(H-UMUS 01 (2)) - Gymnázium TG Masaryka, Litvínov

Komentáře

Transkript

(H-UMUS 01 (2)) - Gymnázium TG Masaryka, Litvínov
Humoristicko-umělecký magazín udřených studentů
OBČASNÍK GYMNÁZIA TGM LITVÍNOV
Úvod
1. ROČNÍK ČÍSLO 1 DUBEN 2012
Interview s ředitelem aneb
Neplýtvejte utěrkami, budou projektory
Ve čtvrtek 22. 3. 2012 se redakce H-UMUSU (K+K) sešla
s panem ředitelem, aby mu i za vás položila několik peprných otázek. Pan direktor se žádnou z nich nenechal vyvést z míry a statečně odpovídal. Původně jsme si chtěly
celý rozhovor zaznamenávat na diktafon, bohužel technika nás zradila a z hodinového sezení se nám nahrálo pět
minut. Nemilé... Leč žurnalistické nadšení nás vybičovalo
a tak vám nyní můžeme poselství pana ředitele sdělit.
Dokázal byste porovnat
gymnázium dnes a v letech,
kdy jste ho navštěvoval Vy?
Budova samotná vypadá stále
stejně. Uvnitř došlo k modernizaci několika tříd. Také mě pře-
To bylo tak…sedíme si
v cukrárně, pijeme latéčka
a přemýšlíme, co bychom
mohly rozjet za projekt. Vtom
nás napadlo: a co školní noviny? Ano! Proč ne?! Školní
noviny by měly fungovat,
obzvlášť na takovém ústavu,
jako je ten náš. A tak jsme asi
2 hodiny seděly a vymýšlely,
co by v nich mohlo být, kdo
by do nich psal a jak by „to“
vůbec šlo zrealizovat. Nenechaly jsme se zastrašit a sběr
článků započal. Překvapilo
nás, kolik práce a snažení
stojí za čtyřmi stránkami
novinové četby. Proto doufáme, že naše děťátko, náš
H-UMUS, neuvidíme válet
se v koši. Myslíme si, že se
nám naše snažení vyplatilo,
a teď, když konečně držíme
první výtisk v ruce, je to nepopsatelný pocit…
Kristýna Gűttnerová
Kamila Duongová
Co se Vám honilo hlavou,
když jste poprvé jako ředitel
překračoval práh školy, kde
jste studoval?
Když jsem poprvé po 23 letech vstoupil do dveří gymnázia,
mým prvním pocitem byla nejistota. Tu po pár momentech vystřídala touha chopit se svého úkolu
s co největším nadšením a vnést
do staré budovy nový vítr.
Jaké jste měl stanovené
cíle ještě předtím, než jste nastoupil?
Každý uchazeč o funkci ředitele musí mít předem stanovenou
koncepci budoucího vývoje školy.
Mou vizí bylo, je a bude navrátit
gymnáziu „lesk a noblesu“, která
mu náleží. Jelikož jsem češtinář
a němčinář, je pro mě důležité
posunout dopředu výuku jazyků,
nové projektory a aktivity.
kvapila zrekonstruovaná půda,
která za časů mých studií neexistovala. Dnes tam máme krásnou
knihovnu, učebnu IVT a ateliér.
Co se týče vztahů mezi studenty
a vedením, dříve zde nepanovala tak přátelská atmosféra, jako
je tomu dnes. Komunikace mezi
těmito dvěma skupinami se za
dob komunismu nepřipouštěla.
Často se říká, že dnešní generace
mládeže je zkažená. Podle mého
názoru tomu tak není. Každý
z nás si v pubertě prošel stadiem
Pokračování na str. 2
Jako každý rok, i letos se pod záštitou Gymnázia TGM koná studentský majáles. I tentokrát se můžeme těšit na taneční i dramatická vystoupení v podání žáků ZUŠ. Do programu se se svými představeními
zapojí i sami studenti gymnázia. Pro děti je připraveno mnoho atrakcí
a soutěží, v nichž mohou vyhrát sladké odměny. Rodičům a ostatním
návštěvníkům, kteří už si tolik nehrají, nabídneme rockové a punkové
koncerty, na nichž zahrají mladé kapely. Přijďte nás v pondělí 30. 4. od
15:00 hod. podpořit před Citadelu! Vše si řádně užijeme!
