QUESTIONNAIRE FOR MATHEMATICS TEACHERS

Komentáře

Transkript

QUESTIONNAIRE FOR MATHEMATICS TEACHERS
Progetto M3EaL
Lifelong Learning Programme
Multiculturalism, Migration, Mathematics Education and Language
[Contract No. 526333-LLP-1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP]
DOTAZNÍK PRO UČITELE MATEMATIKY
ÚVOD
Šetření proběhlo v šesti evropských zemích (Rakousko, Česká republika, Francie,
Řecko, Itálie a Norsko).
Řešitelský tým projektu sestavil dotazník. Při konstrukci tohoto dotazníku tým
vycházel z oficiálních údajů o menšinách v jednotlivých zemích i o dostupných
zdrojích výukových materiálů vhodných pro práci v těchto třídách. Dotazník byl
zadán učitelům z různých typů škol, z různých oblastí a s různou délkou praxe.
Dotazník se skládá ze čtyř částí.
Cílem první části je zjistit základní údaje o respondentovi.
Druhá část zjišťuje podrobnosti o škole, ve které respondent působí.
Třetí a čtvrtá část se zaměřují na respondentovy předchozí zkušenosti a podporu,
která je mu při práci v kulturně heterogenním prostředí poskytována. Pozornost je
věnována situacím, které jsou pro práci v takovém prostředí specifické, a podpoře,
kterou učitel dostává nebo kterou by vítal. Hlavní otázky mají formu otázek
zjišťovacích (ano/ne). Dotazník ale má i otevřené položky, které učitelům dávají
prostor odpovědi dále rozvést a specifikovat.

Podobné dokumenty