Polar B(e)ar > TiTaniC v nesnázíCh

Komentáře

Transkript

Polar B(e)ar > TiTaniC v nesnázíCh
Jak vznikla myšlenka
Polar B(e)aru?
Pavel za námi přišel s tím, že v Plzni
chce pořádat Navigamus, a poprosil nás,
jestli bychom něco takového jako bar neudělali. A my na to samozřejmě kývli. Takže
tenhle bar je jeho myšlenka a my se k tomu
jen tak přidali.
Kolik lidí stojí za realizací?
Před akcí jsme se o bar starali převážně
ve třech. Tady na Navigamu jsme teď čtyři
a odpoledne nám přichází pomáhat kamarád, který musí být přes den ve škole. Ale
o víkendu tu budeme celou dobu v pěti.
Co všechno můžete
účastníkům nabídnout?
Návštěvníci si u nás mohou vybrat
z pestré nabídky studených i teplých nápojů jako kola, kofola, káva nebo čaj. Pokud
by měli hlad, nabízíme i pečenou klobásu
či párek v rohlíku a speciálně i nakládaný
hermelín. Koho bude pouze honit mlsná,
může si u nás dát chipsy, sušenky, nanuk
nebo barevný pendrek.
Kdy budete mít otevřeno?
Vzhledem k tomu, že tady i spíme, tak
v podstatě když přijdete kdykoli, tak vás obsloužíme. Jen v noci se může stát, že budeme trochu nevrlí, když nás probudíte.
Plánujete s barem pokračovat
i na další akce?
Zatím jsme o tom nepřemýšleli, ale
vzhledem k tomu, že to skvěle funguje, je
možné, že se uvidíme i příště.
> >Polar B(e)ar
Mlsný jazýček naši redakci zavedl do
stanu nesoucího název po maskotovi celého
Navigamu – Jackovi. On je totiž lední medvěd. Ze zvědavosti, co se v útrobách takového
„polárního medvěda“ nachází, jsme nakoukli dovnitř a obsluhu za barem vyzpovídali.
Na šťastnou plavbu!
Co si na nás počasí přichystalo dnes? Dopoledne bude pod
mrakem a s sebou do města si radši přibal pláštěnku, kdyby náhodou pršelo. Odpoledne na nás zpoza mraků vykoukne sluníčko a doufejme, že už se neschová.
4
Sobota, 9. června
3
Titanic v nesnázích
Kam plujeme dále • Inspiro
Vydává Navigamus 2012. © Junák - svaz skautů a skautek ČR, Plzeňský kraj
kteří se snaží dojít na vrchol a zase zpátky.
Na konci své trasy získají malou odměnu,
bonbon, který ten první musí donést v pořádku zpátky. Horolezci se musí navázat
na lano, nejlépe dračákem (dračí smyčka,
pozn. red.) a cestou zacvakávají tři jištění
– karabiny – a potom běží zase zpátky. Na
zpáteční cestě samozřejmě musí karabiny
zase vycvakat. Kdo první doběhne do cíle,
vyhrává. A to i přesto, že nemá bonbon,
protože u horolezců je také důležité, že se
vrátí v pořádku zpátky. A pokud na zpáteční cestě druhý předběhne prvního, může
mu bonbon sebrat.“
Záchrana věcí z Titaniku – přístav
Žďár nad Sázavou – „Zachránce je přivázaný na gumě a snaží se dosáhnout co nejdál
a zachránit co nejvíce věcí z topící se lodi.
Jelikož je ale kolem potápějící se lodi proud,
vzdálenější předměty je složitější zachránit kvůli odporu, který klade natahující se
guma.“
Hledání pokladu – Skauti z Ukrajiny – „Do malého pískoviště jsme schovali
poklad a cílem soutěžících je zapíchnout do
písku vlaječku co nejblíže k místu, na kterém si myslí, že se poklad nachází.
První boje probíhaly v lese a na vodě,
kde šlo o posbírání kartiček s kódem a jejich
odvoz na předávku. Zde už se o ně postaraly
ti nejmenší, kteří běhali ve vodě, od lodí na
souš. Zde je předávali dalším svým souputníkům, kteří vybaveni textilovým ocasem,
museli kód přenést své skupině. Vzhledem
k tomu, že se v hracím poli pohybovaly
i další posádky, nebyl úkol snadný, a tak byl
často někdo ztrátou ocasu vyřazen ze hry.
V průběhu všechny posádky na základě
> >Titanic v nesnázích kódu zkompletovaly mapu s ledovci, aby
Hned první den plavby se dostává Tita- v druhé části hry věděly, kudy má Titanic
nic do problémů a celé jeho osazenstvo se proplout a vyhnout se tak krám.
tak snaží vyhnout ledovým krám.
Brzy dopoledne nastoupily všechny posádky Titaniku na pískové pláži Boleveckého rybníka k prvnímu velkému měření sil.
A každá paluba byla velmi namotivovaná
k podání nejlepšího výkonu. „My to vyhrajeme!“, hlásila do řad bílé paluby Lůča jako
jejich důstojník. „A my máme nejlepší trička!“, glosoval ihned Paskal, palubní důstojník zelených. Tato podpora byla odměněna
bouřlivým ohlasem z řad osazenstva. A co
se tedy odehrálo?
Šlo hlavně o čas
Jen co posádky zjistily, jak vypadá kerné pole, vytáhly kotvy a začaly se proplétat
mezi nimi. A tak se útvar – nudle o více než
sto lidech, který byl dohromady obvázán
lanem ­– aby se nerozpadl, pustil vstříc ledovým krám. První, kdo se rozjel, byla paluba
žlutých, neprodleně následována bílými.
„Nebylo to jenom o rychlosti. Museli jsme
se pohybovat velmi pomalu a šikovně. Mezi
krami totiž bylo málo prostoru...“, naznačila
žlutá posádka. Proplutí kerným polem proběhlo v poměrně rychlém sledu. Nejrychleji
se jím promotala paluba žlutých, následována zelenou a poté bílou a červenou. „Občas to bylo dost obtížné.“, „Zasekli jsme se
uprostřed!“, „Náš motor netáhl...“, ozývalo
