Komerční klimatizační jednotky

Komentáře

Transkript

Komerční klimatizační jednotky
Přehled funkcí_ ikony
• týdenní program
• turbo ventilátor
• kondenzační čerpadlo
s€vysokým výtlakem
LG Electronics CZ, s.r.o.€
Zlatý Anděl - Nádražní 23/344,
153 00 Praha 5
Česká republika
Telefon: +420€234 094 600
www.lge.cz€
www.lge.com€
www.lgeaircon.com
• nízká spotřeba
v€pohotovostním režimu
• automatický restart
2010
• centrální ovládání
(příslušenství)
• skupinové ovládání
• dětský zámek
• regulace se dvěma termistory
• automatické přepínání
ohřevu a€chlazení
• dlouhé potrubí
s€velkým převýšením
Komerční klimatizační jednotky
• Hot Start, spouštění bez
studeného vzduchu
DOPŘEJTE SI ČISTOU, TICHOU A€POHODLNOU KLIMATIZACI OD LG.
• ovládání po zónách (volitelně)
• bezdrátové dálkové ovládání
• Jet Cool, rychlé ochlazení
• automatický provoz
• 7hodinový časovač vypnutí
• 24hodinový časovač
zapnutí a€vypnutí
• kanálové provedení
Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v€katalogu vyskytnout.
Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení není možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu
je možno pouze s€výslovným souhlasem LG Electronics CZ, s.r.o. Obchodní značky, názvy a€ochranné známky
použité v€této brožuře jsou předmětem práv a€nároků jejich vlastníků.
EU-CA109
Příjemné prostředí pro každého ekologičtěji
Hledání pohodlnějšího života v€moderní komplikované společnosti se stalo druhou přirozeností. Nemůžeme si
však dovolit dávat přednost svému pohodlí na úkor životního prostřední. Pro dosažení rovnováhy mezi těmito
dvěma požadavky nabízí LG výrobky a€řešení pro ty, kteří chtějí žít v€příjemném prostředí ekologičtěji; příjemný
život a€ohleduplnost k€životnímu prostředí jsou našimi klíčovými hodnotami.
LG se podílí na vytváření optimálních podmínek doma i€na pracovišti poskytováním prostředků k€ovlivňování
prostředí, v€ kterém se pohybujeme, a€ to regulací teploty, vlhkosti vzduchu a€ kvality vzduchu na příjemné
hodnoty. Výrobky LG poskytují bezpečný provoz a€snadné použití a€našim obchodním partnerům poskytujeme
spolehlivá a€úsporná řešení. Spokojenost zákazníka je naší motivací spolupracovat úzce a€efektivně s€našimi
partnery a€nabízíme také komplexní systém poprodejní péče na jednom místě.
LG se věnuje ochranně životního prostředí zvyšováním energetické účinnosti svých výrobků a€svých provozů
a€ dodržováním ekologických zásad. LG investuje výrazně do výzkumu a€ vývoje a€ věnuje se trvalému
zdokonalování za účelem zvyšování energetické účinnosti. LG používá ve svých klimatizačních jednotkách
ekologická chladiva, která pomáhají chránit ozónovou vrstvu a€všechny výrobky LG splňují kritéria systému EcoDesign, který zajišťuje ekologické zpracování od výroby po likvidaci.
LG se věnuje zpříjemňování života uživatelů ekologicky udržitelným způsobem a€ usilujeme o€ to, aby naši
obchodní partneři z€tohoto partnerství těžili. Díky našemu odhodlání a€inovacím jsme schopni realizovat naše
klíčové hodnoty – příjemné prostředí ekologicky. Naše soustavné úsilí a€ inovace uspokojí každého, naše
obchodní partnery i€koncové odběratele, a€přitom ekologicky.
Klimatizační zařízení
Výrobce
Venkovní jednotka
Vnitřní jednotka
Účinnější
Méně účinný
Roční spotřeba energie,
kWh v režimu chlazení
(Aktuální spotřeba závisí na tom, jakým
způsobem se zařízení používá)
Chladící výkon
kW
Ukazatel energetické účinnosti
(Plné zatížení (čím vyšší tím lepší)
Typ
Pouze chlazení
Chlazení + topení
Vzduchové chlazení
Vodní chlazení
Tepelná účinnost
Topný výkon
A: vyšší
G: nižší
Hluk
dB/A/ re 1 pw
Další informace naleznete
v návodech výrobků
Klimatizační zařízení
Směrnice o Štítkování Klimatizačních
zařízení 2002/31/EC
kW
Třída energetické účinnosti
Jednotky v€režimu chlazení:
Třída energetické účinnosti
Jednotky v€režimu topení:
Klimatizační jednotky LG 2010
„Ekologické provedení Eco-Design,
e n e r g e t i c k á ú č i n n o s t , s n i ž o v á n í e m i s í C O 2“
02 _03
Dopřejte si čistou, tichou a€pohodlnou
klimatizaci od LG
OBSAH
12
Kazetové jednotky
24
Kanálové jednotky
32
Konvertibilní
a€podstropní jednotky
40
Parapetní jednotky
44
Synchro
50
Sloupové jednotky
69
Multi splitové jednotky
Vnitřní jednotky
kW
Typ
2.5
3.5
5.0
6.0
7.1
Kazetové jednotky
UT09 NRD
UT12H NP1
UT18H NP1
UT12 NRD
UT18 NQD
Kanálové jednotky
UT21H
NN1
UT24H NN1
UT24 NPD
UB18H NG1
UB21H NG1
UB24H NG1
UB18 NHD
UB24 NHD
UV24 NBD
Konvertibilní
a€podstropní jednotky
UV09 NED
UV12 NED
UV18 NBD
CQ09 NA0
CQ12 NA0
CQ18
Typ konzole*
*Lze připojit pouze k€typu DC Inverter
NA0
Venkovní jednotky
kW
Typ
H-Inverter
2.5
3.5
5.0
6.0
7.1
Inverter
UU12WH UE1
UU21WH U41
UU18WH UE1
UU24WH U41
DC Inverter
UU09W ULD
UU12W ULD
UU18W UED
UU24W UED
UU12 ULD
UU18 UED
UU24 UED
3fázový
DC Inverter
Tepelné čerpadlo
Split systém
Typ
kW
14.0
21.1
32.8
Kanálové jednotky
B120AH SV0
8.0
UT30 NPD
10.0
12.5
UT36H NM1
UT42H NM1
UT36 NND
UT42 NMD
UB36H
UB30 NGD
UV30
NBD
8.0
UV36 NKD
UU36W UED
UU30 UED
14.0(13.4*)
*UU48WH
U31
UU43W U3D
UU37 UED
NMD
NR1
UB60 NRD
UV60 NLD
UV48 NLD
UU42W U3D
UU37W UED
UT60
UB48 NRD
12.5
UU42WH
NM1
*UB48H
UV42 NLD
U31
15.0
UT48 NMD
UB42 NRD
10.0
UU30W UED
*UT48H
UB42H NR1
NR1
UB36 NGD
UU36WH
14.0(13.4*)
15.0
U31
UU48W U3D
UU60W U3D
UU49W U3D
UU61W U3D
UU48 U3D
UU60 U3D
Split systém
Typ
kW
8.0
14.0
21.1
Sloupové jednotky
P03AH
SR1
P05AH ST0
P08AH SF1
Inverter
Invertor s€vysokou účinností
Invertor
Vysoké COP a€úspora energie
Chlazení
Topení
Jednotka LG H-Inverter s€motorem BLDC kompresoru
a€ventilátoru s€technologií DC Inverter dosahuje nejvyšších
hodnot EER a€COP na světě přičemž COP (činitel topení je
u€všech modelů přes 4,0)
4.46
4.16
3.72
4.12
3.70
* s€výjimkou kombinace 13,4 kW CST
3.61
LG
H-Inverter
výrobce A
výrobce B
*kanál 10 kW
Výkonný kompresor BLDC
Klimatizační jednotky LG s€ invertním kompresorem se
dodávají s€ bezkartáčovým stejnosměrným (BLDC)
kompresorem se silným neodymiovým magnetem.
Tento kompresor zvýšil účinnost oproti střídavému
invertnímu kompresoru.
1
2
1
Minimální cirkulace oleje
2 Motor s€vysokou účinností
3
3 Optimální účinnost kompresoru
4
5
4 Optimální chvění a€hlučnost
Ventilátory s€motorem BLDC
Motor BLDC ventilátoru nabízí další úsporu energie
v€provozním režimu. V€porovnání se střídavými motory (AC)
dokáže motor BLDC ventilátoru snížit spotřebu při plných
otáčkách o€35 %.
Efficiency(%)
5 Vysoká spolehlivost
100
80
motor DC
přibl.
20%
60
40
zvýšení
přibl.
40%
motor AC
20 zvýšení
0
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 motor BLDC ventilátoru
otáčky motoru (ot./min.)
DC Inverter
S€pokrokem v€oblasti invertorů se na trh dostávají tišší,
úspornější a€výkonnější klimatizační systémy. Klimatizační
jednotky LG využívají technologie řízení účiníku a€vlnového
průběhu.
Převodník s€řízením účiníku a€vlnového průběhu.
Porovnání řízení účiníku s€konvenční technologií.
• Řízení účiníku v€napájecím přívodu
DC280Vss
částečné spínání
DC 380Vss
(nárůst)
spínání v celém rozsahu sinusoidy
• řízení vlnového průběhu u€kompresoru BLDC
ztráta
hranatý průběh
celý rozsah
sinusoida
Nenáročný provoz
Regulace PI
teplota
H-Inverter dosáhne nastavené teploty o€30 % rychleji než
konvenční provedení a€zvyšuje účinnost díky regulaci PI,
protože ta přizpůsobuje funkci teplotě a€provoznímu stavu.
konvenční
H-Inverter
nastavená teplota
30%
rychlejší
čas
Vysoká účinnost topení
výhřevnost
H-Inverter si udržuje stejnou výhřevnost i€ při nízkých
teplotách (-7 °C) díky kompresoru LG BLDC a€ účinnosti
většího kondenzátoru
(kW)
H-Inverter
100%
90%
konvenční
55%
-10
Tichý provoz
-7
0
7
16
venkovní teplota (°C)
Optimální tvar ventilátoru a€mřížky
Změna tvaru mřížky
Nové provedení tvaru venkovní mřížky zlepšuje proudění
vzduchu ven a€tak zvyšuje účinnost výměny tepla a€snižuje
hladinu hluku.
Osový ventilátor
Nový tvar přední hrany a€hladký tvar zadní hrany poskytují
vysokou účinnost s€nízkou hlučností a€široké lopatky vysoký
průtok vzduchu, který zvyšuje účinnost ventilátoru.
Změna tvaru mřížky
přední hrana
526mm
šířka lopatky
zadní strana
vylepšený tvar ventilátoru
Režim tichého nočního provozu snižuje hladinu hluku v€noční
době pomocí nastavení přepínače na desce elektroniky
u€venkovní jednotky.
hladina hluku [dB(A)]
UU12WH
UU18WH
UU21WH
UU24WH
UU36WH
UU42WH
UU48WH
ve dne
noční
režim
52
48
52
52
55
55
55
46
39
46
46
47
47
47
hladina hluku [dB(A)]
Tichý noční provoz
55
52
47
46
*UU12WH UU36WH
~
~
UU24WH UU48WH
*UU12WH UU36WH
~
~
UU24WH UU48WH
ve dne
noční
*UU18WH má nejnižší hladinu hluku (48 dB / 39 dB)
DC Inverter
Invertní tepelné čerpadlo
Zvýšená účinnost
Vylepšené COP a€úspora energie
Energetická účinnost u€řady DC Inverter je významně vyšší
než u€modelů s€tepelným čerpadlem.
COP
zlepšené
o 37%
5.50
5.00
4.50
2.66
2.53
4.00
3.50
3.00
DC Inverter
(UB18 + UU18W)
tepelné čerpadlo
(UB18 + UU18)
Komfortní provoz jednotek
DC Inverter
nastavená
teplota
tepelné čerpadlo
invertoru
On
Off
On
On
Off
On
vnitřní teplota (°C)
Široký provozní rozsah
Při chlazení technických i€jiných místností, v€případě nízké
venkovní teploty, je využíván kompresor BLDC invertoru
a€motor BLDC venkovního ventilátoru k€seřízení průtoku
a€objemu vzduchu za účelem zajištění účinného provozu
klimatizační jednotky i€při teplotě -10 °C bez jejího vypínání.
Off
tepelné čerpadlo
bez invertoru
teplota
Při spuštění klimatizace na topení nebo chlazení poběží
kompresor na plné otáčky, aby bylo r ychle dosaženo
požadované teploty. Jakmile je požadované teploty dosaženo,
na rozdíl od konvenčních klimatizací, jejichž kompresor je buď
zapnutý nebo vypnutý, invertory od LG plynule mění otáčky
kompresoru a€ výsledná teplota tak vykazuje minimální
odchylky od nastavené hodnoty.
čas
32
chlazení
30
malá regulace
okolní teploty
21
18
topení
10
-15
-10
21
35
43
venkovní teplota (°C)
Snadné zacházení
1
Snadná a€rychlá instalace venkovní jednotky je nejlepším
řešením pro malá pracoviště a€obchody.
1. Vnitřní servisní ventil
- připojení servisního ventilu je možné ze čtyř stran
(přední, zadní, boční, spodní)
- vynikající vnější provedení
2. Manipulační úchopy
1 směr
2
4 směry
3
- Osazené ruční úchopy usnadňují přepravu i€montáž.
3. Kompaktní provedení a€snadný servis
3 šrouby
- při servisu se vyjmou tři šrouby
- systém odnímání předního panelu
Ez SVC
S€pokrokem v€oblasti invertorů se na trh
dostávají tišší, úspornější a€výkonnější
klimatizační systémy.
Kazetové jednotky
Stropní kazeta od LG je interiérová klimatizační jednotka.
Využívá se především v€komerčních aplikacích. Příkladem jsou restaurace, hotely, kancelářské prostory,
zasedací místnosti. Jednotka má příjemný vzhled a€nabízí mnoho speciálních funkcí. Disponuje čtyřmi
lamelami pro rovnoměrnou distribuci chladného nebo teplého vzduchu ve všech směrech.
Klimatizační jednotky LG 2010
12 _13
stropní
kazeta
Účinný provoz
Široký proud vzduchu
o€80mm širší!
Zdokonalené široké lamely zmenšují mrtvé zóny
a€zlepšují distribuci vzduchu i€teploty.
27°C
567mm
rovnoměrná
distribuce vzduchu
15°C
kazeta LG
kazeta LG
27°C
487mm
mrtvé zóny
proudění vzduchu
ve čtyřech rozích
15°C
konvenční
konvenční
Oddělená funkce lamel
Řízení úhlu lamel poskytuje jak přímý tak nepřímý
proud vzduchu a€dále snižuje studený průvan.
Provoz se všemi lamelami
Regulace rychlosti
proudu vzduchu
Provoz jednotlivých
lamel
přímý proud
vzduchu
Automatické řízení úhlu lamel
Každá ze čtyř lamel má svůj vlastní motor, což umožňuje
pružnou regulaci proudění vzduchu podle situace.
nepřímý proud
vzduchu
Ovládání úhlu
jednotlivých lamel
1 : 20º
1 lamela, 1 motor
0 : 30º
2 : 40º
3 : 50º
Režim pro vysoký strop
4 : 60º
5 : 70º
Režim pro vysoký strop s€algoritmem fázové regulace je účinný
až do výšky stropu 4,2 m.
Tento režim pomáhá bránit nízké vlhkosti vzduchu.
současné
provedení
nová kazeta
Snížení hladiny hluku
• motor BLDC, nízká hlučnost v€místnosti a€ventilátor s€vysokou
účinností
- vylepšené provedení vzduchových cest, nová konstrukce
- ventilátor – snížení nadměrného hluku
- provedením a€motorem BLDC odstraněno rezonanční chvění
• nové provedení zadního krytu
Rozdíl v€účinku vnitřního ventilátoru
38dB
B
28
28dB
8dB
motorr A
motor
AC
C
Motor B
Motor
BLDC
LDC
33dB
zesílené provedení
zadního krytu vnitřní jednotky
rozložení teplot
nejnižší
nízké
střední
70%
90%
100%
vysoké
110%
nejvyšší
množství vzduchu
130%
nastavení
Kazetové jednotky
Snadná montáž
Odnímatelné rámy
lze nasadit a€sejmout
pomocí úchytů v€rozích
Provedení s€odnímatelným rámem usnadňuje seřízení závěsů
během montáže a€kontrolu těsnosti připojení odvodu
kondenzátu.
Kontrola těsnosti odtoku
Seřízení závěsu
kontrola připojeného
potrubí - chladivo
Kontrola těsnosti
odvodu kondenzátu
Seřízení závěsu
Seřízení závěsu
Upevnění panelu jedním pohybem
Vnější panel se snadno připevní pouhým nasunutím na těleso
jednotky oběma rukama bez další pomoci.
Výsuvná mřížka (příslušenství: PTEGM0)
4bodové uchycení
Snadné čištění filtru s€výsuvnou mřížkou
- instalovaná v€tělese jednotky
- automatické nastavení výšky vysunutí
- čtyřbodové uchycení
- paměť uživatelské výšky
- maximální délka 4,5 m
nová
kazeta
4,5 m
automatické nastavení výšky
konvenční
3,5 m
paměť výšky uživatele
autostop před překážkou
zastavení
výsuvu
*Dostupné modely uvedeny v€databázi výrobků
Snížené tvoření stropních skvrn
Nové provedení výstupního otvoru dokáže snížit znečištění
stropu proudem vzduchu podél stropu
jednotka
strop
strop
znečištění
lamela
stávající typ
jednotka
strop
lamela
Prevence proti znečištění stropu
Klimatizační jednotky LG 2010
Invertor s€vysokou účinností
H-Inverter
Inverter
•UT12H
UU12WH
Specifikace
Vnitřní jednotka
UT12H NP1
p a n e l
Jmenovitý výkon chlazení
Btu/h
kW
topení
Btu/h
kW
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
topení
kW
Provozní proud
chlazení/topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
EER
chlazení
kW/kW
COP
topení
kW/kW
°C
Provozní rozsah teplot
chlazení
°C
topení
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
CFM
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
Rychlost odvlhčování
l/h
Rozměry (ŠxVxH)
hlavní těleso
mm (couly)
ozdobný panel
mm
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
ozdobný panel
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
PT-UMC
4,770-11,900-14,300
1.4-3.5-4.2
5,460-14,300-17,050
1.6-4.2-5.0
0.99
1.04
0.6
1/220-240/50
3.54
4.04
-10~43
-15~24
13/12/10
445/410/340
35/33/31
1.3
840×204×840 (33.1×8.0×33.1)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
21(46.3)
5(11.0)
6.35(1/4)
9.52(3/8)
Venkovní jednotka
UU12WH UE1
Kompresor
Doplňování chladiva
typ
plnění
typ
Twin Rotary
g (unce)
Výdech ventilátoru
Hladina hluku
Rozměry:
Čistá hmotnost
Servisní ventil
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š*V*H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Napájecí kabel (s€uzemněním)
poč.* mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.* mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
ø,V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 10 m)
g/m
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
1,200(42.3)
R410A
boční
52 (46*) _*noční režim
870*655*320 (34.3*25.8*12.6)
46(101)
6.35(1/4)
9.52(3/8)
3*2.5
4*0.75
30/20
1,220-240,50
4.4/4.6
50(1766)
20
14 _15
Kazetové jednotky
Invertor s€vysokou účinností
H-Inverter
Inverter
•UT18H
•UT21H
•UT24H
UU18WH
UU21WH /UU24WH
Specifikace
Vnitřní jednotka
p a n e l
Jmenovitý výkon chlazení chlazení
Btu/h
kW
topení
Btu/h
kW
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
topení
kW
Provozní proud
chlazení/topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
EER
chlazení
kW/kW
COP
topení
kW/kW
Provozní rozsah teplot
chlazení
°C
topení
°C
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
CFM
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
Rychlost odvlhčování
l/h
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly)
ozdobný panel
mm
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
ozdobný panel
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
UT18H NP1
UT21H NN1
UT24H NN1
6,820-17,060-18,760
9,550-20,470-27,300
9,550-23,900-28,660
PT-UMC
PT-UMC
PT-UMC
2.0-5.0-5.5
2.8-6.0-8.0
2.8-7.0-8.4
7,510-18,770-,20,640
10,920-23,900-30,700
10,920-27,300-32,070
2.2-5.5-6.05
3.2-7.0-9.0
3.2-8.0-9.4
1.35
1.53
1.92
1.35
1.66
1.93
0.6
0.6
0.6
1/220-240/50
1/220-240/50
1/220-240/50
3.65
3.7
3.92
4.07
4.22
4.15
-10~43
-10~43
-10~43
-15~24
-15~24
-15~24
17/15/13
21/18/16
21/18/16
582/519/459
742/636/565
742/636/565
39/37/34
40/38/36
40/38/36
2.1
2.7
2.7
840×204×840 (33.1×8.0×33.1)
840×246×840 (33.1×9.7×33.1)
840×246×840 (33.1×9.7×33.1)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
21(46.3)
23.5(51.8)
23.5(51.8)
5(11.0)
5(11.0)
5(11.0)
6.35(1/4)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
12.7(1/2)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
UU18WH UE1
UU21WH U41
UU24WH U41
dvojitý rotační
dvojitý rotační
dvojitý rotační
2,000(70.6)
2,200(77.6)
2,200(77.6)
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
48 (39*) _*noční režim
52 (46*) _*noční režim
52(46*) _*noční režim
870×808×320 (34.3×31.8×12.6)
950×834×330 (37.4×31.8×12.6)
950×834×320 (37.4×31.8×12.6)
58(128)
63(139)
63(139)
6.35(1/4)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
12.7(1/2)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
3×2.5
3×2.5
3×2.5
4×0.75
4×0.75
4×0.75
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
Ventilátor
Hladina hluku
Rozměry
Čistá hmotnost
Servisní ventil
typ
plnění
typ
g (unce)
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
ø,V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 10 m)
g/m
50/30
50/30
50/30
1,220-240,50
1,220-240,50
1,220-240,50
6.0/6.7
7.6/7.7
9.5/9.0
58(2048)
58(2048)
58(2048)
20
40
40
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Klimatizační jednotky LG 2010
Invertor s€vysokou účinností
H-Inverter
16 _17
Inverter
•UT36H
•UT42H
•UT48H
UU36WH / UU42WH / UU48WH
Specifikace
Vnitřní jednotka
p a n e l
Jmenovitý výkon chlazení chlazení
Btu/h
kW
topení
Btu/h
kW
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
topení
kW
Provozní proud
chlazení /topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
EER
chlazení
kW/kW
COP
topení
kW/kW
Provozní teplota chlazení chlazení
°C
teploty
topení
°C
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
CFM
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
Rychlost odvlhčování
l/h
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly)
ozdobný panel
mm
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
ozdobný panel
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
UT36H NM1
UT42H NM1
UT48H NM1
15,350-34,120-44,360
17,060-42,650-50,840
18,770-45,720-54,590
PT-UMC
PT-UMC
PT-UMC
4.5-10.0-13.0
5.0-12.5-14.9
5.5-13.4-16.0
16,720-38,220-47,770
18,770-47,770-57,320
21,840-52,890-61,070
4.9-11.2-14.0
5.5-14.0-16.8
6.4-15.5-17.9
2.60
3.66
4.15
2.51
3.41
4.07
0.72
0.72
0.72
1/220-240/50
1/220-240/50
1/220-240/50
3.85
3.42
3.23
4.46
4.11
3.81
-10~43
-10~43
-10~43
-15~24
-15~24
-15~24
32/26.1/20.2
32/26.7/21.5
32/27.4/22.8
1130/922/713
1130/943/759
1130/968/805
47/45/42
47/45/42
47/45/42
2.7
3.6
3.6
840x288x840 (33.1x11.3x33.1)
840x288x840 (33.1x11.3x33.1)
840x288x840 (33.1x11.3x33.1)
950x25x950(37.4x1.0x37.4)
950x25x950(37.4x1.0x37.4)
950x25x950(37.4x1.0x37.4)
28(61.7)
28(61.7)
28(61.7)
5(11.0)
5(11.0)
5(11.0)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
Venkovní jednotka
UU36WH
Kompresor
Doplňování chladiva
Ventilátor
Hladina hluku
Rozměry
Čistá hmotnost
Servisní ventil
typ
plnění
typ
g (unce)
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (libry)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
ø,V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
U31
UU42WH
U31
UU48WH
U31
dvojitý rotační
dvojitý rotační
dvojitý rotační
3600(127)
3600(127)
3600(127)
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
55(47*) _*noční režim
55(47*) _*noční režim
55(47*) _*noční režim
950x1380x330(37.4x54.3x13.0)
950x1380x330(37.4x54.3x13.0)
950x1380x330(37.4x54.3x13.0)
103(227)
103(227)
103(227)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
3*5.0
3*5.0
3*5.0
4*0.75
4*0.75
4*0.75
75/30
75/30
75/30
1,220-240,50
1,220-240,50
1,220-240,50
11.5/11.3
16.8/15.0
18.7/18.0
55(1942)x2
55(1942)x2
55(1942)x2
40
40
40
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Kazetové jednotky
Kompaktní provedení
DC Inverter
•UT09
•UT12
•UT18
UU09W / UU12W
UU18W
Specifikace
Vnitřní jednotka
p a n e l
Jmenovitý výkon chlazení chlazení
Btu/h
kW
topení
Btu/h
kW
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
topení
kW
Provozní proud