H-UMUS OBČASNÍK GYMNÁZIA TGM LITVÍNOV
1. ROČNÍK ČÍSLO 1 DUBEN 2012
Interview s ředitelem aneb Neplýtvejte utěrkami, budou projektory
Dokončení ze str. 1
vzdoru a hledání vlastní identity
uvnitř společnosti. Rozdíl asi jen
v tom, že za mých studií neexistovala elektronická komunikace, která vše urychluje. Mění se
hlavně svět kolem nás.
Myslíte si, že obnova školních novin bude pro gymnázium přínosem?
Byl bych blázen, kdybych řekl,
že přínosem nebudou. Myslím si,
že noviny ke gymnáziu neodlučitelně patří. Jsem rád, že studenti
vymýšlejí nové aktivity a projekty. Ne vždy tomu tak ovšem je,
že? Na základě toho, jak se studenti projevují, jsem si je pomyslně rozdělil do tří skupin:
„Tažní“ – ti, co jsou akční
a vymýšlejí nové věci, účast-
ní se projektů, jsou se školou
srostlí
„Vleční“ – ti, co přesně neví,
co by chtěli, ale mají zájem o dění a neškodí
„Škodiči“ – ti, co nemají zájem,
ničeho se neúčastní, v 13:30 hurá
domů, přijdou (občas), vzdělají se
a vypadnou bez zájmu pryč.
(Pozn. red.: Sami si rozmyslete, do jaké skupiny chcete patřit. Zeptejte se svých zástupců
na probíhající akce a projekty.
Rády vás přivítáme i do redakce
H-UMUSU)
Jakou máte představu o vývoji školy do budoucna?
V současné době máme rozpracovanou spoustu projektů.
Mým největším snem je zrekonstruovat školní hřiště. Rád
Věřte tomu nebo ne...
Věřte tomu nebo ne, naše škola není jen budovou, kam se chodí studenti ohřát, nýbrž i institucí,
která pořádá mnoho mimoškolních aktivit. Kromě akcí pořádaných školou (exkurze, výlety,
projektové dny) si studenti sami
organizují různé další. Připomeňme tematické pátky, filmová
a debatní odpoledne či právě připravovaný studentský majáles.
Jak víte, studentský život
není jednoduchý, ale určitě není
jen o každodenním biflování
se na písemky. Proto se ptám:
Chcete si ze školy odnést víc než
jen znalost odmocniny z x? Pokud byla vaše odpověď kladná,
neváhejte a přidejte se k nám,
k humoristicko-umělecky udřeným studentům!
Kamila Duongová
bych také nechal opravit fasádu
a vysušit suterén. Pro podpoření
jazykové výuky jsem realizoval
přesun jazykové třídy ze suterénu do laboratoře fyziky. Také
jsme podali žádost v projektu
Czech Coal Group „Chytré hlavy“, ze kterého by se do školy
mohla pořídit např. další interaktivní tabule. Plánuji rozšířit síť
Wi-Fi po celé budově školy. Rád
bych také zavedl elektronickou
třídnici. Všechno bude ovšem
záviset na dostatku financí.
Na závěr jsme se ptaly, co by
pan ředitel vzkázal studentům.
(Redakce se rozhodla tento apel
poupravit tak, aby to bylo srozumitelné naprosto každému!)
