Kůň a jezdectví - Základní škola Kašava

Komentáře

Transkript

Kůň a jezdectví - Základní škola Kašava
Základní škola a Mateřská škola
Kašava
Kašava 193
763 19 Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Kůň a jezdectví Tereza Štelcová, 9. ročník
Kašava 2016
Vedoucí práce: Mgr. Věra Vlková
1
Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů
a literatury.
vlastnoruční podpis autora absolventské práce
2
ÚVOD
Toto téma jsem si zvolila, protože je mi ze všech témat nejbližší. Jezdectví a péči o koně se
věnuji několik let. Jezdectví je rozhodně můj nejoblíbenější sport, který hodlám provozovat
i v budoucnu. Chtěla bych dosáhnout toho, aby se žáci dozvěděli co nejvíce zajímavých věcí
o koních a jezdectví, a možná se ti, které toto téma zaujalo, také začnou věnovat jezdectví.
3
ANOTACE
Tato absolventské práce začíná teoretickou částí o anatomii koně. Potom následuje představení
různých druhů koňských postrojů a sedel a na závěr můžete najít praktickou část s tématem
,,Kolik stojí kůň?“.
ANOTATION
This graduate work begins with the theoretical part about the anatomy of the horse. It continues
with introduction of different kinds of horse harnesses and saddles. At the end there is the
practical part with theme ,,How much is the horse?“.
4
OBSAH
PROHLÁŠENÍ………………………………………………………………………………2
ÚVOD………………………………………………………………………………………..3
ANOTACE…………………………………………………………………………………..4
TEORETICKÁ ČÁST
1. ANATOMIE…………………………………………………………………………..…7
1.1. Vnější stavba koňského těla…………………………………………………………..…7
1.1.1. Kopyto…………………………………………………………………………….…8
1.2. Vnitřní stavba koňského těla………………………………………………………...…8
1.2.1. Kostra……………………………………………………………………………..…8
1.2.2. Smysly…………………………………………………………………………….…9
1.3. Typy koní……………………………………………………………………………….10
1.3.1. Základní zbarvení……………………………………………………………………11
1.3.2. Odznaky na hlavě……………………………………………………………………12
1.3.3. Odznaky na nohách………………………………………………………………….12
2. VYBAVENÍ…………………………………………………………………………..…12
2.1. Sedlo………………………………………………………………………………….…12
2.1.1. Sedlové vybavení………………………………………………………………….…14
2.2. Uzdečky, udidla a uždění………………………………………………………………..15
2.2.1. Typy nánosníků………………………………………………………………………16
2.2.2. Bezudidlové uzdečky…………………………………………………………………17
2.2.3. Udidla……………………………………………………………………………...…18
2.3. Chrániče nohou………………………………………………………………………..…19
2.4. Stájové potřeby……………………………………………………………………….…19
2.4.1. Čištění………………………………………………………………………………...19
2.4.2. Deky………………………………………………………………………………..…21
2.4.3. Ochrana před hmyzem……………………………………………………………..…21
PRAKTICKÁ ČÁST
Cena ustájení v ČR…………………………………………………………………………...23
Cena vybavení, krmiva a služeb…………………………………………………………...…24
ZÁVĚR…………………………………………………………………………………….…25
5
ZDROJE……………………………………………………………………………………...26
6
TEORETICKÁ ČÁST
7
1. ANATOMIE
Kůň je savec patřící mezi lichokopytníky. Kůň je domestikované zvíře, které se v minulosti
používalo hlavně k přepravě různého nákladu a také lidí. Kůň se používal i ve válkách. Od
20. století se kůň využívá hlavně k rekreační jízdě. Samec koně se nazývá hřebec, samice je
klisna a mláděti se říká hříbě. Klisna, která již někdy měla hříbě, se nazývá kobyla
