Cyklus EHK: DD1/16 - D Dimery Souhrnná statistika

Komentáře

Transkript

Cyklus EHK: DD1/16 - D Dimery Souhrnná statistika
SEKK
Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky
Filtr: minimální četnost skupin n = 5
Cyklus EHK: DD1/16 - D Dimery
RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem
Stop termín: 18.03.2016
AV = vztažná hodnota
CRV = certifikovaná referenční hodnota
RV = referenční hodnota
CVE = konsenzus expertů
CVP = konsenzus účastníků
UAV = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených účastníků
Nsuc = počet úspěšných účastníků
Srel = relativní úspěšnost
Zkouška
Srovnatelnost
[jednotka]
RoM
(476) D Dimery (FEU)
[mg/l FEU]
Vzorky a skupiny Vzorek A
(900) BioMerieux Vidas D-Dimer
Exclusion II
(917) Siemens Innovance D-Dimer
(918) Siemens Immulite D-Dimer
(929) Mitsubishi Pathfast D-Dimer
(938) Olympus D-Dimer
(947) Roche Cardiac Reader DD test
(955) Stago Liatest D-Dimer
(958) Stago Liatest D-Dimer Plus
(976) I.L. HemosIL D-Dimer HS 500
(979) Roche Tinaquant 2nd generation
(calibration: heparin plasma)
(980) Roche Tinaquant 2nd generation
(calibration: citrate plasma)
(988) Diagon Dia-D-Dimer
Ostatní
SD
CV
[%]
Ntot Nout
AV
UAV
Dmax
LL
UL
Neva Nsuc Srel
616
1,08 0,30 28
0,618 0,031 4,9
616
32
0 CVP
1,25
1,77
1,89
0,735
0,454
0,838
0,818
1,33
0,838
6,5
14
12
5,0
13
8,0
7,2
4,9
16
256
6
7
6
12
68
66
82
28
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0,877 0,069 7,9
24
17
10
19
0,526 0,095 18
0,580 0,029 5,0
616
32
0 CVP
0,575
0,530
0,705
0,260
0,268
0,469
0,511
0,532
0,248
256
6
7
6
12
68
66
82
28
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1,01
0,081
0,24
0,22
0,037
0,059
0,067
0,059
0,065
0,13
0,17
597 557
93%
98%
0,618 0,013
27%
0,451 0,785
597 583
32
1,25
1,77
1,89
0,735
0,454
0,838
0,818
1,33
0,838
0,012
0,34
0,22
0,052
0,042
0,020
0,018
0,018
0,061
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
0,912
1,29
1,37
0,536
0,331
0,611
0,597
0,97
0,611
1,59
2,25
2,41
0,934
0,577
1,07
1,04
1,69
1,07
256
6
7
6
12
68
66
82
28
0 CVP
0,877 0,035
27%
0,64 1,12
24
0 CVP
0
1,01 0,13
27%
0,737 1,29
10
0
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
3x 909, 2x 912, 1x 942, 1x 962, 1x 975, 3x 977, 3x 978, 2x 985, 3x 999
Vzorek B
(900) BioMerieux Vidas D-Dimer
Exclusion II
(917) Siemens Innovance D-Dimer
(918) Siemens Immulite D-Dimer
(929) Mitsubishi Pathfast D-Dimer
(938) Olympus D-Dimer
(947) Roche Cardiac Reader DD test
(955) Stago Liatest D-Dimer
(958) Stago Liatest D-Dimer Plus
(976) I.L. HemosIL D-Dimer HS 500
(979) Roche Tinaquant 2nd generation
(calibration: heparin plasma)
(980) Roche Tinaquant 2nd generation
(calibration: citrate plasma)
(988) Diagon Dia-D-Dimer
Ostatní
0,068 12
0,015 2,8
0,047 6,7
0,045 17
0,039 14
0,075 16
0,067 13
0,044 8,2
0,062 25