chlazení /topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
EER
chlazení
kW/kW
COP
topení
kW/kW
Rozsah provozní
chlazení
°C
teploty
topení
°C
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
CFM
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
Rychlost odvlhčování
l/h
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly)
ozdobný panel
mm
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
ozdobný panel
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
UT09 NRD
UT12 NRD
UT18 NQD
3,410~8,530~9,380
4,640~11,600~12,760
6,820~17,060~18,760
PT-UQC
PT-UQC
PT-UQC
1.0~2.5~2.75
1.36~3.4~3.74
2.0~5.0~5.5
4,090~10,240~11,260
5,460~13,650~15,010
7,510~18,770~20,640
1.2~3.0~3.3
1.60~4.0~4.4
2.2~5.5~6.05
0.75
1.06
1.56
0.81
1.1
1.52
2.6~3.5kW
0.3
0.3
0.3
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
3.33
3.21
3.21
3.75
3.64
3.61
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
8.5/7.0/6.0
9.5 /8/7
13/12/11
307 / 272 / 237
336 / 283 / 247
459 / 422 / 388
36 / 33 / 30
38 / 35 / 32
41 / 39 / 36
1.4
1.7
2.4
570×214×570 (22.4×8.4×22.4)
570×214×570 (22.4×8.4×22.4)
570×256×570 (22.4×10.1×22.4)
700×30×700 (27.6×1.2 ×27.6)
700×30×700 (27.6×1.2×27.6)
700×30×700 (27.6×1.2×27.6)
14(30.9)
14(30.9)
15(33.1)
3(6.6)
3(6.6)
3(6.6)
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
12.7 (1/2)
UU09W ULD
UU12W ULD
UU18W UED
rotační
rotační
e - Scroll
1000 (35.27)
1000 (35.27)
1300(45.86)
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
48 /42
48 /42
51 /45
770×540×245 (30.3×21.3×9.9)
770×540×245 (30.3×21.3×9.9)
870×655×320 (34.3×25.8×12.6)
32(71)
32(71)
46(101)
6.35 ( 1/4)
6.35 ( 1/4)
6.35 ( 1/4)
9.52 (3/8 )
9.52 (3/8 )
12.7 (1/2 )
3×1.5
3×1.5
3 x 2.5
4×0.75
4×0.75
4×0.75
15/10
15/10
40/30
1,220~240,50
1,220~240,50
1,220~240,50
3.42/3.87
5.02/5.03
7.1/7.1
50(1766)
50(1766)
50(1766)
20
20
20
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
Ventilátor
Hladina hluku
Rozměry
Čistá hmotnost
Servisní ventil
typ
plnění
typ
g (unce)
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
ø,V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Klimatizační jednotky LG 2010
18 _19
DC Inverter
•UT24 •UT30
•UT36 •UT42
•UT48 •UT60
UU24W / UU30W
UU36W
UU42W / UU48W / UU60W
Specifikace
Vnitřní jednotka
UT24 NPD
p a n e l
PT-UMC
Jmenovitý výkon chlazení chlazení
Btu/h 9,680~24,200~26,620
kW
2.84~7.1~7.81
topení
Btu/h 10,920~27,300~30,300
kW
3.2~8.0~8.8
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
2.15
topení
kW
2.34
Provozní proud
chlazení /topení
A
0.6
Napájení
Ø/V/Hz
1 / 220 ~240 / 50
EER
chlazení
kW/kW
3.30
COP
topení
kW/kW
3.42
Rozsah provozní
chlazení
°C
-10 ~ 43
teploty
topení
°C
-15 ~ 24
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
17/15/13
CFM
582/519/459
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
39/37/34
Rychlost odvlhčování
l/h
2.1
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly) 840×204×840 (33.1×8.0×33.1)
ozdobný panel
mm 950×25×950 (37.4×1.0×37.4)
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
21(46.3)
ozdobný panel
kg (libry)
5(11.0)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
9.52 (3/8)
plyn
mm (couly)
15.88 (5/8)
UT30 NPD
UT36 NND
UT42 NMD
UT48 NMD
UT60 NMD
10,920~27,300~30,030
13,640~34,100~37,550
17,060~42,650~46,915
18,700~46,750~51,425
20,200~50,500~55,550
5.48~13.9~15.7
5.92~14.6~16.3
PT-UMC
PT-UMC
PT-UMC
PT-UMC
PT-UMC
3.2~8.0~8.8
4.0~10.0~11.0
5.0~12.5~13.8
12,280~30,700~33,770
15,000~37,500~41,250
19,108~47,770~52,547
3.6~9.0~9.9
4.4~11.0~12.1
5.0~14.0~15.4
6.4~15.5~17.6
2.65
3.12
3.89
4.61
5.40
2.80
3.23
3.87
4.54
5.50
21,840~54,600~60,060 23,200~58,000~63,800
6.8~16.9~18.7
0.6
0.6
0.72
0.72
0.72
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
3.02
3.21
3.21
3.01
2.70
3.21
3.41
3.61
3.41
3.07
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
19 / 17 / 15
24 / 22 / 19
30 / 28 / 26
34 / 32 / 30
34 / 32 / 30
671 / 600 / 530
847 / 759 / 671
1059 / 989 / 919
1200 / 1130 / 1059
1200 / 1130 / 1059
43/40/37
43/40/37
46/44/40
49 / 47 / 43
49 / 47 / 43
2.5
2.7
3.6
4.4
840×204×840(33.1×8.0×33.1) 840×246×840(33.1×9.7×33.1) 840×288×840(33.1×11.3×33.1) 840×288×840(33.1×11.3×33.1)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
950×25×950(37.4×1.0×37.4) 950×25×950(37.4×1.0×37.4)
5.5
840×288×840(33.1×11.3×33.1)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
21(46.3)
23.5(51.8)
26(57.3)
26(57.3)
26(57.3)
5(11.0)
5(11.0)
5(11.0)
5(11.0)
5(11.0)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
UU24W UED
UU30W UED
UU36W UED
UU42W U3D
UU48W U3D
UU60W U3D
rotační
rotační
rotační
rotační
rotační
rotační
2000(70.6)
2000(70.6)
2500(88.2)
3600(127)
3600(127)
3600(127)
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
boční
56/52
55/51
55/51
55/51
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
typ
plnění
typ
g (unce)
Ventilátor
Hladina hluku
Rozměry
Čistá hmotnost
Servisní ventil
boční
boční
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
52/46
52/46
Š×V×H
mm (couly) 870×808×320(34.3×31.8×12.6) 870×808×320 (34.3×41.7×12.6)
venkovní
kg (libry)
60(132)
60(132)
kapalina
mm (couly)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
plyn
mm (couly)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
3×2.5
3× 2.5
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
4×0.75
4×0.75
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
50/30
50/30
Napájení
ø,V, Hz
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
Provozní proud
chlazení/topení
A
10.0/10.7
12.0/13.0
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
58(2048)
58(2048)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
35
35
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
870×1060×320 (34.3×41.7×12.6)
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0) 950×1380×330 (37.4×54.3×13.0) 950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
75(165.3)
103(227)
103(227)
103(227)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
3×2.5
3×3.5
3 x 3.5
3 x 3.5
4×0.75
4×0.75
4 x 0.75
4 x 0.75
50/30
75/30
75/30
75/30
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
14.0/14.2
17.7/16.7
20.5/20.5
24.7/23.5
32(1130)×2
55(1942)×2
55(1942) x 2
55(1942) x 2
50
40
40
40
Kazetové jednotky
3fázový DC Inverter
•UT36
•UT42
•UT48
•UT60
UU37W
UU43W / UU49W / UU61W
Specifikace
Vnitřní jednotka
p a n e l
Jmenovitý výkon chlazení chlazení
Btu/h
kW
topení
Btu/h
kW
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
topení
kW
Provozní proud
chlazení/topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
EER
chlazení
kW/kW
COP
topení
kW/kW
Rozsah provozní
chlazení
°C
teploty
topení
°C
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
CFM
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
Rychlost odvlhčování
l/h
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly)
ozdobný panel
mm
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
ozdobný panel
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
UT36 NND
UT42 NMD
UT48 NMD
UT60 NMD
13,640~34,100~37,550
17,060~42,650~46,915
18,700~46,750~51,425
20,200~50,500~55,550
PT-UMC
PT-UMC
PT-UMC
PT-UMC
4.0~10.0~11.0
5.0~12.5~13.8
5.48~13.8~15.7
5.92~14.7~16.3
15,000~37,500~41,250
19,108~47,770~52,547
21,840~54,600~60,060
23,200~58,000~63,800
4.4~11.0~12.1
5.0~14.0~15.4
6.4~15.9~17.6
6.8~17.0~18.7
3.12
3.89
4.58
5.63
3.23
3.87
4.66
5.64
0.6
0.72
0.72
0.72
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
3.21
3.21
3.01
2.61
3.41
3.61
3.41
3.01
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
24 / 22 / 19
30 / 28 / 26
34 / 32 / 30
34 / 32 / 30
847 / 759 / 671
1059 / 989 / 919
1200 / 1130 / 1059
1200 / 1130 / 1059
43/40/37
46/44/40
49 / 47 / 43
49 / 47 / 43
2.7
3.6
4.4
5.5
840×246×840(33.1×9.7×33.1)
840×288×840(33.1×11.3×33.1)
840×288×840(33.1×11.3×33.1)
840×288×840(33.1×11.3×33.1)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
23.5(51.8)
26(57.3)
26(57.3)
26(57.3)
5(11.0)
5(11.0)
5(11.0)
5(11.0)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
UU37W UED
UU43W U3D
UU49W U3D
UU61W U3D
rotační
rotační
rotační
rotační
2500(88)
3600(127)
3600(127)
3600(127)
R410A
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
boční
54/50
55/51
55/51
55/51
870×1060×320 (34.3×41.7×12.6)
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
950×1380×330(37.4×54.3×13.0)
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
80(176)
103(227)
103(227)
103(227)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
3×2.5
3×2.5
3×2.5
3×2.5
4×0.75
4×0.75
4×0.75
4×0.75
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
Ventilátor
Hladina hluku
Rozměry
Čistá hmotnost
Servisní ventil
typ
plnění
typ
g (unce)
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
ø,V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
50/30
75/30
75/30
75/30
3 ,380~415 , 50
3 ,380~415 , 50
3 ,380~415 , 50
3 ,380~415 , 50
3.7/3.9
4.09/4.28
4.98/5.23
5.91/5.79
32(1130)×2
55(1942)× 2
55(1942)×2
55(1942)×2
45
40
40
40
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Klimatizační jednotky LG 2010
Tepelné čerpadlo
•UT12
•UT18
UU12
Specifikace
Vnitřní jednotka
UT12 NRD
UT18 NRD
11,533
17,913
PT-UQC
p a n e l
Jmenovitý výkon chlazení chlazení
Btu/h
kW
topení
Btu/h
kW
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
topení
kW
Provozní proud
chlazení/topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
EER
chlazení
kW/kW
COP
topení
kW/kW
Rozsah provozní
chlazení
°C
teploty
topení
°C
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
CFM
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
Rychlost odvlhčování
l/h
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly)
ozdobný panel
mm
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
ozdobný panel
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
PT-UQC
3.38
5.25
12,795
19,346
3.75
5.67
1.29
1.85
1.32
1.93
0.3
0.3
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
2.62
2.84
2.84
2.94
-5 ~ 43
-5 ~ 43
-10 ~ 24
-10 ~ 24
9.5 /8/7
13/12/11
336 / 283 / 247
459 / 422 / 388
38 / 35 / 32
41 / 39 / 37
1.2
2.17
570×269×570(22.4×10.5×22.4)
570×269×570(22.4×10.5×22.4)
670×30×670(26.4×1.2×26.4)
670×30×670(26.4×1.2×26.4)
19(41.9)
19(41.9)
3(6.6)
3(6.6)
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
12.7 (1/2)
UU12 ULD
UU18 UED
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
Ventilátor
Hladina hluku
Rozměry
Čistá hmotnost
Servisní ventil
typ
plnění
typ
g (unce)
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
ø,V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
rotační
rotační
1200(42.4)
1300(45.90)
R410A
R410A
boční
boční
47
52
770×540×245 ( 30.3×21.3×9.6)
870×655×320(34.3×25.8×12.6)
31(68.3)
52(114.6)
6.35 ( 1/4)
6.35 ( 1/4)
9.52 (3/8 )
12.7 (1/2 )
3×2.5
3×2.5
4×0.75
4×0.75
15/10
50/30
1,220~240,50
1,220~240,50
5.8/5.95
8.26/8.6
26(918)
53(1872)
20
35
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
UU18
20_21
Kazetové jednotky
Tepelné čerpadlo
•UT24 •UT30
•UT36 •UT48
•UT60
UU24/UU30
UU37
UU48 / UU60
Specifikace
Vnitřní jednotka
UT24 NPD
F/ P a n e l
PT-UMC
UT30 NPD
PT-UMC
UT36 NND
PT-UMC
UT48 NMD
PT-UMC
UT60 NMD
PT-UMC
Jmenovitý výkon chlazení chlazení
Btu/h
23,885
27,300
34,100
46,700
48,800
kW
7.0
8.00
10.0
13.70
14.30
topení
Btu/h
25,591
30,700
37,500
49,476
58,000
kW
7.5
9.00
11.0
14.50
17.00
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
2.49
3.62
3.80
5.63
5.90
topení
kW
2.60
3.60
3.40
5.05
5.80
Provozní proud
chlazení/topení
A
0.6
0.6
0.6
0.72
0.72
Napájení
Ø/V/Hz
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
EER
chlazení
kW/kW
2.81
2.21
2.63
2.43
2.42
COP
topení
kW/kW
2.93
2.88
2.50
3.24
2.87
Rozsah provozní
chlazení
°C
-5 ~ 43
-5 ~ 43
-5 ~ 43
-5 ~ 43
-5 ~ 43
teploty
topení
°C
-10 ~ 24
-10 ~ 24
-10 ~ 24
-10 ~ 24
-10 ~ 24
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
34 / 32 / 30
17/15/13
19 / 17 / 15
24 / 22 / 19
34 / 32 / 30
CFM
1200 / 1130 / 1059
582/519/459
671 / 600 / 530
847 / 759 / 671
1200 / 1130 / 1059
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
49 / 47 / 43
39/37/34
43/40/37
43/40/37
49 / 47 / 43
Rychlost odvlhčování
l/h
5.5
2.1
2.5
2.7
4.4
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly) 840×204×840(33.1×8.0×33.1) 840×204×840(33.1×8.0×33.1) 840×246×840(33.1×9.7×33.1) 840×288×840(33.1×11.3×33.1) 840×288×840(33.1×11.3×33.1)
ozdobný panel
mm 950×25×950(37.4×1.0×37.4)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
26(57.3)
21(46.3)
21(46.3)
23.5(51.8)
26(57.3)
ozdobný panel
kg (libry)
5(11.0)
5(11.0)
5(11.0)
5(11.0)
5(11.0)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
plyn
mm (couly)
15.88(5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
typ
plnění
typ
g(unce)
UU24 UED
UU30 UED
UU37 UED
UU48 U3D
rotační
rotační
Scroll
Scroll
Scroll
1950(68.9)
1870(66.0)
2450(86.4)
3300(116.4)
3500(123.4)
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
Ventilátor
Hladina hluku
Rozměry
Čistá hmotnost
Servisní ventil
boční
boční
boční
boční
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
52
53
52
55
Š×V×H
mm (couly) 870×808×320(34.3×31.8×12.6) 870×808×320(34.3×31.8×12.6) 870×1060×320(34.2×41.7×12.6) 950×1380×330(37.4×54.3×13.0)
venkovní
kg (libry)
60(132.2)
64(141)
85(187)
105(231)
kapalina
mm (couly)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
plyn
mm (couly)
15.88 (5/8 )
15.88 (5/8 )
15.88 ( 5/8 )
15.88 ( 5/8 )
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
3×2.5
3×3.5
4×2.5
4×2.5
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
4×0.75
4×0.75
4×0.75
4×0.75
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
40/30
50/30
50/30
50/30
Napájení
ø,V, Hz
1,220~240,50
1,220~240,50
3,380~415,50
3,380~415,50
Provozní proud
chlazení/topení
A
11.4/12.6
17.2/16.3
7.5/7.7
6.5/6.4
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
53(1872)
53(1872)
32(1130)×2
55(1942)×2
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
45
45
45
50
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
UU60 U3D
boční
55
950×1380×330(37.4×54.3×13.0)
105(231)
9.52 (3/8 )
15.88 ( 5/8 )
4×2.5
4×0.75
40/30
3,380~415,50
6.9/6.7
55(1942)×2
50
Klimatizační jednotky LG 2010
22_23
Kanálové jednotky
Protože je kanálová jednotka skrytá ve stropě, její instalace je vhodná v€místech, kde je vyžadována sdružená
nebo individuální klimatizace pro budovy s€mnoha místnostmi nebo halami, jako jsou restaurace, koncertní
sály a€hotely. Instalace není omezená umístěním svítidel ani uspořádáním místnosti, prostřednictvím instalace
různých výustek lze snadno provést renovaci interiéru.
Klimatizační jednotky LG 2010
24_25
Ventilátor BLDC s€vysokou účinností
ACE Inverter
Jednotky řady H-Inverter mají díky ventilátoru BLDC
nižší hlučnost a€spotřebu energie.
150
DC Inverter
32
• Snížení spotřeby energie o€50 %
• Nízká hlučnost v€místnosti, nízké vibrace
Jelikož objem vzduchu a€hlučnost jsou konstantní
v€návrhových hodnotách bez ohledu na změny EST, lze:
objem vzduchu
Lineární regulace externího
statického tlaku
* podle kanálu 5,0 kW
** zkušební podmínka:
režim ventilátoru
* spotřeba energie (W)
hladina hluku [dB(A)]
• optimalizovat montáž vzduchových kanálů
• udržovat výkon a€hladinu hluku na požadované úrovni
• snížit počet použitých modelů klimatizačních jednotek
Objem vzduchu
na 2mmAq
Objem vzduchu
na 10mmAq
statický tlak (mmAq)
Čerpadlo kondenzátu
s€vysokým výtlakem
*snadná regulace EST dálkovým ovládáním
Přídavné čerpadlo kondenzátu automaticky odvádí vodu.
Výtlak až 700 mm umožňuje vytvořit dokonalé řešení pro
odvod kondenzátu.
sklon odtokového potrubí (1/50~1/100)
uchycení
odtokové
potrubí
450mm
H-Inverter Kondenzační čerpadlo s€vysokým výtlakem
je součástí vnitřní jednotky.
700mm
300mm
odtoková hadice
(příslušenství: ABDPG)
Regulace se dvěma termistory
Mezi teplotou naměřenou na nainstalované jednotce
a€teplotou v€místnosti může být významný rozdíl. Regulace se
dvěma termistory dává možnost ovládat teplotu na základě
kterékoli z€obou naměřených hodnot. Výběr termistoru pro
regulaci se provádí pomocí posuvného spínače na zadní
straně kabelem připojeného dálkového ovládání s€LCD.
Jeden termistor je ve vnitřní jednotce a€druhý na dálkovém
ovládání.
regulace
se dvěma
termistory
kabelové
dálkové
ovládání
s€LCD
Kanálové jednotky
Tichý provoz a€snadná údržba
Lehký plastový ventilátor a€kryt snižují hlučnost provozu
a€usnadňují údržbu. Kryt ventilátoru v€novém provedení lze při
provádění údržby a€oprav snadno rozmontovat. Motor
ventilátoru lze vyjmout bez vyjímání celé sestavy ventilátoru.
konvenční
ventilátor a€kryt LG
kanálové
jednotky
Kanálové jednotky
Invertor s€vysokou účinností
H-Inverter
Inverter
•UB18H
•UB21H
•UB24H
UU18WH
UU21WH /UU24WH
Specifikace
Vnitřní jednotka
Jmenovitý výkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
Btu/h
kW
topení
Btu/h
kW
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
(provozní)
topení
kW
Provozní proud
chlazení/topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
EER
chlazení
kW/kW
COP
topení
kW/kW
Rozsah provozní
chlazení
°C
teploty
topení
°C
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
CFM
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
Rychlost odvlhčování
l/h
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly)
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
odtok (vněj./vnit.)
mm
UB18H NG1
UB21H NG1
UB24H NG1
8 530 ~ 17 061 ~ 20 473
8 189-20 473-22 520
9 690-24 226-26 649
2.5 ~ 5 ~ 6
2.4-6.0-6.6
2.84-7.1-7.81
10 236 ~ 20 473 ~ 24 567
9 554-23 885-26 273
10 919-27 297-30 027
3 ~ 6 ~ 7.2
2.8-7.0-7.7
3.2-8.0-8.8
1.35
1.73
2.09
1.49
1.74
1.99
0.5 / 0.5
0.9 / 0.9
0.9 / 0.9
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
3.70
3.47
3.40
4.03
4.02
4.02
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
17/15/13
25/20/14
25/20/14
600/530/460
883/706/494
883/706/494
30/28/27
37/33/29
37/33/29
1.2
0.37
1.36
1180x298x450(46.5x11.7x17.7)
1180x298x450(46.5x11.7x17.7)
1180x298x450(46.5x11.7x17.7)
34(75)
35(77)
35(77)
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
12.7 (1/2)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
32/26
32/26
32/26
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
Ventilátor
Hladina hluku (vys./níz.)
Rozměry:
Čistá hmotnost
Servisní ventil
typ
plnění
typ
g (unce)
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
Ø, V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
UU18WH UE1
UU21WH U41
UU24WH U41
dvojitý rotační
dvojitý rotační
dvojitý rotační
2000(70.6)
2,200(77.6)
2,200(77.6)
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
48(39*) _*noční režim
52(46*) _*noční režim
52(46*) _*noční režim
870x808x320(34.3x31.8x12.6)
950x834x330(37.4x32.8x13.0)
950x834x330(37.4x32.8x13.0)
58(128)
63(139)
63(139)
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
12.7 (1/2)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
3 x 2.5
3 x 2.5
3 x 2.5
4 x 0.75
4 x 0.75
4 x 0.75
50/30
50/30
50/30
1,220~240,50
1,220~240,50
1,220~240,50
6.0/6.7
7.6/7.7
9.5/9.0
58(2048)
58(2048)
58(2048)
20
40
40
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Klimatizační jednotky LG 2010
Invertor s€vysokou účinností
H-Inverter
26_27
Inverter
•UB36H
•UB42H
•UB48H
UU36WH / UU42WH / UU48WH
Specifikace
Vnitřní jednotka
Jmenovitý výkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
Btu/h
kW
topení
Btu/h
kW
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
(jmenovitě)
topení
kW
Provozní proud
chlazení/topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
EER
chlazení
kW/kW
COP
topení
kW/kW
Rozsah provozní
chlazení
°C
teploty
topení
°C
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
CFM
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
Rychlost odvlhčování
l/h
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly)
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Odtok (vněj./vnit.)
mm
UB36H NR1
UB42H NR1
UB48H NR1
16,380-34,120-48,110
17,060-42,650-51,180
19,100-45,720-54,590
4.8-10.0-14.1
5.0-12.5-15.0
5.6-13.4-16.0
17,740-38,220-49,480
19,110-47,770-60,050
22,520-52,890-63,120
5.2-11.2-14.5
5.6-14.0-17.6
6.6-15.5-18.5
2.69
3.67
4.15
2.51
3.25
3.82
1.2/1.2
1.2/1.2
1.2/1.2
1/220-240/50
1/220-240/50
1/220-240/50
3.72
3.41
3.23
4.46
4.31
4.06
-10~43
-10~43
-10~43
-15~24
-15~24
-15~24
34/27/20
37/31/24
40/34/28
1201/954/706
1307/1095/848
1413/1201/989
38/37/36
39/38/37
39/38/37
4.0
5.0
5.0
1230x380x590 (48.4x15.0x23.2)
1230x380x590 (48.4x15.0x23.2)
1230x380x590 (48.4x15.0x23.2)
53(117)
53(117)
53(117)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
32/26
32/26
32/26
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
Ventilátor
