opět v nejsilnější sestavě

Komentáře

Transkript

opět v nejsilnější sestavě
Sledujte veletržní portál www.euroexpo.cz
Redakce je čestným členem
Denně nejnovější informace z veletržního průmyslu v ČR a zahraničí, včetně kalendářů veletrhů
1/2011, roč. 18
16 Kč
l
l
l
l
l
l
veletržní noviny
veľtržné noviny
messe zeitung
trade fair news
journal de la foire
ярмарочная гаэета
www.euroexpo.cz, www.euroveletrhy.cz
Výstaviště v Českých Budějovicích
HOBBY má letos dvacet!
ROSTE DO NOVÉ PODOBY
Jedna z nejpopulárnějších a nejnavštěvovanějších výstav v rámci celé republiky je nejen celostátním svátkem zahrádkářů, chovatelů, kutilů, stavebníků, ale
i těch, kteří se chtějí inspirovat, jak změnit, vylepšit
a obohatit svůj dům, byt nebo chatu. Pozornost je věnována alternativním zdrojům, úsporám energie a dotacím v této oblasti.
V loňském roce dospěla společnost Výstaviště České Budějovice a.s. k naplnění svého dlouhodobého rozvojového
cíle a zahájilo v říjnu loňského roku výstavbu nového multifunkčního pavilonu T. Pavilon je situován severně od
pavilonu Z, se kterým bude tvořit propojený celek, sloužící k víceúčelovému
využití. U severní brány navazuje těsně
na objekt vrátnice a uzavírací brány
vstupního prostoru.
Stavba bude realizována letos v jedné
etapě, která se skládá ze dvou fází.
V první fázi proběhla demolice stávajících objektů a zpevněných ploch, přeložky sítí a příprava staveniště, druhá
fáze, která právě probíhá, je vlastní výstavba objektu pavilonu T, vč. zpevněných ploch, komunikací a inženýrských
sítí.
Dokončení na str. 5
Už letošní Zemi živitelku uvítá nový,
impozantní vstup do areálu výstaviště
STAVEBNÍ VELETRHY BRNO
opět v nejsilnější sestavě
Jarní Stavební veletrhy Brno představí nejnovější trendy ve všech
oborech stavebnictví, technického zařízení budov, interiéru, letos
nově také komunálních technologií, investičních a inovačních příležitostí regionů. Od 12. do 16. dubna najdete na brněnském výstavišti
zaručeně nejnovější a komplexní informace o všem, co hýbe stavebním světem!
Souběžně se Stavebními veletrhy Brno
se uskuteční Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje
v regionech URBIS INVEST a Mezinárodní veletrh komunálních technologií
a služeb URBIS TECHNOLOGIE. Nabídku doplňuje veletrh interiéru a bydlení
MOBITEX.
Nejnovější trendy ve stavebnictví,
úsporách energií a interiéru
Šestnáctý ročník Stavebních veletrhů
Brno se bude věnovat celosvětově atraktivním tématům, zejména pak energeticky
úspornému stavění, úsporám energií, alternativním zdrojům energií a vytápěcí
technice. Všechna témata budou rozvíjena
pod společným souhrnným názvem Energie pro budoucnost. Úspory energií se dotýkají nejen oblasti technického zařízení
budov, ale i oborů zdicích materiálů,
oken, dveří, izolačních materiálů, konstrukčních systémů a ostatních stavebních
materiálů a produktů pro stavebnictví. Na
Stavebních veletrzích Brno v roce 2010
byla tato tematika zajímavá pro 83 % návštěvníků.
Největší prezentace stavebních
strojů ve střední a východní
Evropě
Mezi hlavní témata nadcházejícího ročníku Stavebních veletrhů Brno bude bezesporu patřit také prezentace firem
z oboru stavebních strojů, které se po
dvou letech, kdy se představovaly na veletrzích v Mnichově a Paříži, předvedou
opět v plné kráse právě v Brně.
Green Building – téma nejen pro
veletrh
Stavebnictví dnes, ještě více než kdy
Výstava je tradičně doplněna bezplatnými odbornými
poradnami pro pěstitele a chovatele a atraktivním doprovodným programem. Jubilejní 20. ročník HOBBY v něm
návštěvníkům nabídne mnoho soutěží o hodnotné ceny,
dobrou zábavu, vystoupení řady kapel a nebude chybět
oblíbené finále televizní kuchařské soutěže Receptáře
prima nápadů s Dr. Přemkem Podlahou, letos na téma
„Zapomenuté recepty“.
Všechny návštěvníky srdečně zveme: Přijďte s námi
oslavit 20. výročí HOBBY!
Termín konání: 11. 5. – 15. 5. 2011
na výstavišti v Českých Budějovicích.
Data posledního ročníku
• Počet návštěvníků: 61 000
• Počet vystavovatelů: 449
• Pronajatá plocha v roce 2010: krytá 3 532 m2,
volná 6 864 m2
Dokončení na str. 5
Zdravý zoubek na InDent 2011
Již šestým rokem se na výstavišti Černá louka Ostrava ve dnech 19. – 21. 5. 2011
zaměří pozornost odborné veřejnosti na dentální veletrh s konferencí InDent 2011.
Pořadatelem této prestižní a pro odborníky určené akce je společnost InDent Fair
s.r.o. a Ostravské výstavy, a.s.
jindy, hledá řešení pro co nejefektivnější
realizace a inovace. Ať jde o stavební materiály, stavební technologie, stavební
stroje či technologické vybavení, stále se
hledají nové přístupy k efektivnosti
a úsporám. Šestnáctý ročník Stavebních
veletrhů Brno se právě proto zaměří na
problematiku Green Building. Ta zahrnuje energeticky úsporné stavění, alternativní zdroje energií a vytápěcí technologie, ale nejen to. Patří sem nejen
celkově šetrné stavění, ale i následný provoz takto postavené budovy s ohledem na
ochranu životního prostředí a úsporu
energií.
InDent 2011 je koncipován jako veletrh
dentálních přístrojů, materiálů a technologií určený odborníkům z řad zubních lékařů, techniků, dentálních hygienistiků,
zubních sester a studentů.
Součástí veletrhu budou odborné konference, live zákroky a workshopy jakožto
pracoviště praktických ukázek přímo
na výstavní ploše, které vhodně doplní
přednášky v rámci konferencí a přispějí
tak k zatraktivnění výstavy. Letos organizátoři připravují příspěvky z oborů implantologie, kortikotomie, CEREC, plnospektrálního osvětlení a další.
Pravidelnou součástí veletrhu představuje projekt Zdravý zoubek v podobě
Inspirace na Stavebních veletrzích
Brno
Stavební veletrhy Brno umožňují komplexní pohled na všechny obory stavebnictví, technického zařízení budova a interiérového vybavení. Nabídku praktických
řešení na stáncích jednotlivých vystavovatelů doplňuje odborný doprovodný program s aktuální tematikou.
Vzniká tak ucelený soubor informací
nejen pro odbornou veřejnost, ale
i všechny zájemce o stavebnictví, rekonstrukce a bydlení.
Na výstavišti v Českých Budějovicích začnou motoristické dny 15. dubna 2011
a potrvají do 17. dubna. Koná se 19. ročník populárního Mobil salonu, výstavy pro
motoristy, motorkáře a každého, kdo miluje pohyb, aktivitu a zážitky. Každý rok přiláká tato výstava do areálu českobudějovického výstaviště přes deset tisíc návštěvníků.
Letošní ročník se koná opět s mottem:
auto/moto, dále garážovou a servisní techCestujeme, jezdíme, létáme. Připravena je
niku, příslušenství a doplňky automobilů
ovšem celá řada novinek, které doplňují
a motocyklů, služby pro motoristy, vybatuto charakteristiku o další činnosti.
vení a oblečení pro motoristy a sport.
Mobil salon obsahuje tematicky obor
Dokončení na str. 5
Tři dny s Mobil salonem
nově
PanelovýDům.cz
preventivněvzdělávacího programu zaměřeného na prevenci zubního kazu u dětí
a mládeže s hlavním důrazem na praktické dovednosti.
Pro odlehčení celé této vysoce odborné
akce se bude v pátek 20. 5. 2011 na Slezskoostravském hradě pořádat akce InDent PARTY. Tento tradiční a mimořádně oblíbený vrchol InDentu, který je
společenskou událostí, se ponese v neformálním duchu a přispěje tak ke kladnému
hodnocení celé akce.
Letošním mimořádným hostem se
stane zpěvačka s úchvatným hlasem Věra
Špinarová.
www.cerna-louka.cz
Svět knihy Praha
Mezinárodní veletrh Víno&Delikatesy, který proběhne 26. – 28. 4. 2011 na Výstavišti v Praze, je největší expozicí vín, destilátů a ostatních nápojů včetně pochutin
v nových zemích EU a probíhá jako každý rok pod patronací předsedy senátu ČR
a ministra zemědělství ČR. Jako reakci na stále narůstající poptávku vystavovatelů
z řad potravinářů se veletrh v tomto roce přejmenovává z původního názvu
Víno&Destiláty na veletrh Víno&Delikatesy.
17. mezinárodní knižní
veletrh a literární festival
Výstaviště Praha Holešovice
12. – 15. 5. 2011
Slavnostního zahájení dne 26. 4. 2011
v 10.50 hod. se účastní místopředseda senátu ČR Přemysl Sobotka, ministr zemědělství Ivan Fuksa, prezident agrární komory J. Veleba a další hosté. První den je
tradičně uváděn jako Den vín z České republiky. Letos se na veletrhu objeví
kromě tradičních vinařů z Moravy opět
i zvláštní ochutnávková zóna moravských
vín. Druhý den bude Dnem vín z oblasti
Hérault Languedoc a bude věnován francouzským vínům a jejich propagaci,
Čestný host
Království Saudské Arábie
Téma
Literatura arabského světa
Svět e-knih
včetně ochutnávek. Třetím dnem je pak
Den vín z Itálie.
Nedílnou součástí veletrhu je již tradiční soutěž vín o Zlatý pohár veletrhu