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
27%
0,423 0,737
597 560
32
0,010
0,021
0,046
0,062
0,027
0,022
0,020
0,012
0,029
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
0,419
0,386
0,514
0,189
0,195
0,342
0,373
0,388
0,181
0,731
0,674
0,896
0,331
0,341
0,596
0,649
0,676
0,315
256
6
7
6
12
68
66
82
28
0,58 0,012
0,575
0,53
0,705
0,26
0,268
0,469
0,511
0,532
0,248
0,344 0,074
21
24
0 CVP
0,344 0,037
27%
0,251 0,437
24
0,421 0,095
23
10
19
0 CVP
0
0,421 0,073
27%
0,307 0,535
10
0
94%
3x 909, 2x 912, 1x 942, 1x 962, 1x 975, 3x 977, 3x 978, 2x 985, 3x 999
(477) D Dimery (DDim)
[mg/l D Dimer]
Vzorky a skupiny Vzorek A
(920) I.L. HemosIL D-Dimer
(921) I.L. HemosIL D-Dimer HS
(926) Medirox D-Dimer
(942) Nordic Red D-dimer
(986) Radiometer AQT 90 FLEX D-Dimer
Ostatní
111
0,478
0,475
0,446
0,407
0,541
0,648
0,088 19
0,051 11
0,031 7,0
0,055 14
0,048 8,9
0,14 21
111
19
40
20
8
8
16
0,200
0,205
0,186
0,126
0,156
0,506
0,069
0,03
0,024
0,024
0,033
0,08
111
19
40
20
8
8
16
0
0
0
1
0
0
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
0,475
0,446
0,407
0,541
0,648
0,029
0,012
0,030
0,047
0,10
27%
27%
27%
27%
27%
0,346
0,325
0,297
0,394
0,473
0,604
0,567
0,517
0,688
0,823
95
84
88%
95
19
40
20
8
8
0
89
94%
85
89%
1x 915, 1x 917, 1x 918, 1x 919, 1x 933, 3x 965, 1x 972, 4x 984, 1x 988, 2x 999
Vzorek B
(920) I.L. HemosIL D-Dimer
(921) I.L. HemosIL D-Dimer HS
(926) Medirox D-Dimer
(942) Nordic Red D-dimer
(986) Radiometer AQT 90 FLEX D-Dimer
Ostatní
34
15
13
19
21
16
0
0
4
1
0
1
CVP
CVP
CVP
CVP
CVP
0,205
0,186
0,126
0,156
0,506
0,017
,0094
0,015
0,032
0,061
27%
27%
27%
27%
27%
0,149
0,135
0,091
0,113
0,369
0,261
0,237
0,161
0,199
0,643
95
19
40
20
8
8
0
1x 915, 1x 917, 1x 918, 1x 919, 1x 933, 3x 965, 1x 972, 4x 984, 1x 988, 2x 999
st_kn_p
Konec sestavy
Vytištěno: 06.04.2016
Strana: 1

Podobné dokumenty

Cyklus EHK: DD2/16 - D Dimery Souhrnná statistika

Cyklus EHK: DD2/16 - D Dimery Souhrnná statistika Filtr: Česká republika, minimální četnost skupin n = 5

Více

Vyznam vysetreni D-dimeru v klinicke praxi

Vyznam vysetreni D-dimeru v klinicke praxi nízkou klinickou pravděpodobností velmi pravděpodobně vylučuje čerstvý žilní tromboembolismus. Každý test má svou vlastní kritickou (cutoff) hladinu pro tuto indikaci.

Více

One Click® stanovení vody

One Click® stanovení vody Předprogramované metody METTLER TOLEDO spouští volumetrické Karl Fischer titrace bez jakékoliv modifikace v One Click®. Online dispej vždy zobrazuje podmínky titrační cely a nabízí

Více

1-05 Brodska - Zanetlive markery

1-05 Brodska - Zanetlive markery preterm delivery and preterm delivery within 48 hours, before the 34th and 37th gestational weeks. The possible additional value of concurrently evaluated ultrasound vaginal cervicometry with serum...

Více