IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém

Komentáře

Transkript

IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HU – Komínová tvarovka HELUZ - U
HUp – Komínová tvarovka HELUZ - U s perlitem
Jedná se o unikátní cihelnou tvarovku, která se po vypálení brousí na přesnou
výšku 249 mm a spolu s 1 mm vrstvou lepicí malty dává celkový výškový modul
250 mm. Lepicí malta se nanáší na ložné i styčné (tj. pera a drážky) plochy.
Tvarovky HU se používají při stavbě jedno-průduchového komínu, kde se
přikládají vždy dvě k sobě. Vytvoří průduch komínu o vnějším rozměru
400 x 400 mm. V další vrstvě se pootočí o 90 stupňů a tím se dosáhne nutné
převazby. V místě čistícího otvoru, nebo připojení sopouchu se musí ve
tvarovkách před jejich osazením vyříznout otvor požadované velikosti.
Komínová tvarovka s perlitem zlepšuje tepelně izolační vlastnosti komínového
pláště, proto je vhodné ji používat v místech, kde komín prochází stropem nebo
střechou.
Rozměry: 400 x 200 x 249 mm
Hmotnost tvarovky: 10,5 kg
Pevnost v tlaku: 10 MPa
Objemová hmotnost: 600 kg.m-3
HT – Spojovací komínová tvarovka HELUZ - T
HTp – Spojovací komínová tvarovka HELUZ - T s perlitem
Má stejné vlastnosti jako komínová tvarovka HU, společně se používají při
stavbě dvou a více průduchového tělesa. Dvou-průduchové komínové těleso má
základní rozměr 400 x 800 mm a každý další celý průduch prodlouží těleso
o 400 mm a poloviční průduch jej prodlouží o 200 mm. Počet průduchů je
neomezený.
Komínová tvarovka s perlitem zlepšuje tepelně izolační vlastnosti komínového
pláště, proto je vhodné ji používat v místech, kde komín prochází stropem nebo
střechou.
Rozměry: 400 x 200 x 249 mm
Hmotnost tvarovky: 9,5 kg
Pevnost v tlaku: 10 MPa
Objemová hmotnost: 600 kg.m-3
HUS – Komínová tvarovka HELUZ - S poloviční šachta
HUSp – Komínová tvarovka HELUZ - S s perlitem
Má stejné vlastnosti jako komínová tvarovka HU. Používá se pro stavbu
poloviční prázdné šachty, která může sloužit pro odvětrávání či rozvody TZB.
Provazba mezi poloviční prázdnou šachtou a komínovým průduchem je zajištěna
pomocí nerezových kotev. Vnější rozměr jeden a půl průduchového tělesa je
400 x 600 mm a každý další celý průduch prodlouží těleso o 400 mm a poloviční
průduch jej prodlouží o 200 mm.
Komínová tvarovka s perlitem zlepšuje tepelně izolační vlastnosti komínového
pláště, proto je vhodné ji používat v místech, kde komín prochází stropem nebo
střechou.
Rozměry: 400 x 200 x 249 mm
Hmotnost tvarovky: 10,5 kg
Pevnost v tlaku: 10 MPa
Objemová hmotnost: 600 kg.m-3
1
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
H2 – Ventilační tvarovka HELUZ - 2 dvojitá
Má stejné vlastnosti jako komínová tvarovka HU. Používá se pro stavbu dvojité
prázdné šachty, která může sloužit pro odvětrávání či rozvody TZB. Provazba
mezi dvojitou prázdnou šachtou a komínovým průduchem je zajištěna pomocí
nerezových kotev. Vnější rozměr jeden a půl průduchového tělesa je
400 x 600 mm, každý další celý průduch prodlouží těleso o 400 mm a poloviční
průduch jej prodlouží o 200 mm.
Rozměry: 400 x 200 x 249 mm
Hmotnost tvarovky: 11,2 kg
Pevnost v tlaku: 10 MPa
Objemová hmotnost: 600 g.m-3
HPD – Podkladová deska
Je vyrobena z prostého betonu. Umisťuje se na výšku čisté podlahy. Slouží
k celkovému roznesení váhy komínového tělesa a po ideálním ustavení do
roviny pro dobrou stavbu celého komína.
Rozměry: 400 x 400 x 45 mm
Hmotnost: 15,6 kg
HPD 0,5 – Podkladová deska - poloviční
Je vyrobena z prostého betonu. Umisťuje se na výšku čisté podlahy. Slouží
k celkovému roznesení váhy poloviční šachty komínového tělesa a po ideálním
ustavení do roviny pro dobrou stavbu celé prázdné šachty.
Rozměry: 400 x 200 x 45 mm
Hmotnost: 7,8 kg
2
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HFZ – Komínová vložka - Izostat
Izostatické vložky se vyrábí z kvalitní tenkostěnné izostatické keramiky, která se
lisuje pod velkým tlakem. Jsou opatřeny hrdlem zajišťujícím jejich správné
směrové osazení, pevnost a těsnost spojení. Charakterizuje je velmi malá
akumulace tepla, která umožňuje rychlé ohřátí celé spalinové cesty a tím i rychlé
překlenutí rosného bodu spalin. Je pro ně typická nenasákavost, vysoká odolnost
proti teplotním změnám, korozi a kyselinám, nevadí jim ani přímý kontakt
s plamenem. Hladké stěny vložky brání usazování pevných částí zplodin na
vnitřním povrchu. Vzájemně se spojují tmelem, který je dodáván spolu
s vložkami.
Pevnost v tlaku: 109,6 MN/m2
Kyselinovzdornost: 0,5 %
Odolnost proti vyhoření sazí: > 1 000 °C
HFZ 080
HFZ 100
HFZ 120
HFZ 14
HFZ 16
HFZ 18
HFZ 20
vnitřní průměr
[mm]
tloušťka stěny
[mm]
80
100
120
140
160
180
200
6
6
6
7
7
8
8
délka
[mm]
hmotnost
[kg]
660
2,7
3,3
3,9
5,5
6,3
7,3
8,3
HFJ – Kondenzátní jímka - Izostat
Je vyrobena z tenkostěnné izostatické keramiky a pomocí dodávané vrapové
hadice zajišťuje odvod kondenzátu z komínového tělesa do kanalizace, nebo
neutralizační jímky. Zároveň nese veškeré komínové prvky a svou konstrukcí
určuje jejich správné směrové osazení tak, aby kondenzát stékal jen po vnitřních
stěnách vložek.
