude jednat zastupitelstvo na některém z dalších zasedání.
O dalším vývoji Vás budeme informovat v příštích vydání Českolibchavského zpravodaje.
- Stavební úpravy chaty Habřinka
Od 15.března do 16.května bude uzavřena chata Habřinka. V této době zde firma Tomáš Kozel,
Mistrovice provádí stavební úpravy sociálního zařízení a kuchyně včetně rozvodů vody, odpadů
a částečně elektroinstalace.
- Ostatní investiční akce
Pro letošní rok máme naplánovány i další investiční akce. Bude to především vybudování
chodníků podél hlavní silnice, od Dařilky po pilu. Projektová dokumentace je již zpracována,
po výběru dodavatele se začne se stavbou.
Dále je to zklidnění dopravy na místní komunikaci okolo prodejny Konzumu, zde se jedná o dva
Českolibchavský zpravodaj
Stránka 10
zvýšené pásy z dlažby a to dole u „motorestu“ a nahoře u hasičské zbrojnice. Doufáme, že v obou
případech tato investice přispěje k bezpečnosti chodců a bezpečnosti silničního provozu.
Na budově Základní školy v loňském roce došlo k výměně oken a provedení sanace zdí,
v letošním roce bude opravena fasáda a dojde i k výměně okapů.
U Ministerstva pro místní rozvoj máme podanou žádost o dotaci na obnovu herních prvků
na zahradě mateřské školy. Realizace se předpokládá v průběhu měsíce května.
Na hasičské zbrojnici dojde k výměně oken a osazení nových sekčních garážových vrat.
Předpokládá se dokončení základní trasy naučné stezky Po stopách české historie v obci České
Libchavy.
- Kamerový systém
Oznamujeme občanům, že prostory stavebního dvora a dětského hřiště pod Konzumem jsou
monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem.
- A na závěr
Vzhledem k tomu, že dochází ke znehodnocování a znečišťování obecního majetku (autobusové
zastávky, dětská hřiště, lavičky a pod), prosíme rodiče o zvýšený dohled a domluvu svým
„ratolestem“. Pro obecní rozpočet jsou to zbytečné náklady na údržby a opravy, které by mohly
být použity účelněji. Zároveň děkujeme spoluobčanům, kteří udržují obecní pozemky v okolí svých
nemovitostí, a budeme rádi, pokud tak budou činit i nadále ☺
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ ČESKÉ LIBCHAVY
Provozní doba: duben - říjen, denně 11:30 – 22:00 hodin
Správce: Pavel Kulhánek
Rezervace: na telefonním čísle 723 443 290
Poděkování a změna provozních pravidel na hřišti
V loňském roce skončil správce Jan Slabý st. V provozování hřiště posunul laťku hodně
vysoko a vtiskl myšlenku pohody a krásně strávených dnů při tenisových turnajích, které v rámci
Sportovní komise pořádal.
Honzo Díky!
Od letošního roku bude novým správcem Pavel Kulhánek a dojde k úpravám v provozu.
Provozní doba hřiště je v období duben – březen denně od 11:30 do 22:00 hodin.
Hlavní změnou je vydávání klíčů. Klíče si zájemci vyzvednou na Habřince, kde zaplatí a zapíší se
do deníku. Po skončení hry zájemce vrátí klíče na Habřinku.
Rezervace budou po „staru“ na telefon správce 723 443 290 minimálně 24 hodin předem.
Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem domluvenou rezervaci, je toto povinen oznámit
správci nejpozději 3 hodiny před dobou domluvené rezervace. Nově jsou výhodnější permanentky
5+1 (6 vstupů za cenu 5, tj. 500,- Kč). Prosíme, nakupujte permanentky přednostně na obecním
úřadě.
Při montáži či demontáži sítí prosíme zájemce, aby pomohli správci.
Další informace viz Provozní řád na webových stránkách obce nebo vývěsce u hřiště.
Po dobu rekonstrukce Habřinky budou klíče vydávány na obecním úřadě v pondělí až pátek
do 15h. Po 15 hodině a o víkendech správcem přímo na hřišti (dle předchozí telefonické domluvy).
Připravované akce na víceúčelovém hřišti
I v letošním roce Sportovní komise připravuje oblíbené tenisové turnaje a turnaj ve víceboji,
jejichž zakladatelem a otcem myšlenky je Honza Slabý st.