Víno&Destiláty 2011 ve 12 kategoriích.
Druhý den veletrhu 27. 4. 2011 v 17.00
začne tradiční Charitativní aukce archivních vín na podiu. Na vlastní aukci
je možnost ochutnat některá z dražených
archivních vín. Cena vstupenky na tuto
charitativní aukci je 500 Kč.
www.vegoprag.cz
Referenční web z oblasti regenerace a rekonstrukce panelových domů a bytů.
Hlasujte pro nejpovedenější realizace, přečtěte si aktuální informace, získejte kontakty, inspirujte se.
VELETRHY BRNO A DÜSSELDORF
2
Veletrhy jsou mocným médiem
k obnovení růstu ekonomiky
Jiří Kuliš se v aktuálním rozhovoru vyjadřuje k několika velmi zajímavým tématům českého veletržního dění
a zároveň hodnotí uplynulou veletržní sezónu na brněnském výstavišti.
n Jak hodnotíte rok 2010 pod vaším
vedením? Jaké zkušenosti a pocity
máte z Vaší práce a jak hodnotíte
výsledky společnosti?
Rok 2010 byl po všech stránkách rokem
obtížným. Veletrhy prvního pololetí byly
poznamenány hospodářkou recesí a i některými našimi „obchodně-politickými“
chybami z předchozího období. Rok 2010
byl pro BVV rokem konsolidace. Realizovali jsme řadu konsolidačních opatření,
která již měla nebo budou mít pozitivní
dopady v letošním roce. Naučili jsme se
šetřit. Provedli jsme průběžnou „sametovou reorganizaci“ a řadu věcí děláme jinak a v několika případech i s jinými
lidmi. Snížili jsme dále počet zaměstnanců. Získali jsme zdroje nových tržeb
pro další roky. Přecházíme na elektronickou komunikaci a administrativu s vystavovateli a návštěvníky zavedením elektronické kanceláře vystavovatele a on-line
registrace návštěvníků. Jen tento nový systém by měl přinést úspory nákladů
v řádu téměř desítky milionů korun ročně.
Hospodaříme sice se ztrátou, ale ta je
podstatně nižší, než byla ztráta plánovaná.
Svůj podíl na lepším výsledku mají
všichni zaměstnanci, již tím, že pochopili
situaci a smířili se s menšími příjmy. Tím
podstatně přispěli – kromě své běžné pracovní činnosti – ke zlepšení našeho finančního zdraví.
n Jaké jsou priority BVV v letošním
roce?
Naší prioritou je upevnění postavení BVV
na trhu veletrhů střední Evropy a další
zlepšení hospodaření firmy. Nesmíme se
tvářit, že vše je v pořádku a vše se zlepší
jen zásluhou růstu ekonomiky. Veletržní
byznys je tvrdý byznys jako každý jiný.
Budeme pokračovat v našem konsolidačním programu. Budeme hledat další
úspory, další nové zdroje tržeb, další rezervy v nastavení našich procesů, organizace. Bylo by hezké hospodařit s černou
nulou nebo černými čísly bez záporného
znaménka. Nelze ovšem zapomenout, že
naše hospodaření ovlivňují splátky závazků vůči bankám, které poskytly úvěr
na výstavbu pavilonu P. Chceme být stále
více uživatelsky přátelštější vůči našim
zákazníkům – vystavovatelům a návštěvníkům. Jsem vděčen za každou kritiku. Ta
mne vždy donutí k zamyšlení a změně našich zaužívaných postupů. Často si myslíme, že něco tak musí být, ale ono nemusí a může to být jinak.
znaň, Vídeň. Tyto veletržní správy, výstaviště a veletrhy však jsou pouze našimi
pomyslnými konkurenty, jelikož obsluhují jinou spádovou oblast, jiný trh,
včetně blízké Vídně. Můžeme vedle sebe
žít a nevadit si.
n Kdy očekáváte plné oživení Vašeho
veletržního podnikání?
Podle průzkumu UFI (Exhibition Industry
Barometer) očekává většina veletržních
správ v Evropě, že k plnému oživení dojde teprve v 1. čtvrtletí 2012. S tím plně
souhlasím. Rok 2011 bude trošku radostnější než ty minulé, ale bude ještě stále
obtížný, přestože firmy signalizují, že do
marketingu, viditelnosti na trhu a tedy
i do veletrhů hodlají investovat. Některé
veletržní správy v Německu, včetně
Messe Düsseldorf, a jinde oznámily již
i v roce 2010 velmi dobré výsledky.
n Jak se vám jeví veletrhy v Brně
v kontextu s výstavami a veletrhy
v ČR?
Sebevědomě říkám, že brněnské výstaviště nemá z hlediska srovnání mezinárodního standardu, logistiky, infrastruktury v Česku a Slovensku konkurenci. My
koncipujeme převážnou většinu veletrhů
jako mezinárodní odborné akce, jen
menší část je určena pro širokou veřejnost. Veletrhy v Praze a ostatních městech
mají regionální, místní význam a jsou převážně určeny pro veřejnost. To neznamená, že některé nejsou úspěšné a dobré.
n Jak porovnáváte BVV v mezinárodním porovnání?
Veletrhy Brno jsou z hlediska velikosti
výstaviště, struktury akcí a celkového obratu na podobné úrovni jako Lipsko, Po-
n Jak si vedou BVV v mezinárodních
organizacích, kterými jste členy?
BVV je jako člen koncernu Messe Düsseldorf nepřímým členem UFI a zakládajícím členem statistické unie Centrex.
V rámci UFI a její „European Chapter“
jsme jako BVV/Centrex iniciovali založení podvýboru EU, který bude monitorovat a komentovat legislativu EU s dopadem na veletržní průmysl. Jako současný
prezident Centrexu se snažím, aby Centrex byl „středoevropským UFI“, tj. aby
byl mnohem více než pouhou statistickou
unií s jednotnou metodikou statistických
auditů. Centrex nyní zastupuje společné
zájmy středoevropských veletržních správ
v UFI. Aktivizace UFI vůči Evropské komisi byla naše iniciativa. V rámci Centrexu máme stejné problémy, máme si
více co říci než s kýmkoliv jiným v rámci
UFI.
n Co očekáváte od letošních veletrhů? Mohou veletrhy pomoci oživení ekonomiky?
Očekávám návrat mnoha vystavovatelů,
kteří v minulých dvou letech chyběli, očekávám, že se objeví nové tuzemské a zahraniční firmy, což signalizuje již teď například MSV.
Někteří tradiční vystavovatelé avizují
zvětšení účasti. Pokud firmy v době recese nelenily, vyvíjely a nyní mají co nabízet a ukazovat, na veletrhy půjdou.
Musí jít. To dokazuje i přístup většiny
automobilových značek k letošnímu
Autosalonu v Brně, což byl v minulých
dvou letech nejproblémovější obor. Problematický je stav stavebnictví, ale
upřímně, „stavební žně“ z let 2002 – 2008
se asi do českého stavebnictví jen tak
rychle nevrátí. I ve stavebnictví je ale
stále hodně nového, objevují se nové přístupy ke stavění, nastupují nové technologie a materiály. Letošní stavební veletrh
v Brně je v dobré kondici.
Ano, veletrhy jsou mocným médiem,
které umí napomoci uvedení novinek na
trh, vyhledání nových kontaktů, nových
obchodních příležitostí a tím oživení
a růstu ekonomiky. To je jejich hlavní
poslání.
Veletrhy IDET a PYROS/ISET se blíží
Ve dnech 10. až 13. května se bude v Brně konat již jedenáctý ročník Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. V letošním roce zareagovali
organizátoři na současný vývoj ve světě i na požadavky vystavovatelů, takže se
spolu s IDETem uskuteční také Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky PYROS/ISET – ten se bude konat v termínu 12. až 14. května. Cíl je jasný –
nabídnout návštěvníkům komplexní přehled o celé oblasti vojenské a civilní bezpečnosti. Tomu odpovídá i podtitul: Veletrhy integrovaného záchranného systému.
IDET je veletrh, který vždy věrně odráží bezpečnostní situaci ve střední Evropě i ve světě.
Od ní se také odvíjejí hlavní témata veletrhu akcentována zejména v doprovodném programu. Aktuálními tématy tohoto
ročníku tedy budou především spolupráce
při boji proti mezinárodnímu terorismu,
sbližování armádních a bezpečnostních
struktur, nasazení armády při přírodních
a průmyslových katastrofách a v neposlední řadě ochrana civilního obyvatelstva
proti rizikům, která přináší dnešní doba.
Termínovým spojením s veletrhem PYROS/ISET se také prohlubuje důraz na
bezpečnostní technologie a služby. V popředí zájmu je především ochrana obyvatel při teroristických útocích na straně
jedné a průmyslovými či přírodními katastrofami na straně druhé. Komplex vele-
trhů IDET + PYROS/ISET přitom svojí
působností pokrývá nejenom Českou republiku, ale také země střední Evropy,
tedy zajímavý trh s 80 miliony obyvatel.
Oficiální armádní delegace
z více než sedmdesáti zemí
Co se týče mezinárodní účasti, patří veletrh IDET k nejvíce internacionalizovaným projektům společnosti Veletrhy
Brno. Z celkových 575 zúčastněných firem v roce 2009 bylo 47,8 procent ze zahraničí, mimo jiné z USA, Ruska, Indie,
Izraele, Argentiny či Thajska. Také letos
se na brněnské výstaviště chystají oficiální armádní delegace pozvané ministrem
obrany České republiky. Jde především
o země NATO a EU, avšak pozvání přijaly také komerčně zajímavé země pro
středoevropský obranný průmysl. Celkem
jde o více jak sedmdesát zemí ze všech
kontinentů vyjma Austrálie a Antarktidy.
Bílá kniha o obraně na IDETu 2011
Top událostí letošního IDETu bude
představení Bílé knihy o obraně, koncepčního rámce stanovující úlohu a směry dalšího rozvoje Armády České republiky ve
