Tables, cupboards, desk and bookcases

Komentáře

Transkript

Tables, cupboards, desk and bookcases
Tables, cupboards, desk and bookcases
Info
Version
1
Dato for offentliggørelse
25-04-2014 04:18
URL
http://com.mercell.com/permalink/44611440.aspx
Ændret dato
25-04-2014 04:18
Ekstern udbuds ID
141291-2014
Udbudstype
Tildeling af kontrakt
Filtype
Indgåede aftaler
Udbudsprocedure
Offentligt udbud
Kontrakt type
Vareindkøbskontrakter
Reguleringer
De Europæiske Fællesskaber, med deltagelse af GATT-lande
Evalueringselementer
Laveste pris
Indkøber
Firma
Univerzita Palackého v Olomouci61989592
Afdeling
oddělení veřejných zakázek
Addresse
Křížkovského
Postnr/By
77147 Olomouc
Tjekkiet
Telefon
+420 58 56 31 11 7
Fax
+420 58 56 31 01 2
Beskrivelse
Tildeling
12-10-2016 22:18
Side 1 af 9
Section V: Award of contract
Lot No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken L.A. Bernkop 1883, a.s. Lidická 717/75, 602 00 Brno, CZECH REPUBLIC
Lot No: 2 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken JP-Kontakt, s.r.o. Dašická 1797, 530 03 Pardubice, CZECH REPUBLIC
Lot No: 3 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken L.A. Bernkop 1883, a.s. Lidická 717/75, 602 00 Brno, CZECH REPUBLIC
Original text:
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž kancelářského vybavení dle specifikace uvedené v příloze č. 1
zadávací dokumentace. Součástí díla je i úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v
souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění a dále je součástí díla
zaměření místa plnění před zahájením výroby, doprava na místo plnění, montáž, vč. veškerého montážního materiálu (tj.
zejména hrany, blendy, doměry, dořezy a úpravy, elektrokanály stolů, el. šňůry a čtyřzásuvky, lepidla, spojovací materiál apod.)
Předmětná veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí, přičemž uchazeč může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí nebo na
všechny části této veřejné zakázky.
Oddíl V: Zadání zakázky
Část zakázky č.: 1 - Název: OPVK/2014: Kancelářský nábytek II. etapa
V.1) Datum zadání zakázky: 18.4.2014
V.2) Informace o nabídkách Počet obdržených nabídek: 3
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána L.A. Bernkop 1883, a.s. Lidická 717/75, 602 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
Část zakázky č.: 2 - Název: OPVK/2014: Kancelářský nábytek II. etapa
V.1) Datum zadání zakázky: 18.4.2014
V.2) Informace o nabídkách Počet obdržených nabídek: 5
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána JP-Kontakt, s.r.o. Dašická 1797, 530 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA
Část zakázky č.: 3 - Název: OPVK/2014: Kancelářský nábytek II. etapa
12-10-2016 22:18
Side 2 af 9
V.1) Datum zadání zakázky: 18.4.2014
V.2) Informace o nabídkách Počet obdržených nabídek: 5
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána L.A. Bernkop 1883, a.s. Lidická 717/75, 602 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
Udvidet beskrivelse
12-10-2016 22:18
Side 3 af 9
Contract award notice
Supplies
2014/S 081-141291
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Contact point(s): For the attention of: Telephone: E-mail: Fax: Univerzita Palackého v Olomouci61989592, Křížkovského,
oddělení veřejných zakázek, Mgr. Petra Jungová, 771 47 Olomouc, CZECH REPUBLIC +420 585631117, [email protected]
+420 585631012
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.upol.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.upol.cz
Electronic access to information: https://zakazky.upol.cz/vz00001627
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://zakazky.upol.cz/vz00001627
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
39120000, 39110000
Description
Tables, cupboards, desk and bookcases.
Seats, chairs and related products, and associated parts.
Section V: Award of contract
Lot No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
L.A. Bernkop 1883, a.s. Lidická 717/75, 602 00 Brno, CZECH REPUBLIC
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 35 186 CZK
Excluding VAT
Total final value of the contract: Value: 35 020 CZK
Excluding VAT
Lot No: 2 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
12-10-2016 22:18
Side 4 af 9
JP-Kontakt, s.r.o. Dašická 1797, 530 03 Pardubice, CZECH REPUBLIC
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 63 200 CZK
Excluding VAT
Total final value of the contract: Value: 34 950 CZK
Excluding VAT
Lot No: 3 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
L.A. Bernkop 1883, a.s. Lidická 717/75, 602 00 Brno, CZECH REPUBLIC
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 46 800 CZK
Excluding VAT
Total final value of the contract: Value: 26 083 CZK
Excluding VAT
Original text:
Oznámení o zadání zakázky
Dodávky
2014/S 081-141291
Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
Kontaktní místo: K rukám: Tel.: E-mail: Fax: Univerzita Palackého v Olomouci61989592, Křížkovského, oddělení veřejných
