ke sportovním třídám

Komentáře

Transkript

ke sportovním třídám
RYTÍŘI KLADNO, 12. ZŠ KLADNO BRJANSKÁ 3078
& SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM KLADNO
RYTÍŘI KLADNO - MLÁDEŽ
NÁRŮST POČTU HRÁČŮ
Od roku 2011 klub zaznamenal významný nárůst počtu hráčů
napříč všemi kategoriemi.
550 hráčů
2014
2011
360
(včetně předškoláků)
Rytíři & PZ Kladno
NÁRŮST POČTU HRÁČŮ


Celoroční
mládeže
kampaně
na
nábor
hokejové
Zástupci klubu pravidelně navštěvují školky v
Kladně a informují o výhodách, které Rytíři
nabízí začínajícím hokejistům.

Více trenérů na školičce bruslení

Vybavení zdarma
OD ROKU 2011
NÁRŮST ÚČASTI HOKEJISTŮ V PŘÍPRAVCE
20
90
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Individuální trénink útočníků
Josef Zajíc
Mgr. Jan Krégl
Individuální trénink obránců
Petr Kasík
Individuální trénink brankářů
Marcel Kučera
Radek Jirátko
Technika hole
Mgr. Jan Krégl
Technika bruslení
Petr Procházka
Video
Radek Jirátko
Skaut
Zdeněk Müller
Kondiční trenéři Mgr. Radim Jebavý Ph.D.
PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Špičkové personální obsazení
Pilíř profesionálních trenérů
Navýšení rozpočtu
o 1,4 milionu korun
za sezonu
2011 - 2014
NÁRŮST POČTU TRENÉRŮ
profesionálové 4
externisti
14
20
17
PROJEKT AKADEMIE ČSLH
Hokejový klub Rytíři Kladno je adeptem AKADEMIE ČSLH.
„Cílem projektu je výchova špičkového mládežnického
hráče schopného konkurovat nejlepším hráčům ve
světovém měřítku ve spojení s absolvováním středního
vzdělání.“
Český svaz ledního hokeje
AKADEMIE ČSLH přináší:
•
•
•
Vysoký standard vybavení a zázemí pro hráče
Sjednocené nároky na tréninkový proces, herní systém a mezinárodní kontakty
Kvalitní dohled ze strany klubu v otázkách školního prospěchu, docházky a osobní
disciplíny prostřednictvím klubového školního koordinátora
Vstup do projektu AKADEMIE ČSLH
požadavek samostatných
tréninkových jednotek
RYTÍŘI KLADNO &
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, BRJANSKÁ 3078
ZÁKLADNÍ INFORMACE









lokalita Rozdělov, dobrá dopravní
dostupnost od Prahy, od Slaného a
okolních vesnic
8 samostatných pavilonů
součástí školy je fotbalové a
dopravní hřiště, nafukovací hala
22 tříd, 3 odd. školní družiny
od 1. ročníku anglický jazyk
od 2. ročníku výuka informatiky
od 2. stupně druhý cizí jazyk
dbáme na všestranný rozvoj,
specifické potřeby, zájmy nepovinné
předměty, volitelné předměty,
volnočasové aktivity
www.12zskladno.cz
RYTÍŘI KLADNO &
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, BRJANSKÁ 3078
RYTÍŘI KLADNO &
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, BRJANSKÁ 3078
VYBAVENÍ




2 plně vybavené počítačové
pracovny a videoučebna,
dataprojektory, 10x interaktivní tabule
odborná učebna fyziky a chemie,
moderně vybavená chemická
laboratoř
jazyková laboratoř, kovodílna,
dřevodílna, učebny přírodopisu,
zeměpisu, výtvarné výchovy,cvičná
kuchyňka, školní knihovna,
keramická dílna, klub 12
tělocvična, sportovní hala, venkovní
sportoviště
JÍDELNA, STRAVOVÁNÍ






samostatná jídelna, školní kuchyně
systém objednávek přes čipy
(osobně, internet)
velké přestávky – prodej svačin, pitný
režim
automat na studené nápoje, bagety,
sušenky – v jídelně
automat na horké nápoje – v
pavilonu TV
škola je zapojena do řady projektů
RYTÍŘI KLADNO &
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, BRJANSKÁ 3078
SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ

plně vybavená tělocvična s
parketovým povrchem

přetlaková hala s umělým povrchem

venkovní hřiště s atletickým oválem


2 venkovní hřiště s asfaltovým
povrchem
dopravní hřiště
RYTÍŘI KLADNO &
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, BRJANSKÁ 3078
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO
Statutární město Kladno jako hlavní partner
podporuje hokejový klub Rytíři Kladno a
významně se podílí na kvalitní výchově
mládeže
&
zároveň je zřizovatelem Základní školy Kladno,
Brjanská 3078.
Statutární město Kladno jednoznačně podporuje léty prověřený a osvědčený
systém sportovních tříd a spolupráci hokejového klubu Rytíři Kladno se
Základní školou Kladno, Brjanská 3078.
OSVĚDČENÝ SYSTÉM
HISTORIE


sportovní třídy se více než osvědčily, a to
hlavně za dvaadvacet let svého
nepřetržitého fungování na 12. ZŠ v letech
1975 - 1997
prošla jimi stovka velmi úspěšných
hokejistů i trenérů
NĚKTEŘÍ ABSOLVENTI 12. ZŠ

Martin Ančička, Jiří Burger, David Čermák,
Otakar Černý, Zdeněk Eichenmann,
Jaromír Jágr, František Kaberle, Vladimír
Kameš, Tomáš Mikolášek, Pavel Patera,
Martin Procházka, Tomáš Plekanec, Pavel
Skrbek, Petr Tenkrát, Petr Ton, Jiří Veber,
Otakar Vejvoda, Jiří Tlustý, Michael Frolík,
Jakub Voráček
„Snažíme se restartovat systém,
který fungoval u mládeže v Kladně
ale třeba i v Litvínově a vychoval
celou řadu hráčů, kteří to dotáhli
daleko. Škola a klub spolu perfektně
spolupracovaly, děti se dostávaly
daleko častěji na led než je tomu
dneska.“
Jaromír Jágr
OSVĚDČENÝ SYSTÉM
SOUČASNOST


Sportovní třídy se začínají s úspěchem znovu vracet do ostatních klubů, nejen
do hokejových. Renesance sportovních tříd po obecném útlumu v devadesátých
letech nastala i v jiných sportech, zejména ve fotbale či florbale.
Sportovní třídy s úspěchem v současnosti fungují v jiných hokejových klubech
STUDIUM & SPORT