a vykastrovaný hřebec je valach.
1.1.
Vnější stavba koňského těla
8
1.1.1. Kopyto
Koňská kopyta jsou velmi odolná. Koně, kteří žili v divočině, nikdy nepotřebovali kováře,
protože pořád museli chodit za potravou a tak se jim kopyta neustále obrušovala a dorůstala. Ale
po domestikaci se koně začali zavírat do stájí a tím bylo zamezeno přirozenému obrušování
kopyt, a tak kopyta koním přerůstala, a proto se musela začít koním kopyta strouhat. V dnešní
době se koním musí upravovat kopyta zhruba každých 6 týdnů. Neostrouhaná, nebo špatně
ostrouhaná kopyta způsobují špatný postoj koně, což zapříčiňuje kulhání a jiné problémy
s pohybovým aparátem. Koním se dávají na kopyta také podkovy, které se na kopyto připevňují
speciálními hřebíky. Podkovy pomáhají koním při pohybu na tvrdém a nerovném povrchu, nebo
když je koňské kopyto často zatěžováno a také, když jsou koňská kopyta příliš měkká. Každému
koni musí kovář upravit podkovy podle jeho potřeb a tvaru kopyta. Existují také speciální
podkovy, které mají na sobě například plastové nebo gumové podložky. Při pohledu ze strany se
koňské kopyto skládá z korunkového okraje, kopytní stěny a nosného okraje kopyta. Ze spodní
strany můžeme vidět patku, střelku, střelkovou rýhu, rohovinu a bílou čáru.
1.2.
Vnitřní stavba koňského těla
Kůň v dobré kondici musí mít zdravé a funkční všechny orgány, ale aby byl kůň rychlý
a vytrvalý, potřebuje hlavně velké srdce a plíce. Velmi nutné jsou také pevné a zdravé kosti.
9
1.2.1. Kostra
Kostra koně se skládá z přibližně 205 kostí. Klouby jsou tvořeny tak, že dovedou tlumit nárazy,
a proto umožňují koni plynulý pohyb. Páteř je pevná a definitivní podobu a tvar získává až v pěti
nebo šestti letech. Poměrně těžká lebka přispívá k rovnováze těla při pohybu.
1.2.2. Smysly
Sluch
Kůň může otáčet ušima skoro o 180°, což mu umožňuje lépe zaznamenat zvuky a přesně určit,
odkud přicházejí. To je důležité, aby mohl před případným nebezpečím včas utéct.
Čich
Čich je nejbystřejší smysl koní. Díky němu může např. klisna poznat své hříbě, nalézt vodu, třeba
i pod zemí, nebo pomáhá rozpoznat hřebcům, která klisna je v říji.
10
Zrak
Koně mají velmi široké zorné pole, nejsou barvoslepí, ale
některé barvy, jako je třeba žlutá, zelená, modrá a červená,
vidí jasněji, než jiné barvy.
Hmat
Hmat dovoluje cítit koním i dotek malé mušky. Koně mají
velmi citlivý čenich.
Chuť
Koně mají požitek z potravy, a pokud mají příležitost, vybírají si oblíbené druhy potravy.
Chuťové buňky dávají přednost sladké chuti před hořkou. Koně často odmítají pít vodu, která má
pro ně neznámou chuť.
1.3.
Typy koní
Lehký typ - patří sem plemena koní, která se nejčastěji používají k jezdectví a práci pod sedlem.
Obvykle to bývají plnokrevníci a teplokrevníci.
Těžký typ - koně těžkého typu se také nazývají tažní. Většinou se používají pro práci v lese,
nebo pro těžké potažní práce. Pod sedlem se používají minimálně. Obvykle to bývají
chladnokrevníci.
Pony - jsou koně malého vzrůstu. Mezi poníky se řadí plemena, jejichž průměrná kohoutková
výška je pod 145cm. Většina poníků má odlišné tělesné proporce od ,,velkých“ koní.
