PW170ES 6

Komentáře

Transkript

PW170ES 6
KOLOVÉ HYDRAULICKÉ RÝPADLO PW170ES-6
Konkrétní stroj se nemusí shodovat s vyobrazeními
HYDRAULICKÉ
Navržen a vyroben v Evropě, podle
Evropských požadavků a potřeb, PW 170ES-6
poskytuje nejvyššî hladinu produktivity,
spolehlivosti, a komfortu posádky, Komatsu
patentovaný systém HydrauMind zajiš/ující
nejlepší poměr mezi zatížením a výkonem
stroje a tím i jeho využitelnost pro nejširší
paletu prací.
RÝPADLO
PW170ES 6
VÝKON NA SETRVAČNĺKU:
OBSAH LOPATY:
HMOTNOST:
91 kW (121 PK) SAEJ 1349
MAX.
1,14 m
MAX.
3
SAE
18400 kg
2
PW170ES 6
Na kolová hydraulická
rýpadla jsou kladeny
tyto požadavky flexibilita využití, snadná
obsluha a schopnost
rychlého a bezpečného
pojíždění s nákladem.
PW170ES-6 svou
konstrukcí počínaje
sofistikovaným řešením
hydraulického systému
HydrauMind až po
výkonnou převodovku
těmto požadavkům plně
vyhovuje, a řadí se tak
mezi nejdokonalejší
hydraulická rýpadla
současnosti.
Obsah
3
4
Co je systém HydrauMind
6
Flexibilita
8
Jednoduché ovládání
10
Pohodlí a bezpečnost
12
Servis
13
Technické údaje
14
Pracovní rozsahy a rozměry
16
Rozměry
19
Zátěžové charakteristiky
22
Rozměry a hmotnosti součástí
24
Běžná a nadstandardní výbava
STEJNĚ JAKO VŠECHNA RÝPADLA ŮADY 6 JE I PW170ES-6
VYBAVENO UNIKÁTNĺM HYDRAULICKÝM
SYSTÉMEM KOMATSU HYDRAUMIND
4
Co je to HYDRAUMIND ?
Válec násady
Válec lopaty
Pístnice
zvedání
výložníku
Pracovní ventily
Pojezdový motor
Motor
Pohon otoče
Válec
radlice
Čerpadlo
Servoventily a ventily
Load Sensing
V systému HydrauMind řídí ventily Load Sensing a
vyrovnávací ventily tlaku automaticky rozdělení tlaku
oleje přesně podle pohybu ovládací páky nezávisle na
zátěži.
The PW170ES-6 je
vybaveno Unikátním
hydraulickým Systémem
Komatsu HydrauMind
Práce s měkkým materiálem nebo valení kamenů
jsou snadné, protože systém přesně udržuje
zdvih výložníku, takže nemůže dojít k vysmeknutí
břitu lopaty.
Původní Komatsu HydrauMind je
jeden z nejpokrokovějších
současných hydraulických systémů.
Hydraulické systémy Komatsu patří
mezi světovou špičku; jen u
HydrauMind bylo využito více než
200 patentovaných řešení
Stavebnicová koncepce systému HydrauMind
usnadňuje připojení dalších hydraulických okruhů.
Výhody systému HYDRAUMIND
Výkon, všestrannost, manévrovací
schopnosti - dosud nikdy nebylo k
dispozici hydraulické rýpadlo s tak
snadným, intuitivním a citlivým
ovládáním.
Předpokládejme, že se při rýpání
změní charakter terénu ...
v tom případě nemusí obsluha měnit
polohu ovládací páky, protože
systém HydrauMind automaticky,
okamžitě a bezhlučně zařídí přívod
správného množství oleje do
hydromotorů a určí příslušný tlak v
závislosti na změně vnějších
podmínek.
Během současného pohybu
výložníku, násady a lopaty...
pracuje celé zařízení přirozeně a s
optimální kombinací rychlosti a
výkonu - podobně jako lidská ruka.
Plnění lopaty je snadné, protože i během složitých
činností se pracovní nářadí pohybuje pomalu
a s maximálním výkonem.
Jemné ovládání je snadné, protože systém udržuje
konstantní rychlost pracovního zařízení nezávisle
na jeho zatížení.
Otřesy rýpadla během kombinovaných činností
jsou vyloučeny, protože velikost zatížení nemá vliv
na rychlost pracovního nářadí.
5
FLEXIBILITA
TYPY NÁSAD
TYPY VÝLOŽNĺKŮ
Jednodílný typ
1850 mm arm
5200 mm
2250 mm arm
Dvoudílný typ
2610 mm arm
5200 mm
Otočná násada
Násada 2900 mm
Standardní radlice
Podpěra
Přídavné hydraulické okruhy
Podpěry
Standardně je dodáván dvoucestný hydraulický okruh, elektricky
ovládaný pomocí páky v kabině řidiče.
Na vyžádání může být rýpadlo vybaveno nezávisle ovládanými
výklopnými podpěrami vpředu i vzadu.
6
Pro rýpadlo PW170ES-6 je k dispozici široký sortiment pracovního
nářadí a doplňků montovaných na podvozek, vyhovující takřka všem
možným aplikacím.
Paralelní radlice
Standardní radlice
Podpěra
Schránka na nářadí
Radlice
Krabice s nářadím mohou být umístěny na obou stranách
podvozku.
Shrnovací radlice standardního typu je k dispozici na objednávku
a může být připojena jak vpředu, tak vzadu. Objednat je možno i
radlici paralelního typu, která se připojuje dozadu.
7
SNADNÁ OBSLUHA
Volba pracovního režimu
Pro zajištění celkového optimálního výkonu stroje bylo navrženo pět pracovních
režimů: pro velkou zátěž, obecný provoz, dokončovací práce zdvihací práce a
bourací práce. Po zvolení pracovního režimu se udržuje nejefektivnější
kombinace rychlosti motoru, rychlosti čerpadla a tlaku systému pro daný úkol.
Režim G/O se ukázal jako výjimečný obecný režim provozu, kdy dochází ke
značné úspoře paliva na základě hodnoty počtu vykopaných tun/litrů paliva.
Pracovnĺ
režim
Aplikace
Výhoda
H/O
Pro těžké operace jako • Maximální produkce a výkon
• Rychlé časové cykly
kopání tvrdého
materiálu a nakládka • K dispozici režimy s nejvyšším
výkonem/rychlým zpomalením
G/O
Pro obecné pracovní
operace s výjimečnou
úsporou paliva
F/O
• Dobré časové cykly
• Výjimečná úspora paliva
• K dispozici režimy s nejvyšším
výkonem/rychlým zpomalením
Pro dokončovací operace, • Schopnost plynulé dokončovací operace
které vyžadují přesné ovládání • Rameno pří poloviční rychlosti
s rychlostmi zařízení, které
odpovídají danému úkolu
L/O
Pro operace přesného
a výkonného zdvihání
B/O
Pro výkonné
bourací operace
• Zvýšené, kontinuální uvolnění tlaku
• Snížená rychlost
• Vysoce přesné ovládání
• Optimální tlak a proud
• Optimální počet otáček motoru za minutu
