Asfaltový beton pro obrusné vrstvy

Komentáře

Transkript

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
1951
Obalovna Boskovice, s.r.o.
Rovná 2146, 680 01 Boskovice
10
1951-CPD-115201
ČSN EN 13108-1 (NA ČSN EN 13108-1)
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy vozovek s velkým dopravním zatížením
ACO 11S PMB 45/80-60
Obalovna Boskovice - obalovací souprava ASKOM VS 3T
0226
Všeobecné požadavky + empirické požadavky
Mezerovitost Vm
Zjištěná hodnota
při zkoušce typu
1) 2)
3)
3,2 %
- minimální
Vmin2,5
---
- maximální
Mezerovitost směsi kameniva VMA
Stupeň vyplnění mezer VFB 4)
- minimální
- maximální
Vmax4,0
--16,3 %
80,6 %
-----
Minimální odolnost proti působení vody ITSR
Teplota směsi
Zrnitost (propad)
NR
NR
NR
ITSR80
155 °C - 180 °C
síto 31,5 mm
síto 22,4 mm
síto 16 mm
síto 11,2 mm
síto 8 mm
síto 4 mm
síto 2 mm
síto 1 mm
síto 0,5 mm
síto 0,25 mm
síto 0,125 mm
síto 0,063 mm
Obsah pojiva B
100 %
100 %
100 %
90-100 %
68-80 %
40-56 %
29-42 %
6-13 %
5-10 %
Bmin5,3 4)
Bvol, min12,5
Marshallovy hodnoty
92,0 %
Stabilita podle Marshalla S
Přetvoření podle Marshalla F
NR
NR
NR
100 %
100 %
100 %
97 %
76 %
51 %
34 %
23 %
15 %
11 %
8%
6,6 %
5,6 %
13,1 %
13,3 kN
3,9 mm
---
Stékavost pojiva D
Odolnost proti trvalým deformacím
- malé zkušební zařízení :
maximální poměrná hloubka vyjeté koleje PRDAIR
PRDAIR 5,0
2,7 %
maximální přírůstek hloubky vyjeté koleje WTSAIR
WTSAIR 0,07
0,014 mm
Uváděné zkušební podmínky byly vybrány podle ČSN EN 13108-20, ČSN EN 13108-1
Požadavky pro zkoušku typu
3)
Vm pro kontrolní zkoušky 2,0 - 5,5 % objemu
1)
2)
4)
Doporučený údaj

Podobné dokumenty

Asfaltový koberec mastixový pro obrusné vrstvy vozovek s velkým

Asfaltový koberec mastixový pro obrusné vrstvy vozovek s velkým ČSN EN 13108-5 (NA ČSN EN 13108-5) Asfaltový koberec mastixový pro obrusné vrstvy vozovek s velkým dopravním zatížením SMA 11S PMB 45/80-60 Obalovna Boskovice - obalovací souprava ASKOM VS 3T

Více

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ČSN EN 13108-1 (NA ČSN EN 13108-1) Asfaltový beton pro obrusné vrstvy vozovek s malým dopravním zatížením ACO 8 50/70 Obalovna Boskovice - obalovací souprava ASKOM VS 3T

Více

ČSN EN 13108

ČSN EN 13108 objemová hmotnost kameniva v Mg/m , stanovená váženým průměrem ze všech frakcí kameniva podle EN 1097-6.

Více

Generální zpráva – znovuužití asfaltových směsí a recyklace

Generální zpráva – znovuužití asfaltových směsí a recyklace Průběžná kontrola parametrů pojiva a zrnitosti na skládce R-materiálu (bod měknutí, penetrace, obsah pojiva a zrnitost po extrakci) Sledování přítomnosti dehtu u R-materiálu R-materiál jako kameniv...

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech EN 15651-1:2012: TYP F -INT Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V: Systém 4 Systém 3: reakce na oheň Název a kontaktní adresa výrobce dle č...

Více

Generální zpráva - 2. část - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015

Generální zpráva - 2. část - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015 9 různých druzích silničních a modifikovaných asfaltů • Hutnění při různých teplotách v závislosti na typu použitého asfaltového pojiva • Vyhodnocení všech zkoušek dle TP 151

Více

Gorilla Wood Glue Technicky List

Gorilla Wood Glue Technicky List vůči vodě. Tyto vlastnosti zaručují univerzální použití pro vnitřní i vnější projekty. STANDARDNÍ VELIKOST: 118 ml, 236 ml, 532 ml, 1 litr VLASTNOSTI: Vlastnost

Více