OperoBackup Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a - T

Komentáře

Transkript

OperoBackup Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a - T
OperoBackup
Vytvořte si vlastní onlinové
zálohování a synchronizační služby
Uživatelská příručka
Technický white paper Opero
Aktualizováno : 06.05.2014
Obsah
Úvod ........................................................................................................................................................ 4
Symboly používané v pokynech .......................................................................................................... 4
Co je zálohování dat? .......................................................................................................................... 4
Desktopová aplikace................................................................................................................................ 4
Stažení aplikace OperoBackup ............................................................................................................ 5
Požadavky ............................................................................................................................................ 6
Proces instalace ................................................................................................................................... 6
Aktualizace .......................................................................................................................................... 9
Ruční aktualizace ............................................................................................................................. 9
Automatická aktualizace ................................................................................................................. 9
Přihlášení do aplikace ........................................................................................................................ 10
První spuštění aplikace ...................................................................................................................... 11
Průvodce prvním spuštěním – 1. krok ........................................................................................... 11
Průvodce prvním spuštěním – 2. krok ........................................................................................... 12
Průvodce prvním spuštěním – 3. krok ........................................................................................... 13
Rozhraní aplikace............................................................................................................................... 15
Start ............................................................................................................................................... 17
My projects (Mé projekty)............................................................................................................. 18
Restoration (Obnovení) ................................................................................................................. 20
Briefcase (Aktovka) ........................................................................................................................ 21
Event log (Protokol událostí) ......................................................................................................... 21
Zálohování ......................................................................................................................................... 22
Mechanismus ................................................................................................................................ 22
Průvodce vytvořením zálohy ......................................................................................................... 23
Místní data..................................................................................................................................... 24
Outlook .......................................................................................................................................... 25
MS SQL........................................................................................................................................... 26
Firebird .......................................................................................................................................... 26
Síťové disky .................................................................................................................................... 26
MS Exchange ................................................................................................................................. 26
Pre and post scripty ....................................................................................................................... 26
Schedule (Plán) .............................................................................................................................. 27
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Pokročilé možnosti ........................................................................................................................ 28
Obnova dat ........................................................................................................................................ 29
Obnova vybraných verzí ................................................................................................................ 31
Mazání dat ......................................................................................................................................... 32
Briefcase (Aktovka)............................................................................................................................ 33
Konfigurace Aktovky ...................................................................................................................... 33
Využití Aktovky .............................................................................................................................. 33
Nastavení aplikace............................................................................................................................. 34
Změna šifrovacího klíče ................................................................................................................. 36
Aplikační protokoly ........................................................................................................................ 37
uživatelský panel ................................................................................................................................... 37
Přihlášení ........................................................................................................................................... 37
Reset hesla..................................................................................................................................... 38
Průvodce prvním spuštěním.............................................................................................................. 39
Rozhraní............................................................................................................................................. 40
Online soubory .................................................................................................................................. 41
Popis aktovky ................................................................................................................................. 42
Zobrazení souborů a složek ........................................................................................................... 42
Odesílání souborů.......................................................................................................................... 43
Stahování souborů......................................................................................................................... 45
Odstranění souboru....................................................................................................................... 47
Kopírování/přesouvání souborů .................................................................................................... 48
Vytvoření nového katalogu ........................................................................................................... 49
Veřejné odkazy .............................................................................................................................. 49
Sdílení ............................................................................................................................................ 51
Správa ................................................................................................................................................ 53
Dashboard ..................................................................................................................................... 54
Uživatelé ........................................................................................................................................ 54
Protokoly ....................................................................................................................................... 57
Konfigurace účtu ........................................................................................................................... 58
Služby............................................................................................................................................. 60
Platby ............................................................................................................................................. 62
Slovníček pojmů .................................................................................................................................... 63
3|Strana
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
ÚVOD
Systém provozního zálohování OperoBackup slouží k vytváření zálohy (bezpečnostního
druhopisu) a k synchronizaci dat. Je to plně autorský systém vytvořený polskou firmou Opero
s. r.o. Od samého počátku se snažíme pečovat o bezpečí zákaznických dat v každé etapě
zálohování, od přípravy složky přes přenos po uložení.
Platforma OperoBackup sestává z:
 desktopové aplikace instalované na osobním počítači s operačním (provozním)
systémem Windows,
 seznamu uživatelů dostupný v každém webovém prohlížeči,
 mobilních aplikací pro Android.
Symboly používané v pokynech
Je dobré vědět – rada, jež může být při používání systému Opero Backup velmi užitečná
Výstraha – velice vážné varování. S takto označenými záznamy je třeba nakládat s
obzvláštní pozorností.
Tato příručka může být rozmnožována, distribuována, šířena a ukládána v systémech ukládání
