vy_32_inovace_105 - Střední zdravotnická škola a Obchodní

Komentáře

Transkript

vy_32_inovace_105 - Střední zdravotnická škola a Obchodní
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649
Šablona:
III/2
č. materiálu: 105
VY_32_INOVACE_105
Jméno autora:
Mgr. Eva Strnadová
Třída/ročník:
2. ročník SZdŠ
Datum vytvoření:
31. 7. 2012
Vzdělávací oblast:
Základ pro poskytování ošetřovatelské péče
Tematická oblast:
Vyšetřovací metody - fyzikální vyšetření
Předmět:
Klinická propedeutika
Výstižný popis způsobu využití nebo 1. definovat fyzikální vyšetření
metodické pokyny:
2. objasnit postupy a pomůcky pro fyzikální vyšetření
3. orientovat se na lidském těle a znát projekci orgánů
4. porozumět terminologii užívané při fyzikálním vyšetření
5. orientovat se v patologických nálezech
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,
ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).
FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ
charakteristika:
-
hlavní zdroj informací o pacientovi
-
provádí se při prvním kontaktu s pacientem
-
provádí se systematicky
-
zásady
-

respektovat stud nemocného

dobré osvětlení

tepelná pohoda
pomůcky

fonendoskop

tonometr

ústní lopatka

rukavice, vazelína

event. centimetr, váha
FYZIKÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY
výčet:
-
pohled (aspekce) - vzhled pacienta, prohlížíme jednotlivé části těla
-
pohmat (palpace) - rozeznáváme změny ve velikosti, tvaru,…
-
poslech (auskultace) - vyšetřujeme zvuky, vznikající při činnosti některých orgánů
-
poklep (perkuse) - poklepem na tělo nebo na přiložený prst vyvoláme zvukový efekt, který hodnotíme (efekt
bubínkový, temný, jasný,…)
-
per rektum
1. VYŠETŘENÍ HLAVY:
- velikost hlavy
-
-

mikrocefalie

makrocefalie
délka hlavy

brachycefalická

dolichocefalická
výraz obličeje

facies febris - zčervenání obličeje při febris

facies mitralis (obr.) - při zúžení mitrální chlopně, promodralé rty, žilky na tváři, bledost

facies Hippocratica - propadlé tváře, vystupující lícní kosti, špičatý nos, na čele studený pot, při vážných
onemocněních provázených bolestí
-
oči, víčka – fyziologie

ve středním postavení
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,
ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).
-

oční štěrbiny souměrné

skléry bílé

zornice isokorické - stejně velké s reakcí na osvit

souměrná hybnost očních bulbů
oči, víčka – patologie

mydriáza - rozšířené zornice

mióza - zúžené zornice

anizokorie - nestejně velké zornice

exoftalmus - vystoupení oka z očnice, opak enoftalmus

xantelazma – kožní útvar nažloutlé barvy, obsahuje tukové látky, v okolí očí, víček, provází poruchu
metabolismu tuků

ptóza - pokles očního víčka, obrna 7. hlavového nervu

epikantus - kožní řasa vycházející z horního víčka a zakrývající vnitřní koutek oka, fyziologicky u asijské
populace, chorobně u vrozených poruch – Downův syndrom
-

spojivky - nastříklé spojivky, bledé spojivky, žluté spojivky – subikterus

strabismus - abnormální souhyb očí – šilhání

arcus senilis corneae – gerontoxon - prstenec šedožlutavé barvy kolem rohovky

fyziologie: bez sekrece

patologie
nos

-
-
-
-
»
akromegalie
»
rhinophyma – zbytnění a zčervenání nosu,
»
sekrece - hlen, krev, mozkomíšní mok
změny podmíněny:
»
rasou
»
rodově
»
vrozeně
»
získané změny
dutina ústní

fyziologicky bez patologických změn

patologicky – např. afty
chrup

defektní, kariézní, protéza, paradentóza

odráží zdravotní stav pacienta

fyziologicky - růžové, souměrné

patologicky - nesouměrnost koutků, cyanóza, bledost rtů, bolavé koutky, opary
rty
jazyk
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,
ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).

fyziologicky - hladký, plazí se ve stření čáře, vlhký, bez povlaku

patologicky - pablány – na obr. jazyk u spály, makroglosie u akromegalie, afty
-
mandle - sledujeme velikost a barvu
-
zápach

fyziologicky bez zápachu

patologicky
»
foetor hepaticus
»
foetor ethylicus
»
foetor acetonicus
»
foetor při nedostatečné hygieně a další
2. VYŠETŘENÍ KRKU
- velikost krku
-
tvar krku
-
krční lordóza
-
pohyblivost
-
náplň žil
-
velikost uzlin – normálně nehmatné
-
velikost GT – normálně nehmatná
-
patologie

struma - zvětšená, hmatá GT
3. VYŠETŘENÍ HRUDNÍKU:
3.1 hrudník
-
-
-
fyziologie:

souměrný, bez vybočení, normálně klenutý

astenický – dlouhý, úzký

pyknický – široký, tlustý, zavalitý, kulaté obrysy
patologie:

exkavace - vpáčený hrudník

ptačí hrudník - hrudník do špičky

skoliotický hrudník - způsobuje skolióza

gibus - hrb na zádech

kyfoskoliotický hrudník - zakřivený hrudník
vyšetřujeme:

pohmatem, mírným tlakem

prevence ženy i muži

riziko prekanceróz a nádorového bujení
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,
ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).
3.2 vyšetření prsou - sledujeme:
-
změny na kůži, výtok z bradavek, bulky, uzliny, stadium vývinu
-
fyziologicky: souměrná, nejsou stejně vysoko, bez hmatných rezistencí
-
patologicky: tukové rezistence, gynekomastie (u mužů), pseudogynekomastie, cysty, TU
3.3 vyšetření plic:
-
poklepem a poslechem
-
poloha vsedě
-
fyziologicky sklípkové dýchání
-
patologicky - oslabené dýchání, vedlejší dýchací šelesty – vlhké chropy, pískoty, vrzoty
3.4 vyšetření srdce:
-
poslechem, poklepem
-
vyšetření ozev, které jsou způsobeny činností chlopní (aortální, pulmonální, trikuspidální, mitrální)
4. VYŠETŘENÍ BŘICHA:
břišní krajiny:
-
epigastrium
-
L a P hypochondrium
-
L a P mezogastrium
-
L a P hypogastrium
-
umbilikální oblast
-
suprapubická oblast
břišní kvadranty:
-
P horní kvadrant
-
L horní kvadrant
-
P dolní kvadrant
-
L dolní kvadrant
fyziologie, patologie:
-
fyziologie - lehce pod úrovní hrudníku, měkké, prohmatné, nebolestivé
-
patologie - tvrdé, bolestivé, neprohmatné
vyšetřujeme
-
pohledem
-
pohmatem
-
poklepem
-
poslechem
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,
ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).
-
per rectum
poloha:
-
poloha na zádech, paže podél těla, pokrčené DK
sledujeme:
-
symetrie tvaru
-
souměrné vyklenutí (otylost, plynatost, ascites)
-
asymetrické vyklenutí (cysty, nádory, kýly)
-
jizvy
postup:
-
ruka na celé břicho, ale palpují pouze prsty
-
sledujeme výraz pacienta
sledujeme, hledáme:
-
bolest
-
rezistence
-
velikost jater – hepatomegalie
-
velikost sleziny – splenomegalie
poklep:
-
fyziologicky je nad břichem slyšet bubínkový tón
poslech:
-
fyziologicky pohyb peristaltiky střev
-
patologicky - tzv. mrtvé ticho
vyšetření konečníku, sledujeme:
-
bolestivost
-
hmatné rezistence
-
zvětšení prostaty
-
náplň ampule (krev, barva stolice,…)
5. VYŠETŘENÍ KONČETIN:
- stav hlubokých a povrchových žil
-
bledost, chlad končetin, klaudikační bolest, křečové žíly
-
zjišťujeme pulzaci tepen
-
současně vyšetříme mízní uzliny v podpaží a tříslech
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,
ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).
-
sledujeme kůži, otoky, nehty
-
vzhled a funkce svalů
-
fyziologicky symetričnost
-
patologicky hypertrofie, atrofie, kontraktury, ztvrdnutí
6. VYŠETŘENÍ KLOUBŮ:
- vzhled a funkci kloubů
-
fyziologicky ušlechtilá kresba
-
patologicky deformity, vřetenovitý tvar, omezená hybnost, ankylóza
-
fyziologicky symetričnost
-
patologicky kontraktury, ztvrdnutí
7. VYŠETŘENÍ PÁTEŘE:
- fyziologie - normálně zakřivená, rovnoměrný ohyb
-
patologie - lokální bloky, celkové ztuhnutí
cvičení
otázka č. 1:
odpověď:
1.
.........................................................................
2.
.........................................................................
3.
.........................................................................
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,
ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).
otázka č. 2:
odpověď:
.....................................................................................
otázka č. 3:
odpověď:
.......................................................................................
otázka č. 4:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,
ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).
otázka č. 5:
odpověď:
........................................................................................
Použitá literatura:
-
NOVOTNÁ, J., UHROVÁ, J. a JIRÁSKOVÁ, J. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. Praha.
Fortuna. 2006. ISBN 80-7168-940-8.
-
VOKURKA, M., HUGO, J. Praktický slovník medicíny. Praha. Maxdorf. 1998. ISBN 80-85800-81-0.
Zpracovala:
-
Mgr. Eva Strnadová
-
SZdŠ a OA Rumburk, Františka Nohy, 408 01 Rumburk
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,
ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV).

Podobné dokumenty