Lions Club Brno Camerata Brunae Janáčkova akademie múzických

Komentáře

Transkript

Lions Club Brno Camerata Brunae Janáčkova akademie múzických
Lions Club Brno
We Serve
je součástí světové humanitární organizace Lions Clubs International, sdružující 1,4 milionů členů ve 202 zemích světa
pod heslem We Serve - Sloužíme.
Organizace akreditovaná v OSN je zaměřena na pomoc zemím a lidem v akutních krizových situacích a významnou část
činnosti tvoří pomoc slabozrakým a slepým. Ze 46 klubů v České a Slovenské republice bylo v loňském roce věnováno
zrakově postiženým přes 3 miliony Kč, většinou z výtěžků benefičních akcí. Na výstavbu specializované nemocnice v Keni
poskytly naše kluby 30 tisíc Euro a 25 tisíc USD. Provádíme v rámci obou našich republik preventivní vyšetřování očí dětí
předškolního věku a každoročně vysíláme mladé lidí do 200 mezinárodních lionských táborů v celém světě, formou výměny
mládeže k nám přijíždí 40-50 juniorů z jiných zemí. Náš klub pořádá od svého založení v roce 1992 každoročně koncerty a
plesy příspěvek kulturního života našeho města a zároveň jako zdroj pomoci pro humanitární účely.
Jsme nazýváni rytíři slepých, do přátelského prostředí klubu rádi uvítáme nové členy.
Kontakt na tel. 603 201 575 nebo 605 702 963, www.lionclubs.org, www.lci-d122.org, www.lc-brno.cz
Tento již 50. námi pořádaný koncert je pořádán k 20. výročí založení našeho klubu.
Camerata Brunae
Komorní orchestr Camerata Brunae je složen z instrumentalistů Janáčkovy opery v Brně a Státní
filharmonie Brno, kteří se dlouhodobě zabývají interpretací komorní hudby. Základem repertoáru souboru
se staly triové barokní sonáty. Po letité zkušenosti soubor kromě instrumentálních programů realizuje
programy kombinované se zpěvem, které měly u publika vynikající odezvu nejen doma, ale i v zahraničí.
Camerata Brunae uvádí na svých koncertech hudbu baroka a klasicismu. Široký repertoár souboru je dán
nepřeberným množstvím skladeb, které byly pro toto obsazení napsány. Instrumentální a vokálně
instrumentální skladby s poutavou a svěží melodikou tvoří zajímavou formu večera. Zpěv je doprovázen
cembalem a violoncellem (basso continuo); také však koncertantními nástroji (flétna, hoboj, housle).
Janáčkova akademie múzických umění
Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností Leoše Janáčka – skladatele, který
většinu svého plodného období prožil v Brně. Tento významný skladatel se kdysi pokoušel ustavit hudební akademii
v metropoli Moravy. Jeho snažení bylo částečně naplněno založením varhanní školy, která se stala posléze odrazovým
můstkem k ustavení konzervatoře v Brně. V předválečném období představovaly konzervatoře a mistrovské kurzy ty
nejkvalitnější umělecké vzdělávací instituce. Až po roce 1945 byla ustavena první vysoká umělecká škola – Akademie
múzických umění v Praze. Potřebu takovéto vzdělávací instituce shledalo i druhé nejvýznamnější kulturně-historické
centrum naší republiky – Brno.
Tímto děkujeme Janáčkově akademii múzických umění za laskavé poskytnutí prostor pro konání koncertu
Večer s Wolfgangem Amadeem Mozartem (1756-1791)
Serenáda G dur KV 525 - Malá noční hudba
(Allegro)
Flétnový kvartet D dur KV 285
(Allegro - I věta)
Figarova svatba KV 492
duet Figara a Zuzanky
„Cinque, dieci, venti“
Kouzelná flétna KV 620
árie Pamíny
„Ach, ich fühls, es ist entschwunden“
duetino Figara a Zuzanky
„Se a caso Madama“
Malá noční hudba
Menuetto (Allegretto)
cavatina Figaro
„Se vuol ballare, signor contino“
Don Giovanni KV 527
duet Dona Giovanniho a Zerliny
„La ci darem la mano“
Malá noční hudba
Romance (Andante)
árie Dona Giovanniho
„Fin´ché han dal vino“
Figarova svatba KV 492
růžová árie Zuzanky
„Giunse alfin il momento…. Deh vieni, non tardar“
„Endlich nach sich die Stunde….
Malá noční hudba
Rondo (Allegro)
Kouzelná flétna KV 620
árie Papagena
„Ein Mädchen oder Weibchen“
duet hraběte a Zuzanky
„Crudel perché finora“
„Hai giá vinta la causa ... .Vedró, mentr´io sospiro“ /
„Der Prozess schon gewonnen ....
duet Papageny a Papagena
„Pa – pa – pa - geno“
Andrea Priechodská – soprán, ND Brno Ivona Jahodová – 2. housle
Martin Hammerle – baryton, Rakousko Emil Machain – viola
František Kantor – flétna Radan Vach – violoncello
Jiří Bělík – hoboj Roman Novozámský – fagot
Pavel Walinger – 1. housle Šárka Králová – cembalo
PhDr. Magda Havlová – průvodní slovo
konaný dne 7. listopadu (středa) v 19:00 v aule JAMU Komenského nám., I. poschodí
Vstupné 100,- Kč
Za případné finanční dary předem děkujeme

Podobné dokumenty

ZDE - zus2kladno.cz

ZDE - zus2kladno.cz Pilařová Jana, Šumanová Eliška, Vlková Martina, Vosátková Simona, Ţofáková Terezie

Více