střednědobém horizontu. Jedná se o komplexní dokument, na jehož přípravě se podílí týmy odborníků.
Odborný doprovodný program
Aktuálním trendům v bezpečnostní oblasti vždy odpovídá i odborný doprovodný program veletrhu IDET. Jeho stěžejní částí bude další ročník mezinárodní
konference CATE (Community – Army –
Technology – Environment), organizovaný ve spolupráci s Univerzitou obrany
v Brně.
Mezi další akce konané ve dnech 10.
– 14. května bude patřit například Kulatý stůl evropské bezpečnosti, zasedání
České euroatlantické rady anebo již jedenáctý ročník odborné konference
PYROMEETING – evropského setkání hasičů.
WATENVI 2011 – dokonalá symbióza
Přípravy na Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI jsou
v plném proudu. Veškeré dění – vystavovatelé, semináře i přednášky – budou soustředěny do příjemného prostředí multifunkčního pavilonu P. WATENVI zahrnuje
Mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY-KANALIZACE, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Uskuteční se na brněnském výstavišti 24. – 26. května 2011.
Stejně jako v předešlých letech chystají
organizátoři veletrhu WATENVI bohatý
doprovodný program, jenž patří k nedílné
součásti tohoto projektu. Zaměřen bude
na aktuální stav legislativy a na oblast financování vodního a odpadového hospodářství. Určen je nejen pro odborníky, ale
též pro představitele měst a obcí.
Seminář Nová legislativa v oboru
vodního hospodářství se bude zabývat
Vodním zákonem, novelou vodního zákona a souvisejícími vyhláškami. Garantem je SOVAK ČR a vystoupí na něm zástupci ministerstev životního prostředí
a zemědělství. Strategii a programy financování vodohospodářské infrastruktury představí zástupci SFŽP. Přinesou též informace o připravovaných
výzvách a informace o stavu čerpání prostředků z Operačního programu ŽP. Mi-
nisterstvo zemědělství seznámí odbornou
veřejnost s programem financování
oboru Vodovodů a kanalizací.
Klimatické extrémní situace
Hydrologické a klimatické extrémní situace je téma, které připravuje odbor
ochrany vod MŽP ve spolupráci
s VÚV T.G.M. Součástí programu venkovní expozice budou workshopy určené pro práci povodňových komisí
nebo dispečinku. Tento evropsky unikátní projekt je vlastně informačním
a školícím centrem nejen pro zástupce
státní správy a samosprávy, ale také pro
majitele nemovitostí v rizikových centrech poblíž velkých vodních toků.
Aktuální ročník Mezinárodního veletrhu osobních automobilů AUTOSALON
navazuje na silnou tradici motoristických výstav na brněnském výstavišti. Ve
dnech 3. – 9. 6. 2011 se v Brně představí výrobci osobních a lehkých užitkových automobilů, výrobci autodílů, výrobci a distributoři automobilového příslušenství, dílů pro autotuning, garážové techniky, pohonných hmot, firmy z
oblasti služeb v silniční dopravě, instituce a společnosti z oboru.
Nové logo,
nová strategie
Veletrh PRINTexpo navazuje na tradiční mezinárodní veletrh s dlouholetou tradicí
od roku 1969, který probíhal pod názvem EmbaxPrint. Aktuální 26. ročník proběhne na Výstavišti Brno ve dnech 3. – 6. 5. 2011. Jedná se o vrcholovou přehlídku
z oboru tiskových technologií, služeb a materiálů. V letošním roce si veletrh vytyčil
novou strategii a směr, větší záběr na technologie a materiály ve výrobě reklamy,
tiskařské služby, ale také další prezentaci firem z oblasti podpory prodeje.
Směry v roce 2011
– Inspirovat návštěvníka tiskem, ukázat
kreativitu, nabídnout tisková řešení
– Představit uceleně obory signmaking
a podpora prodeje
– Nová komunikační platforma veletrhu
– Přivést návštěvníka na stánky vystavovatelů – k tomu bude sloužit multifunkční projekt Workflow obrazových
dat
– Monitorovat příbuzné obory – vytvářet
platformu pro společenská setkání:
řada zajímavých konferencí součástí
veletrhu
V rámci doprovodných aktivit se zde
představí odborný program na aktuální
témata o vývoji tiskových služeb, budoucnosti technologií pro tisk, designu ve
výrobě POP, jak obchodovat s tiskovými
službami nebo jak dosáhnout na fondy
z EU a další diskuse ve spolupráci s odbornými garanty a médii. Zajímavostí
bude i workflow obrazových dat na
stáncích vystavovatelů.
Veletrhy Brno slibují propojit několik
oborů a nabídnout pro návštěvníky nejenom obchodní příležitost, ale také možnosti dalších profesních setkání a řadu zajímavých informací z příbuzných oborů.
Svoji účast a záštitu nad programem přislíbila Asociace komunikačních agentur
AKA, Česká marketingová společnost
a také Asociace výrobců reklamy AVR.
Interpack v Düsseldorfu
České firmy obsadí 316 m2
Přípravy veletrhu interpack 2011, který se bude konat od 12. do
18. května, vstoupily do „horké“ závěrečné fáze. Předzvěsti tohoto
nejvýznamnějšího odborného veletrhu mezinárodního oboru balení a příbuzných
výrobních oborů jsou velmi pozitivní. Očekává se přibližně 2.700 vystavovatelů ze
60 zemí, které počtem více 174 000 m2 čisté výstavní plochy znovu zaplní všech
19 pavilonů düsseldorfského výstaviště.
Interpack 2011 představí balicí a procesní řešení pro podniky z oblastí potravin
a nápojů, cukrovinek a pečiva, farmacie
a kosmetiky, nepotravinářského spotřebního zboží, průmyslového zboží a příbuzných služeb, a dále balicí materiály, balicí
prostředky a jejich výrobu.
Lví podíl obsazené plochy zaujmou
v deseti pavilonech podniky, které nabízejí technologie a stroje pro balení. Následují expozice podniků prezentujících
balicí materiály, balicí prostředky a výrobu balicích prostředků ve více než čtyřech pavilonech.
Zvláštní témata: Inovativní
koncepce a kreativní ztvárnění
expozic
Návštěvníky veletrhu interpack 2011
očekává nejen jedinečná mezinárodní nabídka vystavovatelů, ale také zvláštní inovativní témata. Například INNOVATIONPARC PACKAGING 2011 bude pod
heslem „Quality of Life“ prezentovat obsáhlou, individuálně orientovanou nabídku, přímo korespondující se spotřebitelským chováním, a tím nanejvýš
významnou pro obor balení, značkové
zboží a obchod. Quality of Life bude popsána v pěti dimenzích: smysly, zdraví,
identita, jednoduchost a estetika. Ve
zvláštní přehlídce slouží tyto dimenze pokaždé jako motto jedné koncepce obchodu. Společně vytvářejí všechny tyto
obchody s centrální přednáškovou plochou oválnou expozici INNOVATIONPARC PACKAGING. Tato zvláštní přehlídka byla vyvinuta ve spolupráci
s partnery EHI – European Retail Institute, Pan-European Brand Design Association a Zukunftsinstitut. Zvláštním znakem
INNOVATIONS
PARC
je
skutečnost, že jednotlivé obchodní koncepce vznikly díky kooperaci podniků působících na různých stupních hodnotového řetězce a jsou v přímém vztahu
k jejich současnému rozsahu činnosti.
Úplný seznam bezmála padesáti podniků a svazů, které se na tvorbě INNOVA-
TION PARC podílejí, najdou zájemci pod
www.interpack.com.
Metal Packaging Plaza
Také zvláštní téma Metal Packaging
Plaza se představí koncepcí, která si zaslouží mimořádnou pozornost. Nové
místo setkání mezinárodního oboru kovových obalů a jejich subdodavatelského
odvětví bude i opticky zvýrazněno použitím kovů. Kovová skulptura visící pod
stropem pavilonu ozřejmí motto „Infinity“. Těžištěm tohoto zvláštního tématu
jsou stálost, bezpečnost, vhodnost, a dále
inovace v oblasti kovových obalů. Celkem se v této části bude prezentovat kolem čtyřicítky podniků. V centru Metal
Packaging Plaza bude informační fórum,
salonek s občerstvením a místa vyhrazená
pro jednání. Tuto zvláštní přehlídku organizuje společnost Messe Düsseldorf za
podpory německého Svazu kovových
obalů (VMV) a Evropského zájmového
sdružení výrobců kovových obalů Empac.
Návštěvníci veletrhu interpack 2011 se
kromě toho mohou těšit na výstavu k tématu SAVE FOOD. Představí výsledky
studií provedených organizací OSN pro
výživu a zemědělství FAO se zaměřením
na celosvětové ztráty potravin a naopak
poukazem na nejlepší příklady z praxe.
Česká účast na veletrhu
interpack 2011
Česká republika bude na letošním
veletrhu obalů zastoupena osmi vystavovateli, kteří svými stánky obsadí celkem 316 čtverečních metrů. Jejich nabídka je poměrně široká – tvoří ji
především balicí stroje a technologie,
dále také balicí materiály a balicí prostředky.
Výhradním prodejcem vstupenek
a katalogů v České republice na akce
pořádané Messe Düsseldorf je společnost
BVV Fair Travel s.r.o.
Zájemci o tyto služby mohou pro bližší
podrobnosti navštívit internetové stránky
www.fairtravel.cz.
STAVEBNÍ VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2010
ÁŠ
TNÍ C
EN
A
ZVL
Panelák
Výstaviště v Českých Budějovicích
roste do nové podoby
20.
2VODYWHVQiPLURþQtNYêVWDY\
Dokončení ze str. 1