Hladina hluku (vys./níz.)
Rozměry
Čistá hmotnost
Servisní ventil
typ
plnění
typ
g (unce)
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
Ø, V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 10,0m)
g/m
UU36WH U31
UU42W U31
UU48W U31
dvojitý rotační
dvojitý rotační
dvojitý rotační
3600(127)
3600(127)
3600(127)
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
55(47*) _*noční režim
55(47*) _*noční režim
55(47*) _*noční režim
950x1380x330(37.4x54.3x13.0)
950x1380x330(37.4x54.3x13.0)
950x1380x330(37.4x54.3x13.0)
103(227)
103(227)
103(227)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
3*5.0
3*5.0
3*5.0
4*0.75
4*0.75
4*0.75
75/30
75/30
75/30
1,220-240,50
1,220-240,50
1,220-240,50
11.5/11.3
16.8/15.0
18.7/18.0
55(1942)x2
55(1942)x2
55(1942)x2
40
40
40
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Kanálové jednotky
DC Inverter
•UB18 •UB24
•UB30 •UB36
•UB42 •UB48
•UB60
UU18W
UU24W / UU30W
UU37W
UU48W / UU60W
Specifikace
Vnitřní jednotka
UB18 NHD
Jmenovitý výkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
topení
Jmenovitý příkon
(provozní)
Provozní proud
Napájení
EER
COP
Rozsah provozní
teploty
Průtok vzduchu (H/M/L)
Hladina hluku (H/M/L)
Rychlost odvlhčování
Rozměry (Š×V×H)
Hmotnost
Připojení potrubí
chlazení
topení
chlazení/topení
Ø/V/Hz
chlazení
topení
chlazení
topení
UB24 NHD
UB30 NGD
UB36 NGD
UB42 NRD
UB48 NRD
UB60 NRD
Btu/h 6,756~16,890~18,562 9,680~24,200~26,620 10,920~27,300~30,030 13,640~34,100~37,500 17,060~42,650~46,910 19,100~47,770~52,540 20,200~50,500~55,550
kW
1.98~4.95~5.44
2.84~7.1~7.81
3.2~8.0~8.8
4.0~9.8~11.0
5.0~12.5~13.8
5.6~14.0~15.4
5.92~14.8~16.3
Btu/h 8,120~20,300~22,330 10,920~27,300~30,030 12,280~30,700~33,770 15,280~38,200~42,020 19,108~47,770~52,540 22,520~56,300~61,930 23,200~58,000~63,800
kW
2.4~6.0~6.6
3.2~8.0~8.8
3.6~9.0~9.9
4.48~11.2~12.3
5.6~14.0~15.4
6.6~16.4~18.2
6.8~16.8~18.7
kW
1.54
2.62
2.65
3.25
4.15
4.65
5.26
kW
1.66
2.75
2.49
3.28
3.73
4.54
4.57
A
0.92
0.92
1.34
1.42
3.65
3.65
3.65
kW/kW
kW/kW
°C
°C
m3
CFM
dB(A)±3
l/h
hlavní těleso
mm (couly)
hlavní těleso
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Odtok (vněj./vnit.)
mm
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
3.21
2.71
3.01
3.25
3.01
3.01
2.81
3.61
2.91
3.61
3.28
3.75
3.61
3.67
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
16.5/14.5/13
18/16.5/14
26.5/23/20
32/29/26
36/32/38
40/35/30
50/45/40
583/512/459
636/583/494
936/812/706
1130/1024/918
1260/1120/980
1413/1236/1059
1766/1413/1236
36/34/32
38/36/34
34/38/35
42/39/36
42/40/38
44/42/40
46/44/42
2.0
2.5
3.3
4.0
5.0
6.0
6.5
880×260×450(34.6×10.2×17.7) 880×260×450(34.6×10.2×17.7) 1180×298×450(46.5×11.7×17.7)
1 / 220 ~240 / 50
1180×298×450(46.5×11.7×17.7) 1230×380×590(48.4×15.0×23.2) 1230×380×590(48.4×15.0×23.2) 1230×380×590(48.4×15.0×23.2)
35(77.2)
35(77.2)
38(84)
38(84)
60(132)
60(132)
62(137)
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
12.7 (1/2)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
32/25
32/25
32/25
32/25
32/25
32/25
32/25
Venkovní jednotka
UU18W UED UU24W UED UU30W UED UU36W UED UU42W U3D UU48W U3D UU60W U3D
Kompresor
Doplňování chladiva
Výdech ventilátoru
Hladina hluku (vys./níz.)
Rozměry:
Čistá hmotnost
Servisní ventil
typ
plnění
typ
g (unce)
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
Ø, V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
e - Scroll
rotační
rotační
rotační
rotační
rotační
rotační
1300
2000(70.6)
2000(70.6)
2500(88.2)
3600(127)
3600(127)
3600(127)
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
boční
boční
boční
boční
51 /45
52/46
52/46
56/52
55/51
55/51
55/51
870×655×320 (34.3×25.8×12.6) 870×808×320 (34.3×31.8×12.6) 870×808×320 (34.3×41.7×12.6) 870×1060×320 (34.3×41.7×12.6) 950×1380×330 (37.4×54.3×13.0) 950×1380×330 (37.4×54.3×13.0) 950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
46
60(132)
60(132)
75(165.3)
103(227)
103(227)
103(227)
6.35 ( 1/4)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
12.7 (1/2 )
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
3 x 2.5
3×2.5
3×2.5
3×2.5
3×3.5
3×3.5
3×3.5
4 x 0.75
4×0.75
4×0.75
4×0.75
4×0.75
4×0.75
4×0.75
40/30
50/30
50/30
50/30
75/30
75/30
75/30
1,220~240,50
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
7.01/7.42
10.0/10.7
12.0/13.0
14.0/14.2
17.7/16.7
20.5/20.5
24.7/23.5
50(1766)
58(2048)
58(2048)
32(1130)× 2
55(1942)×2
55(1942)× 2
55(1942)×2
20
35
35
50
40
40
40
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Klimatizační jednotky LG 2010
28_29
3fázový DC Inverter
•UB36 •UB42
•UB48 •UB60
UU37W
UU43W / UU49W / UU61W
Specifikace
Vnitřní jednotka
Jmenovitý výkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
Btu/h
kW
topení
Btu/h
kW
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
(provozní)
topení
kW
Provozní proud
chlazení/topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
EER
chlazení
kW/kW
COP
topení
kW/kW
Rozsah provozní
chlazení
°C
teploty
topení
°C
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
CFM
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
Rychlost odvlhčování
l/h
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly)
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Odtok (vněj./vnit.)
mm
UB36 NGD
UB42 NRD
UB48 NRD
UB60 NRD
13,640~34,100~37,500
17,060~42,650~46,910
19,100~47,770~52,540
20,200~50,500~55,550
4.0~10.0~11.0
5.0~12.5~13.8
5.6~14.0~15.4
5.92~14.8~16.3
15,280~38,200~42,020
19,108~47,770~52,540
22,520~56,300~61,930
23,200~58,000~63,800
4.48~11.2~12.3
5.6~14.0~15.4
6.6~16.7~18.2
6.8~17.0~18.7
3.51
4.15
4.65
5.26
3.49
3.82
4.57
4.70
1.42
3.65
3.65
3.65
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
2.85
3.01
3.01
2.81
3.21
3.66
3.61
3.61
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
32/29/26
36/32/38
40/35/30
50/45/40
1130/1024/918
1260/1120/980
1413/1236/1059
1766/1413/1236
42/39/36
42/40/38
44/42/40
46/44/42
4.0
5.0
6.0
6.5
1180×298×450(46.5×11.7×17.7)
1230×380×590(48.4×15.0×23.2)
1230×380×590(48.4×15.0×23.2)
1230*380*590(48.4*15.0*23.2)
38(84)
60(132)
60(132)
62(137)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
32/25
32/25
32/25
32/25
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
Ventilátor
Hladina hluku (vys./níz.)
Rozměry:
Čistá hmotnost
Servisní ventil
typ
plnění
typ
g (unce)
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
Ø, V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
UU37W UED
UU43W U3D
UU49W U3D
rotační
rotační
rotační
UU61W U3D
rotační
2500(88)
3600(127)
3600(127)
3600(127)
R410A
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
boční
54/50
55/51
55/51
55/51
870×1060×320 (34.3×41.7×12.6)
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
950×1380×330(37.4×54.3×13.0)
950*1380*330 (37.4*54.3*13.0)
80(176)
103(227)
103(227)
103(227)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
3×2.5
3×2.5
3×2.5
3 x 2.5
4×0.75
4×0.75
4×0.75
4 x 0.75
50/30
75/30
75/30
75/30
3 ,380~415 , 50
3 ,380~415 , 50
3 ,380~415 , 50
3 ,380~415 , 50
3.7/3.9
4.09/4.28
4.98/5.23
5.91/5.79
32(1130)× 2
55(1942)×2
55(1942)×2
55(1942) x 2
45
40
40
40
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Kanálové jednotky
Tepelné čerpadlo
•UB18 •UB24
•UB30 •UB36
•UB48 •UB60
UU18
UU24/UU30
UU37
UU48 / UU60
Specifikace
Vnitřní jednotka
UB18 NHD
UB24 NHD
UB30 NGD
UB36 NGD
UB48 NRD
UB60 NRD
Jmenovitý výkon chlazení chlazení
Btu/h
34,100
16,890
22,179
27,300
46,700
50,800
kW
10.0
4.95
6.5
8.00
13.70
14.90
topení
Btu/h
37,500
19,800
26,410
30,700
54,600
59,700
kW
11.0
5.8
7.4
9.00
16.00
17.50
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
4.00
1.96
2.49
3.60
5.84
6.30
topení
kW
3.60
2.18
2.60
3.20
5.20
5.00
Provozní proud
chlazení/topení
A€
1.42
0.92
0.92
1.34
3.65
3.65
napájení
Ø/V/Hz
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
EER
chlazení
kW/kW
2.50
2.53
2.61
2.22
2.35
2.37
COP
topení
kW/kW
3.06
2.66
2.85
2.81
3.08
3.50
Rozsah provozní
chlazení
°C
-5 ~ 43
-5 ~ 43
-5 ~ 43
-5 ~ 43
-5 ~ 43
-5 ~ 43
teploty
topení
°C
-10 ~ 24
-10 ~ 24
-10 ~ 24
-10 ~ 24
-10 ~ 24
-10 ~ 24
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
32/29/26
16.5/14.5/13
18/16.5/14
26.5/23/20
40/35/30
50/45/40
CFM
1130/1024/918
583/512/459
636/583/494
936/812/706
1413/1236/1059
1766/1413/1236
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
42/39/36
36/34/32
38/36/34
34/38/35
44/42/40
46/44/42
Rychlost odvlhčování
l/h
4.0
1.59
2.5
3.3
6.0
6.5
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly) 880×260×450(34.6×10.2×17.7) 880×260×450(34.6×10.2×17.7) 1180×298×450(46.5×11.7×17.7) 1180×298×450(46.5×11.7×17.7) 1230×380×590(48.4×15.0×23.2) 1230×380×590(48.4×15.0×23.2)
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
38(84)
35(77.2)
35(77.2)
60(132)
38(84)
62(137)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
9.52 (3/8)
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
plyn
mm (couly)
15.88(5/8)
12.7 (1/2)
15.88 (5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88 (5/8)
Odtok (vněj./vnit.)
mm
32/25
32/25
32/25
32/25
32/25
32/25
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
typ
plnění
typ
g (unce)
UU18 UED
UU24 UED
UU30 UED
UU37 UED
UU48 U3D
rotační
rotační
rotační
Scroll
Scroll
Scroll
1300(45.90)
1950(68.9)
1870(66.0)
2450(86.4)
3300(116.4)
3500(123.4)
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
boční
53
52
55
55
Výdech ventilátoru
Hladina hluku
Rozměry:
Čistá hmotnost
Servisní ventil
boční
boční
boční/horní
52
52
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly) 870×655×320(34.3×25.8×12.6) 870×808×320(34.3×31.8×12.6)
venkovní
kg (libry)
52(114.6)
60(132.2)
kapalina
mm (couly)
6.35 ( 1/4)
9.52(3/8)
plyn
mm (couly)
12.7 (1/2 )
15.88 (5/8 )
2
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm
3×2.5
3×2.5
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
4×0.75
4×0.75
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
50/30
40/30
Napájení
Ø, V, Hz
1,220~240,50
1,220~240,50
Provozní proud
chlazení/topení
A
8.83/6.54
11.4/12.6
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
53(1872)
53(1872)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
35
45
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
870×808×320(34.3×31.8×12.6)
UU60 U3D
870×1060×320(34.2×41.7×12.6) 950×1380×330(37.4×54.3×13.0) 950×1380×330(37.4×54.3×13.0)
64(141)
85(187)
105(231)
105(231)
9.52(3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8 )
15.88 (5/8 )
15.88 ( 5/8 )
15.88 ( 5/8 )
15.88 ( 5/8 )
3×3.5
4×2.5
4×2.5
4×2.5
4×0.75
4×0.75
4×0.75
4×0.75
50/30
50/30
50/30
40/30
1,220~240,50
3,380~415,50
3,380~415,50
3,380~415,50
17.2/16.3
7.5/7.7
6.5/6.4
6.9/6.7
53(1872)
32(1130)×2
55(1942)×2
55(1942)×2
45
45
50
50
Klimatizační jednotky LG 2010
Jednotka velká
Split systém
•B120AH
UW120
Specifikace
B120AH
Výkon
chlazení
Btu/h
W
topení
Btu/h
W
Příkon
chlazení
W
topení
W
Provozní proud
chlazení/topení
A
Napájení
Ø, V, Hz
EER
chlazení
W/W
COP
topení
W/W
Rozsah provozních
chlazení
°C
teplot (venkovní)
topení
°C
Rychlost odvlhčování
I/h
Externí statický tlak (max)
mm H2O (palce H2O)
Průtok vzduchu
vnitřní
m3 (CFM)
Čistá hmotnost
vnitřní
kg (libry)
Hladina hluku (vys./stř./níz.) vnitřní
dB(A)±3
Rozměry (Š×V×H)
vnitřní
mm
Plnění chladiva (na 7,5 m)
g (unce), typ
Kompresor
typ
Venkovní ventilátor
boční/horní
Hladina hluku (akust. tlak, 1 m) venkovní
dB(A)±3
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Rozměry (Š×V×H)
venkovní
mm (couly)
Čistá hmotnost
venkovní
kg (libry)
Napájecí kabel
poč.×mm2
Propojovací kabel
poč.×mm2
Max. délka/převýšení
m
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
SV0
112,000
32,825
130,000
38,100
14,500
12,500
24/21
3,380-415,50
2.26
3.05
-5 ~ 43
-10 ~ 24
10.0
20 (0.79)
105/97/90 (3,708/3,426/3,179)
130(287)
53/51/49
1,600x720x800
8,000(282.2), R410A
Scroll
horní
65
5/8(15.88)
11/8 (28.58)
50.4×59.8×28.7(1,280×1,520×730)
300(661)
5×8.5
2×1.25
50/30
30_31
Konvertibilní a€podstropní jednotky
Konvertibilní jednotky poskytují volnost v€různých druzích instalace.
V€závislosti na tom, kolik místa máte k€dispozici, můžete vnitřní jednotku montovat zavěšením pod strop
nebo na podlahu.
Klimatizační jednotky LG 2010
32_33
Volnost instalace
Konvertibilní jednotky lze montovat buď na stěnu nad
podlahu, respektive pod okno pod parapet. Umístěním takové
jednotky v€prodejně nebo kanceláři lze tedy ušetřit prostor.
Ovládání směru proudění vzduchu
horizontální
Horizontální ovládání směru proudění vzduchu.
Směr horizontálního proudění vzduchu lze nastavit ručně
pomocí směrovacích lamel.
konvertibilní
podstropní
Vertikální ovládání směru proudění vzduchu
Směr proudění vzduchu lze podle potřeby nastavit pomocí
dálkového ovládání.
vertikální
UV09, UV12
Nové funkce
• Upozornění na zanesený filtr
• Režim silného proudění vzduchu
Regulace se dvěma termistory
Mezi teplotou naměřenou na nainstalované jednotce
a€teplotou v€místnosti může být významný rozdíl. Regulace se
dvěma termistory dává možnost ovládat teplotu na základě
kterékoli z€obou naměřených hodnot. Výběr termistoru pro
regulaci se provádí pomocí posuvného spínače na zadní
straně kabelem připojeného dálkového ovládání s€LCD.
Jeden termistor je ve vnitřní jednotce a€druhý na dálkovém
ovládání.
kabelové dálkové ovládání (volitelně)
- PVRCUSZ0, PQRCUSA0
kabelové
dálkové
ovládání
s€LCD
konvertibilní
podstropní
Konvertibilní a€podstropní jednotky
Konvertibilní
DC Inverter
•UV09 •UV12
•UV18 •UV24
•UV30
UV09/UV12
UV18~UV30
UU09W/UU12W
UU18W
UU24W/UU30W
Specifikace
Vnitřní jednotka
UV09 NED
Jmenovitý výkon
(min.~provozní~max.)
UV12 NED
UV18 NBD
UV24 NBD
UV30 NBD
chlazení
Btu/h
4,504 ~ 11,260 ~ 12,386
6,6510 ~ 16,378 ~ 18,016
9,553 ~ 23,884 ~ 26,272
10,373 ~ 25,932 ~ 28,525
3,410 ~ 8,530 ~ 9,380
kW
1.32 ~ 3.3 ~ 3.63
1.92 ~ 4.8 ~ 5.28
2.8 ~ 7.0 ~ 7.7
3.04 ~ 7.6 ~ 8.36
1.0 ~ 2.5 ~ 2.75
topení
Btu/h
5,186 ~ 12,966 ~ 14,262
6,960 ~ 17,401 ~ 19,142
10,509 ~ 26,274 ~ 28,901
11,464 ~ 28,662 ~ 31,528
4,090 ~ 10,240 ~ 11,260
kW
1.52 ~ 3.8 ~ 4.18
2.04 ~ 5.1 ~ 5.61
3.08 ~ 7.7 ~ 8.47
3.36 ~ 8.4 ~ 9.24
1.2 ~ 3.0 ~ 3.3
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
1.09
1.49
2.3
2.68
0.75
topení
kW
1.18
1.49
2.74
2.99
0.83
Provozní proud
chlazení/topení
A
0.13
0.56
0.56
0.56
0.13
Napájení
Ø/V/Hz
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
EER
chlazení
kW/kW
3.03
3.22
3.04
2.84
3.33
COP
topení
kW/kW
3.22
3.42
2.81
2.81
3.61
Rozsah provozní
chlazení
°C
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
teploty (venkovní)
topení
°C
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
9.2 / 7.6 / 6.59
13.5 / 12 / 11
15 / 13.5 / 12
18 / 16 / 14
7.6 / 6.9 / 6.2
CFM
325 / 268 / 244
437 / 424 / 388
530 / 477 / 424
636/564/494
268 / 244 / 219
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
40 / 36 / 31
43 / 40 / 37
45 / 42 / 39
45 / 42 / 39
38 / 35 / 32
Rychlost odvlhčování
l/h
1.2
2.3
3.2
3.5
1.2
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly) 900×200×490(35.4×7.9×19.3) 900×200×490(35.4×7.9×19.3) 1,200×205×615(47.2×8.1×24.2) 1,200×205×615(47.2×8.1×24.2) 1,200×205×615(47.2×8.1×24.2)
hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
13.7(30.2)
30(66.1)
30(66.1)
30(66.1)
13.7(30.2)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
plyn
mm (couly)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
12.7 (1/2)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
typ
plnění
typ
g (unce)
UU09W ULD
UU12W ULD
UU18W UED
UU24W UED
rotační
rotační
e - Scroll
rotační
rotační
1000 (35.27)
1000 (35.27)
1300
2000(70.6)
2000(70.6)
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
Ventilátor
Hladina hluku (vys./níz.)
Rozměry:
Čistá hmotnost
Servisní ventil
UU30W UED
boční
boční
boční
boční
boční
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
48 /42
51 /45
52/46
52/46
48 /42
Š×V×H
mm (couly) 770×540×245 (30.3×21.3×9.9) 770×540×245 (30.3×21.3×9.9) 870×655×320 (34.3×25.8×12.6) 870×808×320 (34.3×31.8×12.6) 870×1060×320 (34.3×41.7×12.6)
venkovní
kg (libry)
32(71)
46(101)
60(132)
60(132)
32(71)
kapalina
mm (couly)
6.35 ( 1/4)
6.35 ( 1/4)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
6.35 ( 1/4)
plyn
mm (couly)
9.52 (3/8 )
12.7 (1/2 )
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
9.52 (3/8 )
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
3×2.5
3×2.5
3×2.5
3×2.5
3×1.5
2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm
4×0.75
4×0.75
4×0.75
4×0.75
4×0.75
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
15/10
50/30
50/30
50/30
15/10
Napájení
Ø, V, Hz
1,220~240,50
1,220~240,50
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
1,220~240,50
Provozní proud
chlazení/topení
A
5.25/5.41
6.69/7.0
10.0/10.7
12.0/13.0
3.58/3.85
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
50(1766)
50(1766)
58(2048)
58(2048)
50(1766)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
20
25
35
35
20
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Klimatizační jednotky LG 2010
Podstropní
34_35
DC Inverter
•UV36 •UV42
•UV48 •UV60
UV42, UV48 , UV60
UV36
UU36W
UU42W / UU48W /
UU60W
Specifikace
Vnitřní jednotka
Jmenovitý výkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
Btu/h
kW
topení
Btu/h
kW
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
topení
kW
Provozní proud
chlazení/topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
EER
chlazení
kW/kW
COP
topení
kW/kW
Rozsah provozní
chlazení
°C
teploty
topení
°C
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
CFM
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
Rychlost odvlhčování
l/h
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly)
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
UV36 NKD
UV42 NLD
UV48 NLD
UV60 NLD
12960 ~ 32400 ~ 35640
17060 ~ 42650 ~ 46915
18160 ~ 45400 ~ 49940
19520 ~ 48800 ~ 53680
3.8 ~ 9.5 ~ 10.5
5.0 ~ 12.5 ~ 13.8
5.32 ~ 13.3 ~ 14.6
5.72 ~ 14.4 ~ 15.7
14320 ~ 35800 ~ 39380
19108 ~ 47770 ~ 52547
21840 ~ 54600 ~ 60060
23200 ~ 58000 ~ 63800
4.2 ~ 10.5 ~ 11.6
5.6 ~ 13.6 ~ 15.4
6.4 ~ 15.3 ~ 17.6
6.8 ~ 16.8 ~ 18.7
3.32
4.00
4.41
5.30
3.27
3.98
4.76
5.50
0.97
0.67*2
0.67*2
0.67*2
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
2.86
3.12
3.01
2.71
3.21
3.41
3.21
3.05
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
29 / 27 / 24
32 / 30 /28
36 / 34 / 32
38 / 36 / 34
1023 / 953 / 847
1136 / 1059 / 989
1271 / 1207 / 1136
1341 / 1270 / 1207
44 / 42 / 40
48 /45 /42
54 / 52 / 50
56 / 54 / 52
3.5
4.5
5.8
6.2
1350×630×220(53.2×24.8×8.66)
1750×630×220(58.9×24.8×8.66)
1750×630×220(68.9×24.8×8.66)
1750×630×220(68.9×24.8×8.66)
35(77.2)
45(99.2)
45(99.2)
45(99.2)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
Výdech ventilátoru
Hladina hluku (vys./níz.)
Rozměry:
Čistá hmotnost
Servisní ventil
typ
plnění
typ
g (unce)
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
Ø, V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
UU36W UED
UU42W U3D
UU48W U3D
rotační
rotační
rotační
UU60W U3D
rotační
2500(88.2)
3600(127)
3600(127)
3600(127)
R410A
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
boční
56/52
55/51
55/51
55/51
870×1060×320 (34.3×41.7×12.6)
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
75(165.3)
103(227)
103(227)
103(227)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
3×2.5
3×3.5
3×3.5
3×3.5
4×0.75
4×0.75
4×0.75
4×0.75
50/30
75/30
75/30
75/30
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
14.0/14.2
17.7/16.7
20.5/20.5
24.7/23.5
32(1130)×2
55(1942)×2
55(1942)×2
55(1942)×2
50
40
40
40
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Konvertibilní a€podstropní jednotky
Podstropní
3fázový DC Inverter
•UV36 •UV42
•UV48 •UV60
UV42, UV48 , UV60
UV36
UU36W
UU42W / UU48W /
UU60W
Specifikace
Vnitřní jednotka
Jmenovitý výkon
(min.~provozní~max.)
Jmenovitý příkon
Provozní proud
Napájení
EER
COP
Rozsah provozní
teploty
Průtok vzduchu
Hladina hluku (H/M/L)
Rychlost odvlhčování
Rozměry (Š×V×H)
Hmotnost
Připojení potrubí
chlazení
Btu/h
kW
topení
Btu/h
kW
chlazení
kW
topení
kW
chlazení/topení
A
Ø/V/Hz
chlazení
kW/kW
topení
kW/kW
chlazení
°C
topení
°C
m3
CFM
dB(A)±3
l/h
hlavní těleso
mm (couly)
hlavní těleso
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
UV36 NKD
UV42 NLD
UV48 NLD
UV60 NLD
12960 ~ 32400 ~ 35640
17060 ~ 42650 ~ 46915
18160 ~ 45400 ~ 49940
19520 ~ 48800 ~ 53680
3.8 ~ 9.5 ~ 10.5
5.0 ~ 12.5 ~ 13.8
5.32 ~ 13.3 ~ 14.6
5.72 ~ 14.4 ~ 15.7
14320 ~ 35800 ~ 39380
19108 ~ 47770 ~ 52547
21840 ~ 54600 ~ 60060
23200 ~ 58000 ~ 63800
4.2 ~ 10.5 ~ 11.6
5.6 ~ 13.6 ~ 15.4
6.4 ~ 15.3 ~ 17.6
6.8 ~ 16.8 ~ 18.7
3.32
4.00
4.41
5.30
3.27
3.98
4.76
5.50
0.97
0.67*2
0.67*2
0.67*2
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
