Baumit Sanova přednástřik - M

Komentáře

Transkript

Baumit Sanova přednástřik - M
Technický list
1411
Baumit Sanova přednástřik
Baumit SanovaVorspritzer
Výrobek
Průmyslově vyráběná suchá omítková směs s cementem odolným proti síranům pro ruční a strojní
zpracování. Součást systémů Baumit Sanova. Pro exteriér i interiér.
Složení
Síranovzdorný cement, omítkový písek, přísady.
Vlastnosti
Odolný solím, omezuje transport solí, vysoce paropropustný, odpovídá požadavkům směrnice WTA.
Použití
Adhezivní prostředek sloužící jako podkladní vrstva (kontaktní můstek) pod minerální omítky (Baumit
sanační omítky) a vyrovnávající nasákavost podkladu, na suché i vlhké solemi zatížené minerální podklady.
Technické
údaje
Třída dle ČSN EN 998-1:
Zrnitost:
Pevnost v tlaku (28 dní):
Spotřeba materiálu:
Faktor difúzního odporu µ:
Potřeba vody:
Způsob
dodávky
GP – CS IV
4 mm
≥ 15 N/mm2
cca 5 kg/m2 při 50 % krytí
cca 10 kg/m2 při 100 % krytí
≤ 25
10-11 l pro 40 kg suché směsi
40 kg pytel, 35 pytlů/ pal.= 1400 kg
Skladování
V suchu na dřevěném roštu v uzavřeném balení max. 6 měsíců.
Zajištění
kvality
Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny
Bezpečnostní
značení
Bezpečnostní list viz www.baumit.cz
Podklad
Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu,
nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.
V případě silného zasolení podkladu je potřebné provést speciální opatření (např. očistit kartáčem solné
výkvěty, ošetřit zdivo vhodným přípravkem proti působení solí, vodorovná izolace). Mechy, prorůstání řas a
zazelenalá místa odstranit. Spáry ve zdivu je třeba vyškrábat do hloubky cca 2 cm a následně vyplnit
vhodným materiálem (např. Baumit Sanova omítkou S, Baumit Sanova omítkou W, Baumit Sanova pufferovou omítkou).
Zpracování
Baumit Sanova přednástřik se smísí v samospádové nebo kontinuální míchačce s 10-11 l záměsové vody
na 40 kg suché směsi. Doba mísení cca 2 min. Vždy zamísíme obsah celého pytle.
Baumit Sanova přednástřik nanášíme zednickou lžící na podklad v závislosti na navrhnutém Sanova
systému s 50% nebo 100% krytím. Před nanesením další vrstvy musí být dodržena technologická přestávka:
• 50% krytí 3 dny
• 100% krytí 7 dní.
Vydání: 07/2013
Upozornění a
všeobecné
pokyny
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Čerstvě
omítnuté plochy udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití
vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. V kombinaci s Baumit Sanova přednástřikem nepoužívat materiály na bázi
sádry (upevňování ochranných rohových profilů, omítkových lišt, elektroinstalačních rozvodů apod.)
Funkčnost sanačního systému závisí na přísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Je proto účelné
zabránit tomuto působení vytvořením vhodného opatření (horizontální, příp. vertikální izolace).
Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení
představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití
v konkrétních podmínkách.

Podobné dokumenty

Baumit FillPrimer

Baumit FillPrimer podklady (omítky, stěrky, beton). Zejména pro překrytí vlasových trhlin na zateplovacím systému. Příprava podkladu před nanášením minerálních nebo organicky pojených omítek a fasádních barev Baumit.

Více

Baumit Grund - M

Baumit Grund - M Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být suchý, pevný, vyzrálý, tvarově stálý, nezmrzlý, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů...

Více

Baumit Baumacol Preciso Speed

Baumit Baumacol Preciso Speed bazény, sprchy, koupaliště i vlhké prostory průmyslových objektů. Do exteriéru i interiéru.

Více

Baumit Tradiční omítkové systémy

Baumit Tradiční omítkové systémy omítky na standardní běžné podklady ekologické suché omítkové směsi se zaručenou stálou kvalitou výrobky odpovídající novým evropským normám tepelná akumulace regulace vlhkostního režimu v interiéru

Více

Baumit Potěry a podlahové stěrky

Baumit Potěry a podlahové stěrky Jsou vhodné pro novostavby i rekonstrukce a to vzhledem k širokým možnostem použití výrobku v rámci různých podkladů, tlouštěk a vzhledem k jejich velmi dobré tepelné vodivosti i pro zvýšené termic...

Více

Technická příručka

Technická příručka Liapor v důsledku uzavřeného slinutého povrchu zrna není hygroskopický, nepřijímá vlhkost ze vzduchu. Pokud je umístěn do konstrukce v suchém stavu a je chráněn proti přímému přístupu vody, zůstává...

Více