Parametry nového
pavilonu:
Zastavěná plocha: 6 050 m2
Obestavěný prostor: 67 183 m3
Investiční náklady: 187,9 mil. Kč
Nový pavilon v Českých
Budějovicích má být dokončen
v červenci letošního roku.
Premiéru by měl tedy mít na
agrosalonu Země živitelka, která
se koná v termínu 25. 8. – 30. 8.
2011.
 Poklep základního kamene – vpravo ředitelka akciové společnosti Výstaviště
České Budějovice Ing. Marcela Payerová
20
20

11.5. - 15.5. 2011

20
 Celkový pohled – vizualizace
20
 Nový pavilon roste – foto
z března 2011
 Pohled do
budoucího pavilonu
9iV]YHQDURþQtNYêVWDY\
HOBBY má letos dvacet!
Dokončení ze str. 1
Nomenklatura výstavy
nářadí a zařízení pro hobby a zahradu; rostliny a semena, stavebnictví; vytápění, klimatizace; zařízení a vybavení bytu, domu;
potřeby pro domácnost; vaření
a kuchyňské potřeby; hračky, modelářství; potřeby pro sport
a volný čas; chovatelství, propagační a dárkové předměty; oděvy,
obuv, doplňky; ekologické technologie; péče o zdraví a zdravý životní styl
20
20
Tři dny s Mobil salonem v Českých Budějovicích
Dokončení ze str. 1
Přítomni budou vystavovatelé s odbornou literaturou a příslušné instituce a společnosti.
Charakteristickým rysem každého Mobil salonu je bohatý doprovodný
program. Nejinak tomu je i při letošním 19. ročníku.
Z odborného doprovodného programu:
• Novinky a změny silničního zákona
• Semináře s tématy: První pomoc, Autokriminalita nezná hranic, Vyjednávání specialistů Policie ČR, Problematika veřejného zdravotního
pojištění, BESIP – Mládež a doprava„ Autokriminalita a nejnovější
trendy v zabezpečení vozidel
• Ukázky výcviku služebních psů
Podíváme-li se na doprovodný program pro návštěvníky, dá se vysledovat velká organizační práce pořadatelů (Výstaviště České Budějovice) zaměřená k poskytnutí bohatých zážitků při návštěvě této výstavy.
FHVWXMHPHMH]GtPHOpWiPH
15.4. - 17.4. 2011
Pro milovníky aut je přichystána expozice Jaguar Clubu České republiky o.s. s prezentací klasických vozů této automobilky.
Obdivovatele veteránů nadchne výstava historických automobilů
a motocyklů Veteran muzeum Jílovice, která představí chopery a předvede ukázku nejrychlejšího dragstera v kategorii Competition s motorem Harley Davidson,.
Plejáda novinek
• Novinkou letošního ročníku je GLOBUS SMRTI. Pod tímto názvem
se skrývá jedinečná motorkářská show Crazy Day, se třemi jezdci jezdícími proti sobě v ocelové kouli.
• Další novinkou je CZECH Demolition Derby – automobilové závody, při kterých závodníci narážejí svými auty do soupeřů s cílem je
„zničit“.
• Do kategorie novinek patří dále Offroad camp – ukázky jízdy off
road automobilů, buggy, čtyřkolek a motocyklů, účast Dakar teamu –
jezdci, soutěžní vozidla možnost svezení, soutěže o ceny jízda s alkobrýlemi, škola smyku
• Poslední, neméně zajímavou novinkou je letos prezentace, předvedení a jízdy zákazníků v nejrychlejším traktoru JCB Fastrac
Xtra 3200.
Fitness přímo na výstavě
Letošní ročník připravil přímo na výstavišti speciální Fitness pavilon,
kde si lze přímo zacvičit. Na programu je zumba, power joga, jumping, bosu, alpining, port de bras.
Další zážitky
Biketrial show Dominika Puffera, elitního jezdce klubu AMK České
Budějovice, reprezentanta a Mistra České republiky
Zajímavá je bezesporu expozice nazvaná „Legenda na kolech“. Pod
tímto názvem se skrývá expozice trabantů, Barkasů a Wartburgů, doplněná soutěžemi o věcné ceny.
www.vcb.cz
&HVWRYQtUXFKSRGSDWURQDFt-LKRþHVNpKRNUDMH
³7HQWR3URMHNWMHVSROXILQDFRYiQ6WDWXWiUQtPPČVWHPýHVNp%XGČMRYLFH´
„Výstavařina mi doslova vlezla pod kůži.“
To tvrdí Ing Jitka Matoušková, ředitelka společnosti Výstavy spol. s r.o.,
která se stala Osobností veletržního průmyslu 2010.
n Jak složitá či jednoduchá byla vaše cesta k práci ve výstavnictví?
Složitá moc nebyla. V roce 1985 jsem nastoupila na výstaviště
a od té doby v oboru pracuji. Nejprve se mi tahle práce vůbec
nelíbila, původním povoláním jsem totiž stavař, byla jsem zvyklá
vytvářet díla trvalá a na výstavě mi vadila její dočasnost tolik
práce a za týden nebo dva se vše zbourá a zlikviduje, ale pak mě
to „chytlo“ a výstavařina mi doslova vlezla pod kůži. Dnes si nedovedu představit, že bych dělala něco jiného.
n Co pro vás znamená ocenění Osobnost veletržního průmyslu?
Na osobnost čehokoli se vůbec necítím, takže jsem byla opravdu
velmi, velmi překvapena, když jsem se o nominaci dozvěděla.
Vždy jsem si představovala, že takovéto ocenění se dostává lidem
na sklonku jejich aktivního života. Něco takového vás vždy donutí se zamyslet nad uplynulými roky, nad výstavami, které máte
za sebou, ale i nad lidmi, se kterými jsem pracovala, a trochu bilancovat.
A zejména mí spolupracovníci jsou ti, kteří z velké části stojí
za dnešním mým oceněním, bez dobrého kolektivu, bez lidí, na
které se můžete spolehnout, se dobrých výsledků nedosáhne.
Věřte, že za ta léta to byla velká skupina lidí někdy více, někdy
méně dobrých. Ano, ocenění si velmi vážím a děkuji za ně.
Jaro na Zahradě Čech
První letošní akcí pořádanou společností VÝSTAVY, spol. s r. o. na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích byla Tržnice Zahrady Čech. Tato akce úspěšně skončila
a v plném proudu jsou přípravy na stavební výstavu Můj dům, můj hrad a výstavu
Bydlení, které proběhnou ve dnech 28. dubna až 1. května 2011.
Letošní již 19. ročník výstavy bude zaměřen na problematiku úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů. Výstava představí návštěvníkům různé možnosti energetických úspor od zateplování objektů, výměny oken a topných systémů, izolační materiály,
větrací systémy.
Výstava bude obohacena o kulturní a doprovodný program. Z doprovodného programu jsou to především regionální kola soutěží učňů v oboru truhlář, zedník, obkladač a v oboru instalatér.
Motoristická výstava TEMPO
n Co vás za dobu vašeho působení na litoměřickém výstavišti nejvíce potěšilo a co naopak zarmoutilo?
Nejvíce mě těší, že se nám do dnešního dne podařilo zachovat
výstaviště takové, k jakému účelu bylo zřízeno, že představitelé
města nepodlehli nemalým tlakům na jeho rozprodej a faktickou
likvidaci. Dost lidí stále ještě nedoceňuje význam regionálního
výstaviště, říkají, že ze Zahrady Čech nikdy nebudou brněnské
veletrhy, ale to je přesně ten veliký omyl, nikdy jsme o takovéto
postavení neusilovali. Naší snahou je vybudovat moderní regionální výstavní areál, který bude sloužit potřebám Ústeckého
kraje a nejbližšího okolí a bude splňovat všechny požadavky vystavovatelů. No a to je přesně to, co mě mrzí, že se nám to zatím
ještě nepodařilo. Ale jako vždy „vše je o penězích“, a těch se zatím nedostává. Ale jsem optimista a věřím že, se podaří takový
areál v Litoměřicích dobudovat.
Stavební výstavu vystřídá na výstavišti Zahrada Čech motoristická výstava TEMPO,
která doplněná o RC MODEL SHOW proběhne na výstavišti ve dnech 13. – 15. května.
Zastoupena bude většina továrních značek automobilů, k vidění budou dále užitková
a nákladní vozidla, zvedací, svařovací technika, elektrokola, autokosmetika, doplňky
pro motoristy. Prezentovány budou modely aut, letadel a vrtulníků. Modely aut v měřítku 1:8 budou předvádět super skoky, jízdu na rychlostním limitu. Předváděcí lety vrtulníků a letadel mnoha druhů od akrobatických speciálů po modely pro začátečníka.
V sobotu 14. května proběhne Sraz historických vozidel a v neděli 15. května bude součástí výstavy Sraz motorkářů se soutěžemi a spanilou jízdou.
n Jsou některé z litoměřických veletrhů nebo přímo město
Litoměřice doslova vaší srdeční záležitostí?
Mám ráda každou výstavu, každou akci, která se na našem výstavišti pořádá. Mám velmi ráda i tohle město a i když zde přímo
nežiji, je to i moje město a velmi mi na něm záleží. Zajímá mě,
jak vypadá, jak se s časem mění, co se tu děje, jací lidé v něm
žijí.
Vždyť Litoměřice jsou skutečně bránou do Čech, a označení Zahrada Čech je opravdu namístě. Přijďte se k nám podívat a poznáte to sami!
Velmi se mi tady líbí a nedovedu si představit, že bych žila někde jinde.
Děkujeme za rozhovor a blahopřejeme.
Výstavba nového pavilonu T na českobudějovickém výstavišti
Ing. Jitka Matoušková se zpěvákem Danem Nekonečným,
který vystoupil v jednom z kulturních programů na výstavišti.
Hodnotíme za 1. a 2. čtvrtletí
Palec nahoru dáváme novým počinům ve výstavnictví
a žhavým či novým titulům ve veletržním kalendáři naší republiky.
Nový počin
Uskutečněné
JOBS Expo (Incheba Expo Praha) – pro jeho aktuálnost a potřebnost 1. stupně
Chystané
MOTORSPORT EXPO 2011 (Brno) – opět potěší rozrůstající se rodinu motorkářů
Víno & delikatesy (Praha – Holešovice) – malá změna názvu a velký potenciál
Letní knižní veletrh (Ostrava – Černá louka) – knihy to potřebují
Rodina a volný čas (Louny) – vhodné doplnění Autosalonu návštěvníci v Lounech
přivítají
Krkonošský veletrh Trutnov, Chodský veletrh Domažlice (pořádá Omnis) –
výstavní akce konečně i v lokalitách výstavnictvím dosud nedotčených
Veletrh Svět dětí (Hradec Králové) – ve východočeské metropoli je výstavních
akcí málo – přejeme zdar
T O P E X P O C Z , s . r. o . , B e l g i c k á 3 8 , 1 2 0 0 0 P r a h a 2 . V í c e i n f o r m a c í n a w w w. t o p - e x p o . c z
Ing. MILOSLAVA VESELÁ
majitelka, jednatelka a ředitelka
S aktivitami společnosti TOP EXPO CZ
jste se již zajisté měli možnost v uplynulých letech setkat. Hlavním oborem podnikání společnosti je pořádání odborných
akcí pro ekonomicky významné obory
DOPRAVA – ENERGETIKA – STAVEBNICTVÍ – ICT. Firmám z těchto