vnitřní průměr
[mm]
HFJ 080
HFJ 100
HFJ 120
HFJ 14
HFJ 16
HFJ 18
HFJ 20
80
100
120
140
160
180
200
délka
[mm]
hmotnost
[kg]
660
2,5
3,1
3,7
5,3
5,9
6,9
7,9
Ostatní vlastnosti stejné jako u komínové vložky.
3
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HFC – Dvířková tvarovka - Izostat (přetlak)
Slouží k čištění a revizi vnitřních stěn komínových vložek komínového tělesa.
Osazuje se do spodní části komínu. Z vnější strany se na tvarovku osazují dvojitá
komínová dvířka s jištěním proti samovolnému vypadnutí. Dvířková tvarovka je
vyrobena ze stejného materiálu jako komínová vložka a i má stejné vlastnosti.
vnitřní průměr
[mm]
HFC 080
HFC 100
HFC 120
HFC 14
HFC 16
HFC 18
HFC 20
80
100
120
140
160
180
200
délka
[mm]
hmotnost
[kg]
660
3,5
3,9
4,6
6,2
6,9
7,9
9,0
Ostatní vlastnosti stejné jako u komínových vložek.
HFD – Dvířková tvarovka - Izostat
Slouží k čištění a revizi vnitřních stěn komínových vložek komínového tělesa.
Osazuje se do spodní části komínu. Z vnitřku komína se osazuje tato tvarovka
kulatým uzávěrem. Z vnější strany komínu se osadí komínová dvířka. Dvířková
tvarovka je vyrobena ze stejného materiálu jako komínová vložka a má i stejné
vlastnosti.
vnitřní průměr
[mm]
HFD 16
HFD 18
HFD 20
160
180
200
délka
[mm]
hmotnost
[kg]
660
6,8
7,8
8,6
HFK – Připojení sopouchu 90° - Izostat (přetlak)
Používá se pro připojení spotřebiče do komínového tělesa. Jedná se zejména
o plynové spotřebiče pracující v mokrém provozu nebo spotřebiče na kapalná
paliva s teplotou spalin max. 200 °C. Při stavbě komínu se umisťuje do výšky,
ve které má být napojen spotřebič. Připojení sopouchu je vyrobeno ze stejného
materiálu jako komínová vložka a má i stejné vlastnosti. Připojovací otvor pro
spojení s kouřovodem je opatřen gumovým těsněním.
vnitřní průměr
[mm]
HFK 080
HFK 100
HFK 120
HFK 14
HFK 16
HFK 18
HFK 20
80
100
120
140
160
180
200
4
délka
[mm]
hmotnost
[kg]
660
3,5
3,9
4,6
6,2
6,9
7,9
9,0
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HFV – Připojení sopouchu 90° - Izostat
Používá se pro připojení spotřebiče do komínového tělesa. Jedná se zejména
o spotřebiče pracující v atmosférickém provozu s teplotou spalin max. 600 °C.
Při stavbě komínu se umisťuje do výšky, ve které má být napojen spotřebič.
Připojení sopouchu je vyrobeno ze stejného materiálu jako komínová vložka
a má i stejné vlastnosti.
vnitřní průměr
[mm]
HFV 16
HFV 18
HFV 20
160
180
200
délka
[mm]
hmotnost
[kg]
660
6,9
7,8
8,7
HFS – Připojení sopouchu 45° - Izostat
Používá se pro připojení spotřebiče do komínového tělesa. Jedná se zejména
o spotřebiče pracující v atmosférickém provozu s teplotou spalin max. 600 °C.
Při stavbě komínu se umisťuje do výšky, ve které má být napojen spotřebič.
Připojení sopouchu je vyrobeno ze stejného materiálu jako komínová vložka
a má i stejné vlastnosti.
vnitřní průměr
[mm]
HFS 16
HFS 18
HFS 20
160
180
200
délka
[mm]
hmotnost
[kg]
660
7,6
8,6
9,5
HWN – Čistící nástavec
Používá se při stavbě komínového tělesa HELUZ IZOSTAT na vnitřní začištění
spojů komínových vložek. Jelikož spoje musí být dokonale hladké z vnější
i vnitřní strany, je vhodné pro lepší přístup dovnitř vložek použít tento nástavec.
HWN 080
HWN 100
HWN 120
HWN 14
HWN 16
HWN 18
HWN 20
vnitřní průměr
[mm]
hmotnost
[kg]
80
100
120
140
160
180
200
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
5
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HWR – Tepelná izolace - Multi, Izostat
Je vyrobena z minerálních vláken a opatřena výseky pro snadné obtočení kolem
vložky. Vkládá se mezi cihelnou komínovou tvarovku a komínovou vložku,
ke které se připevňuje pomocí stahovacích pásků. Zajišťuje výborné tepelně
izolační vlastnosti komínu, což se vhodně projevuje při zatopení rychlejším
zahřátím komínových vložek a urychlením správného tahu komínu. Zároveň
umožňuje dilataci vložek.
Objemová hmotnost: 100 kg.m-3
HWR 14
HWR 16
HWR 18
HWR 20
pro průměr
vložky [mm]
rozměry
[mm]
hmotnost
[kg]
140
160
180
200
665 x 480 x 25
745 x 480 x 25
805 x 480 x 25
895 x 475 x 25
0,8
0,8
0,9
1,0
HWB – Čelní izolační deska - Multi, Izostat
Vyrobena z minerálních vláken na povrchu pokrytých síťovinou. Pro snazší
vyříznutí odpovídajícího průměru částečně perforovaná. Slouží k odizolování
připojení sopouchu, aby nedošlo k jeho poškození vlivem vysokých teplot. Při
stavbě komínu se v místě, kde se nachází připojení sopouchu, vyřízne otvor do
cihelných komínových tvarovek, který se osadí čelní izolační deskou. Dodávána
pro připojení sopouchu 45° a 90°.
Rozměry: 420 x 280 x 45 mm
Objemová hmotnost: 160 kg.m-3
HWB 45
- pro připojení sopouchu 45 stupňů
- hmotnost: 0,2 kg
HWB 90
- pro připojení sopouchu 90 stupňů
- hmotnost: 0,3 kg
HGW V – Čelní deska pro přetlak - velká
Je vyrobena z nerezové oceli a těsnění je zajištěno gumovou planžetou. Používá
se u komínového systému HELUZ IZOSTAT pro plynná a kapalná paliva s max.
teplotou spalin 200 °C. Osazuje se na ústí sopouchu. Při stavbě komínu se
v místě, kde se nachází připojení sopouchu, vyřízne otvor do cihelných
komínových tvarovek, který se osadí deskou.
Rozměry: 330 x 320 mm