11
1.4.
Zbarvení
1.3.1. Základní zbarvení
Albín je kůň, který je celý bílý a má růžovou kůži. Je to kvůli tomu, že kůň neprodukuje
dostatečné množství černého pigmentu. Je to nejsvětlejší zbarvení koně. Koně tohoto zbarvení
jsou náchylnější na onemocnění kůže.
Bělouš je kůň, který je také celý bílý, ale jeho kůže je černá.
Palomino (Izabela) je kůň se žlutou až zlatou srstí a bílou hřívou a ocasem. Má černou kůži.
Plavák má žlutou až zlatou srst a nohy, hříva a ocas jsou černé. Má černou kůži. Plavák může mít
úhoří pruh.
Ryzák je kůň s rezavou až hnědou barvou srsti, hřívy a ocasu. Má černou kůži. Je to nejčastější
zbarvení koně. Ryzák může mít úhoří pruh.
Hnědák je kůň, který má hnědou srst a černé nohy, hřívu a ocas. Má černou kůži. Může mít úhoří
pruh.
Vraník je celý černý a má černou kůži. Je to nejtmavší zbarvení koně.
12
Grošák má tmavé kruhové skvrny na světlém podkladu. Má černou kůži.
Strakoš ke kůň s nepravidelnými skvrnami. Vždy se jedná o skvrny jakéhokoliv zbarvení na
bílém podkladu. Kůň má pod bílými fleky růžovou kůži a pod barevnými fleky černou kůži.
1.3.2. Odznaky na hlavě
Odznaky na hlavě koně jsou různě velké bílé skvrny.
Největším odznakem je lucerna, velmi široká bílá skvrna,
která pokrývá celý nos a většinou přesahuje až na oči, což
způsobuje, že jsou oči modré. Lysina je široký bílý pruh od
čela až po nozdry. Nosní pruh je podobný lysině, ale
většinou není tak dlouhý a široký. Šňupka je bílá skvrna
mezi nozdrami. Hvězda je bílá skvrna na čele.
1.3.3. Odznaky na nohách
Odznaky na nohách jsou bílé skvrny do různé výšky
koňské nohy. Rozlišujeme čtyři základní druhy
odznaků: bílá korunka, bílá spěnka, ponožka,
podkolenka. Existuje ještě rozšířené dělení jako např.:
do 1/3 holeně bílá, aj.
2. VYBAVENÍ
2.1. Sedlo
Jezdecké sedlo je postroj, který má za úkol lépe udržet jezdce na hřbetě koně a také jezdci
ulehčuje jízdu. Sedla se nejčastěji vyrábějí z kůže. Sedlo leží na koňských zádech a připevňuje se
pomocí plochých pásů, popruhů a také měkkých řemenů. V jezdectví se používá mnoho různých
typů sedel. Každé sedlo slouží k jinému účelu. Pod každé sedlo se musí dát podsedlová deka,
která tlumí nárazy sedla o koňská záda.
13
-
Anglická sedla – všestranné, drezurní, skokové, dostihové, aj.
-
Westernové sedlo
-
Dámské sedlo
-
Bezkostrové (Barefoot) sedlo
Všestranné sedlo
Všestranné sedlo je také někdy nazýváno jako školní, nebo výcvikové sedlo. Sedlo je
přizpůsobeno všem odvětvím anglického stylu – drezuře, parkurovému skákání, rychlostním
soutěžím, atd.
Drezurní sedlo
Je sedlo, které se používá na drezuru. Má zvýšenou přední a zadní rozsochu a svisle spuštěné
a vystouplé bočnice. Tento typ sedla umožňuje jezdci hlubší a stabilní sed, což umožňuje lepší
působení sedem na koně. Sedlo je velmi pohodlné i pro rekreační jízdy, ale nedoporučuje se
začátečníkům, protože se jezdec nenaučí držet rovnováhu, a mladým koním, protože nerozkládá
dobře váhu jezdce.
14
Skokové sedlo
Skokové sedlo má zvýšenou zadní rozsochu a rozšířené bočnice a nejčastěji se používá na
skokové disciplíny.
Dostihové sedlo