2.86
3.12
3.01
2.71
3.21
3.41
3.21
3.05
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-10 ~ 43
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
-15 ~ 24
29 / 27 / 24
32 / 30 /28
36 / 34 / 32
38 / 36 / 34
1023 / 953 / 847
1136 / 1059 / 989
1271 / 1207 / 1136
1341 / 1270 / 1207
44 / 42 / 40
48 /45 /42
54 / 52 / 50
56 / 54 / 52
3.5
4.5
5.8
6.2
1350×630×220(53.2×24.8×8.66)
1750×630×220(58.9×24.8×8.66)
1750×630×220(68.9×24.8×8.66)
1750×630×220(68.9×24.8×8.66)
35(77.2)
45(99.2)
45(99.2)
45(99.2)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
Ventilátor
Hladina hluku (vys./níz.)
Rozměry
Čistá hmotnost
Servisní ventil
typ
plnění
typ
g (unce)
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
Ø, V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
UU37W UED
UU43W U3D
UU49W U3D
rotační
rotační
rotační
UU61W U3D
rotační
2500(88)
3600(127)
3600(127)
3600(127)
R410A
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
boční
54/50
55/51
55/51
55/51
870×1060×320 (34.3×41.7×12.6)
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
950×1380×330(37.4×54.3×13.0)
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
80(176)
103(227)
103(227)
103(227)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
3×2.5
3×3.5
3×3.5
3×3.5
4×0.75
4×0.75
4× 0.75
4×0.75
50/30
75/30
75/30
75/30
3 ,380~415 , 50
3 ,380~415 , 50
3 ,380~415 , 50
3 ,380~415 , 50
3.7/3.9
4.09/4.28
4.98/5.23
5.91/5.79
32(1130)×2
55(1942)×2
55(1942)×2
55(1942)× 2
45
40
40
40
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Klimatizační jednotky LG 2010
Konvertibilní
36_37
Tepelné čerpadlo
•UV12 •UV18
•UV24 •UV30
UV09/UV12
UV18~UV30
UU12
UU18
UU24/UU30
Specifikace
Vnitřní jednotka
Jmenovitý výkon
(provozní)
chlazení
Btu/h
kW
topení
Btu/h
kW
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
(provozní)
topení
kW
Provozní proud
chlazení/topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
EER
chlazení
kW/kW
COP
topení
kW/kW
Rozsah provozní
chlazení
°C
teploty
topení
°C
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
CFM
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
Rychlost odvlhčování
l/h
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly)
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
UV12 NED
UV18 NBD
UV28 NBD
UV30 NBD
11,157
15,184
22,179
26,600
3.27
4.45
6.5
7.80
12,795
18,425
24,909
30,000
8.80
3.75
5.4
7.3
1.3
1.84
2.49
3.53
1.32
2.00
2.60
3.65
0.13
0.56
0.56
0.56
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
2.21
2.52
2.42
2.61
2.84
2.70
2.81
2.41
-5 ~ 43
-5 ~ 43
-5 ~ 43
-5 ~ 43
-10 ~ 24
-10 ~ 24
-10 ~ 24
-10 ~ 24
9.2 / 7.6 / 6.9
13.5 / 12 / 11
15 / 13.5 / 12
18 / 16 / 14
325 / 268 / 244
437 / 424 / 388
530 / 477 / 424
636/564/494
40 / 36 / 31
43 / 40 / 37
45 / 42 / 39
45 / 42 / 39
1.2
1.42
3.2
3.5
900×200×490(35.4×7.9×19.3)
1,200×205×615(47.2×8.1×24.2)
1,200×205×615(47.2×8.1×24.2)
1,200×205×615(47.2×8.1×24.2)
13.7(30.2)
30(66.1)
30(66.1)
30(66.1)
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
12.7 (1/2)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
Ventilátor
Hladina hluku (vys./níz.)
Rozměry:
Čistá hmotnost
Servisní ventil
typ
plnění
typ
g (unce)
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
Ø, V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
UU12 ULD
UU18 UED
UU24 UED
rotační
rotační
rotační
UU30 UED
rotační
1200(42.4)
1300(45.90)
1950(68.9)
1870(66.0)
R410A
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
boční
47
52
52
53
770×540×245 ( 30.3×21.3×9.6)
870×655×320 (34.3×25.8×12.6)
870×808×320(34.3×31.8×12.6)
870×808×320(34.3×31.8×12.6)
31(68.3)
52(114.6)
60(132.2)
64(141)
6.35 ( 1/4)
6.35 ( 1/4)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
9.52 (3/8 )
12.7 (1/2 )
15.88 (5/8 )
15.88 (5/8 )
3×2.5
3×2.5
3×2.5
3×3.5
4×0.75
4×0.75
4×0.75
4×0.75
15/10
50/30
40/30
50/30
1,220~240,50
1,220~240,50
1,220~240,50
1,220~240,50
5.84/5.92
8.16/8.91
11.4/12.6
17.2/16.3
26(918)
53(1872)
53(1872)
53(1872)
20
35
45
45
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Konvertibilní a€podstropní jednotky
Podstropní
Heat pump
•UV36 •UV48
•UV60
UV42, UV48 , UV60
UV36
UU37
UU48 / UU60
Specifikace
Vnitřní jednotka
Jmenovitý výkon
(provozní)
chlazení
Btu/h
kW
topení
Btu/h
kW
Jmenovitý příkon
chlazení
kW
(provozní)
topení
kW
Provozní proud
chlazení/topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
EER
chlazení
kW/kW
COP
topení
kW/kW
Rozsah provozní
chlazení
°C
teploty
topení
°C
Průtok vzduchu (H/M/L)
m3
CFM
Hladina hluku (H/M/L)
dB(A)±3
Rychlost odvlhčování
l/h
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
mm (couly)
Hmotnost
hlavní těleso
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
UV36 NKD
UV48 NLD
UV60 NLD
34,100
45,000
48,800
10.0
13.20
14.30
37,500
51,182
58,000
17.00
11.0
15.00
3.72
5.30
5.90
3.78
5.00
5.80
0.97
0.67*2
0.67*2
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
1 / 220 ~240 / 50
2.69
2.49
2.42
2.91
3.00
2.93
-5 ~ 43
-5 ~ 43
-5 ~ 43
-10 ~ 24
-10 ~ 24
-10 ~ 24
29 / 27 / 24
36 / 34 / 32
38 / 36 / 34
1023 / 953 / 847
1271 / 1207 / 1136
1341 / 1270 / 1207
44 / 42 / 40
54 / 52 / 50
56 / 54 / 52
3.5
5.8
6.2
1350×630×220(53.2×24.8×8.66)
1750×630×220(68.9×24.8×8.66)
1750×630×220(68.9×24.8×8.66)
35(77.2)
45(99.2)
45(99.2)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
Ventilátor
Hladina hluku (vys./níz.)
Rozměry
Čistá hmotnost
Servisní ventil
typ
plnění
typ
g (unce)
boční/horní
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
Ø, V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
UU37W UED
UU48W U3D
Scroll
Scroll
Scroll
2450(86.4)
3300(116.4)
3500(123.4)
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
52
55
55
870×1060×320 (34.2×41.7×12.6)
950×1380×330(37.4×54.3×13.0)
950×1380×330(37.4×54.3×13.0)
UU60W U3D
85(187)
105(231)
105(231)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8 )
15.88 ( 5/8 )
15.88 ( 5/8 )
15.88 ( 5/8 )
4×2.5
4×2.5
4×2.5
4×0.75
4×0.75
4×0.75
50/30
50/30
40/30
3,380~415,50
3,380~415,50
3,380~415,50
7.5/7.7
6.5/6.4
6.9/6.7
32(1130)×2
55(1942)×2
55(1942)×2
45
50
50
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Klimatizační jednotky LG 2010
38_39
Parapetní jednotky
Jednotka má příjemný vzhled a€nabízí mnoho speciálních funkcí.
Se svým stylovým provedením, výlučnou funkcí čističky vzduchu a€snadností používání se parapetní jednotky LG
dokonale hodí do libovolného prostoru – doma, na pracovišti, v€restauraci nebo při menších komerčních aplikacích.
Klimatizační jednotky LG 2010
40_41
Příjemné proudění vzduchu
chlazení
• Jiná proudění vzduchu pro chlazení a€topení
Při chlazení je lamela nastavena na proudění výstupního
vzduchu směrem nahoru. Při topení směruje lamela ohřátý
vzduch dolů, aby se vyrovnávala teplota v€celé místnosti,
zejména u€podlahy.
topení
(režim podlahového topení)
topení (normální režim)
• Rychlý režim podlahového topení
Parapetní jednotky poskytují výkonnější provoz díky své
rychlosti. Ohřátí podlahového prostoru na požadovanou
teplotu je mnohem rychlejší než s€konvenčními
klimatizačními jednotkami.
27°C
15°C
výrobce B
elektrický ohřívač
LG
režim ohřevu podlahy
12 minut
30 sekund
9 minut
40 sekund
50 minut
9 minut
30 sekund
8 minut
40 sekund
vertikálně
horizontálně
doba náběhu
u€topení
(13°C 21°C)
(zkušební podmínky: cílová tepl. 23°C, vnitřní tepl.: 13°C~ , venkovní tepl.:7°C)
• Ovládání horních směrovacích lamel
• tichý provoz (22dB)
55dB
kancelář
Zdravý vzduch (3fázový systém
filtrace vzduchu)
50dB
rozhovor
40dB
čítárna
22dB
LG
20dB
prázdné
studio
1. Moderní předfiltrace
1. Moderní předfiltrace
Antibakteriální předfiltrace zachytává především velké prachové
částice, plísně a€roztoče.
2. Filtrace alergenů
Tento filtr obsahuje enzym, který rozkládá alergeny, dále apatit
a€organicko-anorganický tmel, který váže enzym na filtr. Při
průchodu vzduchu filtrem se alergen zachytí na filtru a€enzym
rozstřihne protein alergenu jako miniaturní nůžtičky, čímž jej
zneškodní.
3. Ionizátor
Výstupní ionizátor vytváří kolem 1,2 milionů iontů a€zachytává
nebezpečné polétavé látky ve vzduchu a€tak ničí
i€choroboplodné zárodky.
LG
výrobce A€
2. Filtrace alergenů
3. Ionizátor
Parapetní
Parapetní jednotky
Jedinečné provedení od LG
Parapetní jednotka využívá nejnovější techniku k€zajištění
optimálního účinku.
• Úplný přední panel
• Prostorové, oblé provedení
Jednoduchá montáž a€údržba
• 6 způsobů připojení potrubí
6 možností jak napojit potrubí umožňuje přizpůsobit montáž místním
podmínkám.
• Zásuvná deska elektroniky v€ovládací části
Desku řídící elektroniky lze snadno zasunout I€vyjmout ze zařízení.
Dálkové ovládání
Ergonomické a€moderní provedení pro snadné používání
- Snadno uchopitelné
- Výsuvný kryt tlačítek
- Zvětšená tlačítka
- Barevné odlišení skupin tlačítek
- Rychlá orientace podle piktogramů funkcí
Klimatizační jednotky LG 2010
DC Inverter
•CQ09
•CQ12
•CQ18
UU09W/UU12W
UU18W
Specifikace
Vnitřní jednotka
Jmenovitý výkon
(Min-provozní-Max)
chlazení
Btu/h
kW
u€topení
Btu/h
kW
Jmenovitý příkon (provozní) chlazení
kW
u€topení
kW
Provozní proud
chlazení/topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
EER
chlazení
kW/kW
COP
u€topení
kW/kW
Rozsah provozní
chlazení
°C
teploty
u€topení
°C
Průtok vzduchu
m3
CFM
Hladina hluku (vys./stř./níz./nejniž.) akust. tlak dB(A)±3
hlavní těleso mm (couly)
Rozměry (Š×V×H)
ozdobný panel mm (palce)
Hmotnost
hlavní těleso
kg
hrubá hmotnost
kg
Servisní ventil
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
CQ09 NA0
CQ12 NA0
CQ18 NA0
4,439-8,707-11,609
4,644-11,950-12,770
1.3-2.55-3.4
1.36-3.5-3.74
4,644-10,585-14,341
5,463-13,658-15,023
1.36-3.1-4.2
1.6-4.0-4.4
28,000
6,829-15,706-18,779
8,205
2.0-4.6-5.5
32,200
7,512-17,072-20,487
9,437
2.2-5.0-6.0
2,550
1.49
2,600
1.46
18.8/16.2
0.635
1.06
0.74
1.08
0.2
0.2
1/220-240/50
1/220-240/50
4.02
3.3
16
16
0.2
1,220~240,50
3.22
1/220-240/50
3.63
3.09
18~30
3.43
16~30
-10~43
-5~43
-15~24
-7~24
10.1/8.6/7.2
18/16/14(636/564/494)
357/304/254
45/42/39
44/39/35/32
3.5
47.2x8.1x24.2
700×600×210
(1200x205x615)
696×786×286
30(66.1)
13.8
102/219
16
6.35(1/4)
6.35(1/4)
6.35(1/4)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
12.7(1/2)
UU09W ULD
UU12W ULD
UU18W UED
rotační
rotační
e - Scroll
1000 (35.27)
1000 (35.27)
1300(45.86)
R410A
R410A
R410A
boční
boční
boční
48 /42
48 /42
51 /45
770×540×245 (30.3×21.3×9.9)
770×540×245 (30.3×21.3×9.9)
870×655×320 (34.3×25.8×12.6)
32(71)
32(71)
46(101)
6.35 ( 1/4)
6.35 ( 1/4)
6.35 ( 1/4)
9.52 (3/8 )
9.52 (3/8 )
12.7 (1/2 )
3×1.5
3×1.5
3×2.5
4×0.75
4×0.75
4×0.75
4.19
3.7
-10~43
-10~43
-15~24
-15~24
8.1/6.5/5.2
8.1/6.5/5.2
286/230/184
286/230/184
38/32/27/22
39/32/27/23
700×600×210
700×600×210
696×786×286
696×786×286
13.8
13.8
Venkovní jednotka
Kompresor
Doplňování chladiva
Výdech ventilátoru
Hladina hluku (vys./níz.)
Rozměry:
Čistá hmotnost
Připojení potrubí
typ
plnění*
typ
g (unce)
boční/horní
akust. tlak, 1 m dB(A)±3
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Kabel napájení (s€uzemněním)
poč.×mm2
Propojovací kabel (s€uzemněním)
poč.×mm2
Maximální délka potrubí a€převýšení
m
Napájení
Ø, V, Hz
Provozní proud
chlazení/topení
A€
Cirkulace vzduchu
m3
Plnění přídavného chladiva (přes 7,5m)
g/m
15/10
15/10
40/30
1,220~240,50
1,220~240,50
1,220~240,50
4.0/4.1
5.0/5.1
7.0/7.1
26
26
50
20
20
25
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
42_43
Synchro
Systém Synchro představuje ekonomické řešení soustavy s€2, 3, nebo 4 vnitřními jednotkami a€jednou
jednotkou venkovní. Všechny vnitřní jednotky pracují ve shodném režimu (chlazení, topení). Systém
je navržen pro dosažení optimálních podmínek rozlehlých prostor (kanceláře, sklady, apod.), nebo místností
rozmanitých tvarů.
Klimatizační jednotky LG 2010
44_45
Synchro
• Souběžné zapínání a€vypínání (1 okruh)
• Lze připojit až 4 vnitřní jednotky
• Potrubí s€jednoduchým větvením
• H-Inverter: 10,0/12,5/13,4 kW
• DC Inverter: 12,5/14,0/15,0 kW
• 3fázový DC Inverter: 12,5/14,0/15,0 kW
2 větve
3 větve
4 větve
PMUB11A
PMUB111A
PMUB1111A
• Vysoká účinnost a€nízká hlučnost
• Výběr z€různých vnitřních jednotek
Synchro
Synchro
Invertor s€vysokou účinností
H-Inverter
Inverter
•UU36WH
•UU42WH
•UU48WH
Specifikace
Venkovní jednotka
Jmenovitý výkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
u€topení
kW
Btu/h
Jmenovitý příkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
u€topení
kW
kW
Provozní proud
chlazení/topení
A€
Napájení
Ø, V, Hz
Rozměry
Š×V×H
mm (couly)
Čistá hmotnost
venkovní
kg (libry)
Chladivo
plnění*
g (unce)
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Hladina hluku (vys./níz.) akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Servisní ventil
kapalina
mm (couly)
Plyn
mm (couly)
Max délka
potrubí celkem (hlavní+větve celkem)
m
Potrubí mezi jednotkami hlavní potrubí
m
Max. montážní
Výškový rozdíl
potrubí větví celkem
jednotl. větve
vnitřní jedn.~venkovní jedn.
vnitřní jedn.~vnitřní jedn.
m
m
m
m
UU36WH U31
UU42WH U31
"V€režimu Synchro
"V€režimu Synchro
"V€režimu Synchro
(souběžný provoz).
(souběžný provoz).
(souběžný provoz).
viz tabulka kombinací."
viz tabulka kombinací."
viz tabulka kombinací."
11.5/11.3
16.8/15
18.7/18
1/220-240/50
1/220-240/50
1/220-240/50
840×288×840 (33.1×11.3×33.1)
840×288×840 (33.1×11.3×33.1)
840×288×840 (33.1×11.3×33.1)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
103(227)
103(227)
103(227)
3600(127)
3600(127)
3600(127)
55(1942)×2
55(1942)×2
55(1942)×2
9.52(3/8)
9.52(3/8)
9.52(3/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
15.88(5/8)
80
80
80
45
45
45
40
40
40
15
15
15
30
30
30
1
1
1
Vnitřní jednotka
UT12H/UT18H/UT24H N*1
UB18H/UB24H N*1
Jmenovitý výkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
u€topení
Jmenovitý příkon
(min.~provozní~max.)
E.E.R
C.O.P
Rozsah provozní
teplot (venkovní)
chlazení
u€topení
chlazení
u€topení
UU48WH U31
Btu/h
W
Btu/hr
W
W
W
W/W
W/W
°C
°C
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
V€režimu Synchro (souběžný provoz)
viz parametry jednotlivých vnitřních jednotek
Níže uvedené funkce nejsou v€režimu Synchro k€dispozici
- ovládání skupin, ovládání zón, suchý kontakt, automatické přepnutí
-10~43
-15~24
Klimatizační jednotky LG 2010
DC Inverter
•UU42W
•UU48W
•UU60W
Specifikace
Venkovní jednotka
Jmenovitý výkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
u€topení
kW
Btu/h
Jmenovitý příkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
u€topení
kW
kW
Provozní proud
chlazení/topení
A€
Napájení
Ø, V, Hz
Rozměry:
Š×V×H
mm (couly)
Čistá hmotnost
venkovní
kg (libry)
Chladivo
plnění*
g (unce)
Cirkulace vzduchu
m3 (CFM)
Hladina hluku (vys./níz.) akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Servisní ventil
kapalina
mm (couly)
Plyn
mm (couly)
Max délka
potrubí celkem (hlavní+větve celkem) m
Potrubí mezi jedn.
hlavní potrubí
m
Max. montážní
Výškový rozdíl
potrubí větví celkem
jednotl. větve
vnitřní jedn.~venkovní jedn.
vnitřní jedn.~vnitřní jedn.
m
m
m
m
UU42W U3D
UU48W U3D
"V€režimu Synchro
"V€režimu Synchro
UU60W U3D
"V€režimu Synchro
(souběžný provoz).
(souběžný provoz).
(souběžný provoz).
viz tabulka kombinací."
viz tabulka kombinací."
viz tabulka kombinací."
17.7/16.7
20.5/20.5
24.7/23.5
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
1, 220~240, 50
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
103(227)
103(227)
103(227)
3600(127)
3600(127)
3600(127)
55(1942)×2
55(1942) X 2
55(1942) X 2
55/51
55/51
55/51
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
80
80
80
40
40
40
40
40
40
10
10
10
30
30
30
1
1
1
Vnitřní jednotka
UT12/UT18/UT24/UT30 N*D
UV18/UV24/UV30/UB18/UB24/UB30 N*D
Jmenovitý výkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
u€topení
Jmenovitý příkon
(min.~provozní~max.)
E.E.R
C.O.P
Rozsah provozní
Teplot (venkovní)
chlazení
u€topení
chlazení
u€topení
Btu/h
W
Btu/hr
W
W
W
W/W
W/W
°C
°C
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
V€režimu Synchro (souběžný provoz)
viz parametry jednotlivých vnitřních jednotek
Níže uvedené funkce nejsou v€režimu Synchro k€dispozici
- ovládání skupin, ovládání zón, suchý kontakt, automatické přepnutí
-10 ~ 43
-15 ~ 24
46_47
Tabulka kombinací v€režimu Synchro
3fázový DC Inverter
•UU43W
•UU49W
•UU61W
Specifikace
Venkovní jednotka
Jmenovitý výkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
u€topení
kW
Btu/h
Jmenovitý příkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
u€topení
kW
kW
Provozní proud
Napájení
Rozměry:
Čistá hmotnost
Chladivo
Cirkulace vzduchu
Hladina hluku (vys./níz.)
Servisní ventil
Plyn
Max délka
Potrubí mezi jedn.
chlazení/topení
A€
Ø, V, Hz
Š×V×H
mm (couly)
venkovní
kg (libry)
plnění*
g (unce)
m3 (CFM)
akustický tlak, 1 m
dB(A)±3
kapalina
mm (couly)
mm (couly)
potrubí celkem (hlavní+větve celkem) m
hlavní potrubí
m
Max. montážní
Výškový rozdíl
potrubí větví celkem
jednotl. větve
vnitřní jedn.~venkovní jedn.
vnitřní jedn.~vnitřní jedn.
m
m
m
m
UU43W U3D
UU49W U3D
"V€režimu Synchro
"V€režimu Synchro
UU61W U3D
"V€režimu Synchro
(souběžný provoz).
(souběžný provoz).
(souběžný provoz).
viz tabulka kombinací."
viz tabulka kombinací."
viz tabulka kombinací."
4.09/4.28
4.98/5.23
5.91/5.79
3 ,380~415 , 50
3 ,380~415 , 50
3 ,380~415 , 50
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
950×1380×330(37.4×54.3×13.0)
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
103(227)
103(227)
103(227)
3600(127)
3600(127)
3600(127)
55(1942)×2
55(1942)×2
55(1942) X 2
55/51
55/51
55/51
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
15.88 (5/8)
80
80
80
40
40
40
40
40
40
10
10
10
30
30
30
1
1
1
Vnitřní jednotka
UT12/UT18/UT24/UT30 N*D
UV18/UV24/UV30/UB18/UB24/UB30 N*D
Jmenovitý výkon
(min.~provozní~max.)
chlazení
u€topení
Jmenovitý příkon
(min.~provozní~max.)
E.E.R
C.O.P
Rozsah provozní
teplot (venkovní)
chlazení
u€topení
chlazení
u€topení
Btu/h
W
Btu/hr
W
W
W
W/W
W/W
°C
°C
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
V€režimu Synchro (souběžný provoz)
viz parametry jednotlivých vnitřních jednotek
Níže uvedené funkce nejsou v€režimu Synchro k€dispozici
- ovládání skupin, ovládání zón, suchý kontakt, automatické přepnutí
-10~43
-15~24
Klimatizační jednotky LG 2010
48_49
Tabulka kombinací
Možné kombinace vnitřních jednotek
Nákres instalace
duet
IDU :
VNITŘNÍ JEDNOTKA
ODU :
VENKOVNÍ JEDNOTKA
BD :
ROZBOČOVAČ
REMO :
KABELOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
ODU
kvartet
ODU
ODU
BD
BD
BD
IDU
IDU
IDU
REMO
VENKOVNÍ
JEDNOTKY
trio
IDU
IDU
IDU
REMO
IDU
IDU
IDU
REMO
výkon (kW)
chlazení
topení
kazeta
kanál
konvertibilní
kazeta
kanál
konvertibilní
kazeta
kanál
konvertibilní
UU36WH U31
10.0
11.2
UT18H NP1 *2
UB18H NG1 *2
-
UT12H NP1 *3
-
-
-
-
-
UU42WH U31
12.5
14.0
UT21H NN1 *2
UB21H NG1 *2
-
UT18H NP1 *3
UB18H NG1 *3
-
UT12H NP1 *4
-
-
UU48WH U31
13.4
15.5
UT24H NN1 *2 UB24H NG1 *2
-
UT18H NP1 *3
UB18H NG1 *3
-
UT12H NP1 *4
-
-
12.5
14.0
UT24 NPD *2
UB24 NHD *2
UV24 NBD *2
UT18 NQD *3
UB18 NHD *3
UV18 NBD *3
UT12 NRD *4
-
-
14.0
16.0
UT24 NPD *2
UB24 NHD *2
UV24 NBD *2
UT18 NQD *3
UB18 NHD *3
UV18 NBD *3
UT12 NRD *4
-
-
15.0
17.0
UT30 NPD *2
UB30 NGD *2
UV30 NBD *2
UT18 NQD *3
UB18 NHD *3
UV18 NBD *3
UT12 NRD *4
-
-
UU42W U3D
UU43W U3D
UU48W U3D
UU49W U3D
UU60W U3D
UU61W U3D
použité
příslušenství
kabelové dálkové
ovládání*
PVRCUSZ0
rozbočovač
PMUB11A
jednoduché
centrální ovládání**
ovladač
funkcí**
PVRCUSZ0
PMUB111A
PMUB1111A
PQCSB101S0
PQCSC101S0
* Při použití kombinací konvertibilních jednotek v€režimu Synchro je nutné kabelové dálkové ovládání PVRCUSZ0
* V€případě kombinací kazetových nebo kanálových jednotek v€režimu Synchro je možné použít pouze jedno kabelové dálkové ovládání, které se dodává s€vnitřními jednotkami.
** Při využití režimu Synchro,
- nepoužívat bezdrátové dálkové ovládání;
- používat pouze jedno kabelové dálkové ovládání od vnitřní jednotky;
- používat pouze centrální ovladač a€ovladač funkcí PQCSB101S0 a€PQCSC101S0”.
Doplnění přídavného chladiva
Více informací v€databázi výrobků nebo návodu na montáž
Rozbočovač
Jednotka venkovní vnitřní
Poměr vnitřního výkonu (%)
PMUB11A
2 jednotky
PMUB111A
3 jednotky
33:33:33 (1:1:1)
PMUB1111A
4 jednotky
25:25:25:25 (1:1:1:1)
50:50 (1:1)
Sloupové jednotky
Sloupová jednotka dokonale splývá a€perfektně ladí s€vybavením místnosti. Přísun čistého a€čerstvého vzduchu
je zajištěn díky vysokému chladicímu výkonu a€systému pro čištění vzduchu.
Klimatizační jednotky LG 2010
50_51
Plazmový systém čištění vzduchu
Systém plazmového čištění vzduchu v€klimatizační jednotce
odstraňuje mikroskopické znečisťující a€prachové částice
na odstranění zápachů a€zajišťuje tak prevenci alergických
