Kvalitativní výsledky

Komentáře

Transkript

Kvalitativní výsledky
SEKK
Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky
(stejnorodé skupiny: principy měření a systémy)
Cyklus EHK: DGP2/12 - Analýza moče testovacími proužky
Legenda:
Stop termín: 22.06.2012
>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek
> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek
± ... označuje nehodnocený výsledek
Zkouška
Vzorek Skupina
n ... počet výsledků
n
Výsledek
(261) Glukóza
A
B
>>>
(1) Vizuálně; (0) systém neuveden
1 Negativní
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
>>> 13 Negativní
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
5 Negativní
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
>>> 17 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500 >>>
4 Negativní
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
1 Negativní
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
2 Negativní
>>>
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
>>>
4 Negativní
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
>>>
5 Negativní
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
2 Negativní
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
>>>
9 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
>>>
4 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan >>>
1 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
>>>
1 Negativní
Celkem za vzorek: n = 69 Úspěšnost: 100,0 % (1) Vizuálně; (0) systém neuveden
>>>
1 Pozitivní
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
>>> 13 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
>>>
5 Pozitivní
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
>>> 17 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500 >>>
4 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
>>>
1 Pozitivní
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
2 Pozitivní
>>>
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
>>>
4 Pozitivní
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
>>>
5 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
>>>
1 Pozitivní
HandUReader
1 Neplatný zápis
(2)
(2)
(2)
(2)
Reflektanční hodn.;
Reflektanční hodn.;
Reflektanční hodn.;
Reflektanční hodn.;
Celkem za vzorek: n
Celková úspěšnost: 98,6 %
(221)
(223)
(224)
(225)
= 69
Erba Lachema LAURA
Iris iChem Velocity
Analyticon CombiScan
Dirui H-series
Úspěšnost:
>>>
9 Pozitivní
>>>
4 Pozitivní
1 Pozitivní
>>>
>>>
1 Pozitivní
98,6 % -
(263) Ketony
A
(0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
>>>
1 Negativní
(1) Vizuálně; (0) systém neuveden
>>>
1 Negativní
>>> 13 Negativní
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
>>>
5 Negativní
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
>>> 17 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500 >>>
4 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
>>>
1 Negativní
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
>>>
2 Negativní
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
>>>
4 Negativní
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
>>>
5 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
>>>
1 Negativní
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
>>>
9 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
4 Negativní
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan >>>
1 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
>>>
1 Negativní
Celkem za vzorek: n = 69 Úspěšnost: 100,0 % Strana: 1
SEKK
Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky
(stejnorodé skupiny: principy měření a systémy)
Cyklus EHK: DGP2/12 - Analýza moče testovacími proužky
Stop termín: 22.06.2012
Zkouška
Vzorek Skupina
n
Výsledek
>>>
>>>
>>>
>>>
1
1
13
5
Pozitivní
Pozitivní
Pozitivní
Pozitivní
>>>
>>>
>>>
17
4
1
Pozitivní
Pozitivní
Pozitivní
>>>
2
Pozitivní
>>>
4
Pozitivní
>>>
5
1
Pozitivní
Neplatný zápis
(263) Ketony
B
(0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
(1) Vizuálně; (0) systém neuveden
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
Celkem za vzorek: n = 69 Úspěšnost:
Celková úspěšnost: 98,6 %
>>>
9 Pozitivní
>>>
4 Pozitivní
>>>
1 Pozitivní
>>>
1 Pozitivní
98,6 % -
(264) Celková bílkovina
A
(0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
(1) Vizuálně; (0) systém neuveden
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
Celkem za vzorek: n = 69 Úspěšnost:
B
(0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
(1) Vizuálně; (0) systém neuveden
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
Celkem za vzorek: n = 69 Úspěšnost:
Celková úspěšnost: 97,1 %
>>>
>>>
>>>
>>>
1
1
13
5
Negativní
Negativní
Negativní
Negativní
>>>
>>>
>>>
17
4
1
Negativní
Negativní
Negativní
>>>
2
Negativní
>>>
4
Negativní
>>>
5
1
Negativní
Neplatný zápis
>>>
9 Negativní
4 Negativní
>>>
>>>
1 Negativní
>>>
1 Negativní
98,6 % >>>
1 Pozitivní
>>>
1 Pozitivní
>>> 13 Pozitivní
>>>
5 Pozitivní
>>>
>>>
>>>
17
4
1
Pozitivní
Pozitivní
Pozitivní
>>>
2
Pozitivní
>>>
4
Pozitivní
>>>
5
1
Pozitivní
Neplatný zápis
>>>
>>>
9 Pozitivní
4 Pozitivní
1 Negativní
>>>
1 Pozitivní
97,1 % -
(266) Urobilinogen
A
(0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
(1) Vizuálně; (0) systém neuveden
>>>
>>>
1
1
Negativní
Negativní
Strana: 2
SEKK
Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky
(stejnorodé skupiny: principy měření a systémy)
Cyklus EHK: DGP2/12 - Analýza moče testovacími proužky
Zkouška
Vzorek Skupina
Stop termín: 22.06.2012
n
Výsledek
(266) Urobilinogen
>>> 13 Negativní
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
>>>
5 Negativní
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
>>> 17 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500 >>>
4 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
1 Negativní
>>>
STATUS
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
2 Negativní
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
4 Negativní
>>>
URISCAN Pro+
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
5 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
>>>
1 Negativní
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
>>>
9 Negativní