Hmotnost: 1 kg
6
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HWD – Komínová dvířka
Umisťují se na komínové těleso v místě dvířkové tvarovky a slouží k čištění
a provádění revizí komínu. Dovnitř dvířek – na dvířkovou tvarovku se osadí
kulatý kontrolní uzávěr.
Na vnitřní stranu dvířek revizní technik nalepí revizní štítek s údaji
o komínovém tělese. Do štítku se zaznamenávají veškeré provedené kontroly
a revize.
Rozměry: 340 x 300 mm
Hmotnost: 1,8 kg
HFA – Kontrolní uzávěr 200 °C - Izostat
Je vyroben z nerezivějící oceli, opatřen izolací a otočným pružinovým uzávěrem.
Osazuje se dovnitř dvířek na dvířkovou tvarovku, kde zajišťuje její uzavření.
Kontrolní uzávěr na 200 °C se používá u spotřebičů na plynná a kapalná paliva.
HFA 080
HFA 100
HFA 120
HFA 14
HFA 16
HFA 18
HFA 20
vnitřní průměr
[mm]
hmotnost
[kg]
80
100
120
140
160
180
200
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
HFF – Kontrolní uzávěr 600 °C - Izostat
Osazuje se dovnitř dvířek na dvířkovou tvarovku. Díky perům se při uzavření
dvířek čisticí otvor zcela utěsní. Používá se u spotřebičů na pevná paliva.
HFF 16
HFF 18
HFF 20
vnitřní průměr
[mm]
hmotnost
[kg]
160
180
200
0,6
0,6
0,6
HGM – Větrací mřížka pod omítku
Osazuje se do spodní části komínového tělesa (kde není tepelná izolace) na
cihelné tvarovky, do kterých se ještě před jejich osazením vyřízl otvor pro
větrací mřížku. Slouží k nasávání vzduchu pro zadní větrání. Na povrch
komínového tělesa se připevňuje pomocí dodaných hmoždinek. Svou konstrukcí
je přizpůsobena tak, aby se její okraje daly zaomítat.
Rozměry: 150 x 200 mm
Hmotnost: 0,4 kg
7
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HSP – Stahovací pásek
Slouží ke stažení a upevnění tepelné izolace ke komínovým vložkám, sopouchu
i dvířkové tvarovce. Používají se vždy dva pásky k jedné komínové vložce. Jsou
dodávány ke každé komínové sestavě zdarma.
Délka: 1 100 mm
Hmotnost: 0,03 kg
HOD – Distanční objímka - univerzální
Je vyrobena z nerezového plechu. Jejím úkolem je zajistit komínové vložky
uprostřed komínového tělesa. Jednotlivé plechy se vsunou do všech čtyř otvorů
v rozích komínových tvarovek a ohnou se ke komínové vložce. Osazují se každé
2 metry. Dodávána v sadě o čtyřech kusech.
Hmotnost: 0,3 kg
HSN – Nanášecí souprava
Obsahuje molitanový váleček a plastovou mřížku. Používá se na nanášení lepicí
malty (HLM) na ložné a styčné (tj. pera a drážky) plochy komínových cihelných
tvarovek. Váleček se namáčí v rozdělané lepicí maltě tak, aby se jí celý obalil.
Poté se jím přejede lehce přes mřížku z důvodu zabránění nadměrnému ztékání
lepicí malty po cihelných tvarovkách.
Souprava je dodávána ke komínové sestavě zdarma.
Hmotnost: 0,01 kg
HSS – Spojovací sada
Skládá se ze 4 ks hmoždinek a 4 kusů vrutů. Slouží k připevnění větrací mřížky
a komínových venkovních dvířek (u systému na plynná i kapalná paliva
i k připevnění čelní desky pro přetlak). Po zhotovení výřezů v cihelných
tvarovkách se vyvrtají otvory pro hmoždinky a pomocí vrutů se poté přidělají
dvířka i větrací mřížka (popř. čelní deska pro přetlak). Je dodávána ke komínové
sestavě zdarma.
Hmotnost: 0,02 kg
HPH – Pytlík na spojovací hmotu
Pytlík naplníme do poloviny spárovací hmotou správné konzistence
(v kašovitém stavu, ne řídkém). Ustřihneme jeden dolní roh a obsah vytlačujeme
rovnoměrně do ploch přírub na komínových vnitřních tvarovkách (vložkách). Po
nanesení je nutné plochy zarovnat mokrou houbičkou do roviny.
Ke komínovému systému je dodáván zdarma.
Rozměry: 200 x 300 mm
Hmotnost: 0,01 kg
8
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HZV – Zpevňovací výztuž
Při nadstřešní části vyšší než 1,3 m je potřeba komínové těleso staticky ztužit.
K tomuto účelu se použije zpevňovací výztuž. Do kotvících otvorů v komínové
keramické tvarovce se uloží zaslepovací plíšky, které zabraňují protečení
zálivkové hmoty do spodních vrstev. Plíšky se osazují minimálně 2 vrstvy pod
kotvení komínu ke krovu. Po vystavění celkové výšky komínu se do každého
kotvícího otvoru spustí zpevňovací výztuž. Kotvící otvor se zvlhčí patřičným
množstvím vody a následně se vyplní řídkou betonovou směsí jemné zrnitosti.
Zpevňovací výztuž se dodává v délkách 1,0 m. Její nastavování se provádí
pomocí dodávaných převlečných matic.
Délka: 1 000 mm
Hmotnost: 1,1 kg
HTK – Trámové kotvení
Komínové těleso je nutné připevnit k nosné konstrukci krovu. Pro tento účel se
použije trámové kotvení, které obsahuje čtyři L profily. Dva se připevní
k trámům krovu tak, aby se dotýkaly komínového tělesa z obou stran. K těmto
ukotveným profilům se opět co nejtěsněji ke komínovému tělesu kolmo
přišroubují zbývající dva profily.
Délka: 1 000 mm
Hmotnost: 6,2 kg
HNK – Kotva z korozivzdorné oceli
Kotva z korozivzdorné oceli je tenký plechový pásek s perforací, který se
používá u komínového tělesa s poloviční prázdnou šachtou nebo v jiném
případě, kdy je nutné zachovat převazbu. Kotva se vkládá do každé třetí ložné
spáry.
Rozměr: 300 x 20 x 0,8 mm
Hmotnost: 0,05 kg
HKO – Cihelný obkladový pásek HELUZ