Pan ředitel nám důrazně
připomněl, jak ho velmi mrzí,
že jsou tu stále lidé, kteří kazí
snahu ostatních zlepšit prostředí
na gymnáziu. Příkladem vzpomeňme ty, kteří si dovolují strkat banány do topení, paštikou
vylepšují interiér umývárek
a toalet a nesmírně je vzrušuje vytahování (ale fuj, na co to
myslíte?!) kilometrů papírových
utěrek tamtéž. Uvedené zábavy
znesnadňují práci nejen uklízečkám, ale i vedení. Ony ani
ty utěrky a toaleťáky nejsou zadarmo. Proto, prosím, přestaňte
ničit, co nám bylo dáno nové.
Mohlo by se totiž stát, že nic
jiného nedostaneme. Spočítejte
si všechny zničené maličkosti
a zbytečné plýtvání. Nebylo by
lepší koupit nové učebnice, či
dovybavit třídu projekční technikou? Zamyslete se…
H-UMUS OBČASNÍK GYMNÁZIA TGM LITVÍNOV
1. ROČNÍK ČÍSLO 1 DUBEN 2012
Otevřený dopis redakci nového školního časopisu H-UMUS
Milá redakce,
když jsem byla před pár dny
oslovena s tím, zda bych do prvního čísla nového studentského
časopisu nenapsala pár úvodních
řádek, souhlasila jsem. Občasný
sloh je pro mě jakousi formou relaxace – na chvilku vytěsním starosti spojené s přípravou do školy a naladím se na jinou strunu.
Relaxování je příjemné (a v této
hektické době přímo potřebné),
ale jen do té doby než zjistíte, že
se nějak nemůžete nastartovat.
Znáte to – když dostanete od vyučujícího češtiny témata sloho-
Co je to vlastně mládí?
Mládí je láska.
Mládí je svoboda.
Mládí je super.
Mládí je život.
Řekli kdysi studenti jednoho
nejmenovaného ústavu.
...
Mládí, nebo-li nejlepší období života. Kdy jindy si můžete
naplno užívat života než v mládí? Spousta energie na vše možné, to už starým lidem trochu
chybí. Tím nechci říct, že by staří lidé neměli elán. Oni ho mají,
a někdy i více než my, mladí.
My mladí, žijeme ve světě
WTF. Wikipedie, Twitter, Facebook. Tohle mi nedávno řekla
moje nejlepší přítelkyně a měla pravdu ta holka! Když něco
potřebujeme najít, zeptáme se
tetičky Wiki. Když si chceme
tweetnout zapneme si Twitter.
Když máme potřebu všem říct,
jak moc HO/JÍ milujeme, zavítáme na Facebook. Celá omladina
tímto propadla, nikdo není výjimkou. What The FUCK?
WTF? Když kluk holce komentuje fotky takhle: hezkéé
vlásky ti to tu slušííí až moccc
:-))) to si nezasloužím vůbec se
s tebou bavit, ti dělám ostudu.
WTF? Když holka děkuje
klukovi takhle: děkujii tiii moc
:-* :-* :-* MucíííQ :-* (berte
s velkou nadsázkou, nechci nikoho urazit.)
To jen tak na začátek abyste
věděli, jak vidím dnešní mládež
já. Samozřejmě, ani já nejsem
vých prací, největším problémem
je úvodní věta. Žádná se vám
nezdá dost dobrá, dost originální. Čas utíká a před vámi je stále
prázdný list papíru…
I já tentokrát nemohla a vlastně stále ještě nemůžu najít ten
správný začátek. O čem mám
vlastně psát? O odvaze, která je
zapotřebí, chcete-li po letech přijít
s něčím, co by mělo být pro gymnazisty samozřejmé? (Bože, kolik
pokusů o znovuvzkříšení studentských novin už tu bylo! Kolikrát
již nadšení vystřídal pocit zmaru!
