2. H2S

Komentáře

Transkript

2. H2S
PROCVIČOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ KYSELIN (BEZKYSLÍKATÝCH I KYSLÍKATÝCH)
Napiš názvy:
1. HBr –
2. H2S –
3. HNO2 –
4. HNO3 –
5. H3PO4 –
6. HCl –
7. HIO4 –
8. HCN –
9. H2SO3 –
10. HF –
11. H2CO3 –
12. HBrO3 –
13. HI –
14. HClO –
15. HIO3 –
16. H2SO4 –
Napiš vzorce:
17. kyselina bromná –
18. kyselina bromovodíková –
19. sulfan –
20. kyselina chloristá –
21. kyselina dusitá –
22. fluorovodík –
23. kyselina kyanovodíková –
24. kyselina křemičitá –
25. kyselina jodičná –
26. kyselina dusičná –
27. kyselina chlorovodíková –
28. jodovodík –
29. kyselina trihydrogenfosforečná –
30. kyselina chromová –
31. kyselina manganistá –
32. kyselina boritá –
ŘEŠENÍ
Postup:
 pokud je ve vzorci pouze vodík a prvek, napíšu v názvu tyto prvky v obráceném pořadí (jedná se o
bezkyslíkatou kyselinu)
 pokud je ve vzorci vodík, prvek a kyslík, doplním oxidační čísla u H a O, ox. č. prvku mezi nimi dopočítáme a
podle něj vytvořím název
 název kyslíkatých kyselin: kyselina název prvku + koncovka podle ox. č.
 např. HAsO2 - HIAsIIIO-II2 - kyselina arsenitá
1. HBr – kyselina bromovodíková / bromovodík
2. H2S – kyselina sirovodíková / sirovodík / sulfan
3. HNO2 – HINIIIO-II2 – kyselina dusitá
4. HNO3 – HINVO-II3 – kyselina dusičná
5. H3PO4 – HI3PVO-II4 – kyselina fosforečná (kyselina trihydrogenfosforečná – trihydrogen znamená, že ve vzorci
jsou 3 vodíky)
6. HCl – kyselina chlorovodíková / chlorovodík
7. HIO4 – HIIVIIO-II4 – kyselina jodistá
8. HCN – kyselina kyanovodíková / kyanovodík
9. H2SO3 – HI2SIVO-II3 – kyselina siřičitá
10. HF – kyselina fluorovodíková / fluorovodík
11. H2CO3 – HI2CIVO-II3 – kyselina uhličitá
12. HBrO3 – HIBrVO-II3 – kyselina bromičná
13. HI – kyselina jodovodíková / jodovodík
14. HClO – HIClIO-II – kyselina chlorná
15. HIO3 – HIIVO-II3 – kyselina jodičná
16. H2SO4 – HI2SVIO-II4 – kyselina sírová
Napiš vzorce:
Postup:
 pokud je v názvu obsažen prvek a vodík, napíšu ve vzorci pouze tyto prvky (jedná se o bezkyslíkatou kyselinu),
vodík stojí vždy ve vzorci na prvním místě. Jedinou výjimkou je kys. sirovodíková, ta má vodíky 2 (H2S)
 pokud je v názvu pouze název prvku, ve vzorci je na prvním místě vodík, na posledním kyslík a mezi nimi je
kyselinotvorný prvek (jedná se o kyslíkatou kyselinu). Doplním k prvkům daná ox.č. (H vždy +I, O vždy –II a
kyselinotvorný prvek má oxidační číslo dáno charakteristickou koncovkou v názvu –ný, -natý, -itý...)
17. kyselina bromná – HBrO – HIBrIO-II – HBrO
18. kyselina bromovodíková – HBr
19. sulfan – H2S
20. kyselina chloristá – HClO – HIClVIIO-II – HClO4
21. kyselina dusitá – HNO2
22. fluorovodík – HF
23. kyselina kyanovodíková – HCN
24. kyselina křemičitá – H2SiO3
25. kyselina jodičná – HIO3
26. kyselina dusičná – HNO3
27. kyselina chlorovodíková – HCl
28. jodovodík – HI
29. kyselina trihydrogenfosforečná – H3PO4
30. kyselina chromová – H2SO4
31. kyselina manganistá – HMnO4
32. kyselina boritá – HBO2

Podobné dokumenty

Pracovní list: Názvosloví kyselin

Pracovní list: Názvosloví kyselin kyselina chlorovodíková ______________________________________________________________ kyselina sírová ______________________________________________________________________ kyselina dusitá _______...

Více

PDF verze

PDF verze Disociační konstanty kyselin a zásad pKa ( pKb ) – záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny (zásady) při 25°C. U vícesytných kyselin (zásad) je stupeň disociace označen římskou čí...

Více

8/9 Reakce, vyroba a slouceniny halogenu

8/9 Reakce, vyroba a slouceniny halogenu a) HF kyselina fluorovodíková, vysoce toxická, žíravá kapalina, silně leptavé účinky na kůži; používá se k leptání skla a při výrobě matového skla (uchovává se v plastových nádobách) ∙ HCl kyselina...

Více

Tabulka 8

Tabulka 8 K2CrO4 (194,19 g mol-1) a 0,15 g CrCl3·6H2O (266,45 g mol-1) v objemu 100 ml roztoku o pH 2. E°(Cr2O7)2-/Cr3+ = 1,330 V 3. Směs chloridů, bromidů a jodidů má být oxidována roztokem manganistanu. Zj...

Více