Cyklus EHK: DD2/16 - D Dimery Souhrnná statistika

Komentáře

Transkript

Cyklus EHK: DD2/16 - D Dimery Souhrnná statistika
SEKK
Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Filtr: Česká republika, minimální četnost skupin n = 5
Cyklus EHK: DD2/16 - D Dimery
RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem
Stop termín: 10.06.2016
AV = vztažná hodnota
CRV = certifikovaná referenční hodnota
RV = referenční hodnota
CVE = konsenzus expertů
CVP = konsenzus účastníků
UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených účastníků
Nsuc = počet úspěšných účastníků
Srel = relativní úspěšnost
Zkouška
Srovnatelnost
[jednotka]
RoM
SD
CV
[%]
Ntot Nout
(476) D Dimery (FEU)
[mg/l FEU]
Vzorky a skupiny 1,72 0,49 28
Vzorek A
(900) BioMerieux Vidas D-Dimer
0,862 0,083 9,6
Exclusion II
(917) Siemens Innovance D-Dimer
1,91 0,12 6,4
(918) Siemens Immulite D-Dimer
2,81 0,38 13
(929) Mitsubishi Pathfast D-Dimer
3,00 0,52 17
(938) Olympus D-Dimer
1,17 0,11 9,5
(947) Roche Cardiac Reader DD test
0,655 0,11 17
(955) Stago Liatest D-Dimer
1,19 0,069 5,8
(958) Stago Liatest D-Dimer Plus
1,16 0,015 1,3
(976) I.L. HemosIL D-Dimer HS 500
1,85 0,072 3,9
(980) Roche Tinaquant 2nd generation 1,32 0,038 2,9
(calibration: citrate plasma)
(984) Tosoh D-Dimer S
2,51 0,13 5,3
Ostatní
169
1,14 0,29 26
0,615 0,052 8,4
169
5
169
5
95
5
6
7
9
12
5
5
12
5
3
AV
0 CVP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
0 CVP
0
UAV
Dmax
LL
UL
0,898 0,024
27%
0,655 1,15
1,9
2,81
3
1,17
0,707
1,18
1,17
1,86
1,34
0,017
0,52
0,50
0,11
0,10
0,021
0,023
0,023
0,027
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
1,38
2,05
2,19
0,854
0,516
0,861
0,854
1,35
0,978
2,51 0,38
Neva Nsuc Srel
166 161
97%
166 163
5
98%
2,42
3,57
3,81
1,49
0,898
1,5
1,49
2,37
1,71
95
5
6
7
9
12
5
5
12
27%
1,83 3,19
5
0
0,641 0,017
27%
0,467 0,815
1,24
1,74
2
0,784
0,49
0,819
0,825
1,34
0,89
0,013
0,19
0,42
0,024
0,081
0,021
0,021
0,019
0,021
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
0,905
1,27
1,46
0,572
0,357
0,597
0,602
0,978
0,649
1,67 0,14
27%
1x 962, 2x 985
Vzorek B
(900) BioMerieux Vidas D-Dimer
Exclusion II
(917) Siemens Innovance D-Dimer
(918) Siemens Immulite D-Dimer
(929) Mitsubishi Pathfast D-Dimer
(938) Olympus D-Dimer
(947) Roche Cardiac Reader DD test
(955) Stago Liatest D-Dimer
(958) Stago Liatest D-Dimer Plus
(976) I.L. HemosIL D-Dimer HS 500
(980) Roche Tinaquant 2nd generation
(calibration: citrate plasma)
(984) Tosoh D-Dimer S
Ostatní
1,23
1,74
2,00
0,784
0,430
0,833
0,855
1,32
0,898
0,09 7,3
0,13 7,7
0,43 22
0,025 3,1
0,074 17
0,076 9,1
0,067 7,8
0,007 0,56
0,045 5,0
95
5
6
7
9
12
5
5
12
1,67 0,048 2,9
5
3
0 CVP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
0 CVP
0
166 162
5
1,58
2,21
2,54
0,996
0,623
1,05
1,05
1,71
1,14
95
5
6
7
9
12
5
5
12
1,21 2,13
5
0
98%
1x 962, 2x 985
(477) D Dimery (DDim)
[mg/l D Dimer]
Vzorky a skupiny Vzorek A
(920) I.L. HemosIL D-Dimer
(921) I.L. HemosIL D-Dimer HS
(926) Medirox D-Dimer
(942) Nordic Red D-dimer
(986) Radiometer AQT 90 FLEX D-Dimer
Ostatní
53
0,651
0,582
0,624
0,618
0,729
0,857
0,097
0,049
0,034
0,049
0,053
0,059
15
8,4
5,5
8,0
7,3
6,8
53
7
16
13
8
5
4
0,452
0,419
0,431
0,417
0,533
0,606
0,067 15
0,043 10
0,028 6,4
0,036 8,7
0,056 11
0,027 4,5
53
7
16
13
8
5
4
0
0
0
0
0
0
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
0,609
0,631
0,623
0,725
0,865
0,036
0,016
0,027
0,058
0,087
49
47
96%
96%
0,444
0,46
0,454
0,529
0,631
0,774
0,802
0,792
0,921
1,1
49
7
16
13
8
5
0
47
27%
27%
27%
27%
27%
0,321
0,32
0,305
0,38
0,455
0,561
0,558
0,531
0,662
0,793
49
7
16
13
8
5
0
49 100%
27%
27%
27%
27%
27%
1x 918, 1x 919, 1x 933, 1x 965
Vzorek B
(920) I.L. HemosIL D-Dimer
(921) I.L. HemosIL D-Dimer HS
(926) Medirox D-Dimer
(942) Nordic Red D-dimer
(986) Radiometer AQT 90 FLEX D-Dimer
Ostatní
0
0
0
0
0
0
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
0,441
0,439
0,418
0,521
0,624
0,033
0,011
0,017
0,048
0,067
1x 918, 1x 919, 1x 933, 1x 965
st_kn_p
Konec sestavy
Vytištěno: 22.06.2016
Strana: 1

Podobné dokumenty

Vyznam vysetreni D-dimeru v klinicke praxi

Vyznam vysetreni D-dimeru v klinicke praxi nízkou klinickou pravděpodobností velmi pravděpodobně vylučuje čerstvý žilní tromboembolismus. Každý test má svou vlastní kritickou (cutoff) hladinu pro tuto indikaci.

Více

HbA1C HEMOLYSIS

HbA1C HEMOLYSIS ___________________________________________________________________________ získaného odběrem 10 l kapilární krve pomocí heparinizované kapiláry do 1 ml HbA1C HEMOLYSIS ( kat.č. P 012.02)

Více

Hemoglobin A1c Calibrator Set

Hemoglobin A1c Calibrator Set 4) Přejděte na hlavní obrazovku; stiskněte klávesu MENU, aby se otevřela obrazovka MENU, a klávesu PARAMETER k otevření obrazovky PARAMETER.

Více