Dostihové sedlo má velmi sníženou přední a zadní rozsochu, krátké s ploché bočnice a jezdí se na
něm s krátkými třmeny. Sedlo musí být velice lehké, aby kůň mohl běžet co nejrychleji. Třmeny
jsou na koni posazeny co nejvýše, aby jezdcovy nohy působily co nejmenší odpor vzduchu.
Jezdec stojí v třmenech, aby se koňská záda mohla co nejvolněji pohybovat, tím pádem je kůň
rychlejší, než kdyby jezdec seděl.
Westernové sedlo
Westernové sedlo se začalo používat americkými farmáři, kteří potřebovali pohodlné sedlo na
zahánění a chytání dobytka. Westernové sedlo je velmi robustní a těžké, většinou váží kolem 15 20 kg, je velmi pohodlné a velmi dobře rozkládá svou i jezdcovu váhu po celých zádech koně.
Westernové sedlo je skvělé na dlouhé vyjížďky a túry.
Dámské sedlo
Bylo vyrobeno pro jezdkyně, které většinou jezdily v dlouhých šatech a tak nemohly jezdit na
koni obkročmo, protože to bylo v dřívějších dobách nepřípustné a neslušné. Jízdu na dámském
sedle zvládají jen zkušení jezdci, protože je to velmi náročné hlavně na držení rovnováhy.
Bezkostrové (Barefoot) sedlo
Bezkostrové (Barefoot) sedlo je vyrobeno bez vnitřní pevné kostry a bylo vyrobeno koňskou
fyzioterapeutkou. Sedlo umožňuje volný pohyb koně, nikde netlačí a je šetrné ke koňským
zádům, takže se kůň může volně pohybovat. Sedlo se může použít ke všem disciplínám, ale
nedoporučuje se ke skokům. Vyrábějí se jako westernová, anglická a trekkingová.
15
2.1.1. Sedlové vybavení
Mezi sedlové vybavení se řadí vybavení, které je nutné, nebo doplňující k sedlu.
Podbřišník (Podbřišníkový pás) je jednou z nejnutnějších věcí, protože tímto pásem
připevňujeme sedlo na koňská záda. Existují různé typy různých velikostí. Nejpoužívanější druhy
jsou westernové a anglické podbřišníky, které můžou být beránkové, neoprenové, aj. Ve
westernovém stylu se používá také zadní podbřišník, který slouží k lepšímu uchycení sedla na
koni.
Podsedlová deka se dává pod sedlo, aby sedlo neodřelo koňská záda. Spolu s podbřišníkem je to
nutná součást sedlového vybavení. Existují v různých typech (westernová deka, anglická deka),
barvách a střižích.
Beránek pod sedlo se dává pod anglické sedlo. Používá se, když kůň jezdí se sedlem, které mu
zcela nepadne, nebo aby tlumil nárazy sedla a jezdce o koňská záda, slouží také k vyvýšení sedla.
Není nutnou součástí výbavy.
Beránek na sedlo dobře poslouží hlavně v zimním období pro zahřátí. Vyrábí se z umělé nebo
pravé kožešiny pro anglická i westernová sedla. Je to jen doplněk hlavně pro chladnější dny.
Poprsník je popruh různých druhů a velikostí, který slouží k přichycení sedla, když sjíždí
dozadu.
Podocasník je popruh různých druhů a velikostí, který slouží k přichycení sedla, když sjíždí
dopředu.
2.2.
Uzdečky, udidla a uždění
Uzda, nebo také uzdečka je postroj, který se dává
na koňskou hlavu a umožňuje snadnější řízení koně.
Uzdečka se většinou skládá z udidla, ale existují i
16
bezudidlové typy, a z různého počtu různě umístěných většinou kožených pásků různé délky.
V dnešní době se vyrábějí také uzdečky nylonové, provazové, nebo pogumované.
2.2.1. Typy nánosníků