oborů pomáháme ve spolupráci s rezortními ministerstvy a zastupitelskými úřady zajistit zlepšení jejich pozice na českém,
ale i mezinárodním trhu. Námi pořádaných oborových soutěží
a konferencí se účastní stále vyšší počet společností; potěšitelný je i vzrůstající zájem významných klientů účastnit se pod
vlajkou TOP EXPO CZ světových veletrhů.
CÍLEM CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE je profesionální prezentace oborů české
dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale
také českéa evropské politické reprezentaci. Do soutěže mohou být přihlášeny
dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty
a technologie uvedené do provozu v období od 1. 1. do 31. 12. 2010.
Č E S K Á D O P R AV N Í S TAV B A
A TECHNOLOGIE ROKU
CELOSTÁTNÍ
SOUTĚŽ
VYPISOVATELÉ:
TERMÍN ÁŠEK:
IHL
DÁNÍ PŘ
PRO PO
1
9. 5. 201
Pražská Novoměstská radnice se 6. ledna 2011 stala místem oficiálního vyhlášení podmínek soutěže Česká dopravní stavba a technologie roku 2010.
Na tiskové konferenci, kterou svolal ředitel kabinetu ministra dopravy Karel
Hanzelka, reprezentovali tradiční vypisovatele náměstek ministra dopravy Ivo
Toman a ředitel SFDI Gustav Slamečka. Své příspěvky přednesli rovněž prezident SPS Václav Matyáš, poradce ministra a dlouholetý předseda poroty
soutěže Petr Moos a Miroslav Svítek z FD ČVUT. Všichni apelovali na přítomné
zástupce významných společností, aby soutěž hojně obeslali.
O významu soutěže svědčí i záštity, které jí každoročně udělují významné osobnosti a instituce. Letošní ročník probíhá pod záštitou mnoha osobností, uvádíme např.
předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha
předsedy vlády České republiky Petra Nečase
předsedy Asociace krajů České republiky Milana Haška
ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Gustava Slamečky
TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 9.
GALAVEČER: 9. 6. 2011!
5. 2011!
Více informací a přihlášky najdete na stránkách organizátora,
www.top-expo.cz/cds-2010
Se záměrem podpořit zájem o studium technických oborů v České republice
na vysokých školách byla dne 25. 6. 2009 vyhlášena každoroční
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI
Z OBORŮ DOPRAVA
A DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
A) dopravní stavby
B) dopravní technologie
C) významné inovace dopravních prostředků
ČESKÁ ENERGETICKÁ
A EKOLOGICKÁ STAVBA
2010
Slavnostní vyhlášení výsledků a prezentace vítězných staveb a technologií celostátní soutěže ČDS&T roku 2010 se uskuteční dne 9. 6. 2011 tradičně
v Betlémské kapli v Praze za účasti významných českých a zahraničních hostů.
K účasti na tomto svátku oboru doprava, stavebnictví a telematika budou
pozváni zástupci všech přihlašovatelů. Vyhlášení se bude konat za vysoké
mediální pozornosti.
ČESKÝ ENERGETICKÝ
A EKOLOGICKÝ PROJEKT
2010
Cílem celostátní soutěže je prezentovat stavby, projekty a inovace roku 2010, které významným způsobem snižují
energetickou náročnost ČR, zvyšují energetickou účinnost využití energetických zdrojů a přispívají ke zlepšení životního prostředí v ČR.
VYPISOVATELÉ:
SOUTĚŽ TRADIČNĚ PODPORUJÍ:
SFRB
TRADIČNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
Více informací a přihlášku naleznete na www.top-expo.cz/ceep-2010
2. ročník mezinárodní konference; 23. - 24. 5. 2011
5. České dopravní fórum, Praha; 8.- 9. 6. 2011
TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY PRAHA
AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY
Trendy energetiky v evropském a mezinárodním kontextu přijedou do Prahy již podruhé konzultovat významní čeští
i zahraniční odborníci, představitelé parlamentu ČR, státní správy, akademické sféry, odborných komor a významných
podniků. Dramatický vývoj v posledních týdnech si vyžádal také diskuzi o dosažitelnosti nízkouhlíkové Evropy.
Cyklus konferencí s dopravní tématikou pořádá společnost Top Expo ve spolupráci s významnými odborníky na dopravu, dopravní technologie a stavitelství již třetím rokem.
Národní technické muzeum, Praha 7, Kostelní 32
Magistrát HMP, Praha 1, Mariánské nám. 2
V den zahájení konference - 23. 5. 2011 - si odborníci položí otázky:
V pořadí již 5. setkání odborníků bude mít mezinárodní rozměr, neboť ve spolupráci s Odborem kultury, zahraničních
vztahů a cestovního ruchu jsou do Prahy zváni evropští specialisté na dopravu z významných měst Evropy.
Jak změní Fukušima trendy evropské energetiky?
Ohrozí nízkouhlíkové trendy konkurenceschopnost států Evropy?
Pro konání konference se podařilo zajistit reprezentativní prostředí; účastníci budou přijati v prostorách Staroměstské
radnice po skončení konference se zúčastní vyhlášení vítězů celostátní soutěže ČDS&T 2010 v Betlémské kapli.
Pro konání konference se podařilo zajistit exkluzivní prostředí a získat významné záštity:
Petr Nečas, předseda vlády ČR / Milan Štěch, předseda Senátu ČR / Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu / Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu / Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí
/ Václav Havlíček, rektor ČVUT Praha
Konference se koná pod záštitou:
Karel Březina, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu a informatiku / Václav Havlíček, rektor ČVUT
v Praze / Jaroslav Hanák, prezident Svazu dopravy ČR / Miroslav Svítek, prezident SDT a děkan FD ČVUT
Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Program a přihláška jsou k dispozici na www.top-expo.cz/konference/5-CDF
Program a přihláška jsou k dispozici na www.top-expo.cz/konference/2-TEE
7
Nitra:
ZAHRANIČNÍ VELETRHY
Strojársky veľtrh 2011
Ve dnech
28. června – 2. července 2011 se
v Düsseldorfu bude
pod heslem „Bright
World of Metals“ konat kvarteto mezinárodních technologických veletrhů:
GIFA – Mezinárodní
slévárenský veletrh,
METEC – Mezinárodní veletrh
hutnictví,
THERMPROCESS –
Mezinárodní veletrh
technologií tepelného zpracování
a NEWCAST – Mezinárodní veletrh slévárenských odlitků.
stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov
Nitriansky medzinárodný strojársky veľtrh, ktorý sa bude konať na výstavisku Agrokomplex od 24. do 27. 5. 2011 patrí k najvýznamnejším nielen v SR, ale aj
v rámci krajín strednej a východnej Európy. Spĺňa kritériá medzinárodnosti, stanovené celosvetovou Úniou medzinárodných veľtrhov so sídlom v Paríži. Koná sa
s cieľom vytvoriť priestor na komunikáciu medzi dodávateľmi a odberateľmi, byť
účinnou platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, prieskum trhu, získavanie nových kontaktov a upevňovanie existujúcich obchodných vzťahov.
myslu SR, Bratislava, Slovenská zváračská spoločnosť, Slovenská zlievarenská spoločnosťí a ďalší. Záštitu nad
veľtrhom prevzal Minister hospodárstva
Slovenskej republiky,“ hovorí vedúci obchodného úseku Ing. Jozef Jenis“.
strojárstvo a EMA – 11. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie.
„Všetky uvedené podujatia tvoria dočasné komunikačné trhy, ktorých úlohou
je oživiť aktuálny dopyt. Predsavzali sme
si, ako jeden z dôležitých cieľov, pomôcť
posilniť postavenie účastníkov veľtrhu
v domácej i medzinárodnej súťaži. Veľtrh
tak má šancu dokázať, že je kvalitným podujatím, ktoré môže byť aj v ťažkých časoch hybnou silou rozvoja odvetvia. Predpokladaná účasť viac ako 400
vystavovateľov a spoluvystavovateľov zo
SR, ČR, Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie, Thaiwanu, Japonska, Talianska,
Fínska a Švédska je pre nás opäť vyjadrením veľkej dôvery. Teším sa, že nás podporili aj odborní partneri – Ministerstvo
hospodárstva SR, Zväz strojárskeho prie-
„Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené i ocenenia „Inovatívny čin roka
2011“. Túto súťaž vyhlásilo Ministerstvo
hospodárstva SR s cieľom povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám.
Pripravili sme tiež súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude ocenených 6 exponátov a jedna expozícia. V súťaži
o najlepší strojársky výrobok roka,
ktorú vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu SR, budú ocenené výrobky. Samostatnú cenu udelí aj časopis Strojárstvo /
Strojírenství. Všetky súťaže budú slávnostne vyhodnotené na spoločenskom
stretnutí vystavovateľov 24. mája. Pre odborníkov sa pripravuje i odborný program. Agentúra SARIO pripravuje Medzinárodný strojársky kooperačný deň.
www.agrokomplex.sk
Produktové členenie veľtrhu zahŕňa
hlavne všeobecné strojárstvo, zváranie,
zlievanie, obrábacie tvárniace stroje
a príslušenstvo, povrchové úpravy,
ručné náradie, armatúry, čerpadlá, hydrauliku, ložiská, tesnenia, CAD systémy, elektrotechniku, meranie, reguláciu a automatizáciu.
Niektoré produktové skupiny
sa rozšírili do samostatných
výstav.
Sú to EUROWELDING – 17. ročník
medzinárodnej výstavy zvárania
a technológií, pre zváranie, CAST-EX
– 17. ročník medzinárodnej výstavy
zlievania, hutníctva, a metalurgie,
CHEMPLAST – 15. ročník medzinárodnej výstavy plastov a chémie pre
Inovatívny čin roka
Farebná pastva nielen pre oči, ale aj dušu
V čase, keď sa vaše záhradky začínajú prebúdzať do novej vegetačnej sezóny, sme
pre vás opäť pripravili už 15. ročník vašej obľúbenej výstavy GARDENIA, ktorá sa
uskutoční v dňoch 14. – 17. apríla 2011 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
GARDENIA vám aj tohto roku prináša
okrem nevyčerpateľného zdroja nápadov
aj bohatú farebnú pastvu nielen pre oči,
ale aj dušu. Oáza tých najrozmanitejších
kvetov – od najmenších sukulentov
a črepníkových kvetov, cez tie najkrajšie