Pro svou vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, mrazuvzdornosti
a pevnosti jsou vhodné pro obložení nadstřešní části komínového tělesa, kde plní
nejen funkci ochrannou ale i estetickou. Vnější plášť komínu se vyzdí
z cihelných komínových tvarovek do požadované výšky, nanese se na něj
flexibilní lepidlo Cemix Flex a obloží se cihelnými pásky. Zaspárování se
provede spárovací hmotou CEMIX 121.
Rozměry: 250 x 65 x 15 mm
Hmotnost: 0,4 kg
9
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HCP (1+1; 1+2; 2); HCB (1+1; 1+2; 2) – GRAND prstence
Betonové prstence GRAND se kladou na poslední vrstvu cihelných tvarovek pod
střešním pláštěm, které dále nahrazují. Jednotlivé prstence se lepí na dodávané
lepidlo. Ve všech čtyřech rozích se po vyzdění osazuje zpevňovací výztuž, která
je rovněž součástí dodávky. Prstence GRAND je možné použít pro všechny typy
komínových systémů a pro všechny průměry vložek.
Prstence jsou nabízeny v provedení s imitací pohledového zdiva nebo břidlice.
V provedení s imitací zdiva je možné si vybrat z varianty pro jednoprůduch nebo
dvouprůduch a z barev cihlové, červené (značena A), hnědé (značena B), nebo
černé (značena C).
HCP (A; B; C) – prstenec pro jednoprůduch
HCP 1+1 (A; B; C) – prstenec pro jednoprůduch s poloviční šachtou
HCP 1+2 (A; B; C) – prstenec pro jednoprůduch se dvěma polovičními šachtami
HCP 2 (A; B; C) – prstenec pro dvouprůduch
HCB – břidlicový prstenec pro jednoprůduch
HCB 1+1 – břidlicový prstenec pro jednoprůduch s poloviční šachtou
HCB 1+2 – břidlicový prstenec pro jednoprůduch se dvěma polovičními šachtami
HCB 2 – břidlicový prstenec pro dvouprůduch
HCP
HCP (A; B; C)
HCP 1+1 (A; B; C)
HCP 1+2 (A; B; C)
HCP 2 (A; B; C)
HCB
HCB
HCB 1+1
HCB 1+2
HCB 2
rozměry
[mm]
hmotnost
[kg]
400 x 400 x 80
600 x 400 x 80
800 x 400 x 80
800 x 400 x 80
13,0
20,1
27,1
28,3
rozměry
[mm]
hmotnost
[kg]
400 x 400 x 65
600 x 400 x 65
800 x 400 x 65
800 x 400 x 65
11,6
17,9
24,1
25,0
10
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HDZ (2; 3; 4); HDS (1+2; 2; 2+2) – Krycí deska
Sklovláknobetonová krycí deska slouží k ukončení a zakrytí komínového tělesa,
zajišťuje jeho správnou funkci a chrání jej před povětrnostními vlivy. Osazuje se
na poslední keramickou komínovou tvarovku do lepicí malty. POZOR – lepidlo
nesmí zapadnout do provětrávacích kanálků. Svou konstrukcí zabraňuje zatékání
vody do tělesa komínu a zároveň umožňuje jeho zadní odvětrávání. Pro její
nízkou hmotnost je manipulace s ní nenáročná. Sklovláknobetonová krycí deska
je univerzální pro všechny typy a průměry vložek.
Používá se pro úpravy nadstřešní části:
- omítnutí nadstřešní části
- cihelné obkladové pásky HELUZ
- použití prstenců GRAND
HDZ – Krycí deska - jednoprůduch
HDZ 2 – Krycí deska - dvouprůduch
HDZ 3 – Krycí deska - tříprůduch
HDZ 4 – Krycí deska - čtyřprůduch
HDZ
HDZ
HDZ 2
HDZ 3
HDZ 4
rozměry
[mm]
hmotnost
[kg]
540 x 540 x 50
940 x 540 x 50
1320 x 540 x 50
11,4
14,1
17,2
20,5
HDS – Krycí deska - jednoprůduch + poloviční šachta
HDS 1+2 – Krycí deska - jednoprůduch + 2 poloviční šachty
HDS 2 – Krycí deska - dvouprůduch + poloviční šachta
HDS 2+2 – Krycí deska - dvouprůduch + 2 poloviční šachty
HDS
rozměry
[mm]
hmotnost
[kg]
HDS
735 x 540 x 100
HDS 1+2 930 x 540 x 100
HDS 2
1130 x 540 x 100
HDS 2+2 1320 x 540 x 100
11
20,7
24,0
26,2
29,5
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HDZB – Krycí deska betonová
Vyrobena z prostého betonu. Slouží k ukončení a zakrytí komínového tělesa,
zajišťuje jeho správnou funkci a chrání jej před povětrnostními vlivy. Osazuje se
na poslední keramickou komínovou tvarovku do lepicí malty. POZOR – lepidlo
nesmí zapadnout do provětrávacích kanálků. Svou konstrukcí zabraňuje zatékání
vody do tělesa komínu a zároveň umožňuje jeho zadní odvětrávání. Betonová
krycí deska je univerzální pro všechny typy a průměry vložek a vhodná pouze
pro jednoprůduchový komín.
Používá se pro úpravy nadstřešní části:
- omítnutí nadstřešní části
- cihelné obkladové pásky HELUZ
- použití prstenců GRAND
Rozměry: 540 x 540 x 50 mm
Hmotnost: 27,0 kg
HDZK-2; HDZK-4 – Krycí deska keramická
HDZK-2N; HDZK-4N – Krycí deska - pro Napoleon
Slouží k ukončení a zakrytí komínového tělesa, zajišťuje jeho správnou funkci
a chrání jej před povětrnostními vlivy. Osazuje se na poslední keramickou
komínovou tvarovku do lepicí malty. POZOR – lepidlo nesmí zapadnout do
provětrávacích kanálků. Svou konstrukcí zabraňuje zatékání vody do tělesa
komínu a zároveň umožňuje jeho zadní odvětrávání. Keramická krycí deska je
univerzální pro všechny typy a průměry vložek a vhodná pouze pro jednoprůduchový komín.
Tuto desku nabízíme v barvě hnědé nebo pískové i ve speciální úpravě
s provrtanými otvory pro použití s komínovou stříškou Napoleon.
Používá se pro úpravy nadstřešní části:
- omítnutí nadstřešní části
- cihelné obkladové pásky HELUZ
- použití prstenců GRAND
Rozměry: 540 x 540 x 50 mm
Hmotnost: 9,1 kg
HDO – Krycí deska pro obezdění
Je určena pro ukončení komínových těles, která budou obezdívána cihlou.
Osazuje se na poslední keramickou komínovou tvarovku do lepicí malty.
