Surovinové zdroje v ČR

Komentáře

Transkript

Surovinové zdroje v ČR
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707
Šablona:
III/2
Č. materiálu:
VY_32_INOVACE_105
Jméno autora:
Mgr. Martina Sládková
Datum vytvoření:
30.10. 2013
Třída:
IX.
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Předmět:
Zeměpis
Tematická oblast:
Společenské a hospodářské prostředí
Rozdíly ve vyspělosti zemí
Druh učebního materiálu:
prezentace
Dělení zemí světa podle vyspělosti



Lokalizuje na mapě oblasti, kde působí nadnárodní
společnosti - ING
Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní
rozmístění rozvinutých a rozvojových zemí
Rozlišuje pojmy hrubý domácí produkt, hrubý
národní produkt, index lidského rozvoje, chudoba
Dělení zemí světa podle vyspělosti
DĚLENÍ ZEMÍ
chudé a bohaté
rozvinuté a rozvojové
Důležitá je EKONOMIKA – Hrubý domácí produkt
HDP - peněžní hodnota zboží a služeb vytvořená za
dané období (rok) na určitém území
- je přepočítáván podle směnného kurzu,
nezohledňuje to kupní sílu země (jiné ceny)
- kupní síla (porovnávání cen běžných nákladů)
Dělení zemí světa podle vyspělosti
HNP
- hrubý národní produkt
- produkt vytvořený národem
(doma i v zahraničí)
Nadnárodní firmy mají pobočky v zahraničí!
Společnost ING ve světě
Obr. 1
Dělení zemí světa podle vyspělosti
Index lidského rozvoje - neekonomický
 Úroveň vzdělávacího systému
: gramotnost (čtení a psaní)
: způsobilost pro život ve společnosti

Kvalitní zdravotnická péče
: střední délka života
Bohatý sever a chudý jih
Vysvětli a vypiš státy
Obr. 2
Překážky rozvoje chudých zemí






Slabá produktivita hospodářství
Nízká úroveň vzdělanosti
Technologická zaostalost
Slabý sociální systém a instituce
Fyzickogeografické faktory (podnebí)
Rozložení politické a ekonomické moci
Obr. 3
Obr. 4
Co je chudoba a co s ní souvisí




materiální strádání (1USD na den)
zajištění obživy (Afrika, Bangladéš, Indie…)
Samozásobitelské zemědělství (práce)
Nedostatek potravy (zelená revoluce)
SP
1.
2.
Vysvětli program „zelená revoluce“
Sepiš žebříček tvých životních hodnot
Regionální nerovnosti


Velkoměsto - město - vesnice - slumy…..
Světadíly – státy (poloha)
Rozvojové země : humanitární pomoc
OSN
UNICEF
ADRA
……….
……….
Obr. 5
Použité obrázky
Obr.1 BREJNEV, ING Group global locations.JPG. [online]. 2009
[2009-02-07]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ING_Group_global_locations.JPG
Obr.2 CFLM, Percent of population living on less than $1.25 per day.svg
[online]. 2009 [2009-09-28]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Percent_of_population_living_on_less_t
han_$1.25_per_day.svg
Obr.3 BAŤHA. M, Bezdomovci.jpg [online]. 2006 [2006-05].
Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bezdomovci.jpg
Použité obrázky
Obr.4 SWAMINATHAN, Wadala slums - Mumbai.jpg [online]. 2007
[2007-04-28]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wadala_slums_-_Mumbai.jpg
Obr.5 MADDEN, Flag of UNICEF.svg [online]. 2006
[2006-02-05]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_UNICEF.svg

Podobné dokumenty

Aimee Mann: Wise Up - Římskokatolická farnost Cheb

Aimee Mann: Wise Up - Římskokatolická farnost Cheb že se to dá spravit, a že konečně víš jak. Myslíš si, že stačí jeden lok a ty se scvrkneš až do podzemí a budeš tam dole žít. Avšak ono se to nezastaví, nezastaví, nezastaví, dokud si to nepřiznáš.

Více

1.vlna globalizace

1.vlna globalizace HDP = celková peněžní hodnota zboží a služeb za 1 rok - nevýhody: ilegální pracovníci, domácí práce, protislužba, prodej drog – se nezahrnou - aby se státy daly mezi sebou porovnat HDP je přepočítá...

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vznikl bankovní dohled jako útvar dohlížející na dodržování zásad pro fungování obchodních bank. V rámci centrální banky založeno clearingové centrum jako místo, kde mají banky účet a provádějí mez...

Více

Výdejní stojany PH s ATC - Český metrologický institut

Výdejní stojany PH s ATC - Český metrologický institut Nařízení vlády č. 464/2005 Sb. ani jiné relevantní právně závazné předpisy nestanovují, že v případě výdejních stojanů na pohonné hmoty se množství naměřené za podmínek měření přepočítávat na zákla...

Více

stáhnout

stáhnout DFJ Výsledková listina - Results - Girls formation Form. Jméno (Name) Klubová příslušnost (Club) 33 Mystique TASK Silueta Praha 30 Madonna TŠ Twist Říčany 37 Diamonds TASK Silueta Praha 34 Fresh TA...

Více

7.5.13 Rovnice paraboly

7.5.13 Rovnice paraboly Pedagogická poznámka: Sepsání parabol je důležité, studenti budou v dalším průběhu hodiny často nahlížet. Stejně tak považuji za vhodné, když si studenti několikrát do obrázku nakreslí vzdálenost p...

Více

Strengthsfinder 2.0

Strengthsfinder 2.0 Obecný popis talentu Lidé s výrazným talentem v této oblasti umí organizovat, ale zároveň zůstávají flexibilní. Rádi rozhodují o tom, jak využívat všech prostředků a zdrojů tak, aby byla zajištěna ...

Více