reakcí. Funkci čištění vzduchu lze využít, i€když je vypnutá
funkce ochlazování vzduchu.
Snížení objemu prachu
Vdechnutelné částice z€5 cigaret
v€uzavřené místnosti odstraněné
plazmovou čističkou vzduchu LG.
(%)
100
přirozené
80
60
40
Plasma
20
0
15
30
45
60(Min)
(%)
100
Odstraňování zápachu
Senzorické testy indexu zápachu
provedené v€Koreji a€Japonsku
potvrdily, že plazmové jednotky LG
účinně odstraňují vysoce koncentrovaný
tabákový zápach.
přirozené
80
60
40
Plasma
20
10
0
20
30(Min)
Vzduchový filtr zachycuje částice
do velikosti tisíciny milimetru (0,1 mikronu)
0.1
Viditelné elektronovým
mikroskopem
1
10
Viditelné optickým
mikroskopem
100 (mikron)
Viditelné
pouhým okem
Saze
Cigaretový kouř
Insekticidy
Spóry
plísní
Viry
Bakterie
Pyl
Prach poškozující plíce
Prachové částice ve vzduchu
Antibakteriální filtr
Antialergické účinky
V€oblasti antialergických účinků dosáhla
plazmová jednotka v€klinických testech
82% míry úspěšnosti. Vyhodnoceno
CSIRO Austrálie (DBCE Doc 98/204).
Testováno Korejským výzkumným
ústavem potravin (Korean Food
Research Institute), Japonským
centrem pro životní prostředí
(Japanese Environmental Centre)
a€Lékařskou fakultou Univerzity v€Yonsei
(laboratoř pro výzkum alergií.)
Odpuzování prachu elektrodou
Prachové částice
Vytváří v€místnosti zdravé ovzduší tím, že odstraňuje
prach ve vzduchu a€zamezuje šíření baktérií.
Ionizátor
Síť pokrytá fotokatalyzátorem
+4,8KV výkon
Čistý čerstvý vzduch
Znečištěný vzduch
4-směrné automatické naklápění
(P03AH/P05AH)
Generování plazmy
Zápach
Molekula zápachu
Díky automatickému naklápění lamel, které rozvádí
vzduch čtyřmi směry, lze dosáhnout rovnoměrné
distribuce teplého nebo chladného vzduchu
v€místnosti.
Ovládací panel s€dotykovým displejem
Dětský zámek
Tato funkce brání dětem I€jiným zasahovat do ovládání
jednotky tlačítky na jednotce.
Ovládání se potom provádí dálkovým ovladačem.
- Všechna tlačítka ovládacího panelu vnitřní jednotky jsou
uzamčena
-Jednotka se ovládá pouze dálkovým ovladačem.
Výfuk do potrubí (pouze P08AH)
V€závislosti na velikosti a€tvaru místnosti lze při kanálovém
provozu ochladit více vzduchu za stejný čas a€ušetřit energii.
automatické
měnění proudu
vzduchu do 4 směrů
dotykový panel
sloupové
jednotky
Sloupové jednotky
SESTAVY
•P03AH
•P05AH
P03AH
P05AH
Specifikace
Vnitřní jednotka
Výkon
Příkon
Provozní proud
Napájení
EER
COP
Rozsah provozní
teploty
Průtok vzduchu (H/M/L)
Hladina hluku (H/M/L)
Rychlost odvlhčování
Rozměry (Š×V×H)
Hmotnost
Připojení potrubí
Venkovní jednotka
Napájení
Chladivo
Ventilátor
Cirkulace vzduchu
P03AH
chlazení
Btu/h
W
u€topení
Btu/h
W
elektrický ohřívač
W
chlazení
W
topení
W
elektrický ohřívač
W
chlazení
A
topení
A
elektrický ohřívač
A
pouze ven. jedn.
Ø/V/Hz
elektrický ohřívač
Ø/V/Hz
chlazení
W/W
topení
W/W
chlazení
°C
topení
°C
m3
CFM
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
l/h
hlavní těleso
mm (couly)
hlavní těleso
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
P05AH
NT0
46,000
8,140
13,480
27,800
48,000
8,140
14,060
2,000
4,000
2,800
5,300
2,800
5,000
2,000
4,000
13
9.5
13
9.0
8.7
18.2
1/220-240/50
1/220-240/50
1/220-240/50
1/220-240/50
2.91
2.54
2.91
2.81
-5~+48
-5~+48
-10~+24
-10~+24
19/16/13
30/28/26
671/565/459
1,060/989/918
50/45/40
53/51/48
3.3
6.0
570×1820×317(22.4×71.7×12.5)
590×1,850×440(23.2×72.8×17.3)
33 (73)
60 (132)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
19.05 (3/4)
P03AH
Ø/V/Hz
typ
boční/horní
m3
CFM
Hladina hluku (vys./níz.)
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Rozměry
Š×V×H
mm (couly)
Čistá hmotnost
venkovní
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Délka potrubí (maximální)
m
Výškový rozdíl jednotek (maximální)
m
NR1
27,800
UR1
P05AH
UT0
1/220-240/50
3/380-415/50
R410A
R410A
boční
boční
58
104
2,048
3,673
58
58
870×800×320(34.3×31.5×12.6)
900×1160×370(35.4×45.7×14.6)
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
63 (139)
90 (198)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
19.05 (3/4)
30
40
20
25
Klimatizační jednotky LG 2010
SESTAVY
•P08AH
P08AH
Specifikace
Vnitřní jednotka
Výkon
Příkon
Provozní proud
Napájení
EER
COP
Rozsah provozní
teploty
Průtok vzduchu (H/M/L)
Hladina hluku (H/M/L)
Rychlost odvlhčování
Rozměry (Š×V×H)
Hmotnost
Připojení potrubí
Venkovní jednotka
Napájení
Chladivo
Ventilátor
Cirkulace vzduchu
P08AH
chlazení
Btu/h
W
topení
Btu/h
W
elektrický ohřívač
W
chlazení
W
topení
W
elektrický ohřívač
W
chlazení
A
topení
A
elektrický ohřívač
A
pouze ven. jedn.
Ø/V/Hz
elektrický ohřívač
Ø/V/Hz
chlazení
W/W
topení
W/W
chlazení
°C
topení
°C
m3
CFM
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
l/h
hlavní těleso
mm (couly)
hlavní těleso
kg (libry)
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
20,000
72,000
21,100
10,000
7,000
6,000
10,000
11.1
10.0
15.2
1/220-240/50
3/380-415/50
2.86
3.52
-5~+48
-10~+24
57/-/48
2,013/-/1,695
62/-/59
8.1
1,050×1,880×495(41.3×74.0×19.5)
132 (291)
9.52 (3/8)
19.05 (3/4)
P08AH
Ø/V/Hz
typ
boční/horní
m3
CFM
Hladina hluku (vys./níz.)
akustický tlak, 1 m dB(A)±3
Rozměry
Š×V×H
mm (couly)
Čistá hmotnost
venkovní
kg (libry)
Připojení potrubí
kapalina
mm (couly)
plyn
mm (couly)
Délka potrubí (maximální)
m
Výškový rozdíl jednotek (maximální)
m
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
NF1
68,200
UF1
3/380-415/50
R410A
boční
135
4,767
63
950×1,380×330(37.4×54.3×13.0)
113 (249)
9.52 (3/8)
19.05 (3/4)
40
25
52_53
Rozměrové náčrty stropních kazet
•UT09 NRD
•UT12 NRD
•UT18 NQD
8
150
8
86
86
150
378.6
2
523
0
2
523
1
570
1
517
3
378.6
380(Air outlet hole)
700
3
517
378.6
380(Air outlet hole)
700
4-R
2
0
172
517
517
172
4-R
2
378.6
0
Ø7
0
461
570
570
30 19
142.5
6
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
570
název dílu
dekorační panel (PT-UQC)
mřížka nasávání vzduchu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka odtoku kondenzátu
přípojka napájení
přípojka čerstvého vzduchu (Ø70)
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
název dílu
dekorační panel (PT-UQC)
mřížka nasávání vzduchu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka odtoku kondenzátu
přípojka napájení
přípojka čerstvého vzduchu (Ø70)
0
Ø7
66
61
.5
8
618
R2
0
787
6
•UT24 NPD
•UT30 NPD
•UT12H NP1
•UT18H NP1
4-
292
76
94
125
95.5
(Rozměry v€mm)
30 19
142.5
256
59.5
214
34.5
53
84.5
(Rozměry v€mm)
4 5
22.5
55
59.5
55
461
570
380(Air outlet hole)
473
700
4 5
22.5
380(Air outlet hole)
473
700
684
840
2
671
500(Air outlet hole)
618
950
1
3
500(Air outlet hole)
734
950
787
840
5
6
60
82
99
65 40
204
4
25
54
108 60
840
7
80
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
název dílu
dekorační panel (PT-UMC)
mřížka nasávání vzduchu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka odtoku kondenzátu
přípojka napájení
přípojka čerstvého vzduchu (Ø70)
570
Ø7
Klimatizační jednotky LG 2010
65
Ø7
79
.5
0
8
.5
618
•UT36 NND
•UT21H NN1
•UT24H NN1
787
4-
R
20
292
54_55
684
840
2
671
500(Air outlet hole)
618
950
1
3
54
787
500(Air outlet hole)
734
950
840
5
6
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
65 40
60
82
99
246
25
4
108 60
80
840
(Rozměry v€mm)
7
0
Ø7
10
9
8
66
618
20
787
4-
R
292
684
840
•UT42 NMD
•UT48 NMD
•UT60 NMD
•UT36H NM1
•UT42H NM1
•UT48H NM1
78
2
671
500(Air outlet hole)
618
950
1
název dílu
dekorační panel (PT-UMC)
mřížka nasávání vzduchu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka odtoku kondenzátu
přípojka napájení
přípojka čerstvého vzduchu (Ø70)
3
787
500(Air outlet hole)
734
950
840
4
5
148
70
135
183
288
40
6
25
54
110 60
7
840
80
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
název dílu
dekorační panel (PT-UMC)
mřížka nasávání vzduchu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka odtoku kondenzátu
přípojka napájení
přípojka čerstvého vzduchu (Ø70)
Rozměrové náčrty kanálových jednotek
•UB18 NHD
•UB24 NHD
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
6
název dílu
příruba nasávání vzduchu
příruba vypouštění vzduchu
skříňka ovládání
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka odtoku kondenzátu
•UB30 NGD
•UB36 NGD
•UB18H NG1
•UB21H NG1
•UB24H NG1
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
6
název dílu
příruba nasávání vzduchu
příruba vypouštění vzduchu
skříňka ovládání
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka odtoku kondenzátu
Klimatizační jednotky LG 2010
56_57
•UB42 NRD
•UB48 NRD
•UB60 NRD
•UB36H NR1
•UB42H NR1
•UB48H NR1
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
6
název dílu
příruba nasávání vzduchu
příruba vypouštění vzduchu
skříňka ovládání
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka odtoku kondenzátu
Rozměrové náčrtky
konvertibilních a€podstropních jednotek
•UV09 NED
•UV12 NED
1
č.
1
2
3
4
5
název dílu
přední mřížka vyfukování vzduchu
displej a€přijímač signálu
mřížka nasávání vzduchu
průchodka
montážní deska
(Rozměry v€mm)
•UV18 NBD
•UV24 NBD
•UV30 NBD
•UV36 NKD
1
1
5
(Rozměry v€mm)
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
název dílu
přední mřížka vyfukování vzduchu
displej a€přijímač signálu
mřížka nasávání vzduchu
průchodka
montážní deska
č.
1
2
3
název dílu
přední mřížka vyfukování vzduchu
displej a€přijímač signálu
mřížka nasávání vzduchu
Klimatizační jednotky LG 2010
58_59
•UV42 NLD
•UV48 NLD
•UV60 NLD
1
č.
1
2
3
(Rozměry v€mm)
název dílu
přední mřížka vyfukování vzduchu
displej a€přijímač signálu
mřížka nasávání vzduchu
Rozměrové náčrtky parapetních jednotek
•CQ09 NA0
•CQ12 NA0
•CQ18 NA0
210
95
45
666
2
700
584
600
1
18
639
37
150
140
80
120
82.5
160
90
1
80
125
3
(Rozměry v€mm)
68.5
100
37
č.
1
2
3
název dílu
přední mřížka vyfukování vzduchu
displej a€přijímač signálu
mřížka nasávání vzduchu
Rozměrové náčrty
univerzálních venkovních jednotek
•UU12WH UE1
870
546
160
10
340
360
6
54.6
301
320
53
1
Ø
319
630
513
1
2
5
3
80
50
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
6
název dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
zemnící šroub
kryt servisního ventilu
25
655
4
•UU18WH NE1
6
č.
1
2
3
4
5
6
1
(Rozměry v€mm)
název dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
zemnící šroub
kryt servisního ventilu
Klimatizační jednotky LG 2010
60_61
•UU21WH U41
•UU24WH U41
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
číslo dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
zemnící šroub
•UU36WH U31
•UU42WH U31
•UU48WH U31
4
Supporter
490
č.
1
2
3
4
(Rozměry v€mm)
číslo dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
Rozměrové náčrty
univerzálních venkovních jednotek
•UU09W ULD
•UU12W ULD
6
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
6
název dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
zemnící šroub
kryt servisního ventilu
•UU18W UED
870
546
160
10
340
360
6
54.6
301
320
53
1
Ø
319
630
513
1
2
5
3
80
50
(Rozměry v€mm)
25
655
4
č.
1
2
3
4
5
6
název dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
zemnící šroub
kryt servisního ventilu
Klimatizační jednotky LG 2010
62_63
•UU24W UED
•UU30W UED
6
1
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
6
název dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
zemnící šroub
kryt servisního ventilu
•UU36W UED
•UU37W UED
6
č.
1
2
3
4
5
6
(Rozměry v€mm)
název dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
zemnící šroub
kryt servisního ventilu
Rozměrové náčrty
univerzálních venkovních jednotek
•UU42W U3D
•UU48W U3D
•UU60W U3D
•UU43W U3D
•UU49W U3D
•UU60W U3D
4
Supporter
490
č.
1
2
3
4
(Rozměry v€mm)
název dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
•UU12 ULD
6
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
6
název dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
zemnící šroub
kryt servisního ventilu
•UU18 UED
870
546
160
10
340
360
6
54.6
301
320
1
53
Ø
319
630
513
2
80
50
5
25
655
4
1
3
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
6
název dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
zemnící šroub
kryt servisního ventilu
Klimatizační jednotky LG 2010
•UU24 UED
•UU30 UED
6
1
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
6
název dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
zemnící šroub
kryt servisního ventilu
•UU37 UED
6
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
6
název dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
zemnící šroub
kryt servisního ventilu
•UU48 U3D
•UU60 U3D
4
490
Supporter
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
název dílu
mřížka vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
64_65
Rozměrové náčrty sloupových jednotek
•P03AH NR1
•P03AH UR1
or Unit
3
4
1,820
1
2
č.
1
2
3
4
název dílu
ovládací displej
vyfukovací otvor
nasávací otvor
posuvná dvířka čištění
č.
1
2
3
4
5
název dílu
servisni ventil plynu (Ø 15,88)
servisni ventil kapaliny (Ø 9,52)
kryt ventilátoru
zemnící šroub
otvor přívodního kabelu
(Rozměry v€mm)
570
317
360
340
95
546
870
320
3
800
5
1
101
180
2
t
486
(Rozměry v€mm)
4
•P05AH NT0
•P05AH UT0
439
260
1
1540
1850
525
3
2
139
134
79
562
950
40
590
338
č.
1
2
3
název dílu
vyfukovací otvor
nasávací otvor
ovládací displej
č.
1
2
3
4
5
název dílu
vyfukovací otvor
servisni ventil kapaliny (Ø 9,52)
servisni ventil plynu (Ø 19,05)
skříňka ovládání
zemnící šroub
(Rozměry v€mm)
41
360
340
125
546
1165
370
230
150
505
(Rozměry v€mm)
Klimatizační jednotky LG 2010
496
75
75
130
193
1
1051
951
268
1) Indoor Unit
•P08AH NF1
•P08AH UF1
121
1890
568
3
990
Knock out for piping
2
36
75
93.8
60
109.5
název dílu
vyfukovací otvor
nasávací otvor
ovládací displej
č.
1
2
3
4
5
název dílu
servisni ventil plynu (Ø 19,05)
servisni ventil kapaliny (Ø 9,52)
kryt ventilátoru
ovládací panel
otvor přívodního kabelu
(Rozměry v€mm)
145.8
36
345
93.8
131
36
č.
1
2
3
58.5
525
(Unit:mm)
(Rozměry v€mm)
66_67
Rozměrové náčrty kanálových
jednotek s€vysokým výkonem
•UW120 NV0
348
514
1425
4
668
800
445
1
3
2
800
446
č.
1
2
3
4
5
720
525
398
514
544
název dílu
příruba sání vzduchu
příruba vypouštění vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka odtoku kondenzátu
(Rozměry v€mm)
1600
1700
5
•UW120 UV0
690
596
900
1555
1500
2
1555
Service Panel
3
4
5
186
27.9997
Knockout hole
25
730
1280
5
640
662
686
1280
730
Knockout hole
(Rozměry v€mm)
č.
1
2
3
4
5
název dílu
mřížka vypouštění vzduchu
mřížka nasávání vzduchu
přípojka potrubí plynu
přípojka potrubí kapaliny
přípojka napájení a€přenosu
Klimatizační jednotky Multi Split
Klimatizační jednotky Multi Split od LG představují špičkovou kvalitu a€dokážou v€jednotlivých místnostech
zabezpečit provoz při různých teplotách a€otáčkách ventilátoru. Klimatizační systém Multi Split se může skládat
z€velkých vnitřních jednotek pro obytné prostory i€malých vnitřních jednotek pro ložnice, přičemž všechny
využívají jednu společnou venkovní jednotku.
Multi Split
Klimatizační
jednotky Multi Split
Kombinované systémy
s€vysokou účinností
1 Vysoký koeficient účinnosti COP a€úspora energie
Špičková energetická účinnost
COP
V€roce 2010 LG přichází s€novým modelem, který má vysokou energetickou účinnost díky kompresoru BDCL, motoru BLDC
a€výměníku tepla s€vysokou účinností od LG.
Chlazení
Topení
4.8
4.4
4.6
4.3
4.0
Energetická
úspora
4.6
4.6
4.1
4.0
37%
3.8
MU3M19 MU3M21 MU4M25 MU4M27 MU5M30
Používání LG Invertor AC je stejné jako vysazení 138 borovic Coulterových.
=
Používání LG Inverter AC
138 borovic Coulterových
1) Vypočítáno na základě roční úspory energie Korejským ústavem pro výzkum lesů.
(Předpoklad: využití 4 hodiny denně po 365 dnů v€roce)
2) Úspora energie 37 % vychází z€porovnání s€neinvertním modelem od LG.
DC Inverter
S€pokrokem v€oblasti invertorů se na trh dostávají tišší, úspornější a€výkonnější klimatizační systémy.
Klimatizační jednotky LG se využívají technologie řízení účiníku a€vlnového průběhu.
Převodník s€řízením účiníku a€vlnového průběhu.
Porovnání řízení účiníku s€konvenční technologií.
• Řízení účiníku v€napájecím přívodu
DC280Vss
ztráta
částečné spínání
• řízení vlnového průběhu u€kompresoru BLDC
DC 380Vss
(nárůst)
celý rozsah
spínání v celém rozsahu sinusoidy
ztráta
hranatý průběh
celý rozsah
sinusoida
Klimatizační jednotky LG 2010
1
Výkonný kompresor BLDC
2
Klimatizační jednotky LG s€ invertním kompresorem se dodávají s€ bezkartáčovým stejnosměrným
kompresorem, BLDC, který využívá silný neodymiový magnet. Tento kompresor má v€ porovnání se
střídavým invertním kompresorem zvýšenou účinnost.
1
Minimální cirkulace oleje
2 Motor s€vysokou účinností
3
4 Optimální chvění a€hlučnost
5 Vysoká spolehlivost
4
3 Optimální účinnost kompresoru
5
Zdokonalené olejové hospodářství
Motor BLDC ventilátoru nabízí další úsporu energie
v€provozním režimu. V€porovnání s€motory AC dokáže
motor BLDC ventilátoru snížit spotřebu při plných
otáčkách o€35 %.
Došlo ke zdokonalení spolehlivosti systému cirkulace oleje
udržováním hladiny oleje při vysokých otáčkách.
100
80
motor DC
přibl.
20%
60
zvýšení
přibl.
40%
motor AC
20 zvýšení
0
motor BLDC ventilátoru
200 300 400 500 600 700 800 900 1000
otáčky motoru (ot./min.)
optimalizace
dráhy oleje
nové oddělování oleje
Široké lamely
Osový ventilátor
Tvar 3 lopatek ventilátoru zvyšuje účinnost a€snižuje hlučnost.
Rychlost výměny tepla (%)
전열성능(%)
C
přední hrana
128
123
H
Cooling
Heating
• zvýšená rychlost
výměny tepla až o€28 %
128%
123%
100%
100%
zadní strana
C
2
3
H
Evaporation
1
Condensing
100
Evaporation
40
Condensing
Efficiency(%)
Ventilátory s€motorem BLDC
C
• antikorozní úprava
(zlatý cín)
H
0
vroubkované
lamely
široké
lamely
statický tlak
Více přeneseného tepla
výška: 6%
délka: 8%
energetická
účinnost
před
po
70_71
Multi Split
2 Komfortní aplikace
Pestrost kombinací
Vysokotlaká kanálová
Nízkotlaká kanálová
Konvertibilní
Kazetová 4směrná
15 venkovních
jednotek
jednotek
45 vnitřních
Kazetová 1 směrová
Nástěnná
Parapetní
více než
2000
kombinací
Nástěnné Artcool
Zrcadlo Artcool
LiBERO
Hero
* společné použití vnitřních jednotek Multi a€SRAC
Libero : 9K~24K BTU
Hero : 9K~12K BTU
ART COOL : 9K~24K BTU
Příklady využití
restaurace
kancelář
obytný dům
komerční budova
Klimatizační jednotky LG 2010
Systémy od 1,5 kW
72_73
Široký provozní rozsah
Zdivo domů se podle stavebních předpisů a€ pro zvýšení Při chlazení počítačové nebo jiné místnosti když je nízká venkovní
teplota, invertní kompresor BLDC a€ motor venkovního ventilátoru
zateplení zesiluje. LG nabízí to pravé řešení pro malé prostory.
BLDC regulují průtok a€objem vzduchu za účelem dosažení účinného
provozu i€při teplotách do -10 °C bez vypínání klimatizační jednotky.
kW
vnitřní teplota (°C)
1.5
Nebojíte se spotřeby
při používání
velké kapacity
klimatizace
v malém prostoru?
32
chlazení
30
malá regulace
okolní teploty
21
18
topení
10
-15
1.5
-10
21
35
43
venkovní teplota (°C)
kW
kombinace vnitřních výkonů
2.6kW
max. kombinace
8.8kW
3.5kW
2.6kW
160%
3.5kW
2.6kW
2.6kW
5.3kW
max. kombinace
max. kombinace
2.6kW
167%
7.0kW
2.6kW
3.5kW
2.6kW
3.5kW
163%
Multi Split
Dlouhé potrubí s€velkým převýšením
Model FM56AH pracuje do potrubí o€délce až 145 m a€do výšky až 30 m, čímž poskytuje široké možnosti montáže.
*typ Multi Piping
délka potrubí
(m)
celkem
max / místnost
* typ Distributor Box
venkovní jednotka
15/
17k
19k/
21k
25k/
27k
30k
40k
délka potrubí (m)
30
20
50
25
70
25
75
25
85
25
15
7.5
15
7.5
15
7.5
15
7.5
15
7.5
celkem (A+L1+L2+L3)
hlavní větev (A)
Celková délka odboček (L1+L2+L3)
Jednotlivé větve potrubí
převýšení
vnitř.-ven. (B)
vnitř.-vnitř. (C)
převýšení
(ven.-vnitř.)
(vnitř.-vnitř.)
40k
48k
56k
100
50
50
15
135
55
80
15
145
55
90
15
30
15
30
15
30
15
Maximální délka potrubí 155 m / převýšení 30 m
Venkovní jednotku nemusíte umístit na balkóně, ale třeba do garáže
nebo na střechu.
•Lepší vzhled
•Snadné získání stavebního povolení
•Bezpečnější řešení
Až deset poschodí
A
30m
rozvaděč
L1
15m
L2
L3
vnitřní jednotka
Klimatizační jednotky LG 2010
3 Pohodlný provoz a€snadná montáž
74_75
hladina hluku
čítárna
konvenční
zap. / vyp.
33dB
32dB
Snížení hladiny hluku
les
Technologie invertoru, motoru BLDC a€jedinečné nové technologie Skew Fan,
zkoseného ventilátoru, od LG poskytují nejnižší hlučnost na světě, 19 dB. Při
režimu Sleep nic neruší váš spánek.
26dB
konvenční invertor
22dB
uvnitř 19 dB
klimatizace LG
19dB
venku 45 dB
*pouze LIBERO_9k,12k
LG MV
Lze zapojit do počítačové sítě
• Snadné zprovoznění, údržba a€opravy
• Sledování normálního stavu všech dílů, například
kompresoru, ventilátoru, ventilu, atd.
Internet
Povel
Čtecí senzor
Home
Server
Air Conditioner
Living Room Light
Kitchen TV
Door Phone
Digital Door Lock
Emergency Switch
Motion Detect Sensor
Remote Switch
*LG does not supply home network. Only available to link.