Maximální výkon/Rychlé zpomalení
Stlačením joysticku lze zvolit maximální výkon pro rychlé získání výkonu a
pomoc při kopání tvrdého materiálu.
Při volbě rychlého zpomalení na joysticku se rychlosti veškerého pracovního
vybavení sníží na polovinu, což umožní provedení dokončovacích a jemných
operací s nepřekonatelnou přesností.
Volba
Aplicace
Výsledek
Zvýšení Operace výkopu tvrdého Zvýšení síly pracovního výkonu
materiálu
o 9% po dobu 8.5 sekund
výkonu
Snížení
rychlosti
Jemné
operace
Rychlost je snížena o 1/2.
Zvýšení síly pracovního výkonu o 9%,
dokud je stlačeno tlačítko na joysticku
8
Nové logo "Active" se zeleným
"+" potvrzuje, že stroj má
všechny populární "aktivní" atributy
Komatsu plus štědrý
výběr nových prvků v kabině
operátora pro zajíštění
komfortu obsluhy a lepšího,
produktivnějšího pracovního
prostředí.
Pravá ovládací páka slouží k řízení pohybu připojeného hydraulického
nářadí stejně jako k ovládání pracovních zařízení připojených přímo k
podvozku. Ve spojení se spínačem na přístrojové desce umožňuje ovládat
výklopné podpěry a shrnovací radlici. Tato důležitá schopnost spolu s
automatickým blokováním nápravy usnadňuje a urychluje pojezd se
zařízením, případně jeho spolehlivou stabilizaci.
Ovládání drapáku /
hydraulického kladiva
Ovládání
zařízení připojených
k podvozku
Otáčení nářadí ve směru pohybu
hodinových ručiček. V režimu B.O.
možnost ovládání hydraulického
kladiva.
Krátkým stiskem spínače lze páku
přepnout do režimu přesného
ovládání zvoleného zařízení.
Ovládání výložníku
Ovládání drapáku
Po skončení ovládání zařízení
připojených k podvozku lze
krátkým stiskem spínače vrátit
páku do standardního režimu
ovládání pohybu výložníku.
Otáčení proti směru
pohybu hodinových ručiček.
Hydraulické řízení a citlivost plynového a brzdového pedálu poskytuje obsluze za všech okolností pocit dokonalé
kontroly nad pohybem rýpadla.
9
POHODLĺ A BEZPEČNOST
Navrhování interiéru kabiny bylo
vedeno snahou eliminovat všechny
faktory, vyvolávající únavu obsluhy výsledkem je ergonomická,
dokonale zvukově izolovaná kabina
bez vibrací, poskytující nezvykle
velký prostor.
Vyjímečná prostornost
a pohodlí interiéru
Kabina poskytuje nejen neobvykle velký
prostor pro nohy a horní část trupu
obsluhy, ale i rozměrná odkládací přihrádka
za opěradlem sedadla, určená k uložení
osobních věcí. Seřizovatelná poloha
sedadla a ovládacích prvků vytváří ideální
pracovní prostředí a jistě vyhoví všem
individuálním požadavkům.
Snadný a bezpečný přístup
do kabiny
Díky širokým schůdkám a vodícím madlům
umístěným po obou stranách kabiny ani
nemůže být nastupování do kabiny
jednodušší. Přístup ještě usnadňuje sklopný
sloupek volantu, jehož sklon lze po usazení
obsluhy nastavit a polohu pak zajistit.
10
Ergonomicky
navržené ovládací prvky
Veškeré ovládací prvky počínaje pákami a konče monitorem
byly navrženy s ohledem na vytvoření ergonomického
pracovního prostředí. Menší ovládací prvky jsou umístěny v
dosahu obsluhy na skloněné přístrojové desce a jsou dobře
viditelné a přehledné.
Dokonalý výhled z kabiny
Dokonalý výhled všemi směry
zajiš/uje použití velkých
panoramatických skel a velké,
otevíratelné střešní okno. Dalšího
zlepšení dopředného výhledu je
dosaženo patentovaným systémem
stírání Komatsu; není - li právě
zapnut, je stěrač v klidové poloze na
rámu kabiny a nebrání tak výhledu
přes čelní sklo, navíc odpadá nutnost
jeho demontáže
v případě, že je třeba vyklopit přední
okno.
Plexiglas roof with sun visor. The
standard new plexiglas roof with
sun visor gives the operator a better
view of overhead obstacles and
machine operations. It also allows
more natural light to illuminate the
cab’s interior.
Flexibilní blokování nápravy
Bezpečné a citlivé zvedání nákladu
Přední oscilační náprava má tři pracovní režimy,
přepínatelné na pravém ovládacím panelu:
Rýpadlo je standardně dodáváno s bezpečnostními
ventily výložníku a signalizací přetížení; to, spolu s
vlastnostmi systému HydrauMind a dosažitelným
výkonem umožňuje dokonale přesné a bezpečné
zvedání nákladu.
Volný režim
Náprava zůstává během jakékoli
činnosti stále volná .
Automatický režim
Náprava zůstává zablokována do
doby, než je sešlápnut plynový
pedál; pak je možno pojíždět větší
rychlostí.
Režim zablokování
Náprava je zablokována a
umožňuje bezpečný pomaly pojezd
s nákladem.
11
SERVIS
Rychlá a účinná diagnostika a servis
jsou základním předpokladem
využitelnosti zařízení, snížení
provozních ztrát a servisních nákladů.
Komatsu servisní zabezpečení
Dokonalé servisní pokrytí je zajištěno
prostřednictvím sítě autorizovaných prodejců;
plný sortiment náhradních dílů je snadno
dostupný v evropském distribučním centru
Komatsu.
Autodiagnostika
Panel monitoru obsahuje vysoce propracovaný diagnostický systém. Vyskytne-li se
závažnější porucha, je obsluha informována okamžitě; drobnější závady jsou ukládány
do paměti, kde jsou později k dispozici servisnímu technikovi. Údaje uložené v paměti
mají po vyhodnocení servisním pracovníkem velký význam při zjiš/ování příčin
nepravidelně se vyskytujících závad. Diagnostický systém mimoto informuje obsluhu o
pracovních podmínkách a parametrech,
například o otáčkách motoru
a tlaku oleje.
Přístup k prostorám vyžadujícím servis
Obsluha, případně servisní technik se může díky madlům po
rýpadle bezpečně pohybovat; přístup ke všem místům vyžadujícím
údržbu nebo opravu je velmi jednoduchý díky otevíratelným