Kolikrát již redakce před vámi
další pokusy o zapojení i jiných
studentů vzdaly!) O obdivu, že
„do toho jdete“, i když víte, že
zavděčit se většině je složité a vyčerpávající? O správném naštvání? (Kdo má stále poslouchat kecy
Vurmové, že dnešní gymnazisté
coby budoucí inteligence národa
jsou ve většině jen sebestřední dutoni, kteří nevidí dál než na špičku
vlastního nosu v předsvědčení, že
jsou pupky světa, a kteří dokáží
jen kritizovat práci ostatních, aniž
by sami předvedli něco, co stojí
opravdu za pozornost a řeč?) Vážně nevím…
Vím však, že ti chci, milá
redakce, popřát hodně tvůrčích
sil, hodně nápadů a notnou
dávku štěstí při vyhledávání
spolupracovníků. Chci, aby ses
povznesla nad škarohlídy, kteří
tvůj pokus nastartovat studentský časopis znesvětí přiblblými
poznámkami o podobě, kvalitě
či obsahu (věř, že oni mají tento
přístup v povaze). Přála bych
si, abys neklesala na mysli, protože už nyní máš za sebou pár
takových, kteří ti fandí a kteří
kdykoli přispějí svou trochou
do mlýna, pakliže o to někdo
bude stát.
výjimka. I když je pravda, že
čím víc stárneme, tím se počet
pusinek snižuje.
ky, kteří svou cestu už našli. Co
kdybych chtěla na té křižovatce
zůstat? Přijde tornádo a strhne
mě. Nikdo by neměl zůstat na křižovatce, každý by měl vědět, kam
jde. Někdo to ví dřív a někdo se to
dozví holt později. Na mě bohužel
připadla ta druhá možnost…
Mládí je svoboda. Popadni
baťůžek a vyraž do světa, nic ti
v tom nebrání přeci. Máš dostatek
energie i času, tak proč nejdeš?
Možná proto, že ti to nedovolí
rodiče, nebo že nemáš odvahu,
nebo že nevíš kam jít. Existuje
spousta překážek, co ti nedovolí
vyletět. Ale až jednou opravdu
vyletíš z hnízda, už nebudeš tak
svobodný. Budeš stále více závislý na podnětech z okolí, a co víc,
budeš se muset postarat o další
výletníky. Tak proč tedy ten chlapec řekl, že mládí je svoboda?
Asi tím chtěl říct, že jsi svobodný
ve svém vlastním hnízdě.
Mládí je život. Mládí je o užívání si života. Každý si ho užívá
podle sebe, ale všichni máme
jedno společný, a to je najít tu
správnou cestu. Úspěšnější jedinci z nás, ji už našli. Pro vás,
kteří stále hledají, mám jednu
radu. Nepřestávejte a hledejte
dál. Pokud máte pocit, že se ocitáte na tzv. křižovatce, nebojte
se, nejste sami. Moje cesty zatím
dopadly tak, že jsem se z každé
z nich vrátila. Asi to nebyly
ty pravé nebo jsem se až příliš
bála. Babička vždycky říká, to
co bylo to pravé, poznáš až po
čase. To je sice pravda, ale nebude po čase už pozdě? Cožpak
budu moc vrátit čas a vydat se
na jinou cestu křižovatky?
Už chci z té křižovatky utéci,
stojím a pozoruji své vrstevní-
S úctou Š. V.
...
Je mládí opravdu tak super?
Asi ano….
Postřehy Postřehy Postřehy
Taška s nožičkama
„Co je malé, to je hezké!“ Tak
praví známe pořekadlo. Nevím
co je na tom pravdy, ale vezměte si třeba modelky, nejkrásnější tváře světa! Ty pod 180 cm
nemají. Bylo dokonce vědecky
dokázáno, že ženy muže považují za atraktivní podle jejich
výšky. Čím vyšší, tím hezčí. Ale
vždycky se najde výjimka, která
potvrzuje pravidlo. Například
jeden klučina, známý jako „taška s nožičkama“. Za 6 let co ho
znám, snad nevyrostl. Proč tato
přezdívka? To je prosté. Když se
procházel po chodbách, tak místo
něj byla vidět jen velká aktovka
a nožičky pod ní. Ale co já vím,
tak problém s holkami nikdy neměl. Výška asi nebude všechno,
někdy záleží na povaze, ne?
