Poutní zájezd do Itálie Řím, Loreto, San Giovanni Rotondo, Monte

Komentáře

Transkript

Poutní zájezd do Itálie Řím, Loreto, San Giovanni Rotondo, Monte
Poutní zájezd do Itálie
Řím, Loreto, San Giovanni Rotondo,
Monte Cassino, Bologna aj.
20. 9. - 28. 9. 2013
Do 23. 8. sleva 100,- Kč/osoba!
Loreto - Lanciano - Monte Sant´Angelo - San Giovanni
Rotondo - Monte Cassino - Nettuno - Řím - Cascia Bologna - Riese Pius X.
Cena: 345,- EUR (cena v Kč dle aktuálního kurzu)
V ceně je zahrnuto: doprava lux bus, 3x ubytování
v poutním domě v Římě v širším centru, ve dvou a
třílůžkových lůžkových pokojích, sociální zařízení na
chodbě, 3x hotelové ubytování se snídaní v Lanciano,
San Giovanni Rotondo a v Rivotorto, 1x večeře, duchovní
doprovod, kněz, odborný průvodce, komplexní cestovní
pojištění.
V ceně není zahrnuto: Orientační ceny vstupů: Vatikánská muzea 16, - EUR (skupinová cena
s potvrzením Arcibiskupského úřadu 8,- EUR), kupole 5, - EUR pěšky, 7, - EUR výtahem,
Koloseum 11, - EUR, celodenní lístek na metro 6,- EUR, jednorázový 1,50 EUR - 100 min.,
přístup k bazilice v San Giovanni Rotondo místním autobusem 5, - EUR
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd ze Slovenska v odpoledních hodinách.
2. den: příjezd do Loreta, poutní program. Tato italská poutní svatyně patří s ročně 4 mil. poutníků
k největším svatyním Itálie. Nachází se zde tak zvaný "Svatý dům z Nazareta", který podle legendy
přenesli v roce 1291 andělé ze Svaté země nejprve do Dalmácie a odtud o čtyři roky později na
nynější místo v Loretu. Ve skutečnosti ho tam pravděpodobně dopravila aristokratická rodina
Angeliovců. Pokračování do Lanciano, návštěva kostela San Francesco s relikviemi eucharistického
zázraku. Ubytování.
3. den: po snídani odjezd do Monte Sant'Angelo - poutní místo na vrcholu hory Gargano - místo
zjevení Michaela Archanděla. Přesun do San Giovanni Rotondo, prohlídka areálu, hrob a muzeum
Otce Pia, křížová cesta. Ubytování.
4. den: po snídani odjezd do Říma. Cestou zastávka v Monte Cassino. Vrch v Kampánii (výška 520
m), nacházející se asi 130 km jižně od Říma, na kterém v roce 529 založil Benedikt z Nursie první
benediktinské Opatství Montecassino. V blízkosti kláštera se nachází polský hřbitov, na kterém jsou
pohřbeni polští vojáci, kteří padli během II. světové války v bitvě o Monte Cassino. Odjezd do
přímořského městečka Nettuno. V podzemí baziliky je hrob mučednice sv. Marie Goretti. Zemřela
1
jako 12ti letá, smrtelně ubodána, hájíce svou čistotu před násilníkem Alessandrem. Před smrtí
svému vrahovi odpustila. Ubytování v Římě.
5. den: po snídani návštěva baziliky sv. Pavla za hradbami. Prohlídka historického centra:
Lateránská bazilika, Sv. schody, bazilika sv. Klementa. Antické památky - Koloseum, Forum
Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia. Ubytování
6. den: Řím - Vatikán. Po snídani všeobecná audience se Sv. Otcem na náměstí sv. Petra.
Odpoledne fakultativně návštěva Vatikánských muzeí. Prohlídka chrámu sv. Petra, možnost výstupu
na kupoli. Večer prohlídka nejznámějších římských náměstí a fontán. Ubytování.
7. den: Po snídani návštěva baziliky Santa Maria Maggiore, odchod do Cascie. V překrásném
prostředí umbrijských kopců ve střední Itálii stojí v městečku Cascia překrásná bazilika, do které
denně putují stovky ba tisíce poutníků. Je tu pohřbena světice dnešního dne, sv. Rita da Cascia.
Je to snad nejoblíbenější světice širokých vrstev obyvatel Itálie. Je známá v Itálii jako la santa degli
impossibile, tedy "svatá nemožných věcí", a je patronkou těch, kdo jsou v beznadějných situacích.
Večeře, ubytování.
8. den: po snídani odjezd do Boloně. Návštěva hrobu a kostela sv. Dominika. Cestou na Slovensko,
zastávka v Riese (rodiště sv. Otce Pia X.).
9.den: příjezd na Slovensko v ranních hodinách.
Kontakt
tel.: 495 063 661 nebo email: [email protected]
2

Podobné dokumenty