krytům. Servis je dále usnadněn centralizací mazacích bodů a
instalací ochranných krytů turbodmýchadla, řemenu ventilátoru a
dalších součástí.
Prodloužené intervaly výměny hydraulického
oleje
Díky použití nových hybridních filtrů se prodlužuje interval
výměny filtru na 500 hodin a interval výměny hydraulického
oleje dokonce na 5000 hodin. Aby byly uvedené doby
výměny dodržovány, byl do monitorovacího panelu začleněn
indikátor, který upozorní obsluhu na uplynutí stanovené doby
(pracovních hodin) a zároveň zobrazí telefonní číslo
nejbližšího servisního centra Komatsu.
12
TECHNICKÉ ÚDAJE
PW170ES-6
MOTOR
BRZDOVÁ SOUSTAVA
Typ ...................................... přeplňovaný vznětový čtyřválec s přímým
vstřikováním paliva a mezistupňovým chlazením
Model ................................. Komatsu SA4D102-E1
Výkon .................................. SAE J1349 (hrubý) 93 kW 125 PK)
při 2300 ot./min
Výkon .................................. SAE J1349 (užitečný) 91 kW (121 PK)
při 2300 ot./min
Vrtání x zdvih ..................... 102 mm x 120 mm
Zdvihový objem ................. 3,92 l
Typ ...................................... dvouokruhový hýdraulický systém zásobovaný
zvláštním zubovým čerpadlem
Provozní brzdy ................... lamelové hydraulické, integrované v hlavách
náprav, ovládání pedálem
Parkovací brzda ................ hydraulická lamelová, elektricky ovládaná brzda
integrovaná do převodovky
Maximální tlak .................... 150 kg/cm2
ELEKTRICKÝ SYSTÉM
OTOČ
Alternátor ......................... 24 V, 45 A
Baterie .............................. 2 x 12 V, 95 AH
Startér .............................. 24 V, 5,5 kW
Typ ...................................... Axiální pístový hydromotor poháněný přes
dvojitý planetový převod
Zámek otoče ...................... Vlhké vícelamelové brzdy integrované v pohonu
otoče elektricky spínané. Dále je v kabině
obsluhy čep, jímž lze mechanicky uvolnit nebo
zablokovat otoč
Rychlost .............................. 0 - 12 ot/min
HYDRAULICKÁ SOUSTAVA
Tipo ................................... Sistema Hydraumind. Sistema de centro
cerrado con válvulas sensoras de carga y
válvulas compensadoras de presión
Circuitos adicionales ....... Circuito adicional de doble actuación
instalado como estándar. Dependiendo de las
especificaciones, se pueden instalar hasta 2
circuitos adicionales
Bomba principal ............... Bombas de pistones de caudal variable para
los circuitos de pluma, brazo, cazo, giro y
desplazamiento
Caudal máximo de la bomba 299 litros/min
Presiones máximas........... Estándar
325 kg/cm2
............................. Power max
355 kg/cm2
............................. Circuito piloto
33 kg/cm2
EKOLOGICKÉ PARAMETRY
Hladina hluku
LWA - vnější hladina hluku 105 dB(A) (95/27/EC - dynamická hodnota)
LPA - hladina v kabině ..... 79 dB(A) (95/27/EC - dynamická hodnota)
OBJEMY PROVOZNíCH KAPALIN
SYSTÉM ŘĺZENĺ
Palivová nádrž .......................................................................................... 250 l
Chladič ........................................................................................................ 20 l
Motor ........................................................................................................... 16 l
Systém otáčení ............................................................................................. 4 l
Nádrž hydraulické soustavy .................................................................... 135 l
Převodovka / spojka ....................................................................... 1,1 l / 0,5 l
Diferenciál přední nápravy ........................................................................ 15 l
Diferenciál zadní nápravy .......................................................................... 20 l
Zadní náprava ............................................................................................ 2,5 l
Přední náprava ......................................................................................... 2,7 l
Typ ...................................... hydraulické se zvláštním zubovým čerpadlem
ovládané přes orbitrolový ventil
Maximální tlak .................... 50 kg/cm2
Minimální poloměr otáčení 7200 mm (po střed vnějších kol )
PŘEVODOVKA
Typ ............................ .......... plně automatická s permanentním pohonem
všech kol
Pojezdové motory ............. 2 axiální pístové motory
Maximální tlak .................... 355 kg/cm2
Pojezdové režimy .............. celkem 3:
Hi režim ........................... 0-30 km/hod
Mi režim ........................... 0-10 km/hod
Lo režim .......................... 0-3,5 km/hod
Nadstandardně může být rychlost pojezdu omezena na 20 km/hod.
Maximální trakční výkon ... 9500 kg (režim Mi a Hi) 30 km/h
Maximální trakční výkon ... 8400 kg (režim Mi a Hi) 20 km/h
Maximální trakční výkon ... 9500 kg (režim Mi a Hi) 20 km/h (opcion)
Statické zatížení
přední nápravy ................ 27400 kg
Statické zatížení zadní
nápravy ............................ 33100 kg
Oscilace nápravy ............... 7o blokování v jakékoli poloze ovladačem z
kabiny
PROVOZNĺ HMOTNOST*
Délka násady ......................................................................................... 2,25 m
Délka otočné násady ............................................................................. 2,9 m
Vybavení podvozku