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
4 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan >>>
1 Negativní
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
1 Negativní
Celkem za vzorek: n = 69 Úspěšnost: 100,0 % B
(0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
>>>
1 Pozitivní
(1) Vizuálně; (0) systém neuveden
>>>
1 Pozitivní
>>> 13 Pozitivní
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
5 Pozitivní
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
>>> 17 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500 >>>
4 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
>>>
1 Pozitivní
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
>>>
2 Pozitivní
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
4 Pozitivní
>>>
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
>>>
5 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
1 Neplatný zápis
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
>>>
9 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
>>>
4 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan >>>
1 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
1 Pozitivní
>>>
Celkem za vzorek: n = 69 Úspěšnost: 98,6 % Celková úspěšnost: 98,6 %
A
(268) Bilirubin
A
B
(0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
>>>
1 Negativní
(1) Vizuálně; (0) systém neuveden
>>>
1 Negativní
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
>>> 11 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
>>>
5 Negativní
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
>>> 17 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500 >>>
4 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
>>>
1 Negativní
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
>>>
2 Negativní
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
4 Negativní
>>>
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
>>>
5 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
>>>
1 Negativní
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
>>>
9 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
>>>
3 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan >>>
1 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
>>>
1 Negativní
Celkem za vzorek: n = 66 Úspěšnost: 100,0 % (0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
>>>
1 Pozitivní
(1) Vizuálně; (0) systém neuveden
>>>
1 Pozitivní
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
>>> 11 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
>>>
5 Pozitivní
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
>>> 17 Pozitivní
Strana: 3
SEKK
Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky
(stejnorodé skupiny: principy měření a systémy)
Cyklus EHK: DGP2/12 - Analýza moče testovacími proužky
Stop termín: 22.06.2012
Zkouška
Vzorek Skupina
n
Výsledek
(268) Bilirubin
B
(2) Reflektanční
(2) Reflektanční
STATUS
(2) Reflektanční
cobas u411
(2) Reflektanční
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční
(2) Reflektanční
HandUReader
(2) Reflektanční
(2) Reflektanční
hodn.; (206) Siemens Clinitek 500
hodn.; (208) Siemens Clinitek
>>>
>>>
4
1
Pozitivní
Pozitivní
hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
>>>
2
Pozitivní
hodn.; (218) YD Diagnostics
>>>
4
Pozitivní
hodn.; (219) Roche Urisys 2400
hodn.; (220) 77 Elektronika
>>>
5
1
Pozitivní
Neplatný zápis
hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
hodn.; (223) Iris iChem Velocity
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
Celkem za vzorek: n = 66 Úspěšnost:
Celková úspěšnost: 97,0 %
9 Pozitivní
1 Negativní
>>>
2 Pozitivní
>>>
1 Pozitivní
1 Pozitivní
>>>
97,0 % -
(270) Leukocyty
A
(0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
>>>
>>>
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500 >>>
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
>>>
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
>>>
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
>>>
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
>>>
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
>>>
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan >>>
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
>>>
Celkem za vzorek: n = 55 Úspěšnost: 100,0
B
(0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
>>>
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
>>>
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500 >>>
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
>>>
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
>>>
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
>>>
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan >>>
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
>>>
Celkem za vzorek: n = 55 Úspěšnost: 96,4
Celková úspěšnost: 96,4 %
1
3
5
Negativní
Negativní
Negativní
17
4
1
Negativní
Negativní
Negativní
2
Negativní
4
Negativní
5
1
Negativní
Negativní
6 Negativní
4 Negativní
1 Negativní
1 Negativní
% 1 Pozitivní
1 Negativní
2 Pozitivní
5 Pozitivní
17
4
1
Pozitivní
Pozitivní
Pozitivní
2
Pozitivní
4
Pozitivní
5
1
Pozitivní
Neplatný zápis
6 Pozitivní
4 Pozitivní
1 Pozitivní
1 Pozitivní
% -
(272) Erytrocyty
A
(0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
(1) Vizuálně; (0) systém neuveden
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
>>>
>>>
>>>
>>>
1
1
12
5
Negativní
Negativní
Negativní
Negativní
>>>
>>>
>>>
17
4
1
Negativní
Negativní
Negativní
Strana: 4
SEKK
Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky
(stejnorodé skupiny: principy měření a systémy)
Cyklus EHK: DGP2/12 - Analýza moče testovacími proužky
Stop termín: 22.06.2012
Zkouška
Vzorek Skupina
n
Výsledek
(272) Erytrocyty
A
STATUS
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
2 Negativní
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
>>>
4 Negativní
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
>>>
5 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
>>>
1 Negativní
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
>>>
9 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
>>>
4 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan >>>
1 Negativní