zakázek, Mgr. Petra Jungová, 771 47 Olomouc, ČESKÁ REPUBLIKA +420 585631117, [email protected] +420 585631012
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.upol.cz
Adresa profilu kupujícího: https://zakazky.upol.cz
Elektronický přístup k informacím: https://zakazky.upol.cz/vz00001627
12-10-2016 22:18
Side 5 af 9
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://zakazky.upol.cz/vz00001627
I.2) Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3) Hlavní předmět činnosti
Školství
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce
OPVK/2014: Kancelářský nábytek II. etapa.
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Olomouc.
Kód NUTS CZ071
II.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž kancelářského vybavení dle specifikace uvedené v příloze č. 1
zadávací dokumentace. Součástí díla je i úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v
souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění a dále je součástí díla
zaměření místa plnění před zahájením výroby, doprava na místo plnění, montáž, vč. veškerého montážního materiálu (tj.
zejména hrany, blendy, doměry, dořezy a úpravy, elektrokanály stolů, el. šňůry a čtyřzásuvky, lepidla, spojovací materiál apod.)
Předmětná veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí, přičemž uchazeč může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí nebo na
všechny části této veřejné zakázky.
II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
39120000, 39110000
II.1.6) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.2) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
IV.1.1) Druh řízení
Otevřené
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
12-10-2016 22:18
Side 6 af 9
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
Oddíl V: Zadání zakázky
Část zakázky č.: 1 - Název: OPVK/2014: Kancelářský nábytek II. etapa
V.1) Datum zadání zakázky:
18.4.2014
V.2) Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
L.A. Bernkop 1883, a.s. Lidická 717/75, 602 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
V.4) Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky: Hodnota: 35 186 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky: Hodnota: 35 020 CZK
Bez DPH
V.5) Informace o subdodávkách
Část zakázky č.: 2 - Název: OPVK/2014: Kancelářský nábytek II. etapa
V.1) Datum zadání zakázky:
18.4.2014
V.2) Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
JP-Kontakt, s.r.o. Dašická 1797, 530 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA
V.4) Údaje o hodnotě zakázky
12-10-2016 22:18
Side 7 af 9
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky: Hodnota: 63 200 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky: Hodnota: 34 950 CZK
Bez DPH
V.5) Informace o subdodávkách
Část zakázky č.: 3 - Název: OPVK/2014: Kancelářský nábytek II. etapa
V.1) Datum zadání zakázky:
18.4.2014
V.2) Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
L.A. Bernkop 1883, a.s. Lidická 717/75, 602 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
V.4) Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky: Hodnota: 46 800 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky: Hodnota: 26 083 CZK
Bez DPH
V.5) Informace o subdodávkách
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy
studentů UP pro praxi CZ.1.07/2.2.00/28.0143.
Internacionalizace Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0028.
Diverzifikace a systematizace postgraduálního studia na FF UP v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0179.
VI.2) Další informace:
Zjednodušené podlimitní řízení.
VI.3) Odvolací řízení
VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
12-10-2016 22:18
Side 8 af 9
E-mail: Tel.: Internetová adresa: Fax: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA, [email protected] +420 542167811, http://www.compet.cz +420 542167115
VI.3.2) Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je
nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky
vyřídit do 1 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25
dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení:
23.4.2014
CPV koder
Kode
Beskrivelse
39110000
Sæder, stole, mv. og dele dertil
39120000
Borde, skabe, skriveborde og bogreoler
12-10-2016 22:18
Side 9 af 9

Podobné dokumenty

Boilers - Mercell

Boilers - Mercell IV.2.2) Informace o elektronické dražbě Bude použita elektronická dražba: ne IV.3) Administrativní informace IV.3.1) Spisové číslo přidělené zadavatelem: 1301-0069-A4 IV.3.2) Předchozí zveřejnění t...

Více

Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens

Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadava...

Více

Laboratory furniture

Laboratory furniture nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel musí námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení...

Více

Perfumes, toiletries and condoms

Perfumes, toiletries and condoms Contract No: 019  V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken  E-mail: Telephone: Internet address: Fax: Clarima, s.r.o. Okružní 29a, 638...

Více