lepší přehled o prospěchu, dohled nad studiem, úzká spolupráce trenérů s
kantory

řízené doplňování učiva a doučování

individuální přístup k nadaným žákům

rozvoj všestrannosti - reprezentace školy v řadě jiných sportů

návaznost na studium na SŠ - spolupráce se Sportovním gymnáziem Kladno
POZITIVA SPORTOVNÍCH
TŘÍD ZE ZKUŠENOSTI
KLUBU PSG ZLÍN
• Lepší organizace času
• Volno pro děti v
odpoledních hodinách
(možnost různých
dalších aktivit: jiné
sporty, kroužky, výuka
cizích jazyků apod.)
• Přesný režim dne, za
který zodpovídá škola a
oddíl
• Fungování v systému
(spojení škola a hokej)
• Klub může ve spolupráci
s rodiči vytvářet tlak na
školu – kvalita výuky,
obsah výuky – v rámci
školní legislativy
Jiří Šolc, sportovní
manažer PSG Zlín
UČEBNÍ PLÁNY 1. – 5. třída
1.stupeň - třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej 12. ZŠ
TŘÍDA
1
TŘÍDA
2
TŘÍDA
3
TŘÍDA
4
TŘÍDA
5
Český jazyk
8
Český jazyk
8
Český jazyk
9
Český jazyk
8
Český jazyk
6
Cizí jazyk
1
Cizí jazyk
1
Cizí jazyk
3
Cizí jazyk
3
Cizí jazyk
3
Matematika
4
Matematika
5
Matematika
5
Matematika
5
Matematika
3
Informatika
1
Informatika
Informatika
1
Informatika
Informatika
Člověk a
jeho svět
2
Člověk a
jeho svět
2
Člověk a
jeho svět
2
Člověk a
jeho svět
3
Člověk a
jeho svět
3
Hudební
výchova
1
Hudební
výchova
1
Hudební
výchova
1
Hudební
výchova
1
Hudební
výchova
1
Tvořivé
činnosti
2
Tvořivé
činnosti
2
Tvořivé
činnosti
2
Tvořivé
činnosti
3
Tvořivé
činnosti
3
Tělesná
výchova
2
Tělesná
výchova
2
Tělesná
výchova
2
Tělesná
výchova
2
Tělesná
výchova
2
Školní
trénink
(3)
Školní
trénink
(3)
Školní
trénink
(3)
Školní
trénink
(3)
Školní
trénink
3
Týdenní
dotace
20
Týdenní
dotace
22
Týdenní
dotace
24
Týdenní
dotace
26
Školní
trénink
26
ČASOVÁ EFEKTIVITA
SPORTOVNÍ TŘÍDY - TRÉNINKY
PO
ÚT
5. TŘ
13:30
4. TŘ
08:30
3. TŘ
2. TŘ
1. TŘ
BĚŽNÉ TŘÍDY - TRÉNINKY
ČT
PÁ
07:15
8:30
13:30
5. TŘ
13:30
07:15
08:30
4. TŘ
08:30
13:30
08:30
07:15
13:30
ST
13:30
13:30
08:30
13:30
VÍCE TRÉNINKOVÝCH JEDNOTEK
NAVAZUJÍCÍCH PŘÍMO NA ROZVRH
HODIN (PŘED / PO VÝUCE)
+1 HOD. ledu týdně
= cca 32 za sezonu
PO
14:45
ÚT
ST
ČT
17:15
16:00
06:00
16:00
16:00
3. TŘ
14:45
14:45
2. TŘ
14:45
14:45
PÁ
1. TŘ
MÉNĚ TRÉNINKOVÝCH JEDNOTEK
BEZ NÁVAZNOSTI NA ROZVRH
HODIN
DOPRAVA ZDARMA
7:55
13:30 - 14:30
15:00
Žákům je zdarma zajištěna autobusová doprava ze stadionu do školy a zpět.
ROZVRHY HODIN
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
07:55
08:40
08:50
09:35
09:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:30
15:15
PO
13:30 - 14:30
08:30 – 09:30
13:30 - 14:30
PÁ
1
2
3
4
5
6
7
8
07:55
08:40
08:50
09:35
09:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:30
15:15
3
4
5
6
7
8
07:00
07:45
07:55
08:40
08:50
09:35
09:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:30
15:15
13:30 - 14:30
13:30 - 14:30
ČT
PÁ
07:15 - 08:15
IV.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
07:00
07:45
07:55
08:40
08:50
09:35
09:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:30
15:15
08:30 – 09:30
ÚT
08:30 – 09:30
ST
ST
ČT
PÁ
2
ÚT
PO
PO
ÚT
1
ST
ČT
III.
0
PO
ÚT
ST
II.
13:30 - 14:30
PÁ
08:30 – 09:30
školní tréninky
ČT
výuka
07:15 - 08:15
08:30 – 09:30
ROZPIS LEDU 1. PLOCHA
Nevyhovující
aktuální stav
Nevyhovující
společné
tréninky
&
Nevyhovující
časy tréninků
Plán se sport.
třídami
Více
samostatných
tréninků napříč
kategoriemi
&
Komfortnější
časy tréninků
pro sportovní
třídy, navazují
na rozvrh hodin
ROZPIS LEDU 2. PLOCHA
Nevyhovující
aktuální stav
Nevyhovující
společné
tréninky
&
Nevyhovující
časy tréninků
Plán se sport.
třídami
Více
samostatných
tréninků napříč
kategoriemi
&
Komfortnější
časy tréninků
pro sportovní
třídy, navazují
na rozvrh hodin
SPORTOVNÍ TŘÍDY
Sportovní třídy se od běžných tříd liší navýšením počtu hodin
tělesné výchovy. Tři hodiny jsou věnovány hokejové přípravě,
dvě hodiny plnění osnov tělesné výchovy základního školství.
zvýšení počtu tréninkových jednotek, navíc
samostatných
Rozvrh hodin je přizpůsoben požadavkům trenérů na hokejovou přípravu.
Hokejová příprava (školní tréninky) probíhající na zimním stadionu se
odehrává v ranních hodinách nebo brzy odpoledne.
VÝUKA + NAVAZUJÍCÍ TRÉNINKY
= ČASOVÁ EFEKTIVITA
Výhody
+ konec školy včetně
tréninku do 15:00
+ klub se podílí na kontrole
studia
+ regulované zadávání
domácích úkolů s
ohledem na hokej
+ klub zajistí po dohodě se
školou v rámci tělocviku
kompenzační cvičení
+ rodiče dovedou dítě na
stadion nebo do školy, o
zbytek se postará škola
s klubem
+ možnost zařídit tzv.
půlené třídy a půlené
učivo
SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM
SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM
Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103
Obdobný systém jako na základní škole aplikujeme
také u vyšších věkových kategorií ve spolupráci se
Sportovním gymnáziem Kladno.
přizpůsobení rozvrhu hodin středoškoláků
v návaznosti na tréninkové jednotky (od 7:00)
úzká spolupráce klubu s vedením školy
Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje SPORTOVNÍ
GYMNÁZIUM téměř 50 HRÁČŮ.
RYTÍŘSKÝ KLUB
RYTÍŘSKÝ KLUB