dat jakkoli, v jakékoli formě, včetně elektronických, mechanických, magnetických, manuálních
a jiných prostředků a lze ji poskytovat třetím stranám s jedinou podmínkou, že musí být
zachován její úplný obsah v nezměněné formě.
Co je zálohování dat?
Zálohování dat je proces vytváření bezpečnostních kopií nejdůležitějších dat tak, aby mohla
být v případě jejich ztráty nebo poškození znovu pořízena.
Nejnovějším, nejpohodlnějším a automatizovaným způsobem zajištění vašich dat je
pořizování jejich kopií onlinovým způsobem.
DESKTOPOVÁ APLIKACE
Desktopová aplikace OperoBackup je určena k instalaci na stolní osobní počítače s operačním
(provozním) systémem Microsoft Windows. Uživateli osobního počítače to umožňuje
zálohování a synchronizaci dat.
4|Strana
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Základní záloha funguje jako aplikace i jako služba. Aplikace poskytuje pouze grafické
uživatelské rozhraní, jež lze používat k nastavení aplikace a k veškerým nastavením týkajícím se
záloh. Služba funguje v pozadí a nevyžaduje zásahu uživatele – zodpovídá za vytváření záloh a
synchronizaci aktovky.
Poté, co se vytvoří zálohové sety a nastaví aktovka, není díky tomu zapotřebí starat se o chod
klientské aplikace, protože služba bude fungovat v pozadí a provádět svěřené operace – a
bude pro uživatele přehledná, transparentní.
Stažení aplikace OperoBackup
Při prvním přihlášení do uživatelského panelu se zobrazí průvodce prvním spuštěním.
Provádí uživatele procesem nastavení účtu. Při posledním kroku bude aplikace stažena
automaticky.
Průvodce prvním spuštěním – stažení aplikace
Jak začít aplikaci používat? Stažení – instalace – nastavení – Teď stáhni a přistup ke svému účtu – Zabezpeč data ze všech svých přístrojů
– Průvodce prvním během – stažení aplikace
Pokud jste si již vytvořili účet a chcete aplikaci znovu stáhnout, přihlaste se k vašemu účtu na
https://panel.operolab.pl a přejděte na Stahování aplikací a zvolte tlačítko Windows.
5|Strana
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Stažení aplikace
Požadavky
Aby bylo možno aplikaci OperoBackup stáhnout a používat bez problémů, musí počítač
uživatele splňovat následující požadavky.
Operační (provozní) systémy
Paměť s přímým přístupem (RAM):
Kapacita disku:
Dodatečný software:
Další:
Windows XP SP3,
Windows Vista,
Windows 7,
Windows 8,
Windows 8.1,
Windows Server 2003,
Windows Server 2003 R2,
Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2
512 MB
20 MB
.NET Framework 3.5 SP2,
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable
Internetová přípojka (doporučeno min. 512
kb/s)
Proces instalace
Po stažení aplikace musíte přejít do seznamu, v němž je umístěn instalační program aplikace,
a aktivovat jej dvojím poklepem.
Při spuštění se může objevit bezpečnostní výstraha. Nestane-li se tak, klikněte na
spuštění (Launch) k zahájení instalačního programu.
6|Strana
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Instalační program MSI přejde k dalšímu kroku – zkontroluje, zda jsou na počítači instalovány
požadované komponenty. Není-li tomu tak, budou staženy a instalovány na základě souhlasu
uživatele.
Stolní počítač: Instalační program MSI
Předváděcí instalační program OperoP – Při instalaci předváděcího program OperoP musíte nejdříve
nainstalovat tyto komponenty….
Po instalaci požadovaných komponentů (nebo pokud byly instalovány) musíte kliknout na
tlačítko Install (instalace), jež spustí patřičný instalační program OperoBackup,
Stolní počítač:Instalační program
Vítejte v průvodci nastavením program OperoPDemo – Průvodce nastavením nainstaluje program
OperoPDemo na vašem počítači. Poklepem na Next (Další) pokračujte nebo poklepem na tlačítko
Cancel (Zrušit) průvodce nastavením opusťte.
Nastavení programu OperoPDemo – Buďte vítáni v průvodci nastavením programu OperoPDemo –
Průvodce nastavením nainstaluje program OperoPDemo na váš počítač. Chcete-li pokračovat,
klepněte na Next (Další) nebo opusťte průvodce nastavením klepnutím na Cancel (Zrušit).
7|Strana
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Tlačítko Next (Další) přesune instalační program do dalšího kroku, kdy se objeví licenční
smlouva. Poté, co se seznámíte s jejím obsahem, zvolte „Přijímám podmínky licenční smlouvy“
(I accept terms and conditions of the License Agreement) a klikněte na Next (Další).
Stolní počítač: Licenční smlouva
Licenční smlouva – Seznamte se s licenčními podmínkami - Přijímám podmínky licenční smlouvy –
Tisk – Zpět – Další - Zrušit
V posledním kroku instalačního programu můžete klepnout na Zpět (Back) k návratu k
předchozím krokům nebo Instaluj (Install) pro zahájení procesu instalace.
Stolní počítač: process instalace
Instalace OperoPDemo – Prosíme vyčkejte, než průvodce nastavením nainstaluje program
OperoPDemo. Stav – Registrace produktu – Zpět, Další, Zrušit
Když instalační program ukončí činnost, obdrží uživatel příslušnou zprávu. Informace o správné
instalaci se objeví po zavření okna.
8|Strana
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Aplikace program OperoBackup byla tímto nainstalována a můžete ji zahájit, přihlásit se a
začít zálohovat a synchronizovat data.
Aktualizace
Program OperoBackup má dva typy aktualizací: manuální a automatické, přestože obě vyžadují
zásah uživatele.
Ruční aktualizace
Neobsahuje-li nová verze aplikace opravy (fixes) kritických chyb a nezavádí-li nové vlastnosti,
nezveřejňuje se jako automatická aktualizace.
K instalaci takovéto aktualizace se musíte přihlásit do panelu uživatele a stáhnout novou verzi
aplikace, vypnout aplikaci OperoBackup a zapnout instalační program. Celý proces stahování a
instalace se popisuje v příslušné kapitole.
Automatická aktualizace
Je-li třeba instalovat aktualizaci, bude stažena automaticky a aplikace poté vyšle zprávu
o potřebě instalace.
Stolní počítač: Automatická aktualizace
Nejnovější aktualizace OperoDemo stažena. Chcete ji teď instalovat? Instaluj teď – Připomeň zítra
Uživatel může zvolit možnost Install now (Instalovat nyní), která spustí proces instalace, nebo
Remind me tomorrow (Připomenout zítra), která ukáže výšeuvedené okno za 24 hodin.
9|Strana
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Stolní počítač: Aktualizace aplikace
Aktualizace….Probíhá aktualizace aplikace OperoDemo, prosíme čekejte….
Po volbě Install now (Instalovat nyní) bude aplikace aktualizována na nejnovější verzi a znovu
se spustí (restartuje).
Přihlášení do aplikace
Po zahájení aplikace se objeví přihlašovací okno (nebylo-li již dříve vyznačeno automatické
přihlášení)
Stolní počítač: Přihlášení do aplikace
Uživatel – Registrace – Heslo –Zapomněli jste heslo – Automatické přihlášení – Přihlásit se
K přihlášení do aplikace musíte zadat správné přihlášení a heslo, poté klepněte na Přihlášení
(Log in).
10 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Aplikace uživatelům umožňuje automatické přihlášení, takže nemusejí zadávat ověřovací údaje
(přihlášení a heslo). Za tímto účelem vyznačte přihlášení automaticky dříve, než klepnete na
přihlašovací tlačítko.
Zapomenete-li vaše heslo, zvolte odkaz Zapomenuté heslo (Forgot password), který vás navede
na webovou stránku. Zde budete muset poskytnout přihlášení, pro něž jste ztratili heslo. Na
adresu spojenou s tímto přihlášením bude zaslán e-mail s odkazem povolujícím změnu hesla.
Stolní počítač: Záchrana hesla
Znovu nastavení hesla – Panel uživatele – Zadejte vaše uživatelské jméno a bude vám zaslán odkaz na
znovu nastavení hesla. Jméno uživatele….Odeslat – Zpět k přihlášení
První spuštění aplikace
Když se do aplikace přihlašujete jako uživatel poprvé objeví se průvodce prvním spuštěním,
sestávající ze 3 kroků.
Průvodce prvním spuštěním se nezobrazí, byl-li pomocí uživatelského panelu nastaven
šifrovací klíč.
Průvodce prvním spuštěním – 1. krok
První krok průvodce prvním spuštěním obsahuje informace o zálohování dat a synchronizaci
(aktovce). Než stisknete tlačítko Next (Dále) a budete pokračovat k dalšímu kroku, měli byste
si je pečlivě pročíst.
11 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Stolní počítač: Průvodce prvním spuštěním
Co je záloha? Co je aktovka? Dále
Průvodce prvním spuštěním – 2. krok
Všechna data předávaná aplikací program OperoBackup jsou již šifrována na přístroji
uživatele. Data jsou šifrována pomocí algoritmu AES 256 jedním ze zvolených klíčů –
standardním nebo uživatelským klíčem. Uživatel může ve druhém kroku průvodce prvního
spuštění zvolit šifrovací klíč (standardní nebo uživatelský), jichž se bude užívat k šifrování dat.
Stolní počítač: Průvodce prvním spuštěním - šifrování
Standardní šifrovací klíč (Default encryption key)
Zvolíte-li standardní šifrovací klíč, bude vytvořen automaticky a poté bude bezpečně uložen v
databázi serveru programu OperoBackup. Uživatel tento klíč nezná a nemusí se starat o jeho
bezpečnost.
Použitím standardního šifrovacího klíče může uživatel stahovat a vytvářet veřejné
odkazy pro složky odesílané jako zálohy.
12 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Uživatelský šifrovací klíč
Uživatelský šifrovací klíč skýtá vyšší bezpečnost dat než klíč standardní. Znáte jej jen vy a není
uložen v serverech program OperoBackup. Za odpovídající bezpečnost ručí uživatel.
V případě ztráty uživatelského šifrovacího klíče nelze obnovit data ze serveru
programu OperoBackup
.S uživatelským šifrovacím klíčem nelze vytvářet veřejné odkazy a stahovat složky
odesílané jako záloha z webového panelu.
Průvodce prvním spuštěním – uživatelský klíč
Zvolte typ šifrovacího klíče – Standardní klíč – Uživatelský klíč - Dále
Průvodce prvním spuštěním – 3. krok
Ve třetím kroku průvodce prvním spuštěním musí uživatel zvolit automatickou nebo pokročilou
konfiguraci. Zvolí-li konfiguraci automatickou, bude vytvořen první záložní soubor, jenž
obsahuje seznam uživatelů bez složek větších než 4 GB. V seznamu uživatelů bude vytvořena
také aktovka.
13 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Stolní počítač: Průvodce prvním spuštěním – první záloha
Zvolte typ zálohování – Automatické – Pokročilé - Pokračovat
Zvolí-li uživatel pokročilé zálohování, zobrazí se průvodce zálohováním, kde to je možné k
vytvoření prvního zálohovaného souboru.
Stolní počítač: Průvodce prvním spuštěním – první záloha
V obou případech je v seznamu uživatelů automaticky instalována aktovka. Nastavení
aplikace vám umožňuje měnit její umístění nebo ji vyřadit.
14 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Rozhraní aplikace
Při vývoji nového rozhraní naší aplikace jsme se snažili přihlížet ke všem komentářům našich
zákazníků. Díky tomu jsme vytvořili jasné a intuitivní rozhraní, které lze snadno používat.
Stolní počítač: Aplikace OperoBAckup
Na levé straně aplikačního okna vidíte menu sestávající z 5 tabulek:





Start – obsahuje základní informace o zálohách a o aktovce,
My projects (Moje projekty) – obsahuje seznam všech vytvořených záložních souborů,
Restoring (Obnova) – uvádí všechny složky, které byly odeslány jako záloha,
Briefcase (Aktovka) – obsahuje informace o aktovce,
Events log (Seznam událostí) – obsahuje informace o fungování aplikace a o
vytvořených zálohách.
Pod menu aplikace vidíte informace o zálohách, které je třeba provést v nejbližší budoucnosti
podle programu, nebo které jsou právě prováděny, stav uživatelova účtu a také o hostingu, na
kterém je aplikace instalována.
15 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
V pravé horní části aplikace je ikona šípky, jež po poklepu poskytuje kontextové menu
aplikace.
Stolní počítač: kontextové menu aplikace
Toto menu obsahuje následující pozice:





Briefcase folder (Složka aktovky) – zobrazuje seznam aktovky ve Windows Exploreru,
Account details (Podrobnosti účtu) – zobrazuje informace o aplikačním a uživatelském
účtu
Hold all backups (Seznam všech záloh) – shrnuje všechny zálohy
Settings (Nastavení) – zobrazuje okno nastavení aplikace,
Log out (Odhlášení) – odhlašuje aplikaci.
Stolní počítač: informační okno účtu
Podrobnosti účtu – Verze aplikace – Prostor využité kapacity – Počet složek v záloze – Zavřít
16 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Start
Aplikace po každém zapnutí zobrazí obsah úvodní tabulky, v níž naleznete informace o
nejnovějších a plánovaných projektech, které by měly být provedeny podle programu a rovněž
současný stav aktovky.
V horní části tabulky je lišta zpráv, které zobrazuje následující informace o činnosti aplikace:








Maximální ochrana vašich dat – aplikace funguje správně, nedochází k problémům,
Ztráta spojení se serverem – aplikace ztratila spojení se serverem program
OperoBackup
Dochází vám disponibilní kvóta! – prostor dostupný na účtu uživatele je téměř zcela
využit, což může způsobovat problémy,
Vyčerpali jste volný prostor na vašem účtu – byl využit veškerý prostor vašeho
uživatelského účtu, což znemožňuje vytváření záloh,
Platnost vaší licence skončila – lhůta vaší licence vypršela, chcete-li využívat služeb
program OperoBackup, musíte ji prodloužit,
Zvolte jiný hosting. Jedině tak můžete obnovovat svá data – pro aplikaci OperoBackup
byl vybrán jiný hosting než původně uvedený zákazníkem
Do vypršení platnosti licence zbývá X dnů - platnost vaší licence pomalu končí.
Nedostatek prostoru pro ukončení tohoto úkolu! - místo na uživatelově účtu
nepostačuje k ukončení plánované zálohy.
Stolní počítač: zobrazení zpráv
17 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
My projects (Mé projekty)
Na kartě My projects jsou uloženy všechny sady záloh vytvořené uživatelem.
Obrazovka: Karta My projects
U každé sady záloh jsou zobrazeny následující informace: název, datum posledního zálohování
a stav (zda byl projekt úspěšně vytvořen či nikoli). Po kliknutí na ikonu ve sloupci Active se
změní stav projektu z aktivního na neaktivní a naopak.
V případě, že projekt není aktivní, bude v seznamu projektů zobrazen šedou barvou a
nebude zálohován automaticky podle definovaného plánu. Uživatel však má možnost
jej zálohovat ručně.
Sloupec Status (Stav) obsahuje ikony, které popisují stavu každého projektu, např.:



všechny soubory byly správně odeslány,
zálohování bylo správně provedeno, ale objevilo se varování,
zálohování nebylo úspěšné.
18 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Obrazovka: Podrobnosti o vytvořené záloze
Tlačítka v dolní části karty umožňují provádět následující kroky:
 Create now (Vytvořit) - okamžitě vytvořit vybraný projekt, za předpokladu, že v
daném okamžiku není vytvářen žádný jiný projekt
 Delete project (Smazat projekt) – nenávratně smazat zvolený projekt,
 New project (Nový projekt) - spustit průvodce vytvořením projektu, který umožní
vytvořit nový projekt.
Odstraněním projektu uživatelem nejsou smazány soubory již odeslané na server; tyto
soubory budou zachovány.
Tvorba projektů je přesně popsána v kapitole Backup (Zálohování).
19 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Restoration (Obnovení)
Karta Restoration (Obnovení) obsahuje seznam všech souborů, které byly do daného
okamžiku odeslány na server jako záložní.
Obrazovka: karta Restoration
V horní části karty si uživatel může vybrat hostitele a projekt, pro který chce zobrazit informace.
Navíc lze, díky řízení verzí dat, zvolit konkrétní datum, k němuž má být zobrazen stav úložiště
souboru.
V dolní části karty jsou umístěna tři tlačítka:



Delete (Smazat) - smaže označené soubory z úložiště,
Refresh (Aktualizovat) - obnoví obsah okna,
Restore marked (Obnovit označené) - po označení vybraných souborů spustí
průvodce obnovou dat.
Postup obnovy dat je popsán v kapitole Data restoration (Obnova dat).
20 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Briefcase (Aktovka)
Na kartě Briefcase (Aktovka) jsou zobrazeny dva seznamy souborů – soubory k synchronizaci a
soubory nedávno synchronizované.
Obrazovka: karta Briefcase
Mezi seznamy se nachází několik tlačítek: Stop synchronizing (Zastavení synchronizace) zastaví
proces synchronizace, Go to briefcase (Jdi na aktovku) zobrazí adresář v Průzkumníku
Windows.
Funkce Briefcase (Aktovka) v aplikaci OperoBackup je popsána v kapitole Briefcase
(Aktovka).
Event log (Protokol událostí )
Protokol událostí obsahuje veškeré informace o činnosti aplikace a služby, vytvořených
zálohách a obnovených datech.
21 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Obrazovka: Event log
V horní části protokolu událostí lze vybrat časové období, které obsahuje hledané události a
zvolit lze také typ události.
Tabulka obsahující protokoly aplikace je rozdělena do 4 sloupců. První dva obsahují datum a
hodinu zobrazení položky, další sloupec obsahuje samotné oznámení. Pokud dojde k chybě, je
její kód uveden ve čtvrtém sloupci, což je užitečné při diagnostice chyb.
Zálohování
Zálohování je vytvoření bezpečnostních kopií klíčových dat, pomocí kterých je tato data možné
obnovit v případě jejich ztráty nebo poškození. Bezpečnostní kopie by měly být uloženy na
jiném místě, než původní data.
Všechny zálohy vytvořené v aplikaci OperoBackup jsou přírůstkové a rozdílové. Během první
zálohy jsou odeslána veškerá data, při dalším zálohování se pak odesílají už jen změny
provedené v jednotlivých souborech od jejich posledního odeslání.
Aplikace OperoBackup také podporuje revizi dat, což znamená, že uživatel může obnovit
jakoukoli z předchozích verzí souborů, nejen tu poslední.
Mechanismus
Všechny zálohy jsou v aplikaci OperoBackup odesílány na základě stejného postupu. Na začátku
je každý soubor zkopírován do dočasného umístění, kde je zašifrován a rozdělen na menší části.
Poté je pomocí protokolu SSL odeslán na servery OperoBackup, kde je v šifrované formě uložen
na dvou fyzicky odlišných místech.
Díky použití výše uvedeného mechanismu jsou uživatelská data kdykoli k dispozici a
zároveň jsou neustále chráněna proti přístupu třetí strany.
22 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Průvodce vytvořením zálohy
Záložní projekt se vytváří pomocí průvodce vytvořením zálohy, který lze spustit dvěma způsoby:
1. Kliknutím na tlačítko Create new project (Vytvořit nový projekt) na kartě Start v části Last
completed (Nedávno dokončené).
2. Kliknutím na tlačítko New project (Nový projekt) na kartě My projects (Moje projekty).
Desktop: Vytvoření nového projektu na kartě Start
Výběrem jedné z těchto možností se spustí průvodce vytvořením zálohy, který je rozdělen do
dvou částí: Basic information (Základní informace) a Advanced (Pokročilé). V první z nich lze
uvést typ dat a data, která mají být zálohována, v druhé lze vybrat rozšířené možnosti, které
mají být použity při vytváření zálohy.
23 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Obrazovka: Průvodce vytvořením projektu
Podle zvoleného typu kopírování se změní vzhled karty Basic information (Základní
informace) a některé pokročilé možnosti mohou být neaktivní.
Každý projekt musí být označen jedinečným názvem v rámci uživatelského účtu.
Místní data
Zálohu místních dat uložených na uživatelském počítači lze vytvořit zvolením možnosti Local
data (Místní data) v poli What do you want to backup? (Co chcete zálohovat?) .
Desktop: Místní data
Pod polem Name (Název) jsou zobrazena dvě okna, která umožňují pohlížení adresářů
umístěných na lokálním počítači. Označením políčka u jednotlivých souborů a/nebo složek
může uživatel určit data určená k archivaci. Vybraná data se objeví dole na seznamu vybraných
cest. Pokud má být uvedená cesta odstraněna ze zálohy, klikněte na ikonu ve sloupci Delete
(Smazat) u vybrané cesty.
24 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Obrazovka: Výběr souborů pro zálohování
Po výběru všech dat, nastavení plánu a zvolení případných rozšířených možnosti, klikněte na
tlačítko Save (Uložit), kterým projekt vytvoříte.
Outlook
Aplikace umožňuje zálohování souborů PST a OST, tedy souborů osobních složek uživatelů
programu Microsoft Outlook, ve kterých se nacházejí informace o nakonfigurovaných emailových schránkách a veškerá e-mailová korespondence.
Chcete-li vytvořit zálohu určených souborů, zvolte v poli What you want to backup? (Co chcete
zálohovat?) aplikaci Outlook.
Obrazovka: Zálohování MS Outlook
25 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Po výběru souborů PST musíte určit pracovní složku, tedy adresář, do kterého bude budou
ukládána data z vybraných souborů.
Aplikace OperoBackup dokáže Microsoft Outlook zálohovat za běhu, není nutné aplikaci
vypínat nebo zastavovat synchronizaci.
Po výběru všech dat, nastavení plánu a zvolení případných rozšířených možnosti klikněte na
tlačítko Save (Uložit), kterým projekt vytvoříte.
MS SQL
Zálohování databáze programu MS SQL je jednou z pokročilých metod kopírování, která
je k dispozici uživatelům licence typu Business.
Přesný popis vytvoření projektů zálohování databází programu MS SQL a jejich obnovení je
uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na OperoBackup.
Firebird
Zálohování databáze programu Firebird je jednou z pokročilých metod kopírování, která
je k dispozici uživatelům licence typu Business.
Přesný popis vytvoření projektů zálohování databází programu Firebird a jejich obnovení je
uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na OperoBackup.
Síťové disky
Rozšířená možnost kopírování síťových disků umožňuje zálohování všech dat, která jsou
k dispozici v síťovém prostředí na PC (za předpokladu, že je na PC nainstalována aplikace
OperoBackup).
Přesný popis vytvoření projektů zálohování databází síťových jednotek a jejich obnovení je
uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na OperoBackup.
MS Exchange
Zálohování databází programu MS Exchange ve verzi 2007 a 2010 je k dispozici pouze pro
licence typu Business a pro aplikace nainstalované v systému Windows Server.
Přesný popis vytvoření projektů zálohování databází programu MS Exchange a jejich obnovení
je uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na OperoBackup.
Pre and post scripty
Pre a post scripty jsou jednou z pokročilých metod kopírování a umožňují provádět určité
operace před zálohováním nebo po něm. K dispozici pouze pro licence typu Business.
Přesný popis vytvoření projektů zálohování s pomocí pre a post scriptů a jejich obnovení je
uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na OperoBackup.
26 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Schedule (Plán)
Pro každou vytvořenou zálohu může uživatel použít plán, tj. určit frekvenci vytváření kopií.
Základní plán je definován v průvodci vytvořením zálohy, na pravé straně karty Basic
information (Základní informace) v průvodci vytvořením projektu.
Obrazovka: Plán projektu
Základní plán zálohování obsahuje následující možnosti:





On demand (Na požádání) - záloha se spustí pouze ručně na žádost uživatele,
Every (Každý): - záloha bude provedena v daném časovém intervalu (vybraném ze
seznamu),
Every day at (Každý den v): - záloha bude provedena každý den v čase nastaveném
uživatelem,
Every week (Každý týden) - ve zvolený den v týdnu, v čase nastaveném uživatelem,
Defined (Definovaný) - zaškrtnutím této možnosti můžete upravit svůj vlastní plán.
Definovaný plán
Definovaný plán rozšiřuje základní možnosti, které může uživatel nadefinovat.
27 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Obrazovka: Konfigurace plánu




One-time (Jednorázově) - záloha bude vytvořena pouze jednou, a to v hodinu nastavenou
uživatelem,
Daily (Denně) - zálohování lze provádět v libovolné frekvenci každý den, a to v hodinách
určených uživatelem,
Weekly (Týdně) - záloha je vytvořena v pracovní dny, v hodinu určenou uživatelem,
Monthly (Měsíčně) - záloha je vytvořena ve zvolený týden a den, v určenou hodinu.
Pokročilé možnosti
U každého projektu má uživatel na výběr z rozšířených možností. V závislosti na zvoleném typu
zálohovaných dat mohou být některé z možností neaktivní. Definice rozšířených možností pro
projekt se provádí na kartě Advanced (Pokročilé) v průvodci vytvořením projektu.
Obrazovka: Průvodce vytvořením projektu - pokročilé možnosti
28 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Karta Advanced je rozdělena na 4 části. V poli Additional (Další) lze zvolit či zrušit následující
možnosti:





Use Volume Shadow Copy (Použití stínové kopie svazků) - možnost označena ve
výchozím nastavení, definuje mechanismus vytvoření stínové kopie svazků, který má
být použit při vytváření zálohy,
Include hidden files (Zahrnout skryté soubory) – možnost určuje, zda mají být
zálohovány i soubory s atributem Skrytý,
Project active (Projekt aktivní) - pokud je tato možnost zvolena, bude projekt
realizován podle plánu; je-li vypnuta, může ji uživatel zvolit manuálně,
Shut down the PC after finishing (Vypnutí PC po dokončení) - po vytvoření zálohy se
zobrazí 5minutová připomínka, během níž má uživatel možnost zrušit automatické
vypnutí,
Delete project (Odstranit projekt) - Tlačítko se zobrazí pouze po prvním uložení nově
vytvořeného projektu, odstraní projekt, nikoli soubory uložené na PC.
Pole File filter (Filtr souborů) umožňuje použít filtr, který vybrané soubory odstraní ze seznamu
pro zálohování nebo je do tohoto seznamu přidá. Soubory mohou být uvedeny podle názvu,
přípony nebo cesty. K dispozici je také možnost ignorovat soubory starší než dané množství
dnů, modifikované před určitým datem nebo přesahující danou velikost.
Folder filter (Filtr složek) umožňuje vyloučit cesty a adresáře, které byly definovány dříve v části
Basic information (Základní informace).
Posledním polem na kartě Advance je pole Privileges (Oprávnění), kde může uživatel zadat
uživatelské jméno a heslo systému Windows, takže aplikace pak bude pracovat za podmínek
stanovených tímto uživatelem při vytváření zálohy. Tato funkce se používá v případě, že chcete
vytvořit zálohu souborů, pro které nemáte oprávnění.
Obnova dat
Uživatel aplikace OperoBackup může kdykoli obnovit data, která byla odeslána na servery jako
záloha.
29 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Obrazovka: karta Restoration
V horní části karty Restoration (Obnova) je pás se třemi rozbalovacími seznamy:



Computer (Počítač) - v případě, že uživatel má ve svém účtu OperoBackup více než
jednoho hostitele, může zde zvolit zařízení, na kterém chce obnovu dat provést.
Nemusí se jednat o stejné zařízení, který uživatel v daném okamžiku používá.
Project (Projekt) - Uživatel může zvolit jeden z bývalých projektů a prohlížet soubory v
něm obsažené.
Version (Verze) - v případě, že není zvolen žádný projekt, může uživatel zobrazit stav
úložiště k určitému datu; po výběru projektu lze zobrazit verze zaslané ke dni
odeslání tohoto projektu.
Uživatel může odeslané soubory vyhledávat také pomocí vyhledávače umístěného v
pravé horní straně karty.
Obnovení dat uložených na serverech OperoBackup se provádí označením souborů a/nebo
složek na kartě Restoration a následným kliknutím na tlačítko Restore selected (Obnovit
vybrané). Poté se zobrazí File restore settings (Nastavení obnovy souborů).
30 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Obrazovka: Nastavení obnovy souborů
V zobrazeném okně vyberte umístění obnovených dat - původní (z něhož byly soubory
odeslány) či definované uživatelem. Navíc lze vybrat operace, které má aplikace má provádět
v případě, že ve zvoleném umístění existují soubory se stejným názvem. Aplikace může přepsat
soubory pokaždé, nebo nikdy, jsou-li stávající soubory starší. Pokud zvolíte přepsání souborů
(Create a copy of overwritten files - Vytvořit kopii přepsání souborů), bude k těmto souborům
přidána přípona *.bak, a oba soubory budou uloženy ve stejném umístění.
Obnova vybraných verzí
Verze všech odeslaných souborů jsou kontrolovány, tj. uživatel je může obnovit ve stavu, v
jakém byly v průběhu konkrétního zálohování (nemusí se nutně jednat o poslední zálohování),
díky čemuž lze obnovit změny v souboru.
Tato obnova se provádí na kartě Restoration, kde je nutno pravým tlačítkem myši kliknout na
daný soubor a vybrat možnost Show versions of file (Zobrazit verze souboru), která zobrazí
tabulku záložních verzí souboru.
31 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Obrazovka: Tabulka verzí souboru
Po zvolení dané verze ze seznamu, klikněte na tlačítko Restore (Obnovit). Následně se zobrazí
nastavení obnovení souboru (viz popis na začátku této kapitoly).
Dalším způsobem, jak stáhnout verze souborů, je vybrat verzi pro plné úložiště nebo
vybraný projekt (viz popis na začátku této kapitoly).
Mazání dat
Chcete-li odstranit data, musíte na kartě Restoratio označit soubory a/nebo složky, které
chcete odstranit ze serveru OperoBackup a poté kliknout na tlačítko Delete (Smazat).
Obrazovka: Varování při vymazání dat
Zobrazí se varování před smazáním dat, které je nutno potvrdit. Vybraná data jsou pak
nenávratně smazána.
Uživatel může také odstranit vybrané verze souborů. Po zobrazení tabulky s verzí souboru a
vyznačení vybrané verzi je nutno kliknout na tlačítko Delete. Tím se odstraní pouze verze
souboru, nikoli celý soubor.
32 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Chcete-li odstranit všechna data odeslaná jední uživatelem ze všech jeho hostitelů,
jednoduše změňte kódovací klíč.
Briefcase (Aktovka)
Aktovka umožňuje synchronizovat data mezi vybraným adresářem na PC uživatele a serverem
OperoBackup a dalšími zařízeními na účtu uživatele.
Soubory, které budou přidány do adresáře Aktovky, jsou automaticky odeslány na servery
OperoBackup a jakákoli změna v Aktovce provedená z jiného zařízení je analogicky
reprodukována v místním zařízení uživatele. Díky tomu je stav Aktovky v každém zařízení stejný.
Jedná se o ideální nástroj pro práci na dokumentech mezi více uživateli a pro sdílení souborů,
protože kromě synchronizace Aktovka umožňuje i vytváření veřejných odkazů a sdílení dat.
Aktovka aplikace OperoBackup je na straně uživatele také kódována, takže veškerá data
jsou odesílána a ukládána v kódované formě. Pro kódování dat v Aktovce se však používá
jiný klíč, než při zálohování.
Konfigurace Aktovky
Ve výchozím nastavení je Aktovka aktivována na každém uživatelském účtu. Při prvním spuštění
průvodce konfigurací je nainstalována v adresáři uživatele systému Windows.
Pokud je již nakonfigurován uživatelský účet, lze adresář Aktovka určit v nastavení aplikace
(Application Settings). (Error! Reference source not found.).
Využití Aktovky
Aktovka provádí veškeré operace synchronizace dat automaticky, bez zásahu uživatele,
soubora stačí v adresáři Aktovky přidat, změnit nebo odstranit. Informace o odeslaných datech
se zobrazí na kartě Briefcase (Aktovka).
33 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Obrazovka: karta Briefcase
Horní pás obsahuje seznam souborů, které čekají na synchronizaci, tj. na odeslání, stažení nebo
smazání. Dolní pás obsahuje historii změn - poslední synchronizované soubory.
Tlačítkem Withhold synchronization (Pozastavit synchronizaci) lze pozastavit proces
synchronizace, který však lze kdykoli obnovit.
Tlačítko Go to briefcase (Přejít na Aktovku) zobrazí adresář Aktovky v Průzkumníku Windows.
Nastavení aplikace
Okno nastavení aplikace se zobrazí kliknutím na ikonu v pravém horním rohu, po kterém se
otevře kontextové menu otevřít. Následně zvolte Settings (Nastavení).
Obrazovka: Menu - nastavení aplikace
Otevře se okno nastavení aplikace tvořené třemi kartami. Na kartě General (Obecné) lze změnit
jazyk aplikace, vypnout či zapnout upozornění na nedostatek místa na účtu či varování o
neprovedení plánovaného zálohování pro konkrétní počet dní.
34 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Obrazovka: Nastavení aplikace - karta General
Export konfigurace umožňuje uložit všechna nastavení aplikace v souboru nebo je uložit
na serveru spolu s vytvořenými projekty zálohování. Import konfigurace umožňuje
importovat nastavení z nakonfigurovaného souboru nebo ze serveru.
Na kartě General lze také určit adresář Aktovky, pokud ještě nebyl určen, nebo změnit jeho
umístění v případě, že už byla Aktovka aktivována.
Karta Network (Síť) umožňuje snížit rychlost odesílání a stahování dat aplikací OperoBackup.
Rychlost lze upravit pomocí posuvníků.
Poslední kartou je karta Advanced (Pokročilé), která obsahuje nastavení aplikace, jež je vhodné
měnit jen po důkladném zvážení, neboť mají vliv na výkon aplikací a uživatelských účtů.
35 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Obrazovka: Nastavení aplikace - pokročilé možnosti
Uživatel může změnit Limits of stored file versions (Limity uložených verzí souboru), nebo počet
verzí pro jednotlivé soubory uložené na serveru.Výchozím nastavením je 30 verzí.
Temporary data folder (Dočasná složka dat) definuje adresář, do kterého je každý soubor
zkopírován před odesláním na server. V případě zálohování při použití stínové kopie svazků
(Volume Shadow Copy), se soubory do tohoto adresáře nekopírují.
Možnost Change your password (Změnit heslo) přesměruje uživatele na webovou stránku, kde
lze změnit heslo.
Po zvolení možnosti Switch user (Přepnout uživatele) je aktuálně přihlášený uživatel odhlášen
a objeví se přihlašovací okno.
Změna šifrovacího klíče
Tlačítko Change of coding key (Změna šifrovacího klíče) umožňuje změnit klíč, pomocí kterého
se provádí kódování dat uživatele. Změna šifrovacího klíče bude mít za následek nevratnou
ztrátu všech dat uložených na serverech OperoBackup, které byly odeslány jako záloha a
synchronizovány pomocí Aktovky ze všech hostitelů uživatele. Při změně šifrovacího klíče je
uživatel vyzván k zadání svého hesla k účtu a k jeho následnému potvrzení.
36 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Desktop: Změna šifrovacího klíče
Aplikační protokoly
Aplikační protokoly, které týmu OperoBackup umožňují provádět správnou diagnostiku
existujících chyb a problémů, jsou umístěny na uživatelském PC v adresáři
%ProgramData%\Backuplogs.
UŽIVATELSKÝ PANEL
Uživatelský panel je nedílnou součástí systému OperoBackup, který umožňuje on-line přístup
k souborům a správu uživatelského účtu a licence klienta.
Možnosti dostupné v panelu se mohou lišit v závislosti na typu účtu uživatele, který byl
použit pro přihlášení do panelu. Účet běžného uživatele neumožňuje spravovat licenci a
ostatní uživatele, což je popsáno v další části manuálu.
Přihlášení
Do uživatelského panelu OperoBackup se přihlašte ze stránky https://panel.operolab.pl, kde
zadejte své uživatelské jméno a heslo.
37 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Okno přihlášení do uživatelského panelu
Po zadání správných údajů a kliknutí na tlačítko Log in (Přihlásit) se přihlásíte na panelu.
Označením volby Remember me (Zapamatovat) si systém Vaše údaje zapamatuje, díky čemuž
nebudete muset své heslo a jméno zadávat při každém přihlášení. Tuto možnost využívejte
pouze po pečlivém uvážení a jen na bezpečných počítačích. Může totiž umožnit přístup do
Vašeho účtu nepovolaným osobám a tím ohrozit data uložená na serveru.
Reset hesla
V případě, že uživatel ztratí své heslo, může kliknout na odkaz I forgot my password (Zapomněl
jsem své heslo), který se nachází na přihlašovacím okně, a poté zadat přihlašovací jméno
uživatele. Po kliknutí na tlačítko Send (Odeslat) bude uživateli odeslán e-mail s odkazem, který
umožní obnovení hesla.
38 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: E-mail s odkazem pro obnovení hesla
Po zadání adresy uvedené v e-mailu se zobrazí webová stránka, na které lze pro uvedený
uživatelský účet zadat nové heslo.
WEB: Reset hesla – zadání nového hesla
Průvodce prvním spuštěním
Pokud se do uživatelského panelu přihlásíte poprvé, zobrazí se Průvodce prvním spuštěním.
Ten Vám podá základní informace o zálohování, použití Aktovky a bezpečnosti.
39 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Krok 1 Průvodce prvním spuštěním.
V případě, že uživatelský účet nemá určení šifrovací klíč, je nutné jej v průvodci zadat.
WEB: Krok 1 Průvodce prvním spuštěním - šifrovací klíč.
Rozhraní
Rozhraní uživatelského panelu, podobně jako webová aplikace, bylo navrženo tak, aby bylo pro
uživatele transparentní a intuitivní.
V horní části aplikace jsou tři karty, které umožňují volbu mezi on-line soubory, možnostmi
správy účtu a licence a také stažením aplikace.
40 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Webová aplikace
V pravém horním rohu je umístěno tlačítko změny jazyku obrazovky a tlačítko pro odhlášení z
webové aplikace. Na levé straně, pod pásem karty, je umístěno menu, jehož možnosti se mění
v závislosti tom, která karta je aktivní.
Ve výchozím nastavení se po přihlášení zobrazí karta Files (Soubory).
U položek Backups (Zálohování) a Briefcase (Aktovka) na kartě Files je zobrazena ikona visacího
zámku, která informuje o použitém způsobu kódování:




- Bez šifrovacího klíče - šifrovací klíč nebyl zadán, ale na účtu uživatele nejsou
uložena žádná data,
- Klíč k Aktovce, také známý jako předem sdílený klíč, se používá k šifrování dat,
která jsou uložena v Aktovce,
- Uživatelské zálohy jsou šifrovány pomocí výchozího klíč, díky čemuž lze soubory
stáhnout přes webový panel
- Uživatelské zálohy jsou šifrovány pomocí vlastního šifrovacího klíče.
Při přihlašování do aplikace může webový prohlížeč zobrazit upozornění zabezpečení
spojené se spuštěním Java appletu, z jehož pomocí se provádí operace na online
souborech. Tato operace je pro PC uživatele a jeho soubory uložené na serveru bezpečná,
a proto se doporučuje umožnit appletu přístup do uživatelova počítače.
Online soubory
41 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Uživatelský panel umožňuje přístup k souborům, které jsou umístěny na uživatelském účtu.
Všechny soubory byly rozděleny mezi aktovku a zálohy, stejně jako v aplikaci. Záložka Files
(Soubory) plní funkce online souborů a je zobrazena standardně po přihlášení uživatele.
Popis aktovky
Soubory uspořádané v prostoru aktovky podléhají synchronizaci s ostatními zařízeními v rámci
uživatelského účtu. Pokud jeden ze souborů je odeslán, vymazán nebo upraven, ostatní
zařízení automaticky napodobí tyto změny ve svých lokálních katalozích aktovky.
V případě, že aktovka nebyla aktivována, je možné aktivovat ji přes webový panel. V záložce
Files (Soubory) se objeví následující zpráva:
WEB: Soubory – nedefinovaná aktovka
V dolní části obrazovky se objeví zpráva: Aby bylo možné aktivovat aktovku, přihlaste se do
desktopové aplikace a vyberte složku nebo klikněte zde.
V případě, že aktovka již byla definována, objeví se seznam souborů, které jsou v aktovce. V
případě jejich nepřítomnosti by se objevila příslušná informace a tlačítko Select a file (Zvolit
soubor). Tím se spustí uploader a umožní vám odeslat soubory do prostoru aktovky.
Zobrazení souborů a složek
Zobrazení všech dat odesílaných na server je možné jak pro aktovku, tak pro zálohy (nezávisle
na šifrovací metodě). Vyberte danou pozici v menu vlevo – briefcase (aktovka) nebo jednoho
z hosts (hostitelé) pod polem Backups (Zálohy) za účelem zobrazení souborů v nich umístěných.
42 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Seznam souborů
Pro zobrazení souborů umístěných v katalogu jednoduše klikněte na tento katalog, čímž se
objeví jeho obsah.
Odesílání souborů
Soubory můžete odeslat pouze do prostoru aktovky. To se provede přes Java applet, který se
použije, protože zašifruje data na straně klienta. Naše webová aplikace, stejně jako jiné,
zašifruje data na počítači uživatele před jejich odesláním na server.
Pro spuštění Java applet, který je odpovědný za odesílání souborů z prostoru aktovky, musíte
kliknout na ikonu Send (Odeslat), která se nachází nad seznamem souborů.
43 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Ikona „Odeslat soubory“
Po spuštění uploader musíte kliknout na Choose files (Vybrat soubory) za účelem označení
souborů, které chcete odeslat, nebo Cancel (Zrušit), což applet vypne. Pokud se rozhodnete
odeslat soubory, označte soubory v zobrazeném okně – objeví se v prostoru aktovky, poté
klikněte na Open (Otevřít) vpravo dole v okně.
WEB: Okno výběru souboru
Soubory, které byly vybrány, budou odeslány na server OperoBackup do prostoru aktovky, do
katalogu, v němž se uživatel právě nachází. Před odesláním jsou všechny zašifrovány na
počítači uživatele. Průběh odesílání souborů je vidět na liště průběhu podle daného souboru.
44 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Průběh odesílání souborů do aktovky
Po odeslání souborů se tyto objeví v seznamu souborů a ostatní zařízení propojená s
uživatelským účtem a připojená k Internetu je začnou automaticky stahovat.
Stahování souborů
Uživatelský panel vám umožňuje stahovat soubory, které byly odeslány do prostoru aktovky a
záloh, pokud byly zašifrovány standardním klíčem.
Pro stažení souborů a/nebo katalogu je jednoduše označte v seznamu souborů, poté klikněte
na Download (Stáhnout) a zvolte umístění, kam mají být odeslány.
WEB: Ikona stahování souborů
45 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Během stahování bude vidět lišta průběhu stahování a po stažení by se měla objevit zpráva
Everything is finished (Všechno je dokončeno), což znamená, že všechny soubory byly úspěšně
staženy.
WEB: Přehled stahování souborů
Stahování verze souboru
Uživatel může vidět seznam uložených verzí daného souboru a stáhnout vybranou verzi. Za
tímto účelem klikněte na ikonu možností vedle daného souboru a klikněte na Versions (Verze).
WEB: Tabulka verzí souborů
Kliknutím na Download (Stáhnout) vedle vybrané verze se spustí její stahování. Po dobu
trvání stahování lišta průběhu nahradí tlačítko a po dokončení se objeví písmena Done
(Hotovo).
WEB: Stahování verze souboru
Stahování zálohy
Stahování souborů odeslaných jako záloha je možné pouze při použití standardního šifrovacího
klíče. Celý proces stahování dat se uskuteční stejně jako v případě aktovky.
Pokud uživatel chce obnovit data ze zálohy, musí si vybrat hostitele, ze kterého se mají
stáhnout. Seznam dostupných hostitelů se objeví v seznamu pod polem Backups (Zálohy).
46 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Seznam hostitelů, odkud je možné stahovat data
Odstranění souboru
Uživatel může odstranit soubory a složky v daném okamžiku prostřednictvím webového panelu
za předpokladu, že se nacházejí v prostoru aktovky. Pro jejich odstranění je označte a poté
klikněte na Remove (Odstranit).
WEB: Ikona odstranění
Po kliknutí na Remove (Odstranit) se objeví zpráva, kterou byste měli potvrdit, abyste
odstranili specifikované soubory. Výběrem možnosti Yes (Ano) dojde k nenávratnému
vymazání dat z aktovky na serveru OperoBackup a z lokálních složek aktovky z ostatních
zařízení v rámci uživatelského účtu.
47 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Zpráva o vymazání dat
Kopírování/přesouvání souborů
Každý soubor nacházející se v prostoru aktovky je možné kopírovat nebo přesunout do místa
vymezené uživatelem v rámci aktovky. Soubory lze kopírovat a přesouvat pouze jeden po
druhém.
WEB: Kontextové menu souboru
Pro zkopírování nebo přesunutí souboru jednoduše klikněte na ikonu možností (umístěná
vpravo u každého souboru), poté klikněte na Copy (Kopírovat), pokud se má soubor zkopírovat,
nebo na Move (Přesunout), pokud se má soubor přesunout.
Po vybrání jedné z možností se soubor umístí do paměti cache. Vstupte do katalogu, do kterého
se má vložit, a klikněte na Paste (Vložit) nad seznamem souborů.
48 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Ikona vložení
Soubory nemůžete kopírovat ani přesouvat do místa, v němž se již nacházejí.
Vytvoření nového katalogu
V prostoru aktovky uživatel může uspořádat své soubory jakýmkoli způsobem s použitím
katalogů. Katalogy lze vytvořit ve složce aktovky s použitím desktopové aplikace (systémový
katalog) nebo přes uživatelský panel.
WEB: Aktovka – nová složka
Pro vytvoření nové složky klikněte na ikonu New folder (Nová složka) nad seznamem souborů
a poté zadejte název nově vytvořeného katalogu.
WEB: Oznámení názvu nového katalogu
Veřejné odkazy
49 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Díky funkci veřejných odkazů uživatel může sdílet své soubory s osobami, které nemají účet
OperoBackup. Veřejný odkaz lze vytvořit pro data uvnitř aktovky nebo pro data odeslaná jako
záloha (v případě použití standardního klíče).
WEB: Ikona veřejných odkazů
Pro vytvoření veřejného odkazu pro vybraná data musíte tato data nejdříve vybrat a poté
kliknout na ikonu link (odkaz) nad seznamem souborů. Objeví se okno s veřejným odkazem pro
vybraná data, spolu s datem vypršení jeho platnosti.
WEB: Vytvořený veřejný odkaz
Správa veřejných odkazů
Public links (Veřejné odkazy) je pozice v menu vlevo u seznamu souborů. Kliknutím na tuto
pozici uvidíte seznam vytvořených veřejných odkazů.
WEB: Seznam veřejných odkazů
50 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Pro každý veřejný odkaz uživatel může stáhnout adresu, pod kterou bude znovu dostupný,
nebo odkaz vymazat, což způsobí nedostupnost dat pod dříve vytvořenou adresou.
Sdílení
Platforma OperoBackup umožňuje sdílení dat mezi uživateli platformy, díky čemuž mohou
pracovat na souborech společně. Sdílet lze pouze katalogy (a všechny soubory v nich obsažené)
umístěné v aktovce. Není možné sdílet data, která byla odeslána jako záloha.
Pro sdílení katalogu s jiným uživatelem OperoBackup klikněte na ikonu možností vedle
katalogu a poté zvolte možnost Share (Sdílet).
WEB: Možnost sdílení katalogů
Objeví se okno, kde budete muset zadat přihlašovací údaje uživatelů, s kterými budou data
sdílena, a vložit zprávu, kterou chcete zaslat těmto uživatelům spolu s vyzváním ke sdílení dat.
WEB: Sdílení dat
51 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
Kliknutím na Send (Odeslat) odešlete výzvu vybraným uživatelům. Od tohoto okamžiku se data
stanou sdílenými a jsou dostupná výše uvedeným uživatelům. Ikona katalogu se změní, což
vám oznamuje, že je sdílena.
WEB: Ikona sdíleného katalogu
Data jsou sdílena s povolením „pouze pro čtení“, což znamená, že uživatel, s nímž je katalog
sdílen, může stahovat všechny soubory v něm obsažené, ale nemůže je editovat ani přidávat
nové soubory.
Přístup ke sdíleným datům
Pokud chce uživatel získat přístup k datům, která s ním sdílí jiný uživatel, musí zvolit možnost
Shared with me (Sdílená se mnou) v menu vlevo. Objeví se seznam dat sdílených od ostatních
uživatelů. Název katalogu odpovídá názvu uživatele, který tento katalog sdílí.
WEB: Data sdílená od jiného uživatele
Prohlížení a stahování sdílených souborů se provádí naprosto stejným způsobem jako v
prostoru aktovky, který je popsaný v předchozích kapitolách.
Správa sdílených dat