Sledování provozu a€závad pomocí telefonu Smart Phone
Připojení Smart Phone
Při výskytu závady se na telefonu během kontroly vnitřních a€ venkovních jednotek
zobrazí kód chyby. Dále lze ke každému kódu zobrazit nápovědu s€ řešením
jednotlivých problémů. Vlastně se jedná o€servisní návod v€telefonu Smart Phone.
Sledování provozu
LG MV software
pro Smart Phone
RS-232
Hledání závad na Smart Phone
•Zvolit metodu spojení
a€jazyk
•Zkontrolovat stav instalace
•Provozní stav
kompresoru
1. Označit kód chyby
2. Snadná orientace
propojení kabelem
modul Bluetooth
3. Servisní zásah
•Stav vnitřní jednotky
•Stav provozu podle
frekvence
Snadná údržba a€opravy
Snadná a€rychlá instalace venkovní jednotky je nejlepším řešením pro malá pracoviště a€obchody.
1. Vnitřní servisní ventil
2. Manipulační úchopy
3. Kompaktní provedení a€snadný servis
- připojení servisního ventilu je možné ze čtyř
stran (přední, zadní, boční, spodní)
- vynikající vnější provedení
Osazeno úchopy pro ruce ke snadné
přepravě a€montáži
Při ser visu se odejmou 3 šrouby – snímání
předního krytu
3 šrouby
při servisu
1 směr
4 směry
snadný
přístup
Multi Split
Široký sortiment
Řada Multi od LG obsahuje různé vnitřní a€venkovní jednotky do výkonu 16,4 kW. S€výběrem
z€ 15 typů venkovních jednotek a€ 48 typů vnitřních jednotek se nabízí více 2 000 různých
kombinací.
typ Multi Piping
typ
typ Distributor Box
kategorie
MU2M15 UL0
MU3M19 UE0
MU4M25 UE0
MU5M30 U40
MU5M40 UH0
FM40AH UH5
FM48AH U33
FM56AH U33
4.1/4.7
5.3/6.3
7.0/8.4
8.8/10.1
11.7/13.5
11.7/13.5
15.5/16.4
16.7/17.9
vnitřní jednotka
2
3
4
5
5
7
8
9
fáze
1ø
1ø
1ø
1ø
1ø
1ø
zrcadlo
obraz
model
výkon
kW (chl./top.)
max.
Volně kombinovatelné s€různými vnitřními jednotkami
jednotka
nástěnný typ
nástěnné
panel
výkon
teploty
(kBtu/kW)
5/1.5
MS05AH N40
7/2.1
MS07AH N40
9/2.6
MS09AH N40
12/3.5
MS12AH N40
18/5.3
MS18AH N50
24/7.0
MS24AH N50
CS05AF NH0
•
•
•
•
•
•
•
CS07AQ NB0
CS07AF NH0
•
•
CS09AQ NB0
CS09AF NH0
•
•
CS12AQ NB0
CS12AF NH0
•
•
CC07AW* NE3
•
CC09AW* NE3
•
CC12AW* NE3
•
CS18AQ NC0
CC18AW* N83
•
•
CS24AQ NC0
CC24AW* N83
•
MA09AH1 NF1
MA09AH* NF1
•
•
MA12AH1 NF1
MA12AH* NF1
•
Poznámka: * označuje barvu panelu
*modrá(B) *zrcadlo(R) *stříbrná(V) *červená(E) *zlatá(G) *bílá stříbrná(H) *obraz(1)
•
•
Klimatizační jednotky LG 2010
FM37AH UE0
FM41AH U33
FM49AH U33
FM57AH U33
9.7/11.1
13.5/14.1
15.5/16.4
16.7/17.9
6
7
8
9
3ø
3ø
Kanálové jednotky
Kazetové jednotky
1 směr
4 směry
štíhlý kanál
parapetní
76_77
konvertibilní
vysoký
MT06AH NR0
•
MT08AH NR0
•
MT09AH NC1
MT10AH NR0
•
•
MT11AH NC1
MT12AH NR0
•
•
MT18AH NQ0
•
MT24AH NP0
•
MB09AHL N12
CQ09 NA0
MV09AH NE0
MB12AHL N12
CQ12 NA0
MV12AH NE0
CQ18 NA0
MV18AH NB0
•
•
•
•
MB18AHL N22
MB18AH NH0
MB24AHL N22
MB24AH NH0
•
•
•
•
•
•
•
•
MV24AH NB0
•
Multi Split _
Technické údaje venkovních jednotek
• MU2M15 UL0
(Rozměry v€mm)
MU2M15 UL0
Model
Jmenovitý výkon*
(min.~provozní~max.)
chlazení
topení
Jmenovitý příkon*
min.~provozní~max.)
Silový kabel
Zkušební kombinace
chlazení
topení
Btu/h
kW
Btu/h
kW
kW
kW
Provozní proud
chlazení
A€
(min.~provozní~max.) topení
A€
Napájení
Ø/V/Hz
Rozměry
Š×V×H
mm (couly)
Čistá hmotnost
kg (libry)
Max. počet připojitelných vnitřních jednotek
Chladivo
plnění chladiva (na 7,5 m) g (unce)
Rychlost proudění vzduchu
m3 (CFM)
Hladina hluku
akustický tlak na 1 m
dB(A)+3
Připojení potrubí
kapalina (Ø)
mm (couly)
plyn (Ø)
mm (couly)
Max. délka potrubí
celková délka odboček
m
pro jednu místnost
m
Max. převýšení
vnitřní jedn.~venkovní jedn.
m
vnitřní jedn.~vnitřní jedn.
m
Poznámky:
1. Výkon je určen za následujících podmínek:
chlazení: - vnitřní teplota 27°C such. / 19°C mokr.
- venkovní teplota 35°C such. / 24°C mokr.
topení: - vnitřní teplota 20°C such. / 15°C mokr.
- venkovní teplota 7°C such. / 6°C mokr.
délka potrubí – propojovací potrubí délky 7,5 m
- rozdíl výšek nula
2. * : Viz „Tabulka kombinací“
3. Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
4. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.
5. Minimální kombinovaná hodnota jmenovitého výkonu by měla být více než 40 %.
4,600~14,000~16,000
1.35~4.10~4.69
4,800~16,000~18,000
1.41~4.70~5.27
€€0.38~1.07~1.70
€0.45~1.12~1.80
€A/A
€CS07AQ NB0 × 2EA
€1.6~4.9~7.6
€1.7~5.1~8.2
€1 / 220~240 / 50
€770×545×288 (30.3×21.5×11.3)
€35(77.2)
€2
€1100(38.8)
€28.2(995)
50
€6.35(1/4)×2EA
€9.52(3/8)×2EA
30
20
15
7.5
Klimatizační jednotky LG 2010
Technické údaje venkovních jednotek
• MU3M19 UE0
• MU4M25 UE0
(Rozměry v€mm)
MU3M19 UE0
Model
Jmenovitý výkon*
(min.~provozní~max.)
chlazení
topení
Jmenovitý příkon*
(min.~provozní~max.)
Silový kabel
Zkušební kombinace
chlazení
topení
Btu/h
kW
Btu/h
kW
kW
kW
Provozní proud
chlazení
A€
(min.~provozní~max.) topení
A€
Napájení
Ø/V/Hz
Rozměry:
Š×V×H
mm (couly)
Čistá hmotnost
kg (libry)
Max. počet připojitelných vnitřních jednotek
Chladivo
plnění chladiva (na 7,5 m) g (unce)
Rychlost proudění vzduchu
m3 (CFM)
Hladina hluku
akustický tlak na 1 m
dB(A)+3
Připojení potrubí
kapalina (Ø)
mm (couly)
plyn (Ø)
mm (couly)
Max. délka potrubí
celková délka odboček
m
pro jednu místnost
m
Max. převýšení
vnitřní jedn.~venkovní jedn.
m
vnitřní jedn.~vnitřní jedn.
m
MU4M25 UE0
€4,600~18,000~21,600
€1.35~5.3~6.33
4,800~21,600~24,800
1.41~6.3~7.27
€€0.38~1.20~2.37
€0.45~1.31~2.48
€A/A
€€€€€6,300~24,000~29,000
1.85~7.03~8.5
€7,560~28,000~32,000
€2.22~8.44~9.38
€€0.72~1.75~3.09
€0.88~1.83~3.10
€A/A
€CS07AQ NB0 × 3EA
€CS07AQ NB0 × 4EA
1.7~5.23~10.3
€2.0~5.7~10.8
€1 / 220~240 / 50
€870×808×320 (34.3×31.8×12.6)
58(128)
3
2100(74.1)
53(1872)
52
€6.35(1/4)×3EA
€9.52(3/8)×3EA
50
25
15
7.5
3.1~7.65~13.4
€3.8~8.0~13.5
€1 / 220~240 / 50
€870×808×320 (34.3×31.8×12.6)
61(134)
4
2300(81.13)
53(1872)
52
€6.35(1/4)×4EA
€9.52(3/8)×4EA
70
25
15
7.5
Poznámky:
1. Výkon je určen za následujících podmínek:
chlazení: - vnitřní teplota 27°C such. / 19°C mokr.
- venkovní teplota 35°C such. / 24°C mokr.
topení: - vnitřní teplota 20°C such. / 15°C mokr.
- venkovní teplota 7°C such. / 6°C mokr.
délka potrubí – propojovací potrubí délky 7,5 m
- rozdíl výšek nula
2. * : Viz „Tabulka kombinací“
3. Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
4. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.
5. Minimální kombinovaná hodnota jmenovitého výkonu by měla být více než 40 %.
78_79
Multi Split _
Technické údaje venkovních jednotek
• MU5M30 U40
(Rozměry v€mm)
MU5M30 U40
Model
Jmenovitý výkon*
(min.~provozní~max.)
chlazení
topení
Jmenovitý příkon*
min.~provozní~max.)
Silový kabel
Zkušební kombinace
chlazení
topení
Btu/h
kW
Btu/h
kW
kW
kW
Provozní proud
chlazení
A€
(min.~provozní~max.) topení
A€
Napájení
Ø/V/Hz
Rozměry:
Š×V×H
mm (couly)
Čistá hmotnost
kg (libry)
Max. počet připojitelných vnitřních jednotek
Chladivo
plnění chladiva (na 7,5 m) g (unce)
Rychlost proudění vzduchu
m3 (CFM)
Hladina hluku
akustický tlak na 1 m
dB(A)+3
Připojení potrubí
kapalina (Ø)
mm (couly)
plyn (Ø)
mm (couly)
Max. délka potrubí
celková délka odboček
m
pro jednu místnost
m
Max. převýšení
vnitřní jedn.~venkovní jedn.
m
vnitřní jedn.~vnitřní jedn.
m
Poznámky:
1. Výkon je určen za následujících podmínek:
chlazení: - vnitřní teplota 27°C such. / 19°C mokr.
- venkovní teplota 35°C such. / 24°C mokr.
topení: - vnitřní teplota 20°C such. / 15°C mokr.
- venkovní teplota 7°C such. / 6°C mokr.
délka potrubí – propojovací potrubí délky 7,5 m
- rozdíl výšek nula
2. * : Viz „Tabulka kombinací“
3. Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
4. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.
5. Minimální kombinovaná hodnota jmenovitého výkonu by měla být více než 40 %.
6,300~30,000~36,000
1.85~8.80~10.55
7,560~34,500~41,400
2.22~10.1~12.1
0.72~2.31~3.16
0.88~2.19~3.87
A/A
€CS07AQ NB0 × 5EA
3.1~10.1~13.7
3.8~9.6~16.8
1/220~240/50
950×834×330(37.4×32.8×13.0)
67(147.7)
5
3,300(116.4)
60(2119)
53
6.35(1/4)×5EA
9.52(3/8)×5EA
75
25
15
7.5
Klimatizační jednotky LG 2010
Technické údaje venkovních jednotek
175
370
395
900
550
148
273
50
50*4=200
1135
1165
565
520
15
370
308
50
(Rozměry v€mm)
• MU5M40 UH0
MU5M40 UH0
Model
Jmenovitý výkon*
(min.~provozní~max.)
chlazení
topení
Jmenovitý příkon*
min.~provozní~max.)
Silový kabel
Zkušební kombinace
chlazení
topení
Btu/h
kW
Btu/h
kW
kW
kW
Provozní proud
chlazení
A
(min.~provozní~max.) topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
Rozměry
Š×V×H
mm (couly)
Čistá hmotnost
kg (libry)
Max. počet připojitelných vnitřních jednotek
Chladivo
plnění chladiva (na 7,5 m) g (unce)
Rychlost proudění vzduchu
m3 (CFM)
Hladina hluku
akustický tlak na 1 m
dB(A)+3
Připojení potrubí
kapalina (Ø)
mm (couly)
plyn (Ø)
mm (couly)
Max. délka potrubí
celková délka odboček
m
pro jednu místnost
m
Max. převýšení
vnitřní jedn.~venkovní jedn.
m
vnitřní jedn.~vnitřní jedn.
m
Poznámky:
1. Výkon je určen za následujících podmínek:
chlazení: - vnitřní teplota 27°C (27,00°C) such. / 19°C (19,00°C) mokr.
- venkovní teplota 35°C (35,00°C) such. / 24°C (24,00°C) mokr.
topení: - vnitřní teplota 20°C (68°F) such. / 15°C (59°F) mokr.
- venkovní teplota 7°C (44,6°F) such. / 6°C (42,8°F) mokr.
délka potrubí – propojovací potrubí délky 7,5 m
- rozdíl výšek nula
2. * : Viz „Tabulka kombinací“
3. Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
4. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.
5. Minimální kombinovaná hodnota jmenovitého výkonu by měla být více než 40 %.
9,600~40,000~46,000
2.8~11.7~13.5
11,040~46,000~51,000
3.2~13.5~15.0
1.1~3.63~4.65
1.4~3.65~4.84
A/A
MS09AH N40 × 5EA
6.2~16.0~20.0
6.9~16.4~20.5
1/220~240/50
900×1165×370(35.4×45.8×14.5)
95(209)
5
4,000(141.1)
53(1872)×2
58
6.35(1/4)×5EA
9.52(3/8)×5EA
85
25
15
7.5
80_81
Multi Split _
Technické údaje venkovních jednotek
900
550
370
395
175
1135
1165
565
520
15
370
65
124
80
273
• FM40AH UH5
308
[Unit : mm]
(Rozměry v€mm)
FM40AH UH5
Model
Jmenovitý výkon*
(min.~provozní~max.)
chlazení
topení
Jmenovitý příkon*
(min.~provozní~max.)
Silový kabel
Zkušební kombinace
chlazení
topení
Btu/h
kW
Btu/h
kW
kW
kW
Provozní proud
chlazení
A
(min.~provozní~max.) topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
Rozměry:
Š×V×H
mm (couly)
Čistá hmotnost
kg (libry)
Max. počet připojitelných vnitřních jednotek
Chladivo
plnění chladiva (na 7,5 m) g (unce)
Rychlost proudění vzduchu
m3 (CFM)
Hladina hluku
akustický tlak na 1 m
dB(A)+3
Připojení potrubí
kapalina (Ø)
mm (couly)
plyn (Ø)
mm (couly)
Max. délka potrubí
potrubí celkem
m
(hlavní+větve celkem)
hlavní potrubí
m
potrubí větví celkem
m
jednotl. větve
m
Max. převýšení
vnitřní jedn.~venkovní jedn.
m
vnitřní jedn.~vnitřní jedn.
m
9,600~40,000~46,000
2.8~11.7~13.5
11,040~46,000~51,000
3.2~13.5~15.0
1.1~3.63~4.65
1.4~3.65~4.84
A/A
CS09AH NB0 × 7EA
6.2~16.0~20.0
6.9~16.4~20.5
1/220~240/50
900×1165×370(35.4×45.8×14.5)
95(209)
7
4,400(155)
53(1872) × 2
58
9.52(3/8)
19.05(3/4)
100
50
50
15
30
15
Poznámky:
1. Výkon je určen za následujících podmínek:
chlazení: - vnitřní teplota 27°C such. / 19 °C mokr.
- venkovní teplota 35°C such. / 24°C mokr.
topení: - vnitřní teplota 20°C such. / 15°C mokr.
- venkovní teplota 7°C such. / 6°C mokr.
délka potrubí – hlavní potrubí 5 m, potrubí větve 5 m
- rozdíl výšek nula
2. * : Viz „Tabulka kombinací“
3. Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění. 4. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.
5. Minimální kombinovaná hodnota jmenovitého výkonu by měla být více než 40 %.
Klimatizační jednotky LG 2010
82_83
Technické údaje venkovních jednotek
• FM48AH U33
• FM56AH U33
(Rozměry v€mm)
FM48AH U33
FM56AH U33
11,400~52,800~58,000
3.3~15.5~17.0
12,768~56,000~59,000
3.7~16.4~17.29
0.84~4.69~5.35
1.30~4.43~5.58
A/A
MS07AH N40 × 5EA
MS09AH N40 × 3EA
3.9~21.1~23.2
6.9~22.6~25.0
1/220~240/50
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
108(238)
8
4800(169.3)
60(2,119) × 2
58
9.52(3/8)
19.05(3/4)
13,800~57,000~63,200
4.0~16.7~18.52
15,456~61,000~64,000
4.5~17.9~18.75
1.0~4.96~5.65
1.25~4.62~5.70
A/A
4.6~21.7~24.0
7.4~22.4~26.0
1/220~240/50
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
108(238)
9
4800(169.3)
60(2,119) × 2
59
9.52(3/8)
19.05(3/4)
135
145
55
80
15
30
15
55
90
15
30
15
Model
Jmenovitý výkon*
(min.~provozní~max.)
chlazení
Jmenovitý příkon*
(min.~provozní~max.)
Silový kabel
Zkušební kombinace
chlazení
topení
topení
Btu/h
kW
Btu/h
kW
kW
kW
Provozní proud
chlazení
A€
(min.~provozní~max.) topení
A€
Napájení
Ø / V€/ Hz
Rozměry:
Š×V×H
mm (couly)
Čistá hmotnost
kg (libry)
Max. počet připojitelných vnitřních jednotek
Chladivo
plnění chladiva (na 7,5 m) g (unce)
Rychlost proudění vzduchu
m3 (CFM)
Hladina hluku
akustický tlak na 1 m
dB(A)+3
Připojení potrubí
kapalina (Ø)
mm (couly)
plyn (Ø)
mm (couly)
Max. délka potrubí
potrubí celkem
m
(hlavní+větve celkem)
hlavní potrubí
m
potrubí větví celkem
m
jednotl. větve
m
Max. převýšení
vnitřní jedn.~venkovní jedn.
m
vnitřní jedn.~vnitřní jedn.
m
Poznámky:
1. Výkon je určen za následujících podmínek:
chlazení: - vnitřní teplota 27°C such. / 19 °C mokr.
- venkovní teplota 35°C such. / 24°C mokr.
topení: - vnitřní teplota 20°C such. / 15°C mokr.
- venkovní teplota 7°C such. / 6°C mokr.
délka potrubí – hlavní potrubí 5 m, potrubí větve 5 m
- rozdíl výšek nula
2. * : Viz „Tabulka kombinací“
3. Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
4. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.
5. Minimální kombinovaná hodnota jmenovitého výkonu by měla být více než 40 %.
MS09AH N40×8EA
Multi Split _
Technické údaje venkovních jednotek
• FM37AH UE0
(Rozměry v€mm)
FM37AH UE0
Model
Jmenovitý výkon*
(min.~provozní~max.)
chlazení
topení
Jmenovitý příkon*
(min.~provozní~max.)
Silový kabel
Zkušební kombinace
chlazení
topení
Btu/h
kW
Btu/h
kW
kW
kW
Provozní proud
chlazení
A
(min.~provozní~max.) topení
A
Napájení
Ø/V/Hz
Rozměry:
Š×V×H
mm (couly)
Čistá hmotnost
kg (libry)
Max. počet připojitelných vnitřních jednotek
Chladivo
plnění chladiva (na 7,5 m) g (unce)
Rychlost proudění vzduchu
m3 (CFM)
Hladina hluku
akustický tlak na 1 m
dB(A)+3
Připojení potrubí
kapalina (Ø)
mm (couly)
plyn (Ø)
mm (couly)
Max. délka potrubí
potrubí celkem
m
(hlavní+větve celkem)
hlavní potrubí
m
potrubí větví celkem
m
jednotl. větve
m
Max. převýšení
vnitřní jedn.~venkovní jedn.
m
vnitřní jedn.~vnitřní jedn.
m
21,600~33,000~37,000
6.33~9.67~10.8
22,800~38,000~42,000
6.68~11.1~12.3
1.80~3.00~3.45
1.83~3.05~3.51
A/A
MS07AH N40 × 6EA
3.4-5.4-6.0
3.5-5.4-6.1
3 / 380~415 / 50
870×1,038×320 (34.3×40.9×12.6)
80(176)
6
2,800(98.8)
32(1,130) × 2
51/47
6.35(1/4)
15.88(5/8)
100
40
60
20
30
15
Poznámky:
1. Výkon je určen za následujících podmínek:
chlazení: - vnitřní teplota 27°C such. / 19 °C mokr.
- venkovní teplota 35°C such. / 24°C mokr.
topení: - vnitřní teplota 20°C such. / 15°C mokr.
- venkovní teplota 7°C such. / 6°C mokr.
délka potrubí – hlavní potrubí 5 m, potrubí větve 5 m
- rozdíl výšek nula
2. * : Viz „Tabulka kombinací“
3. Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění. 4. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.
5. Minimální kombinovaná hodnota jmenovitého výkonu by měla být více než 40 %.
Klimatizační jednotky LG 2010
84_85
Technické údaje venkovních jednotek
• FM41AH U33
• FM49AH U33
• FM57AH U33
[Unit : mm]
(Rozměry v€mm)
Model
Jmenovitý výkon*
(min.~provozní~max.)
chlazení
topení
Jmenovitý příkon*
(min.~provozní~max.)
Silový kabel
Zkušební kombinace
chlazení
topení
Btu/h
kW
Btu/h
kW
kW
kW
Pprovozní proud
chlazení
A€
(min.~provozní~max.) topení
A€
Napájení
Ø/V/Hz
Rozměry:
Š×V×H
mm (couly)
Čistá hmotnost
kg (libry)
Max. počet připojitelných vnitřních jednotek
Chladivo
plnění chladiva (na 7,5 m) g (unce)
Rychlost proudění vzduchu
m3 (CFM)
Hladina hluku
akustický tlak na 1 m
dB(A)+3
Připojení potrubí
kapalina (Ø)
mm (couly)
plyn (Ø)
mm (couly)
Max. délka potrubí
potrubí celkem
m
(hlavní+větve celkem)
hlavní potrubí
m
potrubí větví celkem
m
jednotl. větve
m
Max. převýšení
vnitřní jedn.~venkovní jedn.
m
vnitřní jedn.~vnitřní jedn.
m
FM41AH U33
FM49AH U33
FM57AH U33
9,600~46,000~48,000
2.8~13.5~14.1
10,752~48,000~52,000
3.2~14.1~15.2
0.8~4.0~4.9
0.89~3.9~5.1
A/A
13,800~57,000~63,200
4.0~16.7~18.52
15,456~61,000~64,000
4.5~17.87~18.75
1.0~4.91~5.7
1.49~4.55~5.65
A/A
1.5~7.2~8.1
1.7~7.5~8.0
3/380~415/50
950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
108(238.0)
7
4,800(169.3)
60(2,119) × 2
58
9.52(3/8)
19.05(3/4)
11,400~52,800~58,000
3.3~15.5~17.0
12,768~56,000~59,000
3.7~16.4~17.29
0.94~4.6~5.4
1.13~4.45~5.2
A/A
MS07AH N40 × 5EA +
MS09AH N40 × 3EA
1.8~8.0~8.4
2.1~7.5~8.3
3/380~415/50
950×1,380×330 (37.4×54.3×13.0)
108(238.0)
8
4,800(169.3)
60(2,119) × 2
58
9.52(3/8)
19.05(3/4)
2.3~8.1~9.1
2.5~8.0~8.7
3/380~415/50
950×1,380×330 (37.4×54.3×13.0)
108(238.0)
9
4,800(169.3)
60(2,119) × 2
59
9.52(3/8)
19.05(3/4)
125
135
145
55
70
15
30
15
55
80
15
30
15
55
90
15
30
15
MS07AH N40 × 7EA
Poznámky:
1. Výkon je určen za následujících podmínek:
chlazení: - vnitřní teplota 27°C such. / 19 °C mokr.
- venkovní teplota 35°C such. / 24°C mokr.
topení: - vnitřní teplota 20°C such. / 15°C mokr.
- venkovní teplota 7°C such. / 6°C mokr.
délka potrubí – hlavní potrubí 5 m, potrubí větve 5 m
- rozdíl výšek nula
2. * : Viz „Tabulka kombinací“
3. Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění. 4. Měly by být připojeny minimálně dvě jednotky.
5. Minimální kombinovaná hodnota jmenovitého výkonu by měla být více než 40 %.
MS09AH N40×8EA
Multi Split _ nástěnné jednotky
Účinný provoz
Snadná montáž
Optimalizované proudění vzduchu
Rychlá a€snadná montáž
Při chlazení je lamela nastavena na proudění studeného vzduchu
směrem nahoru a€působení v€širším prostoru. Při ohřevu vzduchu je
lamela nastavena na proudění teplého vzduchu dolů, aby se ohřál
prostor u€podlahy a€zajistila se v€místnosti příjemná a€vyvážená teplota.
*pouze LIBERO
16º
režim chlazení
horizontální nastavení
lamely v€krocích
odnímatelný
spodek
80º
zavěsit
vnitřní jednotku
Snadné
připojení
konzola
zdvihnout
pomocí
konzoly
oddělit
spodek
potrubí
Násuvná upevňovací konzola
Násuvná upevňovací konzola usnadňuje montáž.
režim topení
kabely
dokončení
Světově
první
vertikální nastavení
lamely v€krocích (volitelně)
Regulace v€krocích
Větší prostor pro přívod potrubí
Více místa pro přívody značně usnadňuje montáž.
100%
pouze vlevo
145%
pouze vpravo
Systém čištění vzduchu
B
Jedinečný systém čištění vzduchu LG je vybaven 7 speciálními filtry
v€5 samostatných stupních, které zajišťují čisticí výkon. Průchodem
vzduchu přes jednotlivé filtry se snižuje obsah jemných částic
a€plísní, nepříjemných zápachů a€cigaretového kouře.
•předfiltrace
•plazmový filtr
•uhlíkový nanofiltr
•trojitý filtr
•alergenový filtr
•bioaktivní nanofiltr
konvenční
LG
výr. A
výr. B
výr. C
B(mm)
67.7
50.0
60.0
45.0
%
72.0
80.0
70.0
70.0
116%
95%
100%
75%
A(mm)
A
nová
Dálkové ovládání
Plasma
Filter
snadné ovládání
Nano
Carbon
Filter
přívětivé provedení
Triple
Filter
Allergy
Free
Filter
Různé vnitřní jednotky
výkon (kW)
nástěnná jednotka
1.5
2.1
2.6
3.5
5.3
7
MS05AH N40
MS07AH N40
MS09AH N40
MS12AH N40
MS18AH N50
MS24AH N50
CS07AQ NB0
CS09AQ NB0
CS12AQ NB0
CS18AQ NC0
CS24AQ NC0
CS07AF NH0
CS09AF NH0
CS12AF NH0
nástěnná jednotka
nástěnná jednotka
CS05AF NH0
CC07AW* NE3 CC09AW* NE3 CC12AW* NE3 CC18AW* N83 CC24AW* N83
zrcadlo
obraz
panel
Poznámka: * označuje barvu panelu
MA09AH1 NF1
MA12AH1 NF1
MA09AH* NF1
MA12AH* NF1
*zrcadlo(R) *stříbrná(V) *červená(E) *zlatá(G) *bílá stříbrná(H) *modrá(B) *obraz(B)
Klimatizační jednotky LG 2010
86_87
Specifikace
MS05AH N40
Model
Chladicí výkon
Výhřevnost
Proud jmenovitý provozní proud
Rychlost proudění vzduchu
(vys./stř./níz.)
Rozměry (Š×V×H)
Body
Hmotnost
hlavní těleso
Hladina hluku (vys./stř./níz.)
Potrubí
kapalina
Připojení
plyn
Rychlost odvlhčování
CS07AQ NB0
Model
Chladicí výkon
Výhřevnost
Proud jmenovitý provozní proud
Průtok vzduchu (vys./stř./níz.)
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
Hmotnost
hlavní těleso
Hladina hluku (vys./stř./níz.)
Připojení potrubí
kapalina
plyn
Rychlost odvlhčování
Výhřevnost
Proud jmenovitý provozní proud
Průtok vzduchu (vys./stř./níz.)
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
Hmotnost
hlavní těleso
Hladina hluku (vys./stř./níz.)
Připojení potrubí
kapalina
plyn
Rychlost odvlhčování
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A€
m3
cfm
mm (couly)
kg (libry)
dB(A)±3
mm (couly)
mm (couly)
l/h
Výhřevnost
Provozní proud
Průtok vzduchu (vys./stř./níz.)
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
Hmotnost
hlavní těleso
Hladina hluku (vys./stř./níz.)
Připojení potrubí
kapalina
plyn
Rychlost odvlhčování
Výhřevnost
Provozní proud
Průtok vzduchu (vys./stř./níz.)
hlavní těleso