Provozní hmotnost otočná násada /
dvojdíl.výložník
Zadní radlice
16300 kg
16050 kg
Zadní podpěra
16450 kg
16200 kg
–
4 podpěry
17300 kg
17050 kg
18400 kg
Přední podpěra + radlice
17140 kg
16890 kg
18240 kg
* Bez lopaty
13
Provozní hmotnost - Provozní hmotnost dvojdíl.výložník
jednodíl.výložník
–
PRACOVNĺ ROZSAHY A ROZMĚRY
PW170ES-6
M
10
9
H
8
7
6
5
A
4
B
3
2
1
0
1
F'
2
D
E C
F
3
4
5
6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 M
JEDNODĺLNY VÝLOŽNĺK
Délka násady
1850 mm
2250 mm
2610 mm
A
Maximální výškový dosah
9046 mm
9125 mm
9202 mm
B
Maximální světla výška při nakládání
6369 mm
6470 mm
6565 mm
C
Maximální rypná hloubka
4958 mm
5364 mm
5718 mm
D
Maximální svislá rypná hloubka
4145 mm
4681 mm
5480 mm
E
Maximální rypná hloubka při délce plochého dna 2,5 m
4716 mm
5151 mm
5484 mm
F
Maximální vodorovný dosah
8347 mm
8680 mm
8965 mm
F’
Maximální vodorovný dosah na opěrné rovině
8131 mm
8461 mm
8753 mm
H
Minimální poloměr otáčení
3047 mm
3047 mm
3047 mm
14
PRACOVNĺ ROZSAHY A ROZMĚRY
PW170ES-6
M
10
9
H
8
7
6
5
A
4
B
3
2
1
0
1
F'
2
D
F
E
C
3
4
5
6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 M
DVOUDĺLNÝ VÝLOŽNĺK
Délka násady
1850 mm
2250 mm
2610 mm
A
Maximální výškový dosah
8919 mm
9051 mm
9392 mm
B
Maximální světla výška při nakládání
6233 mm
6388 mm
6624 mm
C
Maximální rypná hloubka
4812 mm
5212 mm
5614 mm
D
Maximální svislá rypná hloubka
4140 mm
4547 mm
4948 mm
E
Maximální rypná hloubka při délce plochého dna 2,5 m
4696 mm
5103 mm
5510 mm
F
Maximální vodorovný dosah
8272 mm
8633 mm
9017 mm
F’
Maximální vodorovný dosah na opěrné rovině
8052 mm
8412 mm
8886 mm
H
Minimální poloměr otáčení
3183 mm
3183 mm
3183 mm
15
PRACOVNĺ ROZSAHY A ROZMĚRY
PW170ES-6
M
10
9
H
8
7
6
5
A
4
B
3
2
1
0
1
F'
2
D
F
E
3
4
5
6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 M
DVOJDĺLNY VYLOŽNĺK + OTOČNÁ NÁSADA
Délka násady
2900 mm
A
Maximální výškový dosah
9189 mm
B
Maximální světla výška při nakládání
6695 mm
C
Maximální rypná hloubka
5683 mm
D
Maximální svislá rypná hloubka
4859 mm
E
Maximální rypná hloubka při délce plochého dna 2,5 m
5581 mm
F
Maximální vodorovný dosah
9065 mm
F’
Maximální vodorovný dosah na opěrné rovině
8847 mm
H
Minimální poloměr otáčení
3224 mm
16
C
ROZMĚRY A VYBAVENĺ PODVOZKU
PW170ES-6
STD = Standard
PAR = Parallel
2462 mm
2417 mm
2471 mm
1884 mm
2850 mm
1275 mm
616 mm
2410 mm
3134 mm
340
2600 mm
Tyre
size:neumaticos:
Tamaño
Single:
Normal:18r
18r- -19.5
19,5x4
x 4radial
radial
Twin:
10 -20
-14 -Pr
8 x8
Gemelos:
10-20
14xPr
4555 mm
2500 mm
1000 mm 1158 mm
573 mm
1442 mm
Čtyři podpěry
4552 mm
1600 mm
1000 mm
Machineis is
raised
bymm
12
Machine
raised
by 128
when operating
operating
outrigge
when
outriggers
935 mm
3759 mm
STD = 4977 mm
STD = 4310 mm
PAR = 4326 mm
4100 mm
Vyklopené podpěry
Přední radlice / zadní podpěra
573 mm
Zadní radlice
Přední podpěra / zadní radlice
STD = 4774 mm
PAR = 4790 mm
5019 mm
17
Radlice montovaná na podvozku
2500 mm
TRANSPORTNĺ ROZMĚRY
PW170ES-6
JEDNODĺLNÝ VÝLOŽNĺK
A
POJEZDOVÁ POLOHA
TRANSPORTNI POLOHA
C
NÁSADA
A
B
C
D
1800
8624 mm 3374* mm 8609 mm 3127* mm
2250
8572 mm 3312* mm 8529 mm 3010* mm
2600
8563 mm 3141* mm 8467 mm 2902* mm
* Dimensions are to piping
B
D
DVOUDĺLNÝ VÝLOŽNĺK
A
POJEZDOVÁ POLOHA
C
NÁSADA
B
A
B
TRANSPORTNI POLOHA
C
D
1800
5827 mm 3995 mm 8611 mm 3038* mm
2250
6550 mm 3995 mm 8545 mm 3030* mm
2600
6960 mm 3960 mm 8515 mm 2844* mm
* Dimensions are to piping
D
DVOUDĺLNÝ VÝLOŽNĺK + OTOČNÁ NÁSADA
8485 mm
* Transportní rozměry pro otočnou násadu bez lopaty.
3192 mm
2936 mm
6580 mm
––––––––– = Pojezd
- - - - - - - = Transport
18
ZÁTĚŽOVÉ CHARAKTERISTIKY
7.5 m
A
6.0 m
4.5 m
PW170ES-6
3.0 m
B
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*4300
*3650
*3450
*3500
*3750
4050
*4550
*4450
*4300
2700
2050
1750
1650
1700
1950
2550
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*4300
*3650
*3450
*3500
*3750
4250
*4550
*4450
*4300
*3650
*3450
3450
3300
3400
3850
*4450
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*4300
*3650
*3450
*3500
*3750
*4250
*4550
*4450
*4300
*3650
*3200
2800
*2650
2750
3100
4050
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*4300
*3650
*3450
*3500
*3750
*4250
*4550
*4450
*4300
*3650
*3450
*3500
3450
*3600
*4050
*4450
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*4250
*3550
*3350
*3300
*3500
*3850
*4600
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
Délka násady 1800 mm
*4350
*4750
*5250
5400
*5300
2650
2500
2350
2250
2250
*5000
*6100
*7150
*7800
*7350
*6200
4400
4000
3650
3450
3400
3550
*4350
*4750
*5250
*5500
*5300
*4350
*4750
4600
4500
4450
*5000
*6100
*7150
*7600
*7350
*6200
*5000
*6100
*7150
7200
7150
*6200
*4350
*4750
*5250
*5500
*5300
*4050
3900
3750
3600
3600
*5000
*6100
*7150
*7600
*7350
*6200
*5000
*8100
5850
5650
5600
5700
*5000
*6100
*7150
*7600
*7350
*8200
*5000
*6100
*7150
*7600
*7350
*8200
A
*9450
*8700
6550
6800
B
Zadní radlice
Přední podpěra +
zadní radlice
Přední + zadní podpěra
Zadní radlice
DVOUDĺLNÝ VÝLOŽNĺK
Zadní podpěra
Přední podpěra +
zadní radlice
Přední + zadní podpěra
Poznámka :
C Kg
*9450
*8700
*9450
*8700
Po demontáži lopaty, hydraulického okruhu nebo
pístnice se kapacita zvýší o příslušnou hmotnost
odpojených součástí.
A - Dosah
měřený od středu otáčení
B - Výška závěsného háku
*9450
*8700
*9450
*8700
C - Velikost zatížení při instalované lopatě (550 kg),
hydraulickém okruhu (84 kg) a hydraulickém válci lopaty (92 kg)