odrody ruží, cibuľových kvetín a čarovných orchideí, okrasných kríkov
a drevín, tropických a exotických rastlín
a ovocných stromčekov, až po tie najúžasnejšie záhradné nábytky, grily, svietidlá,
jazierka a jazierkové techniky ako aj nespočetné množstvo doplnkov ozdobných
a úžitkových predmetov. Všetko budete
môcť na výstave obdivovať a inšpirovať sa,
ale aj preniesť do vašich domov. Širokú
ponuku svojich produktov a služieb pre
oddych, skrášlenie a spríjemnenie svojho
domáceho prostredia, vám ponúkne už
tradične vyše 150 vystavovateľov – a to
nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Tak, ako aj v minulosti budú mať návštevníci možnosť pozrieť si a zakúpiť
si to najvhodnejšie pre svoj dom, balkón či záhradu. Chýbať nebudú ani
ukážky pestovania zeleniny, okrasných
a liečivých rastlín ako aj potrebné odborné poradenstvo. Mužskú časť určite
potešia najmä novinky z oblasti náradia
a pracovných pomôcok a na svoje si prídu
aj pestovatelia citrusov, ktorí majú možnosť odborného zaštepenia vlastných divorastúcich rastlín priamo na počkanie
počas celej doby výstavy.
Opäť sme pre návštevníkov pripravili
sprievodný program, spolu s novinkami – ako napríklad celoslovenská súťaž
v reze a vrúbľovaní ovocných drevín
v ovocnom sade, organizovanú pod záštitou Slovenského zväzu záhradkárov.
Prijmite naše pozvanie a prežite na výstavisku Agrokomplex príjemné chvíle,
plné nových vôní a živých farieb jari!
Agrokomplex Výstavníctvo Nitra, š.p.
Kontakt: Mgr. Lenka Haverlíková
tel: 0911 880 263
[email protected]
www.agrokomplex.sk
Přírodní kámen v celé jeho rozmanitosti
Ve dnech 22. do 25. června bude norimberské výstaviště opět zasvěceno krásnému
tématu, kterým je kámen. Uskuteční se zde 17. ročník mezinárodního veletrhu přírodního kamene a jeho zpracování Stone+tec.
Přírodní kámen patří k nejstarším, nejfantastičtějším a nejtrvanlivějším materiálům. To, že je přírodní kámen aktuální
materiál také v dnešní době, dokazuje pravidelně jednou za dva roky právě veletrh
Stone+tec. Na veletrhu je k vidění pestrá
paleta výrobků od kamenných bloků, dlažeb, obkladů, zahradních fontán, okrasných doplňků až po šperky a umění z přírodního kamene. Rovněž jsou zde
představovány nejrůznější varianty těžby,
úpravy, opracování, využití a údržby přírodního kamene.
Nejpočetnější skupinou návštěvníků
jsou zajisté kamenosochaři, sochaři a stavitelé, stále větší popularitu si však veletrh získává také u architektů, protože
právě zde se jim nabízí ideální možnost si
nejrůznější druhy a kvality kamene nejen
„osahat“, ale také se informovat o nejno-
Po dvou letech se letos na Novém výstavišti v Mnichově opět koná světový veletrh
Laser World of Photonics spojený s kongresem. Jde o prestižní technologický veletrh, který představuje kompletní spektrum dosažených výsledků v této oblasti..
Představuje technologii, která má své zastoupení napříč všemi relevantními obory
zpracování materiálů, měření a testování až po medicínu a obory pracujícími s obrazem.
Laser World of Photonics
20. světový veletrh, Mnichov 23. – 26. května 2011
Již příprava akce ukazuje, že veletrh
LASER 2011 opět potvrdí svou pozici
nejvýznamnějšího odborného veletrhu na
světě. Pořadatelé – Messe München
GmbH – ohlašují, že se ho zúčastní opět
přes 1 000 vystavovatelů ze 35 zemí na
výstavní ploše 35 000 m2, Očekává se
návštěva kolem 30 000 návštěvníků z celého světa.
Mix uživatelů, výrobců laserového
zdroje a poskytovatelů tohoto systému
tvoří z veletrhu Laser World of Photonics
událost vskutku jedinečného významu.
Symbiózou s kongresem, který se řadí
k nejlepším v oboru na teritoriu Evropy
a mezi top 3 ve světě, vzniká na mnichovském výstavišti dokonalá spojnice mezi
průmyslem, výzkumem a vědou. A zdůrazňuje ji jako světovou událost zobrazující celé spektrum fotoniky z různých perspektiv.
Žádný jiný veletrh neprezentuje svět
fotoniky tak obsáhle a koncentrovaně, veletrh je tematicky zaměřen na laserové
komponenty a laserové výrobní systémy.
Nabídka představuje inovativní technologie s konkrétními možnostmi průmyslového využití. Veletrhu se účastní všichni
světoví lídři, kteří budou informovat o neomezených možnostech nasazení optických technologií.
Veletrh doprovází informačně velmi
hodnotný World of Photonics Congress
pořádanými ve spolupráci a pod záštitou
renomovaných společností a expertů
z oboru.
Kongres se vyznačuje orientací na vědecké poznatky doplněné aplikačními výsledky formou přednášek a praktických
prezentací. Na kongresu referují zástupci
průmyslu o výzvách a řešeních nejnovějších témat v oblasti fotovoltaiky, biofotoniky atd.
Návštěvnické spektrum tvoří výzkumní
a vývojoví pracovníci a odborníci z růz-
vějších metodách upevňování, kotvení či
dokonalé údržbě.
Vzhledem k výhodné zeměpisné poloze se stal veletrh Stone+tec důležitým
zdrojem impulzů a oblíbeným místem setkání pro oborníky z celé Evropy. Veletrh
přitahuje svou osobní atmosférou a množstvím příležitostí ke vzájemným kontaktům v oboru.
Více informací k veletrhu získáte na
www.stone-tec.com, nebo u oficiálního
zastoupení norimberské veletržní
společnosti v ČR u společnosti
PROveletrhy s.r.o. www.proveletrhy.cz
ných oborů průmyslu – od strojírenství,
přes medicínu po kosmický a zbrojní průmysl.
Oborové zaměření veletrhu:
Laser a optronika • Optika • Výrobní laserová technika • Optické měřicí systémy
• Seznorika, měřicí a zkoušecí technika •
Optické informační technologie • Imaging • Biofotonika • Life Sciences • Green
Photonics
Aktuální seznam vystavovatelů
a doprovodných akcí sledujte na
www.laser.de. www.world-ofphotonics.net,
www.photonics-congress.com
Vstupenky, ubytování, zájezdy:
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno
tel. 545 176 158, fax: 545 176 159
[email protected], www.expocs.cz
“easy to use” tématem
veletrhu Sensor + Test
V době od 7. do 9. června 2011 se na výstavišti v Norimberku
uskuteční již 18 ročník veletrhu Sensor+Test. Pestrost témat, výrobků a technologií jde napříč všemi branžemi, jelikož snímací,
měřicí a zkušební technologie nás v dnešní době doprovází na každém kroku.
Veletrh Sensor + Test má každoročně své zvýrazněné téma, které vždy upozorňuje
na to, co je právě důležité pro výzkum a použití snímací, měřicí a zkušební techniky
v praxi. Letos padla volba na useability neboli použitelnost. Při současném vývoji je
jednoznačně kladen důraz na spolehlivost, snadnou obsluhu, srozumitelnost a jednoduchost při používání. V hale 12 bude vyhrazen prostor pro tzv. „easy to use forum“,
kde se budou střídat přednášky a diskuse na dané téma.
Paralelně s veletrhem probíhá mezinárodní kongres „SENSOR, OPTO und IRS?“,
jehož témata jsou soustředěna do tří základních okruhů: senzorika, optické metody měření a infračervené metody měření.
Další informace lze získat u oficiálního zastoupení veletrhu v ČR,
kterým je společnost PROveletrhy s.r.o. www.proveletrhy.cz
VINEXPO – veletrh vín a destilátů
19. – 23. června 2011 – Výstaviště Bordeaux- Lac
Mezinárodní veletrh Vinexpo je očekávanou a významnou událostí v oboru vinařského průmyslu. Na jednom místě se
sejdou všichni profesionálové z oboru
vín a destilátů: výrobci, dovozci, distributoři, restauratéři a samozřejmě také someliéři. Novinkou letošního konání 2011
je pro návštěvníky program « Tastings by
Vinexpo », v rámci kterého budou v průběhu veletrhu probíhat na několika nových místech degustace nejen vín francouzských, italských, španělských, ale
také např. japonského saké atd.
Vinexpo nabízí bohatý doprovodný
program – konference, semináře, degustace. Služba My Vinexpo je k dispozici
na webovských stránkách www.vinexpo.com a již před zahájením akce
umožňuje kontaktovat vystavovatele, domluvit si s nimi schůzku, vybrat program,
který vás nejvíce zajímá, atd.
Pro získání vstupenky zdarma se obraťte
na kancelář veletrhu VINEXPO v ČR –
Active Communication Praha,
tel: 222 518 587
[email protected]
Květen na berlínském výstavišti
Na berlínském výstavišti se v květnu uskuteční tři zajímavé akce.
Mezinárodní odborný veletrh a kongres vodohospodářského
průmyslu WASSER BERLIN INTERNATIONAL, Mezinárodní
veletrh pro Open-Source řešení LinuxTag a Podnikatelské fórum pro IT, mobilní a webové služby IT Profits.
Hned na začátku května, 2. – 5. 5.
2011, se sejdou firmy a odborná veřejnost
z oblasti vodního hospodářství na
WASSER BERLIN INTERNATIONAL.
Prezentovány budou inovativní produkty
z oblasti získávání, zpracování, odvádění
a alokace vody. Doprovodný kongres
„wat – WASSER BERLIN INTERNATIONAL“ je významnou platformou pro setkání odborníků z celého světa, kteří zde
mohou řešit aktuální otázky vodohospodářského průmyslu a diskutovat jejich
možná řešení.
IT Profits – podnikatelské fórum pro
IT, mobilní a webové služby, které se zaměřuje především na malé a střední podniky, přivítá své účastníky 11. – 12. 5.
2011. Ti se dozví, jak snížit náklady za internet a komunikaci, jak zvýšit efektivitu,
získat zákazníky či proniknout na nové
trhy. Součástí fóra je řada přednášek, na
kterých jsou návštěvníkům prezentovány
nejrůznější řešení, produkty a služby.
LinuxTag, jakožto nejdůležitější událost pro prezentaci linuxových a opensource řešení v Evropě, proběhne 11. –
14. 5. 2011. Představí novinky profesionálním uživatelům, vývojářům, novým
uživatelům a IT komunitě. Návštěvníci
tak získají přehled o výkonnosti a současném směřování vývoje v oblasti svobodného softwaru a podnikových systémů
Česko-německá obchodní a průmyslová