Rozměry (Š×V×H)
Hmotnost
hlavní těleso
Hladina hluku (vys./stř./níz.)
Připojení potrubí
kapalina
plyn
Rychlost odvlhčování
MS18AH N50
CS09AQ NB0
CS12AQ NB0
CS18AQ NC0
MS24AH N50
23,000
6.74
25,500
7.47
0.28
14.0/13.0/11.0
495/460/389
1090×300×180 (42.9×11.8×7.1)
13(28.7)
41 / 39 / 34
6.35 (1/4)
12.7 (1/2)
3.0
CS24AQ NC0
CS05AF NH0
CS07AF NH0
CS09AF NH0
CS12AF NH0
5,000
1.46
5,500
1.6
0.10
6.4/5.7/5.1
226/201/180
790×290×210(31.1×11.4×8.3)
8.5(18.7)
31/29/26
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1.2
7,000
2.05
8,000
2.34
0.10
6.4/5.7/5.1
226/201/180
790×290×210(31.1×11.4×8.3)
8.5(18.7)
31/29/26
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1.2
9,000
2.64
10,000
2.93
0.15
7.1/6.2/5.5
251/219/194
790×290×210(31.1×11.4×8.3)
8.5(18.7)
34/30/29
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1.6
12,000
3.52
13,200
3.87
0.15
8.0/6.9/6.1
283/244/215
790×290×210(31.1×11.4×8.3)
8.5(18.7)
38/33/31
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1.9
CC18AW* N83
CC24AW* N83
Btu/h
7,000
9,000
12,000
18,000
kW
2.05
2.64
3.52
5.28
Btu/h
8,000
10,000
13,200
19,800
kW
2.34
2.93
3.87
5.8
A
0.1
0.15
0.15
0.28
m3
8.0/7.0/5.0
10/8.0/6.0
10/8.0/6.0
12.6/11.5/10
cfm
282/247/177
353/283/212
353/283/212
445/406/353
mm (couly) 915×282×165 (36.0×11.1×6.5) 915×282×165 (36.0×11.1×6.5) 915×282×165 (36.0×11.1×6.5) 1107×299×200(43.6×11.8×7.9)
8.1(17.9)
9.5(20.9)
9.5(20.9)
14.1(31.09)
kg (libry)
34/29/26
35/30/27
35/30/27
39/37/35
dB(A)±3
6.35
(1/4)
6.35
(1/4)
6.35
(1/4)
6.35 (1/4)
mm (couly)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
12.7 (1/2)
mm (couly)
1.0
1.2
1.5
2.0
l/h
Model
Chladicí výkon
MS12AH N40
Note : Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.
CC07AW* NE3
CC09AW* NE3
CC12AW* NE3
Model
Chladicí výkon
MS09AH N40
Btu/h
7,000
9,000
12,000
18,000
23,000
kW
2.05
2.64
3.52
5.28
6.74
Btu/h
8000
10,000
13,200
19,800
25,500
kW
2.34
2.93
3.87
5.8
7.47
A
0.1
0.15
0.15
0.28
0.28
3
m
5.6/5.0/4.6
7.0/6.5/6.0
9.5/9.0/8.5
€16.2/14.2/12.3
20.4/17.0/13.2
cfm
198/177/163
247/230/212
336/318/300
€572/502/434
720/600/466
mm (couly) 885×285×210(34.8×11.2×8.3) 885×285×210(34.8×11.2×8.3) 885×285×210(34.8×11.2×8.3) 1030×325×250(40.6×12.8×9.8) 1030×325×250(40.6×12.8×9.8)
11(24.5)
11(24.5)
11(24.5)
17(37.5)
17(37.5)
kg (libry)
31/28/25
33 / 30 / 27
39 / 36 / 31
€37/33/28
42/39/36
dB(A)±3
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
mm (couly)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
12.7 (1/2)
12.7 (1/2)
mm (couly)
0.9
1.1
1.2
1.9
2.6
l/h
Model
Chladicí výkon
MS07AH N40
Btu/h
5,000
7,000
9,000
12,000
18,000
kW
1.46
2.05
2.64
3.52
5.28
Btu/h
5,500
8000
10,000
13,200
19,800
kW
1.6
2.34
2.93
3.87
5.8
A€
0.1
0.1
0.15
0.15
0.28
3
m
5.6/5.0/4.6
5.6/5.0/4.6
7.0/6.5/6.0
9.5/9.0/8.5
12.0/10.5/9.0
cfm
198/177/163
198/177/163
247/230/212
336/318/300
424/371/318
mm(couly) 840×270×153 (33.1×10.6×6.0) 840×270×153 (33.1×10.6×6.0) 840×270×153 (33.1×10.6×6.0) 840×270×153 (33.1×10.6×6.0) 1090×300×180 (42.9×11.8×7.1)
7(15.4)
7(15.4)
7(15.4)
7(15.4)
13(28.7)
kg (libry)
29 / 25 / 20
29 / 25 / 20
33 / 29 / 22
36 / 32 / 29
37 / 34 / 31
dB(A)+3
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
6.35 (1/4)
mm (couly)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
9.52 (3/8)
12.7 (1/2)
mm (couly)
0.9
0.9
1.1
1.2
2.3
l/h
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
m3
cfm
mm (couly)
kg (libry)
dB(A)±3
mm (couly)
mm (couly)
l/h
23,000
6.74
25,500
7.47
0.28
15/14/13
530/494/459
1107×299×200(43.6×11.8×7.9)
14.1(31.09)
43/41/38
6.35 (1/4)
12.7 (1/2)
2.5
MA09AH1 NF1
MA12AH1 NF1
MA09AH* NF1
MA12AH* NF1
9,000
2.64
10,000
2.93
0.08
7.7/5.9/4.4
272/208/155
600×600×146(23.6×23.6×5.7)
15(33.1)
38 / 32 / 27
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1.2
12,000
3.52
13,200
3.87
0.08
8.9/7.3/5.6
314/258/198
600×600×146(23.6×23.6×5.7)
15(33.1)
44 / 38 / 32
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1.4
9,000
2.64
10,000
2.93
0.08
7.7/5.9/4.4
272/208/155
600×600×146(23.6×23.6×5.7)
15(33.1)
38 / 32 / 27
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1.2
12,000
3.52
13,200
3.87
0.08
8.9/7.3/5.6
314/258/198
600×600×146(23.6×23.6×5.7)
15(33.1)
44 / 38 / 32
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1.4
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Multi Split _ kazetové jednotky
Pohodlný provoz
Snadná montáž
Široký proud vzduchu
Odnímatelné rámy
Zdokonalené široké lamely zmenšují mrtvé zóny
a€zlepšují distribuci vzduchu i€teploty.
Provedení s€nasazovacími a€odnímatelnými rohy umožňuje
snadné polohování závěsu během montáže a€kontrolu
netěsností v€propojovací trubce odtoku kondenzátu.
širší o€80mm !
567mm
vzduchu
27°C
lze nasadit a€sejmout
pomocí úchytů v€rozích
rovnoměrná
distribuce
15°C
kazeta LG
kazeta LG
kontrola potrubí
chladiva
Kontrola
těsnosti odtoku
27°C
487mm
mrtvé zóny proudění
vzduchu
ve čtyřech rozích
15°C
konvenční
konvenční
Oddělená funkce lamel
Seřízení závěsu
Seřízení závěsu
Kontrola těsnosti odtoku
Seřízení závěsu
Řízení úhlu lamel poskytuje jak přímý tak nepřímý
proud vzduchu a€dále snižuje studený průvan.
Provoz se všemi
lamelami
Regulace rychlosti
proudu vzduchu
Upevnění panelu jedním pohybem
Vnější panel se snadno připevní pouhým nasunutím na těleso
jednotky oběma rukama bez další pomoci.
Ovládání úhlu
jednotlivých lamel
přímý proud vzduchu
nepřímý proud vzduchu
Ovládání úhlu
jednotlivých lamel
Automatické řízení úhlu lamel
Každá ze čtyř lamel má svůj vlastní motor, což umožňuje pružnou
regulaci proudění vzduchu podle situace.
Výsuvná mřížka (příslušenství: PTEGM0)
Snadné čištění filtru s€výsuvnou mřížkou
1 : 20º
1 lamela, 1 motor
0 : 30º
2 : 40º
3 : 50º
4 : 60º
5 : 70º
- instalovaná v€tělese jednotky
- automatické nastavení
výšky vysunutí
- čtyřbodové uchycení
- paměť uživatelské výšky
– max. 4,5 m délky
*Dostupnost konkrétních modelů
lze zkontrolovat v€databázi výrobků
4bodové uchycení
automatické nastavení výšky
nová
kazeta
4.5m
konvenční
3.5m
paměť výšky uživatele
autostop před překážkou
zastavení
výsuvu
Klimatizační jednotky LG 2010
88_89
Různé vnitřní jednotky
výkon (kW)
1.5
2.1
1 směr
kazetový typ
4 směry
kazetový typ
MT06AH NR0 MT08AH NR0
2.6
3.5
MT09AH NC1
MT11AH NC1
MT10AH NR0
MT12AH NR0
5.3
7
MT18AH NQ0
MT24AH NP0
Specifikace
Kazetová 1směrová
Model
Chladící výkon
Výhřevnost
Provozní proud
Průtok vzduchu (vys./stř./níz.)
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
ozdobný panel
hlavní těleso
ozdobný panel
Hladina hluku (vys./stř./níz.)
Připojení potrubí
kapalina
plyn
Rychlost odvlhčování
Hmotnost
Panel
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
m3
cfm
mm (couly)
mm
kg (libry)
kg (libry)
dB(A)±3
mm (couly)
mm (couly)
1/h
MT09AH NC1
PT-HCC
MT11AH NC1
PT-HCC
9,000
2.64
10,000
2.93
0.56
8.5/7.5/6.5
300/265/230
860×180×390 (33.8×7.1×15.3)
1050×30×480 (41.3×1.2×18.9)
22(48.5)
4(8.8)
35 /32 / 28
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
1.1
12,000
3.52
13,200
3.87
0.56
9.5/8/7
336/283/247
860×180×390 (33.8×7.1×15.3)
1050×30×480 (41.3×1.2×18.9)
22(48.5)
4(8.8)
37 / 33 / 29
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
1.3
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Stropní kazeta – 4směrová
Model
Chladící výkon
Výhřevnost
Proud jmenovitý provozní proud
Průtok vzduchu (vys./stř./níz.)
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
ozdobný panel
hlavní těleso
ozdobný panel
Hladina hluku (vys./stř./níz.)
Připojení potrubí
kapalina
plyn
Rychlost odvlhčování
Hmotnost
Panel
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A€
m3
cfm
mm (couly)
mm
kg (libry)
kg (libry)
dB(A)±3
mm (couly)
mm (couly)
1/h
MT06AH NR0
PT-UQC
MT08AH NR0
PT-UQC
MT10AH NR0
PT-UQC
5,000
1.46
5,500
1.6
0.35
7.5/6/5
265/211/176
570×214×570(22.4×8.4×22.4)
700×30×700(27.5×1.2 ×27.5)
14(30.9)
3(6.6)
31/27/24
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
0.8
7,000
2.05
8000
2.34
0.35
7.5/6/5
265/211/176
570×214×570(22.4×8.4×22.4)
700×30×700(27.5×1.2×27.5)
14(30.9)
3(6.6)
31/27/24
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
1.0
9,000
2.64
10,000
2.93
0.35
8.5/7.5/6.5
300/265/230
570×214×570(22.4×8.4×22.4)
700×30×700(27.5×1.2×27.5)
14(30.9)
3(6.6)
32/29/25
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
1.1
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
stropní kazeta – 4směrová
Model
Chladící výkon
Výhřevnost
Proud jmenovitý provozní proud
Průtok vzduchu (vys./stř./níz.)
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
ozdobný panel
Hmotnost
hlavní těleso
ozdobný panel
Hladina hluku (vys./stř./níz.)
Připojení potrubí
kapalina
plyn
Rychlost odvlhčování
Panel
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
m3
cfm
mm (couly)
mm
kg (libry)
kg (libry)
dB(A)±3
mm (couly)
mm (couly)
1/h
MT12AH NR0
PT-UQC
MT18AH NQ0
PT-UQC
MT24AH NP0
PT-UMC
12,000
3.52
13,200
3.87
0.35
9.5/8/6.5
336/283/230
570×214×570(22.4×8.4×22.4)
700×30×700(27.5×1.2×27.5)
14(30.9)
3(6.6)
35/31/27
6.35 (1/4)
9.52 (3/8)
1.2
18,000
5.28
19,800
5.8
0.43
13/12/10
459/423/353
570×256×570(22.4×10.0×22.4)
700×30×700(27.5×1.2×27.5)
15(33.1)
3(6.6)
40/37/34
6.35 (1/4)
12.7(1/2)
2.4
24,000
7.03
26,400
7.74
0.6
17/15/13
600/530/459
840×204×840(33.1×8.0×33.1)
950×25×950(37.4×1.0×37.4)
21(46.3)
5(11.0)
39/37/34
6.35 (1/4)
12.7(1/2)
3.0
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Multi Split_ konvertibilní jednotky
Lineární regulace externího statického tlaku
Regulace se dvěma termistory
Jelikož objem vzduchu a€hlučnost jsou konstantně
v€návrhových hodnotách bez ohledu na změny EST, lze
Mezi teplotou naměřenou na nainstalované jednotce a€teplotou
v€místnosti může být významný rozdíl. Regulace se dvěma
termistory dává možnost ovládat teplotu na základě kterékoli z€obou
naměřených hodnot. Výběr termistoru pro regulaci se provádí
pomocí posuvného spínače na zadní straně kabelem připojeného
dálkového ovládání s€LCD. Jeden termistor je ve vnitřní jednotce
a€druhý na dálkovém ovládání.
• optimalizovat montáž vzduchových kanálů
• udržovat výkon a€hladinu hluku na požadované úrovni
• snížit počet použitých modelů klimatizačních jednotek
objem vzduchu
Přínosem technologie motorů s€fázovým řízením je úspora
při montáži.
regulace
se dvěma
termistory
kabelové
dálkové
ovládání
s€LCD
Objem vzduchu
na 2mmAq
Kanálové jednotky
Objem vzduchu
na 10mmAq
Tichý provoz a€snadná údržba
statický tlak (mmAq)
Lehký plastový ventilátor a€kryt snižují hlučnost provozu a€usnadňují
údržbu. Kryt ventilátoru v€novém provedení lze při provádění
údržby a€oprav snadno rozmontovat. Motor ventilátoru lze vyjmout
bez vyjímání celé sestavy ventilátoru.
*snadná regulace EST dálkovým ovládáním
Ovládání po zónách
Tuto funkci lze využít k€ovládání provozu klimatizačních jednotek
všude tam, kde mají jednotlivé zóny (maximálně 4 zóny) samostatný
termostat a€motor regulační klapky. Obraťte se na dodavatele
klimatizací, aby vám poradil, zda potřebujete funkci proměnného
objemu vzduchu a€aby vám dal cenovou nabídku na montáž včetně
dodávky termostatů a€motorů regulační klapky.
místnost 1
termostat
místnost 2
termostat
konvenční
motor klapky
motor klapky
motor klapky
motor klapky
místnost 3
termostat
místnost 4
termostat
*Poznámky: MB18AH, MB24AH, MB30AH, MB36AH
Kondenzační čerpadlo s€vysokým výtlakem
Pomocné odtokové čerpadlo odtoku automaticky odvádí
kondenzovanou vodu. Výtlak až 700 mm umožňuje vytvořit
dokonalé řešení pro odvod vody.
sklon odtokového potrubí (1/50~1/100)
uchycení
odtokové
potrubí
450mm
700mm
300mm
odtoková hadice
(příslušenství: ABDPG) H-Inverter: včetně odtokového čerpadla s€vysokým výtlakem
Ventilátor a€kryt LG
Klimatizační jednotky LG 2010
90_91
Různé vnitřní jednotky
výkon (kW)
Nízkotlaká
potrubní
2.6
3.5
5.3
7.0
MB09AHL N12
MB12AHL N12
MB18AHL N22
MB24AHL N22
MB18AH NH0
MB24AH NH0
Vysokotlaká
potrubní
Specifikace
Nízkotlaká potrubní
Model
Chladicí výkon
Výhřevnost
Proud jmenovitý provozní proud
Průtok vzduchu (vys./stř./níz.)
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
Hmotnost
hlavní těleso
Hladina hluku (vys./stř./níz.)
Potrubí
kapalina
Připojení
plyn
Rychlost odvlhčování
l/h
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
m3
cfm
mm (couly)
kg (libry)
dB(A)+3
mm (couly)
mm (couly)
MB09AHL N12
MB12AHL N12
MB18AHL N22
MB24AHL N22
9,000
2.64
10,000
2.93
1.02
8.5/7.5/6.5
300/265/230
820×190×575(32.3×7.5×22.6)
20.5(45.2)
31/26/25
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1.0
12,000
3.52
13,200
3.87
1.02
9.5/8.5/7.5
336/300/265
820×190×575(32.3×7.5×22.6)
20.5(45.2)
33/31/26
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1.2
18,000
5.27
19,800
5.8
1.6
15/13.5/11.5
530/477/406
1,100×190×575(43.3×7.5×22.6)
26.5(58.4)
34/31/29
6.35(1/4)
12.7(1/2)
2.0
24,000
7.03
26,400
7.44
1.6
17/15/13.5
600/530/477
1,100×190×575(43.3×7.5×22.6)
27(59.5)
36/34/32
6.35(1/4)
12.7(1/2)
2.5
Vysokotlaká potrubní
Model
Chladicí výkon
Výhřevnost
Proud jmenovitý provozní proud
Průtok vzduchu (vys./stř./níz.)
hlavní těleso
Rozměry (Š×V×H)
Hmotnost
hlavní těleso
Hladina hluku (vys./stř./níz.)
Potrubí
kapalina
Připojení
plyn
Rychlost odvlhčování
MB18AH
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A€
m3
cfm
mm (couly)
kg (libry)
dB(A)+3
mm (couly)
mm (couly)
l/h
NH0
18,000
5.28
19,800
5.8
0.75
16.5/14.5/13
583/512/459
880×260×450(34.6×10.2×17.7)
35(77.2)
36 / 34 / 32
6.35 (1/4)
12.7(1/2)
2.0
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
MB24AH
NH0
24,000
7.03
26,400
7.74
0.75
18/16.5/14
636/583/494
880×260×450(34.6×10.2×17.7)
35(77.2)
38/36/34
6.35 (1/4)
12.7(1/2)
2.5
Multi Split _
konvertibilní jednotky
Volnost instalace
Ovládání směru proudění vzduchu
Dokonalá volba, jak uspořit volný prostor
•Dva způsoby montáže
Zaoblené provedení konvertibilních jednotek umožňuje
montáž buď na úrovni stropu nebo podlahy. Stropní montáž
nezabírá prostor na stěnách ani na podlaze, zatímco montáž
u€podlahy pomáhá bránit ztrátám teplého vzduchu.
Horizontální ovládání směru proudění
vzduchu.
Horizontální směr proudění vzduchu lze
seřídit ručním nastavením polohy lamely
pro horizontální směr proudění vzduchu.
Vertikální směr proudění vzduchu lze
podle potřeby nastavit pomocí
dálkového ovládání.
horizontální
vertikální
Různé vnitřní jednotky
výkon (kW)
2.6
3.5
5.3
7.0
MV09AH NE0
MV12AH NE0
MV18AH NB0
MV24AH NB0
Specifikace
Ceiling & Floor
MV09AH NE0
Model
Chladící výkon
Výhřevnost
Proud jmenovitý provozní proud
Průtok vzduchu (vys./stř./níz.)
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
Hmotnost
hlavní těleso
Hladina hluku (vys./stř./níz.)
Připojení potrubí
kapalina
plyn
Rychlost odvlhčování
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A
m3
cfm
mm (couly)
kg (libry)
dB(A)±3
mm (couly)
mm (couly)
1/h
9,000
2.64
10,000
2.93
0.56
7.8/6.4/5.0
276/226/177
900×200×490(35.4×7.9×19.3)
12(26.5)
36/32/28
6.35 (1/4)
9.52(3/8)
1.0
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
MV12AH NE0
12,000
3.52
13,200
3.87
0.56
10.0/8.3/6.5
353/293/230
900×200×490(35.4×7.9×19.3)
12(26.5)
40/36/31
6.35 (1/4)
9.52(3/8)
1.2
MV18AH NB0
18,000
5.27
19,800
5.8
0.67
13.5/12/11
477/424/388
1,200×205×615(47.2×8.1×24.2)
30(66.1)
43 / 40 / 37
6.35 (1/4)
12.7(1/2)
2.0
MV24AH NB0
24,000
7.03
25,200
7.38
0.67
15/13.5/12
530/477/424
1,200×205×615(47.2×8.1×24.2)
30(66.1)
45 / 42 / 39
6.35 (1/4)
12.7(1/2)
3.0
Parapetní jednotky
Klimatizační jednotky LG 2010
Příjemné proudění vzduchu
• Jiná proudění vzduchu pro chlazení a€topení
Při chlazení je lamela nastavena na proudění výstupního
vzduchu směrem nahoru. Při topení směruje lamela ohřátý
vzduch dolů, aby se vyrovnávala teplota v€celé místnosti,
zejména u€podlahy.
chlazení
topení (normální režim)
92_93
• Ovládání horních směrovacích lamel
• tichý provoz (22dB)
topení
(režim podlahového topení)
55dB
kancelář
50dB
rozhovor
40dB
čítárna
22dB
LG
20dB
prázdné
studio
Zdravý vzduch (3fázový systém filtrace vzduchu)
• Rychlý režim podlahového topení
Parapetní jednotky poskytují výkonnější provoz díky
své rychlosti. Ohřátí podlahového prostoru na požadovanou
teplotu je mnohem rychlejší než s€konvenčními
klimatizačními jednotkami.
27°C
15°C
LG
výrobce A
výrobce B
elektrický ohřívač
LG
režim ohřevu podlahy
12 minut
30 sekund
9 minut
40 sekund
50 minut
9 minut
30 sekund
8 minut
40 sekund
vertikálně
horizontální
doba náběhu
topení
(13°C 21°C)
1. Moderní předfiltrace
Antibakteriální předfiltrace zachytává
především velké prachové částice, plísně
a€roztoče.
2. Filtrace alergenů
Tento filtr obsahuje enzym, který rozkládá
alergeny, dále apatit a€organicko-anorganický
tmel, který váže enzym na filtr. Při průchodu
vzduchu filtrem se alergen zachytí na filtru
a€enzym rozkrojí protein alergenu jako
miniaturní nůžtičky, čímž jej zneškodní.
(zkušební podmínky: cílová tepl. 23°C, vnitřní tepl.: 13°C~ , venkovní tepl.:7°C)
3. Ionizátor
Výstupní ionizátor vytváří kolem 1,2 milionů
iontů a€zachytává nebezpečné polétavé látky
ve vzduchu a€tak ničí i€choroboplodné zárodky.
Různé vnitřní jednotky
výkon (kW)
2.6
3.5
5.3
CQ09 NA0
CQ12 NA0
CQ18 NA0
Specifikace
Console
Model
Chladící výkon
Výhřevnost
Provozní proud
Průtok vzduchu (vys./stř./níz./Sleep)
Rozměry (Š×V×H)
hlavní těleso
Hmotnost
hlavní těleso
Hladina hluku (vys./stř./níz./Sleep)
Připojení potrubí
kapalina
plyn
Rychlost odvlhčování
1/h
Btu/h
kW
Btu/h
kW
A€
m3
cfm
mm (couly)
kg (libry)
dB(A)±3
mm (couly)
mm (couly)
CQ09 NA0
CQ12 NA0
CQ18 NA0
9,000
2.64
10,000
2.93
0.56
8.1/6.5/5.2
283/230/177
700×600×210(27.5×23.6×8.3)
13.8(30.4)
38/32/27
6.35 (1/4)
9.52(3/8)
1.0
12,000
3.52
13,200
3.87
0.56
8.1/6.5/5.2
283/230/177
700×600×210(27.5×23.6×8.3)
13.8(30.4)
39/32/27
6.35 (1/4)
9.52(3/8)
1.2
18,000
5.27
19,800
5.8
0.67
10.1/8.6/7.2
371/300/365
700×600×210(27.5×23.6×8.3)
13.8(30.4)
44/39/35
6.35 (1/4)
12.7(1/2)
2.0
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Příslušenství_
Distributor Box
PMBD3620, PMBD3630, PMBD3640, PMBD7220, PMBD7230
Různé distributory Distributor Box umožňují snadnou montáž
pro
2 vnitřní jednotky
3 vnitřní jednotky
4 vnitřní jednotky
distributor
PMBD3620
PMBD7220
PMBD3630
PMBD7230
PMBD3640
Různé distributory mohou značně usnadnit montáž na libovolném místě.
Vlastnosti
• distribuce chladiva do různých typů vnitřních jednotek.
• 3 modely (2, 3 nebo 4 vnitřní jednotky)
• obsahuje elektricky ovládané ventily
• řídicí elektronika je uvnitř
• vnitřní izolace brání únikům kapaliny
• jednoduché propojení pomocí závitu rozválcováním
zajišťuje snadnou montáž
bez pájení
jen závity
• kompaktní provedení (malá výška)
Technické vlastnosti distributorů
Model
Připojitelné
vnitřní jednotky
Zdroj napájení
Příkon
Provozní proud
Rozměry:
Čistá hmotnost
Připojení potrubí
(k€venkovní jednotce)
Připojení potrubí
(k€vnitřní jednotce)
Příslušenství
počet vnitřních jednotek
výkon
Š×V×H
kapalina (Ø)
plyn (Ø)
kapalina (Ø)
plyn (Ø)
závěs (konzola)
šroub
návod
Btu/h
Ø/V/Hz
W
A€
mm (couly)
kg/libry
mm (couly)
mm (couly)
mm (couly)
mm (couly)
ks
ks
ks
PMBD3620
PMBD3630
PMBD3640
PMBD7220
PMBD7230
1~2
7k/9k/12k/18k/24k
1, 50, 220~240
10
0.05
302×143×252(11.9×5.6×9.9)
4.8/10.6
9.52(3/8)
19.05(3/4)
6.35(1/4)×2EA
9.52(3/8)×2EA
4
8
1
1~3
7k/9k/12k/18k/24k
1, 50, 220~240
10
0.05
302×143×252(11.9×5.6×9.9)
4.9/10.8
9.52(3/8)
19.05(3/4)
6.35(1/4)×3EA
9.52(3/8)×3EA
4
8
1
1~4
7k/9k/12k/18k/24k
1, 50, 220~240
10
0.05
302×143×252(11.9×5.6×9.9)
5/11
9.52(3/8)
19.05(3/4)
6.35(1/4)×4EA
9.52(3/8)×4EA
4
8
1
1~2
18k/24k/30k/36k
1, 50, 220~240
10
0.05
302×143×252(11.9×5.6×9.9)
5/11
9.52(3/8)
19.05(3/4)
6.35(1/4)×2EA
12.7×2EA
4
8
1
1~3
18k/24k/30k/36k
1, 50, 220~240
10
0.05
302×143×252(11.9×5.6×9.9)
5/11
9.52(3/8)
19.05(3/4)
6.35(1/4)×3EA
12.7×3EA
4
8
1
Poznámka:
1. Přípojka potrubí musí být shodná s€potrubím připojované vnitřní jednotky. (V€případě potřeby použít spojku, která je součástí vnitřní jednotky.)
2. Distributor se měl instalovat uvnitř budovy.
Poznámka: Vzhledem k€průběžným inovacím si vyhrazujeme změnu parametrů bez upozornění.
Příslušenství_
Klimatizační jednotky LG 2010
94_95
Souprava rozdělovačů
PMBL3620 / PMBL5620 (2 distributory) / PMBL1203F0 (3 distributory)
Vlastnosti
• Souprava rozdělovačů významně usnadňuje montáž systémů Multi.
Distributor Box
• Souprava rozdělovačů řeší jak rozvod plynu tak kapaliny.
• V€sadě je i€materiál na izolaci odboček.
Využití
Y rozdělovač
Označení příslušenství
název modelu
počet distributorů
(mm)
technické vlastnosti
použitelný model
plyn
Ø15.88
PMBL3620
2 jednotky
pouze 3Ø, 36k Btu/h
PMBL5620
2 jednotky
1ø, 3ø
PMBL1203F0
3 jednotky
1ø, 3ø
kapalina
Ø15.88
Ø6.35
Ø19.05
Ø19.05
Ø19.05
Ø6.35
Ø6.35
Ø15.88
Ø9.52
Ø9.52
Ø9.52