POZOR – lepidlo nesmí zapadnout do provětrávacích kanálků. Svou konstrukcí
zabraňuje zatékání vody do tělesa komínu a zároveň umožňuje jeho zadní
odvětrávání. Je univerzální pro všechny typy a průměry vložek.
Používá se pro úpravy nadstřešní části:
- obezdění lícovými cihlami
HDO – Krycí deska pro obezdění - jednoprůduch
HDO 2 – Krycí deska pro obezdění - dvouprůduch
HDO
HDO 2
rozměry
[mm]
hmotnost
[kg]
780 x 780 x 50
1170 x 780 x 50
16,8
25,3
12
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HDK – Krakorcová deska pro obezdění
Je vyrobena z vyztuženého betonu. Umisťuje se do lepicí malty nanesené na
poslední vrstvě cihelných komínových tvarovek osazených pod střešní
konstrukcí. Poté se pokračuje s vyzdíváním komínu pomocí cihelných
komínových tvarovek do požadované výšky. Na krakorcovou desku se nanese
dostatečné množství malty a začne se s obezdíváním komínu pomocí lícových
cihel.
Používá se pro úpravy nadstřešní části:
- obezdění lícovými cihlami
HDK – Krakorcová deska pro obezdění - jednoprůduch
HDK 2 – Krakorcová deska pro obezdění - dvouprůduch
HDK
HDK 2
rozměry
[mm]
hmotnost
[kg]
710 x 710 x 80
710 x 555 x 80
78,0
54,5
HJPG – Deska vyrovnávací
Betonová deska s kruhovým vnitřním otvorem o průměru 300 mm. Slouží
k roznesení zatížení od komína na větší plochu stropní konstrukce
a k vyzvednutí komínové paty průběžné minimálně do úrovně čisté podlahy.
HJPG 14
HJPG 16
HJPG 18
HJPG 20
pro průměr
vložky [mm]
rozměry
[mm]
hmotnost
[kg]
140
160
180
200
500 x 500 x 50
25,0
HUL – Komínový límec - litinový
Komínový límec z šedé litiny a s polyuretanovým nátěrem černé barvy slouží
pro zachování správné funkce komínového tělesa. Zajišťuje odvětrávání tělesa
a zároveň zabraňuje zatékání vody do komína a zejména do izolace, která by tak
ztratila své schopnosti. Osazuje se na poslední seříznutou izostatickou vložku do
spárovací hmoty.
vnitřní průměr
[mm]
HUL 14
140
HUL 16
160
HUL 18
180
HUL 20
200
vnější průměr
[mm]
výška
[mm]
hmotnost
[kg]
7,1
300
65
6,7
6,7
5,3
13
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HULB – Komínový límec - betonový
Komínový límec z prostého betonu šedé barvy slouží pro zachování správné
funkce komínového tělesa. Zajišťuje odvětrávání tělesa a zároveň zabraňuje
zatékání vody do komína, zejména do izolace, která by tak ztratila své
schopnosti. Osazuje se na poslední seříznutou izostatickou vložku do spárovací
hmoty.
vnitřní průměr
[mm]
vnější průměr
[mm]
výška
[mm]
hmotnost
[kg]
HULB 080
80
10,9
HULB 100
100
9,9
HULB 120
120
8,9
HULB 14
140
HULB 16
160
6,9
HULB 18
180
5,9
HULB 20
200
4,9
370
100
7,9
HULK – Komínový límec - keramický
Keramický komínový límec s glazurou hnědé nebo pískové barvy slouží pro
zachování správné funkce komínového tělesa. Zajišťuje odvětrávání tělesa
a zároveň zabraňuje zatékání vody do komína a zejména do izolace, která by tak
ztratila své schopnosti. Osazuje se na poslední seříznutou izostatickou vložku na
spárovací hmotu.
HULK 080-2 – Komínový límec - keramický - hnědý
HULK 080-4 – Komínový límec - keramický - pískový
HULK 100-2 – Komínový límec - keramický - hnědý
HULK 100-4 – Komínový límec - keramický - pískový
atd.
vnitřní průměr
[mm]
HULK 080-2
HULK 080-4
HULK 100-2
HULK 100-4
HULK 120-2
HULK 120-4
HULK 14-2
HULK 14-4
HULK 16-2
HULK 16-4
HULK 18-2
HULK 18-4
HULK 20-2
HULK 20-4
vnější průměr
[mm]
výška
[mm]
hmotnost
[kg]
80
3,3
100
3,1
120
2,9
140
350
65
2,7
160
2,5
180
2,3
200
2,1
14
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HULN – Komínový límec – nasouvací
Komínový límec z ušlechtilé nerezové oceli. Slouží pro zachování správné
funkce komínového tělesa. Zajišťuje jeho odvětrávání a zabraňuje zatékání vody
do komína, zejména do izolace, která by tak ztratila své schopnosti. Připevňuje
se na poslední seříznutou komínovou vložku nasunutím.
vnitřní průměr
[mm]
HULN 080
80
HULN 100
100
HULN 120
120
HULN 14
140
HULN 16
160
HULN 18
180
HULN 20
200
vnější průměr
[mm]
výška
[mm]
hmotnost
[kg]
340
100
0,6
HUN – Komínová stříška Napoleon - nerez
HUNM – Komínová stříška Napoleon - měď
Vyrábí se z nerezového, nebo měděného plechu. Používá se společně
s komínovým límcem. Zabraňuje pronikání dešťové vody a nečistot do
komínového tělesa a zároveň plní i estetickou funkci, kdy svým vzhledem komín
vhodně doplňuje. Připevňuje se na předvrtanou krycí desku, kterou procházejí
závitové tyče. Stříška Napoleon se připevní k závitovým tyčím pomocí dodaných
podložek a matic. Stříška Napoleon je stejná pro všechny průměry a druhy
komínových průduchů.
HUN – Komínová stříška Napoleon - jednoprůduch - nerez
HUN 2 – Komínová stříška Napoleon - dvouprůduch - nerez
HUN 3 – Komínová stříška Napoleon - tříprůduch - nerez
HUN
HUN
HUN 2
HUN 3
rozměry
[mm]
hmotnost
[kg]
450 x 630 x 630
450 x 630 x 1000
450 x 630 x 1400
5,3
8,4
11,5
HUNM – Komínová stříška Napoleon - jednoprůduch - měď
HUNM 2 – Komínová stříška Napoleon - dvouprůduch - měď
HUNM 3 – Komínová stříška Napoleon - tříprůduch - měď
HUNM
rozměry
[mm]
hmotnost
[kg]
HUNM
HUNM 2
HUNM 3
450 x 630 x 630
450 x 630 x 1000
450 x 630 x 1400
8,1
