VYŠETŘENÍ HLAVY A KRKU:

Komentáře

Transkript

VYŠETŘENÍ HLAVY A KRKU:
TEST č.4
VYŠETŘENÍ HLAVY A KRKU:
1. Centrální pareza n. VII.
a) vzniká u cévních mozkových příhod
b) je spojena s poruchou zavírání oka
c) se projevuje poklesem ústního koutku
2. Periferní pareza n. VII.
a) je způsobena poruchou horní i dolní větve nervu
b) se vyznačuje poklesem ústního koutku a neschopností zavřít oko
c) vyvolává pouze pokles ústního koutku
3. Anizokorie znamená
a) nestejnou šíři zornic
b) oboustranné zúžení zornic
c) oboustranné rozšíření zornic
4. Zvýšená náplň krčních žil je přítomna
a) při levostranné srdeční slabosti
b) při městnání krve před pravým srdcem
c) u basedovské strumy
5. Zvětšení krčních lymfatických uzlin nacházíme
a) u hematologických onemocnění
b) při karcinomu žaludku
c) u ischemické choroby srdeční
6. Fyziologický tvar lebky je
a) brachycefalická
b) mezocefalická
c) dolichocefalická
7. Mussetův příznak
a) nacházíme u pacientů s aortálnístenozou
b) nacházíme u pacientů s aortální insuficiencí
c) jsou kývavé pohyby hlavy jevící souhyby se srdeční systolou
8. Palpační vyšetření nervus trigeminus
a) vyšetřujeme výstupy 1., 2. a 3. větve
b) fyziologicky jsou výstupy nebolestivé
c) při maxilární sinusitidě je palpační bolestivost 1. a 2. větve
9. Hirsutismus
a) je nadměrný růst ochlupení u můžů
b) je patologický růst a distribuce ochlupení u žen
c) vyskytuje se u androgenně aktivních tumorů nadledvin a ovarií
10. K obrazu náhlé příhody břišní patří XXX
a) facies Hippocratica
b) facies pletorica
c) facies Cushingoidní
11. Facies mitralis
a) je u mitrální insuficience
b) je u mitrální stenosy
c) je nápadná lividním zbarvením tváří
12. Bledostí, edemem víček a prosáknutím obličeje se vyznačuje
a) facies nephritica
b) facies thyreotoxica
c) facies acromegalisa
13. Hordeolum je
a) kožní řasa překrývající vnitřní koutek obou očí
b) ječné zrno
c) depozitum tuju na očním víčku
14. Ektropium
a) znamená přetočení okraje očního víčka zevně
b) je stočení víčka proti očnímu bulbu (dovnitř)
c) je kožní řasa překrývající vnitřní koutek obou očí
15. Brýlovitý hematom
a) nacházíme u fraktura baze lební
b) je typický pro lupus erythematodes
c) vzniká typicky nárazem airbagu u pacienta s brýlemi
16. Graefeho příznak
a) při pohledu oka dolů zůstává srpek bělma nad duhovkou
b) nacházíme typicky u tyreotoxikózy
c) vzniká při lézi krčního sympatiku
17. Pro Claude-Bernard-Hornerův syndrom jsou typické
a) miosa
b) ptosa
c) enoftalmus
18. Exoftalmus
a) představuje oboustrannou protruzi očních bulbů
b) je u tyreotoxikózy(prosáknutí retrobulbárního tuku a retrakce víček)
c) vzniká při poškození krčního sympatiku
19. Strabismus konvergentní
a) osy bulbů se sbíhají (sbíhavé šilhání)
b) osy bulbů se rozbíhají (rozbíhavé šilhání)
c) představuje neuvědomělé, rychle se opakující rytmické pohyby očí
20. Mobiův příznak
a) znamená výskyt úzkého srpku bělma při pohledu dolů
b) divergence bulbů při pohledu do blízka na podkladě svalové slabosti
c) je charakterizován trias miosa+ptosa+enoftalmus
21. Modravé zbarvení sklér
a) je u osteogenesi imperfecta
b) je přítomno těsně před ikterickým zbarvením
c) je pouze v pohádkách
22. Mydriaza zornic
a) se projevuje při osvětlení oka
b) je přítomna u osob v hlubokém bezvědomí
c) vzniká ve tmě
23. Mioza
a) vzniká fyziologicky jako reakce na světlo
b) vzniká patologicky při poškození sympatiku
c) je součástí Hornerovy trias
24. Argyll-Robertsova reakce
a) znamená reflexní mrknutí při podráždění rohovky
b) přítomnost horizontálního nystagmu při pohledu do strany
c) znamená zachovanou reakci na konvergenci, vymizelou na osvit
25. Načervenalý proužek rohovky se nazývá
a) je přítomen u Wilsonovy choroby
b) Keiser-Fleischnerův prstenec
c) arcus lipoides cornae
26. Rhinophyma
a) je zvětšený nos nerovného povrchu až květákovitého
b) vzniká obvykle po traumatu
c) je přítomen u akromegalie
27. Acetonový zápach z úst nacházíme
a) u ketoacidotického hyperglykemického koma
b) u intoxikace alkoholem
c) při akutním renálním selhání
28. Na sliznici dutiny ustní se mohou vyskytovat
a) Koplikovovy skvrny
b) grafitové skvrny
c) soor
29. Deviace jazyka u CMP
a) jazyk je při plazení deviován směrem ke straně léze
b) jazyk je v dutině ústí deviován ke zdravé straně
c) jazyk je v dutině ústí ve středním postavení
30. Hunterova glositida se nachází při
a) deficitu B12
b) spále
c) těžké protrahovanédehydrataci
31. Barevný šedavý lem na dásni
a) je projevem gingivitidy
b) je známkou špatné hygieny dutiny ustní
c) je známkou intoxikace těžkými kovy
32. Náplň krčních žil
a) vyšetřujeme vleže s hlavou podloženou v úhlu 45 st
b) nepřesahuje fyziol. rovinu procházející sternokostální o více než 2 cm
c) je zvýšená u pravostranného srdečního selhání
33. Stokesův límec
a) vzniká městnáním krve v oblasti hlavy a krku
b) kůže hlavy je typicky bledá
c) příčinou je stenosa aortální chlopně
34. Struma
a) je jakékoliv zvětšení štítné žlázy
b) je zvětšení štítné žlázy pouze nádorové etiologie
c) je vždy spojena s nadměrnou funkcí štítné žlázy
SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ:
1. A,C
2. A,B
3. A
4. B
5. A
6. B
7. B,C
8. A,B,C
9. B,C
10. A
11. B,C
12. A
13. B
14. A
15. A
16. A,B
17. A,B,C
18. A,B
19. A
20. B
21. A
22. B,C
23. A,B,C
24. C
25. A,B
26. A
27. A
28. A,B,C
29. A,B
30. A
31. C
32. A,B,C
33. A
34. A

Podobné dokumenty

SOUHRNÝ TEST

SOUHRNÝ TEST c) se projevuje poklesem ústního koutku 22.Periferní pareza n. VII. a) je způsobena poruchou horní i dolní větve nervu b) se vyznačuje poklesem ústního koutku a neschopností zavřít oko c) vyvolává ...

Více