Pokud uživatel sdílí svá data s jinými osobami, může je spravovat jejich sdílením s novými
uživatele nebo zrušením povolení pro přístup ke sdíleným datům pro některé nebo všechny
ostatní uživatele. Za tímto účelem by měl uživatel zvolit možnost Shared by me (Sdílená se
mnou) v menu vlevo.
52 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Katalog sdílený uživatelem
Po kliknutí na ikonu možností vedle katalogu a zvolení možnosti Share (Sdílet) se objeví okno,
stejné jako okno zobrazené během sdílení dat s ostatními uživateli. Zde je možné zadat
přihlašovací údaje uživatelů, s kterými chceme sdílet naše data. Uživatele je možné vymazat v
záložce Manage (Spravovat) označením daných uživatelů a zvolením možnosti Delete this
share (Vymazat toto sdílení).
WEB: Správa sdílení dat
Sdílená data nejsou synchronizovaná se zařízeními uživatelů, s kterými byla sdílena – data jsou
dostupná těmto uživatelům pouze jako online soubory.
Správa
Správa klientského účtu, licence a uživatelského účtu je možná přes webový panel. Za tímto
účelem po přihlášení vstupte do záložky Manage (Spravovat) v horní nástrojové liště záložky.
53 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Správa klientského účtu
Vzhled dané záložky a/nebo možností se může lišit na základě účtu, do kterého jste přihlášeni
– uživatel nebo klient, což bude zdůrazněno v další části příručky.
Dashboard
Po přihlášení do uživatelského panelu a vstupu do záložky Management (Správa) se objeví
Dashboard pro klienta (nikoli pro uživatele!). Používá se k prezentaci statistiky ve formě grafu,
týkající se použití parametrů licence.
WEB: Dashboard
Uživatelé
Jde o další záložku dostupnou pouze klientům, která umožňuje spravovat uživatelské účty.
54 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Správa uživatelů
Díky této záložce je možné přidávat, editovat a mazat uživatelské účty.
WEB: Uživatelský účet
Uživatelské účty jsou zobrazeny v tabulce, přičemž první sloupec obsahuje přihlašovací údaje,
se jménem a příjmením uživatele uvedené níže. Po kliknutí na přihlašovací údaje se objeví okno
pro editování účtů. Další sloupec obsahuje ikony znázorňující stavy nedávno vytvořených záloh,
díky čemuž je kontrola správnosti záloh snadná a rychlá.
Sloupec stavu účtů vás informuje o aktuálním stavu daného účtu, což může být aktivní,
zablokovaný nebo vymazaný.
Vedle sloupce s údajem o kapacitě jsou 3 další ikony: první ukazuje uvádí protokoly daného
uživatele, druhá umožňuje jeho zablokování a třetí vymazání jeho účtů.
Přidání uživatelského účtu
Pokud to licence klienta umožňuje, je možné přidat další uživatelské účty v rámci licence. Za
tímto účelem klikněte na Add a user (Přidat uživatele) pod seznamem uživatelů.
55 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Přidání uživatele
Při přidávání uživatele musíte poskytnout jeho přihlašovací údaje, které budou používány při
přihlašování, jeho e-mailovou adresu, jeho časové pásmo, jazyk panelu a navíc, zda bude účet
zablokován.
Je možné definovat, zda účet bude aktivován přes odkaz v registračním e-mailu, nebo
poskytnete heslo, čímž účet aktivujete. Za tímto účelem klikněte na Activate (Aktivovat) a poté
zadejte heslo pro nového uživatele.
Nakonec musíte uživateli přidělit část prostoru, protože uživatelé mezi sebou nesdílejí datový
prostor, ale pouze přijímají část z něj.
Nový uživatelský účet bude vytvořen po kliknutí na Save (Uložit).
Editování uživatelského účtu
Pro editování uživatelského účtu vstupte na seznam uživatelů, poté klikněte na přihlašovací
údaje daného uživatele, což způsobí zobrazení nastavení uživatelského účtu a umožní jeho
editování.
56 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Editování uživatelského účtu
Editování uživatelského účtu vám umožňuje změnit jeho e-mailovou adresu, časové pásmo,
jazyk a datový prostor přidělený k účtu. Navíc je možné definovat e-mailová upozornění, která
má přijímat, a změnit heslo.
Mazání uživatelského účtu
Každý uživatelský účet (kromě klientského účtu) je možné vymazat v kterýkoli daný okamžik.
Za tímto účelem vstupte na seznam uživatelů a poté klikněte na ikonu X úplně vpravo.
WEB: Uživatelský účet
Po kliknutí na ikonu se objeví zpráva o vymazání účtu; po potvrzení této zprávy účet bude
nenávratně vymazán. Všechna uživatelská data budou vymazána ze serveru.
Protokoly
Protokoly obsahují veškeré informace o výkonu aplikace a o operacích provedených v
uživatelském panelu. Pro jejich zobrazení klikněte na Logs (Protokoly) v menu vlevo. Tato
možnost je dostupná jak pro klienty, tak pro uživatele.
57 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Protokoly
Zobrazení protokolů je možné filtrovat jejich rozdělením mezi registry pro daného uživatele,
typy protokolů a jejich původ (webová nebo desktopová aplikace). Pro zobrazení detailních
informací o daném protokolu klikněte na More (Více).
Konfigurace účtu
Každý uživatel a klient může volně konfigurovat nastavení svého účtu. Za tímto účelem vstupte
do Configuration (Konfigurace) v menu.
58 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Konfigurace klientského účtu
Uživatel má možnost změnit svou e-mailovou adresu, časové pásmo, heslo a jazyk panelu.
Klient může navíc editovat své fakturační údaje. Pro editování účtu uživatele, který je současně
klientem, klikněte na jeho jméno v seznamu pro editování uživatelů.
Resetování šifrovacího klíče
Pouze klient, nikoli uživatel, může resetovat šifrovací klíč kliknutím na Start a process (Zahájit
proces), poté si přečte a potvrdí rozbalovací zprávu, a následně bude muset zadat heslo pro
daný uživatelský účet a pak kliknout na Send the code (Odeslat kód).
Následně bude zaslán kód na e-mailovou adresu uvedenou při konfiguraci, která by se měla
zadat do pole Resetting code (Resetování kódu), poté klikněte na Send the code (Odeslat kód),
59 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
což povede k resetování šifrovacího klíče, a tím zrušení veškerých dat uložených v uživatelském
účtu.
Aktovka – zapnutí/vypnutí
Klient může svou aktovku zapnout nebo vypnout. Za tímto účelem klikněte na Turn the
briefcase off (Vypnout aktovku), pokud je zapnutá, nebo na Turn the briefcase on (Zapnout
aktovku), pokud je vypnutá. Po potvrzení oznámení budou zákroky provedeny.
Vypnutí aktovky bude mít za následek vymazání všech souborů v ní umístěných.
Mazání hostitelů
Jak uživatelé, tak klienti mohou mazat své hostitele. Za tímto účelem klikněte na X vedle
jména hostitele.
WEB: Konfigurace klientského účtu
Mazání hostitele způsobí vymazání všech souborů na serveru, které z něj byly odeslány.
Služby
Services (Služby) je možnost dostupná pouze pro klienty v levé části menu. Umožňuje vám vidět
bývalé a současné služby využívané klientem a také úpravy současné služby.
60 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Seznam služeb
Seznam služeb obsahuje ikony stavu a typu služeb. Další informace se objeví po přejetí přes ně
kurzorem myši.
Kliknutím na jednu ze služeb zobrazíte její detaily.
WEB: Detaily služby
Klienti mohou upravovat svou licenci. Za tímto účelem vyberte Modify (Upravit) v záložce
Services (Služby).
61 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Úprava licence
Klient může vybrat dostupný balíček s vyššími parametry (neexistuje možnost vybrat balíček s
nižšími parametry) a zvolit dobu, o kterou bude služby prodloužena. Existuje i možnost zadání
slevového kódu.
Dole v oddílu Together (Společně) je uveden přehled daného balíčku, spolu s tlačítkem Modify
(Upravit), které lze použít pro vytvoření nového balíčku se statusem Waiting (Čeká).
Platby
Záložka Payments (Platby) je dostupná pouze pro klienta. Zde se nachází seznam všech
vydaných faktur s údajem o tom, zda byly nebo nebyly zaplaceny. Fakturu je možné si stáhnout
ve formátu PDF nebo prohlédnout po kliknutí na její název.
62 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
WEB: Platby
SLOVNÍČEK POJMŮ
Uživatel – základní jednotka v rámci systému. Představuje jeden účet nebo jednu osobu v rámci
systému OperoBackup. Uživatel je identifikován přihlašovacími údaji a seskupen do jedné
licence a spravován jedním klientem. Počet uživatelů je omezený v závislosti na licenci.
Klient (supervizor) – je uživatel, který vlastní administrativní práva k ostatním uživatelům a k
licenci. V rámci jedné licence může existovat pouze jeden klient . Může upravovat nastavení
prostoru a dat uživatelů i samotnou licenci.
Služba – aktuálně vlastněný produkt. Ukládá omezení na počet uživatelů, velikost prostoru,
který je jim dostupný, a na vytváření nových hostitelů.
Hostitel – představuje jeden počítač, obsluhovaný jednou aplikací Opero. Umožňuje udržovat
soudržnou strukturu složek na různých počítačích při zpracování zálohy a obnovení. Počet
hostitelů je omezený na základě produktu.
Aktovka – prostor, v kterém jsou uloženy soubory uživatele. Data je možné zašifrovat s použitím
standardního klíče nebo nechat nezašifrované podle volby uživatele během prvního spuštění
aplikace. Obsah složky je synchronizován na každém počítači, na kterém je aplikace Opero
nainstalovaná, v rámci všech počítačů jednoho uživatele.
Zálohy (projekty) – představují soubory, které byly archivovány uživatelem s použitím aplikace
OperoBackup. Soubory jsou rozlišeny podle hostitele, z něhož bylo provedeno jejich
63 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘT E
SI VLASTNÍ O NLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A SYNCHRONIZAČNÍ
SLUŽBY
zálohování. Všechny projekty jsou šifrované, každý soubor stejným klíčem (nastavený
automaticky nebo ručně uživatelem).
Klientský panel/Webový panel – WWW panel, který umožňuje správu vlastněného účtu a/nebo
licence a uživatelů. K dispozici na https://panel.operolab.pl
64 | S t r a n a
OPEROBACKUP
VYTVOŘTE SI VLASTNÍ ONLINOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ A
SYNCHRONIZAČNÍ SLUŽB Y
65 |