- Zatížení ve směru pojezdu
*4350
*4750
*5250
*5500
*5300
*4350
*4750
4850
4750
4700
3850
*2450
1950
1700
1650
1700
1950
*4700
*4950
*5450
5550
5450
5450
2650
2600
2500
2350
2300
2250
*4850
*4600
*5500
*7050
*8550
9050
9050
4450
4500
4300
3950
3650
3500
3500
*4250
*3550
*3350
*3300
*3500
*3850
*4600
*4250
*3550
*3350
*3300
3250
3400
3900
*4700
*4950
*5450
5800
5700
5700
*4700
*4950
4800
4650
4550
4500
*4850
*4600
*5500
*7050
*8550
*9400
*9450
*4850
*4600
*5500
*7050
7450
7300
7250
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*4250
*3550
*3350
*3300
*3500
*3850
*4600
*4250
*3550
*3050
*2700
*2600
2750
3150
*4700
*4950
*5450
*5950
*6550
*6850
*4050
4000
3900
3750
3650
3650
*4850
*4600
*5500
*7050
*8550
*9400
*9450
*8750
*4850
*4600
*5500
6250
5850
5700
5700
5700
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*4250
*3550
*3350
*3300
*3500
*3850
*2800
*4250
*3550
*3350
*3300
3400
3600
2800
*4850
*4600
*5500
*7050
*8550
*9400
*9450
*4850
*4600
*5500
*7050
7850
7650
7650
- Zatížení kolmé na směr pojezdu
- Zatížení při maximálním dosahu
*9450
*8700
*9450
*8700
Délka násady 1800 mm
A
*9050
6750
B
JEDNODĺLNÝ VÝLOŽNĺK
Zadní podpěra
*4700
*4950
*5450
*5950
*6550
*6850
1. Hodnoty zatížení podle ISO 10567.
2. Uvedené hodnoty zatížení platí pro a) překlopení 75%
b) 87% maximální kapacity hydraulického systému
3. Hodnoty zatížení označené hvězdičkou (*) závisí na výkonu hydraulického systému.
19
*4700
*4950
5050
4900
4800
4800
C Kg
*9050
*9050
Po demontáži lopaty, hydraulického okruhu nebo
pístnice se kapacita zvýší o příslušnou hmotnost
odpojených součástí.
A - Dosah
měřený od středu otáčení
B - Výška závěsného háku
*9050
*9050
C - Velikost zatížení při instalované lopatě (550 kg),
hydraulickém okruhu (84 kg) a hydraulickém válci lopaty (92 kg)
- Zatížení ve směru pojezdu
- Zatížení kolmé na směr pojezdu
- Zatížení při maximálním dosahu
*9050
*9050
ZÁTĚŽOVÉ CHARAKTERISTIKY
7.5 m
A
6.0 m
4.5 m
PW170ES-6
3.0 m
B
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*2400
*2100
*2050
*2100
*2300
*2650
*3250
*4350
*2400
*2100
1850
1550
1450
1500
1700
2150
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*2400
*2100
*2050
*2100
*2300
*2650
*3250
*4350
*2400
*2100
*2050
*2100
*2300
*2650
*3250
*4350
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*2400
*2100
*2050
*2100
*2300
*2650
*3250
*4350
*2400
*2100
*2050
*2100
*2300
2500
2750
3500
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*2400
*2100
*2050
*2100
*2300
*2650
*3250
*4350
*2400
*2100
*2050
*2100
*2300
*2650
*3250
*4350
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*2300
*1950
*1900
1900
*2050
*2300
*2800
*2300
*1950
1700
1500
1450
1500
1700
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*2300
*1950
*1900
*1900
*2050
*2300
*2800
*2300
*1950
*1900
*1900
*2050
*2300
*2800
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*2300
*1950
*1900
*1900
*2050
*2300
*2800
*2300
*1950
*1900
*1900
*2050
*2300
2800
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*2300
*1950
*1900
*1900
*2050
*2300
*2800
*2300
*1950
*1900
*1900
*2050
*2300
2800
Délka násady 2250 mm
*2550
*3500
*2700
1600
1550
1500
*3200
*4000
*4450
*5000
5350
5300
*4450
2700
2650
2500
2300
2200
2150
2200
*4500
*5650
*6800
*7450
*7400
*6550
4450
4050
3650
3400
3350
3400
*2550
3150
*2700
*3200
*4000
*4450
*5000
*5350
*5300
*4450
*3200
*4000
*4450
4800
4450
4350
4450
*4500
*5650
*6800
*7450
*7400
*6550
*4500
*5650
*6800
7150
7050
*6550
*2550
2550
2500
*3200
*4000
*4450
*5000
*5350
*5300
*4450
*3200
*4000
3900
3700
3550
3500
3550
*4500
*5650
*6800
*7450
*7400
*6550
*4500
*5650
5850
5600
5500
5550
*3200
*4000
*4450
*5000
*5350
*5300
*4450
*3200
*4000
*4450
4850
4700
4600
*4450
*4500
*5650
*6800
*7450
*7400
*6550
*4500
*5650
6800
*7450
*7400
*6550
*3800
*4500
*5200
5550
5400
5350
2650
2800
2450
2300
2200
2200
*3800
*4500
*5200
*5700
5650
5600
*3800
*4500
4750
4600
4450
4450
*3800
*4500
*5200
*5700
*6250
*6800
*3800
*4500
3850
3700
3550
3550
A
*8750
7750
*5700
*9350
*9400
*5700
6400
6600
B
Zadní radlice
Přední podpěra +
zadní radlice
Přední + zadní podpěra
Zadní radlice
DVOUDĺLNÝ VÝLOŽNĺK
Zadní podpěra
Přední podpěra +
zadní radlice
Přední + zadní podpěra
Poznámka :
*2550
*3500
*2700
*2550
*3500
*2700
*2550
*3500
*2700
*2550
3300
*2700
C Kg
*8750
*8750
*5700
*9350
*9400
*5700
*9350
*9400
*8750
*8750
*5700
*9350
*9400
*5700
*9350
*9400
Po demontáži lopaty, hydraulického okruhu nebo
pístnice se kapacita zvýší o příslušnou hmotnost
odpojených součástí.
A - Dosah
měřený od středu otáčení
B - Výška závěsného háku
C - Velikost zatížení při instalované lopatě (550 kg),
hydraulickém okruhu (84 kg) a hydraulickém válci lopaty (92 kg)
- Zatížení ve směru pojezdu
*8750
*8750
*5700
*9350
*9400
*5700
*9350
*9400
- Zatížení kolmé na směr pojezdu
- Zatížení při maximálním dosahu
Délka násady 2250 mm
*3250
3750
*3050
*3250
3950
*3050
*3250
*4050
*3050
*3250
*4050
*3050
1600
1550
1500
3200
3150
*3050
2600
2550
2500
*3250
3350
*3050
*3800
*4500
*5200
*5700
*6250
*6800
1. Hodnoty zatížení podle ISO 10567.
2. Uvedené hodnoty zatížení platí pro a) překlopení 75%
b) 87% maximální kapacity hydraulického systému
3. Hodnoty zatížení označené hvězdičkou (*) závisí na výkonu hydraulického systému.
20
*3800
*4500
5000
4850
4700
4700
*4950
*6500
*8100
9000
8950
*8750
4350
4000
3650
3450
3400
3500
A
*5150
*9100
*5150
6550
B