11,2
14,3
15
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HUK – Komínový klobouk
Klobouk tvoří komínový límec a stříška, která zabraňuje pronikání dešťové vody
a nečistot do komínového tělesa. Klobouk zajišťuje odvětrávání tělesa a zároveň
zabraňuje zatékání vody do komína a to zejména do izolace, která by tak ztratila
své tepelně izolační schopnosti. Připevňuje se na poslední seříznutou
izostatickou vložku pomocí spárovací hmoty. Vyrábí se z šedé litiny a je opatřen
černým polyuretanovým nátěrem.
vnitřní průměr
[mm]
HUK 14
140
HUK 16
160
HUK 18
180
HUK 20
200
vnější průměr
[mm]
výška
[mm]
hmotnost
[kg]
14,7
300
295
13,8
13,2
12,6
HUKN – Nasouvací límec se stříškou
Tvořen komínovým límcem a stříškou zabraňující pronikání dešťové vody
a nečistot do komínového tělesa. Je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli, zajišťuje
odvětrávání tělesa a zabraňuje zatékání vody do komína, zejména do izolace,
která by tak ztratila své tepelně izolační schopnosti. Osazuje se na poslední
seříznutou izostatickou vložku nasunutím.
vnitřní průměr
[mm]
HUKN 14
140
HUKN 16
160
HUKN 18
180
HUKN 20
200
vnější průměr
[mm]
výška
[mm]
hmotnost
[kg]
0,5
340
250
0,6
0,7
0,9
HUH – Hlavice prázdné šachty
Je vyrobena z hliníkového plechu opatřeného černým nátěrem. Připevňuje se ke
krycí desce pomocí ohebných příchytek ještě před konečným osazením krycí
desky do lepicí malty na komínové těleso. Hlavice zabraňuje pronikání dešťové
vody, sněhu a nečistot do prázdné větrací (instalační) šachty.
Rozměry:
- průměr: 315 mm
- výška: 230 mm
Hmotnost: 0,55 kg
16
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HWEB – Komínová pata průběžná
Vyrobena z betonu. Umisťuje se na vyrovnávací desku osazenou na nosné
stropní konstrukci, umožňuje prostup nerezového nástavce stropní konstrukcí
a napojení kouřovodu spotřebiče.
vnitřní průměr
[mm]
HWEB 14
140
HWEB 16
160
HWEB 18
180
HWEB 20
200
rozměry
[mm]
hmotnost
[kg]
39,0
400 x 400 x 165
37,2
36,2
35,1
HWEC – Přechod přímého kouřovodu nerez Multi, Izostat
Přechod přímého kouřovodu je vyroben z nerezového plechu a umisťuje se do
průchozí komínové paty. Používá se v případě, kdy nelze spotřebič do
komínového tělesa napojit přímo, ale je nutné jej napojit pod průchodem stropní
konstrukcí.
vnitřní průměr
[mm]
HWEC 14
140
HWEC 16
160
HWEC 18
180
HWEC 20
200
délka
[mm]
hmotnost
[kg]
2,4
600
2,6
2,9
3,1
HWE – Komínový nástavec nerez
HWH – Komínový nástavec s hlavou nerez
Komínový nástavec se používá v případě, kdy je potřeba prodloužit nové nebo
stávající komínové těleso, nebo pokud je zděná nadstřešní část komínu příliš
dlouhá. Nástavec je vyroben z dvojitého leštěného nerezového plechu o tloušťce
0,5 mm, vnitřní vložka tloušťky 1 mm je vhodná i pro spotřebiče na pevná
paliva. Mezi plášť a vložku je umístěna tepelná izolace. Jeho spodní
(připevňovací) část zároveň tvoří krycí deska, která je pevně spojena
s komínovým tělesem a umožňuje zadní odvětrávání i přisávání vzduchu ke
spotřebiči.
Komínový nástavec je dodáván v sadách o průměrech 140, 160, 180 a 200 mm,
ve variantě s hlavou i bez hlavy. Jednotlivé díly je možné zakoupit i samostatně.
Nabízené délky: 0,53 m; 0,78 m; 0,98 m; 1,23 m; 1,48 m; 1,73 m; 1,93 m;
2,18 m a 2,43 m.
Maximální délka nástavce použitelného bez nutnosti ukotvení činí 2,43 m.
17
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HXV – Vynášecí díl HELUZ
Vyroben z leštěného nerezového plechu uvnitř opatřeného tepelnou izolací.
Připevňuje se na poslední řadu cihelných komínových tvarovek, které jsou
zpevněny závitovými tyčemi. Ty se seříznou na délku potřebnou k projití skrz
vynášecí díl. Ten se k nim připevní pomocí matic až po vytvrdnutí zálivkové
hmoty. Na tento díl se osazují další komponenty nerezového nástavce.
vnitřní průměr
[mm]
vnější průměr
[mm]
140
160
180
200
220
240
280
300
HXV 14
HXV 16
HXV 18
HXV 20
rozměry
[mm]
hmotnost
[kg]
450 x 450 x 330
5,4
5,5
5,6
5,7
HXD – Komínový díl
Vyroben z dvojitého leštěného nerezového plechu uvnitř opatřeného tepelnou
izolací.
Na komínové těleso se osazuje tak, aby část s menším množstvím tepelné izolace
směřovala dolů. Spoje mezi jednotlivými díly se vždy opatřují sponou (HXF).
Maximální délka nástavce použitelného bez nutnosti ukotvení činí 2,43 m.
vnitřní průměr
[mm]
vnější průměr
[mm]
délka
[mm]
hmotnost
[kg]
HXD 14/25
HXD 14/45
HXD 14/95
140
140
140
220
220
220
250
450
950
3,0
4,6
8,7
HXD 16/25
HXD 16/45
HXD 16/95
160
160
160
240
240
240
250
450
950
3,3
5,1
9,8
HXD 18/25
HXD 18/45
HXD 18/95
180
180
180
280
280
280
250
450
950
3,6
5,6
10,9
HXD 20/25
HXD 20/45
HXD 20/95
200
200
200
300
300
300
250
450
950
3,9
6,1
11,9
HXF – Spona
Vyrobena z leštěného nerezového plechu. Osazuje se na jednotlivé spoje
nerezových komínových dílů (HXD, HXV). Dotahuje se maticemi a slouží
k utěsnění jednotlivých spojů.
průměr
[mm]
HXF 14
140
HXF 16
160
HXF 18
180
HXF 20
200
výška
[mm]
hmotnost
[kg]
50
0,2
18
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HXG – Koncový díl
HXGM – Koncový díl s Meidingerovou hlavou
Vyroben z leštěného nerezového plechu uvnitř opatřeného tepelnou izolací.
