SPARTAN /XL Xilinx FPGA Device

Komentáře

Transkript

SPARTAN /XL Xilinx FPGA Device
SPARTAN /XL
Xilinx FPGA Device
Série Spartan od Xilinx je výsledkem dlouholeté práce firmy a spolupráce se zákazníky.
V nejzákladnějším rozdělení se série Spartan dělí na Spartan a Spartan XL. Rozdíl mezi
těmito skupinami je minimální. Nejpodstatnější rozdíl je ve velikosti napájecího napětí.
Spartan běží na 5V a Spartan XL pracuje s 3V logikou.
Základní charakteristiky série Spartan:
Spartan XL má navíc:
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Na obrázku je blokové schéma FPGA typu Spartan:
Skládá se z:
• B-SCAN – Boundary Scan Logic
• IOB – Input/Output Block
• CLB - Configurable Logic Block
• OSC - Oscilator
• RDBK – ReadBack
• START-UP
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Základní princip CLB bloků:
Základní součástí CLB bloku jsou tři LUT (Look-Up Table) jednotky, které slouží jako
generátory logických funkcí, dva klopné obvody a dvě skupiny multiplexorů.
F-LUT a G-LUT slouží k implementaci 4-vstupového funkčního generátoru a jsou tvořeny
pamětí o velikosti 16x1b. H-LUT se používá k vytvoření výstupní funkce, kde lze jako vstupy
použít výstupy F-LUT a G-LUT nebo vstup CLB bloku.
Klopné obvody mají jeden běžný hodinový vstup clock enable (EC) a set/reset signal.
Oba klopné obvody jsou kontrolované přes GSR signal (global initialization signal). U
Spartanu-XL je ještě možnost naprogramoval CLB jako Latch.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Pravdivostní tabulka pro klopné obvody na výstupu a jejich schéma:
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
IOBs (Input/Output Bloks)
IOB slouží k propojení CLB buněk s okolním světem. Každá buňka může být konfigurována
jako vstupní, výstupní nebo vstupně-výstupní.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Propojovací kanál
PSM – Programmeble Switch Matrix
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Základní parametry Spartanu:
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

Podobné dokumenty

Spartan

Spartan Základní součástí CLB bloku jsou tři LUT (Look-Up Table) jednotky, které slouží jako generátory logických funkcí, dva klopné obvody a dvě skupiny multiplexorů. F-LUT a G-LUT slouží k implementaci 4...

Více

PDF fulltext - Národní muzeum

PDF fulltext - Národní muzeum Práškové preparáty byly naneseny v acetonové suspenzi rozdíly jsou v chemickém složení jednotlivých zrn (tab. na nosič zhotovený z monokrystalu křemíku a následně 1). Obecný vzorec minerálů skupiny...

Více

FIS General Information (Panjabi)

FIS General Information (Panjabi) hAsl kr skfe ho ijÝ^[email protected] icÝr õh skUl jAMA Su¢ nhI¼ krfA# ¾ b&ce, lokl áWOirÝtI fe ikÝse pòAémrI skUl ivÝc, õs sAl fe sw^br mhIne ivÝc jAMA Su¢ krfe hn ijÝs ivÝc õh 5-6 sAl fe ho [email protected] hn# ¾ b&ce, sEk...

Více

XiLog Návod k obsluze

XiLog Návod k obsluze ráz může poškodit nebo zničit membránu senzoru. Pouštějte kohout pozvolna. Komunikační / napájecí vstup Komunikace s PC je zajištěna pomocí kabelu připojeného přímo k USB portu. XiLog+ musí být nej...

Více