JEDNODĺLNÝ VÝLOŽNĺK
Zadní podpěra
C Kg
*4950
*6500
*8100
*9100
9350
*8750
*4950
*6500
7450
7200
7150
7250
*4950
*6500
*8100
*9100
*9400
*8750
*4950
6250
5850
5650
5600
5700
*4950
*6500
*8100
*9100
*9400
*8750
*4950
*6500
7850
7800
7550
7850
*5150
*9100
*5150
*9100
Po demontáži lopaty, hydraulického okruhu nebo
pístnice se kapacita zvýší o příslušnou hmotnost
odpojených součástí.
A - Dosah
*5150
*9100
*5150
*9100
měřený od středu otáčení
B - Výška závěsného háku
C - Velikost zatížení při instalované lopatě (550 kg),
hydraulickém okruhu (84 kg) a hydraulickém válci lopaty (92 kg)
- Zatížení ve směru pojezdu
- Zatížení kolmé na směr pojezdu
*5150
*9100
*5150
*9100
- Zatížení při maximálním dosahu
ZÁTĚŽOVÉ CHARAKTERISTIKY
7.5 m
A
6.0 m
4.5 m
PW170ES-6
3.0 m
B
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*1900
*1700
*1650
*1700
*1900
*2200
*2750
*3900
*1900
*1700
*1650
1450
1350
1400
1550
1950
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*1900
*1700
*1650
*1700
*1900
*2200
*2750
*3900
*1900
*1700
*1650
*1700
*1900
*2200
*2750
*3900
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*1900
*1700
*1650
*1700
*1900
*2200
*2750
*3900
*1900
*1700
*1650
*1700
*1900
*2200
2550
3150
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*1900
*1700
*1650
*1700
*1900
*2200
*2750
*3900
*1900
*1700
*1650
*1700
*1900
*2200
*2750
*3900
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*1800
*1550
*1500
*1550
*1650
*1900
*2350
*1800
*1550
*1500
1350
1300
1350
1550
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*1800
*1550
*1500
*1550
*1650
*1900
*2350
*1800
*1550
*1500
*1550
*1650
*1900
*2350
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*1800
*1550
*1500
*1550
*1650
*1900
*2350
*1800
*1550
*1500
*1550
*1650
*1900
*2350
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*1800
*1550
*1500
*1550
*1850
*1900
*2350
*1800
*1500
*1500
*1550
*1850
*1900
*2350
Délka násady 2250 mm
*3100
3750
3700
1600
1550
1500
*3150
*3700
*4250
*4850
*5250
5250
*4800
2700
2650
2500
2350
2200
2100
2150
*3100
3150
3050
*3150
*3700
*4250
*4850
*5250
*5350
*4800
*3150
*3700
*4250
4600
4450
4350
4400
*5300
*6450
*7300
*7450
*6800
*5300
*6450
7200
7050
*6800
*7750
*6750
*6400
*9100
*9950
*7750
*6750
*6400
*9100
*9950
2600
2550
2450
*3150
*3700
*4250
*4850
*5250
*5350
*4800
*3150
*3700
3900
3700
3550
3450
3500
*5300
*6450
*7300
*7450
*6800
*5300
5850
5600
5500
5500
*7750
*6750
*6400
*9100
*9950
*7750
*6750
*6400
*9100
*9950
*3150
*3700
*4250
*4850
*5250
*5350
*4800
*3150
*3700
*4250
*4850
4700
4600
4650
*3500
*4150
*4900
*5500
5400
5300
5400
2700
2650
2500
2300
2200
2150
2200
*3500
*4150
*4900
*5500
5650
5550
5650
*3500
*4150
4800
4600
4450
4400
4450
*4450
*6800
*7700
*8900
9300
*9000
*4450
*6000 *9100 *9100
7500
7200 *5750 *5750
7100 *8800 *8800
7200 *13450 *13450
*3500
*4150
*4900
*5500
*6100
*6650
*6400
*3500
4050
3900
3700
3550
3500
3550
*4450
*6000
*7700
*8900
*9350
*9000
*4450
6000 *9100
5900
5650
5550 *8800
5600 *13450
*3500
*4150
*4900
*5500
*6100
*6650
*6400
*3500
*4150
*4900
4850
4700
4650
4700
*4450
*6000
*7700
*8900
*9350
*9000
*4450
*6000 *9100 *9100
*7700
7600 *5750 *5750
7500 *8800 *8800
7600 *13450 *13450
A
*5300
*6450
*7300
*7450
*6800
4150
3650
3450
3300
3350
*7750
*6750
*6400
*9100
*9500
*7750
*6750
*6400
6350
6500
B
Zadní radlice
Přední podpěra +
zadní radlice
Přední + zadní podpěra
Zadní radlice
DVOUDĺLNÝ VÝLOŽNĺK
Zadní podpěra
Přední podpěra +
zadní radlice
Přední + zadní podpěra
Poznámka :
*3100
*3950
3850
*3100
*3950
*3900
*3100
*3950
*3900
*3100
3300
3250
C Kg
Po demontáži lopaty, hydraulického okruhu nebo
pístnice se kapacita zvýší o příslušnou hmotnost
odpojených součástí.
A - Dosah
měřený od středu otáčení
B - Výška závěsného háku
C - Velikost zatížení při instalované lopatě (550 kg),
hydraulickém okruhu (84 kg) a hydraulickém válci lopaty (92 kg)
- Zatížení ve směru pojezdu
*5300
*6450
*7300
*7450
*6800
*5300
*6450
*7300
*7450
*6800
*7750
*6750
*6400
*9100
*9950
*7750
*6750
*6400
*9100
*9950
- Zatížení kolmé na směr pojezdu
- Zatížení při maximálním dosahu
Délka násady 2250 mm
*2250
*3500
3750
3700
1650
1600
1550
1500
*2250
*3500
3950
3900
*2250
3200
3150
3100
*2250
*3500
*4250
*4250
*2250
2600
2550
2540
*2250
*3500
*4250
*4250
*2250
3400
3300
3250
1. Hodnoty zatížení podle ISO 10567.
2. Uvedené hodnoty zatížení platí pro a) překlopení 75%
b) 87% maximální kapacity hydraulického systému
3. Hodnoty zatížení označené hvězdičkou (*) závisí na výkonu hydraulického systému.
21
*4450
*6000
*7700
*8900
8900
8950
4400
4050 *9100
3650
3450 *5750
3350 *8800
3400 *13450
A
7850
*5750
6500
6700
B
JEDNODĺLNÝ VÝLOŽNĺK
Zadní podpěra
C Kg
*9100
Po demontáži lopaty, hydraulického okruhu nebo
pístnice se kapacita zvýší o příslušnou hmotnost
odpojených součástí.
A - Dosah
měřený od středu otáčení
B - Výška závěsného háku
*8800
11850
C - Velikost zatížení při instalované lopatě (550 kg),
hydraulickém okruhu (84 kg) a hydraulickém válci lopaty (92 kg)
- Zatížení ve směru pojezdu
- Zatížení kolmé na směr pojezdu
- Zatížení při maximálním dosahu
ZÁTĚŽOVÉ CHARAKTERISTIKY
7.5 m
A
6.0 m
PW170ES-6
3.0 m
4.5 m
B
Přední + zadní podpěra
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*1350
*1200
*1150
*1200
*1350
*1600
*2100
*3250
*1350
*1200
*1150
*1200
*1350
*1600
*2100
2800
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
*1350
*1200
*1150
*1200
*1350