Jedná se o poslední díl komínového nástavce. Spoj mezi komínovým
(nerezovým) dílem nástavce a koncovým dílem musí být opět opatřen sponou
HXF.
vnitřní průměr
[mm]
vnější průměr
[mm]
délka
[mm]
hmotnost
[kg]
140
160
180
200
220
240
280
300
490
490
490
490
4,6
5,1
5,6
6,1
HXGM
vnitřní průměr
[mm]
vnější průměr
[mm]
délka
[mm]
hmotnost
[kg]
HXGM 14
HXGM 16
HXGM 18
HXGM 20
140
160
180
200
220
240
280
300
570
570
570
570
4,8
5,3
5,8
6,3
HXG
HXG 14
HXG 16
HXG 18
HXG 20
HXZ – Zemnící objímka
Vyrobena z nerezového plechu. Umisťuje se na komínový nástavec. Slouží
k vedení hromosvodu a správnému uzemnění nástavce.
průměr
[mm]
HXZ 140
140
HXZ 160
160
HXZ 180
180
HXZ 200
200
výška
[mm]
hmotnost
[kg]
70
0,3
HXS – Sanační díl HELUZ Profi
Vyroben z nerezového plechu. Použije si při opravách špatného stavu nadstřešní
části komínu.
Starý komín se rozebere až na neporušenou část komínu. Na ni se osadí sanační
díl HELUZ Profi, který napojí stávající (čtvercový, kruhový) jednovrstvý
komínový průduch do nového třívrstvého průduchu (kruhového).
průměr
[mm]
HXS 18
180
HXS 20
200
délka
[mm]
hmotnost
[kg]
435
7,0
19
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HRKI – Redukce komín/kouřovod - Izostat
Vyrobena z nerezového materiálu odolného vysokým teplotám. Slouží
k bezproblémovému spojení komínových vložek a kouřovodu.
Dotěsnění redukce zajišťuje těsnící provazec vyrobený z nehořlavého materiálu.
Provazec zůstává pružný i při vysokých teplotách a tím umožňuje sopouchu
objemové změny způsobené teplotním namáháním.
Hmotnost: 0,6-0,8 kg
průměr komínové
vložky [mm]
průměr kouřovodu [mm]
160
180
200
120, 130, 140, 150, 160
120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200
HLM – Lepící malta 1 kg
Speciální malta pro lepení cihelných komínových tvarovek. Malta se připravuje
podle návodu na obalu. Na tvarovky se nanáší pomocí nanášecí soupravy
obsahující váleček a mřížku. Nanáší se na plochy ložné i styčné (tj. na pera
a drážky). Přebytečná malta se po osazení tvarovek otře houbičkou.
Hmotnost balení: 1 kg
HWM – Spárovací hmota 1,5 kg – Multi
Používá se pro lepení komínových vložek. Nanese se na spoj spodní vložky a po
osazení horní vložky se přebytečná hmota otře houbičkou, aby vzniklý spoj byl
hladký. Pro správnou funkci komínu je nutné dbát na to, aby hmota byla
nanesena po celém obvodu vložky a spoj tak byl vzduchotěsný. Spárovací hmota
má své speciální složení, které odolává vysokým teplotám. Proto v žádném
případě tuto hmotu nenahrazujte jinou.
Hmotnost balení: 1,5 kg
HWX – Žáruvzdorný silikon SILIRUB
Používá se pro lepení komínových vložek u spotřebičů na plynná a kapalná
paliva s teplotou spalin do 200 °C. Nanese se po celém obvodu spoje spodní
vložky a po osazení horní vložky se přebytečná hmota otře zvenku i zevnitř
(např. houbičkou). Tuba je určena pro použití v dávkovací pistoli.
Hmotnost tuby: 0,5 kg
HPX – Pistole na SILIRUB
Dávkovací pistoli používáme při nanášení žáruvzdorného silikonu. Středovou
tyčku vysuneme do horní úvratě, vložíme tubu se silikonem a pak mačkáním
páčky dávkujeme silikon.
Dodává se ke komínovým sestavám pro plynná nebo kapalná paliva zdarma.
Hmotnost: 0,4 kg
20
IZOSTAT: POPIS KOMPONENT - komínový systém
HCL – Spojovací hmota GRAND
Hmota je určena k montáži prstenců GRAND, které jsou vyrobeny z lehčeného
betonu. Proto je její složení odlišné od lepicí malty HLM. Spojovací hmota se
nanáší na čistý povrch v takovém množství, aby při položení dalšího prstence
nedocházelo k jejímu vytlačování dovnitř nebo vně komínového tělesa.
Přebytečnou hmotu je potřeba z jednotlivých spár otřít.
Hmotnost balení: 5 kg
HKH – Spárovací hmota CEMIX 121
Cementová ruční malta pro spárování lícového zdiva u nadstřešní části
komínového tělesa. Spárovací hmota se rozmíchá s vodou v předepsaném
poměru a použije se na spárování lícového obkladového zdiva podle postupu
stanoveného výrobcem. Upravený povrch zatvrdlé hmoty ve spárách má
jemnozrnnou strukturu.
Hmotnost balení: 25 kg
HKL – Flexibilní lepidlo CEMIX 045/Flex
Vysoce flexibilní cementové lepidlo pro lepení lícových obkladových cihel na
nadstřešní část komínového tělesa. Lepidlo se rozmíchá s vodou v předepsaném
poměru a nanáší se na komínový plášť podle postupu určeného výrobcem.
Lepidlo je možné též nanášet přímo na lícové obkladové cihly.
Hmotnost balení: 5 kg
HCZ – Zálivková hmota
Cementová ruční malta je určená pro zalévání zpevňovací výztuže umístěné ve
všech čtyřech otvorech v rozích cihelných komínových tvarovek a prstenců
GRAND. Zálivkovou hmotu a výztuž používáme v případě, kdy nadstřešní část
komínového tělesa je vyšší než 1,3 m, nebo je postavena z prstenců GRAND.
Po dosažení výšky, v níž se začne výztuž umisťovat, se položí do otvorů v rozích
komínových tvarovek zaslepovací plíšky, které brání pronikání hmoty do
spodních vrstev. Poté se pokračuje ve stavbě komínového tělesa. Po osazení
dalších dvou vrstev cihelných tvarovek se umístí zpevňovací výztuž do rohů
v obvodu tvarovek, otvory se zvlhčí vodou a zalijí zálivkovou hmotou.
Hmotnost balení: 10 kg
21

