C H E M I CKÁ ODMAŠŤOVACÍ LÁZEŇ R o g a l 10

Komentáře

Transkript

C H E M I CKÁ ODMAŠŤOVACÍ LÁZEŇ R o g a l 10
Výroba chemických přípravků pro povrchovou úpravu
679 61 LETOVICE, Pražská 76, tel.: 516 474 148,fax: 516 474 140, mobil: 721 731 160
www.ekochem-ppu.cz
e-mail: [email protected]
C H E M I CKÁ ODMAŠŤOVACÍ LÁZEŇ
R o g a l 10
----------------------------------------------------------Rogal 10 je účinná odmašťovací lázeň, kde je využito čistícího účinku alkalických solí v kombinaci
s biologicky odbouratelným tenzidem a speciálními přísadami.
Lázeň je vhodná pro odmaštění a očištění znečistěných součástí před pokovením nebo lakováním.
Odmašťovat je možné ponorem v roztoku nebo postřikem. Při ponorném odmašťování lze zvýšit
odmašťovací efekt pohybem zboží, intenzivním prouděním roztoku nebo ultrazvukem. Odmaštěné
dílce pod lak doporučujeme pasivovat prodáním pasivačního činidla Rogal 22 do teplého oplachu
nebo po odmaštění aplikovat fosfát (ROGAL 13 a 15). Odmašťovací lázeň nenapadá hliník, ani
barevné kovy. Účinnost odmašťovací lázně je nutné zvýšit přídavkem zesilující přísady Rogal 10.2
podle návodu na přípravu lázně.
Označení jednotlivých složek - specifikace :
Rogal 10.1
je základní sůl
Rogal 10.1 BS je základní sůl bez silikátů (pro odmašťování před fosfátem)
Rogal 10.2
je přísada s pěnivostí (pro vanová zařízení)
Rogal 10.2 N je přísada se sníženou pěnivostí (pro postřik)
Po promíchání, rozpuštění a ohřátí na teplotu 60 ˚C je lázeň provozuschopná.
Lázeň neobsahuje komplexotvorné látky.
Pozor: Rogal 10.1 a Rogal 10.2 je žíravý (symbol C)
Pracovní podmínky:
Optimální koncentrace roztoku
Provozní koncentrace roztoku
Provozní teplota
Doba odmašťování
pH roztoku minimálně
ponor
50 g/lit.
40 - 80 g/lit.
50 - 60 ˚C
2 - 5 min
9
postřik + ultrazvuk
20 g/lit.
20 - 40 g/ lit.
50 - 60 ˚C
2 - 5 min
9
Příprava lázně: na 100 litrů odmašťovací lázně :
vanové zařízení
5 - 6 kg Rogal 10.1 nebo Rogal 10.1 S
1 litr Rogal 10.2 nebo Rogal 10.2 N
postřikové zařízení
2 - 3kg Rogal 10.1 nebo Rogal 10.1 S
0,1 - 0,5 litru Rogal 10.2 N (Rogal 10.2 N je nutné dávkovat postupně od
nižší koncentrace dle intenzity pěnění)
ultrazvuk
2 kg Rogal 10.1 nebo Rogal 10.1 S
0,5 - 1 litr Rogal 10.2
www.ekochem-ppu.cz
Technický list ROGAL 10
Likvidace vyčerpané lázně : Likvidace spočívá v úpravě pH na hodnotu 7 - 8 a sedimentaci kalu.
Ropné látky je nutné separovat.
Při likvidaci odpadních vod je nutné dodržet podmínky kanalizačního řádu a zákona
č. 254/2001 Sb.
Bezpečnost práce : Rogal 10 je alkalický roztok a proto je nutné používat ochranné pomůcky a za
provozu lázeň odsávat.
Metodika kontroly lázně :
Stanovení koncentrace : Do titrační baňky 250 ml odpipetujeme mikropipetou 2 ml lázně Rogal 10,
spláchneme destilovanou vodou, přidáme metylčerveň (3 - 5 kapek) a titrujeme do změny
zabarvení roztokem n 0,1 HCl.
U vanového zařízení musí být při správné koncentraci spotřeba n 0,1 HCl vyšší než 10 ml
(bodovitost vyšší než 10 bodů) .
U postřikového zařízení musí být bodovitost vyšší než 4 body, to je spotřeba n 0,1 HCl 4 ml.
Pracovní rozsah je 4 - 6 bodů.
Schází-li jeden bod při titraci je nutné doplnit 0,5 kg Rogalu 10.1 příp. Rogalu 10.1 S na 100 litrů
lázně.
Všechny typy složek Rogal 10.2 se přidávají podle intenzity pěnění a odmašťování (vizuelní
kontrola).
Balení přípravku: Rogal 10.1 - pytle 25 kg, Rogal 10.2 - dle objednávky zákazníka

Podobné dokumenty

RADIKÁLNÍ CHEMICKÁ ODMAŠŤOVACÍ LÁZEŇ R o g a l 14

RADIKÁLNÍ CHEMICKÁ ODMAŠŤOVACÍ LÁZEŇ R o g a l   14 U postřikovacího zařízení musí být při správné koncentraci minimální spotřeba n 0,1 HCl minimálně 8 ml, t.j. 8 bodů. Pracovní rozmezí (postřikové zařízení) 8 - 16 bodů. Schází-li jeden bod při titr...

Více

Technický list

Technický list Z 300 kusů se odebere 1 utěrka Clarin k ověření jakostních ukazatelů. U dvou utěrek z dodávky se provede ověření účinnosti. 4. Zkoušení Při zkoušení Clarinu v chemických laboratořích je nutno se ří...

Více

EXPERIMENT MĚDĚNÝ CHAMELEON

EXPERIMENT MĚDĚNÝ CHAMELEON reakční směsi nad 50 °C dochází k jejich redukci, protože měďnaté kationty reagují s vínanovými anionty. Při této reakci vzniká oxid měďný Cu2O a oxid uhličitý CO2, díky nimž se reakční směs zbarvu...

Více

SurTec 650 - CHROMTech

SurTec 650 - CHROMTech Teplota sušení by měla ležet okolo 65 °C (teplota místnosti až 100 °C).

Více

Elektronické m icí p ístroje

Elektronické m icí p ístroje Rozsah pracovních teplot

Více