11. Periodický zákon, periodická soustava prvků

Komentáře

Transkript

11. Periodický zákon, periodická soustava prvků
Masarykova základní škola Klatovy,
tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy;  376312154, fax 376326089
E-mail: [email protected]; internet: www.maszskt.investtel.cz
Kód přílohy – vzdělávací
materiál – č. šablony/č. sady/č.
materiálu:
Autor:
Vzdělávací oblast – předmět:
Ročník, cílová skupina:
Téma DUM:
Druh učebního materiálu:
Časová náročnost:
Potřeby pro realizaci:
Anotace, základní pojmy:
Datum vytvoření:
Ověřeno ve výuce (datum,
třída, jméno ověřovatele):
VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_11
Mgr. Emilie Salvetrová
Člověk a příroda - chemie
VIII. ročník; 13 – 14 let
Periodický zákon, periodická soustava prvků
Prezentace s interaktivitou
1 vyučovací hodina
Periodická soustava prvků, pracovní list, interaktivní
tabule, SMART Notebook
Atom, protonové číslo, protonové číslo, chemický prvek
(názvy, značky), periodický zákon, periodická soustava
prvků, perioda, skupina, kovy, polokovy, nekovy
21. 07. 2011
12. 10. 2011; VIII. A; Mgr. Emilie Salvetrová
11. hodina Periodicky zakon.notebook
April 06, 2012
11. hodina ­ Periodický zákon
7 21­21:16
11. hodina ­ Periodický zákon
­ postupné objevování prvků systém Angličan John Newlands (polovina 19. století) seřazení podle "protonového čísla" ­ v pravidelných intervalech se objevují prvky s podobnými vlastnostmi
Dmitrij Ivanovič Mendělějev ­ r. 1869 ­ sestavil prvky do tabulky podle rostoucí atomové hmotnosti periodická soustava prvků
­ prvky s podob. vlastnostmi se vyskytly pod sebou
7 21­21:27
1
11. hodina Periodicky zakon.notebook
April 06, 2012
Dmitrij Ivanovič Mendělejev
Povolání: Chemik
Datum narození: 27. 02.1834
Datum úmrtí: 20.2.1907
Místo narození: Tobolsko, Sibiř
Místo úmrtí: Petrohrad
Ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev se narodil 27. února 1834 v Toboľsku na Sibiři
jako nejmladší z 15 sourozenců. Jeho dětství nebylo snadné. Otec byl slepý a matka se
snažila řídit továrnu na výrobu skla, jak nejlépe uměla, aby všechny uživila. Ještě než
dosáhl 20 let, oba rodiče mu zemřeli.
Přes takovéto rodinné poměry měl Dmitrij možnost studovat v Petrohradě, ve Francii a v
Německu.
Po studiích se stal profesorem chemie na univerzitě v Petrohradě.
V roce 1869 zveřejnil v časopise Ruské chemické společnosti svou práci "Vztah vlastností
prvků k atomovým hmotnostem", tj. hlavní zákon, jímž se řídí svět chemie.
V dobách Mendělejevových bylo známo již 62 chemických prvků. Nahromadilo se množství
vědomostí o jejich vlastnostech, ale mnoho faktů bylo zdrojem obtíží a zmatků v chemii,
která tak vypadala jeko neprostupný les, ve kterém lze snadno zabloudit. Mendělejev byl
přesvědčen, že existuje zákon, kterým se prvky řídí. Seřadil je tedy v pořadí podle
atomové hmotnosti. Při tomto seřazení se rázem objevila určitá zákonitost i v ostatních
vlastnostech prvků. Mendělejev tak získal 12 řad prvků, z nichž v každé se vlastnosti
prvků periodicky opakují a atomová hmotnost neustále vzrůstá.
Při výkladu podstaty nově objeveného zákona předpovídal tento učenec také existenci prvků
v té době neznámých. Ponechal proto ve své tabulce pro tyto prvky mnoho volných míst,
jejichž atomovou hmotnost i jiné vlastnosti předpověděl. K těmto předpovědím byli vědci
velmi podezřívaní. Když však byly takovéto prvky později skutečně objeveny (např.
gallium, skandium, germanium), dosáhl Mendělejev světového uznání. I když ho čekala
ještě jedna "bitva": musel se dát do boje o prvenství objevu svého periodického zákona.
Mendělejev zemřel 20. února 1907 v Petrohradě ve věku 72 let.
7 21­21:47
­ předpověděl germanium ­ nechal pro něj volné místo v tabulce, ale dopředu určil jeho vlastnost,
­ podle vlastností zaměnil pořadí telluru a jodu, později se jeho postup potvrdil (po objevu protonů)
Periodická soustava prvků
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mend%C4%9Blejevova_tabulka
vodorovné řádky tabulky = periody (1 až 7 nebo K až Q)
­ číslo periody udává v kolika vrstvách se nachází elektrony v elektronovém obalu
svislé sloupce = skupiny
­ označení římsky A a B (1 až 8) nebo arabsky (1 až 18),
­ římská číslice označuje počet elektronů ve valenční vrstvě (valenčních elektronů)
Třídění prvků:
­ značení skupin (halogeny, alkalické kovy, vzácné plyny, ...)
kovy (za běžných podmínek s, vedou telo a el. proud)
podle vlastností
polokovy (vzhledem kovy, vlastnostmi nekovy)
nekovy (g, l, s; nevedou teplo a el. proud)
periodická tabulka prvků = grafické znázornění periodického zákona
Periodický zákon zní: Vlastnosti chemických prvků se pravidelně mění v závislosti na vzrůstajícím protonovém čísle
7 21­21:44
2
11. hodina Periodicky zakon.notebook
April 06, 2012
7 21­21:57
Zápis:
Periodická soustava prvků
­
prvky jsou seřazeny podle rostoucího protonového čísla (Z),
­
vlastnosti prvků se pravidelně mění v závislosti na protonovém čísle, což vyjadřuje periodický zákon,
­
vodorovné řádky = periody,
­
svislé sloupce = skupiny,
­
rozlišujeme: kovy
polokovy
nekovy
D. I. Mendělejev
7 21­22:21
3
11. hodina Periodicky zakon.notebook
April 06, 2012
Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovič_Mendělejev; [cit. 21. července 2011]
http://zivotopis.osobnosti.cz/dmitrij­ivanovic­mendelejev.php; [cit. 21. července 2011]
http://www.obrazky.cz/detail?q=periodick%C3%A1%20tabulka%20chemick%C3%BDch%20prvk%C5%AF&offset=1&limit=20
&bUrlPar=filter%3D1&resNum=18&ref=http%3A//search.seznam.cz/%3Faq%3D2%26oq%3Dperiodick%25C3%25A1%2Btabulka%
26sourceid%3Dszn­HP%26thru%3Dsug%26q%3Dperiodick%25C3%25A1%2Btabulka%2Bchemick%25C3%25BDch%2Bprvk%25C5%
25AF&resID=GNQIlphclZDP4uhSYHtF­fdyUqEgeuzP7QouhPuwPxE&imgURL=http%3A//chemie.falconis.cz/obrazky/periodicka­tabulka­
prvku.gif&pageURL=http%3A//chemie.falconis.cz/tabulka.php&imgX=751&imgY=498&imgSize=112&thURL=http%
3A//media4.picsearch.com/is%3FGNQIlphclZDP4uhSYHtF­fdyUqEgeuzP7QouhPuwPxE&thX=128&thY=84&qNoSite=periodick%C3%A1%
2Btabulka%2Bchemick%C3%BDch%2Bprvk%C5%AF&siteWWW=&sId=bwJuBuC3wzVSmpyGSML4; [cit. 21. července 2011]
SMART Notebook, verze 10.0.187.1
http://obrazky­gif.wz.cz/knihy/; [cit. 21. července 2011]
7 21­21:47
4

