Angličtina červen

Komentáře

Transkript

Angličtina červen
ANGLIČTINA
V dubnové a květnové lekci se děti naučily, jak se řekne “on má”, “ona má”. V červnové
lekci se naučíme pojmenovat věci, které patří k jednotlivým členům rodiny, a následně tato
slovíčka spojíme s výrazy, které již známe z minulých lekcí. Maminka nosí (má) prstýnek “ring”, tatínek má košili - “shirt”, bratr má míč - “ball” a sestra má panenku - “doll”. Pedagog
nejprve dětem slovíčka nahlas přečte, děti opakují. Poté začneme s dětmi tvořit slovní
spojení pomocí obrázků ve Včeličce. Začneme tak, že s dětmi zopakujeme výrazy “he
has” a “she has”. Následně pedagog ukazuje na obrázky v cvičebnici a děti popisují, co
vidí. Například pedagog ukáže na obrázek maminky s prstýnkem. Děti řeknou: “She has
ring”. Pedagog ukáže na obrázek bratra s míčem. Děti řeknou: “He has ball”. Až toto děti
zvládnou, zapojíme do spojení další slovíčka. Procvičujeme opět s obrázky ve Včeličce.
Tentokrát děti ale anglicky pojmenují i tu osobu, která něco má: “Mum has ring”, “Brother
has ball” atd.
RING [RYNK]
PRSTÝNEK
SHIRT [ŠÉRT]
KOŠILE
BALL [BÓL]
MÍČ
DOLL [DÓL]
PANENKA
! zvukové nahrávky angličtiny ve formátu MP3 jsou zdarma ke stažení na www.vcelicka.cz
© Bez předchozího písemného souhlasu vydavatelství Atelier Ex Aedifico s.r.o. je zakázáno kopírování jakékoli části cvičebnice Včelička.
Obsah cvičebnice Včelička je chráněn dle zákona č. 121/2000 Sb., §2, odst. 2 v platném znění a podle §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.
DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY
Pokud jste již se Včeličkou v minulém roce pracovali nebo měly vaše děti angličtinu ve
školce jinou formou a tato slovíčka znají, připravili jsme pro vás doplňující aktivity, ve
kterých známá slovíčka s dětmi procvičíte a následně se při nich naučí nové výrazy. Pro
začátek doporučujeme projít s dětmi nejdříve celou stránku angličtiny dle pokynů. Děti si
tím slovíčka zopakují a to je pro další práci s nimi důležité.
VLASTNÍ AKTIVITY:
Je konec roku, děti se na delší dobu s angličtinou loučí, tak ať je to rozloučení, jak se patří.
Proto nacvičíme ještě jednou pohádku O řepě. Tentokrát ale se všemi náležitostmi, které
má taková hra mít! Pořídíme rekvizity pro naše malé herce. Pro maminku prstýnek, pro
tatínka košili (nejlepší je opravdová pánská „dospělácká“), pro bráchu míč, pro sestřičku
panenku. Uděláme kočičce aspoň ocas a uši a totéž pejskovi a myšce. Připravíme semínko,
všechny tři velikosti řepy a můžeme začít.
Pohádku budeme hrát stejně jako minule, rozdíl bude na začátku hry. Řekneme dětem, že
se už umí představit a říct, že něco mají. A že je třeba před představením uvést postavy.
Děti se před hrou postaví do řady čelem k „publiku“ a řeknou jeden po druhém:
„Hello, I am mum, I have ring.“
„Hello, I am dad, I have shirt.“
„Hello, I am brother, I have ball.“
„Hello, I am sister, I have doll.“
„Hello, I am dog, I have ears and tail.“
„Hello, I am cat, I have ears and tail.“
„Hello, I am mouse, I have ears and tail.“
Pokud se vám zdá pro děti, co hrají zvířátka, jejich věta těžká, udělejte jim rekvizity každému
v jiné barvě. Navrhujeme pejskovi černá ouška, kočičce bílá a myšce šedá. Potom by jejich
věty mohly znít takto:
„Hello, I am dog and I am black.“
„Hello, I am cat and I am white.“
„Hello, I am mouse and I am grey.“
Po tomto představení si děti přehrají hru, jak jsou zvyklé. Řekněte dětem, co hrají sestru
s bratrem, ať svoje rekvizity odhodí stranou ve spěchu na pomoc při tahání řepy. Jsme
přesvědčeni, že se dětem bude takovéto zábavné pojetí výuky líbit a že budou mít pocit,
kolik toho už umí říct, když dokážou zahrát celou pohádku.
EARS [ÍRS] = UŠI
TAIL [TEJL] = OCAS
BLACK [BLEK] = ČERNÝ
WHITE [VAJT] = BÍLÝ
GREY [GREJ] = ŠEDÝ

Podobné dokumenty

Publikační činnost - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Publikační činnost - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 1.) FILIP, Michal. Čham - oživené mysterium. Lidé a Země : zeměpisný a cestopisný měsíčník. 2007, 56, 07, s. 36-42. Dostupný také z WWW: . ISSN

Více

Angličtina pro nižší stupeň ZŠ - Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce

Angličtina pro nižší stupeň ZŠ - Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce délku nosu, velikost a barvu uší, krátké/dlouhé, rovné/kudrnaté vlasy.....

Více

Sylabus kurzu Francouzština

Sylabus kurzu Francouzština Témata pro psaní, čtení a poslech: - Znečištění životního prostředí - webfórum - Ochrana deštných pralesů - psaná úvaha Fonetika: [s], [z], [š], [ž] - ve cvičebnici

Více

Informace o podzimním srazu klubu Podzimní sraz klubu se koná v

Informace o podzimním srazu klubu Podzimní sraz klubu se koná v Podzimní sraz klubu se koná v autokempu – chatová osada LUŽANY u Jičína v termínu 23. až 26. září 2016. Opravdu jsem se nespletla, tentokráte máme sraz o den delší. Ubytování je ve čtyřlůžkových ch...

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Trasa: Líšný - Železný Brod - Podspálov - Semily - Kozákov - Sedmihorky - Valdštejn -Turnov - Zrcadlová koza - Michovka - Besedice - Prosíčka - Líšný Pochod na 40 km

Více