se od účastníků poté, co z pole vypluli.
Titanic tak ke spokojenosti svého osazenstva proplul bez větších šrámů a pokračuje v plavbě vstříc Novému světu.
> >Sto let se šátkem
kolem krku
Co je skauting, kdo na skauta chodí
a jaká je historie? Na všechny tyhle otázky
dostanete odpověď na výstavě „Sto let se
šátkem kolem krku“. Ta je doprovodným
programem k letošnímu Navigamu a už
týden je k vidění na plzeňské radnici na
náměstí Republiky. Výstava ukazuje Junák
jako progresivní organizaci, která se nebojí
nových technologií a je stále IN.
Dvacet barevných a leckdy vyzývavých
panelů ukazuje skauty, jejich akce a činnost,
ale také směsku nejrůznějších skautských
přezdívek. Máte-li svoji přezdívku, určitě ji
na radnici napište.
Skautům k narozeninám popřála také
desítka osobností kulturního a společenského života – například primátor Martin
Baxa, hejtman Milan Chovanec, biskup a
skaut František Radkovský, ale také třeba
moderátor nováckých televizních novin
Rey Koranteng, kapela Mandrage a spousta
dalších.
Výstava je k vidění na náměstí Republiky – tedy na místě, kde budete dnes trávit
hodně času. Určitě stojí za zhlédnutí
> >Kam plujeme dále
Dnes zabrousí naše plavba do mezinárodních vod samotného středu Plzně, kde
budeš mít možnost prozkoumat centrum
města, seznámit se s jeho historií a nebo si
zahrát nějakou tu hru. Za zmínku jistě stojí i skautská výstava v mázhauzu plzeňské
radnice, GPS hra multi-cache a mnoho dalšího.
V plánu je i návštěva vyhlášené plzeňské
ZOO s připravenou orientační hrou, která
prověří tvé znalosti z oblasti zvířecího světa.
Zároveň je to šance jak získat cenné body
pro tvojí palubu. A pokud nebudeš mít náladu si hrát, můžeš si cizokrajná zvířata prohlédnout jen tak.
V půl jedné odpoledne se všichni sejdeme na náměstí Republiky. Na programu je
nástup, proslovy ctěných hostů a především
předvedení svědomitě secvičené jednotné
choreografie.
Agi
> >Přání Mandrage
ke skautským stým
narozeninám
Drazí skauti! Předem je třeba zmínit, že
skaut je naprosto sympatická a dobrá instituce. Kapela Mandrage vždy podporovala
skauting a to jak četbou Rychlých šípů, tak
pravidelnými výjezdy na víkendové výpravy za dobrodružstvím. Je skvělé, že i v dnešní době, která zná takové vynálezy, jako
lepenka či zapalovač, se najde někdo, kdo
je ochoten se učit vázat uzle či křesat oheň
> >ParníčKy pro
medvědy
Pojďme přidat ruku k dílu a společnými silami se pokusme získat rekord v počtu složených parníčků. A ne ledajakých!
Za každý složený parníček obdrží plzeňská
ZOO příspěvek ve výši jedné koruny na
chov medvědů hnědých!
2
se za něj daly pouze zaklínit prsty soupeře.
Základní postavení je s jednou rukou volnou, druhou zaklíněnou za pasem soupeře a účelem je protivníka buď vytlačit ven
S úctou Váš Man Foglar Drage z ringu, nebo ho přimět dotknout se země
něčím jiným než chodidlem.“
> >Inspiro – jaké
Záchrana tonoucích z Titaniku – přístav Maják Liberec – „Úkol spočívá v tom,
to bylo?
že posádka je celá slepá a má jen vidoucího
Pokud jsi včera odpoledne nestihl projít
háčka, který naviguje loď k Titaniku. Musí
všechny přichystané aktivity, navštívili jsme
se ho dotknout bokem, čímž zachrání jeho
pro tebe s redakcí ty, které nás zaujaly nejposádku.“
více, a zeptali jsme se autorů, co se skrývá
pod zapeklitými názvy, aby se kdokoli mohl
případně inspirovat.
Přechod přes ledové kry - přístav Eskadra Ostrava – „Máme tu velké igelitové
měchy, o velikosti jedné velryby, které jsou
svázané. Dokážete si určitě představit osm
velryb vedle sebe, které musíte překonat
z jedné strany na druhou. Jenže velryby se
ve vodě pořád hýbou a mají hrozně kluzký
povrch, takže dostat se přes ně není vůbec
nic jednoduchého.“
Stavění komínů pro Titanic – Úta
Nové Město nad Metují – „Čtyři lidi pomocí provázků připevněných na gumičku přesouvají části komínu na maketu Titaniku
a vrší je na sebe, aby komíny byly kompletní. Úspěšným dáváme sladkou odměnu.“
Radista zachraňuje loď – Hlavní
kapitanát vodních skautů – „Titanic má
povolená čerpadla, má nějakou poruchu
a radista se ho snaží zachránit. Vyšle signál
SOS k přijíždějící Carpathii a ta mu vysílá
ty správné kódy k čerpadlu, které kohoutky
má povolit. Když se mu to povede, tak odvysílá zpátky, že je to v pořádku a postupně
dojde až na konec a opraví všechny kohoutSumo – skupina Šah Praha – „Jsou tu
ky. Když se mu to nepovede, vyteče na něj
dva kruhy, jeden vnější, aby se diváci drželi
ještě více vody, než z původně porouchanédál, a druhý, důležitější, kruh vnitřní, který
ho čerpadla.“
slouží jako ring pro zápasníky. Ti mají koHorolezci – Středisko Vyškov, Luleč –
lem pasu omotané laso, co nejpevněji, aby
„Jedná se o závod dvojic, oba jsou horolezci,
křemenem. Tímto Vám, drazí skauti, přejeme dalších minimálně 100 let, naplněných
podobně vysokými činnostmi a krásnými
činy.
3