Nánosníky se v dřívějších dobách nasazovaly koním kvůli bezpečnosti, za účelem zavřít koni
hubu. Když v dnešní době potřebujeme pomocí otěží dostat koňskou hlavu na určitou úroveň,
kůň začne odporovat otevřením huby, což ale více zatěžuje jeho svaly, než kdyby měl hubu
zavřenou, proto se koním dávají nánosníky. Nánosník není potřebný pro dobře přiježděné koně.
Pravidla FEI říkají, že kůň má mít během soutěží nánosník. Takže současná pravidla nemají nic
proti tomu, že je v pořádku svázat koni hlavu a jít si po svém.
Hannoverský nánosník zavedla Španělská jezdecká škola, kromě klasických organizací tento
nánosník skoro nikdo nepoužívá. Tento typ nánosníku se zapíná co nejníže u koňské huby.
Anglický kombinovaný nánosník patří mezi novější typy nánosníků. Byl vynalezen v 80. letech
20. století. Jedná se o klasický anglický nánosník, na který byl připnut další podepínací řemínek.
Původně byl vyvinut pro skokové jezdce.
17
Švédský nánosník byl vynalezen v Německu. Tento typ nánosníku nebyl stvořen k tomu, aby
byl zapnut volně. Nánosník využívá kladkový styl zapínání. Používá se, když kůň klade příliš
velký odpor. Užití najde hlavně při drezurních soutěží na plné uzdě. Tento typ nánosníku
problémy nevyřeší, jen je pomůže skrýt.
Mexický nánosník v současnosti používají hlavně skokoví jezdci. Je flexibilní a podvoluje se,
a také se nedotýká zubů.
Ramínkový nánosník působí podobně jako mexický nánosník. Kovové ramínka zabraňují koni
křížit hubu. Nedotýká se pysků a nemá tendenci působit proti udidlu.
Zubatý nánosník je často používaný v iberské jezdecké kultuře. Nánosník s malými a opravdu
plochými zuby dobře působí na koňský nos, ale bohužel existují i typy s ostrými zuby, které
způsobují velmi bolestivá zranění.
Nánosník kineton byl vynalezen pro dostihové jezdce, kteří potřebovali rychle zastavit
plnokrevníky, kteří se například polekali a snažili se utéct.
2.2.2. Bezudidlové uzdečky
18
Bezudidlové uzdečky se vyznačují tím, že nemají udidlo. Koně tím pádem neovládáme tlakem za
hubu, ale především za nos. Tento typ uzdeček se používá většinou u koní, které mají
nesnášenlivost vůči udidlu, ale můžou být používány u všech koní.
Bezudidlová uzdečka je nedávný vynález doktora Cooka. Uzdečka je uzpůsobena tomu, aby
poskytovala maximální bezpečí i pohodlí pro koně. Tento typ není vhodný na stálé přilnutí, je
vhodný zejména na vyjížďky.
Sidepull je velmi jemné bezudidlové uzdění, je-li vyrobené z měkké kůže. Hodí se také na stálé
přilnutí a není vhodný na vyjížďky, protože neposkytuje dostatečné bezpečí např.při splašení
koně.
Bosal je vlastně původní hackamore (viz níže) používané hlavně westernovými jezdci. Bosal je
vyroben z kulaté syrové kůže a někdy bývá také opleten kůží nebo provazem. Bosal vypadá jako
smyčka s těžším sukem pod koňskou bradou.
Mechanické hackamore je nejužívanějším typem bezudidlové uzdečky. Po stranách jsou
nerezová ramena - čím delší a svislejší ramena, tím silnější působení. Hackamore je velmi ostré
uzdění a snadno jím můžeme koni ublížit.
2.2.3. Udidla
Stihlo je nejčastěji používaným typem udidla. Toto udidlo existuje v mnoha různých typech:

Jednou lomené

Dvakrát lomené

Nelomené

Pogumované

Řetízkové

Dr. Bristol

Korekční

Slow twist

Sněhulák
19

S dvojitým udítkem

Oliva

Déčko

Roubíkové

Baucherovo

Thiedelman
Pákové udidlo (páka) je udidlo, které má přesnější a silnější
účinek než stihlo. Můžeme rozlišovat mnoho typů:

Drezurní

Westernová

Pelham

Kočárová
Příslušenství k udidlům – patří zde např. kroužky na udidlo, což jsou gumové kroužky na
stihlové udidlo a slouží k ochraně koutků před skřípnutím, a také podpínácí řemínky, které slouží
např. k vodění koní na uzdečce, nebo k lepšímu působení páky.
2.3. Chrániče nohou
Bandáže jsou dlouhé fleecové nebo elastické pásy, které se namotají na koňskou nohu.
Kamaše jsou plastové, nebo neoplenové chrániče. Předním kamaším se říká šlachovky a zadním
strouhavky.
Cestovní kamaše jsou chrániče, které chrání koňské nohy při jízdě vozíkem.
Zvony jsou chrániče patek koně, používají se když si kůň šlape na přední nohy.
20
2.4. Stájové potřeby
2.4.1. Čištění
Čištění na koně by se mělo používat před a po každé práci
s koněm. Vhodné je uschování v boxe či tašce.
Základní čištění:
Plastové hřbílko – slouží k odstranění bláta, kamínků, aj.
Hrubý kartáč – na vyčištění hrubých nečistot
Jemný kartáč – na vyčištění prachu a hlavy
Vytrhávací hřeben – slouží s rozčesávání a protrhávání hřívy a ocasu
Kopytní háček – slouží na vyčištění kopyt od nečistot
Další čištění:
Štětec na kopyta – slouží k rozmazání vosku na kopyta
Houby - na nozdry a rty, na oči a na kořen ohonu
Gumové hřbílko – slouží hlavně na vyčesávání zimní srsti
Železné hřbílko – na vyčištění velkých nečistot
Stěrka – slouží na setření potu, nebo vody z koně
Guma – vyleští srst koně
Hadr – na vyleštění koně
21
2.4.2. Deky
Zimní deka se používá v zimě, většinou pro ostříhané koně, nebo koně bez zimní srsti.
Odpocovací deka slouží k zachycení potu např. po závodech. Kůň by ji neměl nosit do výběhu,
protože má málo záchytných přezek a také se snadno potrhá.
Síťovaná deka slouží jako ochrana před hmyzem.
Pláštěnka slouží jako ochrana před vodou a deštěm.
Bederní deka se jako jediná dá použít pod sedlo, jezdí se v ní většinou v zimě, aby mohla
zachytávat pot koně přímo při práci.
2.4.3. Ochrana před hmyzem
Čabraka je háčkovaná ochrana uší koně.
Síťka na oči
Síťovaná deka – viz. výše
Třásně – jsou to ,,provázky‘‘, které se připnou na ohlávku jako čelenka.
22
PRAKTICKÁ ČÁST
23
Cena ustájení v ČR
9000
Hodnota v Kč za měsíc
8000
7000
6000
5000
Boxové ustájení
4000
Pastevní ustájení
3000
2000
1000
Pr
St
ř e ah a
do
Jih čes
ký
om
M
o
or
a v ra v
sk
sk
ý
os
le
zs
ký
Zl
ín
sk
Ús ý
te
ck
ý
Li
be
re
ck
Pa
ý
rd
Kr
ub
ál
ick
ov
ý
eh
ra
de
ck
O
lo
ý
m
ou
ck
Ka
ý
rlo
va
rs
ký
Jih
oč
es
ký
Pl
ze
ňs
ký
Vy
so
čin
a
0
Kraje
V ceně ustájení je zahrnuto krmení (senem, trávou, jádrem) a napájení koní, při boxovém ustájení
také vyčištěný box s vhodnou podestýlkou a krmivem. Kůň by měl mít celý den přístup k vodě
a krmivu. Koně v boxovém ustájení jsou koně přes noc v boxu a přes den na louce, nebo opačně,
každá stáj to má jinak. Koně v pastevním ustájení (režim 24/7) jsou celoročně na pastvinách, kde
by se měly nacházet alespoň přístřešky pro koně, nebo stromy či lesích, kvůli např. dešti, slunci,
větrem, aj.
24
Cena vybavení, krmiva a služeb
16000
14000
Cena v Kč
12000
10000
8000
Řada1
6000