komora jako oficiální zástupce Messe
Berlin v České republice nabízí pro
odborné návštěvníky vstupenky na
zmíněné veletrhy za výhodné ceny.
Informujte se na tel. č. 221 490 310
100 000 m2 – plocha letošního
TRANSPORT LOGISTIC
Letos se na Novém výstavišti v Mnichově koná ve dnech 10. – 13. května
již třináctý ročník nejvýznamnějšího
mezinárodního veletrhu pro dopravu,
logistiku a telematiku s názvem
TRANSPORT LOGISTIC 2011.
Obor dopravy a logistiky patří mezi
nejrychleji se rozvíjející průmyslová odvětví a letos se v Mnichově opět setkají
všichni lídři trhu.
Tento veletrh svým obsahem přesně naplňuje název – přivádí na mnichovské výstaviště odborníky a investory na jedno
místo. Veletrh tvoří komplexní platformu
pro tento obor.
Organizátoři (Messe München GmbH)
sdělují, že Transport Logistic letos opět
zaznamenává nárůst výstavní plochy
a počtu vystavovatelů (1 600 vystavovatelů z 50 zemí na rekordní výstavní ploše
100 000 m2). Očekává se 50 000 návštěvníků. Z pohledu naší republiky je potěšitelné, že jak Česko, tak Slovensko, budou
svou vysokou účastí na veletrhu vidět –
celkem se z obou zemí účastní 50 vystavovatelů na ploše 1 200 m2.
Veletrh doprovází bohatý konferenční
program, jehož součástí bude opět Air
Cargo Europe 2011 – 5. Mezinárodní
kongres a výstava světového průmyslu letecké přepravy a Marilog 2011 – 6. mezinárodní konference námořní logistiky
a spousta dalších odborných workshopů
a pódiových diskusí.
Výběr některých konferenčních témat
Regiony se představují: Afrika, Turecko, Francie, Itálie, Rakousko • Fórum
evropských železnic • Evropská transportní telematika • Green Logistics • Intermodal Logistics • Cool Logistics
Zájezd, vstupenky, servis na tento veletrh:
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4, 604 45 Brno
tel. 545 176 158, fax: 545 176 159
[email protected], www.expocs.cz
Aktuální seznam konferencí a přednášek
a další informace:
www.transportlogistic.de
Skutečným barometrem kvality výstav jsou
v rozhovoru Ing. Drahomír
vystavovatelé a návštěvníci Říká
Medveď, ředitel Incheby Praha
n Je za vámi, řeklo by se z ekonomického hlediska, perný rok. Co z něj
hodnotíte dobrého a co vám dělalo
vrásky na čele?
Pro celou ekonomiku i pro veletržní
průmysl to nebylo a není lehké období.
Incheba se proto nijak nevymyká zkušenostem ostatních veletržních správ u nás.
Pocítili jsme určitý pokles, spíše však
v rozsahu výstavní plochy než v počtu vystavovatelů nebo návštěvníků. A je to navíc odlišné v různých komoditách.
Zatímco například markantní byl pokles u výstavy automobilů, veletrh cestovního ruchu Holiday World loni setrval na
svém standardu a letos dokonce zaznamenal vzrůst. A stomatologický veletrh Pragodent byl v loňském roce dokonce nejúspěšnější ve své osmnáctileté historii!
n V čem dozněly změny v kalendáři
a co od nich očekáváte?
V roce 2010 jsme neuspořádali pouze jediný veletrh, MUZIKA, ale nyní již máme
nastartováno na jeho opětovné zářijové
obnovení. Dokonce v tomto roce přicházíme s akcemi novými – s veletrhem autobusové dopravy CZECHBUS a veletrhem
pracovních příležitostí JOBS EXPO. Očekáváme od nich úspěšný start, zacelení
mezery na pražském veletržním trhu a zahájení nové tradice.
Budu-li hovořit i o akcích hostujících
organizátorů, pak dokonce máme na Výstavišti až těsno – kromě všech stávajících
k nám úspěšně vstoupila veletržní správa
Terinvest se svými jarními i podzimními
akcemi. Letos se v Holešovicích uskuteční 47 veletrhů ve 29 termínech.
rozšířili parkoviště v dolní části Výstaviště, nově „zformulovali“ parkovací plochy v jeho horní části. Uvnitř areálu je
nyní k dispozici na dva tisíce stání!
Problémem může v určitých vypjatých
situacích být propustnost světelné křižovatky ulic Za elektrárnou a U Výstaviště.
Máme konkrétní návrh řešení, ale jeho
realizace už nezáleží na nás, ale na hl.
městě Praze.
Pokud jde o veletrhy v Praze a Bratislavě, samozřejmě ve prospěch našich vystavovatelů využíváme možnost, aby se
prezentovali v obou hlavních městech.
Platí to u veletrhů, kdy Incheba Praha i Incheba Bratislava pořádají tematicky příbuzné akce, jako jsou například: TOP
Gastro a Danubius Gastro, Motocykl
a Motocykel, Holiday World a ITF Slovakiatour, Pragointerier a Moddom, Pragodent a Slovenské dentálne dny nebo Pragoalarm a E+R+P.
n Doprava a parkování to je alfa
a omega, jak se s tím vypořádáváte
a co do budoucna? Jak propojujete
veletrhy v Praze a Bratislavě, i pokud jde o vystavovatele?
Koncem ledna jsme uvedli do provozu
nejmodernější elektronický parkovací systém v dolní části areálu, který výrazně
zrychluje vjezd i výjezd aut. Už na podzim minulého roku jsme proto podstatně
n Horký brambor je rekonstrukce,
eventuálně nějaká výstavba. Už jste
jednali nebo budete jednat s magistrátem.
Již jsme měli první jednání s náměstkem
primátora Ivanem Kabickým, vyjasnili
jsme si výchozí pozice a vzájemně se seznámili s náměty na řešení situace. Domlouvá se rovněž schůzka s panem primátorem.
Holešovické výstaviště ožije zdravotnickou tematikou
Ve dnech 19. až 21. 4. proběhnou souběžně na Výstavišti v Praze – Holešovicích
dva tradiční veletrhy zabývající se zdravotnickou tematikou. Mezinárodní veletrh
PRAGOMEDICA, který se letos koná po třiatřicáté, se pyšní jednou z nejdelších
tradic ve svém oboru u nás. Neméně zajímavý bude ovšem také 15. ročník specializované výstavy pro zdravotně postižené NON-HANDICAP.
Na prestižním veletrhu PRAGOMEDICA, který letos opět pořádá společnost
Incheba Praha, proběhnou velmi důležitá
zasedání ředitelů nemocnic sdružených
v Asociaci českých a moravských nemocnic.
„Na veletrhu PRAGOMEDICA se určitě setkáme s ministrem zdravotnictví,
s panem Leošem Hegerem. Máme v plánu
s ním diskutovat o aktuální situaci ve
zdravotnictví. Konkrétně nás bude zajímat, kdy přesně začnou být lékařům vy-
pláceny slíbené vyšší mzdy, chceme probrat, jak a za jakých okolností může docházet k rušení lůžek v nemocnicích,
máme přichystáno velké množství otázek,“ říká Stanislav Fiala, výkonný ředitel
Asociace českých a moravských nemocnic.
Na veletrhu nebude chybět
bohatý doprovodný program
Obohaceni nejen o zážitky budou moci
odejít z veletrhu postižení lidé ze Středočeského kraje. Každý tělesně postižený
člověk, který prokáže, že bydlí ve Středočeském kraji, dostane zdarma EUROKLÍČ. Jde o prohloubení dlouhodobého
projektu, jehož cílem je zajistit osobám se
sníženou schopností pohybu na celém
území ČR, ale také ve vyspělých evropských zemích, rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. WC,
výtahů, svislých a schodišťových plošin
atd.
Na veletrhu NON-HANDICAP budou
probíhat také velmi zajímavé a naučné semináře a přednášky.
Zdravotnické veletrhy PRAGOMEDICA
i NON-HANDICAP 2011 budou
otevřeny od 19. 4. do 21. 4. 2011 a to
vždy od 10 do 17 hodin.
Co Diamant Expo připravil pro Louny a Liberec
Na výstavišti v Lounech proběhne od 14. do 17. dubna již patnáctý ročník oblíbené výstavy nejen pro zahradníky. Výstava
nabídne návštěvníkům vše, co souvisí s bydlením a zahradou.
Venkovní i kryté výstavní expozice představí především pěstitele, výrobce a distributory rostlin, zahradního nábytku, techniky a vybavení zahrad. Návštěvníci tak mohou využít nejenom
možnosti přímého prodeje, ale také odborného poradenství nebo
objednávky služby pro svoji zahradu.
Vystavovatelé připraví pro návštěvníky, jichž v loňském roce
přišlo přes třicet tři tisíce, pestrou paletu rostlin, zahradního nábytku a techniky. Zároveň je tato akce příležitostí pro představení
novinek ze světa bydlení, stavebních materiálů, vytápění, nábytku a bytových doplňků.
Výstava Dům a zahrada je otevřená
od čtvrtka 14. do neděle 17. dubna
Mezi nejoblíbenější veletržní akce na výstavišti v Liberci patří
veletrh DŮM A ZAHRADA LIBEREC, který se letos koná
v termínu 19. – 22. května. Již šestý ročník této atraktivní
akce nabídne přehlídku stavebních materiálů a technologií.
Návštěvníci, a to jak z řad odborníků, tak z řad drobných stavebníků či chalupářů, se mohou těšit na průřez nabídky stavebního průmyslu včetně nejaktuálnějších novinek.
Spojení nomenklatury příbuzných oborů stavby, bydlení a zahrady vytváří návštěvníkům i vystavovatelům každoročně příjemnou atmosféru. Oblíbenost této výstavy dokazuje i návštěvnost. Během čtyř dnů konání výstavy na výstaviště zavítalo přes
24 000 návštěvníků a na naprosto vyprodaném výstavišti se představilo přes 280 vystavovatelů.
Výstava Dům a zahrada Liberec je otevřená
od čtvrtka 19. do neděle 22. května.
www.diamantexpo.cz
Blažená „Zahrada Hesperidek“ plná jarních květin
Výstaviště Flora Olomouc bude od
28. dubna do 1. května 2011 patřit jarní
etapě mezinárodní zahradnické výstavy
FLORA OLOMOUC tradičně doprovázené zahradnickými trhy a veletrhem
drobné zahradní mechanizace Hortifarm. Květinová nabídka největší a nejstarší květinové výstavy v České republice – s tradicí od roku 1958 – bude
i letos velmi pestrá.
Hlavní expozice výstavy se soustředí
do pavilonu A. Tvůrce této expozice, proslulý zahradní architekt Ivar Otruba, se
tentokrát inspiroval řeckými bájemi
a koncipoval ji jako zlatou „ZAHRADU
HESPERIDEK“ s tisícovkami kusů
okrasných výpěstků.
Do tohoto pavilonu bude soustředěna
velká květinová expozice Svazu květinářů
a floristů ČR, již doplní rozsáhlá přehlídka pěstitelského umění dlouholetého
partnera olomouckých květinových výstav Zahradnictví města Vídně, dále speciální přehlídka orchidejí Thajského království, tulipánů a hyacintů holandských
