ZDE - Obec Loučka

Komentáře

Transkript

ZDE - Obec Loučka
Ročník XIX, 2/2016, školní rok 2015/2016
Únor 2016
Dobročinný ples Nadačního fondu Duha ZŠ Loučka
Slavnostní atmosférou byl letos doslova nabitý sobotní večer 9. ledna 2016. NF Duha ZŠ Loučka pořádal
výroční 20. dobročinný ples. Pohostinství Na Pivovárce bylo vyzdobeno ve slavnostním duchu laděném do
červené barvy. Na stolech nechybělo občerstvení, dokonce láhve vína se speciální etiketou, zhotovenou k této
slavnostní příležitosti. Hudební sestava One Classic nezklamala a vytáhla na parket k tanci většinu návštěvníků,
kteří letos přišli opravdu v hojném počtu. Po zahájení plesu vystoupil se svými sestavami sportovní klub Hip
aerobik a za svůj výkon sklidil zasloužený potlesk. Zlatým hřebem večera se stalo vystoupení vybraných žáků
ZŠ Loučka. Pod vedením paní učitelky Radky Macháňové zatančili slavnostní polonézu. Zažili jsme tak
jedinečnou podívanou. Ladné pohyby i krásné šaty předvedly dívky Nikola Vavříková, Pavlína Dohnalová,
Tereza Krutilová, Markéta Dohnalová, Michaela Kundrátová a Karolína Vlčková. Na jedničku zatančili i
chlapci v oblecích: Štěpán Hrabovský, Jan Žeravík, Prokop Rajnoch, Tomáš Kocvelda, Jiří Macháň, Tomáš
Šurin. Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola s půlnočním slosováním. Jedinečná atmosféra tohoto plesu
proběhla celým večerem a trvala až do časných ranních hodin.
Zisk 20. dobročinného plesu dosáhl částky 10 465,- Kč. Správní rada Nadačního fondu děkuje tímto všem
sponzorům, účastníkům plesu a provozovateli restaurace Na Pivovárce. Těšíme se na shledanou opět za rok 
Mgr. Radoslava Mašková, místopředsedkyně Správní rady NF
Sponzoři 20. dobročinného plesu Nadačního fondu ZŠ Loučka
Vážení sponzoři 20. dobročinného plesu, jménem Nadačního fondu ZŠ Loučka Vám děkujeme za peněžní i
věcné dary. Bez této podpory by realizace dobročinné akce nebyla možná.
B.F.P. Lesy a statky T. Bati, Loučka, Ing. Karel Hnilica; CUKRÁRNA, paní Ludmila Huňková, Všechovice;
DEZA a.s., Ing. Radomír Masařík, Valašské Meziříčí; CS CABOT, spol. s r.o., Hana Macháňová, Valašské
Meziříčí; JELÍNEK, pánové Tomáš a Daniel, Valašské Meziříčí; LÉČEBNA U PACIENTA, pan Petr Hrdina,
Loučka; MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE, pan Miroslav Dohnal, Kunovice; MASO-UZENINY, pan
Pavel Ondrušek, Kelč; MLÉKÁRNA Valašské Meziříčí; MLÝN Kelč s.r.o., pan Petr Vavřík; MUDr. Adam
Hradil, Loučka; MUDr. Martin Kubín, Loučka; MUDr. Josef Sehnal, Kunovice; OBEC Loučka, Ing. Libuše
Paloušová; OBEC Kunovice, Ing. Josef Haša; OBEC Podolí, pan Vladimír Vašíček; OBEC Police, pan Karel
Hlavica; RENOVA, pan Pavel Dohnal, Kunovice; RESTAURACE U SVÁČKŮ, paní Věra Pilipová, Loučka;
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ, paní Jana Slavíková, Kunovice; SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC, pan Josef Kuna, Kunovice;
SÚS Valašska, pan Jaromír Kořístka, Valašské Meziříčí; TOPTRADE CZECH, spol. s r.o., pan Zdeněk Hapka,
Holešov; UHLOBESKYD - obchod s palivy, paní Danuše Žilková, Valašské Meziříčí; VÝROBA NÁBYTKU,
pan Ladislav Rada, Lázy; WASTEX s.r.o., ovoce, zelenina Holešov; WELLNESS STUDIO, paní Kateřina
Sváčková, Valašské Meziříčí; ZÁKLADNÍ ŠKOLA Loučka; Josef a Jana Bambuchovi, Loučka; Marie Bechná,
Loučka; Jitka a Michal Dankovi, Loučka; Tomáš a Eva Hapkovi, Loučka; Pavlína a Aleš Hrabovští, Loučka;
Lenka a Jaromír Kajnarovi, Loučka; Vít a Petra Koblihovi, Loučka; Petra a Pavel Klvaňovi, Loučka; Lenka a
Miloslav Kundrátovi, Loučka; Aleš a Radka Macháňovi, Loučka; Radoslava Mašková, Valašské Meziříčí;
Karla a Pavel Orlovi, Loučka; Viktorie Pavelková, Kunovice; Jana a Daniel Rajnochovi, Loučka; Josef a Věra
Sedlářovi, Loučka; Naděžda Stašová, Kelč; Růžena Ševelová, Loučka; Martina Žilková, Loučka; Růžena
Žídková, Podhradní Lhota; Zdeněk a Danuše Žilkovi, Loučka
Děkujeme i všem rodičům za peněžní příspěvek.
Správní rada Nadačního fondu ZŠ Loučka
Paměťová olympiáda na Kostce
Ve středu 27. ledna 2016 proběhlo na Vsetíně 2. kolo Paměťové olympiády. Soutěž pořádala SŠ Kostka a
zúčastnilo se jí na 140 žáků z celé České republiky. Žáci soutěžili v oblastech čísel, slov, předmětů a obrazů.
Naši školu reprezentovalo 18 žáků. Výsledky byly velmi pěkné. Družstvo Zlatíček ve složení Kristýna
Danková, Alena Kundrátová a Pavlína Dohnalová obsadilo 3. místo a Kristýna Danková v jednotlivcích