4000
2000
dr
a
Py
te
l já
se
na
e
ba
lí k
Ku
la
tý
Ch
rá
ni
č
še
ns
tv
í
př
ís
lu
vo
dí
tk
em
s
vk
a
O
hl
á
Se
dl
ov
é
ud
id
le
m
s
Se
dl
o
Uz
de
čk
a
Ve
te
rin
ář
Ko
vá
ř
0
Cena kováře je jen pouze za jednu práci, tzn. každý příjezd kováře hradíte a ceny jednotlivých
výkonů se liší, např. je jiná cena, když budete chtít koně jen ostrouhat, a jiná když bude
potřebovat podkovy na všechna čtyři kopyta. U veterináře se cena odvíjí od závažnosti zranění,
pokud bude mít kůň nějaké vážnější zranění, může to stát i 50 000 a více korun. Kůň potřebuje
být pravidelně odčervován a dostávat očkování proti různým nemocem. Vybavení na koně je
většinou jednorázovou záležitostí, pokud koupíte kvalitní zboží, ale také záleží na tom, jak často
se vybavení využívá a jak často je o něj postaráno (např. mazání sedel a uzdeček).
25
ZÁVĚR
Vypracovávání této práce se mi velmi líbilo. Myslím, že jsem si zvolila dobré téma, se kterým se
mi dobře pracovalo. Při psaní jsem se dozvěděla plno nových zajímavých informací, které jsem
nevěděla.
26
ZDROJE
Obrázky
http://nd04.jxs.cz/658/085/1d011db8c4_69057680_o2.gif
http://marqu.wbs.cz/skenovat0002.jpg
http://kone-brno.wbs.cz/kostrakone-popis.jpg
http://images.mentalfloss.com/sites/default/files/styles/article_640x430/public/ponyhed.png
http://www.sunnyhorses.estranky.cz/img/picture/41/images--8-.jpg
27
http://nd01.jxs.cz/303/046/39f8fffb71_16471209_o2.gif
http://kmk.jcmp.cz/sites/default/files/barvy_koni.jpg
http://files.falanga.webnode.cz/200000113-4a0814b019/odznaky%20na%20hlav%C4%9B.jpg
http://darecekprobaru.blog.cz/1107/odznaky
http://www.anethoo.estranky.cz/img/picture/76/zorn%C3%A9-pole.jpg
http://www.equichannel.cz/uzdeni-a-udidla-1-ruzne-typy-nanosniku
http://www.obluk.cz/obr_files/6699_00_00.jpg
http://www.jami-ethologie.com/1095-thickbox/le-side-pull-en-cuir.jpg
28
https://d2ud6pzmcqokoo.cloudfront.net/2/3/21709/super-bosal_webstore_a.jpg
http://www.psofsweden.com/shop/22953/art53/h6248/24156248-origpic-bf6e30.jpg
https://i.ytimg.com/vi/rhvyCcUVwoI/hqdefault.jpg
http://www.janahorse.cz/upload/539-180535.png
http://www.zverimexshop.cz/fotky8815/fotos/_vyrn_5765321775.jpg
http://www.obluk.cz/obr_files/4883_00_04.jpg
http://germida.cz/wp-content/uploads/2015/07/4-300x300.jpg
29
http://www.jezdeckepotrebyhorseriding.cz/img_resize.php?id=pi1450&width=940&height=600&resizing_type=resample&ty
pe=db
http://www.piruch.cz/galerie/wintec-pracovni-dostihovka_max_1359571172.jpg
http://nd01.jxs.cz/524/892/81f0119dcb_27439551_o2.jpg
http://www.mamekone.cz/obrazky/produkty/velky/Damske-sedlo-Amazone0401201221250863087.jpg
http://www.sedlovna.com/196-thickbox_default/bezkostrove-sedlo-brown.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/BfArizona1.jpg
http://www.konskyobchod.cz/img/_full/obchod-ftp/101115/100175.jpg
30
https://www.jezdeckyraj.cz/upload/68008-1410398779.jpg
Text
Internet
http://www.equichannel.cz/uzdeni-a-udidla-1-ruzne-typy-nanosniku
http://www.heapco.cz/vyber-udidla/
http://www.equichannel.cz/uzdeni-a-udidla-2-ruzne-druhy-stihlovych-udidel-a-jejich-pusobeni
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%88
http://www.equichannel.cz/zakladni-typy-bezudidloveho-uzdeni
Knihy
Koně – Nakladatelství Svojtka, str. 14,15,16
Odborné časopisy
Jezdectví, září 2015 str. 59
31

Podobné dokumenty