pěstitelů a polská jarních výpěstků.
Návštěvníci budou moci obdivovat exponáty floristické soutěže v aranžování
květin, letos na muzikálové téma
„V hlavní roli: Klobouk“, a také záplavu
balkónovek, cibulovin, jarních trvalek,
skalniček, či vodních rostlin v expozici
Českého zahrádkářského svazu. V té nebude chybět ani vyhledávaná bezplatná
zahrádkářská poradna. Pestrobarevné i zelené „živé“ expozice doplní výstava fotografií nejstarší a největší přírodní rezervace na světě – Yelowstoneského
národního parku.
Velmi přitažlivý bude pavilon E s „japonskou zahradou“ a unikátními exponáty dovezenými z proslulého Muzea
bonsají ve Starém Městě u Uherského
Hradiště. Vzácné bonsaje z Japonska, Koreje i Číny – některé starší přes 250 let –
doplní vystavovatelé zvláštními přírodními kameny „suiseki“, vodními plochami a drobnou zahradní architekturou.
V pavilonu bude rovněž „bonsajová“ poradna s ukázkami tvarování bonsají.
Další pavilony a volné plochy budou
patřit veletrhu drobné zahradní mechanizace Hortifarm a Jarním zahradnickým trhům s nabídkou květin, zeleniny, semen,
okrasných rostlin, školkařských výpěstků,
zahradnických, či kutilských pomůcek.
Během výstavy se návštěvníkům otevřou i sbírkové skleníky výstaviště
s exotickou květenou, botanická zahrada
Univerzity Palackého a botanická zahrada
výstaviště v Bezručových sadech se zajímavými rostlinnými exponáty.
Doprovodný program je kocipován
jako zábavný s dobrou hudbou a soutěžemi.
Více: www.flora-ol.cz
V květnu zamíří
strojaři do Prahy
Jubilejní 10. ročník mezinárodního veletrhu strojírenských technologií FOR INDUSTRY 2011 představuje jedinečnou jarní příležitost pro prezentaci moderní výrobní techniky, progresivních technologií a inovačních trendů, které mají široké
uplatnění a jsou podporou pro hospodářský rozvoj. Koná se 3. – 5. května 2011.
Strojírenský průmysl je nejnáročnější a zároveň nejvýznamnější odvětví, které má
v České republice dlouhou a dobrou tradici. V současné nelehké ekonomické situaci
řada průmyslových firem přehodnotila některé procesy a stále více vyhledává nové
efektivní technologie. Nové obchodní příležitosti, odborné komunikace, doprovodné
programy na aktuální témata, předvádění moderních trendů a zajímavé informace ze
světa průmyslu bude možné najít právě na veletrhu FOR INDUSTRY 2011.
Významnou součástí veletrhu bude doprovodný program zaměřený například na technologie strojírenské výroby, moderní trendy ve výrobě, prototypovou a malosériovou
výrobu, odolnou identifikaci s RFID a čárovým kódem a mnoho dalších témat. V rámci
veletrhu bude udělena prestižní Cena za technologii. Cenu obdrží nejvýznamnější technologické řešení, progresivní technologie, případně netradiční postup ve strojírenské
výrobě, které budou prezentovány v rámci veletrhu FOR INDUSTRY a FOR SURFACE. Dále vyhlašuje veletržní správa ABF, a.s. soutěž o nejlepší exponát pod názvem
Grand Prix FOR INDUSTRY 2011 a bude udělena i cena za nejzdařilejší expozici
TOP EXPO.
Souběžně s FOR INDUSTRY probíhají 6. mezinárodní veletrh povrchových úprav
a finálních technologií FOR SURFACE a 6. mezinárodní veletrh nakládání s odpady,
recyklace, průmyslové a komunální ekologie, úklidu a čištění FOR WASTE & CLEANING.
Pardubický IDEON žije výstavami
Opět po roce mohli návštěvníci načerpat jarní atmosféru v nově zrekonstruovaném
výstavním a společenském centru IDEON v Pardubicích na dvou populárních
a návštěvnicky atraktivních výstavách.
Tradiční výstavy BYTEXPO a FLORATECH se konaly v obvyklém termínu, tedy
druhý dubnový týden od 8.4. do 10.4. Představilo se na 80 společností a firem.
BYTEXPO nabídlo návštěvníkům nepřebernou škálu interiérového vybavení, počínaje nábytkem od kuchyní až po ložnice, zdravotní nábytek, dveře a zárubně, kuchyňské
potřeby, různé bytové doplňky a dekorace. Výstava FLORATECH byla zaměřena na
vše pro zahradu počínaje zahradním nábytkem včetně bazénů a relaxačních zahradních
výrobků, dále květiny, semena a sazenice, ovocné a okrasné dřeviny, substráty až po
floristické potřeby, dekorace a různé zahradní doplňky.
Připravovanou akcí je 2. ročník kontraktační a prodejní výstavy potřeb pro děti, sport
a volný čas, zájmy a záliby, relaxační a wellnes pobyty, cestování a poznávání NAŠE
DÍTĚ, HOBBY, VOLNÝ ČAS. Proběhne ve dnech 12. – 14. května 2011 a je určena
doslova pro celou rodinu.
Kateřina Vozábová, Manažerka výstav
Regionální stavební výstavy Omnisu
V novinách Euroveletrhy jsme již několikrát zmínili, že olomoucký Omnis propaguje
výstavnictví po celé republice, a to i v regionech, kde do té doby po výstavách ani takříkajíc pes neštěkl. Pro letošek je takovým regionem severovýchod Čech, konkrétně
Trutnov.
8. – 7. 5. Krkonošský veletrh Trutnov
I. ročník veletrhu stavebnictví, bytového zařízení, zahradnictví a hobby pro oblast
Krkonoš.
Společenské centrum UFFO v Trutnově.
13. – 15. 5. Prostějovský veletrh
2. veletrh stavebnictví, bytového zařízení, automobilů a regionálních firem
Veletrh má podtitul STAVBA – AUTO – BYDLENÍ – ZÁBAVA. Mezi vystavovateli
budou převládat firmy, které se zabývají výrobky a službami pro dům, byt, dílnu a zahradu. Chybět nebudou expozice automobilů.
Zimní stadion.
20. – 22. 5. Frýdecko-místecký veletrh
5. ročník má podtitul STAVBA – BYDLENÍ – ZAHRADA – ZÁBAVA a tedy jasné
oborové členění.
Víceúčelová sportovní hala Frýdek – Místek.
27. – 29. 5. Opavský veletrh
Již 8. ročník populárního veletrhu, který má návštěvnost kolem 10 000 lidí.
Veletrh má podtitul AUTO – STAVBA – BYDLENÍ – ZAHRADA – ZÁBAVA. V nabídce veletrhu pravidelně převládají firmy zabývající se výrobky a službami pro dům,
byt, dílnu a zahradu, velikostí a atraktivitou zaujmou expozice místních prodejců automobilů a příslušenství.
Víceúčelová hala Opava.
17. – 19. 6. Přerovský veletrh – Postav dům, zařiď byt
14. ročník prodejní a prezentační výstavy stavebnictví a bytového zařízení
Areál přerovského výstaviště (rozloha 90 000 m2) nabízí kvalitní výstavní plochy
(vnitřní 4 000 m2) a veškeré služby vč. dobrého parkování.
Výstaviště Přerov
Hradec Králové: Svět dětí
Agentura Zora pořádá na konci dubna v termínu 28. – 30. 4. v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové veletrh pro děti a o dětech s názvem Veletrh Svět dětí.
Jeho podtitul „od dudlíku k maturitě“ jasně definuje obsah a téma veletrhu, který obsáhne veškeré potřeby pro děti malé, školáky i teenagery. Zajímavá je sekce bankovní
a pojišťovací služby pro děti.
Veletrh je doplněn bohatým doprovodným programem, z něhož vyjímáme: Živá zvířátka se ZOO Dvůr Králové (na veletrhu budou živá zvířata přivezená ze zoo), malování
na obličej, výstava historických kočárků, hudební vystoupení souboru Boni Pueri a dalších souborů, módní přehlídky, poradny pro těhotné maminky.
Na veletrhu je zajištěno odborné hlídání dětí do dvou let.
Více na: www.veletrhsvetdeti.cz
v Kolíně n. Rýnem 25. – 28. 5.2011
Veletrh interzum je světově známý odborný veletrh pro nábytkářský průmysl a vnitřní vybavení. Představuje trendy a vize pro
utváření životního prostoru formou moderních materiálů, designérských počinů a exkluzivních novinek.
V centru letošního ročníku bude téma lehkých konstrukcí a materiálů v nábytkářském
průmyslu a zařízení.
Příznakem tohoto veletrhu je mezinárodnost vystavovatelů a návštěvníků. Stal se pramenem inspirace pro produktový vývoj, pro designéry a architekty.
Hlavní obory veletrhu
Materiály a komponenty pro nábytkářství • stroje, materiály a komponenty pro čalouněný nábytek a výrobu matrací • potahové materiály • kůže • světlo • inovační materiály
Tento veletrh je zcela vyprodán a signalizuje, že krize již odeznívá. Ve srovnání s rokem 2009, kdy se konal minulý ročník (interzum má dvouroční periodicitu), je letos
vyprodána celá plocha kolínského výstaviště, tj. 145 000 m2, což představuje 1 400 vystavovatelů z více než 60 zemí. Je to o 5 % více než při minulém ročníku 2009.
Koeln Messe očekává rovněž nárůst návštěvníků na více než 50 000 (nárůst o 10 %
oproti ročníku 2009.
Více: www.interzum.de
Redakce: Mgr. Ladislava Bryknarová – šéfredaktorka, Mgr. Natalie Jeníčková, Radka Svobodová, technický redaktor Přemysl Slánský, odpovědný redaktor a vydavatel PhDr. Václav Janda.
Adresa redakce: V Závětří 4, 170 00 Praha 7, tel/fax/zázn.: 266 791 550, tel.: 266 791 551, e-mail: [email protected] IČ 43157688. Číslo 1/2011 vyšlo 8. 4. 2011. MK ČR E 7062. ISSN 1802-436X.
Tisk Triangl, a.s. Rozšiřuje společnost Mediaprint&Kapa Pressegrosso, spol. s r.o.
www.euroveletrhy.cz www.euroexpo.cz

Podobné dokumenty

číslo 4/2010 ke stažení

číslo 4/2010 ke stažení Sledujte veletržní portál www.euroexpo.cz

Více

výstavy a veletrhy 2014

výstavy a veletrhy 2014 na největší odborné události v  oblasti elektrotechniky, elektroniky, automatizace, ICT, osvětlení a zabezpečení, která se bude konat v termínu 18.  – 21. 3. 2014 na brněnském výstavišti. Veletrh s...

Více

Programový přehled / Programový prehľad

Programový přehled / Programový prehľad Dodáváme i po jednotlivých rolích. Dodávame i po jednotlivých rolkách.

Více

Dýdžejem za deset dní

Dýdžejem za deset dní přestože je zcela zdarma. Tímto programem je Audacity.

Více

Sestava 1 - Helena Baker

Sestava 1 - Helena Baker slavný fromageur-affineur Bernard Antony, a exkurze na nejsevernější výběžek Médocu – Verdon-sur-Mer – spojená s návštěvou „ústřicárny“ a konzumací tuctů čerstvých ústřic. A závěrem ještě jedna mén...

Více