Podobné dokumenty

T-Cloud Záloha - T

T-Cloud Záloha - T Systém provozního zálohování T-Cloud Záloha slouží k vytváření zálohy (bezpečnostního druhopisu) a k synchronizaci dat. Je to plně autorský systém vytvořený polskou firmou Opero s. r.o. Od samého p...

Více

informační a počítačová gramotnost - INPOG

informační a počítačová gramotnost - INPOG jednotlivých kapitol (viz kapitoly 4, 5 a 6). Úkoly byste měli řešit samostatně. Řešení úkolů je nutné odevzdat prostřednictvím systému Moodle (viz adresa https://moodle.osu.cz). Konto Vám bude při...

Více

BREE_Magalog_CZ_AW_2015

BREE_Magalog_CZ_AW_2015 Po 45 letech mohu s jistotou říci, že BREE je přední německou značkou ve světě tašek. Žádná jiná značka nebyla v úsilí o trvalou kombinaci inovace, stylu a kvality úspěšná po tak dlouhou dobu. Důka...

Více

Pojistné podmínky-KORUNKA

Pojistné podmínky-KORUNKA Článek 9 – Výluky z pojištění 1. Pojistitel neposkytne z pojištění pojistné plnění v těchto případech: a) má-li vzniknout právo na pojistné plnění osobě, která způsobila pojištěnému pojistnou u...

Více

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA podle sazby

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA podle sazby Článek V. Počátek, konec a zánik pojištění (1) Investiční životní pojištění lze sjednat jen na dobu určitou. (2) Investiční životní pojištění počíná dnem sjednaným jako počátek pojištění. (3) Krom...

Více

Balík Do ruky

Balík Do ruky Množstevní slevy se poskytují za celkový objem podaných zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu. U zásilek se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se do objemu podaných zásilek za měsíc z...

Více

Metodika pro vývoj obsahu

Metodika pro vývoj obsahu 2) Distanční studium po telefonu nebo na Skypu (nebo jiné podobné aplikaci) s tutorem – skupinové nebo individuální kurzy 3) Online kurz s podporou a zpětnou vazbou tutora – kurz s tutorem (otevřen...

Více