Podobné dokumenty

16. Vzduch - Masarykova základní škola Klatovy

16. Vzduch - Masarykova základní škola Klatovy Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy;  376312154, fax 376326089 E-mail: [email protected]; internet: www.maszskt.investtel.cz

Více

7. Názvosloví oxidů, oxid vápenatý, oxid titaničitý

7. Názvosloví oxidů, oxid vápenatý, oxid titaničitý Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy;  376312154, fax 376326089 E-mail: [email protected]; internet: www.maszskt.investtel.cz

Více

sekunda_zemepis_mexiko_DUM (PDF, 0 bytes)

sekunda_zemepis_mexiko_DUM (PDF, 0 bytes) Zdeněk Jarolín, zdroj:http://www.volny.cz/zdja http://obrazky.cz/detail?q=Mexiko&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=20&ref=http%3A//obrazky.cz/%3 Fq%3DMexiko&resID=JI0mOK7VDEX3kjjwf-Uq0lG...

Více

16. Alkalické kovy - Masarykova základní škola

16. Alkalické kovy - Masarykova základní škola Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy;  376312154, fax 376326089 E-mail: [email protected]; internet: www.maszskt.investtel.cz

Více

8. Shrnutí

8. Shrnutí Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy;  376312154, fax 376326089 E-mail: [email protected]; internet: www.maszskt.investtel.cz

Více

3M Řešení pro výrobu elektroniky

3M Řešení pro výrobu elektroniky Elektricky vodivé, lepicí potiskovatelné transferové pásky 3M™ vám mají pomoci ušetřit čas v různých specializovaných aplikacích s montáží elektroniky – od připevňování stínění a těsnění proti EMI ...

Více

Fusingové a slinovací techniky tvarování skel

Fusingové a slinovací techniky tvarování skel tavené plastiky již za svého života. Významná je též tvorba slovenského výtvarníka Jána Zoričáka jednoho z žáků prof. Libenského na VŠUP (1963-1969), od roku 1970 žijícího ve Francii, který zde pat...

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace

zaměstnávání lidí s postižením a transformace Pod pojmem člověk se zdravotním postižením si může každý představit něco jiného – osobu s fyzickým postižením, smyslovým postižením nebo například s psychickou poruchou. Definice zdravotního postiž...

Více