návod na použití canto návod na použitie canto

Komentáře

Transkript

návod na použití canto návod na použitie canto
NÁVOD NA POUŽITÍ
MODEL: LHT-9062
NÁVOD NA POUŽITIE
MODEL: LHT-9062
CANTO
LHS-9062
CANTO
LHS-9062
Záhradné LED svietidlo
Zahradní LED svítidlo
Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí.
Instalaci svěřte kvalifikované osobě/firmě.
Pred použitím tohoto výrobku si prosím prečítajte návod a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií.
Inštaláciu zverte odbornej osobe/firme.
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.
Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX s.r.o.
Technické údaje
Napětí: 230V~50Hz
Příkon: 2W
Krytí: IP54
Třída ochrany: I.
Počet LED: 2
Světelný tok: 81lm (studená bílá)
66lm (teplá bílá)
Ra: 75 (studená bílá)
85 (teplá bílá)
Životnost: max. 30 000 hod.
Úhel vyzařování: 120°
Materiál: litý hliník, sklo
Umístění: exteriéry
Provozní teplota: -20°C~+60°C
Svorkovnice: max. 3x1,5mm²
Rozměry: 90x90x100mm
Hmotnost: 500g
Technické údaje
Napätie: 230V~50Hz
Príkon: 2W
Krytie: IP54
Trieda ochrany: I.
Počet LED: 2
Svetelný tok: 81lm (studená biela)
66lm (teplá biela)
Ra: 75 (studená biela)
85 (teplá biela)
Životnosť: max. 30 000 hod.
Uhol vyžarovania: 120°
Materiál: liaty hliník, sklo
Umiestnenie: exteriéry
Prevádzková teplota: -20°C~+60°C
Svorkovnice: max. 3x1,5mm²
Rozmery: 90x90x100mm
Hmotnosť: 500g
Upozornění
Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena,
nepoužívejte jej.
Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický přívod odpojený.
V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte.
LED nejsou vyměnitelné.
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.
Upozornenie
Pred použitím výrobok skontrolujte, ak je ktorákoľvek časť poškodená,
nepoužívajte ho.
Pred každou manipuláciou sa uistite, že je elektrický prívod odpojený.
V prípade poruchy zariadenie neopravujte ani nerozoberajte.
LED nie sú vymeniteľné.
Pri mechanickom poškodení alebo pri neodbornej manipulacií nemôže byť uznaná záruka.
Instalace | Inštalácia | Installation | Installación
2
1
1
L
4
hnědý | hnedá | brown | braun | pardo
zeleno-žlutý | zeleno-žltý | green-yellow | grün-gelb | verde-amarillo
N
modrý | blue | blau | azul
3
4m
7m
10m
5
Všechna práva vyhrazena.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
UM_CANTO_110318
INSTRUCTIONS
MODEL:
LHT-9062
LHS-9062
CANTO
GEBRAUCHSANWEISUNG
MODEL:
LHT-9062
LHS-9062
Garden LED lamp
CANTO
INSTRUCCIONES
MODEL:
LHT-9062
LHS-9062
CANTO
Luminaria LED de jardín
LED Gartenleuchte
Before using or installing this product, kindly read the instructions
and follow safety rules. Installation should be provided by qualified
person/company.
Vor einer Benutzung der Lampe, bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung
und berücksichtigen Sie die Sicherheitsweisungen. Lassen Sie die
Installation für eine Persone/Fachfirma.
Antes de utilización del producto, lea las instrucciones y sique de
medidas de precaution. Encomende la montaje a la companía/persona
qualificada.
Thank you for choosing the item of company PANLUX s.r.o.
Vielen Dank für Ihren Ankauf von der Firma Panlux s.r.o.
Gracias, que Usted se ha comprado el producto de
companía PANLUX s.r.o.
Technical datas
Input voltage: 230V~50Hz
Power: 2W
Protection: IP54
Protection class: I.
Number of LEDs: 2
Luminous flux: 81lm (cool white)
66 lm (warm white)
Ra: 75 (cool white)
85 (warm white)
Lifetime: max. 30 000 hours
Beam angle: 120°
Material: die-cast aluminium, glass
Location: exteriors
Operating temperature: -20°C~+60°C
Cabel: max. 3x1,5mm²
Dimensions: 90x90x100mm
Weight: 500g
Technische Daten
Spannung: 230V~50Hz
Leistungsaufnahme: 2W
Schutzart: IP54
Schutzklasse: I.
Anzahl der LED: 2
Lichtstrom: 81lm (kaltweiß)
66lm (warmweiß)
Ra: 75 (kaltweiß)
85 (warmweiß)
Lebensdauer: max. 30 000 St.
Ausstrahlwinkel: 120°
Material: Aluminium, Glas
Standort: exterieur
Betriebstemperatur: -20°C~+60°C
Lüsterklemme: max. 3x1,5mm²
Abmessungen: 90x90x100mm
Gewicht: 500g
Notice
Before using, check the product and make sure there is no damage, otherwise
do not use it.
Before every manipulation assure that mains electrical supply is disconnected.
In case of damage do not repair or disassemble the product.
LED are not repleceable.
Hinweise
Falls die Lampe, das Kabel oder anderes Zubehör beschädigt ist, stilllegen Sie die
Leuchte.
Bei jeder Manipulation schalten Sie von dem elektrischen Strom ab.
Im Fall des Defektes weder nehmen Sie die Leuchte auseinander noch reparieren
Sie die Leuchte.
LED sind nicht austauschbar.
Aviso
Antes de la montaje se asegure, que el corriente eléctrico esta desconnectado.
También comprobe si cualquier parte de la lámpara no esta averiada.
En el caso de avería, no use la lámpara, no la desmonte ni repare.
No es possible cambiar LED.
If the product is mechanically damaged or connected unprofessionally,
guarantee cannot be allowed.
Bei einer mechanischen Beschädigung und laienhaften Manipulation kann
man keine Garantie erkennen.
Si el producto esta averiado mechanicamente o conectado
malamente, la garantía no estará aceptada.
Datos técnicos
Voltaje: 230V~50Hz
Wattaje: 2W
Protección: IP54
Classe de protección: I.
Número de LED: 2
Flujo luminoso: 81lm (blanca fría)
66lm (blanca caliente)
Ra: 75 (blanca fría)
85 (blanca caliente)
Duración: max. 30 000 horas
Ángulo de la luz: 120°
Material: aluminio, cristal
Emplazamiento: exteriores
Temperatura operativa: -20°C~60°C
Caja terminal: max. 3x1,5mm
Dimensiones: 90x90x100mm
Peso: 500g
All rights reserved
Technical datas can be changed without previous noticement.
UM_CANTO_110318

Podobné dokumenty

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor OKO 3 Luminaria LED de jardín

Více

MAGNETIC_NAVOD

MAGNETIC_NAVOD Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií. Inštaláciu zverte kvalifikovanej, alebo odbornej firme.

Více