RYTÍŘSKÝ KLUB JE MODERNĚ VYBAVENÝM
ZÁZEMÍM NA ČEZ STADIONU PRO MLÁDEŽ RYTÍŘŮ
A PZ KLADNO, VZNIKL PRIMÁRNĚ PRO VYUŽITÍ
ŽÁKY SPORTOVNÍCH TŘÍD ZŠ BRJANSKÁ 3078.
V Rytířském klubu mohou po výuce
a trénincích rodiče vyzvednout své děti,
o které je vždy postaráno pod
pedagogickým dozorem.

RYTÍŘSKÝ KLUB NABÍZÍ MOŽNOSTI DOUČOVÁNÍ A
VÝUKY, V PLÁNU JSOU SPECIALIZOVANÉ KURZY
ANGLICKÉHO JAZYKA

PROVOZNÍ DOBA 6:00 - 11:00, 12:30 - 17:00

VYUŽITÍ PRO ŽÁKY 1. AŽ 6. TŘÍD
ŠKOLA DISPONUJE DRUŽINOU,
ČEZ STADION RYTÍŘSKÝM KLUBEM
RYTÍŘSKÝ KLUB



RYTÍŘSKÝ KLUB = 80 m2 kompletně
rekonstruovaných prostor (TV místnost, společenská
místnost, šatna, sociální zřízení, koupelna, kuchyně)
VYBAVENÍ: plně zařízená a vybavená kuchyň, samost.
sociální zařízení a koupelna, moderní nábytek pro
odpočinek, zábavu i výuku, hry a hračky, stavebnice,
koberce na hraní, herní konzole, TV, tablety, blu-ray
přehrávač s filmy, dokumenty a pohádkami, projektor +
plátno, telefon pro vychovatelky, tabule na výuku…
INVESTICE PŘES 500 000 KORUN
RYTÍŘI KLADNO - KODEX
Rytíři Kladno jsou všichni ti, kteří:







mají statečnost, čest a víru v
srdci
nevzdávají se a neustupují
chtějí si zasloužit respekt
neznají já, ale my
jsou loajální a soudržní v
cestě za stejnými cíli
hrají vždy fair play
nejsou legendou, ale mohou
se jí stát

Podobné dokumenty

ke stažení zde - Rytíři Kladno

ke stažení zde - Rytíři Kladno do hokejových. Renesance sportovních tříd po obecném útlumu v devadesátých letech nastala i v jiných sportech, zejména ve fotbale či florbale. Sportovní třídy s úspěchem v současnosti fungují v jin...

Více