Podobné dokumenty

CAC podstropní/parapetní

CAC podstropní/parapetní anorganické, tím že se vážou na jednotlivé enzymy filtru. Při průchodu vzduchu skrze filtr, alergen ulpí na filtru, kde se účinkem enzymů štěpí protein alergen

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 LG H-Inverter dosáhl jedné z nejvyšších energetických účinností s BLDC kompresorem a invertorovou technologií. Účinnost COP v režimu topení všech modelů jsou nad 4.0 kromě 13,4 kW kazetové jednotky.

Více

LG CAC - Klimatizace

LG CAC - Klimatizace LG stropní kazetová jednotka je předurčena k  instalacím ve  společenských prostorách. Využívá se především v komerčních aplikacích. Příkladem jsou restaurace, hotely, kancelářské prostory, zasedac...

Více

CAC multi split sortiment

CAC multi split sortiment • Špičková energetická třída S PFC řízením invertního kompresoru & technologií frekvenčního řízení

Více

KAZETOvé jEdNOTKy

KAZETOvé jEdNOTKy angle control Provoz se všemi Piping check lamelami

Více

Příslušenství

Příslušenství Příslušenství KLIMATIZACE LG 2010

Více

Technické údaje Konvertibilní - Klimatizace | LG KLIMATIZACE

Technické údaje Konvertibilní - Klimatizace | LG KLIMATIZACE Náplň* g(oz) Typ Ventilátor Výpusť Boční/Horní Hladina hluku(H/L) (Akustický\ tlak, 1m) dB(A)±3 Rozměry ŠxVxH mm (inch) Čistá hmotnost Venkovní kg(lbs) Servisní ventil Kapalina mm (inch) Plyn mm (i...

Více

Otevřít v PDF

Otevřít v PDF PT-HCC MultiSplit 4 CESTNÁ JEDNOTKA pro 09-18 PT-UQC Btu/h 4 CESTNÁ JEDNOTKA pro 24-60 PT-UMC Btu/h, H-Inverter 12-48 Btu/h Pohyblivá dekorační mřížka PTEGM0 pro kazety od 24Btu/h

Více

Klimatizační jednotky Multi Split

Klimatizační jednotky Multi Split o různém výkonu nejprve pracují na maximální výkon, dokud není dosaženo nastavené teploty. Po dosažení nastavené teploty pracuje pouze méně výkonný kompresor, díky čemuž dochází k úspoře energie.

Více