Daň z přidané hodnoty

Komentáře

Transkript

Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty - DPH
Přidaná hodnota
Účet DPH
(VÝSTUP)
prodej za
130 Kč
(cena bez DPH)
(VSTUP)
nákup za
100 Kč
(cena bez DPH)
30 Kč
MD
přidaná hodnota
(tady zároveň i zisk)
D
daň na vstupu
přijatá plnění
nákupy
daň na výstupu
poskytnutá plnění
prodeje
pohledávka
závazek
100 Kč
100 Kč
DPH z nákupu
přidaná hodnota = 130 - 100 = 30 Kč
platba DPH
finančnímu úřadu
DPH
(VSTUP)
nákup za
120 Kč včetně DPH
20 Kč
26 Kč
DPH z prodeje
6 Kč
výstupní DPH - vstupní DPH > 0 => daňová povinnost (závazek)
výstupní DPH - vstupní DPH < 0 => nadměrný odpočet (pohledávka)
(VÝSTUP)
prodej za
156 Kč včetně DPH
26 Kč
20 Kč
343 - DPH
20 % DPH
Výpočet DPH 20 %
20 %
Autor: Jitka Vachtová
www.vachtova.cz
120 %
120 %
130 Kč
100 Kč
100 % cena bez DPH
100 %
daňová povinnost = výstupní DPH - vstupní DPH = 26 - 20 = 6 Kč
(prakticky 20 % z přidané hodnoty, tj. 30 * 0,20 = 6 Kč)
výpočet zdola
výpočet shora
známe cenu bez DPH
cena bez DPH ... 100 %
známe cenu včetně DPH
cena včetně DPH ... 120 %
DPH = (cena bez DPH / 100) * sazba DPH
DPH = (cena včetně DPH / 120) * sazba DPH
DPH = (130 / 100) * 20 =130 * 0,20 = 26 Kč
DPH = (156 / 120) * 20 =156 * 0,1667 = 26 Kč

Podobné dokumenty

Angličtina – zájmena

Angličtina – zájmena Angličtina – zájmena Osobní zájmena – předmětový tvar (pádová zájmena) číslo jednotné

Více

5 Primitivní funkce

5 Primitivní funkce Diferenciální a integrální po£et Autor °e²ení: Jitka Vachtová 4. kv¥tna 2012

Více

ve formátu PDF

ve formátu PDF PhDr. Anita Pelánová, Ph.D. Kontakt Vzdělání: FF UK (dějiny umění, germanistika) Zaměstnání: 1974– 1993: redakce výtvarného umění nakladatelství Odeon 1994– dosud: IMS FSV UK Badatelské zaměření: p...

Více

Osobní vozy Mazda

Osobní vozy Mazda Osobní vozy Mazda | auto.algon.cz

Více