Válka: Kudrnáči
vs. Žehliči
Každá mladá holka to aspoň
jednou zkusila. A bohužel, nejen
holka! Nevím, co je to za novou
módu, že kluci tráví u zrcadla
více času než holky! Fotky na-
fintěných a nažehlených fotbalistů v zrcadle…Kdo se na to
má koukat?! Co máte proti přírodním kadeřím? Proč nahrazovat krásně vypadající kudrliny
okoukanými rovnými vlasy?
Vždyť všechny ty vyžehlené
slečny vypadají stejně. Rozpuštěné kudrliny jsou podle britské
studie sexy! Tak si neničte vlasy rozpálenou žehličkou a dejte
šanci přírodě!
Zlaté peklo aneb jedno
není nikdy dost
Češi jsou hold Češi. Né, že
by to bylo špatné, já jsem na to
hrdá, ale nese to s sebou i určité
klady a zápory. K Česku 100%
patří pivo. A proč taky ne?!
Vždyť ho umíme nejlépe, jak
vařit, tak i pít. Pivo je spojeno
nejen s dlouholetou tradicí, ale
i se studentským životem. Studenti středních i vysokých škol
velmi často vysedávají v hospodách a barech. Kde jinde si lépe
odpočinete než nad půllitrem
krásně vychlazeného zlatého
moku. Nemusíte být ani plnolePokračování na str. 4
H-UMUS OBČASNÍK GYMNÁZIA TGM LITVÍNOV
1. ROČNÍK ČÍSLO 1 DUBEN 2012
Postřehy Postřehy Postřehy
Dokončení ze str. 3
tý, abyste se mohl napít. V českých luzích a hájích si s tím
nelámou hlavu. Z náctiletých
mají největší tržbu, tak proč je
vyhánět? Připíjím tedy na vaše
zdraví a doufám, že nám tohle
zlato ještě dlouho zůstane!
tašku na kolečkách. Proč neuposlechl ustavičné napomínání nejen z řad učitelů, a proč tak trápil
studenty. Všichni ho prosili, ať si
dá tašku na záda, někteří mu nabízeli, že mu ji vezmou, ale nic
nepomohlo. Až jednoho dne po
Vánocích, gympl utichl. Ten nepopulární kluk dostal od Ježíška
tašku novou, bez koleček.
Vem si tašku na záda!
Miss chůdy
Děkujeme, odcházíme
V září 2008 naše třída poprvé
usedla do lavic gymnázia. Mnoho z nás stále nemůže uvěřit, že
právě utíkají naše poslední dny
na této škole. Přechod ze základní školy na gymnázium byl
postup do dalšího levelu našeho
života. A byl to postup vskutku
výrazný. Učitelé po nás ze dne
na den chtěli, abychom místo
bumbání krabicového vína trávili čas čtením učebnic. Skoro
nás i pak mrzelo, že na základní
škole jsme se naučili více vulgárních slov než vědomostí.
Mnohokrát jsem děkoval za
to, jací lidé se v naší třídě sešli
a vím, že stejný pocit má většina
z nás. Nejsme jen spolužáci, stali se z nás přátelé. Poznal jsem
na naší škole také mnoho skvělých lidí i z jiných tříd a i z řad
učitelů. Možná je těch skvělých
lidí méně, než bylo v dřívějších
dobách. Možná. Takoví lidé jsou
ale to, co nás od ostatních středních škol stále odlišuje. Vy, žáci,
především určujete úroveň školy. Myslete na to, až budete naší
škole spílat.