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
1 Negativní
Celkem za vzorek: n = 68 Úspěšnost: 100,0 % B
(0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
1 Pozitivní
>>>
>>>
(1) Vizuálně; (0) systém neuveden
1 Pozitivní
>>> 12 Pozitivní
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
5 Pozitivní
>>>
Eleven
>>> 17 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500 >>>
4 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
1 Pozitivní
>>>
STATUS
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
2 Pozitivní
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
4 Pozitivní
>>>
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
>>>
5 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
1 Neplatný zápis
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
>>>
9 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
4 Pozitivní
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan >>>
1 Pozitivní
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
1 Pozitivní
Celkem za vzorek: n = 68 Úspěšnost: 98,5 % Celková úspěšnost: 98,5 %
(273) pH
A
(0)
(1)
(1)
(1)
Neuvedeno; (0) systém neuveden
Vizuálně; (0) systém neuveden
Vizuálně; (220) 77 Elektronika HandUReader
Vizuálně; (998) Manuálně
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
(2)
(2)
(2)
B
(0)
(1)
>>>
>>>
>>>
>>>
>
>>>
1
1
1
11
1
5
5
5
5
5
6
5
>>>
>>>
>
>
>>>
17
1
1
2
1
5
5
5,5
6
5
>>>
1
5
>
1
6
>>>
3
5
>
1
5,5
>>>
>>>
5
1
5
5
>>>
8 5
>
1 5,5
Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
>>>
3 5
>
1 5,5
Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan >>>
1 5
Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
>>>
1 5
Celkem za vzorek: n = 69 Úspěšnost: 100,0 % Neuvedeno; (0) systém neuveden
>
1 6
Vizuálně; (0) systém neuveden
>>>
1 7
Strana: 5
SEKK
Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky
(stejnorodé skupiny: principy měření a systémy)
Cyklus EHK: DGP2/12 - Analýza moče testovacími proužky
Stop termín: 22.06.2012
Zkouška
Vzorek Skupina
n
Výsledek
(273) pH
B
hodn.; (201) Arkray Aution JET /
>>>
>
>>>
>>>
>>>
1
1
10
1
5
7
6
7
7,5
7,5
hodn.; (202) Arkray Aution MAX
hodn.; (206) Siemens Clinitek 500
hodn.; (208) Siemens Clinitek
>>>
>>>
>>>
17
4
1
7,5
7,5
7
hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
>>>
2
7
hodn.; (218) YD Diagnostics
>>>
4
7
hodn.; (219) Roche Urisys 2400
>>>
>
>>>
4
1
1
7
8
7
(1) Vizuálně; (220) 77 Elektronika HandUReader
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
(2) Reflektanční
Eleven
(2) Reflektanční
(2) Reflektanční
(2) Reflektanční
STATUS
(2) Reflektanční
cobas u411
(2) Reflektanční
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
5 7
>>>
>
4 8
>
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
1 6,5
>>>
3 7
>
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan
1 6
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
>>>
1 7
Celkem za vzorek: n = 69 Úspěšnost: 100,0 % Celková úspěšnost: 100,0 %
(274) Nitrity
A
(0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
1 Negativní
>>>
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
>>>
7 Negativní
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
5 Negativní
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
>>> 17 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500 >>>
3 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
>>>
1 Negativní
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
2 Negativní
>>>
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
>>>
4 Negativní
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
>>>
5 Negativní
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
1 Negativní
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
6 Negativní
>>>
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
>>>
4 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan >>>
1 Negativní
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
1 Negativní
>>>
Celkem za vzorek: n = 58 Úspěšnost: 100,0 % B
(0) Neuvedeno; (0) systém neuveden
>>>
1 Pozitivní
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
>>>
7 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (201) Arkray Aution JET /
>>>
5 Pozitivní
Eleven
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
>>> 17 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (206) Siemens Clinitek 500 >>>
3 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
>>>
1 Pozitivní
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (215) Roche Urisys 1800 /
>>>
2 Pozitivní
cobas u411
(2) Reflektanční hodn.; (218) YD Diagnostics
>>>
4 Pozitivní
URISCAN Pro+
(2) Reflektanční hodn.; (219) Roche Urisys 2400
>>>
5 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
1 Neplatný zápis
HandUReader
(2) Reflektanční hodn.; (221) Erba Lachema LAURA
>>>
6 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (223) Iris iChem Velocity
>>>
4 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (224) Analyticon CombiScan >>>
1 Pozitivní
(2) Reflektanční hodn.; (225) Dirui H-series
1 Pozitivní
>>>
Celkem za vzorek: n = 58 Úspěšnost: 98,3 % Celková úspěšnost: 98,3 %
(275) hCG
Strana: 6
SEKK
Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky
(stejnorodé skupiny: principy měření a systémy)
Cyklus EHK: DGP2/12 - Analýza moče testovacími proužky
Stop termín: 22.06.2012
Zkouška
Vzorek Skupina
n
Výsledek
1
5
1
1
Negativní
Negativní
Negativní
Negativní
1
Neplatný zápis
(275) hCG
A
B
(1) Vizuálně; (0) systém neuveden
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
(2) Reflektanční hodn.; (202) Arkray Aution MAX
(2) Reflektanční hodn.; (208) Siemens Clinitek
STATUS
(2) Reflektanční hodn.; (220) 77 Elektronika
HandUReader
Celkem za vzorek: n = 9 Úspěšnost:
(1) Vizuálně; (0) systém neuveden
(1) Vizuálně; (998) Manuálně
(2) Reflektanční hodn.;
(2) Reflektanční hodn.;
STATUS
(2) Reflektanční hodn.;
HandUReader
Celkem za vzorek: n
Celková úspěšnost: 77,8 %
Kval_Sta
(202) Arkray Aution MAX
(208) Siemens Clinitek
>>>
>>>
>>>
>>>
88,9 % 1 Pozitivní
>>>
1 Negativní
>>>
4 Pozitivní
>>>
1 Pozitivní
>>>
1 Pozitivní
(220) 77 Elektronika
= 9
-
1
Úspěšnost:
77,8 %
Konec sestavy
Neplatný zápis
Vytištěno: 09.07.2012
Strana: 7