*1600
*2100
*3250
*1350
*1200
*1150
*1200
*1350
*1600
*2100
*3250
Otočná násada
*1650
*2750
*3450
*3400
*1650
*2750
*3450
*3400
*1650
2350
2250
2150
*1650
*2750
3050
2950
*2800
*3600
*4300
*4950
*5450
*6000
*6050
*2800
*3600
3600
3300
3100
3050
3100
*2800
*3600
*4300
*4950
*5450
*6000
*6050
A
*5200
*6850
*8050
*8650
*8450
*5200 *7650 *7650
5400 *9100 *9100
5000 *7800 *7800
4850 *9950 *9950
4950 *12850 *10650
B
OTOČNÁ NÁSADA
Přední podpěra +
zadní radlice
C Kg
Po demontáži lopaty, hydraulického okruhu nebo
pístnice se kapacita zvýší o příslušnou hmotnost
odpojených součástí.
*2800
*3600
*4300
4450
4250
4150
4250
*5200
*6850
*8050
*8650
*8450
*5200 *7650 *7650
*6850 *9100 *9100
6950 *7800 *7800
6800 *9950 *9950
8900 *12850 *12850
ROZMĚRY A HMOTNOSTI SOUČÁSTĺ
PW170ES-6
(PŘIBLIŽNÉ HMOTNOSTI)
ZÁKLADNĺ STROJ
Hmotnost
Pneumatiky
10.00 - 20
14 PR x 8
Zadní radlice
Zadní podpěra
Zadní radlice
+ přední podpěra
Zadní a přední
podpěra
14000 kg
14110 kg
14800 kg
15000 kg
NÁSADA S HYDRAULICKÝM VÁLCEM LOPATY A
HYDRAULICKÝM OKRUHEM
BLOK JEDNODĺLNÉHO VÝLOŽNĺKU S
HYDRAULICKÝM VÁLCEM NÁSADY
B
A
A
B
A
Délka násady
1800 mm
2250 mm
2600 mm
Otočná násada
A
2760 mm
3160 mm
3510 mm
3800 mm
A
B
Hmotnost
B
690 mm
770 mm
710 mm
1126 mm
5310 mm
1413 mm
1330 kg
Hmotnost
550 kg
630 kg
680 kg
1100 kg
(včetně hydraulického válce násady)
HYDRAULICKY VÁLEC VÝLOŽNĺKU
DRUHY DĺL VÝLOŽNĺKU S
HYDRAULICKÝM VÁLCEM NÁSADY
PRVNĺ DĺL VÝLOŽNĺKU
A
A
B
B
B
B
B
x2
A
A
A
Dvoudílný výložník Jednodílný výložník
A
1675 mm
1760 mm
B
185 mm
176 mm
Hmotnost
A
B
Hmotnost
A
B
Hmotnost
2104 mm
780 mm
650 kg
3800 mm
780 mm
920 kg
(včetně hydraulického válce násady)
145 kg
22
(včetně hydraulického válce násady)
PODKOPOVÉ ZAŘĺZENĺ - PŘĺSLUŠENSTVĺ
PW170ES-6
Specifikace a sortiment se mohou odlišovat podle teritoria prodeje
NASÁDA
VÝLOŽNĺK
Jednodílný výložník
1850 mm
1800
mm
5200 mm
Dvoudílný výložník
2250 mm
mm
2250
5200
mm
5200
mm
2610 mm
Otočnágiratorio
násada
Brazo
2871 mm
3642 mm
KOMBINACE NÁSADY A LOPATY
Kapacita lopaty (plně naložená)
Maximální měrná hmotnost (tun/m3)
Šířka
SAE, PCSA
CECE
0,27
0,41
0,48
0,55
0,62
0,69
0,76
0,83
0,90
0,97
1,14
0,25
0,37
0,44
0,50
0,57
0,63
0,69
0,76
0,82
0,89
1,04
Hmotnost
450
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1400
300
420
445
460
495
530
550
575
605
630
675
Násada 1800 mm
Násada 2250 mm
Násada 2600 mm
Otočná násada
-
-
:
:
:
- :
K dispozici je široký sortiment lopat a dalšího příslušenství; kontaktujte Vašeho prodejce Komatsu.
Měrná hmotnost materiálu do 1,8 t/m3
Měrná hmotnost materiálu do 1,5 t/m3
Měrná hmotnost materiálu do 1,2 t/m3
Nepřípustné
SĺLA LOPATY A NÁSADY
Délka hydraulické násady
1850 mm
2250 mm
2610 mm
Otočná násada
Síla lopaty
10450 kg
10450 kg
10450 kg
10450 kg
Síla lopaty (“Pover Max”)
11527 kg
11527 kg
11527 kg
11527 kg
Síla násady
10231 kg
8135 kg
7083 kg
6417 kg
Síla násady (“Pover Max”)
11152 kg
8910 kg
7720 kg
7000 kg
23
KOLOVÉ HYDRAULICKÉ RÝPADLO PW170ES-6
STANDARDNĺ VÝBAVA
Přídavný hydraulický okruh pro hydraulické kladivo
a drapák (HCU)
Alternátor 24 V/45A
Automatický decelerátor
Automatické odvzdušňování palivové soustavy
Baterie 2x12 V, 95 Ah
Bezpečnostní ventil hydraulického válce výložníku
Čerpadlo paliva
Chladič kapaliny a oleje s protiprachovou ochrannou
sítí
Dokonale odpružené sedadlo s nastavitelnou
polohou
Dvojitá skříňka na nářadí
Dvouokruhová brzdová soustava, provozní brzdy
lamelové, kapalinové
Elektrická houkačka
Funkce Power Max a Swift slow down
Hydraulická soustava: Systém vzájemného řízení
motoru a čerpadla (PEMC), systém HydrauMind
Hydrostatický systém pojezdu
Indikace spotřeby paliva
Kabina: vysoká povětrnostní odolnost, dokonalé
odhlučnění, bezpečnostní skla, výklopné
uzamykatelné přední okno, uzamykatelné
dveře,rohožka, přerušované stírání čelního skla,
zapalovač a popelník.
Plně automatická třístupňová převodovka
Přístrojová deska: elektronický monitor a přístrojová
konzola
Ochrana hydraulických válců podvozku
Ovládací páky (nastavitelné, naklápěcí, systém PPC)
Startér 24V/ 5,5 kW
Stereopřehrávač s rádiem
Systém automatického předehřívání motoru
Systém volby 5. pracovních režimů
Systém zamezující přehřívání motoru.
Varovný systém proti přetížení
Ventilátor chlazení (sací)
Vytápění
Vzduchový čistič (dvě patrony, odlučovač prachu a
indikátor znečištění)
Zámky a pojistky proti neoprávněným zásahům a
vandalismu
Zpětná zrcátka na levé i pravé straně
Klimatizace
Otočná násada
Přídavné pracovní světlo
Radlice
Rotační maják
Široký sortiment lopat
Vyhřívání sedadla
2 nebo 4 podpěry podvozku
NADSTANDARDNĺ VÝBAVA
Baterie pro chladné klimatické podmínky
Bezpečnostní ventil násady
Dolní stěrač
Jednoduché pneumatiky 18R 19,5 x 4
Komatsu Europe
International N.V.
Jeremiáśova 947 - 155 00 Praha 5
Tel.: 00420 2 516 13 264
00420 2 963 76 372
Fax: 00420 2 516 10 211
00420 2 963 76 279
UESS000201 6/2001
Mechelsesteenweg 586
B 1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. (32)2/255 24 11
Fax (32)2/252 19 81
Vytištěno v Belgii: Uvedené specifikace mohou zahrnovat příslušenství a nadstandartní vybavení, která nejsou k dispozici ve vaší oblasti.
Prosím, konzultujte s vaším místním prodejcem strojů KOMATSU dodání komponentů, které požadujete. Změny bez oznámení vyhrazeny.
Rozsah standardního a sortiment nadstandardního vybavení se nemusí shodovat s uváděnými údaji; kontaktujte prosím Vašeho prodejce firmy Komatsu.