Naučil jsem se na gymnáziu
také respektovat cizí práci. Mnozí
z vás určitě vědí, že jsme organizovali za ty 4 roky nespočet akcí
a nesmím ani zapomenout na
studentský parlament. Vysmívat
se někomu, jak něco dělá špatně,
je jednoduché. Člověk si někdy
musí na vlastní kůži vyzkoušet,
jak se mu po měsících příprav
smějí ostatní, aby se nad tím
sám zamyslel. Vaši spolužáci se
ve volném čase schází, aby něco
udělali pro Vás (například tento
časopis) a často místo poděkování sklízí kritiku. Při každé akci,
u každé nástěnky, přednášky, na
každé hodině učitele si zkuste
představit, jaká práce za tím stojí.
Žák bohužel předem předpokládá, že veškeré učivo je nutné
zlo, a tak k tomu i přistupuje.
Třeba jen díky povinné četbě
jsem ale zjistil, že jsou i opravdu
lepší díla, než od Dana Browna
a J. K. Rowlingové. Není to jen
o povinné četbě samozřejmě.
Když občas sundáte sluchátka
a vykouknete z Facebooku na
výklad učitele, možná zjistíte, že
Vás to bude i bavit.
Nebudu Vás už déle zdržovat
s tím, za co vše jsem této škole
vděčný. Chtěl jsem hlavně dát
najevo, že vůbec vděčný jsem.
Mám ke škole vztah a budu odcházet nerad. Přeji Vám, abyste
na konci posledního ročníku odcházeli stejně těžko jako my.
Jan Švec (4.A)
Na počátku školního roku
přišlo, spolu s primou, mučení
studentů! Z 5. třídy se do našeho
ústavu probojoval mladík, jehož
taška způsobovala všem jen bolest. Ta taška neměla jméno ani
nebyla o nic dražší než ostatní,
ale přesto byla jiná! Měla kolečka! Teď by si člověk, který nechodí na gympl, řekl: „To přece
není nijak zvláštní?“ A ono by na
tom opravdu nic zvláštního nebylo, kdyby ji neměl právě tento
hoch. Ona kolečka usnadňují námahu, ale umí přinášet i utrpení,
když bezhlavě naráží a tlučou do
schodů. Nikdo nikdy nepochopil,
proč ten kluk vláčel po schodech
Všimněte si, co si dnes mladé holky dovolí obout. Je hezké, když vidíte krásnou slečnu
s dlouhýma nohama na vysokých podpatcích, ale podívejte
se o něco blíž! Některá děvčata
si neuvědomují kolik jim je let.
Jedna v tom neumí chodit, druhá to neumí sladit. Když jsem
šla po schodech a potkala holku,
která šla doslova na chůdách,
musela jsem se jí smát. Vysoké
jehly a naprosto příšerně sladěné oblečení v čele s krátkou minisukní se prostě na gymnázium
nehodí. Jednoduše peklo!
Kapi*
Poděkování
Za redakci bychom rády srdečně poděkovali realizačnímu týmu, bez kterého by se nám náš záměr nepovedl.
Především Karolíně Hochelové a panu Hochelovi za zařízení veškerého grafického designu a tisku.
Dále pak:
panu řediteli, Mgr. Janu Novákovi, za interview
Mgr. Štěpánce Vurmové, za korektury a výmluvný článek
Přispěvatelům:
Kristýně Kubášové, Janu Švecovi a anonymovi Kapi*
Těší nás, že tolik lidí podporuje naši věc. Děkujeme.
Kristýna Güttnerová & Kamila Duongová
Pokud máte chuť vyzkoušet si tvůrčí činnost naostro, přidejte se k nám. Můžete se stát stálým redaktorem nebo
jen občasným přispěvatelem. Rády podpoříme nové
mladé spisovatele a spisovatelky, tak neváhejte a pošlete nám svůj výtvor. Fantazie si neklade meze, můžete napsat básničku, úvahu, fejeton či vyprávění.
Napište nám na e-mail [email protected]
H-UMUS, Humoristicko-umělecký magazín udřených studentů – občasník Gymnázia TGM Litvínov
Studentská 640, 436 01 Litvínov – [email protected]

Podobné dokumenty