Českolibchavský zpravodaj
Stránka 11
Harmonogram akcí:
Sobota 19.4. tenisový turnaj ve čtyřhře
Sobota 17.5. tenisový turnaj ve čtyřhře
Sobota 21.6. tenisový turnaj ve čtyřhře
Sobota 5.7. míčový pětiboj
Sobota 19.7. tenisový turnaj ve čtyřhře-smíšené páry
Sobota 16.8. tenisový turnaj ve čtyřhře
Sobota 20.9. tenisový turnaj ve čtyřhře
Sobota 18.10. tenisový turnaj ve čtyřhře
V ceně startovného 200,-Kč/pár je pronájem hřiště, jídlo na Habřince a příp. malá cena.
Dále bude veden dlouhodobý tenisový žebříček „českolibchavského ATP“.
Žebříček je vyvěšen ve vývěsní skříni u víceúčelového hřiště. Hráč – vyzyvatel může k zápasu
vyzvat hráče, který je max. o tři místa v žebříčku výše. V případě výhry se hráč-vyzyvatel posune
na soupeřovo místo. Pronájem hřiště platí vyzyvatel, nebo dle dohody. Výsledek se hlásí správci.
Milan Šalda, sportovní komise
PŘEDPOKLÁDANÉ AKCE ROKU 2014
(podrobně a aktuálně průběžně na www.ceskelibchavy.cz)
DUBEN
14. dubna Velikonoční výstava základní škola ve spolupráci se Sdružením českolibchavských žen
19. dubna tenisový turnaj – Sportovně kulturní komise
30. dubna pálení čarodějnic U Vagónu – hasiči, myslivci
KVĚTEN
6. května výlet senioři – Sociální komise
17. května tenisový turnaj – Sportovně kulturní komise
25. května Den matek na Habřince – Sdružení českolibchavských žen, Sociální komise
ČERVEN
7. června Memoriál Josefa Hynka Sopotnice - Hasiči
13. – 15. června oslavy udělení praporu a znaku obci a praporu hasičům
21. června tenisový turnaj - Sportovně kulturní komise
28. června Dětské odpoledne U Vagónu – Sdružení českolibchavských žen
červen Zahradní slavnost – škola.
ČERVENEC
5. července míčový pětiboj - Sportovně kulturní komise
19. července tenisový turnaj - Sportovně kulturní komise
SRPEN
2. srpna Hry bez katastru pořádá obec Skrovnice
16. srpna tenisový turnaj – Sportovně kulturní komise
23. srpna výlet Zlínsko – Sdružení českolibchavských žen
30. srpna cyklo výlet – Hasiči
ZÁŘÍ
13. září výlet do Krkonoš – Hasiči
20. září tenisový turnaj – Sportovně kulturní komise
ŘÍJEN
18. října tenisový turnaj – Sportovně kulturní komise
25. října Posvícenská zábava - Sdružení českolibchavkých žen
LISTOPAD
28. listopadu rozsvícení vánočního stromu – obec České Libchavy
Českolibchavský zpravodaj
Stránka 12
7. SPOLEČENSKÁ KRONIKA
60
60
60
70
90
85
let
let
let
let
let
let
v
v
v
v
v
v
lednu
lednu
lednu
lednu
lednu
lednu
oslavil
oslavila
oslavila
oslavila
oslavil
oslavil
Jan Papáček
Lidmila Fialová
Věra Kameníková
Hana Stárková
František Stárek
Jaroslav Strnad
65 let
80 let
v únoru oslavil
v únoru oslavila
Josef Gottwald
Alena Kacálková
60
60
65
70
75
v
v
v
v
v
Anna Gottwaldová
Jan Papáček
Iva Papáčková
Miluše Stárková
Růžena Papáčková
let
let
let
let
let
březnu
březnu
březnu
březnu
březnu
oslavila
oslavil
oslavila
oslavila
oslavila
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního optimismu.
Inzerce
V pondělí 7.4. bude naše firma Kominictví Kubasová z Brandýsa nad Orlicí provádět ve vaší obci
kontrolu komínů, cena kontroly je 300 Kč za jednu spalinovou cestu a za každou další v téže
bytové jednotce 100 Kč. Dále naše firma provádí strojní odstraňování dehtu a vložkování
komínů. Pokud máte o naše služby zájem, kontaktujte nás na tel. 777 268 443
nebo [email protected] Je možné se domluvit i na jiném termínu.
Vydává: Obecní úřad. v Českých Libchavách dne 25.3.2014
Reg. MK E 12747, náklad 210 ks výtisků, distribuce zdarma

Podobné dokumenty