obsadila vynikající 5. místo.
Žákům se soutěž líbila, i když byla náročná, a už se těší na příští rok. Srdečně všem blahopřejeme.
Mgr. Olga Garzinová
Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Loučka, okres Vsetín, č.p.: 188,
756 44 Loučka, v souladu s ustanovením § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozhodl o přijetí
žáků k základnímu vzdělávání.
Pro školní rok 2016/2017 byly přijaty děti, které jsou vedeny pod registračními čísly:
ZŠ-č-30/2016
ZŠ-č-31/2016
ZŠ-č-32/2016
ZŠ-č-33/2016
ZŠ-č-34/2016
ZŠ-č-35/2016
ZŠ-č-36/2016
ZŠ-č-37/2016
Seznam byl zveřejněn u vstupu školy a na webových stránkách školy 8. 2. 2016.
Beseda s rodiči budoucích prváků
Vedení ZŠ uspořádalo 1. března 2016 od 16:00 hod pro rodiče předškoláků besedu k zahájení školní docházky
ve školním roce 2016/2017. Vyučující a rodiče hovořili např. o tom, jak mohou své děti připravovat na vstup
do školy, jak důležitá je pro děti snídaně, jak rozvíjet čtenářskou dovednost, jak procvičovat psaní, jaké
pomůcky a potřeby je dobré dětem pořídit apod.
Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy
Velikonoční prázdniny
Ve dnech 24. března (čtvrtek) a pátek 25. března (pátek) 2016 mají žáci velikonoční prázdniny.
Nástup do školy je v úterý 29. března 2016.
Pedagogové v oblasti prevence problémů způsobených návykovými látkami
V nedávné době se na naší škole vyskytl problém – důvodné podezření na výskyt návykových látek.
Šetření probíhalo za účasti metodičky prevence a výchovné poradkyně podle metodického pokynu MŠMT a
školního řádu. Vedly rozhovory s žáky, ze kterých vyplynulo, že si žáci domnělou drogu předali ve škole.
Z tohoto důvodu bylo naší povinností předat celý případ Policii ČR. Situace byla projednána i s rodiči žáků,
kterých se tento problém týkal. Z celého šetření vyplynulo, že i žáci naší školy se s návykovými látkami
setkávají.
Co děláme v oblasti prevence před návykovými látkami?
Na začátku školního roku žáky opětovně seznamujeme se školním řádem, jehož součástí je i pasáž o omamných
a psychotropních látkách. V rámci Minimálního preventivního programu školy pak žáci absolvují různé besedy
týkající se kriminality mládeže nebo manipulace s návykovými látkami.
V předmětech Výchova ke zdraví a Občanská výchova se tématu návykových látek opakovaně věnujeme.
V třídnických hodinách byli žáci poučeni o nebezpečí manipulace s návykovými látkami vícekrát.
Co radíme?
Zpozorněte, pokud se u vašeho dítěte objeví:
 problémy ve škole
 ztráta původních zájmů
 výrazná změna chování, přátel nebo party
 ztráta chuti k jídlu
 zhoršení koncentrace apod.
Užitečné stránky: http://www.odrogach.cz
Mgr. Olga Garzinová a Mgr. Radka Macháňová
Projekt Veselé zoubky
V letošním roce jsme se v 1. ročníku opět zabývali zubní hygienou. Naše škola se zapojila do projektu, který
organizuje DM drogerie markt, s.r.o. Ve čtvrtek 25. února 2016 nás navštívily Hana Boráková a Lucie
Navrátilová a provedly děti problematikou vzniku zubních kazů, péče o chrup, kolikrát denně a jak si správně
čistit zuby.
Děti při této cestě provázel Hurvínek. Své znalosti si děti ověřily v kvízu. Na závěr dostali naši žáci krásné
dárky od organizátora projektu.
Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy
Blahopřání
V měsíci únoru oslavili výročí svého narození tito žáci školy:
Terezie Bambuchová, Jaromír Číp, Bára Čípová, Tereza Čípová, Valérie Klvaňová, Julie Frýdková, Natálie
Orlová, Andrea Staňková a Alena Kundrátová
a tito současní a bývalí zaměstnanci školy:
Ludmila Ovčačíková a Mgr. Petr Podzemný.
Blahopřejeme.

Podobné dokumenty

Informátory ZŠ Loučka pro leden a únor 2010

Informátory ZŠ Loučka pro leden a únor 2010 Podhůří, Loučka; RENOVA, pan Pavel Dohnal, Kunovice; VIVA s.r.o., paní Alena Valová, Kelč; AUTOELEKTRIKA, pan Jaroslav Slavík, Kelč; VÍTEX, pan Josef Janečka, Bystřice pod Hostýnem; MLÝN Kelč s.r.o...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení H.L.T. Ke zpestření přispěla bohatá tombola, kvalitně připravené občerstvení i několik zábavných soutěží. Čistý zisk plesu činil 38 000,- Kč. Správní rada Nadačního fondu děkuje tímto všem sponzorů...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení školním roce MŠ navštěvovaly, se už těšily na kamarády a přicházely plné dojmů a zážitků z prázdnin. Nové děti zase s obavou, co je v MŠ čeká a jaké to bude bez rodičů a sourozenců. Vzhledem k tomu...

Více