Podobné dokumenty

NemocNičNí listy - Oblastní nemocnice Příbram

NemocNičNí listy - Oblastní nemocnice Příbram ve zbytku nemocnice. Podle odhadů bude pro nás v tomto roce provoz Centra akutní medicíny představovat zvýšené provozní náklady ve výši asi 45 milionů korun. Dochází hlavně k výraznému zvýšení komf...

Více

PříRučka - EKO komíny, s. r. o.

PříRučka - EKO komíny, s. r. o. (kondenzát). Měrná vlhkost spalin, je hmotnost vody v g nebo kg připadající na 1 kg suchých spalin.

Více

wedi Overview

wedi Overview Stavební desku wedi Balco lze použít téměř na všech pevných a také kritických balkónových podkladech, čímž se stává ideálním nosným prvkem pro dokonalé obložení obklady. Díky svému speciálnímu pota...

Více

NAŘÍZENÍ VÝROBCE PRO SPRÁVNOU MONTÁŽ KOMÍNOVÉHO

NAŘÍZENÍ VÝROBCE PRO SPRÁVNOU MONTÁŽ KOMÍNOVÉHO půl metru komínu. U prstenců GRAND skončíme s cihelnými tvarovkami v podstřešní části, poslední vrstvu tvarovek navlhčíme a pomocí zednické lžíce naneseme min. 0,5 cm vrstvu spojovací hmoty GRAND (...

Více

Praha

Praha Sprchová zástěna Next Série sprchových koutů Next přesvědčí nejen elegantním a čistým vzhledem, ale také svou funkčností. Průhledné skleněné plochy řady Next jsou doplněné pouze nezbytnými prvky, č...

Více

EKO UNISTEEL - EKO komíny, s. r. o.

EKO UNISTEEL - EKO komíny, s. r. o. mm. Pro přetlakové komíny je použito speciální venkovní těsnění komínového průduchu s teplotním omezením použitelnosti do 200°C. Potrubí komínového průduchu z nerezové oceli je lehké a minimální dr...

Více