Podobné dokumenty

Hamlet

Hamlet si dělat, co chce. Na něm závisí zdraví a blaho státu, proto musí podřizovat svá přání ve všem všudy vůli a požadavkům toho těla, jehož je hlavou. Takže když ti říká, že tě má rád, věř mu jen do té...

Více

Klikněte na tlačítko

Klikněte na tlačítko • Pokud neznáte požadavky na systém svého počítače, požádejte o podrobnější informace prodejnu, kde jste počítač zakoupili, nebo na výrobce počítače. • Pokud skener používáte se systémem Windows, p...

Více

Nabídka Strojů pro Evropu

Nabídka Strojů pro Evropu Provozní Provozní Vylamovací Kapacita hmotnost náklad

Více

PC350LC/NLC-8 - komatsu europe

PC350LC/NLC-8 - komatsu europe zaručuje originální hydraulický systém Komatsu vždy maximální produktivitu a ovladatelnost.

Více

Dia 1 - Barvy Adex

Dia 1 - Barvy Adex APLICACE NA NOVÉ KONSTRUKCE A RENOVACE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VE SVĚTĚ www.dinoservis.cz ZINGANISATION - FILM GALVANISATION – ZINGANISATION – FILM GALVANISATION – ZINGANISATION – FILM GALVANISATION...

Více