Podobné dokumenty

KUFR a ÚSVIT v ÚNORU 2004 - Klub Úplně Fantastické Rekreace

KUFR a ÚSVIT v ÚNORU 2004 - Klub Úplně Fantastické Rekreace dává vedení možnost ohlásit se těm, kteří na rok přerušili členství a mají nějaké staré dotace z minulosti. Je to tedy na Vás, zda o peníze přijdete či ne. Prozatím byly dotace každému, kdo se o ně...

Více

AKO TO BOLO S TITANICOM

AKO TO BOLO S TITANICOM podpalubí, v poštovním depu. Přesto svojí výpověď několikrát změnil a místy plácal páté přes deváté. Proč byla porota zafixována na teorii „ledovce“ a nezatkla Brideho za podezření ze sabotáže s ná...

Více

Model vzducholodi s využitím stavebnic LEGO

Model vzducholodi s využitím stavebnic LEGO Dvacáté století by se dalo bez nadsázky označit právě za století Lega. Z malé tesařské firmy LEGO se v průběhu několika desetiletí stala celosvětová firma LEGO Group proslulá svým jediným produktem...

Více

rms titanic - WordPress.com

rms titanic - WordPress.com vědomi toho, že loď půjde ke dnu, oblékli si záchranné vesty a šli na palubu lodi. Rozdával lidem vesty, pomáhal jim do člunů, snažil se, aby čluny byly co nejvíce obsazovány. V posledních chvílích...

Více