Podobné dokumenty

Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a

Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a zaostřování a speciální konstrukce mikroskopu s vysokou hloubkou ostrosti možnost propojení s analyzátorem moči H1000 pomocí můstku systém složený z analyzátorů H-800 a FUS100 spojení pomocí můstku...

Více

Příloha č.4 Reagencie a spotřební materiál LP 01 - HELA-CZ

Příloha č.4 Reagencie a spotřební materiál LP 01 - HELA-CZ ROCHE DIAGNOSTICS ROCHE DIAGNOSTICS ROCHE DIAGNOSTICS ROCHE DIAGNOSTICS ROCHE DIAGNOSTICS ROCHE DIAGNOSTICS ROCHE DIAGNOSTICS ROCHE DIAGNOSTICS ROCHE DIAGNOSTICS ROCHE DIAGNOSTICS ROCHE DIAGNOSTICS...

Více

ARKRAY SP-4430 SpotChem EZ

ARKRAY SP-4430 SpotChem EZ Přehled biochemických analýz ARKRAY na principu suché chemie Stripy Single Type: Glu UA T-Cho TG BUN T-Bil Ca T-Pro Alb GOT GPT LDH CPK Hb Amy GGT ALP Cre HDL-C FRA IP Mg

Více

ARKRAY HA-8160 ADAMS A1c

ARKRAY HA-8160 ADAMS A1c Prohlášení o shodě (překlad anglického originálu) Výrobce:

Více

přehled kódů OKB

přehled kódů OKB KOMPLETNÍ KREVNÍ OBRAZ SE 7 PARAMETRY (VČETNĚ DESTIČEK) Abbott CellDyne STANOVENÍ KOMPLETNÍHO HEMOGRAMU A 5 POPULAČNÍHO ROZPOČTU LEUKOCYTŮ NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU Abbott KREVNÍHO CellDyne OBRAZ...

Více